open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
N 01-05/9 від 08.09.99

м.Київ
vd990908 vn01-05/9
Додаток до постанови

президії ВАК України

від 8 вересня 1999 р.

N 01-05/9
Перелік N 2 наукових фахових видань України,

в яких можуть публікуватися результати

дисертаційних робіт на здобуття наукових

ступенів доктора і кандидата наук
( Із змінами, внесеними згідно з Переліком ВАК

N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 )
Фізико-математичні науки
Збірники наукових праць 1. Вісник Харківського університету. Серії фізична: Ядра,
частинки, поля. 2. Вестник Харьковского университета. Серия: Радиофизика и
электроника. 3. Вісник Харківського державного університету. Серія: Фізика. 4. Вісник Харківського державного університету. Серія:
Біофізичний вісник. 5. Вісник Київського університету. Серія: Астрономія.
Хімічні науки
Збірники наукових праць 1. Катализ и нефтехимия (Інститут біоорганічної хімії та
нафтохімії).
Біологічні науки
Збірники наукових праць 1. Біологія та валеологія (Харківський державний педагогічний
університет ім. Г.С.Сковороди). 2. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. 3. Науковий вісник Чернівецького університету. Біологія. 4. Наукові записки Тернопільського пердуніверситету
ім. В.Гнатюка. Серія: біологія. 5. Питання степового лісознавства та лісової рекультивації
земель (Дніпропетровський держ. університет).
Журнали 1. Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. 2. Науковий вісник Волинського державного університету
ім. Лесі Українки. 3. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:
Біологія.
Технічні науки
Збірники наукових праць 1. Вісник державного університету "Львівська політехніка".
Електроніка. 2. Вісник Державного університету "Львівська політехніка".
Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки. 3. Вісник Державного університету "Львівська політехника".
Радіоелектроніка та телекомунікації. 4. Вісник Львівської комерційної академії. Серія:
товарознавча. 5. Вісник Рівненського державного технічного університету. 6. Геотехническая механика (Інститут геотехнічної механіки
НАН України). 7. Громадське харчування і туристична індустрія у ринкових
умовах (Київський державний торговельно-економічний університет). 8. Кібернетика і обчислювальна техніка (Міжнародний
науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН
України та Міносвіти України, Інститут кібернетики ім.В.М.Глушкова
НАН України). ( Пункт 8 в редакції Переліку ВАК N 3-05/11
( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 9. Конструювання, виробництво та експлуатація
сільськогосподарських машин (Кіровоградський державний технічний
університет). 10. Металлургия (Донецький державний технічний університет). 11. Металлургическая теплотехника (Державна металургійна
академія України). 12. Наукові праці Донецького державного технічного
університету. Серія: Інформатика, кібернетика та обчислювальна
техніка. 13. Питання розвитку газової промисловості України
("УКРГАЗПРОМ", УКРНДІГАЗ). 14. Проблемы бионики (Харківський держ. технічний університет
радіоелектроніки). 15. Проектування, виробництво та експлуатація
автотранспортних засобів і поїздів (Асоціація "Автобус"
Мінпромполітики України). 16. Разработка рудных месторождений (Криворізький технічний
університет). 17. Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки
тиском матеріалів у машинобудуванні (Східноукраїнський державний
університет). 18. Современные строительные конструкции из металла и
древесины (Одеська державна академія будівництва і архітектури). 19. Сучасні проблеми товарознавства (Київський державний
торговельно-економічний університет). 20. Техническая механика (Інституту технічної механіки НАН
України). 21. Труды Одесского государственного политехнического
университета. 22. Фізичні методи та засоби контролю середовищ, матеріалів
та виробів (Фізико-механічний інститут ім. Г.В.Карпенка НАН
України). 23. Физико-технические проблемы горного производства
(ДонФТІ). 24. Холодильна техніка і технологія (Одеська держ. академія
холоду).
Журнали 1. Вісник Сумського державного університету. 2. Вісник Східноукраїнського державного університету. 3. Вопросы химии и химической технологии. (Український
державний хіміко-технологічний університет, м.Дніпропетровськ). 4. Доповіді НАН України. 5. Известия Донецкого горного института (Донецький державний
технічний університет). 6. Кибернетика и системный анализ (Інститут кібернетики
ім. В.М.Глушкова НАН України). 7. Машинознавство (Державний університет "Львівська
політехніка"). 8. Металлургическая и горнорудная промышленность (Державна
металургійна академія України). 9. Проблемы управления и информатики (Інститут кібернетики
ім.В.М.Глушкова НАН України, Інститут космічних досліджень НАН
України та НКА України). ( Пункт 9 в редакції Переліку ВАК
N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 10. Проблемы программирования (Інститут програмних систем НАН
України). 11. Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. (Запорізький
державний технічний університет). 12. Радиофизика и радиоастрономия (Радіоастрономічний
інститут). 13. Український журнал медичної техніки і технології
(Український інженерний центр медичної техніки та промислових
технологій). 14. Фізико-хімічна механіка матеріалів (Фізико-механічний
інститут ім. Г.В.Карпенка НАН України). 15. Functional materials (Інститут монокристалів НАН
України).
Історичні науки
Збірники наукових праць 1. Вісник Харківської державної академії культури. 2. Донецкий археологический сборник. 3. Міжнародні зв'язки України: наукові пошуки і знахідки.
(Інститут історії України). 4. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія:
Історія. 5. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного
університету ім. В.Гнатюка. Серія: історія. 6. Південний архів (Херсонський державний педагогічний
університет). 7. Сходознавство (Інститут сходознавства ім. А.Кримського). 8. Українська біографістика (Інститут біографічних
досліджень, ЦНБ ім. Вернадського). 9. Харківського державного педагогічного університету
ім. Г.С.Сковороди. Серія: історія та географія.
Журнали 1. Галичина (Прикарпатський університет ім. Василя
Стефаника). 2. З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ (м.Київ). 3. Культура народів Причорномор'я (Кримський науковий
центр). 4. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія:
історія. 5. Наукові записки. Історія (Національний університет
"Києво-Могилянська Академія"). 6. Сіверянський літопис (Чернігівський державний педагогічний
університет ім. Т.Шевченка). 7. Східний світ (Інститут сходознавства НАН України). 8. Політична думка (м.Київ). 9. Ученые записки Симферопольского государственного
университета. 10. Київська старовина (м.Київ).
Економічні науки
Збірники наукових праць 1. Актуальні проблеми економіки (Дніпропетровський державний
університет). 2. Вестник Харьковского политехнического университета. Серия:
технический прогресс и эффективность производства. ( Пункт 2 в
редакції Переліку ВАК N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 3. Экономические инновации (Інститут проблем ринку та
економічно-екологічних досліджень). 4. Экономика промышленности (Інститут економіки
промисловості, м.Донецьк). 5. Механізм регулювання економіки, економіка
природокористування, економіка підприємства та організація
виробництва (Сумський державний університет). 6. Науковий вісник (Інститут змісту і методів навчання,
Український державний лісотехнічний університет). 7. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія:
Економіка. 8. Наукові праці НДФІ (НД фінансовий інститут). 9. Соціально-економічні дослідження в перехідний період
(Інститут регіональних досліджень). 10. Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН
України. 11. Труды Одесского политехнического университета. 12. Наукові записки Острозької академії.
Журнали 1. Академічний огляд. Економіка та підприємництво
(Національна гірнича академія, Дніпропетровська академія
управління, бізнесу і права). ( Пункт 1 в редакції Переліку ВАК
N 3-05/11 ( v5_11330-99 ) від 10.11.99 ) 2. Вісник Київського державного торговельно-економічного
університету. 3. Вісник ДІТБ (Донецький інститут туристичного бізнесу).
Серія: Підприємництво, менеджмент та маркетинг (в туристичній
сфері). 4. Вісник Вінницького державного технічного університету.
Філологічні науки
Збірники наукових праць 1. Вісник Запорізького державного університету. Серія:
Філологічні науки. 2. Вісник Одеського державного університету. Серія:
Філологія. 3. Південний архів (Херсонський державний педуніверситет). 4. Проблеми семантики слова, речення та тексту (Київський
державний лінгвістичний університет). 5. Сходознавство (Інститут сходознавства ім. А.Кримського НАН
України). 6. Наукові записки Острозької академії.
Журнали 1. Галичина (Прикарпатський університет ім. Василя
Стефаника). 2. Культура народів Причорномор'я (Кримський науковий центр). 3. Східний світ (Інститут сходознавства НАН України). 4. Київська старовина (м.Київ).
Юридичні науки
Збірники наукових праць 1. Вісник Запопізького юридичного інституту МВС України. 2. Науковий вісник Українського фінансово-економічного
інституту ДПА України.
Журнали 1. Вісник Луганського інституту внутрішніх справ МВС України. 2. Правова держава (Одеський державний університет
ім. І.І.Мечникова). 3. Правничий часопис Донецького університету.
Педагогічні науки
Збірники наукових праць 1. Бердянського державного педагогічного інституту
ім. П.Д.Осипенко. Серія: Педагогічні науки. 2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання (Національний
педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова). 3. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного
університету ім. Володимира Винниченка. Серія: педагогічні науки. 4. Наука і сучасність (Національний педагогічний університет
ім. М.П.Драгоманова). 5. Педагогіка і психологія формування творчої особистості:
проблеми і пошуки (Інститут педагогіки і психології професійної
освіти АПН України, Запорізький інститут удосконалення вчителів). 6. Полтавського державного педагогічного інституту
ім. В.Г.Короленка. Серія: Педагогічні науки. 7. Проблеми педагогічних технологій (Волинський державний
університет ім. Лесі Українки). 8. Соціалізація особистості (Національний педагогічний
університет ім. М.П.Драгоманова). 9. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики
(Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова). 10. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія:
Педагогіка та психологія.
Журнали 1. Біологія і хімія в школі (Міносвіти, АПН України). 2. Географія та основи економіки в школі (Міносвіти, АПН
України). 3. Математика в школі (Міносвіти, АПН України). 4. Мистецтво та освіта (Міносвіти, АПН України, Київська
дитяча Академія мистецтв). 5. Нова педагогічна думка (Острозька Академія, Ревненський
інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів). 6. Педагогіка і психологія (АПН України). 7. Трудова підготовка в закладах освіти (Міністерство освіти
України). 8. Фізика та астрономія в школі (Міносвіти, АПН України). 9. Фізичне виховання в школі (Міністерство освіти України).
Медичні науки
Журнали 1. Вісник наукових досліджень (Тернопільська державна медична
академія ім. І.Я.Горбачевського). 2. Український медичний часопис (Київська медична академія
післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика). 3. Український науково-медичний молодіжний журнал
(Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця). 4. Український хіміотерапевтичний журнал (Інститут фтизіатрії
та пульмунології ім. Ф.Г.Яновського АМН України).
Мистецтвознавство
Збірники наукових праць 1. Наукові записки Тернопільського педуніверситету
ім. В.Гнатюка. Серія: мистецтвознавство.
Журнали 1. Галичина (Прикарпатський університет ім. Василя
Стефаника). 2. Культура народов Причерноморья (Кримський науковий центр). 3. Народна творчість та етнографія (Інститут
мистецтвознавства, фольклористики та етнології
ім. М.Т.Рильського).
Психологічні науки
Збірники наукових праць 1. Актуальні проблеми психології (Інститут психології
ім. Г.С.Костюка АПН України). 2. Наукові студії з політичної психології (Інститут
соціальної та політичної психології АПН України). 3. Наукові записки Острозької академії.
Журнали 1. Наука і освіта (Південний науковий центр АПН України). 2. Початкова школа (Міносвіти, "Початкова школа" ЗАТ).
Соціологічні науки
Збірники наукових праць 1. Соціальні виміри суспільства (Інститут соціології НАН
України).
Політичні науки
Збірники наукових праць 1. Сучасна українська політика. Політики і політологи про
неї (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН
України).
Фізичне виховання і спорт
Збірники наукових праць 1. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному
суспільстві (Волинський державний університет ім. Лесі Українки).
Державне управління
Журнали 1. Вісник державної служби України (Головне управління
державної служби України).
Збірники наукових праць 1. Української академії державного управління при
Президентові України.
"Бюлетень ВАК України", 1999, N 5

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: