open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ВИЩА АТЕСТАЦІЙНА КОМІСІЯ УКРАЇНИ
N 2-05/9 від 14.11.2001
Додаток

до постанови президії

ВАК України

14.11.2001 N 2-05/9

Перелік N 9
наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися
результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів

доктора і кандидата наук

ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Збірник наукових праць інституту ядерних досліджень НАН
України (фізика). 2. Комп'ютерна математика (інститут кібернетики ім. В. М.
Глушкова НАН України), (інформатика).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник Астрономічної школи (Уманський педагогічний
університет ім. Павла Тичини МОН України), (астрономія). 2. Журнал фізичних досліджень (Львівський національний
університет ім. Івана Франка, Західноукраїнське фізичне
товариство), (астрономія). 3. Наукові вісті Національного університету України "КПІ",
(механіка). 4. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет
ім. Василя Стефаника), (фізика).
ХІМІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ

1. Сверхтвердые материалы (Інститут надтвердих матеріалів ім.
В.М.Бакуля НАН України).

2. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет
ім. Василя Стефаника).
БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ

1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет,
Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України).

2. Екологія та ноосферологія (Дніпропетровський національний
університет, ТОВ "Агентство "Телепресінформ").

3. Химия и технология воды (НАН України, Інститут колоїдної
хімії та хімії води ім. А.В.Думанського НАН України).
ГЕОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Одеського державного університету. Серія:
географічні та геологічні науки. 2. Геолого-мінералогічний вісник (Криворізький технічний
університет МОН України). 3. Палеонтологічний збірник (Львівський національний
університет ім. Івана Франка МОН України).
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Львівського державного аграрного університету.
Серія: архітектура і сільськогосподарське будівництво. 2. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". 3. Вісник Харківського державного технічного університету
сільського господарства Мінагрополітики України. 4. Водний транспорт (Київська державна академія водного
транспорту). 5. Екологія і природокористування (інститут проблем
природокористування та екології НАН України). 6. Збірка наукових праць Інституту надтвердих матеріалів ім.
В.М.Бакуля НАН України. Серія Г: процеси механічної обробки,
верстати та інструменти. 7. Збірник наукових праць Одеського інституту Сухопутних
військ Міноборони України. 8. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем
(Одеський державний морський університет МОН України). 9. Удосконалювання турбоустановок методами математичного і
фізичного моделювання (інститут проблем машинобудування ім.
А.М.Підгорного НАН України). 10. Управління проектами та розвиток виробництва
(Східноукраїнський національний університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник аграрної науки (УААН). 2. Вісник Сумського національного аграрного університету.
Серія: механізація та автоматизація виробничих процесів. 3. Вісник Сумського національного аграрного університету.
Серія: будівництво. 4. Друкарство (Український НДІ спеціальних видів друку,
Держкомітет інформаційної політики, телебачення та радіомовлення
України, ЗАТ "Видавництво "Бліц-інформ"). 5. Зернові продукти і комбікорми (Одеська державна академія
харчових технологій). 6. Питання атомної науки і техніки (ННЦ "Харківський
фізико-технічний інститут"). 7. Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ
(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і
газу). 8. Фізика і хімія твердого тіла (Прикарпатський університет
ім. Василя Стефаника). 9. Semiconductor Physics, Quantum Electronics and
Optoelectronics (НАН України, Інститут фізики напівпровідників НАН
України).
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет,
Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України). 2. Агроекологічний журнал (інститут агроекології та
біотехнології УААН, Інститут сільськогосподарської мікробіології
УААН). 3. Вісник аграрної науки Причорномор'я (Миколаївська державна
аграрна академія Мінагрополітики України). 4. Вісник Сумського національного аграрного університету.
Серія: агрономія і біологія. 5. Вісник Сумського національного аграрного університету.
Серія: тваринництво. 6. Доповіді НАН України (Президія НАН України). 7. Корми і кормовиробництво (Інститут кормів УААН). 8. Мікробіологічний журнал (НАН України, Інститут
мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України,
Національний аграрний університет). 9. Науково-технічний бюлетень (Інститут біології тварин
УААН). 10. Цитологія і генетика (НАН України, Інститут клітинної
біології та генетичної інженерії НАН України).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Археологічні відкриття в Україні (Інститут археології НАН
України). 2. Археологічні студії (Інститут археології НАН України,
Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому
національному університеті ім. Юрія Федьковича). 3. Дрогобицький краєзнавчий збірник (Дрогобицький державний
педагогічний університет ім. Івана Франка МОН України,
Дрогобицький осередок Українського товариства ім. М. Грушевського,
Дрогобицька філія інституту центрально-східної Європи). 4. Лаврський альманах (Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник). 5. Українська керамологія (Інститут керамології Інституту
народознавства НАН України, Національний музей-заповідник
українського гончарства в Опішному).
ЖУРНАЛИ
Український керамологічний журнал (Інститут керамології
Інституту народознавства НАН України, Національний
музей-заповідник українського гончарства в Опішному).
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Львівського державного аграрного університету.
Серія: землевпорядкування і земельний кадастр. 2. Вісник Національного транспортного університету та
Транспортної академії України. 3. Водний транспорт (Київська державна академія водного
транспорту МОН України). 4. Економіко-математичне моделювання соціально-економічних
систем (Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних
технологій та систем НАН України та МОН України). 5. Збірник наукових праць Українського державного морського
технічного університету ім. адмірала Макарова МОН України. 6. Методи та засоби управління розвитком транспортних систем
(Одеський державний морський університет МОН України). 7. Науковий вісник Полтавського кооперативного інституту.
Серія: економічні науки. 8. Наукові праці Кіровоградського державного технічного
університету. Серія: економічні науки. 9. Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління
(Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова МОН України). 10. Системні методи керування, технологія та організація
виробництва, ремонту і експлуатації автомобілів (Національний
транспортний університет та Транспортна академія України). 11. Управління проектами та розвиток виробництва
(Східноукраїнський національний університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет,
Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України). 2. Вісник Дніпропетровського державного аграрного
університету. 3. Вісник Сумського національного аграрного університету.
Серія: економіка та менеджмент. 4. Вісник Харківського державного економічного університету. 5. Економіка та право (НАН України, Інститут
економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний
технічний університет МОН України). 6. Экономика Крыма (Таврійський національний університет ім.
В.І.Вернадського, Кримська академія природоохоронного і курортного
будівництва). 7. Залізничний транспорт України (Державна адміністрація
залізничного транспорту України, Харківська державна академія
залізничного транспорту). 8. Землевпорядкування (Інститут землеустрою УААН, Спілка
землевпорядників України, Центр земельної реформи в Україні). 9. Зерно і хліб (ДАК "Хліб України", ЗАТ "Київмлин", АТ
"Київхліб", Інститут аграрної економіки УААН). 10. Соціальна економіка (Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна МОН України). 11. Уголь Украины (Міністерство вугільної промисловості
України, Спілка гірничих спеціалістів України).
ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Національного технічного університету України "КПІ".
Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка.
ЖУРНАЛИ
Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство
(Рівненський державний гуманітарний університет МОН України). 2. Вестник СевГТУ. Серия: филология. 3. Літературознавчі обрії. Праці молодих учених України
(Інститут літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України). 4. Наукові записки Інституту журналістики Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка. 5. Наукові праці Кам'янець-Подільського педагогічного
університету. Серія: філологічні науки. 6. Проблеми зіставної семантики (Київський державний
лінгвістичний університет МОН України). 7. Телевізійна і радіожурналістика (Львівський національний
університет ім. Івана Франка МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Бахмутський шлях (Луганський державний педагогічний
університет ім. Тараса Шевченка, "Бахмутський шлях"),
(літературознавство).
2. Українознавчі студії (Прикарпатський університет ім.
Василя Стефаника МОН України).
ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Наукові записки Вінницького державного педагогічного
університету ім. Михайла Коцюбинського. Серія: географія.
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Правове регулювання економіки (Київський національний
економічний університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Вісник господарського судочинства (Вищий арбітражний суд
України). 2. Економіка та право (НАН України, Інститут
економіко-правових досліджень НАН України, Донецький національний
технічний університет МОН України).
ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня
освіта (інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН
України). 2. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: педагогіка і
психологія (Кримський державний гуманітарний інститут). 3. Теорія і методика мистецької освіти (Національний
педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова МОН України). 4. Теоретичні питання культури, освіти та виховання
(Київський національний лінгвістичний університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
Освіта Донбасу (Луганський державний педагогічний університет
ім. Тараса Шевченка).
МЕДИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Агапіт (Національний музей медицини України). 2. Військова медицина України (Українська військово-медична
академія України Міноборони України). 3. Вісник невідкладної і відновної медицини (Інститут
невідкладної і відновної хірургії АМН України). 4. Запорожский медицинский журнал (Запорізький державний
медичний університет, ТОВ "Ледум"). 5. Здоровье женщины (Київська медична академія післядипломної
освіти ім. П.Л.Шупика, ТОВ "Експериментальні психологічні
розробки"). 6. Медична освіта (Тернопільська державна медична академія
ім. І.Я.Горбачевського). 7. Охорона здоров'я України (МОЗ України, Український центр
науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи). 8. Практична медицина (Львівський державний медичний
університет ім. Данила Галицького, ПП "ПМ"). 9. Проблеми медичної науки та освіти (Харківська медична
академія післядипломної освіти МОЗ України, ТОВ "Фоліо-принт").
ВЕТЕРИНАРНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Аграрна наука і освіта (Національний аграрний університет,
Науково-методичний центр аграрної освіти Мінагрополітики України). 2. Вісник Сумського національного аграрного університету.
Серія: ветеринарна медицина. 3. Науково-технічний бюлетень (інститут біології тварин
УААН).
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня
освіта (інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН
України). 2. Вісник Львівського університету. Серія: мистецтвознавство. 3. Українська керамологія (Інститут керамології Інституту
народознавства НАН України, Національний музей-заповідник
українського гончарства в Опішному).
ЖУРНАЛИ
Український керамологічний журнал (Інститут керамології
Інституту народознавства НАН України, Національний
музей-заповідник українського гончарства в Опішному).
АРХІТЕКТУРА
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Львівського державного аграрного університету. Серія:
архітектура і сільськогосподарське будівництво.
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Вісник Національного технічного університету України
"КПІ". Серія: Філософія. Психологія. Педагогіка. 2. Теоретичні і прикладні проблеми психології та педагогіки
(Східноукраїнський національний університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного
господарства).
СОЦІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Соціологічні дослідження (Східноукраїнський національний
університет МОН України).
ЖУРНАЛИ
1. Наукове пізнання: методологія та технологія
(Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д.
Ушинського). 2. Психологія і суспільство (Тернопільська академія народного
господарства).
ПОЛІТИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Історико-політичні проблеми сучасного світу (Чернівецький
національний університет ім. Юрія Федьковича МОН України). 2. Українська національна ідея: реалії та перспективи
розвитку (Інститут народознавства НАН України, Інститут
українознавства ім. І.Крип'якевича, Національний університет
"Львівська політехніка").
ЖУРНАЛИ
1. Грані (Дніпропетровський національний університет, Центр
соціально-політичних досліджень).
2. Наукове пізнання: методологія та технологія
(Південноукраїнський державний педагогічний університет ім.
К.Д.Ушинського).
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА СПОРТ
ЖУРНАЛИ
Теорія і практика фізичного виховання (Донецький національний
університет МОН України).
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Збірник наукових праць Донецької державної академії
управління. Серія: державне управління.
ЖУРНАЛИ
1. Менеджер. Вісник Донецької державної академії управління. 2. Управління сучасним містом (Українська академія державного
управління при Президентові України).
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", N 6, 2001 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: