open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
Додаток

до постанови президії

ВАК України

02.07.2008 N 1-05/6

ДОПОВНЕННЯ ДО ПЕРЕЛІКУ N 21

наукових фахових видань України, в яких можуть

публікуватися результати дисертаційних робіт

на здобуття наукових ступенів доктора

і кандидата наук

( v1-05330-08 )

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів.
(Українське товариство генетиків і селекціонерів
ім. М.І.Вавилова).
ТЕХНІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. Механізація, екологізація та конвертація біосировини у
тваринництві. (Інститут механізації тваринництва УААН).
2. Современные проблемы физического материаловедения. Серия
"Физико-химические основы технологии порошковых материалов"
(Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ).
ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Проблеми економіки та управління".
ЖУРНАЛИ
1. Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.
(Тернопільський національний економічний університет).
2. Вісник Східноєвропейського університету економіки і
менеджменту. Серія: економіка і менеджмент.
ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
1. "Актуальні проблеми іноземної філології. Лінгвістика та
літературознавство". (Бердянський державний педагогічний
університет, ДВНЗ "Запорізький національний університет" МОН
України).
2. Вісник Національного університету "Львівська політехніка".
Серія: "Проблеми української термінології", (мовознавство).
3. Крымский Ахматовский научный сборник "Анна Ахматова:
эпоха, судьба, творчество" (ТОВ "Кримський центр гуманітарних
досліджень", Таврійський національний університет
ім. В.І.Вернадського), літературознавство.
4. Studia Slovakistica. (ДВНЗ "Ужгородський національний
університет"), мовознавство.
ЖУРНАЛИ
Германістика в Україні. Українська спілка германістів вищої
школи, Київський національний лінгвістичний університет,
(мовознавство).
ЮРИДИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
Фінансове право. (Науково-дослідний інститут фінансового
права).
МЕДИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
1. Профілактична медицина (епідеміологія, мікробіологія,
вірусологія, паразитологія, інфекційні хвороби). (Державна
установа "Інститут епідеміології та інфекційних хвороб
ім. Л.В.Громашевського АМН України").
2. Новоутворення. (Донецький обласний протипухлинний центр).
3. Фармакологія та лікарська токсикологія. (АМН України, ДУ
"Інститут фармакології та токсикології АМН України", ДП "Державний
фармакологічний центр" МОЗ України, Всеукраїнська громадська
організація "Асоціація фармакологів України").
ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
Фармакологія та лікарська токсикологія. (АМН України, ДУ
"Інститут фармакології та токсикології АМН України", ДП "Державний
фармакологічний центр" МОЗ України, Всеукраїнська громадська
організація "Асоціація фармакологів України").
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
Науковий вісник Київського національного університету театру,
кіно і телебачення ім. І.К.Карпенка-Карого.
ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
ЖУРНАЛИ
Неперервна професійна освіта: теорія і практика. (Інститут
педагогічної освіти дорослих АПН України, Благодійний фонд
ім. Антона Макаренка).
ІСТОРИЧНІ НАУКИ
ЗБІРНИКИ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
"Ейдос" (Національна академія наук України, Інститут історії
НАН України).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: