open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.11.2007 N 499

Про ліквідацію

ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний

центр" дочірнє підприємство

ДХК "Олександріявугілля"
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

вугільної промисловості

N 354 ( v0354644-08 ) від 18.07.2008 }

Відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ),
Господарського кодексу України ( 436-15 ), законів України
"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" ( 755-15 ), "Про управління об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), враховуючи клопотання
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"
ДП ДХК "Олександріявугілля" (лист від 12.04.2007 N 10),
Н А К А З У Ю:
1. Припинити діяльність Державного відкритого акціонерного
товариства "Інформаційно-обчислювальний центр" дочірнього
підприємства Державної холдингової компанії "Олександріявугілля"
(далі - ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" ДП ДХК
"Олександріявугілля") шляхом ліквідації, розташованого за адресою:
28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, площа Леніна, 27.
2. Призначити головою ліквідаційної комісії ДВАТ
"Інформаційно-обчислювальний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля"
арбітражного керуючого Рубана І.В. (ліцензія АБ N 271635,
ідентифікаційний код (...)), звільнивши від виконання обов'язків
голови ліквідаційної комісії цього товариства виконуючого
обов'язки директора - голови правління ДВАТ
"Інформаційно-обчислювальний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля"
Коц-Готліба В.О.
Виконуючому обов'язки директора голови правління ДВАТ
"Інформаційно-обчислювальний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля"
Коц-Готлібу В.О. у триденний термін передати, а голові
ліквідаційної комісії ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр" ДП
ДХК "Олександріяву гілля" Рубану І.В. прийняти печатку, штампи та
відповідну документацію ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"
ДП ДХК "Олександріявугілля", що оформити актами
приймання-передачі. Пункт 2 в редакції Наказу Міністерства вугільної промисловості
N 354 ( v0354644-08 ) від 18.07.2008 }
3. Голові ліквідаційної комісії ДВАТ
"Інформаційно-обчислювальний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля"
Рубану І.В.: Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
вугільної промисловості N 354 ( v0354644-08 ) від 18.07.2008 }
3.1. У триденний термін після підписання наказу, відповідно
до чинного законодавства, опублікувати у спеціальному додатку до
газети "Урядовий кур'єр" та/або в офіційному друкованому виданні
органу державної влади або органу місцевого самоврядування за
місцем знаходження товариства інформацію про його ліквідацію,
порядок та термін заяви претензій кредиторами, наявних (відомих)
кредиторів повідомити персонально у письмовій формі.
3.2. Встановити строки для заявлення вимог кредиторами
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення про
ліквідацію ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"
ДП ДХК "Олександріявугілля".
3.3. У триденний термін після підписання наказу повідомити
відповідного державного реєстратора про прийняте рішення щодо
припинення юридичної особи шляхом ліквідації та подати йому в
установленому законодавством порядку необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру відповідних записів.
3.4. Утворити ліквідаційну комісію та у п'ятиденний термін
після утворення комісії повідомити Мінвуглепром України про її
персональний склад.
3.5. Працівників товариства, які не зайняті у проведенні
робіт з ліквідації, звільнити за п. 1 статті 40 КЗпП України
( 322-08 ) із забезпеченням додержання їх прав та інтересів
відповідно до чинного законодавства України.
3.6. Забезпечити в установленому порядку та терміни подання
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації
відповідно до Положення про надання особливої інформації
відкритими акціонерними товариствами та підприємствами -
емітентами облігацій, затвердженого рішенням Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку від 10.02.2000 N 5 ( z0108-00 ).
3.7. Здійснити інвентаризацію майна станом на 01.01.2008 і за
її результатами скласти проміжний ліквідаційний баланс, який в
строк до 25.01.2008, але не раніше закінчення строку для
пред'явлення вимог кредиторами, з висновками комісії подати
Мінвуглепрому України на затвердження.
3.8. На підставі проміжного ліквідаційного балансу провести
розрахунки з кредиторами.
3.9. У випадку якщо вартості майна товариства, що
ліквідується, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, в
установленому порядку звернутися до господарського суду із заявою
щодо порушення справи про банкрутство підприємства відповідно до
ст. 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника
або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), про що повідомити
Мінвуглепром України.
3.10. Після завершення розрахунків з кредиторами скласти
ліквідаційний баланс та з висновками комісії подати його
Мінвуглепрому України на затвердження.
3.11. Здійснити всі інші передбачені законодавством заходи,
пов'язані з ліквідацією товариства.
3.12. Продаж майна товариства здійснювати в установленому
чинним законодавством порядку за попереднім погодженням із
Міністерством.
3.13. Не пізніше двох робочих днів від дати завершення
процедури ліквідації, яка передбачена законом, забезпечити надання
державному реєстратору документів, необхідних для здійснення
державної реєстрації припинення діяльності
ДВАТ "Інформаційно-обчислювальний центр"
ДП ДХК "Олександріявугілля".
3.14. Про хід виконання робіт з ліквідації товариства, двічі
на місяць звітувати Управлінню державної власності Мінвуглепрому
України.
3.15. Ліквідацію товариства здійснити у термін до 01.12.2008.
{ Підпункт 3.15 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства вугільної промисловості N 354 ( v0354644-08 ) від
18.07.2008 }
3.16. Після завершення ліквідації ДВАТ
"Інформаційно-обчислювальний центр" ДП ДХК "Олександріявугілля"
надати Управлінню державної власності Мінвуглепрому України
інформацію про вилучення цього підприємства з Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Ященка Ю.П.
Міністр С.Тулуб

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: