open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2010 N 499

Про план заходів щодо виконання доручень

Віце-прем'єр-міністра України Слаути В.А.

З метою своєчасного та якісного виконання завдань, отриманих
за підсумками наради у Віце-прем'єр-міністра України Слаути В.А.
16 серпня 2010 року, Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів щодо виконання доручень, отриманих
за підсумками наради у Віце-прем'єр-міністра України Слаути В.А.
16 серпня 2010 року, що додається.
2. Заступникам Міністра, головам державних комітетів,
керівникам урядових органів державного управління та структурних
підрозділів міністерства забезпечити виконання затверджених
заходів у встановлені терміни.
3. Головам державних комітетів, керівникам урядових органів
державного управління та структурних підрозділів міністерства
надавати Департаменту з контролю апарату та роботи з персоналом
(Лабоженко Д.Б.) інформацію про стан виконання плану заходів щодо
виконання доручень, отриманих за підсумками наради
у Віце-прем'єрміністра України Слаути В.А. 16 серпня 2010 року,
для узагальнення та щотижневої підготовки відповідних матеріалів
для інформування Віце-прем'єр-міністра України Слаути В.А.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника С.І.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

17.08.2010 N 499

ПЛАН

заходів щодо виконання доручень,

отриманих за підсумками наради

у Віце-прем'єр-міністра України Слаути В.А.

16 серпня 2010 року

------------------------------------------------------------------------- N | Зміст доручення | Строк | Доручено | пункту |Віце-прем'єр-міністра| виконання | | протоколу | України Слаути В.А. | та | | | | виконавці | | ----------+---------------------+----------------+---------------------| 1. |Мінагрополітики взяти|17 серпня |Взяти участь у | |участь у відкритті та|2010 року |відкритті та | |проведенні |Леурдо Ю.М. |проведенні | |Національного |Шмаков В.В. |Національного | |Сорочинського ярмарку| |Сорочинського ярмарку| |і подати до 15 год. | |і подати Кабінету | |17 серпня ц. р. | |Міністрів України | |довідкові матеріали | |довідкові матеріали | |разом з проектом | |разом з проектом | |виступу | |виступу | |Віце-прем'єр-міністра| |Віце-прем'єр-міністра| |України Слаути В.А. | |України Слаути В.А. | | | | | |Нагорному С.І. | | | ----------+---------------------+----------------+---------------------| 2. |Мінагрополітики, |21 серпня |Поінформувати Кабінет| |Держкомлісгоспу за |2010 року |Міністрів України | |участю НААН завершити|Ахіджанов Б.Р. |щодо надання | |в 5-денний строк | |Міністерству фінансів| |підготовку пропозицій| |України пропозицій до| |до проекту | |проекту Податкового | |Податкового кодексу | |кодексу України та | |України та проекту | |проекту Державного | |Державного бюджету | |бюджету України на | |України на 2011 рік | |2011 рік. | |і подати їх | | | |Міністерству фінансів| | | |для узагальнення. | | | |Про виконання | | | |інформувати Кабінет | | | |Міністрів. | | | | | | | |Нагорному С.І., | | | |Ящук В.В. | | | ----------+---------------------+----------------+---------------------| 3. |Мінагрополітики, |21 серпня |Поінформувати Кабінет| |Мінпаливенерго, |2010 року |Міністрів України про| |Мінпромполітики |Демидов О.А. |вжиті заходи щодо | |вжити заходів щодо |Даценко М.С. |забезпечення | |забезпечення |Маренець О.Ю. |сільськогосподарських| |сільськогосподарських| |товаровиробників | |товаровиробників | |мінеральними | |мінеральними | |добривами і | |добривами і | |паливно-мастильними | |паливно-мастильними | |матеріалами для | |матеріалами для | |проведення | |проведення | |осінньо-польових | |осінньо-польових | |робіт | |робіт та | | | |до 25 серпня 2010 р. | | | |поінформувати | | | |Кабінет Міністрів. | | | | | | | |Нагорному С.І, | | | |Проскуркіну В.П. , | | | |Ликову О.І. | | | ----------+---------------------+----------------+---------------------| 4. |Мінагрополітики, |18 серпня |Внести на розгляд | |Держкомзему із |2010 року |Кабінету Міністрів | |залученням |Леурдо Ю.М. |України погоджені | |Держкомлісгоспу та | |плани-графіки | |Держводгоспу | |реалізації напрямів | |підготувати погоджені| |економічних реформ. | |плани-графіки | | | |реалізації напрямів | | | |економічних реформ та| | | |внести їх на розгляд | | | |Кабінетові Міністрів.| | | |До 17 год. | | | |18 серпня ц. р. | | | | | | | |Нагорному С.І. | | | ----------+---------------------+----------------+---------------------| 5. |Мінагрополітики, |18 серпня |Внести в | |об'єднанню |2010 року |установленому порядку| |"Укрхлібпром" разом |Кіщак Ю.П. |Кабінетові Міністрів | |із заінтересованими |Васильченко О.М.|проект рішення Уряду | |центральними органами|(за згодою) |щодо здійснення | |виконавчої влади в | |розрахунків за газ, | |одноденний строк | |використаний | |внести в | |підприємствами | |установленому порядку| |хлібопекарської | |Кабінетові Міністрів | |галузі, виходячи з | |проект рішення Уряду | |фактичних обсягів | |щодо здійснення | |його використання. | |розрахунків за газ, | | | |використаний | | | |підприємствами | | | |хлібопекарської | | | |галузі, виходячи з | | | |фактичних обсягів | | | |його використання. | | | | | | | |Нагорному С.І., | | | |Проскуркіну В.П. | | | ----------+---------------------+----------------+---------------------| 6. |Мінагрополітики в |18 серпня |Подати Кабінетові | |одноденний строк |2010 року |Міністрів в | |подати Кабінетові |Демидов О.А. |установленому порядку| |Міністрів в |Ахіджанов Б.Р. |узгоджений проект | |установленому порядку| |рішення Уряду щодо | |узгоджений проект | |затвердження Порядку | |рішення Уряду щодо | |використання | |затвердження Порядку | |у 2010 році коштів | |використання | |Стабілізаційного | |у 2010 році коштів | |фонду для державної | |Стабілізаційного | |підтримки виробництва| |фонду для державної | |продукції | |підтримки виробництва| |рослинництва для | |продукції | |розгляду на черговому| |рослинництва для | |засіданні Урядового | |розгляду на черговому| |комітету з питань | |засіданні Урядового | |аграрної політики та | |комітету з питань | |земельних відносин. | |аграрної політики та | | | |земельних відносин. | | | | | | | |Нагорному С.І., | | | |Ящук В.В., | | | |Ємельяновій Ж.Л. | | | ------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
з контролю апарату
та роботи з персоналом Д.Б.Лабоженко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: