open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.10.2012  № 498

Про затвердження Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Велико-Бурімський парк"

Відповідно до статті 5 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Велико-Бурімський парк", що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Мормуля Д.Д.

Міністр

Е.А. СтавицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
екології та природних
ресурсів України
17.10.2012 № 498

ПОЛОЖЕННЯ
про парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Велико-Бурімський парк"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Парк-пам'ятку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення "Велико-Бурімський парк" (далі - Парк-пам'ятка) оголошено постановою колегії Держкомітету УРСР по охороні природи від 26.12.89 № 32.

1.2. Парк-пам'ятка входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Парк-пам'ятка загальною площею 86,5 гектарів розташований на території Черкаської області Чорнобаївського району у межах Велико-Бурімського лісництва кв. 14, 15 ДП "Золотоніське лісове господарство" (50 га) та кв. 15, вид. 1 Комунальне лісогосподарське підприємство "Чорнобайліс" (36,5 га) (далі - Землекористувачі).

1.4. Землекористувачі на території Парку-пам'ятки у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України "Про природно-заповiдний фонд України", іншими законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, забезпечують і несуть відповідальність за належний стан території Парку-пам'ятки та додержання встановленого режиму території.

1.5. Межі Парку-пам'ятки встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні матеріали територіальних органів Держземагентства та Землекористувача, відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов'язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.6. Утримання та реконструкція Парку-пам'ятки проводиться за проектом, що розробляється спеціалізованими науковими та проектними установами, і затверджується органом, у підпорядкуванні якого перебуває Парк-пам'ятка, за погодженням із Мінприроди.

1.7. Адреси Землекористувачів:

ДП "Золотоніське лісове господарство": 19736, с. Вільхи, Золотоніський район, Черкаська область, факс: (04737) 2-01-34, тел.: (04737) 2-01-27;

Комунальне лісогосподарське підприємство "Чорнобайліс": 19900, Черкаська область, смт Чорнобай, вул. Леніна, 152, тел. (097) 155-00-52.

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ

2.1. Парк-пам'ятку створено з метою охорони цінного зразка паркового будівництва закладеного у I-й половині XVIII столітті з цінними 200-річними осиками та 150-річними дубами.

2.2. Основними завданнями Парку-пам'ятки є:

догляд та збереження архітектурно-ландшафтного комплексу;

охорона, збереження, відтворення і відновлення цінних видів дерев;

проведення наукових досліджень та спостережень за станом навколишнього природного середовища;

підтримання загального екологічного балансу у регіоні;

використання парку в виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих цілях;

поширення екологічних знань тощо.

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ТА ОХОРОНА

3.1. Відповідно до Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на території Парку-пам'ятки забороняється діяльність, що суперечить меті та завданням Парку-пам'ятки, передбаченим цим Положенням, і загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі:

будь-яке засмічення та забруднення території;

пошкодження, заготівля та знищення усіх видів рослинності;

інтродукція нових видів рослин і тварин;

знищення та пошкодження окремих дерев, чагарників, трав'яної рослинності;

знищення та суттєва зміна видового складу рослинного покриву (підліску, підросту, заліснення, розорювання, залуження ділянок);

прогін худоби через територію, влаштовування пасовищ для худоби та пташників;

меліоративні чи будь-які інші роботи, що можуть призвести до зміни гідрологічного режиму території;

передача у господарське використання окремих земельних ділянок заповідного об'єкта;

надання земельних ділянок під забудову;

будь-яке будівництво стаціонарних та розміщення тимчасових споруд, не пов'язане з організацією охорони Парку-пам'ятки;

розвідувальні, підривні роботи, розробка усіх видів корисних копалин, будь-яке порушення ґрунтового покриву;

використання мінеральних добрив;

зберігання на території парку отрутохімікатів;

організація стоянок автотранспорту, розведення вогнищ;

проїзд усіх видів транспорту поза дорогами загального користування, за винятком службового транспорту Землекористувача, протипожежної техніки;

збір рідкісних та занесених до Червоної книги України видів рослин, їх квітів та плодів;

рубки головного користування та прохідні рубки;

інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв'язків і ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного комплексу, що охороняється.

3.2. На території Парку-пам'ятки дозволяється у встановленому порядку:

проведення екскурсій і масовий відпочинок населення;

догляд за насадженнями, включаючи санітарні рубки, рубки реконструкції та догляду з підсадкою дерев і чагарників ідентичного видового складу, замість загиблих, вжиття заходів щодо запобігання самосіву, збереження композицій із дерев, чагарників і квітів, трав'яних газонів;

наукова, природоохоронна, обмежена господарська та інша діяльність, що не суперечить цільовому призначенню, меті та завданням Парку-пам'ятки і проводиться з додержанням встановленого цим Положенням режиму території;

збереження і відтворення природних комплексів та об'єктів Парку-пам'ятки.

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території Парку-пам'ятки здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те органами державної влади, у порядку, передбаченому законодавством, у межах лімітів, установлених Мінприроди.

3.4. Парк-пам'ятка охороняється Землекористувачем і утримується на його кошти.

3.5. Забезпечення режиму території земельних ділянок у межах Парку-пам'ятки здійснюється Землекористувачем.

3.6. На Землекористувача у межах Парку-пам'ятки оформляється охоронне зобов'язання щодо додержання встановленого режиму території.

3.7. Режим території Парку-пам'ятки враховується при розробці регіональних та інших планів, проектів будівництва, схем з розвитку, землевпорядкуванні тощо.

3.8. Державний контроль за додержанням режиму території Парку-пам'ятки здійснюється Державною екологічною інспекцією України та іншими спеціально уповноваженими на те державними органами.

3.9. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території Парку-пам'ятки здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

4.1. Порушення законодавства України про охорону навколишнього природного середовища у межах Парку-пам'ятки тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Парку-пам'ятки проводяться відповідно до законодавства України про охорону навколишнього природного середовища.

{Текст взято з сайту Мінприроди України http://www.menr.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: