open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
28.09.2011 N 498

Про створення робочої групи

з розробки та впровадження заходів,

направлених на створення єдиної системи

Державного земельного кадастру,

її інформаційне наповнення

та адміністрування

З метою забезпечення єдиного підходу до реалізації державної
політики в галузі земельних відносин під час виконання завдань
розділу VII Закону України "Про Державний земельний кадастр"
( 3613-17 ), створення єдиної інформаційної системи Державного
земельного кадастру, внесення до неї відомостей про межі
адміністративно-територіальних одиниць, існуючої інформації про
земельні ділянки, обмеження (обтяження) у їх використанні, що
зареєстровані у Державному реєстрі земель, Н А К А З У Ю:
1. Створити робочу групу з розробки та впровадження заходів,
направлених на створення єдиної системи Державного земельного
кадастру, її інформаційне наповнення та адміністрування, у складі
згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про робочу групу з розробки та
впровадження заходів, направлених на створення єдиної системи
Державного земельного кадастру, її інформаційне наповнення та
адміністрування, що додається.
3. Голові робочої групи Калюжному М.Н. забезпечити виконання
покладених на неї завдань і доручень, черговість проведення
засідань та подання до затвердження необхідних документів.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Безуглого М.Д.
Міністр М.В.Присяжнюк

Додаток

до наказу Міністерства

аграрної політики

та продовольства України

28.09.2011 N 498

СКЛАД

робочої групи з розробки

та впровадження заходів, направлених

на створення єдиної системи Державного

земельного кадастру, її інформаційне

наповнення та адміністрування

Калюжний - заступник Голови Держземагентства
Микола Никифорович України, голова робочої групи
Святко - директор ДП "Земельний фонд", заступник
Сергій Анатолійович голови робочої групи
Члени робочої групи:
Філатов - генеральний директор - керівник
Олександр Анатолійович технічних програм ДП "Центр державного

земельного кадастру"
Тарнопольський - заступник генерального директора -
Андрій Вілянович керівника технічних програм ДП "Центр

державного земельного кадастру"
Долинський - директор Департаменту державного
Ігор Миколайович земельного кадастру Держземагентства

України
Кубах - керівник Групи впровадження проекту
Сергій Миколайович Світового банку, за згодою
Миколюк - начальник відділу взаємодії з
Микола Дмитрович центральними органами виконавчої влади

Департаменту правової та законопроектної

роботи Мінагрополітики України
Заєць - в.о. Голови Державної служби геодезії та
Іван Михайлович картографії
Іващенко - заступник начальника Головного
Віктор Михайлович управління земельних ресурсів виконавчого

органу Київради (КМДА), за згодою
Скосирська - голова правління ПАТ "АКБ "КИЇВ",
Світлана Володимирівна за згодою
Радюк - радник директора ДП "Укркосмос", за
Андрій Миколайович згодою
Першеі Андраш - директор Державного земельного кадастру

(Угорщина), за згодою
Греков - директор державної установи "Державний
Валерій Олександрович науково-технологічний центр охорони

родючості ґрунтів "Центрдержродючість".

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства

України

28.09.2011 N 498

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з розробки

та впровадження заходів, направлених

на створення єдиної системи

Державного земельного кадастру,

її інформаційне наповнення

та адміністрування

1. Робоча група з розробки та впровадження заходів,
направлених на інформаційне наповнення системи Державного
земельного кадастру (далі - Робоча група), утворена Міністерством
аграрної політики та продовольства України (далі - Мінагрополітики
України) для контролю за формуванням і адмініструванням системи
Державного земельного кадастру, наповнення її наявною інформацією
про земельні ділянки, у тому числі які зареєстровані в Державному
реєстрі земель, аналізу реалізації наданих повноважень у сфері
земельних відносин підприємствами, установами та організаціями,
які знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України та
Державного агентства земельних ресурсів України (далі -
Держземагентство України), та іншими суб'єктами господарювання.
2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики
України, дорученнями Міністра аграрної політики та продовольства
України та цим Положенням.
3. Персональний склад Робочої групи затверджується Міністром.
За рішенням голови Робочої групи до виконання покладених на неї
завдань залучаються інші представники підприємств, установ та
організацій, що знаходяться у сфері управління Мінагрополітики
України та Держземагентства України, у тому числі фахівці із
відповідного напрямку роботи, експерти і консультанти.
4. Основними завданнями Робочої групи є: 1) аналіз та уніфікація підходів до створення Державного
земельного кадастру в частині наповнення даними автоматизованої
системи, визначення обсягів та напрямків першочергових робіт,
створення системи та порядку адміністрування Державного земельного
кадастру, внесення до нього інформації про земельні ділянки; 2) напрацювання пропозицій щодо фінансування робіт з аналізу,
систематизації та підготовки даних для внесення до Державного
земельного кадастру, підготовка пропозицій щодо можливого переходу
ведення Державного земельного кадастру на самоокупність; 3) виконання інших завдань, що випливають із законодавства
України, положень про Мінагрополітики України та Держземагентства
України.
5. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань: 1) аналізує хід формування та адміністрування системи
Державного земельного кадастру, стан реалізації наданих
повноважень підприємствам, установам та організаціям, що
знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України та
Держземагентства України, та суб'єктам господарювання, що
залучаються до реалізації державної політики у сфері земельних
відносин, формування та адміністрування системи Державного
земельного кадастру, надання платних адміністративних послуг; 2) самостійно організовує розробку, а також надає пропозиції
щодо підготовки необхідних нормативно-правових актів, інших
документів з питань формування та адміністрування системи
Державного земельного кадастру, визначення джерел фінансування
створення та ведення кадастру; 3) організовує розробку заходів та механізми формування й
адміністрування системи Державного земельного кадастру, надання
платних адміністративних послуг, визначає перелік та умови
залучення державних підприємств та інших суб'єктів господарювання
для формування й адміністрування системи Державного земельного
кадастру; 4) проводить засідання, подає керівництву Мінагрополітики
України звіт та пропозиції про стан формування та адміністрування
системи Державного земельного кадастру, надання платних
адміністративних послуг тощо.
6. Робоча група має право: 1) отримувати інформацію про стан виконання вимог
законодавства від підприємств, установ та організацій, що
знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України та
Держземагентства України, що залучаються до формування та
адміністрування системи Державного земельного кадастру, виконання
владних повноважень та надання платних адміністративних послуг; 2) одержувати від підприємств, установ та організацій, що
знаходяться у сфері управління Мінагрополітики України та
Держземагентства України, інформацію, документи і матеріали на
паперових та магнітних носіях, необхідні для реалізації покладених
на Робочу групу завдань та виконання доручень; 3) інші передбачені законодавством права.
7. Результати виконання Робочою групою окремих завдань та
доручень, а також робота окремих членів Робочої групи, залучених
фахівців, експертів і консультантів формується у вигляді довідки з
відповідного напрямку роботи.
8. Основною формою роботи Робочої групи є засідання, які
проводяться за рішенням голови Робочої групи в міру необхідності.
9. За результатами засідання складається протокол, який
підписують усі члени Робочої групи, що присутні на засіданні.
10. Засідання Робочої групи вважається легітимним за умови
присутності не менше двох третіх від її складу. Рішення Робочої
групи вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше
половини загального складу.
Директор
Департаменту правової
та законопроектної роботи М.О.Вашешніков

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: