open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.08.2003 N 498

Про організацію

особистого прийому громадян

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

фінансів

N 571 ( v0571201-04 ) від 17.09.2004 )

У зв'язку зі змінами в організаційній структурі Міністерства
фінансів України та з метою удосконалення роботи зі зверненнями
громадян України Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок особистого прийому громадян
керівництвом і посадовими особами Міністерства фінансів України
(додаток 1).
2. Затвердити графік особистого прийому громадян керівництвом
Міністерства фінансів України (додаток 2) та графік особистого
прийому громадян посадовими особами Міністерства фінансів України
(додаток 3).
3. Затвердити форму журналу обліку особистого прийому
громадян керівними та посадовими особами Міністерства фінансів
України (додаток 4).
4. Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою
(Богатиренко А.А.) забезпечити організацію особистого прийому
громадян відповідно до затвердженого Порядку.
5. Першим заступникам Міністра фінансів, заступникам Міністра
фінансів, директорам департаментів, начальникам головних
управлінь, самостійних управлінь і відділів забезпечити виконання
Порядку особистого прийому громадян та встановленого графіком
режиму особистого прийому громадян.
6. Управлінню взаємодії з громадськістю та засобами масової
інформації (Майснер А.В.) через засоби масової інформації
оприлюднити Порядок та графіки особистого прийому громадян
керівництвом і посадовими особами Міністерства фінансів України.
7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 06.09.02 N 716 "Про організацію особистого
прийому громадян". Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Першого заступника Міністра фінансів Ярошенка Ф.О.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров

Додаток 1

до наказу Міністерства

фінансів України

13.08.2003 N 498

ПОРЯДОК

особистого прийому громадян

керівництвом і посадовими особами

Міністерства фінансів України

1. Загальні положення
Цей Порядок регулює питання проведення особистого прийому
громадян посадовими особами Міністерства фінансів України (далі -
міністерство).
1.1. Основними завданнями посадових осіб, які здійснюють
прийом громадян, є: реалізація положень Закону України від 02.10.96 N 393
( 393/96-ВР ) "Про звернення громадян" та Указу Президента від
13.08.02 N 700 ( 700/2002 ) "Про додаткові заходи щодо
забезпечення реалізації громадянами конституційного права на
звернення"; сприяння у вирішенні проблемних питань, з якими звертаються
громадяни до міністерства, відповідно до чинного законодавства.
1.2. Особистий прийом громадян посадовими особами
міністерства проводиться у громадській приймальні, яка
розміщується за адресою: вул. Межигірська, 11, кім. 106. Вхід до
приймальні громадян вільний, без оформлення перепусток.
2. Організація особистого прийому громадян
2.1. Прийом громадян посадовими особами міністерства
здійснюється у визначені дні та години лише за попереднім записом
згідно із затвердженим графіком (додатки 2, 3).
2.2. Прийом громадян Міністром фінансів, Першими заступниками
та заступниками Міністра здійснюється лише за попереднім записом
та з питань, які не можуть бути вирішені керівниками структурних
підрозділів міністерства.
2.3. Попередній запис громадян на особистий прийом до
посадових осіб міністерства проводиться кожний вівторок з 16-30 до
18-00 за адресою: вул. Межигірська, 11, кімната N 106, або за
телефоном 201-56-87 працівниками Управління взаємодії з місцевими
державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування
Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою.
2.4. Працівники Управління взаємодії з місцевими державними
адміністраціями та органами місцевого самоврядування Департаменту
взаємозв'язків з виконавчою владою, які здійснюють попередній
запис на прийом, не пізніше, ніж за день до встановленого графіком
дня прийому, письмово повідомляють про це відповідну посадову
особу. У повідомленні вказується прізвище, ім'я, по батькові
громадянина, дата і час прийому, короткий зміст питання, що буде
розглядатися.
2.5. Усі звернення громадян на особистому прийомі
реєструються у журналі обліку особистого прийому громадян
(додаток 4). У журналі записуються дані про громадян, які
звернулись на прийом, короткий зміст питань, з якими вони
звернулися, і результати їх розгляду.
2.6. Посадова особа під час особистого прийому громадян
розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного
законодавства обґрунтоване роз'яснення та вживає заходів щодо
усунення порушень (за їх наявності) нормативно-правових актів
структурними підрозділами міністерства.
2.7. Якщо вирішити порушене в усному зверненні громадянина
питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно
розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Про
результати розгляду громадянинові, за його бажанням, надається
усна або письмова відповідь відповідними структурними підрозділами
міністерства.
2.8. Якщо розв'язання питання, з яким звернувся громадянин,
не входить до компетенції міністерства, посадова особа пояснює
громадянинові, до якого органу державної влади або місцевого
самоврядування, підприємства, організації чи установи треба
звернутися і за можливості сприяє в цьому (дає адресу, номер
телефону тощо).
2.9. Для забезпечення кваліфікованого роз'яснення поставлених
громадянином питань посадова особа може залучати до їх розгляду
працівників відповідних структурних підрозділів міністерства або
одержувати від них потрібну інформацію.
2.10. Облік прийому громадян через громадську приймальню та
контроль за дотриманням термінів виконання рішень, прийнятих під
час особистого прийому, здійснюється працівником сектору
документального забезпечення роботи та прийому громадян Управління
взаємодії з місцевими державними адміністраціями та органами
місцевого самоврядування Департаменту взаємозв'язків з виконавчою
владою.
2.11. Облік громадян, яких приймають посадові особи не через
громадську приймальню, а самостійно, та контроль за дотриманням
термінів виконання їхніх рішень здійснюється працівником, що
відповідає за ведення діловодства у структурному підрозділі
міністерства.
2.12. Письмові звернення (пропозиції, заяви і скарги), подані
під час особистого прийому, передаються до Сектору документального
забезпечення роботи та прийому громадян Управління взаємодії з
місцевими державними адміністраціями та органами місцевого
самоврядування Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою.
2.13. Посадова особа зобов'язана забезпечити прийом усіх
громадян відповідно до попереднього запису з урахуванням правил
внутрішнього трудового розпорядку міністерства та визначеного
графіком часу.
2.14. За відсутності посадової особи прийом здійснюють
посадові особи, які призначені виконувати їх обов'язки.
2.15. У прийомі громадян можуть брати участь їхні
представники, повноваження яких оформлені в установленому законом
порядку. Особам, які не перебувають у родинних або юридично
значущих відносинах з громадянами, що звернулись на особистий
прийом, забороняється перебувати у зазначеному приміщенні.
2.16. Громадяни, визнані судом недієздатними, на прийом без
участі їхніх законних представників не допускаються.
2.17. У разі необхідності в коректній формі можна попросити
заявника показати документ, що засвідчує його особу, або
повноваження на представництво інтересів іншої особи. Відсутність
такого документа згідно з вимогами статті 5 Закону України "Про
звернення громадян" ( 393/96-ВР ) може бути підставою для відмови
в особистому прийомі.
2.18. Посадові особи міністерства, які здійснюють особистий
прийом громадян, у своїй діяльності керуються Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), Законами України "Про звернення громадян"
( 393/96-ВР ), "Про державну службу" ( 3723-12 ), Указом
Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення
реалізації громадянами конституційного права на звернення"
( 700/2002 ), Положенням про Міністерство фінансів ( 1081/99 ),
Тимчасовим регламентом роботи міністерства, іншими
нормативно-законодавчими актами та цим Порядком.
3. Відповідальність посадових осіб
3.1. Посадові особи міністерства несуть відповідальність
згідно з чинним законодавством за недотримання вимог Закону
України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) щодо здійснення
особистого прийому громадян і розгляду їхніх звернень та Указу
Президента України "Про додаткові заходи щодо забезпечення
реалізації громадянами конституційного права на звернення"
( 700/2002 ).

Додаток 2

до наказу Міністерства

фінансів України

13.08.03 N 498

(в редакції наказу

17.09.04 N 571

( v0571201-04 )

ГРАФІК

особистого прийому громадян керівництвом

Міністерства фінансів
----------------------------------------------------------------- | Посада |Прізвище, ім'я, по| Дні тижня | Години | | |батькові | |прийому | |--------------------+------------------+--------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Виконуючий обов'язки|Мярковський |Другий | 17-00 -| |першого заступника |Анатолій Іванович |вівторок | 19-00 | |Міністра фінансів | |місяця | | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Перший заступник |Гуржій Сергій |Третій | 16-00 -| |Міністра фінансів - |Григорович |вівторок | 18-00 | |Голова Державного | |місяця | | |департаменту | | | | |фінансового | | | | |моніторингу | | | | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Костицький Василь |Перша середа | 16-00 -| |фінансів |Васильович |місяця | 18-00 | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Макацарія Сергій |Третій четвер | 16-00 -| |фінансів |Мегонович |місяця | 18-00 | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Цокол Сергій |Другий | 16-00 -| |фінансів |Леонідович |понеділок | 18-00 | | | |місяця | | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Чалий Володимир |Четвертий | 16-00 -| |фінансів |Дмитрович |вівторок | 18-00 | | | |місяця | | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Шаповалов Анатолій|Друга середа | 16-00 -| |фінансів |Васильович |місяця | 18-00 | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Шевченко Юрій |Перший | 16-00 -| |фінансів |Іванович |вівторок | 18-00 | | | |місяця | | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Яременко Олександр|Третій | 16-00 -| |фінансів |Степанович |понеділок | 18-00 | | | |місяця | | |--------------------+------------------+--------------+--------| |Заступник Міністра |Харченко Сергій |Третій | 16-00 -| |фінансів |Іванович |вівторок | 18-00 | | | |місяця | | -----------------------------------------------------------------( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 571
( v0571201-04 ) від 17.09.2004 )
Додаток 3

до наказу Міністерства

фінансів України

13.08.03 N 498

(в редакції наказу

17.09.04 N 571

( v0571201-04 )

ГРАФІК

особистого прийому громадян посадовими

особами Міністерства
------------------------------------------------------------------ | Назва структурного |Прізвище, ім'я, по |Дні тижня | Години | | підрозділу |батькові керівника | | прийому | | |структурного | | | | |підрозділу, | | | | |відповідального за | | | | |організацію | | | | |особистого прийому | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Департамент зведеного |Рибак Сергій |Вівторок | 16-00 - | |бюджету |Олександрович | | 18-00 | | |Данилишин Анатолій |Четвер | 16-00 - | | |Антонович | | 18-00 | | |Палійчук Микола |Четвер | 16-00 - | | |Леонтійович | | 18-00 | | |Теличко Костянтин |Четвер | 16-00 - | | |Іванович | | 18-00 | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління фінансів |Микитюк Всеволод |Вівторок | 16-00 - | |оборони, |Тимофійович | | 18-00 | |правоохоронних органів| | | | |та забезпечення | | | | |безпеки держави | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління фінансів |Воробйов Віктор |Вівторок | 16-00 - | |освіти, науки, |Анатолійович | | 18-00 | |культури та засобів | | | | |масової інформації | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління фінансів |Діденко Сергій |Четвер | 16-00 - | |охорони здоров'я, |Олексійович | | 18-00 | |соціальних програм та | | | | |фізичної культури і | | | | |спорту | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління фінансів |Ушакова Раїса |Четвер | 16-00 - | |органів державної |Антонівна | | 18-00 | |влади та місцевого | | | | |самоврядування | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління фінансів |Серпокрилов Віктор |Середа | 16-00 - | |АПК та |Миколайович | | 18-00 | |природоохоронних | | | | |заходів | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Департамент податкової|Андрєєв Петро |П'ятниця | 16-00 - | |та митної політики |Петрович | | 18-00 | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління методології|Пархоменко Валерій |Четвер | 16-00 - | |бухгалтерського обліку|Миколайович | | 18-00 | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління державного |Максименко Лариса |Четвер | 16-00 - | |контролю за |Петрівна | | 18-00 | |здійсненням лотерейної| | | | |діяльності | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Департамент фінансової|Пахачук Галина |Вівторок | 16-00 - | |політики та управління|Данилівна | | 18-00 | |державним боргом | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Департамент |Парфенов Василь |Четвер | 16-00 - | |міжнародних зв'язків |Семенович | | 18-00 | |та європейської | | | | |інтеграції | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Департамент |Жлуктенко Святослав |Середа | 16-00 - | |інформаційних |Володимирович | | 18-00 | |технологій | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Департамент |Пузакова Надія |Вівторок | 16-00 - | |взаємозв'язків з |Петрівна | | 18-00 | |органами виконавчої | | | | |влади та місцевого | | | | |самоврядування | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Департамент по |Боженко Олег |Середа | 16-00 - | |контролю за обігом |Віталійович | | 18-00 | |дорогоцінних металів | | | | |та виробництвом цінних| | | | |паперів | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Фінансове управління |Карева Алла |П'ятниця | 16-00 - | | |Володимирівна | | 18-00 | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління справами |Лук'янчук Володимир |П'ятниця | 16-00 - | | |Григорович | | 18-00 | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Юридичне управління |Матузка Ярослав |Середа | 16-00 - | | |Васильович | | 18-00 | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління |Коршенюк Людмила |Середа | 16-00 - | |організаційно- |Володимирівна | | 18-00 | |розпорядчої роботи | | | | |----------------------+--------------------+----------+---------| |Управління кадрів і |Смоляр Тетяна |Середа | 16-00 - | |навчальних закладів |Іванівна | | 18-00 | ------------------------------------------------------------------( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 571
( v0571201-04 ) від 17.09.2004 )

Додаток 4

до наказу Міністерства

фінансів України

13.08.2003 N 498

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ

особистого прийому громадян*

--------------------------------------------------------------------- | N | Дата | Хто | Прізвище, ім'я, | Категорія |Порушені питання| |п/п|прийому|приймає| по батькові, |(соціальний|----------------| | | | | адреса чи місце | стан) |короткий|індекси| | | | |роботи громадянина|громадянина| зміст | | |---+-------+-------+------------------+-----------+--------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6а | |---+-------+-------+------------------+-----------+--------+-------| | | | | | | | | |---+-------+-------+------------------+-----------+--------+-------| | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ | Зміст | Термін | Підпис |Реєстраційний| Наслідки |Примітка| |доручення|виконання| узгодження |вхідний номер| розгляду | | |(прийняте| |(виконавець -| |(індекс, дата| | |рішення) | | громадянин) | | надання | | | | | | |відповіді від| | | | | | | виконавця) | | |---------+---------+-------------+-------------+-------------+--------| | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------+---------+-------------+-------------+-------------+--------| | | | | | | | |---------+---------+-------------+-------------+-------------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------
--------------- * Примітка: Вказівки щодо заповнення журналу обліку
особистого прийому громадян

----------------------------------------------------------------- |Елементи | Пояснювання до заповнення | |---------+-----------------------------------------------------| | 1 | 2 | |---------------------------------------------------------------| | Заповнюють керівники чи посадові особи, | | які проводять особистий прийом | |---------------------------------------------------------------| |Графа 1 |Заповнюється у журналі в порядку запису громадян на | | |особистий прийом | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 2 |Число, місяць, рік прийому | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 3 |Прізвище, ініціали та посада керівника або іншої | | |посадової особи, що веде прийом | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 4 |Прізвище, ім'я, по батькові, адреса чи місце роботи | | |громадянина | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 5 |Дані про громадянина (інвалід, ветеран війни, ветеран| | |праці, баготодітна сім'я, робітник, службовець, | | |підприємець, пенсіонер тощо) | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 6, |Стислий виклад порушених питань (індекси | |6а |проставляються у зазначеному порядку Сектором | | |документального забезпечення роботи та прийому | | |громадян Управління взаємодії з місцевими державними | | |адміністраціями та органами місцевого самоврядування | | |Департаменту взаємозв'язків з виконавчою владою) | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 7 |Зміст доручення. | | |Якщо заявнику дано роз'яснення на особистому прийомі,| | |робиться запис "Роз'яснено". | | |У випадку, коли для вирішення поставлених питань | | |необхідно провести перевірку, одержати додаткові | | |матеріали або вжити інших заходів, громадянин залишає| | |письмове звернення. У журналі робиться запис | | |"Письмове звернення". | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 8 |Термін виконання згідно ст. 20 Закону України | | |"Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ) | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 9 |Підпис виконавця | | |Підпис громадянина та оцінка наданого роз'яснення: | | |а) в разі погодження із наданим роз'ясненням, | | |громадянин здійснює запис "Згоден"; | | |б) в разі незгоди із наданим роз'ясненням, громадянин| | |здійснює запис "Не згоден" та стисло вказує причини. | |---------------------------------------------------------------| | Заповнюються відповідальною особою сектору наповнення | | та моніторингу електронних та моніторингу електронних | | інформаційних мереж Управління взаємодії з громадськістю | | та засобами масової інформації | |---------------------------------------------------------------| |Графа 10 | | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 11 | | |---------+-----------------------------------------------------| |Графа 12 | | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: