open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
17.08.2010 N 497

Про затвердження Розподілу коштів

за бюджетною програмою КПКВК 2801510

"Державна підтримка розвитку хмелярства"

для погашення кредиторської заборгованості,

зареєстрованої в органах Державного казначейства,

та Розподілу коштів, передбачених

у Державному бюджеті України на 2010 рік

для підтримки розвитку хмелярства

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 року N 587 ( 587-2005-п ) "Про затвердження
Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток
виноградарства, садівництва і хмелярства" (із змінами), протоколу
засідання комісії Мінагрополітики з питань державної підтримки
розвитку хмелярства від 6 липня 2010 року N 1, протоколу засідання
комісії Мінагрополітики з питань державної підтримки розвитку
хмелярства від 6 липня 2010 року N 2 і протоколу засідання комісії
Мінагрополітики з питань державної підтримки розвитку хмелярства
від 12 серпня 2010 року N 3 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Розподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 2801510
"Державна підтримка розвитку хмелярства" для погашення
кредиторської заборгованості, яка утворилася на 1 січня 2010 року
за поточними видатками по догляду за хмільниками та зареєстрована
в органах Державного казначейства з обсягами фінансування за
рахунок коштів державного бюджету на 2010 рік.
1.2. Розподіл коштів за бюджетною програмою КПКВК 2801510
"Державна підтримка розвитку хмелярства" для погашення
кредиторської заборгованості, яка утворилася на 1 січня 2010 року
за поточними видатками на науково-технічні дослідження та розробки
в галузі хмелярства і зареєстрована в органах Державного
казначейства з обсягами фінансування за рахунок коштів державного
бюджету на 2010 рік.
1.3. Розподіл коштів, передбачених у Державному бюджеті
України на 2010 рік ( 2154-17 ) для підтримки розвитку хмелярства.
2. Департаменту фінансів (Ахіджанов Б.Р.) подати ці
розподіли в установленому порядку Державному казначейству України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Демчака І.М.
Міністр М.В.Присяжнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

17.08.2010 N 497

РОЗПОДІЛ

коштів за бюджетною програмою КПКВК 2801510

"Державна підтримка розвитку хмелярства"

для погашення кредиторської заборгованості,

яка утворилася на 1 січня 2010 року

за поточними видатками по догляду

за хмільниками та зареєстрована

в органах Державного казначейства

з обсягами фінансування за рахунок коштів

державного бюджету на 2010 рік

( 2154-17 )

------------------------------------------------------------------ N з/п | Області, райони, | Видатки по КЕКВ 1310 | | господарства | ( v0604201-01 ) для | | | погашення кредиторської | | | заборгованості (догляд за | | | хмільниками), тис. грн. | ------+----------------------------+----------------------------| |Львівська область | 677,9 | ------+----------------------------+----------------------------| | Бродівський р-н | 677,9 | ------+----------------------------+----------------------------| 1. |ПАФ "Галицька" | 58,0 | ------+----------------------------+----------------------------| 2. |ТОВ ССХП "Сидинівка" | 4,4 | ------+----------------------------+----------------------------| 3. |ПАФ "Щедрий урожай" | 389,1 | ------+----------------------------+----------------------------| 4. |ПП "НВП "Захід-хміль" | 226,4 | ------+----------------------------+----------------------------| |Рівненська область | 67,5 | ------+----------------------------+----------------------------| | Здолбунівський р-н | 63,6 | ------+----------------------------+----------------------------| 5. |ТзОВ "Західноукраїнська | 63,0 | |холдингова компанія" | | ------+----------------------------+----------------------------| 6. |СВК "РК Хміль" | 0,6 | ------+----------------------------+----------------------------| | Рокитнівський р-н | 3,9 | ------+----------------------------+----------------------------| 7. |ФГ "Віолета" | 3,9 | ------+----------------------------+----------------------------| |Хмельницька область | 254,8 | ------+----------------------------+----------------------------| | Старосинявський р-н | 254,8 | ------+----------------------------+----------------------------| 8. |ДП "Дослідне господарство | 254,8 | |"Пасічна" | | -----------------------------------+----------------------------| Всього | 1000,2 | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
ринків рослинництва О.А.Демидов
Директор
Департаменту фінансів Б.Р.Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

17.08.2010 N 497

РОЗПОДІЛ

коштів за бюджетною програмою КПКВК 2801510

"Державна підтримка розвитку хмелярства"

для погашення кредиторської заборгованості,

яка утворилася на 1 січня 2010 року

за поточними видатками

на науково-технічні дослідження

та розробки в галузі хмелярства

і зареєстрована в органах Державного

казначейства з обсягами фінансування

за рахунок коштів державного бюджету на 2010 рік

( 2154-17 )

----------------------------------------------------------------------------- N | Назва проекту | Виконавці |Вартість| Мета проекту та | Дого- | | | робіт, |очікувані результати| вора | | | тис. | | | | | грн. | | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 15. |Поповнення банку |Південний | 30,0 |Розширення банку | |даних ДНК- |біотехнологічний | |даних ДНК-типування | |типування сортів |центр у | |сортів хмелю | |хмелю звичайного |рослинництві УААН | |звичайного за | |(Humulus | | |мікросателітними | |lupulus L.) | | |локусами та генами | |України та інших | | |господарсько цінних | |країн. | | |ознак. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 16. |Розробка ДНК- |Південний | 60,0 |Розроблення методики| |технології |біотехнологічний | |ПЛР-діагностики | |діагностики |центр у | |грибних захворювань | |грибних, вірусних |рослинництві УААН | |хмелю звичайного, | |та бактеріальних | | |тест-системи | |захворювань хмелю | | |молекулярних | |звичайного | | |маркерів для | |(Humulus | | |ПЛР-детекції | |lupulus L.). | | |вірусів хмелю | | | | |звичайного та | | | | |методики | | | | |ПЛР-детекції | | | | |збудника | | | | |бактеріального раку | | | | |хмелю звичайного. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 17. |Дослідити |Південний | 40,0 |Проведення системи | |мінливість |біотехнологічний | |досліджень | |експлантів хмелю |центр у | |молекулярних | |звичайного |рослинництві УААН | |маркерів для оцінки | |(Humulus | | |генотипів хмелю | |lupulus L.) при | | |звичайного за | |субкультивуванні | | |стабільністю для | |за молекулярними | | |введення в культуру | |маркерами. | | |in vitro. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 18. |Розробка складу |Південний | 30,0 |Розроблення | |живильних |біотехнологічний | |модифікованих | |середовищ для |центр у | |живильних середовищ | |етапів отримання |рослинництві УААН | |для підвищення | |життєздатних | | |життєздатності | |експлантів та | | |експлантів різних | |мікрочеренкування | | |генотипів хмелю і | |хмелю in vitro. | | |підвищення | | | | |ефективності | | | | |мікрочеренкування | | | | |хмелю in vitro. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 19. |Вивчити дію |Південний | 35,0 |Буде встановлено | |антивірусного |біотехнологічний | |синергічну та | |препарату аміксину|центр у | |антагоністичну дію | |на експланти хмелю|рослинництві УААН | |аміксину з | |при оздоровленні | | |фітогормонами в | |in vitro. | | |живильних | | | | |середовищах для | | | | |культивування | | | | |експлантів хмелю та | | | | |концентрацію | | | | |аміксину як | | | | |ефективного | | | | |противірусного | | | | |препарату для | | | | |оздоровлення | | | | |експлантів хмелю. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 1. |Післяреєстраційне |Інститут сільського| 20,0 |Проведення підбору | |вивчення нових |господарства | |сортів за критерієм | |сортів хмелю |Полісся УААН. | |найбільш повної | |української | | |реалізації | |селекції у різних | | |генетичного | |еколого- | | |потенціалу | |географічних зонах| | |продуктивності для | |України. | | |відповідної | | | | |ґрунтово-кліматичної| | | | |зони та формування | | | | |оптимальної сортової| | | | |структури | | | | |хмеленасаджень. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 2. |Ілюстрований |Інститут сільського| 25,0 |Буде виданий каталог| |каталог |господарства | |сортів хмелю, | |господарсько |Полісся УААН | |потрібний | |цінних ознак | | |організаціям, що | |сортів хмелю | | |займаються | |української | | |виробництвом і | |селекції. | | |переробкою хмелю для| | | | |службового | | | | |користування в | | | | |кількості - | | | | |300 примірників. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 4. |Розробити |Інститут сільського| 30,0 |Визначення | |методичні засади |господарства | |оптимальних | |адаптації |Полісся УААН | |параметрів | |мікросаджанців | | |зовнішнього | |хмелю культури in | | |середовища і склад | |vitro до зовнішніх| | |субстратів для | |умов. | | |адаптації | | | | |регенерантів хмелю у| | | | |процесі пересадок та| | | | |розроблення | | | | |методичних | | | | |рекомендацій. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 5. |Розробити |Інститут сільського| 25,0 |Розроблення | |технологію |господарства | |елементів технології| |закладання |Полісся УААН | |закладання | |хмеленасаджень | | |промислових | |вегетуючим | | |насаджень хмелю | |садивним | | |вегетуючим садивним | |матеріалом | | |матеріалом культури | |культури in vitro | | |in vitro та догляду | |та догляду за ним | | |за ним в зоні | |в зоні Полісся і | | |Полісся і Лісостепу.| |Лісостепу. | | | | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 13. |Розробити |Інститут сільського| 65,0 |Будуть розроблені | |техніко-економічні|господарства | |техніко-економічні | |засади збільшення |Полісся УААН | |засади виробництва | |об'ємів | | |конкурентоспроможної| |виробництва | | |продукції хмелярства| |продукції | | |на основі | |хмелярства та | | |максимально | |поліпшення | | |ефективного | |показників якості | | |використання наявних| |до рівня | | |ресурсів і | |міжнародних | | |технологій | |стандартів. | | |вирощування, здатних| | | | |забезпечити високі і| | | | |сталі валові збори | | | | |якісних шишок хмелю.| ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 20. |Розробка збірника |ТОВ | 95,0 |Буде проведено | |нормативно- |"Інвестиційна | |аналіз чинного | |правових актів з |спілка України" | |законодавства | |питань регулювання| | |України у сфері | |відносин у сфері | | |хмелярства, | |хмелярства, аналіз| | |розроблено і видано | |практики та | | |збірник нормативно- | |рекомендації по | | |правових актів з | |застосуванню | | |питань регулювання | |судами вказаного | | |відносин у сфері | |законодавства. | | |хмелярства, а також | | | | |проведено аналіз | | | | |практики | | | | |застосування судами | | | | |вказаних | | | | |нормативно-правових | | | | |актів. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 21. |Моніторинг |ТОВ "ФЛД-Партнер" | 30,0 |Буде розроблена | |розвитку галузі | | |інформаційно- | |хмелярства. | | |аналітична система | | | | |для здійснення | | | | |моніторингу галузі | | | | |хмелярства та | | | | |забезпечення | | | | |регламентованого | | | | |доступу всіх | | | | |зацікавлених | | | | |суб'єктів | | | | |господарювання до | | | | |інформаційних | | | | |ресурсів галузі, які| | | | |знаходяться на | | | | |одному сервері та | | | | |мають єдину | | | | |технологію ведення | | | | |баз даних. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| 22. |Молекулярно- |Національний | 47,5 |В розробці буде | |генетична |університет | |проведена | |характеристика |біоресурсів і | |характеристика | |генотипів хмелю |природокористування| |генотипів хмелю за | |звичайного |України | |мікросателітними | |(Humulus | | |маркерами та | |lupulus L.) за | | |здійснене порівняння| |поліморфними | | |існуючих систем | |ДНК-маркерами | | |ідентифікації та | | | | |диференціації сортів| | | | |хмелю української | | | | |селекції і надані | | | | |методичні | | | | |рекомендації щодо | | | | |практичного | | | | |застосування | | | | |молекулярно- | | | | |генетичної | | | | |характеристики | | | | |генотипів хмелю | | | | |(Humulus lupulus L.)| | | | |для здійснення | | | | |контролю | | | | |сортоспецифічності. | ------+------------------+-------------------+--------+--------------------| Всього| х | х | 532,5 | х | ----------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
ринків рослинництва О.А.Демидов
Директор
Департаменту фінансів Б.Р.Ахіджанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики України

17.08.2010 N 497

РОЗПОДІЛ

коштів, передбачених у Державному

бюджеті України на 2010 рік

( 2154-17 )

для підтримки розвитку хмелярства

------------------------------------------------------------------- N | Області, райони, | Видатки, (тис. грн) | з/п| господарства |------------------------------------------| | | КЕКВ 1310 | КЕКВ 2410 | | | |( v0604201-01 )| ( v0604201-01 ) | | | |---------------+------------------+-------| | | догляд за |шпалери| знаряддя,|всього | | | хмільниками | |механізми,| | | | | |обладнання| | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Волинська обл. | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Ківерцівський р-н | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 1|СФГ "Журавлик" | 66,1 | 0,0 | 0,0 | 66,1 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Житомирська обл. | 8269,8 |3705,5 | 1246,0 |13221,3| ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Житомирський р-н | 1030,5 | 286,9 | 369,6 |1687,0 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 2|ТОВ "ВО | 331,3 | 0,0 | 222,6 | 553,9 | |"Агро-пром-сервіс"| | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 3|ДП "ДГ Хмелярство"| 88,9 | 0,0 | 0,0 | 88,9 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 4|ТОВ "Вертокиївка" | 532,2 | 286,9 | 0,0 | 819,1 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 5|ТОВ | 78,1 | 0,0 | 147,0 | 225,1 | |"Украгротехтрейд" | | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Романівський р-н | 183,0 | 157,7 | 189,6 | 530,3 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 6|ТОВ "Сатурн" | 139,5 | 0,0 | 174,0 | 313,5 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 7|ПП "Заграва" | 43,5 | 157,7 | 15,6 | 216,8 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Червоноармійський р-н | 487,0 | 491,9 | 133,1 |1112,0 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 8|СТОВ "Полісся" | 315,0 | 220,9 | 15,6 | 551,5 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 9|СТОВ "Чернявське" | 70,2 | 0,0 | 0,0 | 70,2 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 10|ПП | 101,8 | 271,0 | 117,5 | 490,3 | |"Івановицьке-2008"| | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Бердичівський р-н | 1308,4 | 128,8 | 85,1 |1522,3 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 11|СТОВ | 360,1 | 0,0 | 0,0 | 360,1 | |"Андріяшівка-Агро"| | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 12|ПП "Зарічне" | 284,9 | 0,0 | 15,5 | 300,4 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 13|ПП "СП "Гранд" | 542,2 | 128,8 | 64,9 | 735,9 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 14|СПП "Тотем" | 31,8 | 0,0 | 0,0 | 31,8 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 15|ПП "Вікторія-хміль| 89,4 | 0,0 | 4,7 | 94,1 | |2008" | | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Олевський р-н | 3676,2 |1887,4 | 347,8 |5876,7 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 16|ПОСП | 189,6 | 0,0 | 0,0 | 189,6 | |"Білокоровицьке" | | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 17|ПОСП | 0,0 | 102,7 | 0,0 | 102,7 | |"Червона зірка" | | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 18|СТОВ "Зубковецьке"| 75,5 | 149,4 | 0,0 | 224,9 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 19|СТОВ "Полісся" | 408,5 | 325,3 | 0,0 | 733,8 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 20|СТОВ ім. Кірова | 187,3 | 0,0 | 0,0 | 187,3 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 21|ПСП ім. 1 Травня | 366,7 | 0,0 | 0,0 | 366,7 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 22|СТОВ "Саджанець" | 252,1 | 0,0 | 0,0 | 252,1 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 23|ППСП | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 129,6 | |"Агро-Поліся-2006"| | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 24|СФГ "Мирне" | 299,1 | 0,0 | 0,0 | 299,1 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 25|ПСП "Лан" | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 26|ПСП | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | |"Зольнянське-2" | | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 27|ФГ "Барин" | 50,6 | 0,0 | 0,0 | 50,6 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 28|ПСП "Олекс" | 320,1 | 0,0 | 0,0 | 320,1 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 29|П(ПО)СП | 224,7 | 357,3 | 0,0 | 582,0 | |"Кишинське" | | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 30|СТОВ "Світанок" | 220,8 | 0,0 | 85,3 | 306,1 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 31|ПСП "Корощинське" | 181,1 | 0,0 | 0,0 | 181,1 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 32|ПСП "Кам'янське" | 178,5 | 0,0 | 113,9 | 292,4 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 33|ФГ | 16,1 | 137,1 | 0,0 | 153,2 | |"Промінь-2007" | | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 34|ФГ "Зоря-2007" | 34,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 35|ПСП "Хмільсервіс" | 368,8 | 815,6 | 148,6 |1367,7 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Лугинський р-н | 99,4 | 73,7 | 0,0 | 173,1 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 36|ТОВ "Апекс-хміль" | 99,4 | 73,7 | 0,0 | 173,1 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Коростишівський р-н | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 37|ФГ "Торчин" | 32,2 | 0,0 | 0,0 | 32,2 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Черняхівський р-н | 609,0 | 275,5 | 0,0 | 884,5 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 38|ПП "Некраші" | 102,5 | 0,0 | 0,0 | 102,5 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 39|ПАФ "Дружба" | 506,5 | 275,5 | 0,0 | 782,0 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Чуднівський р-н | 878,8 | 403,6 | 120,8 |1403,2 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 40|СТОВ "Спілка | 878,8 | 403,6 | 120,8 |1403,2 | |хмелярів та | | | | | |пивоварів" | | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Львівська обл. | 1032,0 | 427,5 | 110,6 |1570,1 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Бродівський р-н | 1032,0 | 427,5 | 110,6 |1570,1 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 41|ПАФ "Галицька" | 219,9 | 0,0 | 0,0 | 219,9 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 42|ТОВ ССХП | 115,6 | 0,0 | 0,0 | 115,6 | |"Сидинівка" | | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 43|ПАФ | 294,4 | 173,7 | 0,0 | 468,1 | |"Щедрий урожай" | | | | | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 44|ПП "НВП | 402,1 | 253,8 | 110,6 | 766,5 | |"Захід-хміль" | | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Рівненська обл. | 528,4 | 6,0 | 177,9 | 712,3 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Володимирецький р-н | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 133,4 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 45|ДП | 133,4 | 0,0 | 0,0 | 133,4 | |"ДГ "Городецьке" | | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Дубенський р-н | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 46|ВАТ "Дубнохміль" | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 261,0 | |м. Дубно | | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Здолбунівський р-н | 75,7 | 6,0 | 177,9 | 259,6 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 47|СВК "РК Хміль" | 20,4 | 0,0 | 54,6 | 75,0 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| 48|ТзОВ | 55,3 | 6,0 | 123,3 | 184,6 | |"Західноукраїнська| | | | | |холдингова | | | | | |компанія" | | | | | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Рокитнівський р-н | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 49|ФГ "Віолетта" | 58,3 | 0,0 | 0,0 | 58,3 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Хмельницька обл. | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| Старосинявський р-н | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | ----------------------+---------------+-------+----------+-------| 50|ДП "ДГ "Пасічна" | 313,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | ---+------------------+---------------+-------+----------+-------| |ВСЬОГО | 10209,3 |4139,0 | 1534,5 |15882,8| ------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
ринків рослинництва О.А.Демидов
Директор
Департаменту фінансів Б.Р.Ахіджанов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: