open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
15.10.2004 N 496

Про забезпечення виконання Указу

Президента України від 31.07.2004 р. N 854/2004

"Про забезпечення умов для більш широкої участі

громадськості у формуванні та реалізації

державної політики"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

охорони здоров'я

N 544 ( v0544282-04 ) від 09.11.2004

N 12 ( v0012282-05 ) від 11.01.2005

N 136 ( v0136282-05 ) від 30.03.2005

N 198 ( v0198282-05 ) від 28.04.2005

N 286 ( v0286282-05 ) від 15.06.2005 )

( У назві наказу, тексті наказу та документах, затверджених цим
наказом слова "Рада для здійснення координації заходів,
пов'язаних із забезпеченням консультацій з громадськістю з
питань формування та реалізації державної політики у сфері
охорони здоров'я при МОЗ України" замінено на слова:
"Громадська рада з питань формування та реалізації державної
політики у сфері охорони здоров'я при МОЗ України"
(скорочено - "Громадська рада при МОЗ України") у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я N 12 ( v0012282-05 ) від 11.01.2005 )
( У назві наказу, тексті наказу та документах, затверджених цим
наказом слова "Громадська рада з питань формування та
реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я при
МОЗ України" замінено на слова: "Громадська колегія при
Міністрові охорони здоров'я України" у відповідних відмінках
згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я N 286
( v0286282-05 ) від 15.06.2005 )

На виконання доручення Прем'єр-міністра України
від 5 серпня 2004 р. N 34604/1/1-04 до Указу Президента України
від 31.07.2004 р. N 854/2004 ( 854/2004 ) "Про забезпечення умов
для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації
державної політики" Н А К А З У Ю :
1. Затвердити:
1.1. Положення про Громадську колегію при Міністрові охорони
здоров'я України (додається);

( Пункт 1.2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я N 198 ( v0198282-05 ) від 28.04.2005 )

2. Першим заступникам, заступникам Міністра, Голові Державної
служби лікарських засобів і виробів медичного призначення,
керівникам структурних підрозділів Міністерства забезпечити
сприятливі умови для роботи представників Міністерства та
підпорядкованих закладів, установ і організацій, включених до
складу Ради, з метою запровадження більш ефективних форм роботи з
громадськістю у процесі формування та реалізації державної
політики у сфері охорони здоров'я. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Міністр А.В.Підаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ України

15.10.2004 N 496

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську колегію при Міністрові охорони

здоров'я України

1. Загальні положення:
1.1. Громадська колегія при Міністрові охорони здоров'я
України (скорочено - "Громадська колегія при МОЗ України") є
постійно діючим консультативно-дорадчим органом при Міністерстві
охорони здоров'я України (далі - МОЗ), яка утворюється з метою
створення ефективних організаційних та правових умов для всебічної
реалізації громадянами конституційного права на участь в
управлінні державними справами, забезпечення відкритості
діяльності МОЗ, врахування громадської думки у процесі підготовки
та організації виконання його рішень, підтримання постійного
діалогу з усіма соціальними групами громадян, створення
можливостей для вільного та об'єктивного висвітлення усіх процесів
у цій сфері, засобами масової інформації.
1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), іншими законами України, Указом Президента України
"Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у
формуванні та реалізації державної політики" від 31.07.2004 р.
N 854/2004 ( 854/2004 ) , іншими актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, Порядком проведення консультацій з
громадськістю з питань формування та реалізації державної
політики, міжнародними договорами, цим Положенням, а також своїми
рішеннями.
1.3. Рада здійснює свою діяльність на основі принципів: - законності та гласності; - добровільності входження представників громадськості до
Ради; - рівноправності усіх членів Ради;
1.4. Рада співпрацює з органами державної влади, органами
місцевого самоврядування, громадськими організаціями та іншими
юридичними і фізичними особами.
1.5. Рада акредитує представників всіх зацікавлених у
співпраці громадських організацій та надає повну інформацію, що
призначена для розповсюдження серед громадськості
1.6. Назва Ради: повна - Рада для здійснення координації заходів, пов'язаних
із забезпеченням консультацій з громадськістю з питань формування
та реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я при
Міністерстві охорони здоров'я України.
1.7. Юридична адреса Ради: 01021, місто Київ,
вул. Грушевського,7.
2. Мета та завдання діяльності Ради:
2.1. Головною метою діяльності Ради є створення ефективних
організаційних та правових умов для всебічної реалізації
громадянами конституційного права на участь в управлінні
державними справами, забезпечення відкритості діяльності МОЗ,
врахування громадської думки у процесі підготовки та організації
виконання його рішень, підтримання постійного діалогу з усіма
соціальними групами громадян, створення можливостей для вільного
та об'єктивного висвітлення усіх процесів у цій сфері засобами
масової інформації.
2.2. Для виконання вищезазначеної мети, Рада виконує в
установленому законодавством порядку такі основні завдання: 2.2.1. представляє інтереси громадськості у її співпраці з
МОЗ; 2.2.2. здійснює організацію та проведення громадської
експертизи законопроектів, що стосуються питань, пов'язаних з
збереженням здоров'я громадянського суспільства та навколишнього
середовища України; 2.2.3. виконує дорадчі функції під час обговорення та
прийняття рішень МОЗ з питань, визначених Порядком проведення
консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації
державної політики, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України (далі - Порядок), а також здійснює моніторинг реалізації
зазначених рішень; 2.2.4. забезпечує співпрацю з МОЗ щодо організації та
проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів
його діяльності; 2.2.5. опрацьовує та узагальнює дані щодо проведення
консультацій з громадськістю, узгодження позицій для передачі МОЗ; 22.6. вивчає та вдосконалює досвід громадських організацій
для оптимального використання їх потенціалу у сфері захисту
здоров'я населення та охорони довкілля; 2.2.7. здійснює представницькі функції в центральних та
місцевих органах виконавчої влади з метою оприлюднення пропозицій
громадськості щодо вдосконалення діяльності органів охорони
здоров'я; 2.2.8.сприяє формуванню свідомого ставлення кожного
громадянина, української спільноти та державних установ до
проблеми збереження та покращення здоров'я нації; 2.2.9. сприяє організації вивчення, аналізу та оприлюдненню в
засобах масової інформації громадської думки щодо якості та
організації надання окремими суб'єктами медичної (фармацевтичної)
діяльності допомоги населенню; звернення з пропозиціями до
державних органів влади з питань можливості перегляду рішень про
ліцензування, акредитацію лікувально-профілактичних закладів в
разі незадовільнення їх роботою широкими верствами населення; 2.2.10. організація обміну міжнародного досвіду роботи
медичних громадських організацій з питань активної участі
населення в збереженні його здоров'я, удосконаленні спільної
роботи з державними органами охорони здоров'я; 2.2.11. розвиток напрямків захисту прав пацієнтів, яким
надається медична, фармацевтична допомога і які користуються
виробами і товарами медичного призначення вітчизняного та
закордонного виробництва; 2.2.12. організація та проведення форумів, з'їздів,
конференцій, симпозіумів, "круглих столів", прес-конференцій,
виставок тощо для узагальнення досвіду співпраці медичної
громадськості з органами державної влади в напрямках захисту та
зміцнення здоров'я населення; 2.2.13. взаємодії в іншими Радами, створеними при органах
виконавчої влади з метою впровадження заходів по збереженню
здоров'я населення країни; 2.2.14. розвиток міжнародного співробітництва з метою обміну
досвідом та інформацією в галузі організації охорони здоров'я
населення; 2.2.15. розроблення і оприлюднення пропозицій щодо адаптації
законодавства України з питань регламентації діяльності і
регулювання відносин у сфері охорони здоров'я громадянського
суспільства до законодавства Європейського Союзу та світових
стандартів; 2.2.16. інформаційно-аналітична діяльність з питань охорони
здоров'я та своєчасне інформування населення України про
актуальний стан системи охорони здоров'я та здобутки вітчизняних і
закордонних фахівців. 2.2.17. посилення участі громадських об'єднань у формуванні
державної політики стосовно охорони здоров'я населення України та
навколишнього середовища; 2.2.18. участь у підготовці проектів законів та інших
нормативно-правових актів, міжнародних договорів України у сфері
охорони здоров'я;
2.10. Участь у підготовці пропозицій щодо формування
загальнодержавних, національних, цільових програм та заходів в
галузі охорони здоров'я;
2.11. Інформаційно-аналітична діяльність з питань охорони
здоров'я та своєчасне, всебічне інформування населення України про
актуальний стан системи охорони здоров'я та здобутки вітчизняних і
закордонних фахівців.
3. Рада має право:
3.1. Отримувати від МОЗ проекти рішень з питань формування та
реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я для
проведення громадської експертизи;
3.2. Надавати МОЗ пропозиції з питань, віднесених до
компетенції Ради;
3.3. Отримувати у встановленому порядку від центральних та
місцевих органів виконавчої влади, підпорядкованих закладів,
установ та організацій, органів місцевого самоврядування
інформацію щодо їх діяльності;
3.4. Залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підпорядкованих
закладів, установ, організацій (за згодою їх керівників) до участі
в засіданнях та роботі Ради;
3.5. Утворювати тимчасові робочі групи з числа своїх членів і
представників інших заінтересованих підприємств, закладів, установ
та організацій, а також групи експертів, куди залучати
представників вітчизняних і міжнародних експертних та наукових
організацій, консультантів, учених і фахівців;
3.6. Подавати пропозиції щодо внесення змін до
нормативно-правових актів;
3.7. Рішення Ради, що прийняті у межах її компетенції,
надаються керівництву МОЗ для врахування під час прийняття
відповідних рішень;
4. Взаємовідносини з органами державної влади.
4.1. МОЗ сприяє членам Ради в проведенні заходів, визначених
в даному Положенні, на території України в процесі їх співпраці з
державними органами охорони здоров'я, лікувально-профілактичними,
фармацевтичними, виробничими (медичної техніки, виробів і товарів
медичного призначення) підприємствами, установами і закладами,
фахівцями народної та нетрадиційної медицини;
4.2.Рада може залучати на свої засідання представників
органів державної, виконавчої влади України, органів місцевого
самоврядування, керівників лікувально-профілактичних,
фармацевтичних підприємств, установ, закладів (за згодою) для
спільного обговорення питань, які стосуються проблем організації
медичної допомоги населенню, зміцненню та захисту його здоров'я
тощо.
5. Організаційні принципи створення Ради:
5.1. До складу Ради в якості членів за представництвом МОЗ
входять кандидатури, які пропонуються МОЗ.
5.2. Склад Ради передбачає 40% членів, делегованих МОЗ і 60%
членів, делегованих громадськими організаціями.
5.3. Склад Ради, її Голова і заступник голови Ради
затверджується наказом Міністра охорони здоров'я України.
6. Керівництво Радою:
6.1. Роботою Ради керує Голова за представництвом Міністра
охорони здоров'я України.
6.2. Голова Ради має заступника. Заступник Голови Ради
виконує обов'язки Голови Ради в період відсутності Голови.
6.3. Голова: 6.3.1. керує діяльністю Ради; 6.3.2. організовує підготовку засідань Ради та скликає
засідання Ради; 6.3.3. підписує офіційні документи, запрошення, висновки,
рішення тощо від імені Ради; 6.3.4. представляє Раду у взаємовідносинах з МОЗ, бере участь
у засіданнях колегії МОЗ з правом дорадчого голосу; 6.3.5. вносить пропозиції щодо кандидатур заступників Голови.
7. Члени Ради:
7.1. Призначені до складу Ради члени Ради беруть участь в
роботі Ради на громадських засадах.
7.2. Члени Ради виконують свої обов'язки в межах мети і
завдань, викладених в цьому Положенні.
7.3. За пропозицією Голови Ради між членами Ради можуть бути
розподілені обов'язки, відповідальність за окремі розділи її
роботи.
7.4. Для виконання завдань Голови, або рішень Ради на
території України члени Ради можуть отримувати мандат Голови Ради.
8. Оприлюднення діяльності Ради:
8.1. Поточна робота Ради оприлюднюється в засобах масової
інформації, на телебаченні, в інформаційних листах, на
конференціях, форумах, симпозіумах тощо.
8.2. Звітному (раз на два роки) періоду роботи Ради може бути
присвячена Конференція представників громадських організацій по
підсумкам роботи Громадської Ради.
8.3. Конференція правомочна пропонувати на наступні два роки
своїх представників до складу Ради.
9. Організація роботи Ради:
9.1. Основною формою роботи Ради є її засідання. Засідання
скликаються Головою Ради або за його дорученням заступником
Голови.
9.2. Рада працює за річним планом роботи, що розглядається на
засіданнях і затверджується Головою Ради.
9.3. Кількість засідань Ради визначається їх доцільністю, але
не рідше ніж два рази на рік. Засідання проводяться під
керівництвом Голови або заступника Голови. Рішення приймаються
простою більшістю голосів присутніх членів ради і мають
рекомендаційний характер;
9.4. При необхідності екстреного розгляду питання і прийняття
рішення може бути скликане позачергове засідання Ради. В окремих
випадках рішення можуть прийматися шляхом письмового опитування
членів Ради.
9.5. Рішення Ради з питань, що відносяться до компетенції
центральних, місцевих органів виконавчої влади, приймаються в
присутності їх представників.
9.6. Рішення Ради оформлюються протоколом та подаються
керівництву МОЗ для прийняття рішення.
9.7. Рада систематично інформує громадськість через засоби
масової інформації про свою діяльність, прийняті рішення та стан
їх виконання.
10. Припинення діяльності Ради:
10.1. Діяльність Ради може бути припинена наказом Міністра
охорони здоров'я України в разі: 10.1.1. змін нормативно-законодавчих актів (стаття 38
Конституції України ( 254к/96-ВР ), які регламентують участь
громадян, громадських організацій в управління державними
справами; 10.1.2. невідповідності діяльності Ради законодавству
України.
( Склад Громадської ради з питань формування та реалізації
державної політики у сфері охорони здоров'я при МОЗ України
втратив чинність на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я
N 198 ( v0198282-05 ) від 28.04.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: