open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
27.12.2002 N 496
( Наказ скасовано на підставі Наказу Міністерства

охорони здоров'я

N 313 ( z0968-03 ) від 09.07.2003 )
Про довідку Державного департаменту з контролю

за якістю, безпекою та виробництвом лікарських

засобів і виробів медичного призначення про

стан матеріально-технічної бази суб'єкта

господарської діяльності, наявність у нього

нормативно-правових документів, у тому числі

нормативних документів із стандартизації,

необхідних для провадження відповідного виду

господарської діяльності, а також про рівень

кваліфікації його працівників

З метою упорядкування оформлення Державним департаментом з
контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і
виробів медичного призначення довідки про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних документів із стандартизації, необхідних для
провадження відповідного виду господарської, а також про рівень
кваліфікації його працівників, що визначена постановою Кабінету
Міністрів України від 04 липня 2001 року N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Форму довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативних
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами,
а також про рівень кваліфікації його працівників (додаток 1).
1.2. Форму довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативних
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з виробництва лікарських засобів (в
умовах аптеки) та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, а
також про рівень кваліфікації його працівників (додаток 2).
1.3. Форму довідки про стан матеріально-технічної бази
суб'єкта господарської діяльності, наявність у нього
нормативно-правових документів, у тому числі нормативних
документів із стандартизації, необхідних для провадження
господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими
засобами (через відокремлені структурні підрозділи аптеки, а також
про рівень кваліфікації його працівників (додаток 3).
2. Державному департаменту з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення:
2.1. Забезпечити на підставі заяв суб'єктів господарювання
обстеження та видачу довідок Державного департаменту з контролю за
якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів
медичного призначення про стан матеріально-технічної бази суб`єкта
господарської діяльності, наявність у нього нормативно-правових
документів, у тому числі із стандартизації, необхідних для
провадження господарської діяльності з відповідного виду
господарської діяльності, а також про рівень кваліфікації його
працівників відповідно до форм довідок, затверджених у п. 1 цього
наказу.
3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 28.09.2001 р. N 389 ( v0389282-01 )
"Про довідку Державного департаменту з контролю за якістю,
безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного
призначення або уповноваженої ним установи про стан
матеріально-технічної бази суб'єкта господарської діяльності,
наявність у нього нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних документів із стандартизації, необхідних для
провадження відповідного виду господарської діяльності, а також
про рівень кваліфікації його працівників", в частині затвердження
форм, що зазначені у підпунктах 1.2; 1.3; 1.4 наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного департаменту з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення
Лапушенко О.В.
Міністр А.В.Підаєв

Додаток 1

до наказу МОЗ України

27.12.2002 N 496

Міністерство охорони здоров'я України

Державний департамент з контролю за якістю,

безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів

медичного призначення
01042, м. Київ-042, вулиця Чигоріна, 18, тел. 294-81-60,

телефакс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог -----------------------------------------------------------------

Довідка N _____

про стан матеріально-технічної бази суб'єкта

господарської діяльності, наявність у нього

нормативно-правових документів, у тому числі

нормативних документів із стандартизації,

необхідних для провадження господарської

діяльності з оптової торгівлі лікарськими

засобами, а також про рівень кваліфікації

його працівників

"_____" ________ 200 р.
1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:
------------------------------------------------------------------ Найменування (повна | | назва) юридичної особи | | або прізвище, ім'я та | | по батькові - для | | фізичної особи - | | суб'єкта | | підприємницької | | діяльності | | -----------------------+----------------------------------------| Ідентифікаційний код | | юридичної особи або | | ідентифікаційний номер | | фізичної особи - | | платника податків, | | інших обов'язкових | | платежів | | -----------------------+----------------------------------------| Місцезнаходження | | юридичної особи або | | місце проживання | | фізичної особи - | | суб'єкта | | підприємницької | | діяльності | | -----------------------+----------------------------------------| Керівник суб'єкта | | (посада, прізвище, | | ініціали) | | -----------------------+----------------------------------------| Телефон, факс | | -----------------------------------------------------------------
Найменування аптечної бази (складу) та адреса провадження
діяльності:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Адреса місця провадження| Телефон | | діяльності | | ---------------+------------------------+-----------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
2. Стан матеріально-технічної бази.
2.1. Приміщення аптечної бази (складу):
__________________________________________________________________
(зазначити - ізольовані/не ізольовані, з окремим входом чи
__________________________________________________________________

ні, в капітальній споруді чи ні,
__________________________________________________________________

споруда - цегляна, дерев'яна, шлако/бетонно/блочне)
__________________________________________________________________
(приміщення аптечної бази (складу) окреме, сумісне, орендне
__________________________________________________________________

(зазначити у кого)
__________________________________________________________________

(спеціально побудоване під аптечну базу (складу),
__________________________________________________________________

пристосоване, знаходиться на
__________________________________________________________________

підвальному/цокольному/першому поверсі
__________________________________________________________________

житлового/нежитлового будинку, тощо - вказати конкретно)
Підстава користування приміщенням ___________________________

(вказати реквізити документу,
__________________________________________________________________

що посвідчує право користування
__________________________________________________________________

приміщенням/договору оренди, свідоцтва про власність,
__________________________________________________________________

розпорядження про виділ тощо)
Опалення ____________________________________________________
__________________________________________________________________

(центральне, автономна система опалення, інше,
__________________________________________________________________

допускається/не допускається опалення приміщень
__________________________________________________________________

газовими приладами
__________________________________________________________________

з відкритим полум'ям або електронагрівальними
__________________________________________________________________

приладами - вказати)
__________________________________________________________________

Освітлення __________________________________________________

(електричне, природне - вказати)
Вентиляція __________________________________________________

(припливно-витяжна з механічним спонуканням, _________________________________________________________________

кондиціонери, фрамуги, кватирки та інше - вказати)

Аптечна база (склад) має/не має _____________________________

(газ, водопровід,
__________________________________________________________________

каналізацію, туалет - вказати)
__________________________________________________________________
Розташування аптечної бази (складу) щодо ізольованості
приміщень, наявності окремого входу, розміщення в житловому
будинку, спортивній споруді, школі, учбовому і дитячому
дошкільному закладі, закладі культури, спорту, освіти та
соціального забезпечення, лікувально-профілактичній установі,
магазині _________________________________________________________

(вказати)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________

2.2. Склад та площа приміщень:
Загальна площа приміщення аптечної бази (складу) ______ кв.м
------------------------------------------------------------------ Приміщення | Площа | Примітки | | (кв. м.) | | ----------------------------------+------------+----------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------+------------+----------------| 1. Виробничі приміщення | | | ----------------------------------+------------+----------------| - приміщення для приймання | | | лікарських засобів | | | ----------------------------------+------------+----------------| приміщення для зберігання | | - | лікарських засобів у тому числі | | | (вказати): | | | ----------------------------------+------------+----------------| | | | ----------------------------------+------------+----------------| | | | ----------------------------------+------------+----------------| | | | ----------------------------------+------------+----------------| | | | ----------------------------------+------------+----------------| | | | ----------------------------------+------------+----------------| 2. Службово-побутові приміщення | | | ----------------------------------+------------+----------------| в тому числі (вказати) | | | ----------------------------------+------------+----------------| | | | ----------------------------------+------------+----------------| | | | -----------------------------------------------------------------
2.3. Стан забезпечення приміщень аптечної бази (складу)
обладнанням, засобами вимірювання та транспортування необхідними
для здійснення діяльності з оптової торгівлі лікарськими засобами: 2.3.1. Приміщення для приймання, зберігання, контролю якості
лікарських засобів обладнані/не обладнані необхідною кількістю
сейфів, стелажів, піддонів, підтоварників, матеріальних шаф
(дерев'яні, металеві), холодильного та іншого устаткування для
забезпечення умов зберігання отруйних, наркотичних, сильнодіючих,
вибухо- і вогненебезпечних, термолабільних та інших лікарських
засобів, лікарської рослинної сировини ___________________________ _________________________________________________________________

(зазначити)
__________________________________________________________________

2.3.2. Для контролю за температурою і вологістю повітря
приміщення для зберігання лікарських засобів:
застосовуються/не застосовуються термометри і гігрометри _________________________________________________________________

(вказати із зазначенням типів (марок),
__________________________________________________________________
кількості, їх розміщення (висота від підлоги, відстань від
дверей та систем опалення), стану метрологічної повірки).
2.3.3. На аптечній базі (складі) використовуються наступі
засоби вимірювання: ______________________________________________ _________________________________________________________________

(зазначити перелік та N дата договору з органами

метрологічної служби)
3. Склад працівників та стан їх кваліфікації:
3.1. За штатним розписом передбачено наявність фахівців _____ _________________________________________________________________
(вказати кількість, посаду спеціальність кожного фахівця)
Штат укомплектований _____________________ фахівцями, а саме: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати найменування посад, які заміщені)
3.2. Завідуючий аптечною базою (складом) ____________________

(прізвище)
призначений на посаду наказом від __________________ N _____,
має ______________________________________________________________

(вказати освіту вища, середня фармацевтична інша та заклад,
__________________________________________________________________

який закінчив)
працює ______________________________________________________
__________________________________________________________________

(вказати - на постійній основі чи за сумісництвом)
3.3. Особи, які безпосередньо займаються оптовою торгівлею
лікарськими засобами мають/не мають спеціальну освіту і
відповідають/не відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(зазначити фактичний стан)
4. Наявність нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних документів із стандартизації:
4.1. Аптечна база (склад) забезпечена/не забезпечена
Державною Фармакопеєю, нормативно-технічними та
нормативно-правовими документами з питань державної реєстрації
лікарських засобів, прийому, зберігання, контролю якості, торгівлі
лікарськими засобами _____________________________________________

(вказати)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Начальник відділу
ліцензування Управління
акредитації та ліцензування __________________ (прізвище, ім'я,

по батькові)
Довідка складена в 2-х примірниках:
"____" ______________р.
Голова Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів
та виробів медичного призначення Лапушенко О.В.

Додаток 2

до наказу МОЗ України

27.12.2002 N 496

Міністерство охорони здоров'я України

Державний департамент з контролю за якістю,

безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів

медичного призначення
01042, м. Київ-042, вулиця Чигоріна, 18, тел. 294-81-60,

телефакс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог -----------------------------------------------------------------

Довідка N _____

про стан матеріально-технічної бази суб'єкта

господарської діяльності, наявність у нього

нормативно-правових документів, у тому числі

нормативних документів із стандартизації,

необхідних для провадження господарської

діяльності з виробництва лікарських засобів

(в умовах аптеки) та роздрібної торгівлі

лікарськими засобами, а також про рівень

кваліфікації його працівників

"_____" ________ 200 р.
1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:
------------------------------------------------------------------ Найменування (повна | | назва) юридичної особи | | або прізвище, ім'я та | | по батькові - для | | фізичної особи - | | суб'єкта | | підприємницької | | діяльності | | -----------------------+----------------------------------------| Ідентифікаційний код | | юридичної особи або | | ідентифікаційний номер | | фізичної особи - | | платника податків, | | інших обов'язкових | | платежів | | -----------------------+----------------------------------------| Місцезнаходження | | юридичної особи або | | місце проживання | | фізичної особи - | | суб'єкта | | підприємницької | | діяльності | | -----------------------+----------------------------------------| Керівник суб'єкта | | (посада, прізвище, | | ініціали) | | -----------------------+----------------------------------------| Телефон, факс | | -----------------------------------------------------------------
2. Найменування аптеки та адреса провадження діяльності:
------------------------------------------------------------------ Найменування |Адреса місця провадження| | | діяльності | | ---------------+------------------------+-----------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
3. Наявність відокремлених структурних підрозділів аптеки
(аптечний пункт, аптечний кіоск)
------------------------------------------------------------------ Назва підрозділу | Адреса підрозділу | | ------------------+-----------------------+---------------------| | | | ------------------+-----------------------+---------------------| | | | ------------------+-----------------------+---------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
4. Стан матеріально-технічної бази
4.1. Приміщення аптеки:
__________________________________________________________________
(зазначити - ізольовані/не ізольовані, з окремим входом чи
__________________________________________________________________

ні, в капітальній споруді чи ні,
__________________________________________________________________

споруда - цегляна, дерев'яна, шлако/бетонно/блочне)
__________________________________________________________________

(приміщення аптеки окреме, сумісне, орендне
__________________________________________________________________

(зазначити у кого)
__________________________________________________________________

(спеціально побудоване під аптечну базу (складу),
__________________________________________________________________

пристосоване, знаходиться на
__________________________________________________________________

підвальному/цокольному/першому поверсі
__________________________________________________________________

житлового/нежитлового будинку, тощо - вказати конкретно)

Підстава користування приміщенням ___________________________

(вказати реквізити документу,
__________________________________________________________________

що посвідчує право користування
__________________________________________________________________

приміщенням/договору оренди, свідоцтва про власність,
__________________________________________________________________

розпорядження про виділ тощо)

Опалення ____________________________________________________
__________________________________________________________________

(центральне, парове, водяне та інше - вказати)
Освітлення __________________________________________________

(електричне, природне - вказати)
Вентиляція __________________________________________________

(припливно-витяжна з механічним спонуканням,
__________________________________________________________________

кондиціонери, фрамуги, кватирки та інше - вказати)
Аптека має/не має ___________________________________________

(газ, водопровід,
__________________________________________________________________

каналізацію, туалет - вказати)
__________________________________________________________________

4.2. Склад та площа виробничих і допоміжних приміщень:
------------------------------------------------------------------ Приміщення |Площа (кв. м.) | Примітки | ----------------------------------+---------------+-------------| 1. Зал обслуговування населення | | | ----------------------------------+---------------+-------------| I.Виробничі приміщення: | | | ----------------------------------+---------------+-------------| - в тому числі (вказати) | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | ----------------------------------+---------------+-------------| 2. Службово-побутові приміщення | | | ----------------------------------+---------------+-------------| - в тому числі (вказати) | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | ----------------------------------+---------------+-------------| | | | -----------------------------------------------------------------
В аптеці суміщені приміщення: _______________________________

(вказати) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.3. Стан забезпечення приміщень аптеки спеціальними меблями,
устаткуванням, приладами і апаратурою , необхідними для здійснення
діяльності з виробництва лікарських засобів, роздрібної торгівлі
лікарськими засобами: 4.3.1. Зал обслуговування населення, приміщення для
виготовлення, контролю якості, зберігання, відпуску, лікарських
засобів обладнані/не обладнані необхідною кількістю вітрин,
сейфів, стелажів, матеріальних шаф, холодильників та іншого
устаткування для забезпечення умов зберігання отруйних,
наркотичних, сильнодіючих, вибухо- і вогненебезпечних,
термолабільних та інших лікарських засобів, лікарської рослинної
сировини: _________________________________________________________________

(зазначити)
__________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.3.2. Для контролю за температурою і вологістю повітря в
приміщеннях для зберігання лікарських засобів: використовуються/не використовуються термометри і гігрометри _________________________________________________________________

(вказати із зазначенням типів (марок),
__________________________________________________________________

стан метрологічної повірки)
4.3.3. На аптечній базі (складі) використовуються наступні
засоби вимірювання: ______________________________________________

(зазначити перелік та N дата договору з органами
__________________________________________________________________

метрологічної служби)
5. Склад працівників та стан їх кваліфікації:
5.1. За штатним розписом передбачено наявність фахівців _____
__________________________________________________________________
(вказати кількість, посаду спеціальність кожного фахівця)
Штат укомплектований _____________________ фахівцями, а саме: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати найменування посад, які заміщені)
5.2. Завідуючий аптекою _____________________________________

(прізвище)
призначений на посаду наказом від __________________ N _____,
має ______________________________________________________________ _________________________________________________________________
(вказати освіту вища, середня фармацевтична інша та заклад,

який закінчив)
працює ______________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати - на постійній основі чи за сумісництвом)
5.3. Особи, які безпосередньо займаються оптовою торгівлею
лікарськими засобами мають/не мають спеціальну освіту ____________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(зазначити фактичний стан)
6. Наявність нормативно-правових документів, у тому числі
нормативних документів із стандартизації:
6.1. Аптека забезпечена/не забезпечена Державною Фармакопеєю,
нормативно-технічними та нормативно-правовими документами з питань
державної реєстрації лікарських засобів, прийому, зберігання,
контролю якості, торгівлі лікарськими засобами __________________

(вказати) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"____" ______________ р.
Начальник відділу
ліцензування Управління
акредитації та ліцензування __________________ (прізвище, ім'я,

(підпис) по батькові)
Довідка складена в 2-х примірниках:
"____" ______________ р.
Голова Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів
та виробів медичного призначення Лапушенко О.В.

Додаток 3

до наказу МОЗ України

27.12.2002 N 496

Міністерство охорони здоров'я України

Державний департамент з контролю за якістю,

безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів

медичного призначення
01042, м. Київ-042, вулиця Чигоріна, 18, тел. 294-81-60,

телефакс 295-65-89, телетайп 131883 Біолог -----------------------------------------------------------------

Довідка N _____

про стан матеріально-технічної бази суб'єкта

господарської діяльності, наявність у нього

нормативно-правових документів, у тому числі

нормативних документів із стандартизації,

необхідних для провадження господарської

діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими

засобами через відокремлені структурні підрозділи

аптеки - аптечний пункт, аптечний кіоск, а також

про рівень кваліфікації його працівників

"_____" ________ 200 р.
1. Загальні відомості про суб'єкта господарювання:
------------------------------------------------------------------ Найменування (повна | | назва) юридичної особи | | або прізвище, ім'я та | | по батькові - для | | фізичної особи - | | суб'єкта | | підприємницької | | діяльності | | -----------------------+----------------------------------------| Ідентифікаційний код | | юридичної особи або | | ідентифікаційний номер | | фізичної особи - | | платника податків, | | інших обов'язкових | | платежів | | -----------------------+----------------------------------------| Місцезнаходження | | юридичної особи або | | місце проживання | | фізичної особи - | | суб'єкта | | підприємницької | | діяльності | | -----------------------+----------------------------------------| Керівник суб'єкта | | (посада, прізвище, | | ініціали) | | -----------------------+----------------------------------------| Телефон, факс | | -----------------------------------------------------------------
2. Найменування відокремленого структурного підрозділу аптеки
(аптечний пункт, аптечний кіоск) Адреса провадження діяльності
------------------------------------------------------------------ Найменування | Адреса місця | Телефон | структурного | провадження | | підрозділу із | діяльності | | зазначенням аптеки, до| | | складу якої він | | | належить | | | ----------------------+-------------------+---------------------| | | | -----------------------------------------------------------------
3. Стан матеріально-технічної бази відокремленого
структурного підрозділу аптеки.
3.1. Аптечний пункт, аптечний кіоск (потрібне підкреслити)
займає: __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(відокремлене/не відокремлене приміщення, у капітальній чи
__________________________________________________________________

некапітальній споруді,
__________________________________________________________________

(споруда (цегляна, шлако/бетонно/блочне, дерев'яне) - _________________________________________________________________

вказати конкретно)
Площа аптечного пункту, аптечного кіоску (потрібне
підкреслити) становить _____________________________________ кв.м.
3.2. Приміщення аптечного пункту, аптечного кіоску (потрібне
підкреслити): ____________________________________________________ _________________________________________________________________

(окреме, сумісне, орендне (зазначити у кого), спеціально
__________________________________________________________________

побудоване під аптечний пункт, аптечний кіоск,
__________________________________________________________________

пристосоване, знаходиться на підвальному/цокольному/першому
__________________________________________________________________

поверсі _________ житлового/ нежитлового будинку,
__________________________________________________________________

у приміщенні лікувально-профілактичного закладу, тощо -
__________________________________________________________________

вказати конкретно)
Підстава користування приміщенням ___________________________
__________________________________________________________________

(вказати реквізити документу, що посвідчує
__________________________________________________________________

право користування приміщенням/договору
__________________________________________________________________

оренди, свідоцтва про власність,
__________________________________________________________________

розпорядження про виділ тощо)
Опалення ____________________________________________________

(центральне, парове, водяне - вказати)
Освітлення __________________________________________________

(електричне, природне - вказати)
Вентиляція __________________________________________________
__________________________________________________________________
(припливно-витяжна з механічним спонуканням, кондиціонери,
__________________________________________________________________

фрамуги, кватирки та інше - вказати)
3.3 Аптечний кіоск розміщений/не розміщений на території
пішохідного переходу (надземного, підземного), транспортної
зупинки, ринку (ярмарку), ринкового майданчику, станції
метрополітену, у продовольчому магазині __________________________ _________________________________________________________________

(вказати)
3.4 Аптечний пункт розміщений/не розміщений у приміщенні
лікувально-профілактичного закладу _______________________________ _________________________________________________________________

(вказати )
3.5. Приміщення аптечного пункту, аптечного кіоску (потрібне
підкреслити) обладнані/не обладнані меблями та устаткуванням _________________________________________________________________

(конкретно вказати найменування меблів, обладнання
__________________________________________________________________

(рецептурна стійка чи стіл, стелажі, вітринні чи _________________________________________________________________

матеріальні шафи, холодильник, сейф, рукомийник та інше)
3.6. Для контролю за температурою і вологістю повітря
приміщення аптечного пункту, аптечного кіоску (потрібне
підкреслити): використовуються/не використовуються термометри і гігрометри _________________________________________________________________

(вказати із зазначенням типів (марок)
4. Склад працівників та стан їх кваліфікації:
4.1. За штатним розписом передбачено наявність фахівців _________________________________________________________________
(вказати кількість, посаду спеціальність кожного фахівця)
Штат укомплектований _____________________ фахівцями, а саме: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати найменування посад, які заміщені)
4.2. Завідувач відокремленим структурним підрозділом аптеки _________________________________________________________________

(прізвище)
призначений на посаду наказом від __________________ N _____,
має ______________________________________________________________
(вказати освіту вища, середня фармацевтична інша та заклад,
__________________________________________________________________

який закінчив)
працює ______________________________________________________ _________________________________________________________________

(вказати - на постійній основі чи за сумісництвом)
5. Наявність нормативно-правових документів Аптечний пункт, аптечний кіоск (потрібне підкреслити)
забезпечено (не забезпечено) нормативними документами ____________ _________________________________________________________________

(вказати)
Начальник відділу
ліцензування Управління
акредитації та ліцензування __________________ (прізвище, ім'я,

(підпис) по батькові)
Довідка складена в 2-х примірниках:
"____" ______________ р.
Голова Державного департаменту
з контролю за якістю, безпекою та
виробництвом лікарських засобів
та виробів медичного призначення Лапушенко О.В.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: