open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2004 N 495

Про організацію приймання заключних (проміжних)

звітів про результати науково-дослідних

і дослідно-конструкторських робіт у 2004 році

З метою підвищення рівня наукового забезпечення розвитку
галузі, створення конкурентоспроможної продукції та посилення
контролю за використанням матеріальних і фінансових ресурсів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити графік звітування на секціях науково-технічної
ради Міністерства керівників науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок про виконання робіт у 2004
році, що додається.
2. Керівникам секцій науково-технічної ради Міністерства
Лузану Ю.Я., Довганю С.В., Яковенку В.Я., Мельнику Ю.Ф.,
Сергеєву В.В., Омельяненку Г.Г., Алімову С.І., Лаврову Є.М.,
Вербицькому П.І., Вовкодаву В.В.:
2.1. Здійснити приймання звітів у встановленому порядку
відповідно до затвердженого графіка, що додається.
2.2. Забезпечити подання виконавцями науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок (далі - НДДКР) до 31.12.2004
Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.) річних і
заключних звітів, а також короткої інформації на магнітних та
паперових носіях про виконану роботу.
2.3. Проаналізувати хід виконання НДДКР відповідних
організацій на предмет їх конкурентоздатності, отримання кінцевого
результату, а також доцільності подальшого їх продовження в умовах
обмеженого фінансування з державного бюджету.
3. Виконавцям НДДКР:
3.1. Підготувати звіт (перехідний, заключний за весь період
досліджень) про виконану науково-дослідну,
дослідно-конструкторську розробку.
3.2. Разом із звітом надати витяг з протоколу засідання
науково-технічної ради установи про відповідність отриманих
результатів календарному плану НДДКР та технічному завданню.
3.3. Підготувати довідку про практичну реалізацію результатів
виконання наукової розробки за формою згідно з додатком 1.
3.4. Установам, які підпорядковані Міністерству, надати
відомості про основні показники науково-дослідної роботи (додаток
2).
4. Вченим секретарям секцій НТР Міністерства оформити акти
приймання науково-дослідної роботи (додаток 3) на закінчені НДДКР
та здати їх Департаменту аграрної освіти та науки разом з
протоколами засідання секцій НТР Міністерства до 20 січня 2005
року.
5. Департаменту аграрної освіти та науки підготувати до
20.04.2005 зведений звіт про результати науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок за 2004 рік.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Довганя С.В.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

ГРАФІК

звітування на секціях науково-технічної ради

(НТР) керівників науково-дослідних

і дослідно-конструкторських розробок (проектів)

про виконання робіт у 2004 році

------------------------------------------------------------------------- | N | Секція НТР | Галузевий |Кількість| Дата |Відповідальні | |п/п|Мінагрополітики| замовник | тем |звітування| особи за | | | | розробки - | | |організацію та| | | | структурний | | | проведення | | | | підрозділ | | | звітування | | | |Мінагрополітики| | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |1. |Економіка та |Депертамент | |22.12.2004|Дробот Віталій| | |фінансово- |стратегії | | |Іванович | | |кредитна |розвитку | | |228-26-14 | | |політика |аграрної | | | | | | |економіки | | | | | |Голова секції -|---------------+---------| | | | |Лузан Ю. Я. |за кодом | 16 | | | | |228-47-74 |2801030 | | | | | | |---------------+---------| | | | |Вчений |за кодом | 1 | | | | |секретар - |2801050 | | | | | |Крисюк Ніна |---------------+---------| |--------------| | |Миколаївна |Депертамент | | |Зуб Григорій | | |229-83-11 |фінансово- | | |Іванович | | | |кредитної та | | |229-63-90 | | | |податкової | | |226-20-41 | | | |політики | | | | | | |---------------+---------| | | | | |за кодом | 11 | | | | | |2801030 | | | | | | |---------------+---------| |--------------| | | |Управління | | |Савицька Олена| | | |реформування | | |Петрівна | | | |управління ФПК | | |226-25-75 | | | |та соціально- | | | | | | |трудових | | | | | | |відносин | | | | | | |---------------+---------| | | | | |за кодом | 2 | | | | | |2801030 | | | | | | |---------------+---------| +--------------| | | |Департамент з | | |Калюжний | | | |управління | | |Микола | | | |державною | | |Никифоровнч | | | |власністю та | | |228-43-98 | | | |бухгалтерського| | | | | | |обліку | | |Крисюк Ніна | | | |---------------+---------| |Миколаївна | | | |за кодом | 7 | |229-83-11 | | | |2801030 | | | | | | | | | |Бова Віта | | | | | | |Михайлівна 229| | | | | | |229-81-04 | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |2. |Реструктуриза- |Департамент | 4 |22.12.2004|Письмак Віктор| | |ції і |міжнародної | | |Петрович | | |модернізації |інтеграції, | | |228-79-42 | | |сільського |інвестиційної | | | | | |господарства |політики та | | |Розгон | | |та формування |розвитку | | |Анатолій | | |аграрного |аграрного | | |Васильович | | |ринку |бізнесу | | |226-32-42 | | | |---------------+---------| | | | |Голова секції -|Департамент | | |Шаповал | | |Омельяненко |формування та | | |Людмила | | |Григорій |функціонування | | |Давидівна | | |Григорович |аграрного | | |228-44-14 | | |226-26-21 |ринку | | |229-68-11 | | | |---------------+---------| | | | |Вчений |за кодом | 10 | |Подгаєцький | | |секретар - |2801030 | | |Анатолій | | |Шаповал |---------------+---------| |Анатолійович | | |Людмила |за кодом | 367 | |229-81-04 | | |Давидівна |2801060 | | | | | |228-44-14 | | | | | | |229-68-11 | | | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |3. |Землеробство |Департамент | |22.12.2004|Лаврик | | |та виробництво |ринків | | |Олександр | | |продукції |продукції | | |Миколайович | | |рослинництва |рослинництва | | |226-26-51 | | | |та розвитку | | |229-67-77 | | |Голова секції -|насінництва | | | | | |Лаврик |---------------+---------| |Жилкін | | |Олександр |за кодом | 56 | |Володимир | | |Миколайович |2801030 | | |Андрійович | | |226-26-51 |---------------+---------| |229-82-89 | | |229-67-77 |за кодом | 14 | | | | | |2801050 | | |Коваленко | | |Вчений |---------------+---------| |Тетяна | | |секретар - |за кодом | 2 | |Миколаївна | | |Жилкін |2801360 | | |228-77-08 | | |Володимир | | | | | | |Андрійович | | | | | | |229-82-89 | | | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |4. |Виробництво та |Департамент | |23.12.2004|Микитюк Дмитро| | |переробка |ринків | | |Миколайович | | |продукції |продукції | | |228-43-64 | | |тваринництва і |тваринництва з | | | | | |птахівництва |Головною | | |Круть | | | |державною | | |Володимир | | |Голова секції -|племінною | | |Іванович | | |Мельник Юрій |інспекцією | | |228-82-15 | | |Федорович |---------------+---------| | | | |226-20-18 |за кодом | 31 | |Шаламай | | | |2801030 | | |Лариса | | |Вчений |---------------+---------| |Петрівна | | |секретар - |за кодом | 6 | |228-77-08 | | |Круть |2801050 | | | | | |Володимир | | | | | | |Іванович | | | | | | |228-82-15 | | | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |5. |Технічна |Департамент | |23.12.2004|Саченко | | |політика |науково- | | |Володимир | | | |технічної | | |Ілліч | | |Голова секції |політики | | |226-30-62 | | |- Яковенко |---------------+---------| | | | |Валентин |за кодом | 12 | |Бурилко | | |Петрович |2801030 | | |Анатолій | | |228-56-61 |---------------+---------| |Васильович | | | |за кодом | 4 | |226-27-13 | | |Вчений |2801050 | | | | | |секретар - | | | |Подгаєцький | | |Бурилко | | | |Анатолій | | |Анатолій | | | |Анатолійович | | |Васильович | | | |229-81-04 | | |226-27-13 | | | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |6. |Розвиток |Департамент | |23.12.2004|Антипенко | | |сільської |розвитку | | |Віталій | | |місцевості та |сільської | | |Іванович | | |підприємництва |місцевості та | | |228-26-54 | | | |підприємництва | | | | | |Голова секції |---------------+---------| |Слободян | | |- Яковенко |за кодом | 8 | |Ярослав | | |Валентин |2801030 | | |Дмитрович | | |Петрович |---------------+---------| |228-48-82 | | |228-56-61 |за кодом | 2 | | | | | |2801050 | | |Дегодюк | | |Вчений | | | |Вікторія | | |секретар - | | | |Вікторівна | | |Слободян | | | |228-77-08 | | |Ярослав | | | | | | |Дмитрович | | | | | | |228-48-82 | | | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |7. |Аграрна |Департамент | |23.12.2004|Бойко Микола | | |освіта, наука, |аграрної | | |Федорович | | |інформатизація |освіти та | | |228-57-23 | | |та дорадництво |науки | | | | | | |---------------+---------| |Гойчук | | |Голова секції -|за кодом | 4 | |Анатолій | | |Довгань |2801030 | | |Федорович | | |Сергій | | | |228-66-78 | | |Васильович | | | | | | |226-31-40 | | | |Попудрібко | | |226-24-44 | | | |Володимир | | | | | | |Олексійович | | |Вчений | | | | | | |секретар - | | | |Коваленко | | |Коваленко | | | |Тетяна | | |Тетяна | | | |Миколаївна | | |Миколаївна | | | | | | |228-77-08 | | | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| |8. |Науково- |Державний | |22.12.2004|Горжеєв | | |методична рада |департамент | | |Володимир | | |Державного |ветеринарної | | |Михайлович | | |департаменту |медицини | | |229-47-39 | | |ветеринарної |---------------+---------| | | | |медицини |за кодом | 26 | |ЛІтошко | | | |2801030 | | |Григорій | | |Голова ради - |---------------+---------| |Дмитрович | | |Вербицький |за кодом | 5 | |243-15-19 | | |Петро |2801050 | | | | | |Іванович | | | |Шаламай | | |229-12-70 | | | |Лариса | | | | | | |Петрівна | | |Вчений | | | |228-77-08 | | |секретар - | | | | | | |Літошко | | | | | | |Григорій | | | | | | |Дмитрович | | | | | | |243-15-10 | | | | | |---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| | 9.|Науково-техніч |Державний | |16.12.2004|Яницький | | |на рада |департамент | | |Віктор | | |Державного |продовольства | | |Васильович | | |департаменту |---------------+---------| |229-71-00 | | |продовольства |за кодом | 14 | | | | | |2801030 | | |Литвицька | | |Голова ради - |---------------+---------| |Ольга | | |Лавров Євген |за кодом | 4 | |Вікторівна | | |Миколайович |2801050 | | |229-76-23 | | |229-69-92 |---------------+---------| | | | |226-23-53 |за кодом | 7 | |Дзюба | | | |2801360 | | |Ірина | | |Вчений | | | |Миколаївна | | |секретар - | | | |228-77-08 | | |Литвицька | | | | | | |Ольга | | | | | | |Вікторівна | | | | | | |229-76-23 | | | | | -------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
аграрної освіти та науки М.Ф.Бойко

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

Довідка

про практичну реалізацію результатів виконання

наукової розробки та подальше впровадження

закінчених НДДКР

------------------------------------------------------------------ |Назва |Етапи |Місце та |Результати|Науково- |Економі-| |наукової |освоєння |обсяги |впровадже-|технічний |чний | |розробки |(науково- |впроваджен|ння |рівень |ефект | |(теми), |виробнича |ня |експери- |наукової | | |строки |перевірка,|експери- |ментальної|розробки в| | |виконання, |експери- |ментальної|розробки |порівнянні| | |керівник |ментальне |розробки | |з | | |теми |впровадже-| | |аналогами | | |(проекту) |ння, | | | | | | |тиражуван-| | | | | | |ня) | | | | | |-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | |-----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 2004 р. Керівник ______________
М.П.

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

Основні показники науково-дослідної

роботи за 2004 рік

------------------------------------------------------------------ |N п/п | Показники |Кількість | |-------+---------------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |-------+---------------------------------------------+----------| |I. |Кадрове забезпечення | | | |---------------------------------------------+----------| | |Чисельність працівників: загальна | | | |---------------------------------------------+----------| | |що беруть участь в НДДКР, всього | | | |---------------------------------------------+----------| | |в т. ч.: - докторів наук | | | |---------------------------------------------+----------| | |- кандидатів наук | | | |---------------------------------------------+----------| | |- наукових працівників без наукового ступеня | | | |---------------------------------------------+----------| | |з них; у віці до 29 років включно | | | |---------------------------------------------+----------| | |30 - 39 років | | | |---------------------------------------------+----------| | |40 - 49 років | | | |---------------------------------------------+----------| | |50 - 54 роки | | | |---------------------------------------------+----------| | |55 - 59 років | | | |---------------------------------------------+----------| | |60 - 69 років | | | |---------------------------------------------+----------| | |70 років і більше | | |-------+---------------------------------------------+----------| |II. |Підготовка наукових кадрів | | | |---------------------------------------------+----------| | |Захищено дисертацій всього | | | |---------------------------------------------+----------| | |в т. ч.: - докторських | | | |---------------------------------------------+----------| | |- кандидатських | | |-------+---------------------------------------------+----------| |III. |Фінансування | | | |---------------------------------------------+----------| | |Обсяги фінансування наукових досліджень, тис.| | | |грн., всього | | | |---------------------------------------------+----------| | |в т. ч.: - бюджетних | | | |---------------------------------------------+----------| | |- госпдоговірних | | | |---------------------------------------------+----------| | |- інших | | |-------+---------------------------------------------+----------| |IV. |Видавнича діяльність | | | |---------------------------------------------+----------| | |Всього видано | | | |---------------------------------------------+----------| | |в т. ч.: - монографій | | | |---------------------------------------------+----------| | |- підручників | | | |---------------------------------------------+----------| | |- статей та тез доповідей в наукових виданнях| | |-------+---------------------------------------------+----------| |V. |Патентно-ліцензійна робота | | | |---------------------------------------------+----------| | |Подано заявок на винахідництво | | | |---------------------------------------------+----------| | |Одержано авторських свідоцтв | | | |---------------------------------------------+----------| | |Одержано патентів | | |-------+---------------------------------------------+----------| |VI. |Міжнародні відносини | | | |---------------------------------------------+----------| | |Кількість виїздів наукових працівників за | | | |межі України, всього: | | | |---------------------------------------------+----------| | |в т. ч. з метою: - стажування, навчання, | | | |підвищення кваліфікації | | | |---------------------------------------------+----------| | |- проведення наукових досліджень | | | |---------------------------------------------+----------| | |- участі у міжнародних семінарах, | | | |конференціях тощо | | | |---------------------------------------------+----------| | |Участь у виконанні спільних міжнародних | | | |наукових проектів (програм): | | | |_____________________________________________| | | |_____________________________________________| | | |_____________________________________________| | | |_____________________________________________| | | |---------------------------------------------+----------| | |з яким закладом: | | | |_____________________________________________| | | |_____________________________________________| | | |---------------------------------------------+----------| | |назва проекту: | | | |_____________________________________________| | | |_____________________________________________| | | |---------------------------------------------+----------| | |період здійснення проекту: | | | |---------------------------------------------+----------| | |обсяги фінансування: | | | |---------------------------------------------+----------| | |Кількість: - міжнародних конференцій | | | |---------------------------------------------+----------| | |- семінарів | | | |---------------------------------------------+----------| | |- грантів, отриманих науковими працівниками | | | |від міжнародних фондів та їх тематика | | |-------+---------------------------------------------+----------| |VII. |Завершено тем науково-дослідних робіт, всього| | | |---------------------------------------------+----------| | |в т. ч.: - розробка нової технології | | | |---------------------------------------------+----------| | |- технологічних процесів | | | |---------------------------------------------+----------| | |- створено сортів, гібридів с.-г. культур | | | |---------------------------------------------+----------| | |- з них передано у державне сортовипробування| | | |---------------------------------------------+----------| | |- виведено порід, типів, ліній с.-г. тварин | | | |---------------------------------------------+----------| | |- розроблено вакцин, сироваток, лікарських | | | |препаратів | | | |---------------------------------------------+----------| | |- розроблено нових видів устаткування, | | | |приладів, робочих органів | | |-------+---------------------------------------------+----------| |VIII. |Участь у виставках, всього | | | |---------------------------------------------+----------| | |в т. ч: - міжнародних | | | |---------------------------------------------+----------| | |- республіканських | | | |---------------------------------------------+----------| | |- обласних, районних | | ------------------------------------------------------------------
"___" ____________ 2004 р. Керівник ______________
М.П.

Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

АКТ

приймання науково-дослідної роботи

____________________________________________________________,

(назва роботи)
яка виконувалась за договором від "___" __________ 200_ р. N _____
Секція у складі голови: __________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, установа)
вченого секретаря ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, установа)
членів секції: яка діє на підставі наказу Міністерства аграрної
політики України від "___" ____________ 2004 р. N ____, склали цей
акт про таке:
1. Робота проводилась у період з __________по _________ роки.
2. Секції були подані: ______________________________________

(найменування продукції)
3. Секція розглянула звіт про виконання науково-дослідної
роботи, витяг з протоколу засідання науково-технічної ради про
відповідність результатів роботи вимогам технічного завдання, звіт
про патентні дослідження і встановила, що в результаті проведення
досліджень і розробок виконано:
4. Секція постановила: вважати роботу за договором від
"___"____________ 2004 р. N ______ виконаною відповідно до
технічного завдання у повному обсязі і прийнятою. Договір закрити (продовжити). Спецобладнання, придбане за
договором, залишити (вилучити, повернути замовнику) виконавцю для
подальшого використання у науковій роботі та взяти на баланс:
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
5. Секція пропонує використати результати виконання розробки
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Голова секції ________________________
Вчений секретар ________________________
Члени секції: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.
Голова секції ________________________
Вчений секретар ________________________
Члени секції: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: