open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.12.2004 N 495

Про організацію приймання заключних (проміжних)

звітів про результати науково-дослідних

і дослідно-конструкторських робіт у 2004 році

З метою підвищення рівня наукового забезпечення розвитку
галузі, створення конкурентоспроможної продукції та посилення
контролю за використанням матеріальних і фінансових ресурсів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити графік звітування на секціях науково-технічної
ради Міністерства керівників науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок про виконання робіт у 2004
році, що додається.
2. Керівникам секцій науково-технічної ради Міністерства
Лузану Ю.Я., Довганю С.В., Яковенку В.Я., Мельнику Ю.Ф.,
Сергеєву В.В., Омельяненку Г.Г., Алімову С.І., Лаврову Є.М.,
Вербицькому П.І., Вовкодаву В.В.:
2.1. Здійснити приймання звітів у встановленому порядку
відповідно до затвердженого графіка, що додається.
2.2. Забезпечити подання виконавцями науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок (далі - НДДКР) до 31.12.2004
Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.) річних і
заключних звітів, а також короткої інформації на магнітних та
паперових носіях про виконану роботу.
2.3. Проаналізувати хід виконання НДДКР відповідних
організацій на предмет їх конкурентоздатності, отримання кінцевого
результату, а також доцільності подальшого їх продовження в умовах
обмеженого фінансування з державного бюджету.
3. Виконавцям НДДКР:
3.1. Підготувати звіт (перехідний, заключний за весь період
досліджень) про виконану науково-дослідну,
дослідно-конструкторську розробку.
3.2. Разом із звітом надати витяг з протоколу засідання
науково-технічної ради установи про відповідність отриманих
результатів календарному плану НДДКР та технічному завданню.
3.3. Підготувати довідку про практичну реалізацію результатів
виконання наукової розробки за формою згідно з додатком 1.
3.4. Установам, які підпорядковані Міністерству, надати
відомості про основні показники науково-дослідної роботи (додаток
2).
4. Вченим секретарям секцій НТР Міністерства оформити акти
приймання науково-дослідної роботи (додаток 3) на закінчені НДДКР
та здати їх Департаменту аграрної освіти та науки разом з
протоколами засідання секцій НТР Міністерства до 20 січня 2005
року.
5. Департаменту аграрної освіти та науки підготувати до
20.04.2005 зведений звіт про результати науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок за 2004 рік.
6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Довганя С.В.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

ГРАФІК

звітування на секціях науково-технічної ради

(НТР) керівників науково-дослідних

і дослідно-конструкторських розробок (проектів)

про виконання робіт у 2004 році

------------------------------------------------------------------------- N | Секція НТР | Галузевий |Кількість| Дата |Відповідальні | п/п|Мінагрополітики| замовник | тем |звітування| особи за | | | розробки - | | |організацію та| | | структурний | | | проведення | | | підрозділ | | | звітування | | |Мінагрополітики| | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 1. |Економіка та |Депертамент | |22.12.2004|Дробот Віталій| |фінансово- |стратегії | | |Іванович | |кредитна |розвитку | | |228-26-14 | |політика |аграрної | | | | | |економіки | | | | |Голова секції -|---------------+---------| | | |Лузан Ю. Я. |за кодом | 16 | | | |228-47-74 |2801030 | | | | | |---------------+---------| | | |Вчений |за кодом | 1 | | | |секретар - |2801050 | | | | |Крисюк Ніна |---------------+---------| |--------------| |Миколаївна |Депертамент | | |Зуб Григорій | |229-83-11 |фінансово- | | |Іванович | | |кредитної та | | |229-63-90 | | |податкової | | |226-20-41 | | |політики | | | | | |---------------+---------| | | | |за кодом | 11 | | | | |2801030 | | | | | |---------------+---------| |--------------| | |Управління | | |Савицька Олена| | |реформування | | |Петрівна | | |управління ФПК | | |226-25-75 | | |та соціально- | | | | | |трудових | | | | | |відносин | | | | | |---------------+---------| | | | |за кодом | 2 | | | | |2801030 | | | | | |---------------+---------| +--------------| | |Департамент з | | |Калюжний | | |управління | | |Микола | | |державною | | |Никифоровнч | | |власністю та | | |228-43-98 | | |бухгалтерського| | | | | |обліку | | |Крисюк Ніна | | |---------------+---------| |Миколаївна | | |за кодом | 7 | |229-83-11 | | |2801030 | | | | | | | | |Бова Віта | | | | | |Михайлівна 229| | | | | |229-81-04 | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 2. |Реструктуриза- |Департамент | 4 |22.12.2004|Письмак Віктор| |ції і |міжнародної | | |Петрович | |модернізації |інтеграції, | | |228-79-42 | |сільського |інвестиційної | | | | |господарства |політики та | | |Розгон | |та формування |розвитку | | |Анатолій | |аграрного |аграрного | | |Васильович | |ринку |бізнесу | | |226-32-42 | | |---------------+---------| | | |Голова секції -|Департамент | | |Шаповал | |Омельяненко |формування та | | |Людмила | |Григорій |функціонування | | |Давидівна | |Григорович |аграрного | | |228-44-14 | |226-26-21 |ринку | | |229-68-11 | | |---------------+---------| | | |Вчений |за кодом | 10 | |Подгаєцький | |секретар - |2801030 | | |Анатолій | |Шаповал |---------------+---------| |Анатолійович | |Людмила |за кодом | 367 | |229-81-04 | |Давидівна |2801060 | | | | |228-44-14 | | | | | |229-68-11 | | | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 3. |Землеробство |Департамент | |22.12.2004|Лаврик | |та виробництво |ринків | | |Олександр | |продукції |продукції | | |Миколайович | |рослинництва |рослинництва | | |226-26-51 | | |та розвитку | | |229-67-77 | |Голова секції -|насінництва | | | | |Лаврик |---------------+---------| |Жилкін | |Олександр |за кодом | 56 | |Володимир | |Миколайович |2801030 | | |Андрійович | |226-26-51 |---------------+---------| |229-82-89 | |229-67-77 |за кодом | 14 | | | | |2801050 | | |Коваленко | |Вчений |---------------+---------| |Тетяна | |секретар - |за кодом | 2 | |Миколаївна | |Жилкін |2801360 | | |228-77-08 | |Володимир | | | | | |Андрійович | | | | | |229-82-89 | | | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 4. |Виробництво та |Департамент | |23.12.2004|Микитюк Дмитро| |переробка |ринків | | |Миколайович | |продукції |продукції | | |228-43-64 | |тваринництва і |тваринництва з | | | | |птахівництва |Головною | | |Круть | | |державною | | |Володимир | |Голова секції -|племінною | | |Іванович | |Мельник Юрій |інспекцією | | |228-82-15 | |Федорович |---------------+---------| | | |226-20-18 |за кодом | 31 | |Шаламай | | |2801030 | | |Лариса | |Вчений |---------------+---------| |Петрівна | |секретар - |за кодом | 6 | |228-77-08 | |Круть |2801050 | | | | |Володимир | | | | | |Іванович | | | | | |228-82-15 | | | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 5. |Технічна |Департамент | |23.12.2004|Саченко | |політика |науково- | | |Володимир | | |технічної | | |Ілліч | |Голова секції |політики | | |226-30-62 | |- Яковенко |---------------+---------| | | |Валентин |за кодом | 12 | |Бурилко | |Петрович |2801030 | | |Анатолій | |228-56-61 |---------------+---------| |Васильович | | |за кодом | 4 | |226-27-13 | |Вчений |2801050 | | | | |секретар - | | | |Подгаєцький | |Бурилко | | | |Анатолій | |Анатолій | | | |Анатолійович | |Васильович | | | |229-81-04 | |226-27-13 | | | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 6. |Розвиток |Департамент | |23.12.2004|Антипенко | |сільської |розвитку | | |Віталій | |місцевості та |сільської | | |Іванович | |підприємництва |місцевості та | | |228-26-54 | | |підприємництва | | | | |Голова секції |---------------+---------| |Слободян | |- Яковенко |за кодом | 8 | |Ярослав | |Валентин |2801030 | | |Дмитрович | |Петрович |---------------+---------| |228-48-82 | |228-56-61 |за кодом | 2 | | | | |2801050 | | |Дегодюк | |Вчений | | | |Вікторія | |секретар - | | | |Вікторівна | |Слободян | | | |228-77-08 | |Ярослав | | | | | |Дмитрович | | | | | |228-48-82 | | | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 7. |Аграрна |Департамент | |23.12.2004|Бойко Микола | |освіта, наука, |аграрної | | |Федорович | |інформатизація |освіти та | | |228-57-23 | |та дорадництво |науки | | | | | |---------------+---------| |Гойчук | |Голова секції -|за кодом | 4 | |Анатолій | |Довгань |2801030 | | |Федорович | |Сергій | | | |228-66-78 | |Васильович | | | | | |226-31-40 | | | |Попудрібко | |226-24-44 | | | |Володимир | | | | | |Олексійович | |Вчений | | | | | |секретар - | | | |Коваленко | |Коваленко | | | |Тетяна | |Тетяна | | | |Миколаївна | |Миколаївна | | | | | |228-77-08 | | | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 8. |Науково- |Державний | |22.12.2004|Горжеєв | |методична рада |департамент | | |Володимир | |Державного |ветеринарної | | |Михайлович | |департаменту |медицини | | |229-47-39 | |ветеринарної |---------------+---------| | | |медицини |за кодом | 26 | |ЛІтошко | | |2801030 | | |Григорій | |Голова ради - |---------------+---------| |Дмитрович | |Вербицький |за кодом | 5 | |243-15-19 | |Петро |2801050 | | | | |Іванович | | | |Шаламай | |229-12-70 | | | |Лариса | | | | | |Петрівна | |Вчений | | | |228-77-08 | |секретар - | | | | | |Літошко | | | | | |Григорій | | | | | |Дмитрович | | | | | |243-15-10 | | | | | ---+---------------+---------------+---------+----------+--------------| 9.|Науково-техніч |Державний | |16.12.2004|Яницький | |на рада |департамент | | |Віктор | |Державного |продовольства | | |Васильович | |департаменту |---------------+---------| |229-71-00 | |продовольства |за кодом | 14 | | | | |2801030 | | |Литвицька | |Голова ради - |---------------+---------| |Ольга | |Лавров Євген |за кодом | 4 | |Вікторівна | |Миколайович |2801050 | | |229-76-23 | |229-69-92 |---------------+---------| | | |226-23-53 |за кодом | 7 | |Дзюба | | |2801360 | | |Ірина | |Вчений | | | |Миколаївна | |секретар - | | | |228-77-08 | |Литвицька | | | | | |Ольга | | | | | |Вікторівна | | | | | |229-76-23 | | | | | ------------------------------------------------------------------------
Начальник Департаменту
аграрної освіти та науки М.Ф.Бойко

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

Довідка

про практичну реалізацію результатів виконання

наукової розробки та подальше впровадження

закінчених НДДКР

------------------------------------------------------------------ Назва |Етапи |Місце та |Результати|Науково- |Економі-| наукової |освоєння |обсяги |впровадже-|технічний |чний | розробки |(науково- |впроваджен|ння |рівень |ефект | (теми), |виробнича |ня |експери- |наукової | | строки |перевірка,|експери- |ментальної|розробки в| | виконання, |експери- |ментальної|розробки |порівнянні| | керівник |ментальне |розробки | |з | | теми |впровадже-| | |аналогами | | (проекту) |ння, | | | | | |тиражуван-| | | | | |ня) | | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | -----------+----------+----------+----------+----------+--------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
"___" ____________ 2004 р. Керівник ______________
М.П.

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

Основні показники науково-дослідної

роботи за 2004 рік

------------------------------------------------------------------ N п/п | Показники |Кількість | -------+---------------------------------------------+----------| 1 | 2 | 3 | -------+---------------------------------------------+----------| I. |Кадрове забезпечення | | |---------------------------------------------+----------| |Чисельність працівників: загальна | | |---------------------------------------------+----------| |що беруть участь в НДДКР, всього | | |---------------------------------------------+----------| |в т. ч.: - докторів наук | | |---------------------------------------------+----------| |- кандидатів наук | | |---------------------------------------------+----------| |- наукових працівників без наукового ступеня | | |---------------------------------------------+----------| |з них; у віці до 29 років включно | | |---------------------------------------------+----------| |30 - 39 років | | |---------------------------------------------+----------| |40 - 49 років | | |---------------------------------------------+----------| |50 - 54 роки | | |---------------------------------------------+----------| |55 - 59 років | | |---------------------------------------------+----------| |60 - 69 років | | |---------------------------------------------+----------| |70 років і більше | | -------+---------------------------------------------+----------| II. |Підготовка наукових кадрів | | |---------------------------------------------+----------| |Захищено дисертацій всього | | |---------------------------------------------+----------| |в т. ч.: - докторських | | |---------------------------------------------+----------| |- кандидатських | | -------+---------------------------------------------+----------| III. |Фінансування | | |---------------------------------------------+----------| |Обсяги фінансування наукових досліджень, тис.| | |грн., всього | | |---------------------------------------------+----------| |в т. ч.: - бюджетних | | |---------------------------------------------+----------| |- госпдоговірних | | |---------------------------------------------+----------| |- інших | | -------+---------------------------------------------+----------| IV. |Видавнича діяльність | | |---------------------------------------------+----------| |Всього видано | | |---------------------------------------------+----------| |в т. ч.: - монографій | | |---------------------------------------------+----------| |- підручників | | |---------------------------------------------+----------| |- статей та тез доповідей в наукових виданнях| | -------+---------------------------------------------+----------| V. |Патентно-ліцензійна робота | | |---------------------------------------------+----------| |Подано заявок на винахідництво | | |---------------------------------------------+----------| |Одержано авторських свідоцтв | | |---------------------------------------------+----------| |Одержано патентів | | -------+---------------------------------------------+----------| VI. |Міжнародні відносини | | |---------------------------------------------+----------| |Кількість виїздів наукових працівників за | | |межі України, всього: | | |---------------------------------------------+----------| |в т. ч. з метою: - стажування, навчання, | | |підвищення кваліфікації | | |---------------------------------------------+----------| |- проведення наукових досліджень | | |---------------------------------------------+----------| |- участі у міжнародних семінарах, | | |конференціях тощо | | |---------------------------------------------+----------| |Участь у виконанні спільних міжнародних | | |наукових проектів (програм): | | |_____________________________________________| | |_____________________________________________| | |_____________________________________________| | |_____________________________________________| | |---------------------------------------------+----------| |з яким закладом: | | |_____________________________________________| | |_____________________________________________| | |---------------------------------------------+----------| |назва проекту: | | |_____________________________________________| | |_____________________________________________| | |---------------------------------------------+----------| |період здійснення проекту: | | |---------------------------------------------+----------| |обсяги фінансування: | | |---------------------------------------------+----------| |Кількість: - міжнародних конференцій | | |---------------------------------------------+----------| |- семінарів | | |---------------------------------------------+----------| |- грантів, отриманих науковими працівниками | | |від міжнародних фондів та їх тематика | | -------+---------------------------------------------+----------| VII. |Завершено тем науково-дослідних робіт, всього| | |---------------------------------------------+----------| |в т. ч.: - розробка нової технології | | |---------------------------------------------+----------| |- технологічних процесів | | |---------------------------------------------+----------| |- створено сортів, гібридів с.-г. культур | | |---------------------------------------------+----------| |- з них передано у державне сортовипробування| | |---------------------------------------------+----------| |- виведено порід, типів, ліній с.-г. тварин | | |---------------------------------------------+----------| |- розроблено вакцин, сироваток, лікарських | | |препаратів | | |---------------------------------------------+----------| |- розроблено нових видів устаткування, | | |приладів, робочих органів | | -------+---------------------------------------------+----------| VIII. |Участь у виставках, всього | | |---------------------------------------------+----------| |в т. ч: - міжнародних | | |---------------------------------------------+----------| |- республіканських | | |---------------------------------------------+----------| |- обласних, районних | | -----------------------------------------------------------------
"___" ____________ 2004 р. Керівник ______________
М.П.

Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

України

30.12.2004 N 495

АКТ

приймання науково-дослідної роботи

____________________________________________________________,

(назва роботи)
яка виконувалась за договором від "___" __________ 200_ р. N _____
Секція у складі голови: _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, установа)
вченого секретаря ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, установа)
членів секції: яка діє на підставі наказу Міністерства аграрної
політики України від "___" ____________ 2004 р. N ____, склали цей
акт про таке:
1. Робота проводилась у період з __________по _________ роки.
2. Секції були подані: ______________________________________

(найменування продукції)
3. Секція розглянула звіт про виконання науково-дослідної
роботи, витяг з протоколу засідання науково-технічної ради про
відповідність результатів роботи вимогам технічного завдання, звіт
про патентні дослідження і встановила, що в результаті проведення
досліджень і розробок виконано:
4. Секція постановила: вважати роботу за договором від
"___"____________ 2004 р. N ______ виконаною відповідно до
технічного завдання у повному обсязі і прийнятою. Договір закрити (продовжити). Спецобладнання, придбане за
договором, залишити (вилучити, повернути замовнику) виконавцю для
подальшого використання у науковій роботі та взяти на баланс: ________________________________________________________________.
5. Секція пропонує використати результати виконання розробки _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Голова секції ________________________
Вчений секретар ________________________
Члени секції: ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ ________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: