open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.12.2009 N 495/656

Про затвердження типової форми

первинного обліку N П-2

"Особова картка працівника"

Відповідно до вимог статей 4, 14, 18 Закону України "Про
державну статистику" ( 2614-12 ) та статей 33, 34 Закону України
"Про військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ),
враховуючи положення статей 80, 81, 95 Цивільного кодексу України
( 435-15 ), частини восьмої статті 19 та статті 55 Господарського
кодексу України ( 436-15 ) та пунктів 5, 10 Положення про
військовий облік військовозобов'язаних і призовників,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.94
N 377 ( 377-94-п ), з метою подальшого вдосконалення державних
статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо
обліку особового складу Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити та ввести в дію з 1 січня 2010 року типову
форму первинної облікової документації N П-2 "Особова картка
працівника" що додається.
2. Департаменту статистики праці Держкомстату:
2.1. У місячний строк надіслати головним управлінням
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управлінню статистики у місті Севастополі зразок типової форми
первинної облікової документації, затвердженої цим наказом.
2.2. Здійснювати методологічне керівництво щодо застосування
типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим
наказом, у частині питань проведення державних статистичних
спостережень.
3. Начальникам головних управлінь статистики в Автономній
Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у
місті Севастополі довести до відома респондентів інформацію щодо
типової форми первинної облікової документації, затвердженої цим
наказом.
4. Генеральному штабу Збройних Сил України:
4.1. У місячний строк розіслати копії цього наказу до органів
військового управління Збройних Сил України згідно з розрахунком
розсилки.
4.2. Здійснювати загальне керівництво роботою, пов'язаною з
організацією та веденням військового обліку призовників і
військовозобов'язаних згідно з типовою формою первинної облікової
документації, затвердженою цим наказом, та контроль за станом цієї
роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в
установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм
власності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держкомстату Власенко Н.С. і начальника Генерального
штабу - Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника
Свиду І.Ю.
Голова
Державного комітету
статистики України О.Г.Осауленко
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра
оборони України В.В.Іващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату,

Міністерства оборони

України

25.12.2009 N 495/656
__________________________ Типова форма N П-2
Найменування підприємства
(установи організації)
Код ЄДРПОУ _______________

----------------------------------------------------------------- | Дата |Табельний|Індивідуальний| Стать |Вид роботи| | |запов-| номер |індетифікацій-|(чолвіча,|(основна, | | |нення | | ний номер | жіноча) |за суміс- | Місце для| | | | | |ництвом) | | |------+---------+--------------+---------+----------|фотокартки| | | | | | | | -----------------------------------------------------| | ОСОБОВА КАРТКА ПРАЦІВНИКА | | ------------ I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
1. Прізвище ___________ Ім'я ____________ По батькові ___________
2. Дата народження "___" _________ 19__ р. 3. Громадянство ______
4. Освіта (базова загальна середня, повна загальна середня,
професійно-технічна, неповна вища, базова вища, повна вища) _________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------- | Назва освітнього | Диплом (свідоцтво), | Рік закінчення | | закладу | серія, номер | | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | |---------------------+---------------------+-------------------| | Спеціальність | Кваліфікація за | Форма навчання | | (професія) за |дипломом (свідоцтвом)| (денна, вечірня, | |дипломом (свідоцтвом)| | заочна) | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | |---------------------+---------------------+-------------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
5. Післядипломна професійна підготовка: навчання в аспірантурі
ад'юнктурі докторантурі (необхідне відмітити х)
----------------------------------------------------------------- |Назва освітнього| Диплом, номер, |Рік закінчення| Науковий | | наукового | дата видачі | | ступінь, | | закладу | | | учене звання | |----------------+----------------+--------------+--------------| | | | | | |----------------+----------------+--------------+--------------| | | | | | |----------------+----------------+--------------+--------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
6. Останнє місце роботи _______________________ посада (професія) ___________________
7. Стаж роботи станом на "___" ____________ 20__ р.
Загальний ___ днів ___ місяців ____ років,
що дає право на надбавку за вислугу років ___ днів ___ місяців ____ років
8. Дата та причина звільнення (скорочення штатів; за власним
бажанням, за прогул та інші порушення, невідповідність займаній
посаді тощо) "___" ____________ 20__ р. _________________________________________________________________
9. Відомості про отримання пенсії (у разі наявності вказати вид
пенсійних виплат згідно з чинним законодавством) _________________________________________________________________
10. Родинний стан _________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------- | Ступінь родинного | П.І.Б. | Рік | | зв'язку (склад сім'ї) | | народження | |-----------------------+--------------------------+------------| | | | | |-----------------------+--------------------------+------------| | | | | |-----------------------+--------------------------+------------| | | | | |-----------------------+--------------------------+------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
11. Місце фактичного проживання (область, місто, район, вулиця,
N будинку, квартири, номер контактного телефону, поштовий індекс) _________________________________________________________________
12. Місце проживання за державною реєстрацією _________________________________________________________________
Паспорт: серія ____ N _____________, ким виданий ________________ ________________________________________________________________,
дата видачі _______________________
II. ВІДОМОСТІ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК
Група обліку ______________________ Придатність до військової ___________________________________ служби_____________________

Назва райвійськкомату

за місцем реєстрації ______
Категорія обліку __________________ ___________________________ ___________________________________ Назва райвійськкомату ___________________________________ за місцем фактичного

проживання _______________
Склад ___________________________ ___________________________________ Перебування на спеціальному
Військове звання __________________ обліку_________ ___________________________________ ___________________________________
Військово-облікова спеціальність
N _________________________________
III. ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА НА ВИРОБНИЦТВІ (ЗА РАХУНОК
ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ)
----------------------------------------------------------------- |Дата| Назва | Період | Вид | Форма |Назва документа, | | |структурного |навчання|навчання|навчання| що посвідчує | | | підрозділу | | | | професійну | | | | | | | освіту, ким | | | | | | | виданий | |----+-------------+--------+--------+--------+-----------------| | | | | | | | |----+-------------+--------+--------+--------+-----------------| | | | | | | | |----+-------------+--------+--------+--------+-----------------| | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
IV. ПРИЗНАЧЕННЯ І ПЕРЕВЕДЕННЯ
----------------------------------------------------------------- |Дата| Назва | Професія, | Розряд |Підстава,| Підпис | | |структурного| посада | (оклад) | наказ N |працівника| | | підрозділу |--------------| | | | | |(код) |назва| код за | | | | | | | | КП* | | | | |----+------------+-----+--------+---------+---------+----------| | | | | | | | | |----+------------+-----+--------+---------+---------+----------| | | | | | | | | |----+------------+-----+--------+---------+---------+----------| | | | | | | | | -----------------------------------------------------------------
---------------- * Відповідно до Класифікатора професій ДК 003-2005,
затвердженого наказом Держстандарту України від 26.12.2005 N 375,
з урахуванням позначки кваліфікаційного рівня (6 знаків,
наприклад, код професії "муляр" - 7122.2).
V. ВІДПУСТКИ ----------------------------------------------------------------- |Вид відпустки| За який | Дата |Підстава,| | | період |--------------------------| наказ N | | | | початку | закінчення | | | | | відпустки | відпустки | | |-------------+------------+-------------+------------+---------| | | | | | | |-------------+------------+-------------+------------+---------| | | | | | | |-------------+------------+-------------+------------+---------| | | | | | | |-------------+------------+-------------+------------+---------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Додаткові відомості _____________________________________________ _________________________________________________________________
Дата і причина звільнення (підстава) ____________________________ _________________________________________________________________
Працівник
кадрової служби _____________ __________ ______________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)
Підпис
працівника ___________ "___" ____________ 20__ р.

(дата)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: