open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2005 N 493

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства

Відповідно до Закону України від 15.05.2003 N 755-IV
( 755-15 ) "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців" Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 05.11.2004 N 400
( v0400569-04 ) "Про затвердження Положень про територіальні
управління, відділи (сектори) з питань банкрутства Міністерства",
виклавши Положення про Київське управління з питань банкрутства
(місто Київ та Київська область), Вінницький обласний сектор з
питань банкрутства (Вінницька область), Волинський обласний сектор
з питань банкрутства (Волинська область), Дніпропетровське обласне
управління з питань банкрутства (Дніпропетровська область),
Донецьке обласне управління з питань банкрутства (Донецька
область), Житомирський обласний сектор з питань банкрутства
(Житомирська область), Закарпатський обласний сектор з питань
банкрутства (Закарпатська область), Запорізький обласний відділ з
питань банкрутства (Запорізька область), Івано-Франківський
обласний відділ з питань банкрутства (Івано-Франківська область),
Кіровоградський обласний сектор з питань банкрутства
(Кіровоградська область), Луганський обласний відділ з питань
банкрутства (Луганська область), Львівський обласний відділ з
питань банкрутства (Львівська область), Миколаївський обласний
відділ з питань банкрутства (Миколаївська область), Одеський
обласний відділ з питань банкрутства (Одеська область),
Полтавський обласний сектор з питань банкрутства (Полтавська
область), Рівненський обласний сектор з питань банкрутства
(Рівненська область), Сумський обласний сектор з питань
банкрутства (Сумська область), Тернопільський обласний сектор з
питань банкрутства (Тернопільська область), Харківський обласний
відділ з питань банкрутства (Харківська область), Херсонський
обласний сектор з питань банкрутства (Херсонська область),
Хмельницький обласний сектор з питань банкрутства (Хмельницька
область), Черкаський обласний сектор з питань банкрутства
(Черкаська область), Чернівецький обласний сектор з питань
банкрутства (Чернівецька область), Чернігівський обласний сектор з
питань банкрутства (Чернігівська область) у новій редакції, що
додається.
2. Внести зміни до наказу Міністерства економіки та з питань
європейської інтеграції України від 02.11.2004 N 397
( v0397569-04 ) "Про затвердження Положення про Кримське
управління з питань банкрутства (Автономна Республіка Крим,
м. Севастополь)", виклавши Положення про Кримське управління з
питань банкрутства (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) у
новій редакції, що додається.
Міністр економіки України А.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Київське управління з питань банкрутства

(місто Київ та Київська область)

1. Київське управління з питань банкрутства (місто Київ та
Київська область) (далі - Київське управління) є територіальним
органом Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Київське управління підзвітне і підпорядковане Мінекономіки.
Діяльність Київського управління спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Київське управління утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в місті Києві та Київській
області.
3. Київське управління у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Київського управління є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Київське управління відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в місті Києві та Київській області реалізацію
процедур банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Київське управління має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Київське управління під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у місті Києві та
Київській області.
8. Київське управління очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Київського управління: здійснює керівництво діяльністю Київського управління; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Київське управління завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Київського управління; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Київського управління; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Київського управління, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Київське управління утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Київського управління затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Київського управління погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Київське управління є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Вінницький обласний сектор з питань банкрутства

(Вінницька область)

1. Вінницький обласний сектор з питань банкрутства (Вінницька
область) (далі - Вінницький сектор) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Вінницький сектор підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Вінницького сектору спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Вінницький сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Вінницькій області.
3. Вінницький сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Вінницького сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів, з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Вінницький сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Вінницькій області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Вінницький сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Вінницький сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Вінницькій
області.
8. Вінницький сектор очолює завідувач, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Вінницького сектору: здійснює керівництво діяльністю Вінницького сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Вінницький сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Вінницького сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Вінницького сектору; здійснює преміювання заступника завідуючого та працівників
Вінницького сектору, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Вінницький сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Вінницького сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Вінницького сектору погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Вінницький сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Волинський обласний сектор з питань банкрутства

(Волинська область)

1. Волинський обласний сектор з питань банкрутства (Волинська
область) (далі - Волинський сектор) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Волинський сектор підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Волинського сектору спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Волинський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Волинській області.
3. Волинський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Волинського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Волинський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує у Волинській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Волинський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Волинський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Волинській
області.
8. Волинський сектор очолює завідувач, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Волинського сектору: здійснює керівництво діяльністю Волинського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Волинський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Волинського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Волинського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Волинського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Волинський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Волинського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Волинського сектору погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Волинський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Дніпропетровське обласне управління

з питань банкрутства (Дніпропетровська область)

1. Дніпропетровське обласне управління з питань банкрутства
(Дніпропетровська область) (далі - Дніпропетровське управління) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Дніпропетровське управління підзвітне і підпорядковане
Мінекономіки. Діяльність Дніпропетровського управління
спрямовується та координується відповідними структурними
підрозділами центрального апарату Мінекономіки відповідно до
повноважень, визначених його рішеннями.
2. Дніпропетровське управління утворено з метою
організаційного забезпечення виконання Мінекономіки повноважень
державного органу з питань банкрутства відповідно до статті 2
Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або
визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки
України" і забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих
органах виконавчої влади, територіальних органах центральних
органів виконавчої влади та господарському суді в
Дніпропетровській області.
3. Дніпропетровське управління у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Дніпропетровського управління є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Дніпропетровське управління відповідно до покладених на
нього завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Дніпропетровській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Дніпропетровське управління має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Дніпропетровське управління під час виконання покладених
на нього завдань взаємодіє з територіальними органами центральних
органів виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, господарським судом у
Дніпропетровській області.
8. Дніпропетровське управління очолює начальник, який
призначається на посаду і звільняється з посади наказом
Мінекономіки.
9. Начальник Дніпропетровського управління: здійснює керівництво діяльністю Дніпропетровського
управління; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Дніпропетровське управління завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Дніпропетровського управління; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Дніпропетровського управління; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Дніпропетровського управління, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Дніпропетровське управління утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Дніпропетровського управління затверджуються наказом Мінекономіки
в межах виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Дніпропетровського управління погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Дніпропетровське управління є юридичною особою, має
самостійний баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Донецьке обласне управління

з питань банкрутства (Донецька область)

1. Донецьке обласне управління з питань банкрутства (Донецька
область) (далі - Донецьке управління) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Донецьке управління підзвітне і підпорядковане Мінекономіки.
Діяльність Донецького управління спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Донецьке управління утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000 N
1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Донецькій області.
3. Донецьке управління у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Донецького управління є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Донецьке управління відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Донецькій області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Донецьке управління має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів, місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Донецьке управління під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Донецькій області.
8. Донецьке управління очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Донецького управління: здійснює керівництво діяльністю Донецького управління; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Донецьке управління завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Донецького управління; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Донецького управління; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Донецького управління, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Донецьке управління утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Донецького управління затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Донецького управління погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Донецьке управління є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Житомирський обласний сектор

з питань банкрутства (Житомирська область)

1. Житомирський обласний сектор з питань банкрутства
(Житомирська область) (далі - Житомирський сектор) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Житомирський сектор підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Житомирського сектору спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Житомирський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Житомирській області.
3. Житомирський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Житомирського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкротства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Житомирський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Житомирській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Житомирський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Житомирський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Житомирській
області.
8. Житомирський сектор очолює завідувач, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Житомирського сектору: здійснює керівництво діяльністю Житомирського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Житомирський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Житомирського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Житомирського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Житомирського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Житомирський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Житомирського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Житомирського сектору погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Житомирський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Закарпатський обласний сектор

з питань банкрутства (Закарпатська область)

1. Закарпатський обласний сектор з питань банкрутства
(Закарпатська область) (далі - Закарпатський сектор) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Закарпатський сектор підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Закарпатського сектору спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Закарпатський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Закарпатській області.
3. Закарпатський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Закарпатського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Закарпатський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Закарпатській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Закарпатський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Закарпатський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Закарпатській
області. 8. Закарпатський сектор очолює завідувач, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Закарпатського сектору: здійснює керівництво діяльністю Закарпатського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Закарпатський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Закарпатського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Закарпатського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Закарпатського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Закарпатський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Закарпатського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Закарпатського сектору погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Закарпатський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Запорізький обласний відділ

з питань банкрутства (Запорізька область)

1. Запорізький обласний відділ з питань банкрутства
(Запорізька область) (далі - Запорізький відділ) є територіальним
органом Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Запорізький відділ підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Запорізького відділу спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Запорізький відділ утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Запорізькій області.
3. Запорізький відділ у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Запорізького відділу є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Запорізький відділ відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Запорізькій області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Запорізький відділ має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Запорізький відділ під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Запорізькій
області.
8. Запорізький відділ очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Запорізького відділу: здійснює керівництво діяльністю Запорізького відділу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Запорізький відділ завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Запорізького відділу; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Запорізького відділу; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Запорізького відділу, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Запорізький відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Запорізького відділу затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Запорізького відділу погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Запорізький відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Івано-Франківський обласний відділ

з питань банкрутства (Івано-Франківська область)

1. Івано-Франківський обласний відділ з питань банкрутства
(Івано-Франківська область) (далі - Івано-Франківський відділ) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Івано-Франківський відділ підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Івано-Франківського відділу спрямовується
та координується відповідними структурними підрозділами
центрального апарату Мінекономіки відповідно до повноважень,
визначених його рішеннями.
2. Івано-Франківський відділ утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Івано-Франківській
області.
3. Івано-Франківський відділ у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Івано-Франківського відділу є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Івано-Франківський відділ відповідно до покладених на
нього завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Івано-Франківській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Івано-Франківський відділ має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Івано-Франківський відділ під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з територіальними органами центральних
органів виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, господарським судом у
Івано-Франківській області.
8. Івано-Франківський відділ очолює начальник, який
призначається на посаду і звільняється з посади наказом
Мінекономіки.
9. Начальник Івано-Франківського відділу: здійснює керівництво діяльністю Івано-Франківського відділу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Івано-Франківський відділ завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Івано-Франківського відділу; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Івано-Франківського відділу; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Івано-Франківського відділу, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Івано-Франківський відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Івано-Франківського відділу затверджуються наказом Мінекономіки в
межах виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Івано-Франківського відділу погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Івано-Франківський відділ є юридичною особою, має
самостійний баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Кіровоградський обласний сектор

з питань банкрутства (Кіровоградська область)

1. Кіровоградський обласний сектор з питань банкрутства
(Кіровоградська область) (далі - Кіровоградський сектор) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Кіровоградський сектор підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Кіровоградського сектору спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Кіровоградський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Кіровоградській області.
3. Кіровоградський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Кіровоградського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників, або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Кіровоградський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує у Кіровоградській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Кіровоградський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Кіровоградський сектор під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з територіальними органами центральних
органів виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, господарським судом у
Кіровоградській області.
8. Кіровоградський сектор очолює завідувач, який
призначається на посаду і звільняється з посади наказом
Мінекономіки.
9. Завідувач Кіровоградського сектору: здійснює керівництво діяльністю Кіровоградського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Кіровоградський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Кіровоградського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Кіровоградського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Кіровоградського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Кіровоградський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Кіровоградського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в
межах виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Кіровоградського сектору погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Кіровоградський сектор є юридичною особою, має
самостійний баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного
казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба
України та своїм найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Луганський обласний відділ

з питань банкрутства (Луганська область)

1. Луганський обласний відділ з питань банкрутства (Луганська
область) (далі - Луганський відділ) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Луганський відділ підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Луганського відділу спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Луганський відділ утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Луганській області.
3. Луганський відділ у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Луганського відділу є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Луганський відділ відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Луганській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Луганський відділ має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Луганський відділ під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Луганській
області.
8. Луганський відділ очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Луганського відділу: здійснює керівництво діяльністю Луганського відділу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Луганський відділ завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Луганського відділу; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Луганського відділу; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Луганського відділу, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Луганський відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Луганського відділу затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Луганського відділу погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Луганський відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Львівський обласний відділ

з питань банкрутства (Львівська область)

1. Львівський обласний відділ з питань банкрутства (Львівська
область) (далі - Львівський відділ) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Львівський відділ підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Львівського відділу спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Львівський відділ утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Львівській області.
3. Львівський відділ у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Львівського відділу є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Львівський відділ відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Львівській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 )та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Львівський відділ має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Львівський відділ під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Львівській
області.
8. Львівський відділ очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Львівського відділу: здійснює керівництво діяльністю Львівського відділу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Львівський відділ завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Львівського відділу; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Львівського відділу; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Львівського відділу, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Львівський відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Львівського відділу затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Львівського відділу погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Львівський відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Миколаївський обласний відділ

з питань банкрутства (Миколаївська область)

1. Миколаївський обласний відділ з питань банкрутства
(Миколаївська область) (далі - Миколаївський відділ) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Миколаївський відділ підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Миколаївського відділу спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Миколаївський відділ утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Миколаївській області.
3. Миколаївський відділ у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Миколаївського відділу є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Миколаївський відділ відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Миколаївській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Миколаївський відділ має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Миколаївський відділ під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Миколаївській
області.
8. Миколаївський відділ очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Миколаївського відділу: здійснює керівництво діяльністю Миколаївського відділу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Миколаївський відділ завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Миколаївського відділу; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Миколаївського відділу; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Миколаївського відділу, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Миколаївський відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Миколаївського відділу затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Миколаївського відділу погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Миколаївський відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Одеський обласний відділ

з питань банкрутства (Одеська область)

1. Одеський обласний відділ з питань банкрутства (Одеська
область) (далі - Одеський відділ) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Одеський відділ підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Одеського відділу спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Одеський відділ утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Одеській області.
3. Одеський відділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також цим
Положенням.
4. Основними завданнями Одеського відділу є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Одеський відділ відповідно до покладених на нього завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Одеській області реалізацію процедур банкрутства
щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Одеський відділ має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Одеський відділ під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Одеській області.
8. Одеський відділ очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Одеського відділу: здійснює керівництво діяльністю Одеського відділу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Одеський відділ завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Одеського відділу; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Одеського відділу; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Одеського відділу, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Одеський відділ утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Одеського відділу затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Одеського відділу погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Одеський відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Полтавський обласний сектор

з питань банкрутства (Полтавська область)

1. Полтавський обласний сектор з питань банкрутства
(Полтавська область) (далі - Полтавський сектор) є територіальним
органом Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Полтавський сектор підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Полтавського сектору спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Полтавський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Полтавській області.
3. Полтавський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Полтавського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Полтавський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Полтавській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Полтавський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Полтавський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Полтавській
області.
8. Полтавський сектор очолює завідувач, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Полтавського сектору: здійснює керівництво діяльністю Полтавського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Полтавський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Полтавського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Полтавського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Полтавського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Полтавський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Полтавського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Полтавського сектору погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Полтавський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Рівненський обласний сектор

з питань банкрутства (Рівненська область)

1. Рівненський обласний сектор з питань банкрутства
(Рівненська область) (далі - Рівненський сектор) є територіальним
органом Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Рівненський сектор підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Рівненського сектору спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Рівненський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Рівненській області.
3. Рівненський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Рівненського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Рівненський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Рівненській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Рівненський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Рівненський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Рівненській
області.
8. Рівненський сектор очолює завідувач, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Рівненського сектору: здійснює керівництво діяльністю Рівненського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Рівненський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників івненського сектору;

у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Рівненського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Рівненського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Рівненський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Рівненського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Рівненського сектору погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Рівненський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Сумський обласний сектор

з питань банкрутства (Сумська область)

1. Сумський обласний сектор з питань банкрутства (Сумська
область) (далі - Сумський сектор) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Сумський сектор підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Сумського сектору спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Сумський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Сумській області.
3. Сумський сектор у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента України,
Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а також цим
Положенням.
4. Основними завданнями Сумського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Сумський сектор відповідно до покладених на нього завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Сумській області реалізацію процедур банкрутства
щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Сумський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Сумський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Сумській області.
8. Сумський сектор очолює завідувач, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Сумського сектору: здійснює керівництво діяльністю Сумського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Сумський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Сумського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Сумського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Сумського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Сумський сектор утримується за рахунок коштів державного
бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Сумського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Сумського сектору погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Сумський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Тернопільський обласний сектор

з питань банкрутства (Тернопільська область)

1. Тернопільський обласний сектор з питань банкрутства
(Тернопільська область) (далі - Тернопільський сектор) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Тернопільський сектор підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Тернопільського сектору спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Тернопільський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Тернопільській області.
3. Тернопільський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Тернопільського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Тернопільський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує у Тернопільській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Тернопільський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Тернопільський сектор під час виконання покладених на
нього завдань взаємодіє з територіальними органами центральних
органів виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого самоврядування, господарським судом у
Тернопільській області.
8. Тернопільський сектор очолює завідувач, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Тернопільського сектору: здійснює керівництво діяльністю Тернопільського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Тернопільський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Тернопільського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Тернопільського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Тернопільського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Тернопільський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Тернопільського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в
межах виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Тернопільського сектору погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Тернопільський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Харківський обласний відділ

з питань банкрутства (Харківська область)

1. Харківський обласний відділ з питань банкрутства
(Харківська область) (далі - Харківський відділ) є територіальним
органом Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Харківський відділ підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Харківського відділу спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Харківський відділ утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Харківській області.
3. Харківський відділ у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Харківського відділу є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Харківський відділ відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Харківській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Харківський відділ має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Харківський відділ під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Харківській
області.
8. Харківський відділ очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Харківського відділу: здійснює керівництво діяльністю Харківського відділу; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Харківський відділ завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Харківського відділу; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Харківського відділу; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Харківського відділу, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Харківський відділ утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Харківського відділу затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Харківського відділу погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Харківський відділ є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Херсонський обласний сектор

з питань банкрутства (Херсонська область)

1. Херсонський обласний сектор з питань банкрутства
(Херсонська область) (далі - Херсонський сектор) є територіальним
органом Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Херсонський сектор підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Херсонського сектору спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Херсонський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Херсонській області.
3. Херсонський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Херсонського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Херсонський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Херсонській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Херсонський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Херсонський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Херсонській
області.
8. Херсонський сектор очолює завідувач, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Херсонського сектору: здійснює керівництво діяльністю Херсонського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Херсонський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Херсонського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Херсонського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Херсонського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Херсонський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Херсонського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Херсонського сектору погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Херсонський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Хмельницький обласний сектор

з питань банкрутства (Хмельницька область)

1. Хмельницький обласний сектор з питань банкрутства
(Хмельницька область) (далі - Хмельницький сектор) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Хмельницький сектор підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Хмельницького сектору спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Хмельницький сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Хмельницькій області.
3. Хмельницький сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Хмельницького сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Хмельницький сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Хмельницькій області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Хмельницький сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Хмельницький сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Хмельницькій
області.
8. Хмельницький сектор очолює завідувач, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Хмельницького сектору: здійснює керівництво діяльністю Хмельницького сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Хмельницький сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Хмельницького сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Хмельницького сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Хмельницького сектору, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Хмельницький сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Хмельницького сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Хмельницького сектору погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Хмельницький сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Черкаський обласний сектор

з питань банкрутства (Черкаська область)

1. Черкаський обласний сектор з питань банкрутства (Черкаська
область) (далі - Черкаський сектор) є територіальним органом
Міністерства економіки України (далі - Мінекономіки), що
утворюється його наказом. Черкаський сектор підзвітний і підпорядкований Мінекономіки.
Діяльність Черкаського сектору спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Черкаський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Черкаській області.
3. Черкаський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Черкаського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Черкаський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Черкаській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Черкаський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Черкаський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Черкаській
області.
8. Черкаський сектор очолює завідувач, який призначається на
посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Черкаського сектору: здійснює керівництво діяльністю Черкаського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Черкаський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Черкаського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Черкаського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Черкаського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до посадових
окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Черкаський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Черкаського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Черкаського сектору погоджується відповідними
структурними підрозділами центрального апарату Мінекономіки та
затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка відповідно до
своїх повноважень має на це право.
11. Черкаський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Чернівецький обласний сектор

з питань банкрутства (Чернівецька область)

1. Чернівецький обласний сектор з питань банкрутства
(Чернівецька область) (далі - Чернівецький сектор) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Чернівецький сектор підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Чернівецького сектору спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Чернівецький сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно да статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Чернівецькій області.
3. Чернівецький сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Чернівецького сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Чернівецький сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Чернівецькій області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Чернівецький сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Чернівецький сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Чернівецькій
області.
8. Чернівецький сектор очолює завідувач, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Чернівецького сектору: здійснює керівництво діяльністю Чернівецького сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Чернівецький сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Чернівецького сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Чернівецького сектору; здійснює преміювання заступника завідуючого та працівників
Чернівецького сектору, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Чернівецький сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Чернівецького сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Чернівецького сектору погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Чернівецький сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

05.11.2004 N 400

( v0400569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Чернігівський обласний сектор

з питань банкрутства (Чернігівська область)

1. Чернігівський обласний сектор з питань банкрутства
(Чернігівська область) (далі - Чернігівський сектор) є
територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Чернігівський сектор підзвітний і підпорядкований
Мінекономіки. Діяльність Чернігівського сектору спрямовується та
координується відповідними структурними підрозділами центрального
апарату Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його
рішеннями.
2. Чернігівський сектор утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Чернігівській області.
3. Чернігівський сектор у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Чернігівського сектору є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Чернігівський сектор відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Чернігівській області реалізацію процедур
банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Чернігівський сектор має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Чернігівський сектор під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Чернігівській
області.
8. Чернігівський сектор очолює завідувач, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Завідувач Чернігівського сектору: здійснює керівництво діяльністю Чернігівського сектору; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Чернігівський сектор завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Чернігівського сектору; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника завідувача, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
завідувача призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Чернігівського сектору; здійснює преміювання заступника завідувача та працівників
Чернігівського сектору, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Чернігівський сектор утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Чернігівського сектору затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Чернігівського сектору погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Чернігівський сектор є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки

та з питань європейської

інтеграції України

02.11.2004 N 397

( v0397569-04 )

(у редакції наказу

Міністерства економіки

України

від 09.12.2005 N 493)

ПОЛОЖЕННЯ

про Кримське управління з питань банкрутства

(Автономна Республіка Крим та місто Севастополь)

1. Кримське управління з питань банкрутства (Автономна
Республіка Крим та місто Севастополь) (далі - Кримське управління)
є територіальним органом Міністерства економіки України (далі -
Мінекономіки), що утворюється його наказом. Кримське управління підзвітне і підпорядковане Мінекономіки.
Діяльність Кримського управління спрямовується та координується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки відповідно до повноважень, визначених його рішеннями.
2. Кримське управління утворено з метою організаційного
забезпечення виконання Мінекономіки повноважень державного органу
з питань банкрутства відповідно до статті 2 Закону України "Про
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом" ( 2343-12 ), Указу Президента України від 23.10.2000
N 1159 ( 1159/2000 ) "Про Міністерство економіки України" і
забезпечення представництва Мінекономіки в місцевих органах
виконавчої влади, територіальних органах центральних органів
виконавчої влади та господарському суді в Автономній Республіці
Крим та місті Севастополі.
3. Кримське управління у своїй діяльності керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономіки, а
також цим Положенням.
4. Основними завданнями Кримського управління є: участь у реалізації державної політики щодо запобігання
банкрутству, а також забезпечення умов реалізації процедур
відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом, передбачених Законом України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) (далі - Закон); забезпечення створення організаційних, економічних та інших
умов, необхідних для реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; узагальнення практики застосування законодавства з питань
банкрутства, розроблення пропозицій щодо його вдосконалення,
забезпечення умов реалізації процедур відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом; підготовка на запити суду, прокуратури або іншого
уповноваженого органу висновків про наявність ознак приховуваного,
фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства щодо державних
підприємств чи підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків; супроводження процедур банкрутства державних підприємств та
підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків; забезпечення виконання вимог Указу Президента України від
23.10.2000 N 1159 ( 1159/2000 ) стосовно внесення пропозицій щодо
створення нових робочих місць, соціального захисту і
перепідготовки працівників, які вивільняються у зв'язку із
здійсненням заходів з відновлення платоспроможності боржників або
визнання їх банкрутами; забезпечення формування та ведення єдиної бази даних про
підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство; виконання інших завдань за дорученням Мінекономіки, які
можуть бути надані як у письмовій (передані телефаксом,
електронною поштою), так і в усній формі.
5. Кримське управління відповідно до покладених на нього
завдань: аналізує стан додержання законодавства з питань банкрутства
та інформує про результати аналізу Мінекономіки; здійснює контроль за додержанням арбітражними керуючими
(розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами)
ліцензійних умов провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів); забезпечує в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі
реалізацію процедур банкрутства щодо відсутнього боржника; організовує в передбачених Законом ( 2343-12 ) випадках
проведення експертизи фінансового становища державних підприємств
і підприємств, у статутному фонді яких частка державної власності
перевищує двадцять п'ять відсотків, при підготовці справи про
банкрутство до розгляду або під час її розгляду господарським
судом у разі призначення судом експертизи та надання відповідного
доручення; бере участь у проведенні аналізу фінансово-господарського
становища суб'єктів підприємницької діяльності з метою виявлення
серед них боржників та запобігання їх банкрутству; уносить пропозиції щодо проведення досудової санації
державних підприємств; пропонує кандидатури арбітражних керуючих для державних
підприємств та підприємств, у статутному фонді яких частка
державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків, щодо яких
порушена справа про банкрутство, та в інших передбачених Законом
( 2343-12 ) випадках відповідно до Порядку подання пропозицій
господарському суду щодо кандидатур арбітражних керуючих,
затвердженого наказом Міністерства економіки України від
25.04.2001 N 87 ( z0416-01 ) та зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.05.2001 за N 416/5607; надає безкоштовну консультаційну, інформаційну й іншу
допомогу підприємствам, установам, організаціям та громадянам з
питань банкрутства; щомісяця звітує перед Мінекономіки про виконану роботу; забезпечує систематичне інформування населення, місцевих
органів виконавчої влади про свою діяльність.
6. Кримське управління має право: робити запити та одержувати безоплатно в установленому
порядку від інших структурних підрозділів Мінекономіки, місцевих
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
органів державної статистики інформацію, документи та матеріали,
необхідні для виконання покладених на нього завдань, пов'язаних із
здійсненням повноважень державного органу з питань банкрутства; користуватися безоплатно базами даних, що створюються та
ведуться місцевими органами виконавчої влади, господарськими
судами та органами державної статистики; здійснювати в межах своїх повноважень перевірки дотримання
арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією,
ліквідаторами) ліцензійних умов провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів); під час перевірки та у разі надходження заяв і скарг вимагати
пояснення в арбітражного керуючого стосовно виконання ним
повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією або
ліквідатора; за результатами перевірки, за наявності законодавчо
визначених підстав для анулювання ліцензії, в установленому
порядку вносити пропозиції Мінекономіки щодо розгляду питання про
анулювання ліцензії.
7. Кримське управління під час виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з територіальними органами центральних органів
виконавчої влади і місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування, господарським судом у Автономній
Республіці Крим та місті Севастополі.
8. Кримське управління очолює начальник, який призначається
на посаду і звільняється з посади наказом Мінекономіки.
9. Начальник Кримського управління: здійснює керівництво діяльністю Кримського управління; несе персональну відповідальність за виконання покладених на
Кримське управління завдань; визначає функції та ступінь відповідальності працівників
Кримського управління; у встановленому порядку призначає на посади і звільняє з
посад працівників, за винятком заступника начальника, та покладає
виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників, а заступника
начальника призначає на посаду і звільняє з посади за погодженням
з Мінекономіки; подає на затвердження до Мінекономіки штатний розпис
Кримського управління; здійснює преміювання заступника начальника та працівників
Кримського управління, встановлює їм надбавки, доплати до
посадових окладів та надає матеріальну допомогу; видає у межах своєї компетенції накази, контролює їх
виконання.
10. Кримське управління утримується за рахунок коштів
державного бюджету. Гранична чисельність та фонд оплати праці працівників
Кримського управління затверджуються наказом Мінекономіки в межах
виділених бюджетних асигнувань. Штатний розпис Кримського управління погоджується
відповідними структурними підрозділами центрального апарату
Мінекономіки та затверджується посадовою особою Мінекономіки, яка
відповідно до своїх повноважень має на це право.
11. Кримське управління є юридичною особою, має самостійний
баланс та реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства
України, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
Директор департаменту
з питань санації та банкрутства Д.Пугач

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: