open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.12.2003 N 493
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

промислової політики

N 385 ( v0385581-06 ) від 31.10.2006 }
Про склад конкурсної комісії та Порядок конкурсного

відбору підприємств машинобудування для АПК, яким

надаються кошти на здійснення заходів, пов'язаних із

збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку

техніки для агропромислового комплексу

Відповідно до Порядку використання коштів Державного бюджету
України, що надходять від повернення кредитів, наданих з
Державного бюджету України підприємствам вітчизняного
машинобудування для агропромислового комплексу для здійснення
заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва та
розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу,
затвердженого спільним наказом Міністерства промислової політики і
Міністерства фінансів від 09.06.2003 р. N 233/391 ( z0524-03 ),
зареєстрованого Міністерством юстиції 27.06.2003 за N 524/7845,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок конкурсного відбору підприємств
машинобудування для агропромислового комплексу, яким надаються
кошти на здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів
виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового
комплексу, що додається (додаток 1).
2. Затвердити склад конкурсної комісії з відбору підприємств
машинобудування для агропромислового комплексу, яким надаються
кошти на здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів
виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового
комплексу, що додається (додаток 2).
3. Конкурсній комісії у своїй роботі керуватися вимогами
Порядку конкурсного відбору підприємств машинобудування для
агропромислового комплексу, яким будуть спрямовуватись кошти на
здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів виробництва
та розвитком ринку техніки для агропромислового комплексу.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра промислової політики Моцного В.К.
Міністр А.К.М'ялиця

Додаток 1

до наказу Міністерства

промислової політики України

03.12.2003 N 493

ПОРЯДОК

конкурсного відбору підприємств машинобудування

для агропромислового комплексу, яким надаються кошти

на здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням

обсягів виробництва та розвитком

ринку техніки для агропромислового комплексу

1. Цей порядок визначає процедуру конкурсного відбору
підприємств машинобудування для агропромислового комплексу, яким
будуть спрямовуватись кошти на здійснення заходів, пов'язаних із
збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для
агропромислового комплексу.
2. До конкурсу приймаються пропозиції підприємств, що входять
до сфери діяльності Державного департаменту тракторного і
сільськогосподарського машинобудування Мінпромполітики України.
3. До конкурсу можуть також прийматись пропозиції інших
підприємств Міністерства, які залучені до виготовлення складної
техніки для агропромислового комплексу.
4. Державний департамент тракторного і сільськогосподарського
машинобудування разом з відповідними функціональними підрозділами
Мінпромполітики України визначає перелік підприємств, номенклатуру
техніки та обсяги коштів, які спрямовуються на фінансування
заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів її виробництва та
розвитком ринку цієї техніки, за рахунок коштів Державного
бюджету.
5. Для участі у конкурсі підприємства подають до
Мінпромполітики України наступні документи: - замовлення на участь у конкурсі; - довідку про напрями використання коштів з
техніко-економічним обгрунтуванням; - копії статуту, документів про державну реєстрацію
підприємства та його реєстрацію в органах Державної податкової
служби, завірені в установленому порядку; - довідку про фінансово-економічний стан підприємства за
попередній і за звітний період поточного року; - довідку відповідного органу Державної податкової служби про
відсутність або наявність простроченої податкової заборгованості.
6. Основною умовою включення до Переліку та визначення
обсягів коштів, які спрямовуються підприємствам на заходи,
пов'язані із збільшенням обсягів виробництва техніки та розвитком
ринку цієї техніки, є врахування фактичного стану технічного
забезпечення АПК відповідною технікою вітчизняного виробництва та
наявних потреб і замовлень господарств АПК щодо її придбання.
7. При визначенні переліку підприємств, номенклатури та
обсягів фінансування заходів по збільшенню обсягів виробництва
техніки, основними критеріями оцінки являються: - техніко-експлуатаційні показники роботи техніки; - існуючий попит; - вартість виготовляємих машин; - фінансово-економічний стан підприємства.
8. Перевага під час проведення конкурсу надається
підприємствам машинобудування для агропромислового комплексу, які
не мають заборгованостей з виплати заробітної плати, перед
державним бюджетом (податкові платежі, позички тощо) та Пенсійним
фондом.
9. До участі у конкурсі не допускаються підприємства
машинобудування для агропромислового комплексу, якщо вони
визначені банкрутами або стосовно них порушено справу про
банкрутство. При необхідності (за окремим рішенням, при наявності
обгрунтувань щодо ефективного використання коштів) конкурсна
комісія може прийняти рішення щодо виділення коштів підприємству,
проти якого порушено справу про банкрутство, але за рішенням
господарського суду впроваджено процедуру санації з метою
відновлення платоспроможності боржника.
10. Формою роботи конкурсної комісії з відбору підприємств
машинобудування для агропромислового комплексу, яким будуть
спрямовуватись кошти на здійснення заходів, пов'язаних із
збільшенням обсягів виробництва та розвитком ринку техніки для
агропромислового комплексу (далі - конкурсної комісії), є
засідання, які проводяться за рішенням голови конкурсної комісії у
міру необхідності.
11. Конкурсна комісія має право: - одержувати в установленому порядку у підприємств
машинобудування для агропромислового комплексу інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань; - заслуховувати, в разі необхідності, інформацію керівників
підприємств машинобудування для АПК з питань виробництва техніки
для АПК.
12. Конкурсна комісія правомочна прийняти рішення у
присутності не менше двох третин її складу відкритим голосуванням
простою більшістю голосів.
13. Конкурсна комісія після проведення засідання, протягом
тижня формує відповідний перелік підприємств, обсяги коштів, які
надаються на здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням обсягів
виробництва та розвитком ринку техніки для агропромислового
комплексу, а також перелік складної вітчизняної
сільськогосподарської техніки, яка фінансується за рахунок цих
коштів. В разі необхідності, до сформованого Переліку можуть
вноситися зміни щодо обсягів фінансування виробництва техніки в
залежності від потреб АПК та фактично виділених коштів. Рішення конкурсної комісії оформлюється протоколом, який
підписується всіма членами комісії, що брали участь у голосуванні.
14. Конкурсна комісія протягом 2 робочих днів після ухвалення
рішення повідомляє про результати конкурсного відбору всіх його
учасників.
Перший заступник Міністра
промислової політики В.К.Моцний
Директор Держдепартаменту
тракторного та сільськогосподарського
машинобудування В.В.Іванишин
Директор Департаменту
фінансово-економічного
забезпечення промисловості М.М.Кондрашов

Додаток 2

до наказу Міністерства

промислової політики України

03.12.2003 N 493

СКЛАД

конкурсної комісії з відбору підприємств машинобудування

для агропромислового комплексу, яким надаються кошти

на здійснення заходів, пов'язаних із збільшенням

обсягів виробництва та розвитком

ринку техніки для агропромислового комплексу

Моцний - перший заступник Міністра промислової
Василь Кузьмович політики, Голова конкурсної комісії
Іванишин - директор Держсільгоспмашу, заступник голови
Володимир Васильович конкурсної комісії
Виговська - заступник начальника управління
Валентина Петрівна Держсільгоспмашу, секретар конкурсної

комісії
Члени конкурсної комісії:
Кондрашов - директор Департаменту
Микола Миколайович фінансово-економічного

забезпечення промисловості
Дмитрашко - заступник директора Держсільгоспмашу
Олександр Петрович
Єсепчук - заступник директора Держсільгоспмашу
Микола Іванович
Зуб - заступник директора Департаменту
Тетяна Василівна фінансово-економічного

забезпечення промисловості -

начальник управління
Ярош - начальник управління Держсільгоспмашу
Валерій Анатолійович
Давидчук - начальник юридичного управління
Микола Миколайович
Заступники начальників управлінь, начальники відділів
Держсільгоспмашу *.
--------------- * Беруть участь у роботі комісії при розгляді конкретних
пропозицій.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: