open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
02.08.2006 N 492/587

Про проведення заключного етапу XII

Всеукраїнського фестивалю

дружин юних пожежних

Відповідно до Указу Президента України від 27.01.2003
N 47/2003 ( 47/2003 ) "Про заходи щодо вдосконалення державного
управління у сфері пожежної безпеки, захисту населення і територій
від наслідків надзвичайних ситуацій", постанови Кабінету Міністрів
України від 01.07.2002 N 870 ( 870-2002-п ) "Про затвердження
Програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року",
рішення колегії МНС України від 16.07.2004 N 31 щодо створення
Всеукраїнського дитячого руху юних пожежних під егідою МНС України
та забезпечення єдності набуття у підростаючого покоління навичок
свідомого, поважного ставлення до збереження здоров'я та життя
людей в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій,
залучення дітей до масово-роз'яснювальної роботи з питань безпеки
життєдіяльності Н А К А З У Є М О:
1. Організувати та провести у вересні 2006 року в Автономній
Республіці Крим заключний етап XII Всеукраїнського фестивалю
дружин юних пожежних (далі - Фестиваль).
2. Затвердити склад Організаційного комітету та План заходів
з підготовки та проведення заключного етапу XII Всеукраїнського
фестивалю дружин юних пожежних, що додаються.
3. Головному управлінню МНС України в Автономній Республіці
Крим забезпечити взаємодію з Організаційним комітетом,
Міністерством освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управліннями освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій щодо організації
та проведення заключного етапу Фестивалю.
4. Міністерству освіти і науки Автономної Республіки Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій сприяти направленню
команд-учасниць, організації і проведенню заключного етапу
Фестивалю: активно залучати дітей та молодь до участі у Всеукраїнському
дитячому русі юних пожежних і сприяти його розвитку та діяльності; залучати загальноосвітні навчальні заклади та громадські
організації до акції громадянського та патріотичного виховання
учнівської молоді, формування в неї навичок безпеки
життєдіяльності.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
Романченка В.О., Першого заступника Міністра освіти і науки
України Жебровського Б.М.
Міністр України з питань
надзвичайних ситуацій
та у справах захисту
населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи В.І.Балога
Міністр освіти і науки України С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

з питань надзвичайних

ситуацій та у справах

захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи і Міністерства

освіти і науки України

02.08.2006 N 492/587

СКЛАД

Організаційного комітету з підготовки

та проведення XII Всеукраїнського

фестивалю дружин юних пожежних

Романченко - заступник Міністра України з питань
Віталій надзвичайних ситуацій та у справах
Олександрович захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи,

голова Оргкомітету
Улинець - начальник Державного департаменту
Ернест пожежної безпеки МНС України,
Михайлович заступник голови Оргкомітету
Марушенко - головний спеціаліст Відділу
Ніна з питань взаємодії із ЗМІ та зв'язків
Миколаївна з громадськістю (Прес-служба), секретар

Оргкомітету
Члени оргкомітету:
Василенко - Начальник ГУ МНС України в АР Крим
Сергій
Володимирович
Рудковська - Начальник відділу позашкільної освіти,
Руслана виховної роботи та захисту прав дитини
Андріївна МОН України

Ухов - Начальник відділу забезпечення діяльності
Валерій Департаменту організації управління,
Миколайович Стратегічного планування та моніторингу

Загону забезпечення МНС України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства України

з питань надзвичайних

ситуацій та у справах

захисту населення

від наслідків Чорнобильської

катастрофи і Міністерства

освіти і науки України

ПЛАН

підготовки і проведення заключного етапу

XII Всеукраїнського фестивалю

дружин юних пожежних

-------------------------------------------------------------------- N | Перелік заходів | Термін |Відповідальний| з/п| | виконання | за | | | | виконання | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 1 |Визначити місце та дату |до 7 липня |Відділ з | |проведення заключного етапу XII | |питань | |Всеукраїнського фестивалю дружин | |взаємодії із | |юних пожежних (далі - Фестиваль) | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 2 |Підготувати проект кошторису |до 25 липня |Відділ з | |витрат на підготовку та | |питань | |проведення заключного етапу | |взаємодії із | |Фестиваль | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 3 |Розробити програму проведення |до 20 липня |Відділ з | |заключного етапу Фестивалю | |питань | | | |взаємодії із | | | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 4 |Вирішити питання фінансування |до 10 серпня |МНС України, | |заключного етапу Фестивалю | |Міністерство | |(придбання путівок та квитків для| |освіти та | |учасників, виготовлення | |науки України | |сувенірної та поліграфічної | | | |продукції з символікою Фестивалю | | | |тощо) | | | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 5 |Вирішити питання щодо надання |до 10 серпня |Міністерство | |дозволу на участь дітей у | |освіти та | |заключному етапі фестивалю | |науки | | | |України, МНС | | | |України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 6 |Розробити ескізи та виготовити |до 10 серпня |Відділ з | |дипломи для нагородження | |питань | |лауреатів та учасників Фестивалю | |взаємодії із | | | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 7 |Придбати необхідну кількість |до 20 серпня |Відділ з | |подарунків для нагородження | |питань | |згідно з Положенням, враховуючи | |взаємодії із | |позаконкурсну розважальну | |ЗМІ та | |програму | |зв'язків з | | | |громадськістю | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 8 |Замовити розробку сценаріїв |до 30 серпня |Відділ з | |відкриття, закриття, проведення | |питань | |конкурсних та поза конкурсних | |взаємодії із | |програм Фестивалю | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України, | | | |ГУ МНС | | | |України в АР | | | |Крим | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 9 |Визначити ведучих конкурсної та |до 20 серпня |Відділ з | |позаконкурсної програми Фестивалю| |питань | |згідно зі сценаріями | |взаємодії із | | | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України, | | | |ГУ МНС | | | |України в АР | | | |Крим | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 10 |Скласти список гостей Фестивалю |до 25 серпня |Відділ з | | | |питань | | | |взаємодії із | | | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 11 |Визначити склад оргкомітету, журі|до 25 серпня |Відділ з | |Фестивалю погодити та затвердити | |питань | |їх в установленому порядку | |взаємодії із | | | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України, | | | |ГУ МНС | | | |України в АР | | | |Крим | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 12 |Запросити представників засобів |до 30 серпня |Відділ з | |масової інформації для | |питань | |висвітлення проведення заключного| |взаємодії із | |етапу Фестивалю | |ЗМІ та | | | |зв'язків з | | | |громадськістю | | | |МНС України, | | | |ГУ МНС | | | |України в АР | | | |Крим | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 13 |Узгодити з керівництвом |до 30 серпня |Відділ з | |пансіонату, де буде проводитись | |питань | |Фестиваль, питання, що стосуються| |взаємодії із | |учасників, гостей, ведучих | |ЗМІ та | |Фестивалю, а також представників | |зв'язків з | |ЗМІ: зустріч та реєстрація; | |громадськістю | |розміщення та харчування; | |ГУМНСУ в | |організація відпочинку | |АРК | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 14 |Узгодити з керівництвом |до 15 вересня|ГУ МНС | |пансіонату, де буде проводитись | |України в АР | |Фестиваль, питання, що стосуються| |Крим, Відділ | |проведення конкурсних програм: | |з питань | |конкурсу команд ДЮП: | |взаємодії із | |оформлення залу (емблема | |ЗМІ та | |та лозунг Фестивалю, гірлянди | |зв'язків з | |з повітряних кульок, оформлення | |громадськістю | |сцени квітами, виділення та | |МНС України | |оснащення робочого місця | | | |для журі); | | | |освітлення залу (додаткові | | | |юпітери для забезпечення | | | |відеозйомки); | | | |оснащення залу радіоапаратурою, | | | |мікрофонами (6 шт. - на сцені, | | | |1 шт. - на столах журі), | | | |міні - деком; | | | |передбачення роботи | | | |радіоінженера для забезпечення | | | |функціонування радіоапаратури | | | |під час проведення репетицій | | | |та конкурсних програм; | | | |конкурсу знавців пожежної | | | |справи: | | | |додаткового оснащення залу | | | |мікрофонами | | | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 15 |Підготувати та подати клопотання |до 10 вересня|Відділ з | |до Міністерства освіти і науки | |питань | |України про заохочення | |взаємодії із | |працівників шкіл - керівників | |ЗМІ та | |команд - учасниць заключного | |зв'язків з | |етапу Фестивалю за активну участь| |громадськістю | |у підготовці команд | |МНС України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 16 |Вирішити питання зустрічі та |до 10 вересня|ДПТ України в | |перевезення учасників та гостей | |АР Крим та | |Фестивалю від залізничних | |ГУМНС України | |вокзалів до пансіонату та в | |в АР Крим | |зворотному напрямку | | | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 17 |Підготувати список учасників |до 15 вересня|Відділ з | |Фестивалю, графік приїзду | |питань | |делегацій, а також необхідні | |взаємодії із | |бланки для забезпечення роботи | |ЗМІ та | |Фестивалю (протоколи, оціночні | |зв'язків з | |листи, графіки тощо) | |громадськістю | | | |МНС України | ---+---------------------------------+-------------+--------------| 18 |Організувати комп'ютерне |до 15 вересня|ГУМНС України | |забезпечення роботи Фестивалю | |в АР Крим | |(комп'ютер + принтер, програми | | | |Word, Ехсеl). | | | -------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ II. Для організації та проведення Фестивалю безпосередньо у | пансіонаті необхідно: | ----------------------------------------------------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | --+---------------------------------+-------------+-------------| 1 |Організувати прибуваючим |20-21 вересня|ГУ МНС | |учасникам, гостям, ведучим | |України в АР | |Фестивалю, а також представникам | |Крим | |ЗМІ: зустріч і реєстрацію; | | | |розміщення та харчування. | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 2 |Підготувати графік проведення |20 вересня |Оргкомітет | |репетицій літературно-музичного | | | |конкурсу та забезпечити його | | | |виконання | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 3 |Провести нараду з керівниками |20 вересня |Оргкомітет | |команд | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 4 |Провести жеребкування команд |21 вересня |Оргкомітет | --+---------------------------------+-------------+-------------| 5 |Підготувати приміщення для |20 вересня |ГУМНС в АР | |проведення засідань оргкомітету | |Крим | |та членів секретаріату Фестивалю | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 6 |Організувати оформлення залу та |20 вересня |ГУМНС в АР | |оснащення його необхідною | |Крим | |апаратурою | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 7 |Організувати та провести урочисте|за сценарієм |Оргкомітет | |відкриття Фестивалю згідно зі | | | |сценарієм | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 8 |Організувати проведення |за сценарієм |Оргкомітет | |конкурсних програм відповідно до | | | |узгоджених сценаріїв | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 9 |Організувати та провести |за сценарієм |Оргкомітет | |розважальні позаконкурсні | | | |програми для учасників Фестивалю | | | |силами працівників пансіонату | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 10|Оформити протоколи, дипломи | |Оргкомітет | |лауреатів та дипломантів за | | | |результатами конкурсних програм | | | |Фестивалю | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 11|Провести нагородження лауреатів | |Оргкомітет | |за конкурсними програмами, | | | |дипломантів за номінаціями та | | | |вручити дипломи учасникам | | | |Фестивалю | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 12|Організувати та провести урочисте| |Оргкомітет | |закриття Фестивалю відповідно до | | | |узгоджених сценаріїв | | | --+---------------------------------+-------------+-------------| 13|Передбачити видачу сухого пайка | |Оргкомітет | |учасникам Фестивалю, які | | | |відбувають раніше встановленого | | | |терміну. | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник відділу забезпечення
діяльності Департаменту організації
управління, стратегічного
планування та моніторингу
Загону забезпечення МНС України В.М.Ухов
Начальник ГУ МНС України в АР Крим С.В.Василенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: