open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.08.2007 N 492

Про затвердження Примірного переліку

конфіденційної інформації Мінпромполітики України,

яка є власністю держави

Для вдосконалення Примірного переліку конфіденційної
інформації Мінпромполітики України з урахуванням змін і доповнень,
внесених постановами Кабінету Міністрів України від 17.11.2004
N 1547 ( 1547-2004-п ), від 19.07.2006 N 1000 ( 1000-2006-п ) та
від 08.12.2006 N 1700 ( 1700-2006-п ) до Інструкції про порядок
обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та
інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну
інформацію, що є власністю держави, затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України від 27.11.98 N 1893 ( 1893-98-п ),
вимог Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки
національної економіки, які містять конфіденційну інформацію, що є
власністю держави, затвердженого наказом Мінекономіки України від
18.05.2007 N 140 ( z0807-07 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірний перелік конфіденційної інформації
Мінпромполітики України, яка є власністю держави і не становить
державної таємниці (додаток 1).
2. Затвердити склад Експертної комісії з питань роботи з
документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю
держави (додаток 2).
3. Керівникам самостійних структурних підрозділів
Міністерства забезпечити ознайомлення та неухильне виконання
працівниками підпорядкованих структурних підрозділів (в т.ч.
підприємств, організацій та установ) вимог цього наказу при роботі
з конфіденційною інформацією.
4. Розгляд та погодження переліків конфіденційної інформації
підприємств і організацій, які надходять до Міністерства,
здійснювати керівникам самостійних структурних підрозділів
відповідно до їх підпорядкування.
5. Вважати таким, що втратив чинність наказ Міністра від
10.04.2006 N 136 "Про затвердження Примірного переліку
конфіденційної інформації Мінпромполітики України, яка є власністю
держави".
6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Новицького В.С.
Міністр А.І.Головко

Додаток 1

до наказу Мінпромполітики

України

21.08.2007 N 492

ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК

конфіденційної інформації Мінпромполітики України,

яка є власністю держави

------------------------------------------------------------------ | N | Відомості, які містять конфіденційну |Термін дії| | з/п | інформацію | обмеження| | | | доступу | |------+----------------------------------------------+----------| | 1 | 2 | 3 | |----------------------------------------------------------------| | Організаційно-розпорядчі документи, листування | | з вищими органами влади, міністерствами і відомствами, | | аналітичні та довідкові матеріали | |----------------------------------------------------------------| | 1. |Накази та розпорядження Мінпромполітики |На період | | |України з питань, які відповідають критеріям |дії та | | |віднесення інформації до конфіденційної |зберігання| |------+----------------------------------------------+----------| | 2. |Звіти та листи Мінпромполітики України про |3 роки | | |виконання законів України, актів Президента | | | |України, актів Верховної Ради України, актів і| | | |доручень Кабінету Міністрів України з грифом | | | |"Для службового користування" | | |------+----------------------------------------------+----------| | 3. |Листи з інформацією на запити міністерств, |3 роки | | |відомств, посольств, листи та запити | | | |Мінпромполітики України до міністерств, | | | |відомств та посольств з питань, які | | | |відповідають критеріям віднесення інформації | | | |до конфіденційної | | |------+----------------------------------------------+----------| | 4. |Зведений перелік підприємств та організацій, |На період | | |підпорядкованих Мінпромполітики України, з |дії та | | |зазначенням місця їх дислокації |зберігання| |------+----------------------------------------------+----------| | 5. |Інформація ГоловКРУ України, СБ України, |На період | | |МВС України, Генпрокуратури України та інших |дії та | | |контролюючих і правоохоронних органів, що |зберігання| | |надійшла до Мінпромполітики України з грифом | | | |"Для службового користування" та інформаційні | | | |листи, створені структурними підрозділами | | | |Міністерства, що надаються у відповідь на | | | |звернення зазначених органів у разі, якщо | | | |інформація відповідає критеріям віднесення її | | | |до конфіденційної | | |----------------------------------------------------------------| |Організація роботи центрального апарату Мінпромполітики України | |----------------------------------------------------------------| | 6. |Протоколи та рішення засідань колегії |Постійно | | |Мінпромполітики України, якщо в них міститься | | | |інформація, що відповідає критеріям віднесення| | | |її до конфіденційної | | |----------------------------------------------------------------| | Зовнішньоекономічна діяльність | |----------------------------------------------------------------| | 7. |Протоколи переговорів, проведених з іноземними|3 роки | | |делегаціями по співробітництву, які містять | | | |інформацію, що відповідає критеріям віднесення| | | |її до конфіденційної | | |------+----------------------------------------------+----------| | 8. |Інформація про стан науково-технічного |3 роки | | |розвитку галузей промисловості, яка відповідає| | | |критеріям віднесення її до конфіденційної | | |------+----------------------------------------------+----------| | 9. |Інформація, яка, відповідає критеріям |На період | | |віднесення її до конфіденційної і |дії | | |використовується при роботі з іноземними | | | |делегаціями, групами чи окремими іноземцями з | | | |урахуванням вимог Інструкції, затвердженої | | | |постановою Кабінету Міністрів України від | | | |22.05.96 р. N 558 ( 558-96-п ) | | |----------------------------------------------------------------| | Військово-технічне співробітництво | |----------------------------------------------------------------| | 10. |Інформація з питань експорту товарів |5 років | | |військового призначення в країни, які | | | |віднесені до списків "А" і "В", у тому числі | | | |проведення переговорів та відвідування | | | |підприємств і організацій представниками | | | |зазначених країн з цих питань | | |------+----------------------------------------------+----------| | 11. |Інформація щодо діяльності міждержавних |3 роки | | |комісій з питань ВТС, розповсюдження якої | | | |обмежено наявними двосторонніми додатковими | | | |домовленостями | | |------+----------------------------------------------+----------| | 12. |Інформація, що стосується співробітництва з |3 роки | | |НАТО, яка отримана з грифом конфіденційності | | |----------------------------------------------------------------| | Відомості про мобілізаційну підготовку та цивільну оборону | |----------------------------------------------------------------| | 13. |Про заходи мобілізаційної підготовки, |На період | | |мобілізаційного плану органів державної влади,|дії | | |інших державних органів, органів місцевого | | | |самоврядування, підприємств, установ, | | | |організацій усіх форм власності щодо: | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.1.|- створення, розвитку, утримання, передачі, | - " - | | |ліквідації, реалізації та фінансування | | | |мобілізаційних потужностей | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.2.|- виробництва та поставки технічних засобів та| - " - | | |майна речової служби в особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.3.|- мобілізаційних завдань із замовлення на | - " - | | |виробництво продукції, виконання робіт, | | | |надання послуг в особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.4.|- забезпечення виконавців мобілізаційних | - " - | | |завдань матеріально-технічними, сировинними та| | | |енергетичними ресурсами в особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.5.|- створення та накопичення нестандартного | - " - | | |обладнання та устаткування на особливий період| | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.6.|- показників із праці та кадрів, джерел | - " - | | |забезпечення кадрами потреб галузей | | | |національної економіки на особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.7.|- підготовки фахівців у закладах освіти на | - " - | | |особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.8.|- надання медичних, транспортних, поштових, |На період | | |телекомунікаційних, житлово-комунальних, |дії | | |побутових, ремонтних та інших послуг в | | | |особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 13.9.|- виробництва найважливішої цивільної | - " - | | |промислової продукції в особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| |13.10.|- номенклатури, обсягів (норм), місць | - " - | | |зберігання матеріальних цінностей | | | |мобілізаційного резерву у Міністерстві, на | | | |підприємстві, в установі, організації, які не | | | |задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, | | | |військової техніки, спеціальних | | | |комплектувальних виробів до них | | |------+----------------------------------------------+----------| |13.11.|- капітального будівництва в особливий період | - " - | |------+----------------------------------------------+----------| |13.12.|- створення страхового фонду документації для | - " - | | |забезпечення виробництва продукції, виконання | | | |робіт, надання послуг в особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| |13.13.|- потреби сільського господарства в хімічних і| - " - | | |мікробіологічних засобах захисту рослин, | | | |мінеральних добривах в особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 14. |Відомості про методичні матеріали з питань | - " - | | |мобілізаційної підготовки національної | | | |економіки | | |------+----------------------------------------------+----------| | 15. |Відомості про виконання законів, інших | - " - | | |нормативно-правових актів (звіти, доповіді, | | | |інші аналітичні матеріали тощо) з питань | | | |мобілізаційної підготовки національної | | | |економіки | | |------+----------------------------------------------+----------| | 16. |Відомості про військовозобов'язаних, | - " - | | |заброньованих за центральними та місцевими | | | |органами виконавчої влади, іншими державними | | | |органами, органами місцевого самоврядування, | | | |підприємствами, установами, організаціями, які| | | |не задіяні в особливий період у виробництві | | | |озброєння, боєприпасів, військової техніки, | | | |спеціальних комплектуючих виробів до них | | |------+----------------------------------------------+----------| | 17. |Відомості про заходи, передбачені для | - " - | | |забезпечення сталого функціонування | | | |підприємств, установ, організацій, які не | | | |задіяні в особливий період у виробництві | | | |озброєння, боєприпасів, військової техніки, | | | |спеціальних комплектуючих виробів до них | | |------+----------------------------------------------+----------| | 18. |Відомості про стан мобілізаційної готовності | - " - | | |підприємств, установ, організацій, які не | | | |задіяні в особливий період у виробництві | | | |озброєння, боєприпасів, військової техніки, | | | |спеціальних комплектуючих виробів до них | | |------+----------------------------------------------+----------| | 19. |Відомості про виділення будівель, споруд, | - " - | | |земельних ділянок, транспортних та інших | | | |матеріально-технічних засобів Збройним Силам | | | |України, іншим військовим формуванням в | | | |особливий період | | |------+----------------------------------------------+----------| | 20. |Відомості, які містяться в експлуатаційній | - " - | | |документації на програмні засоби та комплексну| | | |систему захисту інформації в автоматизованих | | | |системах із питань мобілізаційної підготовки | | | |національної економіки | | |------+----------------------------------------------+----------| | 21. |Відомості про заходи мобілізаційної підготовки| - " - | | |та мобілізаційного плану підприємства, | | | |установи, організації | | |------+----------------------------------------------+----------| | 22. |Відомості про виробничі потужності, обсяги, | - " - | | |технологію виробництва матеріалів, які | | | |передбачається використовувати для | | | |виготовлення озброєння, військової техніки, | | | |спеціальних комплектувальних виробів до них у | | | |цілому щодо підприємства, установи, | | | |організації | | |------+----------------------------------------------+----------| | 23. |Відомості про заходи мобілізаційної підготовки|На період | | |та мобілізаційного плану Міністерства, |дії | | |підприємства, установи, організації щодо | | | |життєзабезпечення населення в особливий період| | |------+----------------------------------------------+----------| | 24. |Відомості про організацію оповіщення, | - " - | | |управління і зв'язку, порядок переведення | | | |Міністерства, підприємства, установи, | | | |організації на режим роботи в умовах | | | |особливого періоду | | |------+----------------------------------------------+----------| | 25. |Відомості про дислокацію, характеристики | - " - | | |запасних пунктів управління, обсяги | | | |матеріально-технічних засобів, продовольства, | | | |систему їх охорони та захисту Міністерства | | |------+----------------------------------------------+----------| | 26. |Відомості про довгострокові та річні програми | - " - | | |мобілізаційної підготовки окремого | | | |підприємства (установи, організації) | | |------+----------------------------------------------+----------| | 27. |Відомості про потребу в асигнуваннях та | - " - | | |фактичні фінансові витрати на мобілізаційну | | | |підготовку окремого підприємства (установи, | | | |організації) | | |------+----------------------------------------------+----------| | 28. |Перелік об'єктів Міністерства, віднесених до | - " - | | |відповідних категорій з цивільної оборони | | |------+----------------------------------------------+----------| | 29. |Комплекс заходів з цивільної оборони щодо | - " - | | |підготовки об'єктів до сталого функціонування | | | |у воєнний час | | |------+----------------------------------------------+----------| | 30. |Відомості про порядок, критерії та правила | - " - | | |віднесення об'єктів Міністерства до | | | |відповідних категорій з цивільної оборони | | | |(цивільного захисту) | | |------+----------------------------------------------+----------| | 31. |Дані табелю термінових та строкових донесень | - " - | | |Міністерства, які не підпадають під дію Зводу | | | |відомостей, що становлять державну таємницю | | |------+----------------------------------------------+----------| | 32. |Плани цивільного захисту на особливий період | - " - | | |підприємств, установ та організацій, які не | | | |віднесені до відповідних категорій з | | | |цивільного захисту (цивільної оборони) | | |------+----------------------------------------------+----------| | 33. |Відомості щодо характеристик | - " - | | |хімічно-небезпечних об'єктів, які віднесені до| | | |I-III ступенів хімічної небезпеки | | |------+----------------------------------------------+----------| | 34. |Зведені відомості за окремими показниками про | - " - | | |кількість, загальну площу та місткість | | | |захисних споруд цивільної оборони (цивільного | | | |захисту) на підприємствах установах, | | | |організаціях | | |------+----------------------------------------------+----------| | 35. |Відомості про участь у заходах з | - " - | | |антитерористичної діяльності, які не | | | |підпадають під дію Зводу відомостей, що | | | |становлять державну таємницю | | |----------------------------------------------------------------| | Наука і техніка | |----------------------------------------------------------------| | 36. |Відомості щодо формування пропозицій та |5 років | | |програм із створення, модернізації та освоєння| | | |у виробництві зразків нової техніки, на які не| | | |оформлені охоронні документи щодо захисту прав| | | |на інтелектуальну власність | | |------+----------------------------------------------+----------| | 37. |Висновки і загальні підсумкові матеріали |5 років | | |науково-дослідних робіт, створених за кошти | | | |державного бюджету, що розкривають наукові | | | |досягнення, на які не оформлені охоронні | | | |документи щодо захисту прав на інтелектуальну | | | |власність. | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво продукції (робіт, послуг) оборонного призначення | |----------------------------------------------------------------| | 38. |Відомості щодо перспектив розвитку |5 років | | |оборонно-промислового комплексу в цілому та по| | | |окремих його галузях | | |------+----------------------------------------------+----------| | 39. |Відомості щодо формування пропозицій та |5 років | | |виконання підприємствами робіт оборонного | | | |призначення, пріоритетних науково-технічних | | | |програм зі створення, модернізації та освоєння| | | |зразків озброєння і військової техніки та | | | |спеціальних технологій, що не підпадає під | | | |грифи таємності, на які не оформлені документи| | | |щодо захисту прав на інтелектуальну власність | | |------+----------------------------------------------+----------| | 40. |Висновки і загальні підсумкові матеріали |5 років | | |науково-дослідних робіт, створених за кошти | | | |державного бюджету, які не підпадають під | | | |грифи таємності, але розкривають досягнення у | | | |напрямках створення, модернізації та освоєння | | | |зразків озброєння і військової техніки та | | | |спеціальних технологій, що не підпадає під | | | |грифи таємності, на які не оформлені документи| | | |щодо захисту прав на інтелектуальну власність | | |------+----------------------------------------------+----------| | 41. |Відомості щодо формування пропозицій |5 років | | |(заключення контрактів), виконання робіт по | | | |розробці та виробництву озброєння та | | | |військової техніки на експорт, на які не | | | |оформлені охоронні документи щодо захисту прав| | | |на інтелектуальну власність | | |------+----------------------------------------------+----------| | 42. |Відомості щодо формування пропозицій та |5 років | | |виконання підприємствами робіт оборонного | | | |призначення, які не підпадають під гриф | | | |таємності | | |------+----------------------------------------------+----------| | 43. |Інформація про аварії на підприємствах, при |До | | |випробуваннях військової техніки, їх причини, |офіційного| | |наслідки та оцінка, якщо при цьому можуть бути|опубліку- | | |розкриті відомості, що не підпадають під гриф |вання | | |таємності, та у наслідок розголошення | | | |інформації можливе настання негативних | | | |наслідків у внутрішньополітичній, економічній,| | | |військовій, соціальній, гуманітарній, | | | |науково-технологічній, екологічній, | | | |інформаційній сферах та сферах державної | | | |безпеки | | |----------------------------------------------------------------| | Виробництво продукції (робіт, послуг) цивільного призначення | |----------------------------------------------------------------| | 44. |Відомості про плавильне устаткування по видах |5 років | | |(відбивних, шахтних електроплавильних і | | | |електротермічних печей, конвертерів, | | | |рафінувальних печей), а також електролізерів, | | | |серій і корпусів електролізу на діючих, у тому| | | |числі, що будуються і проектуються на | | | |підприємствах кольорової металургії | | |------+----------------------------------------------+----------| | 45. |Відомості про виготовлення енергетичного |5 років | | |обладнання для атомних електростанцій (насосів| | | |1-го контуру) | | |------+----------------------------------------------+----------| | 46. |Відомості про запаси державного резерву, що |5 років | | |знаходяться на зберіганні підприємств | | |----------------------------------------------------------------| | Комерційна діяльність підприємств та організацій | |----------------------------------------------------------------| | 47. |Відомості про конфіденційні переговори з |За | | |замовниками щодо укладання контрактів |домовле- | | |підприємствами, організаціями підпорядкованими|ністю | | |Мінпромполітики України (за згодою сторін) |сторін | |----------------------------------------------------------------| | Питання безпеки та охорони об'єктів | |----------------------------------------------------------------| | 48. |Інформація про місцезнаходження баз, складів |Довго- | | |підприємств, організацій, підпорядкованих |строково | | |Мінпромполітики України, на яких зберігаються | | | |вибухові та радіоактивні речовини, бойова | | | |вогнепальна зброя, сильнодіюча отрута, | | | |наркотичні речовини | | |------+----------------------------------------------+----------| | 49. |Облікові картки про надання допуску до |На період | | |державної таємниці |дії | ------------------------------------------------------------------
Примітки: 1. Орієнтовні критерії віднесення інформації до
конфіденційної визначені постановою Кабінету Міністрів України від
17.11.2004 р. N 1547 ( 1547-2004-п ) "Про внесення змін до
постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.98 р. N 1893". 2. На документах, які містять конфіденційну інформацію, у
правій верхній частині першої сторінки проставляється гриф
обмеження доступу "Для службового користування".
Директор Департаменту
адміністративно-господарського
забезпечення В.Г.Горник

Додаток 2

до наказу Мінпромполітики

України

21.08.2007 N 492

СКЛАД

Експертної комісії Мінпромполітики України

з питань роботи з документами, які містять

конфіденційну інформацію, що є власністю держави

Голова комісії:
Новицький В.С. - заступник Міністра;
Заступник голови комісії:
Горник В.Г. - директор Департаменту
адміністративно-господарського забезпечення;
Члени комісії:
Кондрашов М.М. - директор Департаменту фінансово-економічного
забезпечення промисловості; Петровський Ю.О. - директор Департаменту зовнішньоекономічних
зв'язків; Луханін М.І. - директор Департаменту оборонно-промислової
політики та військово-технічного співробітництва; Сіренко В.Є.- директор Департаменту розвитку та
функціонування оборонно-промислового комплексу; Вернидубов С.І. - начальник Управління юридичного
забезпечення; Сопов В.О. - начальника Режимно-секретного відділу; Воловенко І.Д. - начальник Відділу мобілізаційної підготовки
та цивільної оборони; Сировець П.П. - начальник відділу організаційної роботи
Департаменту адміністративно-господарського забезпечення; Ратушняк Ю.С. - головний спеціаліст відділу організаційної
роботи Департаменту адміністративно-господарського забезпечення -
секретар експертної комісії.
Директор Департаменту
адміністративно-господарського
забезпечення В.Г.Горник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: