open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.08.2008 N 492

Про затвердження індикаторів (показників)

оцінки реалізації пріоритетів діяльності

Міністерства аграрної політики України

на 2008 рік

З метою визначення результатів реалізації пріоритетів
діяльності Міністерства аграрної політики України на 2008 рік,
затверджених наказом Мінагрополітики від 03.03.2008 року N 110
( v0110555-08 ) "Про пріоритети діяльності Міністерства аграрної
політики на 2008 рік", та на виконання пункту 14 наказу
Мінагрополітики від 24.07.2008 N 457 ( v0457555-08 ) "Про стан
виконання пріоритетів діяльності Мінагрополітики на 2008 рік"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити індикатори (показники) оцінки реалізації
пріоритетів діяльності Мінагрополітики на 2008 рік (додаток 1).
2. Затвердити форму звіту щодо виконання індикаторів
(показників) оцінки реалізації пріоритетів діяльності Міністерства
аграрної політики України (додаток 2).
3. Керівникам структурних підрозділів, відповідальним за
виконання заходів з наказом Мінагрополітики від 03.03.2008 року
N 110 ( v0110555-08 ) "Про пріоритети діяльності Міністерства
аграрної політики України на 2008 рік", Міністру аграрної політики
АР Крим, начальникам головних управлінь агропромислового розвитку
обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій на
підставі державних статистичних спостережень (наказ Держкомстату
України від 05.07.2007 року N 198 ( v0198202-07 ) "Про
затвердження форм державних статистичних спостережень у галузі
сільського та рибного господарства" та внутрішньогалузевих
обстежень забезпечити моніторинг визначених індикаторів та
інформування керівництва міністерства.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників
Міністра згідно з розподілом функціональних обов'язків.
В.о. Міністра Ю.Я.Лузан

Додаток

до наказу Міністерства

аграрної політики України

11.08.2008 N 492

ІНДИКАТОРИ

(показники) оцінки реалізації пріоритетів

діяльності Мінагрополітики на 2008 рік

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування пріоритету | Найменування індикатора | | п/п | | (показника) | |------+----------------------------+----------------------------| | 1 |Запровадження ефективної |Обсяг валової продукції | | |системи охорони та |сільського господарства у | | |раціонального використання |розрахунку на 100 га | | |земель |сільськогосподарських угідь,| | |сільськогосподарського |(тис.грн.) | | |призначення |Обсяги державної підтримки | | | |галузі рослинництва за | | | |напрямками, (млн.грн.) | | | |Площі сільськогосподарських | | | |угідь, на яких проведено | | | |хімічну меліорацію земель, | | | |(тис.га) | | | |в т.ч. вапнування | | | |гіпсування | | | |Площі сільськогосподарських | | | |культур за видами (у т.ч. | | | |багаторічні насадження), на | | | |яких проведено полив, | | | |(тис.га) | | | |Обсяги внесених мінеральних | | | |добрив, (тис.т) | | | |Обсяги внесених органічних | | | |добрив, (тис.т) | | | |Площі культивування | | | |сидеральних культур, | | | |(тис.га) | | | |Наявність | | | |сільськогосподарської | | | |техніки за видами в | | | |сільськогосподарських | | | |підприємствах і | | | |господарствах населення, | | | |(од.) | | | |Технологічна потреба у | | | |сільськогосподарській | | | |техніці за видами, (од.) | |------+----------------------------+----------------------------| | 2 |Створення сприятливих умов | | | |для залучення інвестицій в | | | |розвиток агропромислового | | | |комплексу і сільських | | | |територій | | |------+----------------------------+----------------------------| | 3 |Забезпечення розвитку |Обсяг біржової торгівлі | | |інфраструктури аграрного |сільськогосподарською | | |ринку |продукцією (млн.грн.) за | | | |звітністю Держкомстату( | | | |форма 1-біржа, | | | |поквартально). | | | |Обсяг реалізованої | | | |сільськогосподарської | | | |продукції за видами на | | | |Аграрній біржі, (млн.грн) | | | |Частка реалізованої | | | |сільськогосподарської | | | |продукції за видами на | | | |товарних біржах із | | | |загального обсягу | | | |реалізованої продукції | | | |сільського господарства | | | |(форма 21-заг), (%) | | | |Кількість створених оптових | | | |ринків сільськогосподарської| | | |продукції, агроторгових | | | |домів, заготівельних пунктів| | | |обслуговуючих кооперативів, | | | |зареєстрованих бірж тощо, | | | |(од.) | |------+----------------------------+----------------------------| | 4 |Створення сучасної |Урожайність | | |селекційної бази аграрного |сільськогосподарських | | |виробництва |культур за видами, (ц/га) | | | |Продуктивність | | | |сільськогосподарських тварин| | | |за видами, (у визначених | | | |одиницях виміру) | | | |Кількість імпортованих | | | |племінних (генетичних) | | | |ресурсів, в порівнянні до | | | |кількості вироблених і | | | |реалізованих племінних | | | |(генетичних) ресурсів | | | |вітчизняного походження | | | |(гол., %) | | | |Обсяги виробництва насіння і| | | |садивного матеріалу основних| | | |сільськогосподарських | | | |культур за видами, (тис.т) | | | |Обсяги реалізації насіння і | | | |садивного матеріалу на | | | |зовнішньому ринку за видами,| | | |(тис.т) | | | |Питома вага нових сортів і | | | |гібридів у Державному | | | |реєстрі сортів рослин, | | | |придатних для поширення в | | | |Україні, (%) | | | |Створення сортів та | | | |гібридів | | | |сільськогосподарських | | | |культур відповідно до | | | |світових стандартів, (од.) | |------+----------------------------+----------------------------| | 5 |Координація розвитку |Кількість прийнятих | | |виробництва альтернативних |стандартів, нормативних | | |видів палива |документів щодо виробництва | | | |біопалива, (од.) | | | |Стан розробки технологій з | | | |переробки сировини та | | | |виробництва біопалива | | | |Стан розвитку сировинної | | | |бази (площі, валовий збір | | | |сільськогосподарських | | | |культур тощо), (тис.га, | | | |тис.т) | ------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Міністерства

аграрної політики України

11.08.2008 N 492

ФОРМА ЗВІТУ,

щодо виконання індикаторів (показників) оцінки

реалізації пріоритетів діяльності

Міністерства аграрної політики України

---------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування|Найменування| 2007 | 2008 | |п/п| пріоритету |індикатора |----------------+---------------------------------------------| | | |(показника) |квартальна|річна| квартальна | річна | | | | | | | | | |---+------------+------------+----------+-----+--------------------------------+------------| | | | | III | IV | |III| у % до |IV| у % до |За | у % до | | | | | | | | |аналогічного| |аналогічного|рік|минулого| | | | | | | | | періоду | | періоду | | року | | | | | | | | | минулого | | минулого | | | | | | | | | | | року | | року | | | |---+------------+------------+-----+----+-----+---+------------+--+------------+---+--------| |1. | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: