open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
30.07.2004 N 492

Про видачу та переоформлення ліцензій

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 14 листопада 2000 р. N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та від 4 липня 2001 р.
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності", спільного наказу Державного комітету
України з питань регуляторної політики та підприємництва і
Міністерства фінансів України від 26 грудня 2000 р. N 82/350
( z0024-01 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції 16 січня
2001 р. за N 24/5215, Н А К А З У Ю:
1. Видати ліцензії суб'єктам господарювання на підставі
поданих ними документів згідно з додатком 1 до наказу.
2. Переоформити ліцензії суб'єктам господарювання на підставі
поданих ними документів згідно з додатком 2 до наказу. Визнати
ліцензії, що підлягають переоформленню, недійсними.
3. Управлінню по контролю за обігом дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння Департаменту по контролю за обігом
дорогоцінних металів та виробництвом цінних паперів
(Барсуков В.М.) забезпечити внесення до ліцензійного реєстру
відомостей, зазначених у додатках 1 і 2 до цього наказу.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Чалого В.Д.
Виконуючий обов'язки
першого заступника
Міністра А.І.Мярковський

Додаток 1

до наказу Міністерства

фінансів України

30.07.2004 N 492

ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарювання, яким видаються ліцензії

------------------------------------------------------------------ N |Найменування|Місцезнаход-| Вид підприємницької | Примітки | з/п| юридичної | ження | діяльності, на який | | | особи або | юридичної | видається ліцензія | | | прізвище, | особи або | | | | ім'я, по | місце | | | | батькові | проживання | | | | фізичної | фізичної | | | | особи - | особи | | | | суб'єкта | суб'єкта | | | | підприєм- |підприємни- | | | | ницької | цької | | | | діяльності | діяльності | | | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 1. |Товариство |м. Вінниця, |виготовлення виробів з|Вперше | |з обмеженою |вул. Козиць-|дорогоцінних металів і|01.07.04 | |відповідаль-|кого, 46 |дорогоцінного каміння |вх. 692 | |ністю | |дорогоцінного каміння | | |"Експромт" | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 2. |Гаврилюк |м. Вінниця, |виготовлення виробів з|Вперше | |Інна |вул. Фелікса|дорогоцінних металів і|23.07.04 | |Василівна |Кона, 19, |дорогоцінного каміння |вх. 815 | | |кв. 53 |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 3. |Сушко Вадим |м. Вінниця, |виготовлення виробів з|Вперше | |Васильович |пр. Юності, |дорогоцінних металів і|23.07.04 | | |38, кв. 45 |дорогоцінного каміння,|вх. 814 | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |роздрібна торгівля, | | | | |комісійна торгівля | | | | |ювелірними а | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |роздрібна торгівля | | | | |обробленим та | | | | |необробленим | | | | |дорогоцінним камінням)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 4. |Петрушко |Волинська |виготовлення виробів з|АА N 111849| |Оксана |обл., |дорогоцінних металів і|По 10.08.04| |Георгіївна |м. Луцьк, |дорогоцінного каміння,|09.07.04 | | |вул. Гетьма-|дорогоцінного каміння |вх. 742 | | |на Мазепи, |органогенного | | | |4/56 |творення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |(роздрібна торгівля, | | | | |комісійна торгівля | | | | |ювелірними та | | | | |побутовими виробами | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 5. |Повне |м. Дніпро- |виготовлення виробів з|АА N 009319| |товариство |петровськ, |дорогоцінних металів і|По 03.04.04| |"Діамант |вул. Б.Хме- |дорогоцінного каміння |05.04.04 | |Валво" |льницького, |дорогоцінного каміння |вх. 418 | | |22, кв. 85 |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів дорогоцінного | | | | |каміння; виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних та| | | | |побутових виробів при | | | | |здійснення ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |торгівля прийнятими | | | | |під заставу ювелірними| | | | |та побутовими виробами| | | | |з дорогоцінних металів| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 6. |Товариство |м. Дніпро- |виготовлення виробів з|АА N 417147| |з обмеженою |петровськ, |дорогоцінних металів і|По 10.08.04| |відповідаль-|вул. Якова |дорогоцінного каміння,|12.07.04 | |ністю |Самарського,|дорогоцінного каміння |вх. 744 | |"Алмаз" |10, кв. 1-Б |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 7. |Мішустіна |Дніпропет- |виготовлення виробів з|АА N 097524| |Валентина |ровська |дорогоцінних металів і|По 14.06.04| |Іванівна |обл., |дорогоцінного каміння,|05.06.04 | | |м. Кривий |дорогоцінного каміння |вх. 631 | | |Ріг, |органогенного | | | |вул. Арма- |утворення, | | | |вірська, |напівдорогоцінного | | | |7/25 |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля, комісійна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 8. |Приватне |Донецька |збирання, первинна |Вперше | |підприємство|обл., |обробка відходів і |24.06.04 | |"Авис" |м. Харцизьк,|брухту дорогоцінних |вх. 669 | | |вул. Свобо- |металів та | | | |ди, 79/45 |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (збирання, | | | | |первинна обробка | | | | |брухту і відходів | | | | |дорогоцінних металів | | | | |від писаної | | | | |електронної техніки, | | | | |виведеного з | | | | |експлуатації | | | | |обладнання, приладів, | | | | |комплектувальних | | | | |виробів, деталей тощо)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 9. |Біда Ніна |м. Донецьк, |виготовлення виробів з|АА N 109939| |Іванівна |вул. Проход-|дорогоцінних металів і|По 11.07.04| | |чиків, 11, |дорогоцінного каміння,|02.07.04 | | |кв. 44 |дорогоцінного каміння |вх. 706 | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля, комісійна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 10.|Волотовська |Житомирська |виготовлення виробів з|АА N 322680| |Алла |обл., м. Ко-|дорогоцінних металів і|04.07.04 | |Миколаївна |ростишів, |дорогоцінного каміння |01.07.04 | | |вул. Більшо-|дорогоцінного каміння |вх. 691 | | |вицька, |органогенного | | | |буд. 109-А, |утворення, | | | |кв. 16 |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля, комісійна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 11.|Гнатковська |Закарпатська|виготовлення виробів з|АА N 109971| |Любомира |обл., |дорогоцінних металів і|26.07.04 | |Петрівна |м. Ужгород, |дорогоцінного каміння |20.07.04 | | |пр. Свободи,|дорогоцінного каміння |вх. 788 | | |49/16 |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних та| | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів дорогоцінних | | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 12.|Нагорянська |Луганська |виготовлення виробів з|Вперше | |Олена |обл., |дорогоцінних металів і|07.07.04 | |Миколаївна |м. Рубіжне, |дорогоцінного каміння,|вх. 724 | | |пр. Мос- |дорогоцінного каміння | | | |ковсь- |органогенного | | | |кий, 8-67 |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 13.|Власенко |Львівська |виготовлення виробів з|АА N 009408| |Володимир |обл., |дорогоцінних металів і|05.05.04 | |Тимофійович |Мостиський |дорогоцінного каміння,|21.04.04 | | |р-н, |дорогоцінного каміння |вх. 486 | | |Шишеровичі |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |творення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних та| | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 14.|Соломонюк |м. Миколаїв,|виготовлення виробів з|Вперше | |Ірина |вул. Ко- |дорогоцінних металів і|23.07.04 | |Володимирів-|товського, |дорогоцінного каміння |вх. 820 | |на |28, кв. 92 |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (оптова | | | | |торгівля ювелірними т | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 15.|Кваша Іван |Миколаївська|виготовлення виробів з|АА N 554504| |Олександро- |обл., |дорогоцінних металів і|По 10.08.04| |вич |м. Южноук- |дорогоцінного каміння |20.07.04 | | |раїнськ, |дорогоцінного каміння |вх. 790 | | |пр. Леніна, |органогенного | | | |1, кв. 45 |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів дорогоцінного | | | | |каміння; виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних та| | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |роздрібна торгівля | | | | |ювелірними та | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 16.|Приватне |м. Одеса, |виготовлення виробів з|АА N 111803| |підприємство|вул. В.Ар- |дорогоцінних металів і|По 26.07.04| |"Укрпилар" |наутська, |дорогоцінного каміння,|21.07.04 | | |38, кв. 1 |дорогоцінного каміння |вх. 804 | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних а | | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів дорогоцінних | | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |роздрібна торгівля, | | | | |комісійна торгівля | | | | |ювелірними та | | | | |побутовими пробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 17.|Товариство |м. Одеса, |виготовлення виробів з|АА N 097569| |з обмеженою |вул. Преоб- |дорогоцінних металів і|По 14.06.04| |відповідаль-|раженська, |дорогоцінного каміння,|23.07.04 | |ністю |32 |дорогоцінного каміння |вх. 817 | |"Радуга" | |органогенного | | | | |творення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |творення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля, комісійна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 18.|Повне |м. Суми, |виготовлення виробів з|АА N 109983| |товариство |вул. Хар- |дорогоцінних металів і|По 26.07.04| |"Приватне |ківська, 5 |дорогоцінного каміння |15.07.04 | |виробничо- | |дорогоцінного каміння |вх. 765 | |комерційне | |органогенного | | |мале | |утворення, | | |підприємство| |напівдорогоцінного | | |"Агро" | |каміння торгівля | | |Приватне | |виробами з | | |виробничо- | |дорогоцінних металів і| | |комерційне | |дорогоцінного каміння | | |мале | |дорогоцінного каміння | | |підприємство| |органогенного | | |"Агро-1" | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (торгівля | | | | |скупленими в населення| | | | |та прийнятими під | | | | |заставу ювелірними та | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 19.|Приватне |м. Харків, |виготовлення виробів з|АА N 111711| |підприємство|пл. Консти- |дорогоцінних металів і|По 04.07.04| |"Голіаф" |туції, 9 |дорогоцінного каміння |05.07.04 | | | |дорогоцінного каміння |вх. 714 | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля, комісійна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 20.|Піленкова |м. Харків, |виготовлення виробів з|Вперше | |Неллі |Комсо- |дорогоцінних металів і|15.06.04 | |Олександрів-|мольське |дорогоцінного каміння,|вх. 629 | |на |шосе, 49, |дорогоцінного каміння | | | |кв. 11 |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння роздрібна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 21.|Новіков |м. Херсон, |виготовлення виробів з|АА N 097554| |Володимир |вул. Лав- |дорогоцінних металів і|По 14.06.04| |Володимиро- |реньо- |дорогоцінного каміння,|21.07.04 | |вич |ва, 7-А, |дорогоцінного каміння |вх. 800 | | |кв. 20 |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних та| | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 22.|Дочірнє |м. Черкаси, |виготовлення виробів з|АА N 236620| |підприємство|вул. Чкало- |дорогоцінних металів і|По 14.06.04| |Національної|ва, 13 |дорогоцінного каміння,|15.07.04 | |акціонерної | |дорогоцінного каміння |вх. 769 | |компанії | |органогенного | | |"Надра | |утворення, | | |України" | |напівдорогоцінного | | |"Центрукр- | |каміння, торгівля | | |геологія" | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |побутових виробів з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |оптова торгівля | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |оптова торгівля | | | | |обробленим та | | | | |необробленим | | | | |дорогоцінним камінням)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 23.|Головатенко |м. Черкаси, |виготовлення виробів з|Вперше | |Олександр |вул. 30 |дорогоцінних металів і|23.07.04 | |Сергійович |років |дорогоцінного каміння,|вх. 823 | | |Перемоги, |дорогоцінного каміння | | | |48, кв. 353 |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (оптова, | | | | |роздрібна торгівля | | | | |ювелірними | | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 27.|Товариство |м. Київ, |виготовлення виробів з|АА N 109998| |з обмеженою |вул. Добро- |дорогоцінних металів і|По 26.07.04| |відповідаль-|хотова, 12, |дорогоцінного каміння,|29.06.04 | |ністю | |дорогоцінного каміння |вх. 682 | |"Смаральд" | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля, комісійна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 28.|Кадура |м. Київ, |виготовлення виробів |АА N 111812| |Олександр |вул. Бас- |з дорогоцінних металів|По 26.07.04| |Іванович |тіонна, 15, |і дорогоцінного |09.07.04 | | |кв. 78 |каміння дорогоцінного |вх. 741 | | | |каміння органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (роздрібна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 29.|Хазаров |м. Київ, |виготовлення виробів |Вперше | |Григорій |вул. Ревуць-|з дорогоцінних металів|20.07.04 | |Андрійович |кого, 23, |і дорогоцінного |вх. 783 | | |кв. 82 |каміння, дорогоцінного| | | | |каміння органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних та| | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |роздрібна торгівля | | | | |ювелірними та | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 30.|Товариство |м. Київ, |виготовлення виробів |Вперше | |з обмеженою |вул. Во- |з дорогоцінних металів|26.04.04 | |відповідаль-|линська, 60 |і дорогоцінного |вх. 518 | |ністю | |каміння, дорогоцінного| | |"Київська | |каміння органогенного | | |ювелірна | |утворення, | | |фабрика | |напівдорогоцінного | | |"Фенікс | |каміння, торгівля | | |ПРО" | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння виготовлення | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних а | | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів дорогоцінних | | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+------------+------------+----------------------+-----------| 31.|Акціонерний |м. Київ, |виготовлення виробів |АА N 109988| |комерційний |Кловський |з дорогоцінних металів|По 26.07.04| |банк |узвіз, 9/2 |і дорогоцінного | | |"Правекс- | |каміння, дорогоцінного| | |Банк" | |каміння органогенного | | | | |творення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (торгівля | | | | |скупленими в населення| | | | |та прийнятими під | | | | |заставу ювелірними та | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | -----------------------------------------------------------------

Додаток 2

до наказу Міністерства

фінансів України

30.07.2004 N 492

ПЕРЕЛІК

суб'єктів господарювання,

яким переоформлюються ліцензії

------------------------------------------------------------------ N |Найменуван-| Місцезна- | Підстава для | Серія та N | з/п|ня юридич- | ходження | переоформлення |ліцензії, що| | ної особи | юридичної | ліцензії та вид | переоформ- | |або прізви-| особи або | підприємницької | люється | | ще, ім'я, | місце | діяльності, на який | | |по батькові| проживання | переоформлюється | | | фізичної | фізичної | ліцензія | | | особи - | особи - | | | | суб'єкта | суб'єкта | | | |підприємни-| підприєм- | | | | цької | ницької | | | | діяльності| діяльності | | | ---+-----------+------------+----------------------+------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-----------+------------+----------------------+------------| 1. |Левицька |м. Сімферо- |Зміна видів госпо- |Серія | |Вікторія |поль, |дарської діяльності; |АА N 765769 | |Сергіївна |вул. Пушкі- |виготовлення виробів |24.05.2004 | | |на/Самокиша,|з дорогоцінних мета- | | | |20/7, кв. 2 |лів і дорогоцінного | | | | |каміння, | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, напівдоро- | | | | |гоцінного каміння, | | | | |торгівля виробами з | | | | |дорогоцінних металів | | | | |і дорогоцінного | | | | |каміння, | | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння (виготовлення | | | | |ювелірних та | | | | |побутових виробів з | | | | |дорогоцінних металів | | | | |і дорогоцінного | | | | |каміння; виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних | | | | |та побутових виробів | | | | |при здійсненні | | | | |ремонту ювелірних та | | | | |побутових виробів з | | | | |дорогоцінних металів | | | | |і дорогоцінного | | | | |каміння; роздрібна | | | | |торгівля , комісійна | | | | |торгівля ювелірними | | | | |та побутовими вироба- | | | | |ми з дорогоцінних | | | | |металів і дорогоцінно-| | | | |го каміння) | | ---+-----------+------------+----------------------+------------| 2. |Повне |Запорізька |Зміна найменування |Серія | |товариство |обл., |юридичної особи та |АА N 667707 | |"Полі- |м. Меліто- |певних видів госпо- |12.08.2003 | |щук О.В., |поль, |дарської діяльності; | | |Жокіна О.А.|пр. 50-річчя|виготовлення виробів з| | |"Національ"|Перемоги, |дорогоцінних металів і| | | |36/1 |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного утворен-| | | | |ня, напівдорогоцінного| | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, напівдоро- | | | | |гоцінного каміння | | | | |(роздрібна торгівля, | | | | |комісійна торгівля, | | | | |торгівля скупленими в | | | | |населення та | | | | |прийнятими під заставу| | | | |ювелірними та | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+-----------+------------+----------------------+------------| 3. |Маєвський |Луганська |Зміна певних видів |Серія | |Роман |обл., |господарської |АА N 765922 | |Юрійович |м. Лиси- |діяльності; |18.06.2004 | | |чанськ, |виготовлення виробів з| | | |пр. Леніна, |дорогоцінних металів і| | | |127, кв. 5 |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного утворен-| | | | |ня, напівдорогоцінного| | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, напівдоро- | | | | |гоцінного каміння | | | | |(виготовлення ювелір- | | | | |них та побутових | | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і | | | | |дорогоцінного каміння;| | | | |виготовлення | | | | |напівфабрикатів та | | | | |елементів ювелірних та| | | | |побутових виробів при | | | | |здійсненні ремонту | | | | |ювелірних та побутових| | | | |виробів з дорогоцінних| | | | |металів і дорогоцінно-| | | | |го каміння; роздрібна | | | | |торгівля ювелірними та| | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+-----------+------------+----------------------+------------| 4. |Нечипоренко|Харківська |Зміна певних видів |Серія | |Ольга |обл., |господарської |АА N 765630 | |Олександ- |Харківський |діяльності; |12.03.2004 | |рівна |р-н, |виготовлення виробів з| | | |с. Хорошево,|дорогоцінних металів і| | | |вул. Кар'єр-|дорогоцінного каміння,| | | |на, 19 |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, напівдоро- | | | | |гоцінного каміння, | | | | |торгівля виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, напівдоро- | | | | |гоцінного каміння | | | | |(роздрібна торгівля | | | | |ювелірними та | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | ---+-----------+------------+----------------------+------------| 5. |Кікоть |м. Київ, |Зміна певних видів |Серія | |Людмила |вул. Енту- |господарської |АА N 554813 | |Валенти- |зіастів, 35,|діяльності; |09.06.2003 | |нівна |кв. 69 |виготовлення виробів з| | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, | | | | |напівдорогоцінного | | | | |каміння, торгівля | | | | |виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння,| | | | |дорогоцінного каміння | | | | |органогенного | | | | |утворення, напівдоро- | | | | |гоцінного каміння | | | | |(роздрібна торгівля | | | | |ювелірними та | | | | |побутовими виробами з | | | | |дорогоцінних металів і| | | | |дорогоцінного каміння)| | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: