open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
27.05.2011 N 491

Про затвердження складу робочих колективів

з розроблення проекту нової редакції

Державного стандарту базової та повної

загальної середньої освіти

З метою підготовки нової редакції Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти, удосконалення змісту
та структури шкільної освіти та на виконання наказу МОН України
від 09.11.2010 р. N 1068 ( v1068290-10 ) "Про розроблення нової
редакції Державного стандарту базової та повної загальної
середньої освіти" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад робочих груп з розроблення нової редакції
Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти
(додається).
2. Організаційному комітету із розроблення нової редакції
державного стандарту базової та повної загальної освіти
(Кремень В.Г.) спільно із Департаментом загальної середньої та
дошкільної освіти (Єресько О.В.) до 01.08.2011 забезпечити
розроблення проекту нової редакції Державного стандарту базової та
повної загальної середньої освіти.
3. Розмістити цей наказ на офіційному веб-сайті Міністерства
(www.mon.gov.ua), інтернет-порталі "Єдине освітнє інформаційне
вікно України" (www.osvita.com.)
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра Б.М.Жебровський

Додаток

до наказу Міністерства

освіти і науки, молоді

та спорту України

27.05.2011 N 491

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ

базової і повної загальної середньої освіти

Освітня галузь "Мови і літератури"
-------------------------------------------------------------------- | N | ПІБ | Посада, місце роботи | |з/п| | | |---+--------------------+-----------------------------------------| |1. |Ніколенко |професор, завідувач кафедри світової | | |Ольга Миколаївна |літератури Полтавського державного | | | |педагогічного університету | | | |імені В.Короленка, доктор філологічних | | | |наук (керівник групи) | |---+--------------------+-----------------------------------------| |2. |Бондаренко |старший науковий співробітник лабораторії| | |Неля Володимирівна |навчання української мови Інституту | | | |педагогіки Національної академії | | | |педагогічних наук України, кандидат | | | |педагогічних наук | |---+--------------------+-----------------------------------------| |3. |Фролова |доцент кафедри філології Кримського | | |Тетяна Яківна |республіканського інституту | | | |післядипломної педагогічної освіти, | | | |кандидат педагогічних наук | |---+--------------------+-----------------------------------------| |4. |Курач |завідувач лабораторії російської мов та | | |Лариса Іванівна |мов етнічних меншин Інституту педагогіки | | | |України Національної академії | | | |педагогічних наук | |---+--------------------+-----------------------------------------| |5. |Пентилюк |професор кафедри української мови | | |Марія Іванівна |Херсонського державного університету, | | | |доктор педагогічних наук, професор | |---+--------------------+-----------------------------------------| |6. |Сулима |заступник директора з наукової роботи | | |Микола Матвійович |Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка | | | |Національної академії наук України, | | | |доктор філологічних наук, | | | |член-кореспондент Національної академії | | | |наук України | |---+--------------------+-----------------------------------------| |7. |Шелехова |старший науковий співробітник, завідувач | | |Галина Тарасівна |лабораторії навчання української мови | | | |Інституту педагогіки Національної | | | |академії педагогічних наук України, | | | |кандидат педагогічних наук | --------------------------------------------------------------------
Іноземна мова
------------------------------------------------------------------- | N | ПІБ | Посада, місце роботи | |з/п| | | |---+--------------------+----------------------------------------| |1. |Крючков |завідувач кафедри французької філології | | |Георгій Георгійович |Київського національного університету | | | |імені Т.Шевченка, доктор філологічних | | | |наук, професор (керівник групи) | |---+--------------------+----------------------------------------| |2. |Басай |старший науковий співробітник | | |Надія Пилипівна |лабораторії навчання іноземних мов | | | |Інституту педагогіки Національної | | | |академії педагогічних наук України, | | | |кандидат педагогічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |3. |Карпюк |вчитель англійської мови | | |Оксана Дмитрівна |загальноосвітньої школи N 2 м. Тернополя| |---+--------------------+----------------------------------------| |4. |Микитюк |методист Чернівецького інституту | | |Світлана Михайлівна |післядипломної педагогічної освіти | |---+--------------------+----------------------------------------| |5. |Несвіт |вчитель англійської мови ШДС "Оріяна" | | |Алла Миколаївна |м. Києва | |---+--------------------+----------------------------------------| |6. |Редько |завідувач лабораторії навчання іноземних| | |Валерій Григорович |мов Інституту педагогіки Національної | | | |академії педагогічних наук України, | | | |кандидат педагогічних наук | -------------------------------------------------------------------
Освітня галузь "Суспільствознавство"
------------------------------------------------------------------- | N | ПІБ | Посада, місце роботи | |з/п| | | |---+--------------------+----------------------------------------| |1. |Пометун |завідуюча лабораторією Інституту | | |Олена Іванівна |педагогіки Національної академії | | | |педагогічних наук України, член- | | | |кореспондент Національної академії | | | |педагогічних наук України, доктор | | | |педагогічних наук, професор (керівник | | | |групи ) | |---+--------------------+----------------------------------------| |2. |Гражевська |професор кафедри економічної теорії | | |Надія Іванівна |Київського національного університету | | | |імені Тараса Шевченка, доктор | | | |економічних наук, доцент | |---+--------------------+----------------------------------------| |3. |Комаров |вчитель історії ліцею "Лідер" N 171 | | |Юрій Станіславович |м. Києва | |---+--------------------+----------------------------------------| |4. |Костюк |методист Львівського обласного інституту| | |Ірина Альбертівна |післядипломної педагогічної освіти | |---+--------------------+----------------------------------------| |5. |Ладиченко |завідувачка кафедри методики навчання | | |Тетяна В'ячеславівна|історії, суспільно-політичних дисциплін | | | |та гендерної рівності Національного | | | |педагогічного університету | | | |імені М.П.Драгоманова, кандидат | | | |історичних наук, професор | |---+--------------------+----------------------------------------| |6. |Лебєдєва |вчитель середньої загальноосвітньої | | |Юлія Геннадіївна |школи N 134 м. Києва, заслужений | | | |вчитель України | -------------------------------------------------------------------
Освітня галузь "Естетична культура"
------------------------------------------------------------------- |1. |Щолокова |завідувач кафедри фортепіанного | | |Ольга Пилипівна |виконавства та художньої культури | | | |Інституту мистецтв Національного | | | |педагогічного університету імені | | | |М.П.Драгоманова, доктор педагогічних | | | |наук, професор (керівник групи) | |---+--------------------+----------------------------------------| |2. |Анікіна |учитель музичного мистецтва та художньої| | |Надія Петрівна |культури загальноосвітнього навчального | | | |закладу N 306 м. Києва | |---+--------------------+----------------------------------------| |3. |Кондратова |доцент кафедри теорії та методики | | |Людмила Григорівна |виховання Запорізького обласного | | | |інституту післядипломної педагогічної | | | |освіти, кандидат педагогічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |4. |Миропольська |завідувач лабораторії естетичного | | |Наталія Євгенівна |виховання Інституту проблем виховання | | | |Національної академії педагогічних наук | | | |України, доктор педагогічних наук, | | | |професор | |---+--------------------+----------------------------------------| |5. |Чорний |учитель образотворчого мистецтва, | | |Олександр Вікторович|художньої культури, заступник директора | | | |з виховної роботи Тульчинської | | | |загальноосвітнього навчального закладу | | | |I-III ст. N 2 Вінницької області | |---+--------------------+----------------------------------------| |6. |Шмагало |декан факультету історії та теорії | | |Ростислав Тарасович |мистецтв Львівської національної | | | |академії мистецтв, доктор | | | |мистецтвознавства, професор | -------------------------------------------------------------------
Освітня галузь "Природознавство"
------------------------------------------------------------------- | N | ПІБ | Посада, місце роботи | |з/п| | | |---+--------------------+----------------------------------------| |1. |Ляшенко |академік-секретар Національної академії | | |Олександр Іванович |педагогічних наук України, професор, | | | |доктор педагогічних наук (керівник | | | |групи) | |---+--------------------+----------------------------------------| |2. |Анісімов |декан радіофізичного факультету | | |Ігор Олексійович |Київського національного університету | | | |імені Тараса Шевченка, доктор фізико- | | | |математичних наук, професор | |---+--------------------+----------------------------------------| |3. |Величко |завідувач лабораторією хімічної і | | |Людмила Петрівна |біологічної освіти Інституту педагогіки| | | |Національної академії педагогічних наук | | | |України, доктор педагогічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |4. |Войцехівський |директор Інституту післядипломної освіти| | |Михайло Федорович |Київського міського педагогічного | | | |університету імені Бориса Грінченка | |---+--------------------+----------------------------------------| |5. |Гільберг |завідуюча кафедрою Хмельницького | | |Тетяна Георгіївна |обласного інституту післядипломної | | | |педагогічної освіти, кандидат | | | |географічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |6. |Данилова |доцент Національного університету | | |Ольга Володимирівна |будівництва і архітектури, кандидат | | | |біологічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |7. |Крячко |начальник відділу Головної астрономічної| | |Іван Павлович |обсерваторії НАН України | |---+--------------------+----------------------------------------| |8. |Курсон |старший викладач Ніжинського державного | | |Валентина Василівна |університету імені Миколи Гоголя | |---+--------------------+----------------------------------------| |9. |Олійник |декан географічного факультету | | |Ярослав Богданович |Київського національного університету | | | |імені Тараса Шевченка, доктор | | | |економічних наук, професор | |---+--------------------+----------------------------------------| |10.|Павленко |доцент кафедри неорганічної хімії | | |Вадим Олександрович |Київського національного університету | | | |імені Тараса Шевченка, кандидат хімічних| | | |наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |11.|Толмачова |завідувач кафедри хімії Інституту | | |Валентина Сергіївна |природничо-географічної освіти та | | | |екології Національного педагогічного | | | |університету імені М.П.Драгоманова, | | | |кандидат хімічних наук, доцент | |---+--------------------+----------------------------------------| |12.|Уварова |доцент Інституту міжнародних відносин | | |Ганна Шевкетівна |Національного авіаційного університету, | | | |кандидат педагогічних наук | -------------------------------------------------------------------
Освітня галузь "Математика"
------------------------------------------------------------------- | N | ПІБ | Посада, місце роботи | |з/п| | | |---+--------------------+----------------------------------------| |1. |Бурда |вчений секретар Національної академії | | |Михайло Іванович |педагогічних наук України, професор, | | | |доктор педагогічних наук (керівник | | | |групи) | |---+--------------------+----------------------------------------| |2. |Нелін |професор кафедри математики Харківського| | |Євген Петрович |національного педагогічного університету| | | |імені Григорія Сковороди, кандидат | | | |педагогічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |3. |Номировський |учитель Українського фізико- | | |Дмитро Анатолійович |математичного ліцею Київського | | | |національного університету імені Тараса | | | |Шевченка, доктор фізико-математичних | | | |наук, заслужений учитель України | |---+--------------------+----------------------------------------| |4. |Якір |вчитель математики Києво-Печерського | | |Михайло Семенович |ліцею N 171 "Лідер" м. Києва, народний | | | |учитель України | -------------------------------------------------------------------
Освітня галузь "Технологія"
------------------------------------------------------------------- | N | ПІБ | Посада, місце роботи | |з/п| | | |---+--------------------+----------------------------------------| |1. |Мадзігон |Перший віце-президент Національної | | |Василь Миколайович |академії педагогічних наук України, | | | |директор Інституту педагогіки | | | |Національної академії педагогічних наук | | | |України, доктор педагогічних наук, | | | |професор (керівник групи) | |---+--------------------+----------------------------------------| |2. |Боринець |доцент кафедри методики природничо- | | |Надія Іванівна |математичної освіти і технологій | | | |Інституту післядипломної педагогічної | | | |освіти Київського університету імені | | | |Бориса Грінченка | |---+--------------------+----------------------------------------| |3. |Ломаковська |директор ліцею інформаційних технологій | | |Ганна Віталіївна |N 79 м. Києва | |---+--------------------+----------------------------------------| |4. |Морзе |проректор Національного університету | | |Наталія Вікторівна |біоресурсів і природокористування | | | |України, доктор педагогічних наук, | | | |професор | |---+--------------------+----------------------------------------| |5. |Проценко |вчитель інформатики гімназії N 75 | | |Галина Олександрівна|м. Києва | |---+--------------------+----------------------------------------| |6. |Ривкінд |вчитель інформатики ліцею N 38 | | |Йосип Якович |імені Молчанова м. Києва | |---+--------------------+----------------------------------------| |7. |Терещук |доцент кафедри техніко-технологічних | | |Андрій Іванович |дисциплін Уманського державного | | | |педагогічного університету | | | |імені П.Тичини, кандидат педагогічних | | | |наук | -------------------------------------------------------------------
Освітня галузь

"Фізична культура і основи здоров'я"
------------------------------------------------------------------- | N | ПІБ | Посада, місце роботи | |з/п| | | |---+--------------------+----------------------------------------| |1. |Круцевич |завідувач кафедри теорії і методики | | |Тетяна Юріївна |фізичного виховання, рекреації та | | | |оздоровчої фізичної культури | | | |Національного університету фізичного | | | |виховання і спорту України, доктор | | | |педагогічних наук, професор (керівник | | | |групи) | |---+--------------------+----------------------------------------| |2. |Бахтін |завідувач кафедри військової підготовки | | |Анатолій Михайлович |Миколаївського національного | | | |університету імені В.О.Сухомлинського | |---+--------------------+----------------------------------------| |3. |Бойченко |проректор з наукової роботи - директор | | |Тетяна Євгенівна |науково-дослідного інституту | | | |післядипломної педагогічної освіти | | | |Університету менеджменту освіти | | | |Національної академії педагогічних наук | | | |України, кандидат педагогічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |4. |Воронцова |міжнародний консультант з питань | | |Тетяна Володимирівна|превентивної освіти на основі життєвих | | | |навичок | |---+--------------------+----------------------------------------| |5. |Гусєв |завідувач відділом основ здоров'я та | | |Віктор Григорович |фізичної культури Вінницького обласного | | | |інституту післядипломної педагогічної | | | |освіти | |---+--------------------+----------------------------------------| |6. |Дерев'янко |начальник відділу науково-методичного | | |Вікторія Василівна |забезпечення основ здоров'я, фізичної | | | |культури та захисту Вітчизни Інституту | | | |інноваційних технологій і змісту освіти | | | |Міністерства освіти і науки, молоді та | | | |спорту | |---+--------------------+----------------------------------------| |7. |Кравченко |викладач кафедри життєвих | | |Наталія Стефанівна |компетентностей Львівського обласного | | | |інституту післядипломної педагогічної | | | |освіти, заслужений вчитель України | |---+--------------------+----------------------------------------| |8. |Лакіза |доцент кафедри педагогічної | | |Олексій Миколайович |майстерності Київського обласного | | | |інституту післядипломної освіти | | | |педагогічних кадрів, кандидат | | | |педагогічних наук | |---+--------------------+----------------------------------------| |9. |Поліщук |методист з біології Житомирського | | |Наталія Миколаївна |обласного інституту післядипломної | | | |педагогічної освіти | |---+--------------------+----------------------------------------| |10.|Пономаренко |Голова асоціації Всеукраїнської | | |Володимир Степанович|асоціації педагогів і тренерів "ВСЕСВІТ"| |---+--------------------+----------------------------------------| |11.|Турчик |доцент Дрогобицького державного | | |Ірина Хосенівна |педагогічного університету | | | |імені Івана Франка | -------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: