open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.09.2005 N 491

Про створення регіональних структурних

підрозділів Львівського державного

аграрного університету

Керуючись Законом України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ),
Декретом Кабінету Міністрів України від 15 грудня 1992 року N 8-92
( 8-92 ) "Про управління майном, що є в загальнодержавній
власності", та враховуючи пропозиції Волинської та Львівської
обласних державних адміністрацій Н А К А З У Ю:
1. Реорганізувати у регіональні структурні підрозділи
Львівського державного аграрного університету з окремими правами
юридичної особи шляхом приєднання їх до цього навчального закладу:
1.1. Вишнянський державний аграрний технікум у Вишнянський
аграрний технікум Львівського державного аграрного університету.
1.2. Горохівський державний сільськогосподарський технікум у
Горохівський сільськогосподарський технікум Львівського державного
аграрного університету.
1.3. Львівський державний екологічний політехнікум в
Екологічний політехнікум Львівського державного аграрного
університету.
1.4. Стрийський державний аграрний коледж у Стрийський
аграрний коледж Львівського державного аграрного університету.
2. Встановити, що Львівський державний аграрний університет з
новоутвореними структурними підрозділами є правонаступником
реорганізованих Вишнянського державного аграрного технікуму,
Львівського державного аграрного політехнікуму, Горохівського
державного сільськогосподарського технікуму, Стрийського
державного аграрного коледжу.
3. Для проведення заходів, пов'язаних з реорганізацією
коледжів і технікуму, створити комісії з реорганізації у складі
згідно з додатками 1-4.
4. Голові комісій Шиманському В.М.:
4.1. Організувати розміщення, в друкованих засобах масової
інформації повідомлення про припинення юридичної особи
Вишнянського державного аграрного технікуму, Горохівського
державного сільськогосподарського технікуму, Львівського
державного екологічного політехнікуму, Стрийського державного
аграрного коледжу та про порядок і строки заявлення кредиторами
вимог до комісії.
4.2. Забезпечити інвентаризацію та оцінку майна, яке
знаходиться на балансі Вишнянського державного аграрного
технікуму, Горохівського державного сільськогосподарського
технікуму, Львівського державного екологічного політехнікуму,
Стрийського державного аграрного коледжу та здійснити приєднання
шляхом передачі на баланс Львівського державного аграрного
університету будівель, споруд, інших основних засобів,
матеріальних цінностей та майна вказаних навчальних закладів
станом на 1 жовтня 2005 року.
4.3. Звільнення працівників у зв'язку з реорганізацією
Вишнянського державного аграрного технікуму, Горохівського
державного сільськогосподарського технікуму, Львівського
державного екологічного політехнікуму, Стрийського державного
аграрного коледжу провести у відповідності із законодавством та
разом з адміністрацією університету вжити заходів, пов'язаних з
працевлаштуванням працівників у встановленому порядку.
4.4. Матеріали з реорганізації Вишнянського державного
аграрного технікуму, Горохівського державного
сільськогосподарського технікуму, Львівського державного
екологічного політехнікуму, Стрийського державного аграрного
коледжу (передавальний баланс станом на 1 жовтня 2005 року, звіт
про роботу комісії, рішення органів статистики про виключення з
навчальних закладів з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій, акт передачі приймання майна до Львівського
державного аграрного університету) подати на затвердження
Мінагрополітики та у встановленому порядку здати на збереження в
архів міністерства.
5. Ректору Львівського державного аграрного університету
Снітинському В.В.:
5.1. Внести в установленому порядку відповідні зміни до
Статуту університету та в місячний термін після завершення
реорганізації коледжу і технікумів подати його на затвердження
міністерству.
5.2. Розробити та затвердити в установленому порядку
Положення про Вишнянський аграрний технікум, Горохівський
сільськогосподарський технікум, Екологічний політехнікум,
Стрийський аграрний коледж Львівського державного аграрного
університету.
5.3. Укомплектувати новоутворені коледж і технікуми
педагогічними та іншими працівниками, включаючи за переведенням із
реорганізованих навчальних закладів, здійснити заходи щодо
зміцнення навчально-матеріальної бази і забезпечення навчального
процесу.
5.4. Прийняти станом на 1 жовтня 2005 року контингент
студентів реорганізованих технікумів і коледжу.
6. Департаменту аграрної освіти та науки (Бойко М.Ф.),
Департаменту фінансово-кредитної та податкової політики
(Зуб Г.І.), державному підприємству "Центр
інформаційно-аналітичного забезпечення та прогнозування розвитку
аграрних навчальних закладів "Агроосвіта" (Борисюк М.П.)
забезпечити фінансування підготовки кадрів у Львівському
державному аграрному університеті та його новостворених
регіональних структурних підрозділах за рахунок коштів державного
бюджету.
7. Департаменту стратегії розвитку аграрної економіки
(Дробот В.І.), Департаменту фінансово-кредитної та податкової
політики. Департаменту аграрної освіти та науки. Департаменту з
управління державною власністю, бухгалтерського обліку та
ревізійної роботи (Романюк Т.В.), Департаменту правової та
законопроектної роботи (Фурдела О.В.) врахувати зміни, пов'язані з
цим наказом, при розробці планів економічного і соціального
розвитку та фінансових планів міністерства, а також внести
відповідні зміни до переліку державних підприємств, установ і
організацій, що входять до сфери управлення Мінагрополітики
України.
8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський

Додаток 1

до наказу Мінагрополітики

21.09.2005 N 491

СКЛАД

комісії з реорганізації Вишнянського державного

аграрного технікуму

Шиманський В.М. - заступник начальника Департаменту аграрної

освіти та науки - начальник управління

аграрної освіти Мінагрополітики України,

голова комісії
Снітинський В.В. - ректор Львівського державного аграрного

університету, заступник голови комісії
Стефанишин І.М. - начальник Головного управління

агропромислового розвитку Львівської

облдержадміністрації, заступник голови комісії
Члени комісії:
Вантух З.З. - проректор з адміністративно-господарської

роботи Львівського державного аграрного

університету
Возний В.Й. - юрисконсульт Львівського державного

аграрного університету
Данилко Б.В. - заступник директора з навчальної роботи

Вишнянського державного аграрного технікуму
Клебан Д.Р. - директор Вишнянського державного аграрного

технікуму
Місько Г.В. - начальник Управління держказначейства у

Городецькому районі Львівської області

(за згодою)
Самсоненко С.Г. - головний спеціаліст відділу навчальних

закладів I-II рівнів акредитації управління

аграрної освіти Департаменту аграрної освіти

та науки Мінагрополітики України
Словік Л.Й. - головний бухгалтер Вишнянського державного

аграрного технікуму
Хомка В.М. - проректор з фінансово-економічної роботи

Львівського державного аграрного університету
Шатковський П.К. - заступник генерального директора державного

підприємства "Центр інформаційно-аналітичного

забезпечення та прогнозування розвитку

аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"

Додаток 2

до наказу Мінагрополітики

21.09.2005 N 491

СКЛАД

комісії з реорганізації Горохівського державного

сільськогосподарського технікуму

Шиманський В.М. - заступник начальника Департаменту аграрної

освіти та науки - начальник управління

аграрної освіти Мінагрополітики України,

голова комісії
Снітинський В.В. - ректор Львівського державного аграрного

університету, заступник голови комісії
Аршулік А.А. - начальник Головного управління

агропромислового розвитку Волинської

облдержадміністрації, заступник голови комісії
Члени комісії:
Бродзяк М.В. - головний бухгалтер Горохівського державного

сільськогосподарського технікуму
Вантух З.З. - проректор з адміністративно-господарської

роботи Львівського державного аграрного

університету
Возний В.Й. - юрисконсульт Львівського державного

аграрного університету
Іщук П.О. - заступник директора з практичного

навчання Горохівського державного

сільськогосподарського технікуму
Наглюк Г.Г. - голова профспілкового комітету Горохівського

державного сільськогосподарського технікуму
Нарихнюк М.І. - директор Горохівського державного

сільськогосподарського технікуму
Самсоненко С.Г. - головний спеціаліст відділу навчальних

закладів I-II рівнів акредитації управління

аграрної освіти Департаменту аграрної освіти

та науки Мінагрополітики України
Хомка В.М. - проректор з фінансово-економічної роботи

Львівського державного аграрного університету
Шатковський П.К. - заступник генерального директора державного

підприємства "Центр інформаційно-аналітичного

забезпечення та прогнозування розвитку

аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"

Додаток 3

до наказу Мінагрополітики

21.09.2005 N 491

СКЛАД

комісії з реорганізації Львівського державного

екологічного політехнікуму

Шиманський В.М. - заступник начальника Департаменту аграрної

освіти та науки - начальник управління

аграрної освіти Мінагрополітики України,

голова комісії
Снітинський В.В. - ректор Львівського державного аграрного

університету, заступник голови комісії
Стефанишин І.М. - начальник Головного управління

агропромислового розвитку Львівської

облдержадміністрації, заступник голови комісії
Члени комісії:
Антонів В.М. - завідувач господарства с. Воля Гамулецька

Львівського державного екологічного

політехнікуму
Вантух З.З. - проректор з адміністративно-господарської

роботи Львівського державного аграрного

університету
Возний В.Й. - юрисконсульт Львівського державного

аграрного університету
Карпінський О.Ю. - директор Львівського державного екологічного

політехнікуму
Леньо М.М. - завідувач господарства спортивно-оздоровчої

бази "Водограй" (с. Коростів) Львівського

державного екологічного політехнікуму
Пукало З.В. - головний бухгалтер Львівського державного

екологічного політехнікуму
Самсоненко С.Г. - головний спеціаліст відділу навчальних

закладів I-II рівнів акредитації управління

аграрної освіти Департаменту аграрної освіти

та науки Мінагрополітики України
Хомка В.М. - проректор з фінансово-економічної роботи

Львівського державного аграрного університету
Цибулько М.М. - заступник директора з

адміністративно-господарської роботи

Львівського державного екологічного

політехнікуму
Шатковський П.К. - заступник генерального директора державного

підприємства "Центр інформаційно-аналітичного

забезпечення та прогнозування розвитку

аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"
Шумлянський В.С. - заступник директора з навчальної роботи

Львівського державного екологічного

політехнікуму

Додаток 4

до наказу Мінагрополітики

21.09.2005 N 491

СКЛАД

комісії з реорганізації Стрийського державного

аграрного коледжу

Шиманський В.М. - заступник начальника Департаменту аграрної

освіти та науки - начальник управління

аграрної освіти Мінагрополітики України,

голова комісії
Снітинський В.В. - ректор Львівського державного аграрного

університету, заступник голови комісії
Стефанишин І.М. - начальник Головного управління

агропромислового розвитку Львівської

облдержадміністрації, заступник голови комісії
Члени комісії:
Вантух З.З. - проректор з адміністративно-господарської

роботи Львівського державного аграрного

університету
Возний В.Й. - юрисконсульт Львівського державного

аграрного університету
Дверій Т.М. - бухгалтер Стрийського державного аграрного

коледжу
Кізіма М.М. - головний бухгалтер Стрийського державного

аграрного коледжу
Перестюк Т.О. - директор Стрийського державного аграрного

коледжу
Петринець В.Ю. - заступник директора з навчальної роботи

Стрийського державного аграрного коледжу
Самсоненко С.Г. - головний спеціаліст відділу навчальних

закладів I-II рівнів акредитації управління

аграрної освіти Департаменту аграрної освіти

та науки Мінагрополітики України
Хомка В.М. - проректор з фінансово-економічної роботи

Львівського державного аграрного університету
Шатковський П.К. - заступник генерального директора державного

підприємства "Центр інформаційно-аналітичного

забезпечення та прогнозування розвитку

аграрних навчальних закладів "Агроосвіта"

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: