open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
17.11.2004 N 491

Про схвалення Рекомендацій з оприлюднення

організаторами торгівлі нерегулярної інформації,

отриманої від торговців цінними паперами

З метою врегулювання порядку оприлюднення організаторами
торгівлі інформації, отриманої від торговців цінними паперами,
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
1. Схвалити Рекомендації з оприлюднення організаторами
торгівлі нерегулярної інформації, отриманої від торговців цінними
паперами (додаються).
2. Т.в.о. Виконавчого секретаря В.Прядку забезпечити
публікацію рішення відповідно до чинного законодавства.
Голова Комісії А.Балюк
Протокол засідання Комісії

від 17 листопада 2004 N 40

СХВАЛЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

17.11.2004 N 491

РЕКОМЕНДАЦІЇ

з оприлюднення організаторами торгівлі

нерегулярної інформації, отриманої від торговців

цінними паперами

Ці Рекомендації розроблено відповідно до Положення
про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності
торговців цінними паперами та подання відповідних документів
до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 08.06.2004 N 279 ( z1122-04 ),
зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 вересня
2004 року за N 1122/9721 (далі - Положення) з врахуванням
пропозицій організаторів торгівлі.
Відповідно до пунктів 3.1, 3.1.2, 3.4 Положення ( z1122-04 )
торговці цінними паперами надають Дані нерегулярної інформації
(далі - Дані) до організаторів торгівлі у формі довідки
про нерегулярну інформацію на дату виникнення. Ці Дані подаються
лише в електронному вигляді.
Прийняття організаторами торгівлі Даних від торговців цінними
паперами відбувається за допомогою програмних засобів
(приймальника), що розробляються Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку (далі - Комісія) та передаються
в користування організаторам торгівлі. Також, Комісія забезпечує
організаторів торгівлі довідником емітентів на регулярній основі
один раз в квартал.
Для здійснення заходів щодо отримання та оприлюднення
інформації організатором торгівлі рекомендуємо Даним, що були
отримані, присвоювати реєстраційний номер та надсилати цей номер
відправнику, а також заносити отримані (зареєстровані) Дані
до бази даних організатора торгівлі у день прийняття цих Даних
та за допомогою програмних засобів, розроблених самим
організатором торгівлі, обробити та підготувати до оприлюднення ці
Дані.
Для оприлюднення інформації на своїй WEB-сторінці організатор
торгівлі може обрати спеціальний розділ (вікно). З метою
полегшення пошуку інформації користувачами, рекомендуємо таке
вікно назвати "Інформація за договорами торговців цінними
паперами".
Для формування достатнього масиву даних для користувачів
та одноманітності й співставимості оприлюдненої інформації
рекомендуємо Дані оприлюднювати організатором торгівлі не пізніше,
ніж через 3 робочі дні з дати отримання цих Даних від торговця
цінними паперами, тобто з дати прийняття (реєстрації) цих Даних,
а також зберігати на сайті організатора торгівлі не менше,
ніж 6 місяців з дня їх оприлюднення. За більш тривалий період
ці Дані можуть бути отримані користувачем за запитом
до організатора торгівлі.
Для зручності пошуку інформації користувачем рекомендуємо
Дані відображати у вигляді таблиці (додаток 1). Пошук цих Даних
користувачем може здійснюватись за обраний період та за кодом
ЄДРПОУ емітента. Доступ до оприлюдненої на сайті інформації
можливий щоденно протягом 24-х годин.
При виявленні помилок в оприлюдненій інформації рекомендуємо
вносити зміни поквартально.
Начальник управління звітності
учасників ринку цінних паперів О.Величко

Додаток 1

------------------------------------------------------------------ N |Найме- |Код за|Вид, |Ціна |Вартість|Місце |Дата | з/п|нування|ЄДРПОУ|тип, |одного |договору|здійснення|виконання| |емітен-| |катего-|цінного| |договору |договору | |та | |рія та |папера*| | | | | | |код | | | | | | | |ISIN | | | | | | | |цінного| | | | | | | |папера | | | | | ---+-------+------+-------+-------+--------+----------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | -----------------------------------------------------------------
_______________

* При обчисленні ціни одного цінного папера рекомендуємо
відображати 4 знаки після коми.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: