open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.12.2013  № 1591

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі

З метою забезпечення єдиних підходів під час передачі державного та комунального майна, що здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та постанови Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності", НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методичні рекомендації щодо підготування техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі, які додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник
МіністраА.А. Максюта
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.12.2013  № 1591

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
щодо розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі

1. Загальні Положення

1. Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення єдиних підходів під час розроблення техніко-економічного обґрунтування забезпечення ефективного використання об'єктів права державної та комунальної власності, що пропонуються до передачі (далі - техніко-економічне обґрунтування).

2. Ці Методичні рекомендації мають рекомендаційний, роз'яснювальний та інформаційний характер.

3. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності" та в постанові Кабінету Міністрів України від 21.09.98 № 1482 "Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності".

4. Під час передачі об'єктів права державної чи комунальної власності її ініціатор розробляє бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування.

Бізнес-план розробляють відповідно до Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств, затверджених наказом Мінекономіки України від 06.09.2006 № 290 "Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення бізнес-плану підприємств".

Розроблення техніко-економічного обґрунтування під час передачі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій їх структурних підрозділів

5. Техніко-економічне обґрунтування під час передачі цілісних майнових комплексів підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів (далі - підприємств) складається з таких розділів:

5.1. Резюме:

стисло зазначають основні положення техніко-економічного обґрунтування;

висвітлюють основні питання, зокрема щодо мети передачі та результатів, очікуваних від її здійснення.

5.2. Загальна характеристика об'єкта передачі:

зазначають загальну інформацію про об'єкт, що пропонується до передачі, найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, найменування органу, який здійснює управління зазначеним підприємством, стан його приватизації (корпоратизації).

5.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства:

описують фінансові результати та майновий стан підприємства за два останні календарні роки та на останню звітну дату (обсяг і собівартість виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), чистого прибутку (збитку), дебіторської та кредиторської заборгованостей (у тому числі обсяги заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом), заборгованості з виплати заробітної плати; вартість активів; стан основних фондів (їх первісна вартість та ступінь зносу) тощо);

аналізують основні чинники, що забезпечили вказані результати фінансово-господарської діяльності підприємства.

5.4. Обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі:

обґрунтовують необхідність здійснення та прогноз очікуваних результатів передачі;

визначають шляхи та заходи підвищення ефективності діяльності об'єкта передачі після її здійснення (з визначенням етапів та термінів їх реалізації);

визначають обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та використання об'єкта передачі;

надають прогноз бюджетної та економічної ефективності діяльності підприємства (обсяг прибутку підприємства за рахунок підвищення ефективності його діяльності, збільшення обсягу відрахувань до державного бюджету або зменшення видатків з державного бюджету на його утримання);

надають інформацію про відповідність функціонального призначення об'єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об'єкт, з посиланням на нормативно-правовий акт.

6. До техніко-економічного обґрунтування додаються копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт передачі, зокрема витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Розроблення техніко-економічного обґрунтування під час передачі нерухомого майна та об'єктів соціальної інфраструктури

7. Техніко-економічне обґрунтування під час передачі нерухомого майна та об'єктів соціальної інфраструктури складається з таких розділів:

7.1. Загальна характеристика об'єкта передачі:

зазначають місцезнаходження, загальну площу, відомості про балансоутримувача, найменування органу, який здійснює управління зазначеним майном.

7.2. Обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі:

обґрунтовують необхідність здійснення та прогноз очікуваних результатів передачі;

визначають шляхи та заходи щодо підвищення ефективності використання об'єкта передачі після її здійснення (із визначенням етапів та термінів їх реалізації);

визначають обсяги та джерела фінансування витрат для подальшого утримання та використання об'єкта передачі;

надають розрахунки потреб у додаткових площах відповідно до державних будівельних норм України, затверджених Міністерством регіонального розвитку і будівництва (для закладів освіти також з урахуванням державних санітарних норм та правил, затверджених Міністерством охорони здоров'я для відповідного рівня акредитації закладу);

надають інформацію про відповідність функціонального призначення об'єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об'єкт, з посиланням на нормативно-правовий акт.

8. До техніко-економічного обґрунтування додають копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно та земельну ділянку, на якій розташований об'єкт передачі, зокрема витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єктів, права на які підлягають державній реєстрації, та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

Розроблення техніко-економічного обґрунтування під час передачі акцій (часток, паїв), що належать державі або суб'єктам права комунальної власності у майні господарських товариств

9. Техніко-економічне обґрунтування під час передачі акцій (часток, паїв), що належать державі або суб'єктам права комунальної власності в майні господарських товариств, містить такі розділи:

9.1. Резюме:

стисло зазначають основні положення техніко-економічного обґрунтування;

висвітлюють основні питання, зокрема щодо причини передачі та результатів, очікуваних від її здійснення.

9.2. Загальна характеристика господарського товариства:

вказують вид та організаційно-правову форму господарського товариства;

зазначають інформацію щодо розміру статутного капіталу;

зазначають кількість акцій (часток, паїв), що пропонуються до передачі, та їх номінальну вартість.

9.3. Характеристика фінансово-господарської діяльності господарського товариства:

описують фінансові результати та майновий стан підприємства за два останні календарні роки та на останню звітну дату (обсяг і собівартість виробленої та реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), чистого прибутку (збитку), дебіторської та кредиторської заборгованостей (у тому числі обсяги заборгованості перед бюджетом та Пенсійним фондом), заборгованості із виплати заробітної плати; вартість активів; стан основних фондів (їх первісна вартість та ступінь зносу) тощо);

аналізують основні чинники, що забезпечили вказані результати фінансово-господарської діяльності господарського товариства.

9.4. Прогноз розвитку господарського товариства (зазначають конкретні заходи з розвитку - визначають етапи, шляхи та терміни їх реалізації, вказують можливі ризики та заходи щодо їх запобігання).

Розроблення техніко-економічного обґрунтування під час передачі окремого індивідуально визначеного майна

10. Техніко-економічне обґрунтування під час передачі окремого індивідуально визначеного майна складається з таких розділів:

10.1. Загальна характеристика майна, що передається;

10.2. Обґрунтування доцільності здійснення зазначеної передачі;

10.3. Визначення джерел фінансування та обсягів витрат для подальшого утримання та використання зазначеного майна;

10.4. Відповідність функціонального призначення об'єкта передачі завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний об'єкт;

10.5. Прогноз ефективності діяльності суб'єкта після здійснення передачі майна (з визначенням етапів і термінів реалізації).

Директор департаменту
відносин власностіО.А. Максимов

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: