open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
02.12.2013 N 1055

Про внесення змін до наказу

Міністерства охорони здоров'я України

від 2 червня 2009 року N 382

Відповідно до статті 3 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ), статті 1 Закону України "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ), статті 1 Закону України "Про
сприяння соціальному становленню та розвитку молоді України"
( 2998-12 ), частин другої - третьої статті 6 Закону України "Про
протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини
(ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ"
( 1972-12 ), у зв'язку з кадровими змінами та з метою
удосконалення надання медичної допомоги підліткам та молоді
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Тимчасових стандартів надання медичної
допомоги підліткам та молоді, затверджених наказом Міністерства
охорони здоров'я України від 2 червня 2009 року N 382
( v0382282-09 ), що додаються.
2. Внести зміни до Складу Координаційної ради МОЗ України з
питань впровадження "дружніх до молоді" медичних послуг,
затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від
2 червня 2009 року N 382 ( v0382282-09 ), і викласти його у новій
редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра О.Толстанова.
Міністр Р.Богатирьова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

02.12.2013 N 1055

ЗМІНИ

до Тимчасових стандартів надання

медичної допомоги підліткам та молоді,

затверджених наказом

Міністерства охорони здоров'я України

від 2 червня 2009 року N 382

( v0382282-09 )

1. Розділ "Визначення основних понять та термінів" доповнити
такими абзацами: Підлітки - особи у віці 10 - 18 років. Молодь, молоді громадяни - громадяни України віком від 14 до
35 років.
2. У підрозділі "Тимчасовий стандарт 2" розділу "Тимчасові
стандарти":
2.1. Абзац третій пункту 2.1 викласти у такій редакції:
"укомплектованість штатних посад відповідно до затвердженого
штатного розпису";
2.2. У пункті 2.2: абзац третій викласти у такій редакції: "наявність журналу
інструктажу працівників центрів (відділень, кабінетів) медичної
допомоги підліткам та молоді з питань надання медичної допомоги на
засадах "дружнього" підходу"; абзац шостий викласти у такій редакції: "питома вага
працівників (100%), які пройшли первинну підготовку на робочому
місці з питань надання медичної допомоги підліткам та молоді на
засадах "дружнього підходу", відповідно до тематичного та
календарного плану, не пізніше 6 місяців від початку роботи".
2.3. У пункті 2.3 абзац третій викласти у такій редакції:
"питома вага працівників (не менше 50%), які пройшли післядипломне
навчання з питань підліткової медицини та надання медичної
допомоги на засадах "дружнього" підходу на кафедрах вищих медичних
навчальних закладів післядипломної освіти".
3. У підрозділі "Тимчасовий стандарт 3" розділу "Тимчасові
стандарти":
3.1. Абзац перший пункту 3.1 викласти у такій редакції:
"3.1 Заклад забезпечує доступність медичної допомоги та соціальних
послуг підліткам та молоді на засадах "дружнього підходу".
3.2. У пункті 3.1: абзац четвертий викласти у такій редакції: "- Тестування осіб віком від 14 років і старше проводиться
добровільно, за наявності усвідомленої інформованої згоди особи,
отриманої після надання їй попередньої консультації щодо
особливостей тестування, його результатів і можливих наслідків, з
дотриманням умов щодо конфіденційності персональних даних, у тому
числі даних про стан здоров'я особи. - Тестування дітей віком до 14 років та осіб, визнаних у
встановленому законом порядку недієздатними, проводиться на
прохання їх батьків або законних представників та за наявності
усвідомленої інформованої згоди. Батьки та законні представники
зазначених осіб мають право бути присутніми під час проведення
такого тестування, ознайомлені з його результатами та зобов'язані
забезпечити збереження умов конфіденційності даних про ВІЛ-статус
осіб, інтереси яких вони представляють. - Тестування дітей віком до 14 років, які позбавлені
батьківського піклування та перебувають під опікою у дитячих чи
навчальних закладах з повним державним утриманням, проводиться в
разі усвідомлення ними наслідків і переваг такого огляду на
прохання їх законних представників та за умови наявності
усвідомленої інформованої згоди таких осіб лише з метою
призначення дітям лікування, догляду та підтримки у зв'язку з
ВІЛ-інфекцією. Законні представники таких малолітніх осіб мають
право бути ознайомлені з результатами зазначеного тестування та
зобов'язані забезпечити збереження конфіденційності даних про
ВІЛ-статус осіб, інтереси яких вони представляють"; У зв'язку з цим абзаци п'ятий - п'ятнадцятий вважати
абзацами сьомим - сімнадцятим; Абзац п'ятнадцятий викласти у такій редакції: "питома вага отримувачів медичної допомоги та соціальних
послуг (не менше 80% опитаних), які володіють інформацією про
медичну допомогу та соціальні послуги, що надаються в центрі
(відділенні, кабінеті) медичної допомоги підліткам та молоді".
4. У підрозділі "Тимчасовий стандарт 5" розділу "Тимчасові
стандарти":
4.1. У пункті 5.4 абзац сьомий викласти у такій редакції:
"наявність статей, виступів тощо у засобах масової інформації
(ЗМІ) щодо діяльності центру (відділення, кабінету) медичної
допомоги підліткам та молоді".
5. У підрозділі "Тимчасовий стандарт 7" розділу "Тимчасові
стандарти":
5.1. Назву підрозділу викласти у такій редакції: "Тимчасовий
стандарт 7. Забезпечення надання соціальних послуг".
5.2. У пункті 7.1: абзац п'ятий викласти у такій редакції: "наявність звітів про
проведення спільних заходів центру (відділення, кабінету) медичної
допомоги підліткам та молоді з Центром соціальних служб для сім'ї,
дітей та молоді (далі - ЦСССДМ)". Абзац шостий виключити зі стандарту 7.
5.3. Пункт 7.2 викласти у такій редакції: "7.2. Заклад забезпечує перенаправлення отримувача медичної
допомоги та соціальних послуг до Центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді для отримання соціальних послуг за
потребою. Індикатор - отримувачі медичної допомоги та соціальних послуг
направляються працівниками центру (відділення, кабінету) медичної
допомоги підліткам та молоді до ЦСССДМ (наявність обліку)".
5.4. У пункті 7.3: абзац перший викласти у такій редакції: "7.3. У центрі
(відділенні) медичної допомоги підліткам та молоді надає соціальні
послуги спеціаліст ЦСССДМ"; абзац третій викласти у такій редакції: "наявність робочого
місця спеціаліста ЦСССДМ у центрі (відділенні) медичної допомоги
підліткам та молоді"; абзац шостий викласти у такій редакції: "питома вага
отримувачів соціальних послуг (80% з числа тих, хто їх отримав),
які залишилися задоволені ними".
7. Пункт 9.1 підрозділу "Тимчасовий стандарт 9"
розділу "Тимчасові стандарти" викласти у такій редакції: "9.1. Центр (відділення, кабінет) медичної допомоги підліткам
та молоді залучає молодь в якості добровільних помічників до
роботи на всіх етапах свого функціонування. Індикатори: - наявність обліку добровільних помічників, які залучені до
роботи в центрі (відділенні, кабінеті) медичної допомоги підліткам
та молоді протягом останнього року; - кількість активних волонтерів протягом останнього року; - кількість залучених до роботи волонтерів, які підготовлені
за методом "рівний-рівному" протягом останнього року; - наявність обліку групових інформаційно-просвітницьких
заходів, в організації яких брали участь добровільні помічники; - наявність інформаційно-просвітницьких матеріалів закладу,
які були розроблені за допомогою молоді".
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.Хобзей

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

02.12.2013 N 1055

ЗМІНИ

до Складу Координаційної ради МОЗ України

з питань впровадження "дружніх до молоді"

медичних послуг, затвердженого наказом

Міністерства охорони здоров'я України

від 2 червня 2009 року N 382

( v0382282-09 )

Толстанов - заступник Міністра охорони здоров'я
Олександр Костянтинович України (голова);
Хобзей - директор Департаменту реформ та
Микола Кузьмич розвитку медичної допомоги, заступник

голови;
Терещенко - заступник директора Департаменту -
Альона Василівна начальник управління охорони

материнства, дитинства та санаторного

забезпечення Департаменту реформ та

розвитку медичної допомоги МОЗ України;
Островерхова - заступник начальника управління -
Марина Миколаївна начальник відділу організації медичної

допомоги дітям управління охорони

материнства, дитинства та санаторного

забезпечення Департаменту реформ та

розвитку медичної допомоги МОЗ України;
Бекетова - завідувач кафедри дитячих та
Галина Володимирівна підліткових захворювань Національної

медичної академії післядипломної освіти

ім. П.Л.Шупика, головний позаштатний

спеціаліст МОЗ України зі спеціальності

"Підліткова терапія";
Гончар - головний лікар Шосткинської міської
Тетяна Олександрівна дитячої лікарні Сумської області;
Думчева - керівник проекту "Здоров'я громади і
Анастасія Юріївна родини" Регіонального бюро ВООЗ в

Україні (за згодою);
Замостян - заступник представника Фонду
Павло Віталійович народонаселення ООН в Україні

(за згодою);
Мешкова - заступник головного лікаря з
Олена Михайлівна організаційно-методичної роботи

Національної дитячої спеціалізованої

лікарні "ОХМАТДИТ" МОЗ України;
Микичак - заступник директора Департаменту
Ірина Володимирівна охорони здоров'я Львівської обласної

державної адміністрації;
Пархоменко - завідувач кафедри підліткової медицини
Людмила Костянтинівна Харківської медичної академії

післядипломної освіти;
Романенко - завідувач методично-організаційного
Лідія Володимирівна моніторингового центру Національної

дитячої спеціалізованої лікарні

"ОХМАТДИТ" МОЗ України;
Сакович - координатор проектів з питань
Олена Трохимівна профілактики ВІЛ серед молоді

Представництва Дитячого

фонду ООН/ЮНІСЕФ в Україні

(за згодою);
Шевченко - заступник начальника Управління -
Раїса Леонідівна начальник відділу охорони материнства і

дитинства Управління реформ та розвитку

медичної допомоги Департаменту охорони

здоров'я Запорізької обласної державної

адміністрації;
Черкашина - заступник директора Київського
Людмила Борисівна міського центру соціальних служби для

сім'ї, дітей та молоді (за згодою).
Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги М.Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: