open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 липня 2015 р. № 533
Київ

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 975 від 21.11.2018}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 73ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 533

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ № 975 від 21.11.2018}

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 34, ст. 2262; 2006 р., № 1-2, ст. 34; 2009 р., № 95, ст. 3267):

1) у пункті 1 постанови слова “зовнішнього незалежного оцінювання” замінити словами “проведення зовнішнього незалежного оцінювання”;

2) Порядок зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1095
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 533)

ПОРЯДОК
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні) та моніторингу якості освіти.

Дія цього Порядку поширюється на процес проведення організаційно-технологічної підготовки зовнішнього незалежного оцінювання, що належить до повноважень Українського центру оцінювання якості освіти, як спеціально уповноваженої державної установи, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання.

2. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти.

3. Моніторинг якості освіти проводиться з метою отримання об’єктивних даних про якість освіти, забезпечення органів державної влади, громадськості відповідною статистичною та аналітичною інформацією.

4. Процедура зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти здійснюється державною мовою.

5. З метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання утворюються такі тимчасові пункти, як пункт реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, пункт обробки, пункт перевірки та пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - тимчасові пункти).

Права та обов’язки учасників зовнішнього оцінювання

6. Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні може взяти особа, яка є випускником навчального закладу системи загальної середньої освіти або має певний освітній рівень і зареєструвалася для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в установленому порядку (далі - учасник зовнішнього оцінювання).

7. Учасник зовнішнього оцінювання має право на:

1) доступ до інформації про:

програми зовнішнього незалежного оцінювання, форми завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання;

строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

час і місце проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

використання в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;

порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

2) виконання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених в установленому порядку;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) безпечні умови під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

5) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у разі потреби);

6) проходження зовнішнього незалежного оцінювання із встановленої МОН кількості навчальних предметів;

7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього незалежного оцінювання (апеляцію);

8) ознайомлення із своєю сертифікаційною роботою зовнішнього незалежного оцінювання після її перевірки, отримання засвідченої такої роботи.

8. Особи з особливими освітніми потребами мають право на рівний доступ до проходження зовнішнього незалежного оцінювання за місцем їх проживання (перебування).

9. Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:

1) ознайомитися з інформацією про порядок проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

2) своєчасно прибути до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання з документом, що посвідчує особу, та/або сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання;

3) дотримуватися вимог цього Порядку та регламенту роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) ввічливо ставитися до всіх учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

5) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

6) після завершення часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, повернути її матеріали (крім зошита із завданнями сертифікаційної роботи) працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

10. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:

1) приносити до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

3) заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати сертифікаційну роботу зовнішнього незалежного оцінювання;

4) псувати майно закладу, в приміщенні якого розміщується пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті.

11. У разі порушення вимог, передбачених пунктом 10 цього Порядку, учасник зовнішнього оцінювання на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, повертає матеріали сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання та залишає пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Суб’єкти зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти

12. Суб’єктами зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти є:

1) МОН;

2) Український центр оцінювання якості освіти;

3) регіональні центри оцінювання якості освіти;

4) орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - обласні органи управління освітою).

13. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання Український центр оцінювання якості освіти:

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

2) встановлює регламенти роботи та умови формування тимчасових пунктів, вимоги до їх облаштування;

3) визначає порядок організації навчання залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб;

4) визначає умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання;

5) розробляє і видає методичні та інформаційні матеріали з питань зовнішнього незалежного оцінювання;

6) визначає порядок формування та використання банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання;

7) укладає та тиражує в умовах суворої конфіденційності завдання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання різного рівня складності, встановлені МОН, здійснює їх переклад на мови національних меншин;

8) здійснює розподіл учасників зовнішнього оцінювання між сесіями та аудиторіями в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

9) визначає порядок видачі засвідчених копій сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання, виконаних учасниками зовнішнього оцінювання;

10) здійснює інші функції відповідно до цього Порядку.

14. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти МОН:

1) взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує співпрацю органів управління освітою з територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання, надання медичної допомоги учасникам зовнішнього оцінювання та працівникам пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

2) координує процес виконання заходів обласними органами управління освітою з організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

3) визначає перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання, організовує розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затверджує їх;

4) встановлює строки та порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

5) встановлює строки організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

6) визначає напрями проведення моніторингу якості освіти;

7) встановлює рівні складності завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання;

8) встановлює порядок використання бази навчальних закладів для створення тимчасових пунктів;

9) затверджує технічний опис та зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання;

10) затверджує положення про колегіальні робочі органи з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

11) затверджує в порядку, встановленому законодавством, порядок використання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;

12) визначає та затверджує разом з МОЗ перелік особливих (спеціальних) умов, що можуть бути створені для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форми медичних висновків органів або закладів охорони здоров’я про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, порядку їх видачі та обліку;

13) контролює здійснення обласними органами управління освітою повноважень щодо забезпечення підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

14) здійснює інші функції відповідно до цього Порядку.

15. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти регіональні центри оцінювання якості освіти:

1) взаємодіють з обласними органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

2) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

3) здійснюють реєстрацію осіб для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні або моніторингу якості освіти;

4) формують разом з обласними органами управління освітою та навчальними закладами мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

5) утворюють тимчасові пункти;

6) співпрацюють з обласними органами управління освітою щодо кадрового забезпечення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки;

7) організовують добір, реєстрацію, навчання та розподіл залучених працівників, забезпечення їх інформаційними та методичними матеріалами;

8) організовують доставку, охорону контейнерів (пакетів) з матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

9) здійснюють обробку матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

10) організовують перевірку завдань з розгорнутими відповідями сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання учасників зовнішнього оцінювання.

16. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти обласні органи управління освітою:

1) координують дії з регіональними центрами оцінювання якості освіти та організовують здійснення заходів місцевими органами управління освітою, навчальними закладами щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

2) взаємодіють з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, у тому числі здійснення профілактичних оглядів пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання, надання медичної допомоги учасникам зовнішнього оцінювання і працівникам пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

3) організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи закладами післядипломної освіти, іншими навчальними закладами та установами системи освіти із заінтересованими особами з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) подають регіональним центрам оцінювання якості освіти пропозиції щодо утворення:

пунктів реєстрації;

пунктів проведення та пунктів перевірки зовнішнього незалежного оцінювання, наявності в них необхідної кількості аудиторій;

5) здійснюють контроль за діяльністю закладів післядипломної освіти, місцевих органів управління освітою щодо повноти та своєчасності забезпечення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки залученими працівниками, їх підготовки та створення належних умов для роботи в зазначених пунктах;

6) організовують підвезення учасників зовнішнього оцінювання, які є учнями загальноосвітніх навчальних закладів, до населених пунктів, де розташовані пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

Колегіальні робочі органи з підготовки
та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

17. Для вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, утворюються такі колегіальні робочі органи:

1) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти;

2) предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;

3) експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти;

4) експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти;

5) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти.

18. Колегіальні робочі органи, зазначені в пункті 17 цього Порядку, діють відповідно до законодавства на підставі положень, затверджених МОН.

19. Основними завданнями регламентної комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти є:

1) захист прав осіб, які подали заяву з питань, що належать до її компетенції;

2) дотримання норм і вимог регламентів роботи тимчасових пунктів, вирішення інших питань, пов’язаних з їх діяльністю;

3) розгляд апеляційних заяв щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

4) вирішення питань щодо створення особливих (спеціальних) умов, необхідних для проходження зовнішнього незалежного оцінювання особами з особливими освітніми потребами;

5) розгляд апеляційних заяв щодо порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що може вплинути на об’єктивність результатів;

6) з’ясування достовірності обставин і фактів, що дає можливість особі взяти участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета;

7) розгляд документів, складених у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктах обробки та пунктах перевірки, що містять інформацію про ознаки порушень учасниками зовнішнього оцінювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

8) порушення перед Українським центром оцінювання якості освіти клопотань щодо анулювання результатів зовнішнього незалежного оцінювання.

20. До складу регламентних комісій входять представники регіональних центрів оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, а також фахівці, делеговані МОЗ, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади, інші особи.

21. Основними завданнями предметної фахової комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти є:

1) створення умов для об’єктивного оцінювання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання учасників зовнішнього оцінювання;

2) ухвалення правильних відповідей до завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання у день проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

22. Основним завданням експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти є розроблення таблиць відповідності тестових балів оцінкам рівня навчальних досягнень відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених МОН.

23. Основними завданнями експертної комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центру оцінювання якості освіти є:

1) встановлення порога “склав/не склав”, мінімальної кількості (суми) тестових балів з певного навчального предмета, отримання яких надає учаснику зовнішнього оцінювання право на участь в конкурсному відборі під час прийому до вищого навчального закладу;

2) розроблення таблиць відповідності тестових балів рейтинговій оцінці, що вказує на місце результату особи серед результатів інших учасників зовнішнього оцінювання.

24. До роботи в експертних комісіях залучаються фахівці з числа працівників МОН, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, інших установ і організацій.

25. Основними завданнями апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти є:

1) захист прав учасників зовнішнього оцінювання щодо об’єктивності оцінювання їх сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання;

2) розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання, у тому числі із залученням фахових предметних груп;

3) розгляд заяв учасників зовнішнього оцінювання щодо оскарження рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти, прийнятих щодо них;

4) підготовка та надання об’єктивних висновків щодо порушених в апеляційних заявах питань.

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання

26. Зовнішнє незалежне оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти проводиться щороку і використовується для прийому до вищих навчальних закладів на конкурсній основі.

27. Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, які не мають результатів зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, що визначені МОН як обов’язкові, до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з інших навчальних предметів не допускаються, крім тих, що зазначені в пункті 32 цього Порядку.

28. Рішення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, приймається МОН не пізніше ніж за один календарний рік до його проведення.

29. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з використанням технологій педагогічного тестування або інших педагогічних технологій контролю за рівнем навчальних досягнень.

30. Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання розробляються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання.

Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються педагогічними, науковими, науково-педагогічними працівниками.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються МОН одночасно із затвердженням строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання та переліку навчальних предметів за погодженням з громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів.

Перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджується МОН та не пізніше ніж за півтора року до проведення зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти не можуть виходити за межі навчальних програм загальної середньої освіти, затверджених відповідно до законодавства.

Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання укладаються державною мовою. За бажанням особи такі завдання надаються мовою національних меншин, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі загальної середньої освіти (крім завдань з української мови і літератури, російської мови та іноземних мов).

31. Зовнішнє незалежне оцінювання за рішенням Українського центру оцінювання якості освіти може проводитися протягом кількох сесій (дат проведення зовнішнього незалежного оцінювання) залежно від кількості учасників зовнішнього оцінювання.

Після проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання для певної категорії осіб можуть бути організовані додаткові сесії.

Реєстрація осіб для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється за рішенням регламентної комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти.

32. У додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання беруть участь особи, які:

1) за рішенням судів перебувають в установах пенітенціарної системи;

2) у рік проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчаються за кордоном та не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з окремих навчальних предметів;

3) за релігійними переконаннями не можуть взяти участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання з окремих навчальних предметів, що проводиться в певні дні;

4) не змогли пройти зовнішнє незалежне оцінювання під час основної сесії у зв’язку з участю в міжнародних, всеукраїнських заходах (змаганнях, конкурсах, олімпіадах тощо), що підтверджується відповідними документами;

5) не змогли взяти участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання через причини, які не залежали від дій та волі особи, що проходить зовнішнє незалежне оцінювання, та на які вона не може вплинути;

6) брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але стосовно них допущено порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти;

7) брали участь в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, але не змогли виконати сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

33. Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови для виконання сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання шляхом стандартизації процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

34. Для учасників зовнішнього оцінювання з особливими освітніми потребами на підставі представлених ними висновків органів або закладів охорони здоров’я та рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання в разі можливості створюються особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

35. Учасники зовнішнього оцінювання розподіляються за місцем проходження (пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, аудиторіями та робочими місцями) відповідно до порядку, встановленого Українським центром оцінювання якості освіти.

36. У пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання мають право перебувати працівники пункту, учасники зовнішнього оцінювання, а також особи, уповноважені для здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які надають медичні послуги, забезпечують охорону сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання та охорону громадського порядку.

37. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться із забезпеченням створення умов конфіденційності змісту завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання до початку їх використання за призначенням, а також доставки, обробки та зберігання.

Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань з кожного навчального предмета до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

Забезпечення громадського порядку та створення безпечних умов
під час підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

38. Медичне обслуговування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується місцевими органами виконавчої влади і здійснюється органами та закладами охорони здоров’я безкоштовно відповідно до вимог законодавства.

Місцеві органи виконавчої влади разом з органами та закладами охорони здоров’я забезпечують чергування медичних працівників у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання в дні його проведення.

39. Забезпечення створення безпечних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, виконання заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій здійснюється місцевими органами виконавчої влади разом з ДСНС та її територіальними органами, які проводять профілактичні огляди пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин.

40. Громадський порядок, громадську безпеку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечують МВС, його органи та підрозділи.

Охорону Українського центру оцінювання якості освіти, регіональних центрів оцінювання якості освіти, їх об’єктів, а також пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки забезпечують МВС, його органи та підрозділи на підставі укладених договорів.

41. Координація діяльності щодо забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, підвезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до населених пунктів, де розташовані пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, організації медичного обслуговування, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, створення належних умов у місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання між регіональними центрами оцінювання якості освіти, пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання та місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони здоров’я, територіальними органами, установами, організаціями, що належать до сфери управління ДСНС, органами та підрозділами МВС здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями.

Реєстрація осіб для участі
у зовнішньому незалежному оцінюванні

42. Підставою для реєстрації особи для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні є реєстраційна картка, яка містить заяву та копії документів, що підтверджують достовірність зазначених персональних даних.

Факт надходження реєстраційної картки, сформованої особою, яка бажає зареєструватися, до пункту обробки є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, їх використання під час прийому на навчання відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Прийом реєстраційних карток від осіб, які бажають продовжувати навчання на наступному освітньому рівні, триває не менш як чотири тижні та завершується не пізніше ніж за шість тижнів до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

43. Особа з особливими освітніми потребами, яка вказала на необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, повинна до реєстраційної картки додати оригінал відповідного висновку, виданого органом або закладом охорони здоров’я.

Реєстрація таких осіб здійснюється в разі можливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджено рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

44. Особи, зазначені в підпунктах 1 і 2 пункту 32 цього Порядку, до реєстраційної картки повинні додати документи, що підтверджують достовірність зазначених ними фактів і обставин.

У процесі підготовки до проведення зовнішнього незалежного оцінювання Український центр оцінювання якості освіти може змінювати основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання на додаткову з певного навчального предмета для окремих осіб, які у зв’язку з релігійними переконаннями не можуть взяти участі в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, що проходить в певний день. Такі особи повинні подати письмову заяву та відповідне клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із законодавством про свободу совісті та релігійні організації.

45. Підставами для відмови в реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні є:

1) вимога особи щодо внесення інформації до реєстраційних даних, не передбаченої порядком реєстрації осіб зовнішнього незалежного оцінювання;

2) ненадання особою документів, що підтверджують достовірність інформації, зазначеної в реєстраційній картці;

3) надання особою недостовірної інформації;

4) подання реєстраційних документів особою, яка відповідно до вимог законодавства не має права на реєстрацію для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

5) відправлення реєстраційних документів після завершення встановленого строку реєстрації;

6) неналежне оформлення документів, необхідних для реєстрації.

Відмова заявнику в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні може бути оскаржена шляхом подання в установленому порядку відповідної заяви до регламентної комісії регіонального центру оцінювання якості освіти або до апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти.

46. Строки та порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні визначаються МОН з урахуванням положень цього Порядку.

Функціонування тимчасових пунктів під час підготовки
та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

47. Рішення про утворення пунктів реєстрації, в яких надаватимуться консультації та технічна допомога з питань реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, приймається не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації учасників зовнішнього оцінювання регіональними центрами оцінювання якості освіти відповідно до пропозицій навчальних закладів, установ системи освіти щодо функціонування на їх базі таких пунктів.

48. Рішення про утворення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання приймається регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням обласних органів управління освітою, вищих навчальних закладів не пізніше ніж за три тижні до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання та не пізніше ніж за тиждень до проведення додаткової сесії.

Подання обласних органів управління освітою щодо утворення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання повинно відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру оцінювання якості освіти.

Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання з навчальних предметів, результати яких зараховуються як державна підсумкова атестація, утворюються, як правило, в кожному районі, місті обласного підпорядкування.

Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання з інших навчальних предметів утворюються на територіях, де проживають (перебувають) не менш як 450 учасників зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

Будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

49. Рішення про утворення пунктів перевірки, в яких проводиться оцінювання матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, приймається до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (моніторингу якості освіти) регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням обласних органів управління освітою.

Подання обласних органів управління освітою щодо утворення пунктів перевірки повинно відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру оцінювання якості освіти.

50. Рішення про утворення пунктів обробки, в яких здійснюється обробка матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, приймається регіональними центрами оцінювання якості освіти до початку обробки таких матеріалів.

51. Використання приміщень навчальних закладів, необхідних для роботи тимчасових пунктів, здійснюється на безкоштовній основі в порядку, визначеному МОН.

52. Тимчасові пункти функціонують відповідно до регламентів їх роботи, які визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.

53. Порядок підготовки залучених працівників тимчасових пунктів визначається Українським центром оцінювання якості освіти.

Залучені працівники пунктів проведення та пунктів перевірки зовнішнього незалежного оцінювання проходять один раз на п’ять років навчання, щороку - інструктажі.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання

54. Результати зовнішнього незалежного оцінювання використовуються для:

1) прийому на навчання до навчальних закладів на наступний освітній рівень;

2) вивчення стану функціонування системи освіти та прогнозування її подальшого розвитку.

55. Відповіді до завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета ухвалюються предметними фаховими комісіями при Українському центрі оцінювання якості освіти в день проведення зовнішнього незалежного оцінювання після його завершення. Ухвалені предметними фаховими комісіями відповіді до завдань з певного навчального предмета повинні бути оприлюднені протягом трьох робочих днів.

56. Підтвердженням результатів зовнішнього незалежного оцінювання є відповідні відомості, що формуються за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) як персоніфікований реєстр результатів учасників зовнішнього оцінювання, укладений в алфавітному порядку. Така відомість повинна бути затверджена керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну результату зовнішнього незалежного оцінювання формується відповідна відомість, яка затверджується керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

57. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета можуть бути анульовані у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, в учасника зовнішнього оцінювання або на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

2) виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

3) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання;

4) списування відповідей на завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

5) виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання іншою особою, що встановлено апеляційною комісією;

6) неповернення сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання особам, які проводять зовнішнє незалежне оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;

7) неправильне оформлення сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, що унеможливило оцінювання наданої відповіді або встановлення варіанта сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;

8) пошкодження учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання, що унеможливило її автоматизовану обробку;

9) персоналізація учасником зовнішнього оцінювання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання або наявність у ній додаткових відміток, що не передбачені процедурою зовнішнього незалежного оцінювання;

10) дострокове припинення виконання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання внаслідок порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета анулюються рішенням Українського центру оцінювання якості освіти за поданням регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти.

58. Порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється МОН.

59. Офіційне оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється не пізніше ніж через три тижні з дня проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

Апеляція

60. Предметом апеляції є:

1) відмова в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

2) порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання;

3) результат зовнішнього незалежного оцінювання.

61. Розгляд апеляційної заяви щодо порушень під час реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти. Прийом апеляційних заяв здійснюється протягом чотирнадцяти календарних днів з дня завершення реєстрації.

62. Розгляд апеляційної заяви щодо порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання, здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти. Прийом відповідної заяви здійснюється в день проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання до виходу особи з нього.

63. За результатами розгляду апеляційної заяви щодо порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання, приймаються рішення про задоволення заяви та допуск особи до проходження зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета під час додаткової сесії або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з непідтвердженням факту порушення процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

64. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

65. Розгляд апеляційної заяви щодо результатів виконання завдань сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти. Прийом відповідних заяв здійснюється протягом п’яти календарних днів з дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета.

За результатами розгляду апеляційної заяви комісія приймає рішення про її задоволення та перегляд кількості балів або про відмову в задоволенні заяви у зв’язку з недостатністю підстав для зміни результату.

66. Порядок подання і розгляду апеляційної заяви та ознайомлення заявника з прийнятим апеляційною комісією рішенням визначається МОН.

Документи про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання

67. Документом, що засвідчує факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, а також у разі потреби в протоколах і відомостях, що надсилаються до місцевих органів управління освітою для подальшого використання.

Сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання надсилається учаснику зовнішнього оцінювання за підсумком реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні.

Технічний опис та зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН.

Інформаційна картка є недійсною без сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

У сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання зазначається строк його дії.

68. Відомості про сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання вносяться до Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, які є доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів.

Моніторинг якості освіти

69. Моніторинг якості освіти проводиться з урахуванням норм і вимог, передбачених нормативно-правовими актами з питань організації навчально-виховного процесу, та особливостей, які встановлюються Українським центром оцінювання якості освіти.

70. Моніторинг якості освіти проводиться відповідно до програм, в яких визначено мету, зміст, об’єкти, суб’єкти, індикатори, процедури, форми, методи, регламенти, умови його проведення, порядок визначення та оголошення результатів, а також строки і форми узагальнення його результатів, інформування про них.

Моніторинг якості освіти проводиться шляхом обстеження об’єктів освітньої діяльності, встановлення показників та проведення аналізу стану функціонування системи освіти на локальному (дослідження діяльності навчального закладу, а також стану функціонування муніципальної системи освіти), регіональному (дослідження стану функціонування регіональної системи освіти), загальнодержавному (дослідження певних показників освітньої системи в цілому) та міжнародному рівні.

Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні проводиться шляхом участі в міжнародних програмах і проектах, зокрема TIMSS (математичні та природничі дисципліни), PISA (грамотність читання, математична та природнича грамотність), PIRLS (читання та розуміння тексту) тощо.

71. Об’єктами моніторингу якості освіти є:

1) неперсоніфікована інформація про учасників зовнішнього оцінювання;

2) процеси, що відбуваються у системі освіти, характеристики її стану;

3) результати навчальної діяльності;

4) навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.

72. Методами проведення моніторингу якості освіти є:

1) опитування різних груп респондентів;

2) тестування;

3) збір статистичних даних про стан системи освіти за встановленою формою;

4) вивчення документів навчальних закладів, місцевих органів управління освітою.

73. Формування переліку осіб, які беруть участь у проведенні моніторингу якості освіти відповідно до програми, повинно бути завершене не пізніше ніж за десять тижнів до початку його проведення.

За результатами проведення моніторингу якості освіти таким особам (або їх представникам) може надаватися підсумкова персональна контрольно-корекційна картка учасника моніторингу якості освіти, форма якої затверджується керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

74. Моніторинг якості освіти може проводитися у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Громадське спостереження та державний контроль

75. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

76. Громадські організації, батьківські комітети, піклувальні ради навчальних закладів, засоби масової інформації можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання через уповноважених представників.

77. Громадське спостереження не може поширюватися на процеси розроблення та виготовлення завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання, організаційно-технологічні процеси, пов’язані з підготовкою до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, технічні заходи, що здійснюються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки сертифікаційних робіт.

78. Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН.

79. Висвітлення інформації про проведення зовнішнього незалежного оцінювання в засобах масової інформації на засадах надання соціальної реклами забезпечує Держкомтелерадіо.

80. Державний контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Фінансування зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти

81. Фінансування заходів з проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.”.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 533

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки якості освіти” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 97, ст. 3543).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 342 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2011 р. № 1283” (Офіційний вісник України, 2013 p., № 38, ст. 1338).

3. Пункт 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 687 “Про утворення Інституту модернізації змісту освіти та Інституту освітньої аналітики” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 98, ст. 2843).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: