open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 серпня 2004 р. № 1095
Київ

Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1312 від 31.12.2005
№ 1319 від 08.12.2009
№ 533 від 08.07.2015
№ 736 від 19.10.2016
№ 1033 від 14.12.2016}

З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний доступ до вищої освіти Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1312 від 31.12.2005, № 533 від 08.07.2015}

2. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо створення у 2005 році Українського центру оцінювання якості освіти як бюджетної установи і його регіональних підрозділів у мм. Вінниці, Дніпропетровську, Донецьку, Івано-Франківську, Києві, Львові, Одесі, Сімферополі та Харкові.

3. Міністерству освіти і науки:

у 2006 році - провести випробування технологій зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти;

у 2007-2008 роках - здійснити запровадження зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних закладів.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 1312 від 31.12.2005}

4. Академії педагогічних наук:

здійснювати наукове супроводження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

{Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1312 від 31.12.2005}

розробити критерії оцінювання якості освіти;

проводити аналіз моніторингових досліджень і подавати Міністерству освіти і науки інформацію про його результати.

5. Міністерству освіти і науки розробити та подати Кабінетові Міністрів України проекти положень про Український центр оцінювання якості освіти і його регіональні підрозділи.

6. Міністерству освіти і науки разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, Вінницькою, Дніпропетровською, Донецькою, Івано-Франківською, Львівською, Одеською, Харківською обласними та Київською міською державними адміністраціями забезпечити розміщення Українського центру оцінювання якості освіти і його регіональних підрозділів.

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 28ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. № 1095
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 липня 2015 р. № 533)

ПОРЯДОК
проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає механізм проведення зовнішнього незалежного оцінювання (оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні) та моніторингу якості освіти.

Дія цього Порядку поширюється на всі процеси підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, що належить до повноважень Українського центру оцінювання якості освіти, як спеціально уповноваженої державної установи, що проводить зовнішнє незалежне оцінювання.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

2. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з метою забезпечення права осіб на рівний доступ до освіти та/або контролю відповідності результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, державним вимогам.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

3. Моніторинг якості освіти проводиться з метою отримання об’єктивних даних про якість освіти, забезпечення органів державної влади, громадськості відповідною статистичною та аналітичною інформацією.

4. Процедура зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти здійснюється державною мовою.

5. З метою проведення зовнішнього незалежного оцінювання утворюються такі тимчасові пункти, як пункт реєстрації учасників зовнішнього незалежного оцінювання, пункт обробки, пункт перевірки та пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі - тимчасові пункти).

Права та обов’язки учасників зовнішнього оцінювання

6. Участь у зовнішньому незалежному оцінюванні може взяти особа, яка є випускником навчального закладу системи загальної середньої освіти або має певний освітній рівень і зареєструвалася для проходження зовнішнього незалежного оцінювання в установленому порядку (далі - учасник зовнішнього оцінювання).

{Пункт 7 виключено на підставі Постанови КМ № 736 від 19.10.2016}

71. Учасник зовнішнього оцінювання має право на:

1) доступ до інформації про:

програми зовнішнього незалежного оцінювання, форми завдань робіт зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні (атестаційних робіт - на основі базової загальної середньої освіти, сертифікаційних робіт - на основі повної загальної середньої освіти, екзаменаційних робіт - на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти або першому (бакалаврський) рівні вищої освіти) (далі - роботи зовнішнього оцінювання);

строки та порядок проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

час і місце проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

використання в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;

порядок визначення, спосіб та час офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання;

2) виконання робіт зовнішнього оцінювання, розроблених згідно з програмами зовнішнього незалежного оцінювання, затверджених в установленому порядку;

3) ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) безпечні умови під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

5) отримання безкоштовної медичної допомоги в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (у разі потреби);

6) проходження зовнішнього незалежного оцінювання із встановленої МОН кількості навчальних предметів;

7) оскарження процедури проведення та результатів зовнішнього незалежного оцінювання (апеляцію);

8) ознайомлення із своєю роботою зовнішнього оцінювання після оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з відповідного навчального предмета (вступного випробування), отримання засвідченої копії такої роботи.

{Порядок доповнено пунктом 71 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

8. Особи з особливими освітніми потребами мають право на рівний доступ до проходження зовнішнього незалежного оцінювання за місцем їх проживання (перебування).

9. Учасник зовнішнього оцінювання зобов’язаний:

1) ознайомитися з порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, затвердженим МОН (далі - порядок зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні), дотримуватися його вимог;

{Підпункт 1 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

2) своєчасно прибути до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання з документами, перелік яких визначається порядком зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні;

{Підпункт 2 пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Підпункт 3 пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

4) ввічливо ставитися до всіх учасників зовнішнього оцінювання і працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

5) виконувати вказівки та вимоги працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо процедури проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

6) після завершення часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання, повернути матеріали зовнішнього оцінювання працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

{Підпункт 6 пункту 9 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

7) виконувати роботу зовнішнього оцінювання на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

{Пункт 9 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

8) виконувати та оформляти роботу зовнішнього оцінювання згідно із правилами, зазначеними в зошиті із завданнями.

{Пункт 9 доповнено підпунктом 8 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

10. Учаснику зовнішнього оцінювання забороняється:

1) приносити до пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання небезпечні предмети та речовини, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини;

2) використовувати в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання та мати при собі або на своєму робочому місці протягом часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання роботи);

{Підпункт 2 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

3) протягом часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання:

заважати іншим учасникам зовнішнього оцінювання виконувати роботу зовнішнього оцінювання;

спілкуватися в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання під час виконання роботи зовнішнього оцінювання;

списувати відповіді на завдання роботи зовнішнього оцінювання в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

виносити за межі аудиторії зошити із завданнями, їх окремі аркуші, бланки відповідей;

{Підпункт 3 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

4) псувати майно закладу, в приміщенні якого розміщується пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання, чи майно осіб, які перебувають у такому пункті;

5) персоналізувати роботу зовнішнього оцінювання.

{Пункт 10 доповнено підпунктом 5 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

11. У разі порушення однієї або кількох вимог, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 9, підпунктами 1-4 пункту 10 цього Порядку, учасник зовнішнього оцінювання на вимогу осіб, відповідальних за організацію та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, повертає матеріали зовнішнього оцінювання та залишає пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Суб’єкти зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти

12. Суб’єктами зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти є:

1) МОН;

2) Український центр оцінювання якості освіти;

3) регіональні центри оцінювання якості освіти;

4) орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим у сфері освіти, структурні підрозділи з питань освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - обласні органи управління освітою).

13. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти Український центр оцінювання якості освіти:

{Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

1) здійснює організаційно-технологічне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

2) встановлює регламенти роботи та умови формування тимчасових пунктів, вимоги до їх облаштування;

3) визначає порядок підготовки працівників, залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання осіб;

{Підпункт 3 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

4) визначає умови участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання;

5) розробляє і видає методичні та інформаційні матеріали з питань зовнішнього незалежного оцінювання;

6) визначає порядок формування та використання банку завдань зовнішнього незалежного оцінювання;

7) укладає та тиражує в умовах суворої конфіденційності завдання сертифікаційних та атестаційних робіт, здійснює їх переклад мовами національних меншин;

{Підпункт 7 пункту 13 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

71) тиражує в умовах суворої конфіденційності завдання екзаменаційних робіт;

{Пункт 13 доповнено підпунктом 71 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

8) здійснює розподіл учасників зовнішнього оцінювання між сесіями та аудиторіями в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

81) організовує доставку матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

{Пункт 13 доповнено підпунктом 81 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

9) визначає порядок видачі засвідчених копій робіт зовнішнього оцінювання, виконаних учасниками зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 9 пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

10) здійснює інші функції відповідно до цього Порядку.

14. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти МОН:

1) взаємодіє з іншими центральними органами виконавчої влади та забезпечує співпрацю органів управління освітою з територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання, надання медичної допомоги учасникам зовнішнього оцінювання та працівникам пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

2) координує процес виконання заходів обласними органами управління освітою, вищими навчальними закладами з організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

{Підпункт 2 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

21) затверджує порядок зовнішнього оцінювання на певному освітньому рівні, яким визначаються основні засади підготовки та проведення зовнішнього оцінювання результатів навчання, здобутих на основі відповідного освітнього рівня;

{Пункт 14 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

3) визначає перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання, організовує розроблення програм зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затверджує їх;

31) затверджує перелік навчальних предметів (вступних випробувань), із яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, а також установлює максимальну кількість навчальних предметів (вступних випробувань), з яких особа може пройти зовнішнє незалежне оцінювання в певному році;

{Пункт 14 доповнено підпунктом 31 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

32) визначає процедуру укладення завдань екзаменаційних робіт;

{Пункт 14 доповнено підпунктом 32 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

4) встановлює строки та порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

5) встановлює строки організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

6) визначає напрями проведення моніторингу якості освіти;

7) у разі потреби встановлює рівні складності завдань робіт зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 7 пункту 14 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

8) встановлює порядок використання бази навчальних закладів для створення тимчасових пунктів;

9) затверджує технічний опис та зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, а також форми інших документів про проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти;

{Підпункт 9 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

10) затверджує положення про колегіальні робочі органи з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

11) затверджує в порядку, встановленому законодавством, порядок використання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання;

12) визначає та затверджує разом з МОЗ перелік особливих (спеціальних) умов, що можуть бути створені для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форми медичних висновків органів або закладів охорони здоров’я про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, порядку їх видачі та обліку;

13) контролює здійснення обласними органами управління освітою, вищими навчальними закладами повноважень щодо забезпечення підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

{Підпункт 13 пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

14) здійснює інші функції відповідно до цього Порядку.

15. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти регіональні центри оцінювання якості освіти:

1) взаємодіють з обласними органами управління освітою, навчальними закладами з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

2) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадськості з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

3) організовують та/або здійснюють у закріплених регіонах реєстрацію осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні або моніторингу якості освіти;

{Підпункт 3 пункту 15 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

4) формують разом з обласними органами управління освітою та навчальними закладами мережу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

5) утворюють тимчасові пункти;

6) співпрацюють з обласними органами управління освітою, вищими навчальними закладами щодо кадрового забезпечення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки;

{Підпункт 6 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

7) організовують добір, реєстрацію, навчання та розподіл залучених працівників, забезпечення їх інформаційними та методичними матеріалами;

8) організовують доставку, охорону контейнерів (пакетів) з матеріалами зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

9) здійснюють обробку матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

10) організовують перевірку завдань відкритої форми з розгорнутими відповідями робіт зовнішнього оцінювання учасників зовнішнього оцінювання.

{Підпункт 10 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

16. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти обласні органи управління освітою:

1) координують дії з регіональними центрами оцінювання якості освіти та організовують здійснення заходів місцевими органами управління освітою, навчальними закладами щодо організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти;

2) взаємодіють з територіальними органами центральних органів виконавчої влади щодо створення безпечних умов для учасників зовнішнього оцінювання, у тому числі здійснення профілактичних оглядів пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин, охорони правопорядку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання, надання медичної допомоги учасникам зовнішнього оцінювання і працівникам пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

3) організовують проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи закладами післядипломної освіти, іншими навчальними закладами та установами системи освіти із заінтересованими особами з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

4) подають регіональним центрам оцінювання якості освіти пропозиції щодо утворення:

пунктів реєстрації;

пунктів проведення та пунктів перевірки зовнішнього незалежного оцінювання, наявності в них необхідної кількості аудиторій;

5) здійснюють контроль за діяльністю закладів післядипломної освіти, місцевих органів управління освітою щодо повноти та своєчасності забезпечення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки залученими працівниками, їх підготовки та створення належних умов для роботи в зазначених пунктах;

6) організовують підвезення учасників зовнішнього оцінювання, які є учнями загальноосвітніх навчальних закладів, до населених пунктів, де розташовані пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

161. У сфері зовнішнього незалежного оцінювання вищі навчальні заклади:

1) проводять інформаційно-роз’яснювальну роботу із заінтересованими особами з питань організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на певному рівні вищої освіти;

2) подають регіональним центрам оцінювання якості освіти пропозиції щодо утворення пунктів реєстрації, пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки;

3) беруть участь у проведенні реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на певному рівні вищої освіти;

4) забезпечують пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пункти перевірки залученими працівниками, беруть участь в їх підготовці, створюють належні умови для роботи в цих пунктах.

{Порядок доповнено пунктом 161 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

Колегіальні робочі органи з підготовки
та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

17. Для вирішення питань, що потребують залучення фахівців та експертів, утворюються такі колегіальні робочі органи:

1) регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти;

2) предметні фахові комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти;

3) експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються як державна підсумкова атестація, при Українському центрі оцінювання якості освіти;

4) експертні комісії з питань визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання, що використовуються під час прийому до навчальних закладів, при Українському центрі оцінювання якості освіти;

5) апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти.

18. Колегіальні робочі органи, зазначені в пункті 17 цього Порядку, діють відповідно до законодавства на підставі положень, затверджених МОН.

{Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

20. До складу регламентних комісій входять представники регіональних центрів оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, а також фахівці, делеговані МОЗ, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я місцевих органів виконавчої влади, інші особи.

{Пункт 21 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Пункт 23 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

24. До роботи в експертних комісіях залучаються фахівці з числа працівників МОН, Національної академії наук, Національної академії педагогічних наук, Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, інших установ і організацій.

{Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання

26. Зовнішнє незалежне оцінювання за результатами здобуття повної загальної середньої освіти проводиться щороку.

{Пункт 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Пункт 27 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

28. Рішення щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, приймається МОН не пізніше ніж за один календарний рік до його проведення, якщо інше не передбачене законодавством.

{Пункт 28 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

29. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з використанням технологій педагогічного тестування або інших педагогічних технологій контролю за рівнем навчальних досягнень.

30. Завдання сертифікаційної роботи зовнішнього незалежного оцінювання розробляються відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання.

Завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання (банк завдань) розробляються педагогічними, науковими, науково-педагогічними працівниками.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, затверджуються МОН одночасно із затвердженням строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання на цьому освітньому рівні та переліку навчальних предметів, програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, - не пізніше встановлення строків проведення зовнішнього незалежного оцінювання на відповідному освітньому рівні та затвердження переліку навчальних предметів (вступних випробувань). Програми зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти або першому (бакалаврський) рівні вищої освіти, погоджуються із громадськими об’єднаннями керівників вищих навчальних закладів.

{Абзац третій пункту 30 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджується МОН та не пізніше ніж за півтора року до проведення зовнішнього незалежного оцінювання оприлюднюється на його офіційному веб-сайті.

Програми зовнішнього незалежного оцінювання за результатами здобуття базової або повної загальної середньої освіти не можуть виходити за межі відповідних навчальних програм загальної середньої освіти, затверджених згідно із законодавством.

{Абзац п'ятий пункту 30 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Завдання роботи зовнішнього оцінювання укладаються державною мовою. За бажанням особи завдання атестаційної або сертифікаційної роботи надаються мовою національних меншин, якщо цією мовою здійснюється навчання в системі загальної середньої освіти України на відповідному освітньому рівні (крім завдань з навчальних предметів мовного компонента базової і повної загальної середньої освіти).

{Абзац шостий пункту 30 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

31. Зовнішнє незалежне оцінювання за рішенням Українського центру оцінювання якості освіти може проводитися протягом кількох сесій (дат проведення зовнішнього незалежного оцінювання) залежно від кількості учасників зовнішнього оцінювання.

Після проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання для певної категорії осіб можуть бути організовані додаткові сесії.

Категорії осіб, які можуть брати участь у додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, визначаються МОН.

{Пункт 31 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

Допуск осіб до участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється за рішенням регламентної комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти.

{Абзац четвертий пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Пункт 32 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

33. Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови для виконання робіт зовнішнього оцінювання шляхом стандартизації процедури проведення зовнішнього незалежного оцінювання.

{Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

34. Для учасників зовнішнього оцінювання з особливими освітніми потребами на підставі представлених ними висновків органів або закладів охорони здоров’я та рішень регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти у пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання в разі можливості створюються особливі (спеціальні) умови для проходження зовнішнього незалежного оцінювання.

35. Учасники зовнішнього оцінювання розподіляються за місцем проходження (пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, аудиторіями та робочими місцями) відповідно до порядку, встановленого Українським центром оцінювання якості освіти.

36. У пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання мають право перебувати працівники пункту, учасники зовнішнього оцінювання, а також особи, уповноважені для здійснення спостереження або контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, особи, які надають медичні послуги, забезпечують охорону матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та охорону громадського порядку.

{Пункт 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

37. Зовнішнє незалежне оцінювання проводиться з дотриманням умов конфіденційності під час створення, тиражування, доставки, обробки та зберігання робіт зовнішнього оцінювання.

Завдання роботи зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування) належать до інформації з обмеженим доступом з моменту створення добірки таких завдань з відповідного навчального предмета (вступного випробування) до моменту санкціонованого відкриття пакетів з такими завданнями.

{Пункт 37 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Забезпечення громадського порядку та створення безпечних умов
під час підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

38. Медичне обслуговування під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується місцевими органами виконавчої влади і здійснюється органами та закладами охорони здоров’я безкоштовно відповідно до вимог законодавства.

Місцеві органи виконавчої влади разом з органами та закладами охорони здоров’я забезпечують чергування медичних працівників у пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання в дні його проведення.

39. Забезпечення створення безпечних умов проведення зовнішнього незалежного оцінювання, виконання заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій здійснюється місцевими органами виконавчої влади разом з ДСНС та її територіальними органами, які проводять профілактичні огляди пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо наявності вибухонебезпечних та отруйних речовин.

40. Громадський порядок, громадську безпеку в місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання забезпечують МВС, його органи та підрозділи.

Охорону Українського центру оцінювання якості освіти, регіональних центрів оцінювання якості освіти, їх об’єктів, а також пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання, пунктів обробки та пунктів перевірки забезпечують МВС, його органи та підрозділи на підставі укладених договорів.

41. Координація діяльності щодо забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, підвезення учнів загальноосвітніх навчальних закладів до населених пунктів, де розташовані пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, організації медичного обслуговування, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, створення належних умов у місцях проведення зовнішнього незалежного оцінювання між регіональними центрами оцінювання якості освіти, пунктами проведення зовнішнього незалежного оцінювання та місцевими органами виконавчої влади, закладами охорони здоров’я, територіальними органами, установами, організаціями, що належать до сфери управління ДСНС, органами та підрозділами МВС здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями.

Реєстрація осіб для участі
у зовнішньому незалежному оцінюванні

42. Підставою для реєстрації особи для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні є подані нею реєстраційні документи.

{Абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

Факт надходження реєстраційної картки, сформованої особою, яка бажає зареєструватися, до пункту обробки є підставою для опрацювання персональних даних у процесі підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, їх використання під час прийому на навчання відповідно до вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

{Абзац третій пункту 42 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

43. Особа з особливими освітніми потребами, яка вказала на необхідність створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, повинна до реєстраційної картки додати оригінал відповідного висновку, виданого органом або закладом охорони здоров’я.

Реєстрація таких осіб здійснюється в разі можливості створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, що підтверджено рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

{Пункт 44 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Пункт 45 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

46. Строки та порядок реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні визначаються МОН з урахуванням положень цього Порядку.

Функціонування тимчасових пунктів під час підготовки
та проведення зовнішнього незалежного оцінювання

47. Рішення про утворення пунктів реєстрації, в яких надаватимуться консультації та технічна допомога з питань реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні, приймається не пізніше ніж за тиждень до початку реєстрації учасників зовнішнього оцінювання регіональними центрами оцінювання якості освіти відповідно до пропозицій навчальних закладів, установ системи освіти щодо функціонування на їх базі таких пунктів.

48. Рішення про утворення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання приймається регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням обласних органів управління освітою, вищих навчальних закладів не пізніше ніж за три тижні до початку основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання та не пізніше ніж за тиждень до проведення додаткової сесії.

Подання обласних органів управління освітою та/або вищих навчальних закладів щодо утворення пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання повинно відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру оцінювання якості освіти.

{Абзац другий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Абзац третій пункту 48 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання для проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, утворюються, як правило, на територіях, де проживають (перебувають) не менш як 450 учасників зовнішнього оцінювання з певного навчального предмета.

{Абзац четвертий пункту 48 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

Будівлі, споруди та приміщення, в яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання, повинні відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

49. Рішення про утворення пунктів перевірки, в яких проводиться оцінювання робіт зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, приймається до початку проведення зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета або вступного випробування (моніторингу якості освіти) регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням обласних органів управління освітою або вищих навчальних закладів.

Подання обласних органів управління освітою та/або вищих навчальних закладів щодо утворення пунктів перевірки повинне відповідати кількісним показникам, зазначеним у замовленні регіонального центру оцінювання якості освіти.

{Пункт 49 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

50. Рішення про утворення пунктів обробки, в яких здійснюється обробка матеріалів зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, приймається регіональними центрами оцінювання якості освіти до початку обробки таких матеріалів.

51. Використання приміщень навчальних закладів, необхідних для роботи тимчасових пунктів, здійснюється на безкоштовній основі в порядку, визначеному МОН.

52. Тимчасові пункти функціонують відповідно до регламентів їх роботи, які визначаються Українським центром оцінювання якості освіти.

53. Залучені працівники пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки проходять не рідше одного разу на п’ять років навчання, щороку - інструктажі.

{Пункт 53 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Результати зовнішнього незалежного оцінювання

54. Результати зовнішнього незалежного оцінювання використовуються для:

1) прийому на навчання до навчальних закладів на наступний освітній рівень;

2) вивчення стану функціонування системи освіти та прогнозування її подальшого розвитку;

3) оцінювання відповідності результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні, державним вимогам.

{Пункт 54 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Пункт 55 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

56. Підтвердженням результатів зовнішнього незалежного оцінювання є відповідні відомості, що формуються за підсумками проведення зовнішнього незалежного оцінювання з кожного навчального предмета (сесії) або вступного випробування як персоніфікований реєстр результатів учасників зовнішнього оцінювання, укладений в алфавітному порядку. Форма зазначеної відомості затверджується МОН. Така відомість повинна бути затверджена керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

{Абзац перший пункту 56 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

У разі прийняття апеляційною комісією рішення про зміну результату зовнішнього незалежного оцінювання формується відповідна відомість, яка затверджується керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

57. Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета можуть бути анульовані у разі:

1) виявлення в період часу, відведеного для виконання роботи зовнішнього оцінювання, в учасника зовнішнього оцінювання або на його робочому місці друкованих або рукописних матеріалів, засобів зв’язку, пристроїв зчитування, обробки, збереження та відтворення інформації, а також окремих елементів, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, інших засобів, предметів, приладів, що не передбачені регламентом роботи пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких учасник зовнішнього оцінювання повинен повідомити працівникам пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання до початку виконання сертифікаційної роботи);

{Підпункт 1 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

2) виконання роботи зовнішнього оцінювання не на робочому місці, визначеному Українським центром оцінювання якості освіти;

{Підпункт 2 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

3) спілкування в будь-якій формі з іншим учасником зовнішнього оцінювання в процесі виконання роботи зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 3 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

4) списування відповідей на завдання роботи зовнішнього оцінювання в іншого учасника зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 4 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

5) виконання роботи зовнішнього оцінювання іншою особою, що встановлено апеляційною комісією;

{Підпункт 5 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

6) неповернення роботи зовнішнього оцінювання особам, які проводять зовнішнє незалежне оцінювання, після завершення часу, відведеного для її виконання;

{Підпункт 6 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

7) неправильне оформлення роботи зовнішнього оцінювання, що унеможливило оцінювання наданої відповіді або встановлення варіанта роботи зовнішнього оцінювання, завдання якої виконував учасник зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 7 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

8) пошкодження учасником зовнішнього оцінювання роботи зовнішнього оцінювання, що унеможливило її автоматизовану обробку;

{Підпункт 8 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

9) персоналізації учасником зовнішнього оцінювання роботи зовнішнього оцінювання;

{Підпункт 9 пункту 57 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

10) порушення учасником зовнішнього оцінювання процедури зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання (невиконання вказівок і вимог працівників пункту проведення зовнішнього незалежного оцінювання щодо процедури проходження; виявлення небезпечних предметів і речовин, що становлять загрозу для життя та здоров’я людини; винесення за межі аудиторії зошита із завданнями роботи, його окремих аркушів, бланків відповідей).

{Підпункт 10 пункту 57 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Результати зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування) анулюються Українським центром оцінювання якості освіти на підставі рішення апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти за поданням регламентних комісій регіональних центрів оцінювання якості освіти.

{Абзац пункту 57 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

58. Порядок визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання встановлюється МОН.

{Пункт 59 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

Апеляція

60. Предметом апеляції є:

1) відмова в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні;

2) порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання;

3) результат зовнішнього незалежного оцінювання або рішення про його анулювання.

{Підпункт 3 пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

61. Розгляд апеляційної заяви щодо відмови в реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти. Прийом таких апеляційних заяв проводиться протягом 14 календарних днів із дня завершення реєстрації.

{Пункт 61 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

62. Розгляд апеляційної заяви щодо порушення під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті його проведення, що може вплинути на об’єктивність результату зовнішнього незалежного оцінювання, здійснюють регламентні комісії при регіональних центрах оцінювання якості освіти. Прийом відповідної заяви здійснюється в день проведення зовнішнього незалежного оцінювання в пункті проведення зовнішнього незалежного оцінювання до виходу особи з нього.

{Пункт 63 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

64. Особа може оскаржити рішення регламентної комісії, прийняте щодо неї, шляхом подання заяви до апеляційної комісії при Українському центрі оцінювання якості освіти. Відповідна заява подається до апеляційної комісії не пізніше ніж через п’ять робочих днів з моменту отримання рішення, що оскаржується, та розглядається протягом десяти робочих днів з дня її надходження.

65. Розгляд апеляційної заяви щодо результатів виконання завдань роботи зовнішнього оцінювання здійснює апеляційна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти. Прийом відповідних заяв здійснюється протягом п’яти календарних днів з дня офіційного оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з певного навчального предмета (вступного випробування).

{Абзац перший пункту 65 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Абзац другий пункту 65 виключено на підставі Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

66. Порядок подання і розгляду апеляційної заяви та ознайомлення заявника з прийнятим апеляційною комісією рішенням визначається МОН.

Документи про проходження
зовнішнього незалежного оцінювання

67. Документом, що засвідчує факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, є сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, зазначаються в інформаційній картці, що є додатком до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Технічний опис та зразок сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання затверджуються МОН. Інформаційна картка є недійсною без сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Форми документів, що засвідчують факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі освітнього рівня, відмінного від повної загальної середньої освіти, затверджуються МОН.

{Пункт 67 в редакції Постанови КМ № 1033 від 14.12.2016}

671. У разі потреби результати зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі базової або повної загальної середньої освіти, зазначаються у відомостях, що передаються навчальним закладам системи загальної середньої освіти для подальшого використання.

{Порядок доповнено пунктом 671 згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

68. Відомості про сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання вносяться до Реєстру сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, які є доступними для перевірки їх достовірності під час прийому до вищих навчальних закладів.

Моніторинг якості освіти

69. Моніторинг якості освіти проводиться з урахуванням норм і вимог, передбачених нормативно-правовими актами з питань організації навчально-виховного процесу, та особливостей, які встановлюються Українським центром оцінювання якості освіти.

70. Моніторинг якості освіти проводиться відповідно до програм, в яких визначено мету, зміст, об’єкти, суб’єкти, індикатори, процедури, форми, методи, регламенти, умови його проведення, порядок визначення та оголошення результатів, а також строки і форми узагальнення його результатів, інформування про них.

Моніторинг якості освіти проводиться шляхом обстеження об’єктів освітньої діяльності, встановлення показників та проведення аналізу стану функціонування системи освіти на локальному (дослідження діяльності навчального закладу, а також стану функціонування муніципальної системи освіти), регіональному (дослідження стану функціонування регіональної системи освіти), загальнодержавному (дослідження певних показників освітньої системи в цілому) та міжнародному рівні.

Моніторинг якості освіти на міжнародному рівні проводиться шляхом участі в міжнародних програмах і проектах, зокрема TIMSS (математичні та природничі дисципліни), PISA (грамотність читання, математична та природнича грамотність), PIRLS (читання та розуміння тексту) тощо.

71. Об’єктами моніторингу якості освіти є:

1) неперсоніфікована інформація про учасників навчально-виховного процесу;

{Підпункт 1 пункту 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

2) процеси, що відбуваються у системі освіти, характеристики її стану;

3) результати навчальної діяльності;

4) навчально-методичне, матеріально-технічне, нормативно-правове, кадрове забезпечення освітнього процесу.

72. Методами проведення моніторингу якості освіти є:

1) опитування різних груп респондентів;

2) тестування;

3) збір статистичних даних про стан системи освіти за встановленою формою;

4) вивчення документів навчальних закладів, місцевих органів управління освітою.

73. Формування переліку осіб, які беруть участь у проведенні моніторингу якості освіти відповідно до програми, повинно бути завершене не пізніше ніж за десять тижнів до початку його проведення.

За результатами проведення моніторингу якості освіти таким особам (або їх представникам) може надаватися підсумкова персональна контрольно-корекційна картка учасника моніторингу якості освіти, форма якої затверджується керівником Українського центру оцінювання якості освіти.

74. Моніторинг якості освіти може проводитися у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

Громадське спостереження та державний контроль

75. Громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання забезпечується шляхом відкритості та прозорості, широкого та об’єктивного інформування громадськості про його проведення.

76. Громадські організації, батьківські комітети, піклувальні ради навчальних закладів, засоби масової інформації можуть брати участь у громадському спостереженні за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання через уповноважених представників.

77. Громадське спостереження не може поширюватися на процеси розроблення та виготовлення завдань робіт зовнішнього оцінювання, організаційно-технологічні процеси, пов’язані з підготовкою до проведення зовнішнього незалежного оцінювання, технічні заходи, що здійснюються для адміністрування програмно-апаратних комплексів, які використовуються для обробки та перевірки сертифікаційних робіт.

{Пункт 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

78. Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання затверджується МОН.

79. Висвітлення інформації про проведення зовнішнього незалежного оцінювання в засобах масової інформації на засадах надання соціальної реклами забезпечує Держкомтелерадіо.

80. Державний контроль за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється відповідно до законодавства.

Фінансування зовнішнього незалежного оцінювання
та моніторингу якості освіти

81. Фінансування заходів з проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому законодавством порядку та за рахунок інших джерел, що не заборонені законодавством.

{Пункт 81 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1033 від 14.12.2016}

{Порядок в редакції Постанови КМ № 533 від 08.07.2015}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: