open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
22.08.2008 N 10534/5/17-0716

Щодо питань оподаткування доходів фізичних осіб

(Витяг)
Державна податкова адміністрація України розглянула лист з
питань оподаткування доходів фізичних осіб і повідомляє.
Відповідно до ст. 14 Закону України від 12.07.2001 р.
N 2658-III ( 2658-14 ) "Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні" оцінювачі зобов'язані не
рідше одного разу в два роки підвищувати кваліфікацію за програмою
підвищення кваліфікації. Невиконання цієї вимоги є підставою для
зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.
Також розділом VI постанови Кабінету Міністрів України від
11.02.2004 р. N 155 ( 155-2004-п ) "Про затвердження Основних
концептуальних підходів до підвищення ефективності управління
корпоративними правами держави" з метою організаційного та
кадрового забезпечення управління корпоративними правами держави
пропонується проводити професійну підготовку та перепідготовку
осіб з питань управління корпоративними правами держави у
навчальних закладах, визначених на конкурсних засадах, у порядку,
встановленому Фондом державного майна, за затвердженими ним
навчальними програмами.
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ) (ст. 201)
встановлено, що власник або уповноважений ним орган організує
індивідуальне, бригадне, курсове та інше виробниче навчання за
рахунок підприємства, організації, установи для професійної
підготовки і підвищення кваліфікації робітників і службовців,
особливо молоді. Отже, професійна підготовка і підвищення
кваліфікації працівників здійснюється для забезпечення виконання
на належному рівні статутних завдань працедавця та не є особистим
доходом таких працівників.
Водночас згідно із пп. 4.3.20 п. 4.3 ст. 4 Закону України від
22.05.2003 р. N 889-IV ( 889-15 ) "Про податок з доходів фізичних
осіб" (далі - Закон N 889-IV), якщо підготовка чи перепідготовка
платника податку - найманої особи за профілем діяльності чи
загальними виробничими потребами працедавця (з отриманням
освітньо-кваліфікаційного рівня) здійснюється в навчальних
закладах, то до складу загального місячного або річного
оподатковуваного доходу платника податку не включається і не
підлягає оподаткуванню податком з доходів фізичних осіб сума,
сплачена працедавцем на користь закладів освіти (вищих навчальних
закладів I-IV рівнів акредитації або професіонально-технічних
навчальних закладів) у рахунок компенсації вартості такого
навчання, але не вище розміру суми, визначеної у пп. 6.5.1 п. 6.5
ст. 6 цього Закону N 889-IV, у розрахунку на кожний повний чи
неповний місяць підготовки чи перепідготовки такої найманої особи,
тобто не вище суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму,
встановленого для працездатної особи на 1 січня звітного
податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих
10 грн. (у 2008 р. - 890 грн.). Перевищення суми місячної оплати
за навчання понад встановлений рівень є додатковим благом
найманого працівника, яке включається до місячного
оподатковуваного доходу працівника та підлягає оподаткуванню за
ставкою, визначеною п. 7.1 ст. 7 Закону N 889-IV.
Крім того, коли така наймана особа припиняє трудові відносини
з таким працедавцем впродовж такого навчання або до закінчення
другого календарного року від року, в якому закінчується таке
навчання, то сума, сплачена у компенсацію вартості такого
навчання, прирівнюється до додаткового блага, наданого такій
найманій особі протягом року, на який припадає таке припинення
трудових відносин, та підлягає оподаткуванню у загальному порядку.
Заступник Голови С.Лекарь
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: