open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

03.04.2014  № 3304-05/10004-12


КП "ТРАМВАЙ" Дніпродзержинського
міськвиконкому Дніпропетровської області
вул. Москворецька, 19, м. Дніпродзержинськ,
Дніпропетровська обл., 51931

Державній казначейській службі України
вул. Бастіонна, 6, м. Київ, 01601

Антимонопольному комітету України
вул. Урицького, 45, м. Київ, 03035

Висновок уповноваженого органу за результатами здійснення моніторингу державних закупівель

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), керуючись пунктами 3, 31, 4, 5 частини другої статті 8 Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон) та Порядком здійснення моніторингу державних закупівель, затвердженим наказом Мінекономрозвитку від 19.10.2011 № 155, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01.12.2011 за № 1377/20115 (далі - Порядок), проведено моніторинг закупівлі за державні кошти вагонів залізничних чи трамвайних самохідних, багажних вагонів та відкритих платформ, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування (самохідні чотиривісні трамвайні вагони) (оголошення № 189566 в інформаційному бюлетені "Вісник державних закупівель" від 04.11.2013 № 87 (830)), проведеної КП "ТРАМВАЙ" Дніпродзержинського міськвиконкому Дніпропетровської області (далі - Замовник) за процедурою "відкриті торги".

I. Дата початку здійснення моніторингу: 27.02.2014 (лист-повідомлення щодо здійснення Уповноваженим органом моніторингу державних закупівель за власною ініціативою від 26.02.2014 № 3304-05/6321-12).

II. Вид моніторингу: за ініціативою Мінекономрозвитку.

III. Питання за якими здійснювався моніторинг: згідно з абзацами четвертим, п'ятим та сьомим пункту 1.5 Порядку.

IV. Результати здійснення моніторингу

На підставі наданих Замовником копій матеріалів для здійснення моніторингу встановлено наступне.

Пунктом 6 Інструкції щодо заповнення форми річного плану закупівель (далі - Інструкція), затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим в Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919, встановлено, що у колонці 4 річного плану закупівель указується очікувана вартість предмета закупівлі в гривнях або іноземній валюті (якщо це передбачено законодавством) (цифрами та словами) із зазначенням податку на додану вартість.

При цьому всупереч пункту 6 Інструкції у річному плані закупівель Замовника на 2013 рік (із змінами), затвердженому рішенням комітету з конкурсних торгів від 26.11.2012 № 37, очікувана вартість предмета закупівлі вказана без зазначення ПДВ.

Рішення про вибір процедури закупівлі "відкриті торги" та затвердження документації конкурсних торгів на закупівлю вагонів залізничних чи трамвайних самохідних, багажних вагонів та відкритих платформ, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування (самохідні чотиривісні трамвайні вагони), оформлено протоколами засідання комітету з конкурсних торгів Замовника від 28.08.2013 № 10 та від 31.10.2013 № 14 відповідно.

Відповідно до частини п'ятої статті 11 Закону рішення комітету з конкурсних торгів оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів. У разі відмови члена комітету з конкурсних торгів підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

Згідно з протоколами від 28.08.2013 № 10 та від 31.10.2013 № 14 на засіданні комітету з конкурсних торгів були присутні наступні члени комітету з конкурсних торгів: Кошелева О. В., Лисенко Т. В., Кривенко І. І., Сиволап І. О., Феденко Н. В. та Госало О. М.

При цьому зазначені протоколи засідання комітету з конкурсних торгів не містять підписів Кривенко І. І., Сиволап І. О., Феденко Н. В. та Госало О. М., які були присутніми на засіданні комітету з конкурсних торгів.

Згідно з пунктом 3 "Інформація про предмет закупівлі" розділу I "Загальні положення" (далі - пункт 3 розділу I) документації конкурсних торгів встановлено строк поставки товарів грудень 2013 року.

При цьому відповідно до пункту 2 "Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю" розділу VI "Укладання договору про закупівлю" (далі - пункту 2 розділу VI) встановлено строк поставки товарів жовтень - грудень 2013 року.

Таким чином, пункт 3 розділу I документації конкурсних торгів не узгоджується з пунктом 2 розділу VI документації конкурсних торгів.

Пунктом 2 частини другої статті 22 Закону та пунктом 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу 3 "Підготовка пропозиції конкурсних торгів" стандартної документації конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги, затвердженої наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 919, зареєстрованим в Мін'юсті 10.08.2010 за № 653/17948 (далі - стандартна документація конкурсних торгів), передбачено, що документація конкурсних торгів повинна містити кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16, вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

Абзацом другим частини другої статті 16 Закону передбачено кваліфікаційний критерій - наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Разом з тим документація конкурсних торгів не містить кваліфікаційного критерію, що відповідає Закону, а саме не передбачена наявність власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України.

Відповідно до реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовника від 04.12.2013 № 18 для участі у процедурі закупівлі запропоновано наступні пропозиції:

 

Назва учасника

Ціна пропозиції, грн.

1

ПП "МЕТАЮРСЕРВІС"

9660000,00

2

ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова"

11397000,00

3

ТОВ "Татра-Юг"

9987000,00

Формами реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) (далі - Форми), затверджених наказом Мінекономіки від 26.07.2010 № 922, зареєстрованим у Мін'юсті 06.08.2010 за № 624/17919 (далі - Наказ № 922), передбачено, що у колонці 3 реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів, у колонці 2 пункту 5 протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів та у колонці 1 пункту 7 протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів (цінових пропозицій) необхідно зазначати повне найменування юридичної особи учасника процедури закупівлі, який надав пропозицію конкурсних торгів.

При цьому у реєстрі отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколі розкриття пропозицій конкурсних торгів та протоколі оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника не зазначено повних найменувань юридичних осіб учасників процедури закупівлі, які надали пропозиції конкурсних торгів.

Відповідно до протоколу відхилення пропозицій конкурсних торгів засідання комітету з конкурсних торгів від 05.12.2013 пропозиція конкурсних торгів ПП "МЕТАЮРСЕРВІС" відхилена на підставі пункту 3 частини першої статті 29 Закону, як така, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Підпунктом 3 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - підпункт 3 пункту 6 розділу III) документації конкурсних торгів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію, а саме "наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів", встановлено подання учасниками довідки у довільній формі про виконання аналогічних договорів з доданими до неї копіями аналогічних договорів (один або декілька), які виконувались Учасником.

У складі пропозицій конкурсних торгів ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" відсутні копії аналогічних договорів (один або декілька), які виконувались учасником.

Підпунктом 4 пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - підпункт 4 пункту 6 розділу III) документації конкурсних торгів для підтвердження відповідності учасника кваліфікаційному критерію, а саме "наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)", встановлено подання учасниками копії балансу (Форма № 1) з відміткою органів статистики, звіту про фінансові результати (Форма № 2) з відміткою органів статистики та копію звіту про рух грошових коштів (Форма № 3) за останній звітній період.

У складі пропозицій конкурсних торгів ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" відсутня копія звіту про фінансові результати (Форма № 2) та копія звіту про рух грошових коштів (Форма № 3) з відміткою органів статистики.

Таким чином, ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" не надано підтвердження кваліфікаційним критеріям "наявність документального підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів" та "наявність фінансової спроможності" у спосіб, встановлений документацією конкурсних торгів.

Пунктом 1 "Оформлення пропозиції конкурсних торгів" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - пункт 1 розділу III) документації конкурсних торгів встановлено, що пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися, зокрема з документів, що підтверджують повноваження посадової особи учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

Підпунктом 5 "Документи, що підтверджують відсутність передбачених Законом підстав для відмови в участі у конкурсних торгах згідно статті 17 Закону пункту 6 "Кваліфікаційні критерії до учасників" розділу III "Підготовка пропозицій конкурсних торгів" (далі - підпункт 5 пункту 6 розділу III) документації конкурсних торгів передбачено, що учасник для підтвердження його правомочності на укладення договору про закупівлю надає витяг із статуту, наказ, довіреність або інший документ.

На виконання вищезазначеної вимоги ТОВ "Татра-Юг" у складі пропозиції конкурсних торгів надано протокол загальних зборів учасників ТОВ "Татра-Юг" від 03.07.2006 № 1 (далі - протокол загальних зборів) про призначення директором ТОВ "Татра-Юг" Кердівара А. Д.

Разом з тим, у складі пропозиції конкурсних торів надано статут ТОВ "Татра-Юг", затверджений протоколом загальних зборів учасників від 27.12.2012 № 3 (далі - Статут).

Пунктом 15.1 статті 15 "Компетенція загальних зборів товариства" Статуту встановлено, що директор Товариства призначається і звільняється від посади Зборами Учасників Товариства. Рішення приймається простою більшістю голосів.

В протоколі загальних зборів про призначення директором ТОВ "Татра-Юг" Кердівара А. Д. учасником товариства зазначено Коваль В. Д. (100 % статутного фонду).

Водночас у пункті 2.2 статті 2 "Учасники товариства" Статуту учасниками ТОВ "Татра-Юг" визначено дочірнє підприємство "УКРАГРОСОЮЗ" та Коваль В. Д. із частками у статутному капіталі 99,8125 % та 0,1875 % відповідно.

Таким чином, у складі пропозиції конкурсних торгів ТОВ "Татра-Юг" відсутні документи, що підтверджують право Кердівара А. Д. щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів та відсутні документи, що підтверджують правомічність на укладання договору про закупівлю.

Згідно з абзацом другим пункту 1, пункту 2 та пункту 3 частини першої статті 29 Закону, у разі якщо учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів, замовник відхиляє таку пропозицію.

Частинами четвертою та п'ятою статті 28 Закону встановлено, що замовник проводить оцінку пропозицій конкурсних торгів, які не було відхилено згідно з Законом, та визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не було відхилено.

Слід звернути увагу, що відхилення пропозиції конкурсних торгів у зв'язку із тим, що пропозиція конкурсних торгів не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону, наявні підстави, зазначені у статті 17 Закону, та пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів є обов'язком замовника.

Відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 30 Закону замовник відміняє торги у разі відхилення усіх пропозицій конкурсних торгів згідно із Законом.

Проте відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовника від 09.12.2013 до оцінки допущено пропозиції конкурсних торгів ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" та ТОВ "Татра-Юг", а переможцем конкурсних торгів на основі критеріїв (ціна) і методики оцінки, зазначених у документації конкурсних торгів, а саме у пункті 1 "Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію" розділу V "Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця" документації конкурсних торгів визначено - ТОВ "Татра-Юг", пропозиція конкурсних торгів якого визнана найбільш економічно вигідною та акцептованою.

V. Висновок за результатами здійснення моніторингу:

За результатами розгляду матеріалів, наданих Замовником по процедурі закупівлі вагонів залізничних чи трамвайних самохідних, багажних вагонів та відкритих платформ, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування (самохідні чотиривісні трамвайні вагони), Мінекономрозвитку виявлено:

1. Щодо відповідності документів замовника вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- при заповненні форми річного плану Замовником не враховані вимоги форми річного плану, затверджені Наказом;

- при заповненні форм реєстру отриманих пропозицій конкурсних торгів та протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги Наказу № 922;

- при підготовці документації конкурсних торгів Замовником не враховано вимоги пункту 2 частини другої статті 22 Закону та стандартної документації конкурсних торгів.

2. Щодо відповідності порядку проведення процедур закупівель вимогам законодавства у сфері державних закупівель:

- пропозиція конкурсних торгів ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" не відповідає вимогам підпункт 3, 4 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів;

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ "Татра-Юг" не відповідає вимогам пункту 1 та підпункту 5 пункту 6 розділу III документації конкурсних торгів.

3. Щодо відповідності законодавству у сфері державних закупівель інших рішень, дій (бездіяльності) замовника, пов'язаних із здійсненням відповідної закупівлі та виконанням договору про закупівлю:

- дії (бездіяльність) замовника, пов'язані із здійсненням відповідної закупівлі не відповідають вимогам пункту 7 частини першої статті 17 Закону.

Ураховуючи зазначене, виконання зобов'язань за договором на закупівлю вагонів залізничних чи трамвайних самохідних, багажних вагонів та відкритих платформ, крім транспортних засобів, призначених для ремонтування й технічного обслуговування (самохідні чотиривісні трамвайні вагони), укладеного за результатами процедури закупівлі, проведеної з порушенням законодавства у сфері державних закупівель, може призвести до нераціонального та неефективного використання державних коштів, що не відповідатиме меті Закону та принципам, за якими мають здійснюватися державні закупівлі, закріпленими в статті 3 Закону.

VI. Рекомендації за результатами здійснення моніторингу

За результатами здійсненого моніторингу Мінекономрозвитку рекомендує усунути вказані порушення та не допускати їх у майбутньому.

У разі неможливості їх усунення Міністерство пропонує провести нову процедуру закупівлі з дотриманням законодавства у сфері державних закупівель.

VII. Додаткова інформація

Частиною третьою статті 12 та статтею 43 Закону встановлено, що відповідальність за вибір та застосування процедур закупівлі несуть виключно службові (посадові) особи замовника - члени комітету з конкурсних торгів персонально та за порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до цього Закону, зокрема члени комітету з конкурсних торгів замовника несуть відповідальність згідно із законами України відповідно.

Директор департаменту
державних  закупівель
та державного  замовлення
МінекономрозвиткуА. Рубан

{Текст взято з сайту Мінекономрозвитку України http://www.me.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: