open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 1052 від 13.08.98

м.Київ

Про Порядок визначення класів споживачів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою

Нацкомелектроенергетики

N 1353 ( v1353227-98 ) від 28.10.98

Постановами НКРЕ

N 1066 ( v1066227-01 ) від 23.10.2001

N 153 ( v0153227-02 ) від 15.02.2002 - набуває

чинності з 1 березня 2002 року

N 184 ( v0184227-02 ) від 22.02.2002 - набуває

чинності з 1 березня 2002 року

N 729 ( v0729227-03 ) від 25.07.2003 - набуває

чинності з 01.09.2003 року

N 1217 ( v1217227-04 ) від 15.12.2004 )

Згідно з Законом України "Про електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указом Президента України від 21 квітня 1998 р.
N 335 ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики України" Національна комісія регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити Порядок визначення класів споживачів,
диференційованих за ступенями напруги на межі балансового
розподілу електропостачальних систем (додається).
Голова Комісії 3.Буцьо
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова НКРЕ

13.08.1998 N 1052

(в редакції постанови НКРЕ

від 15.12.2004 N 1217

( v1217227-04 )

Порядок

визначення класів споживачів електричної енергії,

диференційованих за ступенями напруги

1. Порядок визначення класів споживачів електричної енергії,
диференційованих за ступенями напруги (далі - Порядок), прийнято
згідно з Умовами та Правилами здійснення підприємницької
діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами, затвердженими постановою Національної комісії
регулювання електроенергетики України від 13.06.1996 N 15
( z0408-96 ), Умовами та Правилами здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом, затвердженими постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 13.06.1996 N 15/1 ( z0433-96 ). Цей Порядок обов'язковий для застосування всіма ліцензіатами
з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними
мережами та з постачання електроенергії за регульованим тарифом
при укладенні із споживачами договорів про постачання електричної
енергії за регульованим тарифом.
2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні: основний споживач - споживач електричної енергії або власник
електричних мереж, який передає частину електроенергії своїми
технологічними електричними мережами субспоживачам; споживач електричної енергії (споживач) - юридична
або фізична особа - підприємець, населення, що використовує
електричну енергію для забезпечення потреб власних
електроустановок на підставі договору з постачальником електричної
енергії; субспоживач - споживач, якому електрична енергія постачається
постачальником електричної енергії через мережі
електропередавальних організацій та технологічні електричні мережі
основного споживача, до мереж якого приєднані електроустановки
споживача (субспоживача); точка продажу електричної енергії - межа балансової
належності, на якій відповідно до умов договору про постачання
електричної енергії або про купівлю-продаж електричної енергії
відбувається перехід права власності на електричну енергію.
3. Споживачі електричної енергії розподіляються на два класи.
3.1. До 1 класу відносяться споживачі, які: 1) отримують електричну енергію від постачальника електричної
енергії в точці продажу електричної енергії із ступенем напруги
27,5 кВ та вище; 2) приєднані до шин електростанцій (за винятком ГЕС, які
виробляють електроенергію періодично), а також до шин підстанцій
електричної мережі напругою 220 кВ і вище, незалежно від ступенів
напруги в точці продажу електричної енергії електропостачальною
організацією споживачу.
3.2. До 2 класу відносяться споживачі, які отримують
електричну енергію від постачальника електричної енергії в точці
продажу електричної енергії із ступенем напруги нижче 27,5 кВ,
крім випадків, передбачених підпунктом 3.1 цього Порядку.
4. Якщо споживач отримує електричну енергію за декількома
точками продажу з різними класами відповідно до пункту 3 цього
Порядку, йому встановлюються різні класи окремо по кожній точці
продажу електричної енергії.
5. Клас субспоживача визначається: 1) за класом в точці (точках) продажу електричної енергії
основному споживачу незалежно від ступеня напруги на межі
балансового розподілу електричних мереж основного споживача
та субспоживача у випадку, якщо відшкодування основному споживачу
вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних
електричних мереж, які використовуються для передачі електричної
енергії субспоживачу, здійснюється субспоживачем відповідно
до договору між основним споживачем та субспоживачем. Якщо основний споживач отримує електричну енергію
за декількома точками продажу, які відносяться до різних класів,
при визначенні класів субспоживача необхідно керуватися такими
принципами: за можливості чітко визначити шляхи передачі електричної
енергії до електроустановки субспоживача від конкретної точки
продажу електричної енергії основному споживачу, субспоживачу
встановлюється клас споживача відповідно до точки продажу
основного споживача; за неможливості однозначно встановити шляхи передачі
електричної енергії до електроустановки субспоживача останній
оплачує спожиту електричну енергію за тарифами різних класів
у такому відсотковому співвідношенні обсягів електричної енергії,
спожитої на різних класах, яке складається для основного
споживача; 2) за класом в точці (точках) продажу електричної енергії
субспоживачу у випадку, коли відшкодування основному споживачу
вартості обґрунтованих витрат на утримання технологічних
електричних мереж, які використовуються для передачі електричної
енергії субспоживачу, здійснюється постачальником електричної
енергії за регульованим тарифом відповідно до договору між
основним споживачем та постачальником електричної енергії
за регульованим тарифом.
( Порядок в редакції Постанови НКРЕ N 1217 ( v1217227-04 ) від
15.12.2004 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: