open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Л И С Т
09.09.1998 N 10520/10/22-2117
Головам Державних податкових

адміністрацій в Автономній

Республіці Крим, областях,

містах Києві та Севастополі

( Із змінами, внесеними згідно з Листом Державної

податкової адміністрації

N 10575/10/22-2117 ( v0575225-98 ) від 10.09.98 )
Державна податкова адміністрація України повідомляє, що
Національний банк України довів 08.09.98 р. засобами електронної
пошти до установ НБУ, комерційних банків України та УМВБ і КМВБ
новий Порядок купівлі іноземної валюти на УМВБ та КВМБ, а також
оплати платіжних документів у вільноконвертованій валюті на
виконання зобов'язань перед нерезидентами як за рахунок власних
коштів резидентів, так і куплених на УМВБ та КМВБ (див. окремо в
базі).
В зв'язку з тим, що Порядком передбачено перелік документів,
які необхідно подати для купівлі іноземної валюти, серед яких
Довідки ДПА (ДПІ) за місцем реєстрації резидента, Державна
податкова адміністрація України встановлює наступний порядок
видачі Довідок.
Для отримання Довідки, передбаченої розділом "Загальні
підстави...", резиденти письмово звертаються до податкового органу
за місцем реєстрації з заявою довільної форми.
Відповідний підрозділ податкового органу реєструє заяву в
спеціальному журналі, який в зв'язку з цим запроваджується
податковим органом, в цьому ж журналі реєструються Довідки, які
видаватимуться суб'єктам за їх заявами, тому пропонуємо вести його
"лінійно-позиційним способом". Журнал повинен мати форму, якою
передбачається: назва суб'єкта; код ЄДРПОУ; номер платника ПДВ;
дата та вхідний номер заяви; дата та номер Довідки, а також окремо
підписи осіб, які видали та отримали Довідку.
Довідки повинні видаватися з дотриманням черговості як
правило в день подачі заяви.
Довідка складається за довільною формою, на ній
проставляється штамп податкового органу та засвідчується підписом
керівника або заступника керівника. На часткову зміну абзацу шостого повідомлено, що Довідка для
купівлі іноземної валюти на УМВБ та КВМБ та оплати платіжних
документів у вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань
перед нерезидентами повинна надаватись резидентам за встановленою
формою, що додається згідно з Листом Державної податкової
адміністрації N 10575/10/22-2117 ( v0575225-98 ) від 10.09.98 )

Щодо змісту Довідки пропонуємо в ній зазначати, в якій
установі банку заявнику відкрито основні поточні рахунки в
національній та іноземній валюті, номери цих рахунків,
місцезнаходження банку. Визначення поточного рахунку у іноземній
валюті як основного проводиться резидентом самостійно та на
підставі його письмового повідомлення про це, дані про основний
поточний рахунок у іноземній валюті реєструються Державною
податковою адміністрацією (інспекцією). Зміна зареєстрованого
основного поточного рахунку в іноземній валюті на інший основний
поточний рахунок у іноземній валюті провадиться за згодою
Державної податкової адміністрації (інспекції).
Відносно відомостей про заборгованість перед бюджетом станом
на дату видачі довідки зазначаємо, що в довідці просто вказується
сума цієї заборгованості і її наявність не є підставою для відмови
у видачі довідки.
Стосовно даних про взяття товарів (робіт, послуг) та
наявність кредиторської заборгованості по їх оплаті, згідно з
бухгалтерським обліком, на баланс Державна податкова адміністрація
України встановлює, що при цьому достатньо від платника отримати
дані первинного бухгалтерського обліку (первинних документів) у
вигляді завірених платником ксерокопій відповідних
журналів-ордерів (податкових накладних), які повинні зберігатися у
справі платника.
Дана вимога стосується лише товарів, митне оформлення яких
проведено до 07.09.98 року, як зазначено в доведеному Порядку, та
робіт, послуг у випадку, якщо акт або інший документ, що свідчить
про їх виконання, датовано до 07.09.98 року.
У разі якщо платник звертається за отриманням довідки
одночасно на товари, а також на роботи, послуги та з інших питань,
якими передбачена видача довідок, такому платнику видається одна
загальна довідка.
Термін дії довідок - 15 календарних днів, включаючи день
видачі.
Зобов'язуємо терміново довести вищевикладені вимоги разом з
Порядком (додається) до податкових органів всіх рівнів для
термінового виконання.
Заступник Голови В.А.Копилов

Довідка

здійснення операцій купівлі іноземної валюти на

УМВБ та КМВБ та оплати платіжних документів у

вільно конвертованій валюті на виконання зобов'язань

перед нерезидентами
Видана ______________________________________________________ _________________________________________________________________
(повна назва, код ЄДРПОУ, код платника ПДВ та адреса резидента)
1) __________________________________________________________ _________________________________________________________________

(поточний рахунок в національній валюті, який визначений _________________________________________________________________

як основний, назва, адреса, МФО банку)
2) __________________________________________________________

(поточний рахунок в іноземній валюті, який визначений як _________________________________________________________________

основний, назва, адреса, МФО банку)
3) __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(стан заборгованості перед бюджетом на дату видачі довідки)
4) __________________________________________________________ _________________________________________________________________

(наявність кредиторської заборгованості підприємства по _________________________________________________________________

оплаті даного товару (послуги) _________________________________________________________________

(дані, згідно з бухгалтерським обліком, про взяття _________________________________________________________________

товару (послуги) на баланс підприємства)
5) __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(інші види зобов'язань перед нерезидентами в іноземній валюті) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(сплата податків з доходів нерезидента з джерелом

походження з України)
Дата видачі _______ N __________
Начальник (заступник)
Державної податкової інспекції у
_____________ __________________________

підпис прізвище та ініціали
М.П.
( Лист доповнено довідкою згідно з Листом Державної податкової
адміністрації N 10575/10/22-2117 ( v0575225-98 ) від 10.09.98 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: