open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРЕЗИДІЯ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
05.11.2004 N П-10-6

Про проведення звітів і виборів у членських

організаціях ФПУ

У зв'язку з тим, що в членських організаціях ФПУ закінчуються
терміни повноважень виборних органів, президія Федерації
професійних спілок України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Рекомендувати членським організаціям ФПУ: - провести звіти і вибори профспілкових органів усіх рівнів
не пізніше II кварталу 2007 року; - відповідно до вимог Програми дій ФПУ на 2002 - 2007 роки
стосовно поетапного переходу до єдиних узгоджених термінів
проведення звітів і виборів прийняти на з'їздах профспілок,
звітно-виборних конференціях профоб'єднань рішення щодо можливої
зміни термінів повноважень їх виборних органів у наступному
звітному періоді, передбачивши це в статутах (положеннях)
всеукраїнських профспілок та профоб'єднань: - не пізніш як за два місяці до проведення надсилати ФПУ
інформації (копії постанов виборних органів) про дати й місце
проходження з'їздів, конференцій; - в ході звітно-виборної кампанії забезпечити: а) демократичність, діловитість і принциповість, вільне
обговорення всіх актуальних питань практичної діяльності
профспілкових організацій; б) дотримання статутів (положень) профспілок і профоб'єднань,
Типової інструкції про проведення виборів профспілкових органів
( n0001580-94 ); в) обрання до складу профспілкових органів компетентних,
ініціативних, авторитетних людей, у тому числі рядових працівників
основного виробництва, молоді, жінок. З цією метою особливу увагу
звернути на формування резерву профспілкових кадрів; г) чітку систему взаємної інформації та систематичної
звітності про звіти і вибори профспілкових органів усіх рівнів; д) систематичне висвітлення ходу звітів і виборів у засобах
масової інформації, інформування членів профспілок про прийняті
рішення, реалізацію критичних зауважень і пропозицій, висловлених
учасниками зборів, конференцій, з'їздів.
2. Управлінню з питань організаційної роботи апарату ФПУ до
30 грудня 2004 року підготувати методичні рекомендації з питань
підготовки та проведення звітів і виборів профспілкових органів.
3. Затвердити форми N 3, 4, 4-А, 3-А, 3-Б, 4-Б статистичної
звітності за підсумками звітів і виборів профспілкових органів у
членських організаціях ФПУ (додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6).

Додаток 1

до постанови президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-6

Форма N 3

ЗВЕДЕНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про проведення звітів і виборів

профспілкових органів

Найменування профспілки _________________________________________ _________________________________________________________________
Найменування профоргану _________________________________________ _________________________________________________________________
Адреса __________________________________________________________ _________________________________________________________________
I. Підсумки звітів і виборів у первинних

профспілкових організаціях
------------------------------------------------------------------ | N | | |рядка| | ----------------------------------+-----+-----------------------| Усього первинних організацій | 1 | | ----------------------------------+-----+-----------------------| у них членів профспілки | 2 | | ----------------------------------+-----+-----------------------| Провели звіти і вибори | 3 | | ----------------------------------+-----+-----------------------| Кількість профкомів, | 4 | | профорганізаторів, роботу яких | | | визнано незадовільною | | | ----------------------------------+-----+-----------------------| Обрано голів |вперше | 5 | | профкомів, | | | | профорганізаторів | | | | ------------------+---------------+-----+-----------------------| |жінок | 6 | | ------------------+---------------+-----+-----------------------| |за віком: | 7 | | |до 35 років | | | ------------------+---------------+-----+-----------------------| |понад 60 років | 8 | | ----------------------------------+-----+-----------------------| Обрано членів профкомів | 9 | | ----------------------------------+-----+-----------------------| Обрано членів ревізійних комісій | 10 | | -----------------------------------------------------------------
II. Підсумки звітів і виборів у територіальних

та об'єднаних організаціях профспілок
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ N | Назва профоргану |Усього |Об'єднують|Провели|Визнано| з/п| |проф- | членів |звіти і|роботу | | |органів|профспілок|вибори |незадо-| | | | | |вільною| ---+-------------------------+-------+----------+-------+-------| 1. |Територіальні, групові | | | | | |комітети | | | | | ---+-------------------------+-------+----------+-------+-------| 2. |Об'єднані профспілкові | | | | | |комітети | | | | | ---+-------------------------+-------+----------+-------+-------| 3. |Районні комітети (ради) | | | | | ---+-------------------------+-------+----------+-------+-------| 4. |Міські комітети (ради) | | | | | |(крім м. Києва) | | | | | ---+-------------------------+-------+----------+-------+-------| 5. |Кримські республіканські | | | | | |комітети (ради) | | | | | ---+-------------------------+-------+----------+-------+-------| 6. |Обласні комітети (ради) | | | | | ---+-------------------------+-------+----------+-------+-------| 7. |Міські комітети (ради) | | | | | |м. Києва | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Обрано керівників профорганів територіальних

та об'єднаних організацій профспілок
---------------------------------------------------------------------- N | Назва профоргану |Звіль-|Незві- |Обрано|Жінок| За віком | з/п| |нених |льнених|вперше| |-----------| | | | | | |до 35|понад| | | | | | |років| 60 | | | | | | | |років| ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 1. |Територіальні, групові | | | | | | | |комітети | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 2. |Об'єднані профспілкові | | | | | | | |комітети | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 3. |Районні комітети (ради) | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 4. |Міські комітети (ради) | | | | | | | |(крім м. Києва) | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 5. |Кримські республіканські| | | | | | | |комітети (ради) | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 6. |Обласні комітети (ради) | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 7. |Міські комітети (ради) | | | | | | | |м. Києва | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник профспілки ________________________ Дата _____________

(підпис)
М.П.

Додаток 2

до постанови президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-6

Форма N 4

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про з'їзд всеукраїнської профспілки

Повна назва профспілки __________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Дата проведення з'їзду __________________________________________
Присутні представники:
вищих профспілкових органів _____________________________________
органів державної влади та місцевого самоврядування _____________ _________________________________________________________________
I. Склад делегатів з'їзду, обраних членів

комітету (ради), президії, ревізійної комісії,

мандатної комісії
-------------------------------------------------------------------- | N |Усього| У тому числі | |рядка| |----------------------------| | | |жінок|молоді |робіт-|проф- | | | | |до 35 |ників |спіл- | | | | |років | |кових | | | | |/включ-| |праців-| | | | |но/ | |ників | ------------------------+-----+------+-----+-------+------+-------| Обрано делегатів | 1 | | | | | | ------------------------+-----+------+-----+-------+------+-------| Присутніх делегатів | 2 | | х | х | х | х | ------------------------+-----+------+-----+-------+------+-------| Обрано|Членів комітету | 3 | | | | | | |/ради/ | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+-------+------+-------| |Членів президії, | 4 | | | | | | |включаючи голів, | | | | | | | |заступників, | | | | | | | |секретарів | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+-------+------+-------| |Членів ревізійної| 5 | | | | | | |комісії | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+-------+------+-------| |Членів мандатної | 6 | | х | х | х | х | |комісії | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
II. Обрано керівниками:
головою _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
першим заступником(ами) _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
заступником(ами) ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
секретарем ______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник профспілки _________________________ Дата_______________

(підпис)
М.П.
Примітка. Дані за формами N 3 та N 4 надсилаються до ФПУ
всеукраїнськими та регіональною профспілками не пізніш як через 20
днів після проведення з'їздів.

Додаток 3

до постанови президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-6

Форма N 4-А

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про звітно-виборну конференцію

територіального профоб'єднання

Повна назва профоб'єднання ______________________________________ _________________________________________________________________
Адреса __________________________________________________________
Дата проведення конференції _____________________________________
Присутні представники:
вищих профспілкових органів _____________________________________
органів державної влади та місцевого самоврядування _____________ _________________________________________________________________
I. Склад делегатів конференції, обраних членів

ради, президії, ревізійної комісії,

мандатної комісії
-------------------------------------------------------------------- | N |Усього| У тому числі | |рядка| |----------------------------| | | |жінок|молоді |робіт-|проф- | | | | |до 35 |ників |спіл- | | | | |років | |кових | | | | |/включ-| |праців-| | | | |но/ | |ників | ------------------------+-----+------+-----+-------+------+-------| Обрано делегатів | 1 | | | | | | ------------------------+-----+------+-----+-------+------+-------| Присутніх делегатів | 2 | | х | х | х | х | ------------------------+-----+------+-----+-------+------+-------| Обрано|Членів комітету | 3 | | | | | | |/ради/ | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+-------+------+-------| |Членів президії, | 4 | | | | | | |включаючи голів, | | | | | | | |заступників, | | | | | | | |секретарів | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+-------+------+-------| |Членів ревізійної| 5 | | | | | | |комісії | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+-------+------+-------| |Членів мандатної | 6 | | х | х | х | х | |комісії | | | | | | | -------------------------------------------------------------------
II. Обрано керівниками:
головою _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
першим заступником(ами) _________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
заступником(ами) ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
секретарем ______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник профспілки _________________________ Дата_______________

(підпис)
М.П.
Примітка. Дані за формами N 4-А надсилаються до ФПУ
територіальними профоб'єднаннями не пізніш як через 20 днів після
проведення звітно-виборннх конференцій.

Додаток 4

до постанови президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-6

Форма N 3-А

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про проведення звітів і виборів у первинній

профспілковій організації

Найменування профспілки _________________________________________
Найменування профоргану _________________________________________
Адреса __________________________________________________________ _________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------ | N рядка | | --------------------------------------------+---------+---------| Кількість членів профспілки | 1 | | --------------------------------------------+---------+---------| Визнано роботу профкому (задовільною, | 2 | | незадовільною) | | | --------------------------------------------+---------+---------| Обрано голову |вперше | 3 | | профспілкового |---------------------------+---------+---------| комітету, |жінку | 4 | | профорганізатора|---------------------------+---------+---------| |за віком: до 35 років | 5 | | |---------------------------+---------+---------| |понад 60 років | 6 | | --------------------------------------------+---------+---------| Обрано членів профспілкового комітету | 7 | | --------------------------------------------+---------+---------| Обрано членів ревізійної комісії | 8 | | -----------------------------------------------------------------
Голова профспілкового комітету (підпис) Дата _____________
М.П.
Примітка. Дані за формою N 3-А надсилаються виборним органом
первинної профспілкової організації не пізніш як через 10 днів
після проведення звітно-виборних зборів (конференції) до вищого за
рівнем виборного органу.

Додаток 5

до постанови президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-6

Форма N 3-Б

ЗВЕДЕНИЙ СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про проведення звітів і виборів у Кримській

республіканській, обласній, Київській міській

організації профспілки

Найменування профспілки _________________________________________ _________________________________________________________________
Найменування профоргану _________________________________________ _________________________________________________________________
Адреса __________________________________________________________ _________________________________________________________________
I. Підсумки звітів і виборів у первинних

профспілкових організаціях
------------------------------------------------------------------ |N рядка| | ----------------------------------------------+-------+---------| Усього первинних організацій | 1 | | ----------------------------------------------+-------+---------| у них членів профспілки | 2 | | ----------------------------------------------+-------+---------| Провели звіти і вибори | 3 | | ----------------------------------------------+-------+---------| Кількість профкомів, профорганізаторів, роботу| 4 | | яких визнано незадовільною | | | ----------------------------------------------+-------+---------| Обрано голів|вперше | 5 | | профкомів, |---------------------------------+-------+---------| профорганіза|жінок | 6 | | торів |---------------------------------+-------+---------| |за віком: до 35 років | 7 | | |---------------------------------+-------+---------| |понад 60 років | 8 | | ----------------------------------------------+-------+---------| Обрано членів профспілкових комітетів | 9 | | ----------------------------------------------+-------+---------| Обрано членів ревізійних комісій | 10 | | -----------------------------------------------------------------
II. Підсумки звітів і виборів у районних, міських

та об'єднаних організаціях профспілки
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ N | Назва профоргану |Усього |Об'єдну-|Провели|Визнано| з/п| |проф- | ють |звіти і| роботу| | |органів|членів |вибори |незадо-| | | |проф- | |вільною| | | |спілок | | | ---+---------------------------+-------+--------+-------+-------| 1. |Об'єднані профспілкові | | | | | |комітети | | | | | ---+---------------------------+-------+--------+-------+-------| 2. |Районні комітети (ради) | | | | | ---+---------------------------+-------+--------+-------+-------| 3. |Міські комітети (ради) | | | | | |(крім м. Києва) | | | | | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 2
Обрано керівників профорганів районних, міських

та об'єднаних організацій профспілки
---------------------------------------------------------------------- N | Назва профоргану |Звіль-|Незві- |Обрано|Жінок| За віком | з/п| |нених |льнених|вперше| |-----------| | | | | | |до 35|понад| | | | | | |років| 60 | | | | | | | |років| ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 1. |Об'єднані профспілкові | | | | | | | |комітети | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 2. |Районні комітети (ради) | | | | | | | ---+------------------------+------+-------+------+-----+-----+-----| 3. |Міські комітети (ради) | | | | | | | |(крім м. Києва) | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
Керівник профоргану (підпис) Дата _____________
М.П.
Примітка. Статистичний звіт за формою N 3-Б надсилається до
керівного органу профспілки не пізніш як через 20 днів після
проведення звітно-виборної конференції.

Додаток 6

до постанови президії ФПУ

05.11.2004 N П-10-6

Форма N 4-Б

ЗВІТ

про проведення Кримської республіканської,

обласної, Київської міської, територіальної,

групової звітно-виборної конференції профспілки

Повна назва організації профспілки ______________________________
Дата проведення конференції _____________________________________
Роботу визнано: задовільною, незадовільною (потрібне підкреслити)
I. Чисельний та якісний склад делегатів

конференції, обраних членів комітету (ради),

членів президії та ревізійної комісії
----------------------------------------------------------------------- | N |Усього| У т. ч. склад делегатів, | |рядка| | обраних | | | |-------------------------------| | | |Жінок|Молоді|Робіт-|Проф- | | | | |до 35 |ників |спілкових | | | | |років | |працівників| | | | |(вклю-| | | | | | |чно) | | | ------------------------+-----+------+-----+------+------+-----------| Обрано делегатів | 1 | | | | | | ------------------------+-----+------+-----+------+------+-----------| Присутніх делегатів | 2 | | х | х | х | х | ------------------------+-----+------+-----+------+------+-----------| Обрано|Членів комітету | 3 | | | | | | |/ради/ | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+------+------+-----------| |Членів президії, | 4 | | | | | | |включаючи голів, | | | | | | | |їх заступників, | | | | | | | |секретарів | | | | | | | |-----------------+-----+------+-----+------+------+-----------| |Членів ревізійної| 5 | | | | | | |комісії | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------
II. Обрано керівниками:
головою _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
заступником(ами) ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
секретарем ______________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник профоргану ____________________ Дата _______________

(підпис)
М.П.
Примітка. Статистичний звіт за формою N 4-А надсилається до
керівного органу профспілки не пізніш як через 20 днів після
проведення звітно-виборної конференції.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: