open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2019, № 7, ст.43)

{Із змінами, внесеними згідно із Законом
№ 808-IX від 17.07.2020}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

статтю 377 доповнити частиною четвертою такого змісту:

"4. До зовнішньоекономічної діяльності також відноситься діяльність державних замовників з державного оборонного замовлення у випадках, визначених законом України";

частину першу статті 378 доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"державні замовники з державного оборонного замовлення".

2. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 3, ст. 78):

абзац дванадцятий статті 1 викласти в такій редакції:

"Зовнішньоекономічна діяльність - діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, а також діяльність державних замовників з оборонного замовлення у випадках, визначених законами України, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами";

частину першу статті 3 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"державні замовники з державного оборонного замовлення".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим.

3. У Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148; 2011 р., № 6, ст. 46):

абзац двадцять дев’ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів - зареєстрований центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, державний замовник з державного оборонного замовлення та суб’єкт господарювання України, який має намір здійснювати або здійснює міжнародні передачі товарів, включаючи посередницьку (брокерську) діяльність";

у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"Експертиза в галузі державного експортного контролю проводиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, для вирішення питання про можливість надання відповідних дозволів, висновків чи міжнародних імпортних сертифікатів, можливість проведення реєстрації суб’єктів господарювання, державних замовників з державного оборонного замовлення у центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю, як суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів або надання таким суб’єктам, державним замовникам повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю";

у частині третій:

абзац десятий після слів "суб’єктів господарювання" доповнити словами "державних замовників з державного оборонного замовлення";

абзац одинадцятий після слів "суб’єктам господарювання" доповнити словами "та державним замовникам з державного оборонного замовлення";

у статті 12:

перше речення частини першої після слів "Суб’єкти господарювання України" доповнити словами "державні замовники з державного оборонного замовлення";

абзац другий частини четвертої доповнити словами "державного замовника з державного оборонного замовлення";

у частині п’ятій слова "суб’єкта господарювання та" замінити словами "суб’єкта господарювання, державного замовника з державного оборонного замовлення та";

частину шосту після слів "Суб’єкт господарювання" доповнити словами "державний замовник з державного оборонного замовлення";

статтю 13 доповнити частиною третьою такого змісту:

"Державні замовники з державного оборонного замовлення отримують повноваження на право здійснення імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, за рішенням Кабінету Міністрів України";

в абзаці третьому частини сьомої статті 16 слова "юридичної особи - суб’єкта" замінити словом "суб’єкта";

у статті 17:

частину першу після слів "суб’єктами господарювання" доповнити словами "державними замовниками з державного оборонного замовлення";

частину третю після слів "Суб’єкт господарювання" доповнити словами "державний замовник з державного оборонного замовлення";

у статті 25:

у частині третій слова "суб’єкту господарювання" замінити словами "суб’єкту здійснення міжнародних передач товарів";

у частині четвертій слова "товарів - юридичною особою, яка" замінити словами "товарів, який";

частину п’яту після слів "суб’єкта господарювання" доповнити словами "державного замовника з державного оборонного замовлення";

у частині шостій слова "товарів - юридичною особою" замінити словом "товарів", а слова "якщо така особа вчинила порушення" - словами "якщо такий суб’єкт вчинив порушення";

доповнити частиною сьомою такого змісту:

"Дія цієї статті не поширюється на державних замовників з державного оборонного замовлення в частині накладення штрафів та скасування реєстрації як суб’єкта здійснення міжнародних передач товарів";

у частинах четвертій, п’ятій та сьомій статті 26 слова "суб’єкт господарювання - юридична особа" в усіх відмінках замінити словами "суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів" у відповідному відмінку;

у другому реченні частини першої статті 30 слова "з центральних органів виконавчої влади" замінити словами "з державних замовників з державного оборонного замовлення".

{Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 808-IX від 17.07.2020}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України у місячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього Закону;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
17 січня 2019 року
№ 2672-VIII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: