open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2007 N 1048

Про затвердження відомчих класифікаторів з питань

митної статистики, які використовуються в процесі

оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 1086 ( v1086342-07 ) від 19.12.2007

N 1110 ( v1110342-07 ) від 29.12.2007

N 24 ( va024342-08 ) від 17.01.2008

N 48 ( v0048342-08 ) від 26.01.2008

N 58 ( v0058342-08 ) від 28.01.2008 }
{ Додатково див. Лист Державної митної служби

N 10/1-4/325-ЕП ( v_325342-08 ) від 18.02.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 165 ( v0165342-08 ) від 22.02.2008

N 188 ( v0188342-08 ) від 29.02.2008

N 267 ( v0267342-08, va267342-08 ) від 25.03.2008

N 281 ( v0281342-08 ) від 27.03.2008 }
{ Щодо технічної помилки додатково див. Лист Державної

митної служби

N 29/1-11.3/2705-ЕП ( va705342-08 ) від 11.04.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 346 ( v0346342-08 ) від 09.04.2008

N 381 ( v0381342-08 ) від 15.04.2008

N 413 ( v0413342-08 ) від 22.04.2008

N 420 ( v0420342-08 ) від 24.04.2008

N 487 ( v0487342-08 ) від 12.05.2008

N 523 ( v0523342-08 ) від 19.05.2008

N 524 ( v0524342-08 ) від 19.05.2008

N 534 ( v0534342-08 ) від 22.05.2008

N 680 ( v0680342-08 ) від 23.06.2008 }

{ Щодо технічної помилки додатково див. Лист Державної

митної служби

N 29/5-11.3/5007-ЕП ( v5007342-08 ) від 09.07.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 708 ( v0708342-08 ) від 02.07.2008

N 717 ( v0717342-08 ) від 04.07.2008

N 736 ( v0736342-08 ) від 08.07.2008

N 768 ( v0768342-08 ) від 15.07.2008 }
{ Щодо технічної помилки додатково див. Лист Державної

митної служби

N 29/5-11.3/5195-ЕП ( v5195342-08 ) від 15.07.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 844 ( v0844342-08 ) від 01.08.2008

N 845 ( v0845342-08 ) від 01.08.2008

N 873 ( v0873342-08 ) від 11.08.2008 }

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02
N 1876 ( 1876-2002-п ) "Про відомчі класифікатори з питань митної
статистики, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій" і з метою вдосконалення порядку ведення митної
статистики Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення відомчих класифікаторів з
питань митної статистики, які використовуються в процесі
оформлення митних декларацій (додається).
2. Затвердити Класифікатори з питань митної статистики, які
використовуються в процесі оформлення митних декларацій, що
додаються.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
від 22.07.04 N 534 ( v0534342-04 ) "Порядок ведення відомчих
класифікаторів, які використовуються в процесі оформлення митних
декларацій".
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього
наказу.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.08.
6. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
юридичних і фізичних осіб. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України Р.А.Черкасський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

ПОРЯДОК

ведення відомчих класифікаторів з питань

митної статистики, які використовуються

в процесі оформлення митних декларацій

1. Загальні положення
1.1. Цей Порядок визначає загальний порядок розроблення,
впровадження, внесення змін до відомчих класифікаторів з питань
митної статистики (далі - відомчі класифікатори) та супроводження
класифікаторів, розроблених іншими державними органами, які
використовуються в процесі митного оформлення товарів із
застосуванням митних декларацій. Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 768 ( v0768342-08 ) від 15.07.2008 }
1.2. Відомчі класифікатори та класифікатори, розроблені
іншими державними органами (далі - класифікатори), застосовуються
при заповненні граф митних декларацій відповідно до
положень Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (у
редакції наказу Держмитслужби від 07.11.07 N 933 ( z1329-07 )), та
додатка до цього Порядку, а також при заповненні граф документів
контролю за переміщенням товарів.
1.3. Відомчі класифікатори розробляються та затверджуються
Держмитслужбою для застосування в процесі здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України. Ці класифікатори є
базою даних нормативно-довідкової інформації, що є невід'ємною
складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби (далі - ЄАІС Держмитслужби), інших програмних
засобів і баз даних, які розробляє Регіональна інформаційна
митниця.
2. Порядок ведення класифікаторів
2.1. Ведення відомчих класифікаторів здійснюється
підрозділами Держмитслужби (митними органами) за напрямами
діяльності: 2.1.1. Відомчих класифікаторів, що затверджуються цим
наказом: Класифікатор митних режимів - Департаментом декларування та
митних режимів; Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний
кордон України - Департаментом декларування та митних режимів,
Департаментом митної статистики, Департаментом митних платежів,
Управлінням митної вартості; Класифікатор умов поставки - Управлінням митної вартості; Класифікатор характерів угод - Департаментом митної
статистики; Класифікатор видів транспорту - Департаментом організації
митного контролю; Класифікатор додаткової митної інформації - Центральним
митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи; Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом -
Департаментом митних платежів, Управлінням митно-тарифного
регулювання; Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом -
Департаментом митних платежів, Управлінням митно-тарифного
регулювання; Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором -
Департаментом митних платежів; Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану
вартість - Департаментом митних платежів; Класифікатор документів - Департаментом декларування та
митних режимів, Департаментом заходів торговельної політики,
Департаментом організації митного контролю; Класифікатор способів розрахунку - Департаментом митних
платежів; Класифікатор типів контейнерів - Департаментом митної
статистики; Класифікатор заходів гарантування доставки товарів -
Управлінням контролю за переміщенням вантажів; Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи
31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), необхідної для ідентифікації
товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) - Центральним митним управлінням лабораторних
досліджень та експертної роботи. 2.1.2. Відомчих класифікаторів, затверджених іншими наказами
Держмитслужби: Класифікатор митних органів України та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій,
затверджений наказом Держмитслужби від 26.04.06 N 335
( v0335342-06 ), - Департаментом організації митного контролю; Класифікатор видів податків, зборів (обов'язкових платежів)
та інших бюджетних надходжень, затверджений наказом Держмитслужби
від 07.12.05 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованим у Мін'юсті
22.12.05 за N 1552/11832, - Департаментом митних платежів,
Управлінням митно-тарифного регулювання, Управлінням
бухгалтерського обліку та звітності; Класифікатор типів митних декларацій, (додаток 2 до
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 у
редакції наказу Держмитслужби від 07.11.07 N 933 ( z1329-07 )) -
Департаментом декларування та митних режимів.
2.2. Супроводження класифікаторів, розроблених іншими
державними органами, здійснюється підрозділами Держмитслужби: Класифікація держав світу, затверджена наказом Держкомстату
від 08.07.02 N 260 ( v0260202-02 ), - Департаментом митної
статистики; Класифікація валют, затверджена наказом Держкомстату від
08.07.02 N 260 ( v0260202-02 ), - Департаментом митної статистики; Класифікатор іноземних валют та банківських металів,
затверджений постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (зі змінами), - Департаментом митної
статистики; Класифікація організаційно-правових форм господарювання
(ДК 002:2004), затверджена наказом Держспоживстандарту від
28.05.04 N 97 ( v0097609-04 ) (зі змінами), - Департаментом митної
статистики.
2.3. Класифікатори ведуться в паперовому та електронному
вигляді у формі таблиць з урахуванням вимогпункту 4.11 Інструкції
з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом
Держмитслужби від 28.12.02 N 747 ( v0747342-02 ).
2.4. Відомчі класифікатори розробляються у вигляді таблиці
розподілу об'єктів класифікації з додержанням вимог підпункту 2
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 1876
( 1876-2002-п ) "Про відомчі класифікатори з питань митної
статистики, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій".
2.5. Методичні рекомендації щодо застосування кодів відомчих
класифікаторів у разі необхідності складаються підрозділами
Держмитслужби, якими здійснюється ведення відповідних
класифікаторів.
2.6. Ведення УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) здійснюється відповідно до Порядку ведення Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N
1863 ( 1863-2002-п ).
3. Порядок внесення змін до відомчих класифікаторів
3.1. Проект наказу про внесення змін або анулювання кодів
відомчого класифікатора готується структурним підрозділом
Держмитслужби, яким здійснюється його ведення, а про впровадження
нового відомчого класифікатора - структурним підрозділом
Держмитслужби за напрямами діяльності.
3.2. З метою забезпечення відповідності змін, що вносяться до
будь-яких відомчих класифікаторів, які застосовуються у процесі
митного оформлення, завданням, покладеним на митну статистику в
частині ведення баз даних та можливості автоматизованої обробки
інформації, проект наказу Держмитслужби про впровадження нового
відомчого класифікатора, або про внесення змін до діючого,
обов'язково погоджуються з підрозділами Держмитслужби та митними
органами, до компетенції яких належать питання об'єктів
класифікації, а також з Департаментом декларування та митних
режимів, Департаментом митної статистики і Регіональною
інформаційною митницею.
3.3. Регіональна інформаційна митниця на підставі наказів
здійснює своєчасне внесення змін та доповнень до баз даних
нормативно-довідкової інформації, що використовується в ЄАІС
Держмитслужби та інших програмних продуктах.
3.4. У випадку перевищення кількості змінюваних записів
більше як на 20 відсотків його обсягу відомчий класифікатор
підлягає перегляду.
3.5. Анульований код забороняється використовувати для
новостворених об'єктів класифікації.
3.6. Для недопущення повторного використання анульованого
коду та забезпечення достовірності й об'єктивності статистичних
даних за попередні періоди до анулювання коду останній не
вилучається з класифікатора, а залишається як довідкова інформація
у базах даних Регіональної інформаційної митниці.
Заступник директора Департаменту
декларування та митних режимів -
начальник відділу застосування
митних режимів І.М.Муратов

Додаток

до Порядку ведення відомчих

класифікаторів з питань

митної статистики,

які використовуються

в процесі оформлення митних

декларацій

КЛАСИФІКАТОРИ,

що використовуються під час заповнення

граф митних декларацій

------------------------------------------------------------------ N | Назва класифікатора | Графи митної декларації | з/п | |( za140-07, 910а-2007-п ), | | | в яких зазначається код | | | об'єкта класифікації | | | відповідно до | | | класифікаторів | ------+-----------------------------+---------------------------| 1 |Класифікатор митних режимів | 1, 37 | ------+-----------------------------+---------------------------| 2 |Класифікатор типів декларацій| 1 | ------+-----------------------------+---------------------------| 3 |Класифікатор особливостей | 37 | |переміщення товарів через | | |митний кордон | | ------+-----------------------------+---------------------------| 4 |Класифікація держав світу | 2, 8, 11, 14, 15, 15а, | | | 17, 17а, 18, 20, | | | 21, 34, 50, 55 | ------+-----------------------------+---------------------------| 5 |Класифікатор умов поставки | 20 | ------+-----------------------------+---------------------------| 6 |Класифікатор іноземних валют | 22 | |та банківських металів | | ------+-----------------------------+---------------------------| 7 |Класифікація валют | 22, 24, В | ------+-----------------------------+---------------------------| 8 |Класифікатор характерів угод | 24 | ------+-----------------------------+---------------------------| 9 |Класифікатор видів транспорту| 25, 26 | ------+-----------------------------+---------------------------| 10 |Класифікатор митних органів | 27, 29,53, А | |України та їх структурних | | |підрозділів, спеціалізованих | | |митних установ та організацій| | ------+-----------------------------+---------------------------| 11 |Класифікатор типів | 31 | |контейнерів | | ------+-----------------------------+---------------------------| 12 |Класифікатор додаткової | 31 | |інформації, яка вноситься до | | |графи 31 ВМД ( za140-07, | | | 910а-2007-п ), необхідної | | |для ідентифікації товарів при| | |їх класифікації згідно з | | |УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14 | | | 2371в-14, 2371г-14 ) | | ------+-----------------------------+---------------------------| 13 |Класифікатор системи | 41, 47 | |позначень одиниць вимірювання| | |та обліку | | ------+-----------------------------+---------------------------| 14 |Українська класифікація | 33 | |товарів зовнішньоекономічної | | |діяльності ( 2371а-14, | | | 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) | ------+-----------------------------+---------------------------| 15 |Класифікатор додаткової | 33 | |митної інформації | | ------+-----------------------------+---------------------------| 16 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів увізним | | |митом | | ------+-----------------------------+---------------------------| 17 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів вивізним | | |митом | | ------+-----------------------------+---------------------------| 18 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів акцизним | | |збором | | ------+-----------------------------+---------------------------| 19 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів податком | | |на додану вартість | | ------+-----------------------------+---------------------------| 20 |Класифікатор документів | 40, 44, E/J | ------+-----------------------------+---------------------------| 21 |Класифікатор способів | 47 | |розрахунку | | ------+-----------------------------+---------------------------| 22 |Класифікатор видів податків, | 47, В | |зборів (обов'язкових | | |платежів) та інших бюджетних | | |надходжень | | ------+-----------------------------+---------------------------| 23 |Класифікатор заходів | 52 | |гарантування доставки товарів| | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

митних режимів

------------------------------------------------------------------ Код| Найменування | ---+------------------------------------------------------------| 10 |Експорт | ---+------------------------------------------------------------| 11 |Реекспорт | ---+------------------------------------------------------------| 31 |Тимчасове ввезення | ---+------------------------------------------------------------| 32 |Тимчасове вивезення | ---+------------------------------------------------------------| 40 |Імпорт | ---+------------------------------------------------------------| 41 |Реімпорт | ---+------------------------------------------------------------| 51 |Переробка на митній території України | ---+------------------------------------------------------------| 61 |Переробка за межами митної території України | ---+------------------------------------------------------------| 71 |Спеціальна митна зона | ---+------------------------------------------------------------| 72 |Магазин безмитної торгівлі | ---+------------------------------------------------------------| 73 |Митний склад (для товарів, що вивозяться за межі митної | |території України) | ---+------------------------------------------------------------| 74 |Митний склад (для товарів, ввезених з-за меж митної | |території України) | ---+------------------------------------------------------------| 75 |Відмова на користь держави | ---+------------------------------------------------------------| 76 |Знищення або руйнування | ---+------------------------------------------------------------| 80 |Транзит | -----------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
декларування та митних режимів -
начальник відділу застосування
митних режимів І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

особливостей переміщення товарів

через митний кордон України

Розділ 1. Особливості переміщення товарів
------------------------------------------------------------------ Код| Найменування особливості | ----------------------------------------------------------------| A. Благодійництво | ----------------------------------------------------------------| AA |Ввезення товарів, визнаних гуманітарною допомогою | ---+------------------------------------------------------------| AB |Ввезення товарів, що не визнані гуманітарною допомогою, але | |надсилались як гуманітарна допомога | ---+------------------------------------------------------------| AC |Вивезення товарів як гуманітарної допомоги, що надається | |Україною | ---+------------------------------------------------------------| AD |Інші (крім позначених кодами AA - AC) переміщення товарів | |(без зобов'язань про наступне повернення) для ліквідації | |наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, | |екологічних, техногенних та інших катастроф | ---+------------------------------------------------------------| AE |Переміщення товарів міжнародної технічної допомоги | ---+------------------------------------------------------------| AF |Переміщення товарів, призначених для забезпечення реалізації| |проекту (програми) міжнародної технічної допомоги | ---+------------------------------------------------------------| AG |Ввезення товарів як подарунків (крім позначених кодами AA - | |AF) | ---+------------------------------------------------------------| AU |Інші (крім позначених кодами AA - AG) переміщення товарів | |(без зобов'язань про наступне повернення) на засадах | |благодійництва та благодійної діяльності | ----------------------------------------------------------------| B. Інвестиції | ----------------------------------------------------------------| BA |Увезення товарів як внеску іноземного інвестора до | |статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями | ---+------------------------------------------------------------| BB |Увезення товарів на підставі договорів про спільну | |інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, не | |пов'язану із створенням юридичної особи | ---+------------------------------------------------------------| BC |Вивезення товарів, визнаних продукцією власного виробництва | |(згідно з положеннями статті 19 Закону України "Про режим | |іноземного інвестування" ( 93/96-ВР )) підприємств, які | |відповідно до законодавства належать до підприємств з | |іноземними інвестиціями | ---+------------------------------------------------------------| BD |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну як іноземна | |інвестиція | ---+------------------------------------------------------------| BE |Вивезення товарів з метою інвестування їх як майнових | |цінностей за межами України | ---+------------------------------------------------------------| BF |Увезення товарів, раніше вивезених з України з метою | |інвестування їх як майнових цінностей | ----------------------------------------------------------------| C. Угоди про розподіл продукції | ----------------------------------------------------------------| CA |Увезення товарів, необхідних для виконання угоди про | |розподіл продукції | ---+------------------------------------------------------------| CB |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну для виконання | |угоди про розподіл продукції | ---+------------------------------------------------------------| CC |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | |розподіл продукції та ще не розподілених між сторонами угоди| ---+------------------------------------------------------------| CD |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | |розподіл продукції, право власності на які за розподілом | |набуто інвестором | ---+------------------------------------------------------------| CE |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | |розподіл продукції, які за розподілом залишились у власності| |держави | ---+------------------------------------------------------------| CU |Інші (крім позначених кодами CA - CE) переміщення товарів на| |виконання угоди про розподіл продукції | ----------------------------------------------------------------| D. Інші угоди | ----------------------------------------------------------------| DA |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з договором | |консигнації | ---+------------------------------------------------------------| DB |Переміщення товарів (транспортних засобів) за договорами | |оперативного лізингу, оренди, фрахтування, чартеру | ---+------------------------------------------------------------| DC |Переміщення товарів за договором фінансового лізингу | ---+------------------------------------------------------------| DD |Переміщення товарів за договором купівлі-продажу, укладеним | |та зареєстрованим на акредитованій товарній біржі | ---+------------------------------------------------------------| DE |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації країн СНД | |(відповідно до Ашгабатської угоди ( 997_014 ) | ---+------------------------------------------------------------| DF |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації (крім | |поставок у межах Ашгабатської угоди ( 997_014 ) | ---+------------------------------------------------------------| DG |Переміщення товарів як дослідних зразків для проведення | |досліджень чи випробувань (без зобов'язань про наступне | |повернення) | ---+------------------------------------------------------------| DH |Переміщення товарів як рекламних матеріалів на безоплатній | |основі (без зобов'язань про наступне повернення) | ---+------------------------------------------------------------| DI |Переміщення раніше поставлених товарів (та їх замінників) з | |метою заміни в межах гарантійних зобов'язань | ---+------------------------------------------------------------| DK |Переміщення складових частин раніше поставлених товарів (та | |їх замінників) з метою заміни в межах гарантійних | |зобов'язань | ---+------------------------------------------------------------| DL |Переміщення товарів, призначених для забезпечення | |збереженості об'єктів зовнішньоекономічних перевезень та | |безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепараційні | |матеріали, матеріали для фумігації тощо) у випадку | |декларування їх окремо від предмету зовнішньоекономічної | |угоди (без зобов'язань про наступне повернення) | ---+------------------------------------------------------------| DM |Ввезення продукції морського промислу, видобутої та/або | |виробленої суднами, що належать та/або експлуатуються | |українськими підприємствами на підставі договорів оренди | |(фрахтування) | ---+------------------------------------------------------------| DN |Переміщення запасів, призначених для споживання, що | |постачаються на українські або орендовані (зафрахтовані) | |українськими особами транспортні засоби | ---+------------------------------------------------------------| DO |Поміщення у режим митного складу товарів, ввезених | |резидентом згідно з договором купівлі-продажу та призначених| |для подальшого продажу за межі України | ---+------------------------------------------------------------| DP |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з | |зовнішньоекономічним договором складського зберігання | ---+------------------------------------------------------------| DR |Переміщення запасів, призначених для споживання, що | |постачаються на іноземні або орендовані (зафрахтовані) | |іноземними особами транспортні засоби | ----------------------------------------------------------------| E. Форс-мажор | ----------------------------------------------------------------| EA |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене | |форс-мажорними обставинами | ---+------------------------------------------------------------| EB |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене | |відповідним рішенням чи забороною уповноваженого органу | |держави | ---+------------------------------------------------------------| EC |Переміщення товарів з метою повернення за рішенням суб'єкта | |зовнішньоекономічної діяльності - продавця чи відправника, | |який має право розпоряджатися товаром | ---+------------------------------------------------------------| EE |Переміщення товарів з метою повернення за рішенням суб'єкта | |зовнішньоекономічної діяльності - покупця чи отримувача, | |який має право розпоряджатися товаром | ---+------------------------------------------------------------| EF |Товари, що в період знаходження під контролем митних органів| |були безповоротно втрачені внаслідок особливостей чи умов їх| |використання, специфічних властивостей цих товарів або | |впливу форс-мажорних обставин чи інших факторів | ----------------------------------------------------------------| F. Особливості переробки | ----------------------------------------------------------------| FA |Переміщення давальницької сировини відповідно до Закону | |України "Про операції з давальницькою сировиною у | |зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) | ---+------------------------------------------------------------| FB |Переміщення готової продукції, виготовленої з увезеної в | |Україну (вивезеної за її межі) давальницької сировини з | |можливим використанням при цьому українських (іноземних) | |товарів | ---+------------------------------------------------------------| FC |Вивезення готової продукції, виготовленої з використанням | |лише давальницької сировини, закупленої іноземним замовником| |на митній території України за іноземну валюту відповідно до| |Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у | |зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) | |(та можливим використанням інших українських товарів) | ---+------------------------------------------------------------| FD |Вивезення готової продукції, виготовленої зі спільним | |використанням давальницької сировини, ввезеної в Україну та | |закупленої іноземним замовником на митній території України | |за іноземну валюту відповідно до Закону України "Про | |операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних | |відносинах" ( 327/95-ВР ) | |(та можливим використанням інших українських товарів) | ---+------------------------------------------------------------| FE |Переміщення товарів з метою проведення взаєморозрахунків за | |виконання операцій, що пов'язані з переробкою давальницької | |сировини відповідно до Закону України "Про операції з | |давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | |( 327/95-ВР ) | ---+------------------------------------------------------------| FF |Переміщення товарів для виконання їх гарантійного ремонту (у| |тому числі відновлення та регулювання) та у зворотному | |напрямку | ---+------------------------------------------------------------| FG |Переміщення товарів для виконання їх ремонту (у тому числі | |відновлення та регулювання) та у зворотному напрямку (за | |винятком гарантійного ремонту) | ---+------------------------------------------------------------| FI |Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарів | |для їх переробки у митному режимі переробки на митній | |території зі звільненням від оподаткування | ---+------------------------------------------------------------| FK |Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарів | |для їх переробки у митному режимі переробки на митній | |території без звільнення від оподаткування | ---+------------------------------------------------------------| FL |Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарів | |для їх переробки у митному режимі переробки за межами митної| |території | ---+------------------------------------------------------------| FN |Переміщення товарної продукції, тобто продуктів переробки, | |виробництво яких у межах митних режимів переробки є метою | |зовнішньоекономічної операції (позначеної кодами FI - FL) | ---+------------------------------------------------------------| FO |Супутні продукти переробки, тобто продукти переробки, що за | |своїми властивостями придатні для подальшого використання, | |але утворення яких в процесі переробки не є метою | |зовнішньоекономічної операції | ---+------------------------------------------------------------| FP |Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарів, | |розміщених у митний режим переробки, що не був використаний | |в процесі переробки | ---+------------------------------------------------------------| FR |Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування | |товарів чи переробки товарів на митній території або за її | |межами та за своїми властивостями не мають подальшого | |використання й підлягають видаленню або утилізації | ---+------------------------------------------------------------| FS |Вивезення українських товарів, витрачених на здійснення | |операцій з переробки товарів, що ввозилися для переробки | ---+------------------------------------------------------------| FT |Увезення іноземних товарів, витрачених на здійснення | |операцій з переробки товарів, що вивозилися для переробки | ---+------------------------------------------------------------| FU |Інші (крім позначених кодами FA - FT) переміщення товарів чи| |будь-яких продуктів їх переробки у межах митних режимів | |переробки | ----------------------------------------------------------------| G. Особливості тимчасового ввезення (вивезення) | ----------------------------------------------------------------| GA |Багаторазове переміщення товарів та/або транспортних засобів| |через митний кордон (як в Україну, так із України) | ---+------------------------------------------------------------| GB |Зворотне ввезення товарів, тимчасово вивезених за межі | |митної території України згідно із законодавством на | |підставі інших, ніж вантажна митна декларація, документів | ---+------------------------------------------------------------| GC |Зворотне вивезення товарів, тимчасово ввезених на митну | |територію України згідно із законодавством на підставі інших| |ніж вантажна митна декларація, документів | ---+------------------------------------------------------------| GD |Тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від | |оподаткування морських і річкових суден, інших плавучих | |засобів, повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту; | |устаткування й матеріалів, призначених нерезидентами для | |будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших | |плавучих засобів та повітряних суден | ---+------------------------------------------------------------| GE |Тимчасове ввезення (вивезення) упаковки (у т.ч. етикеток та | |марок акцизного збору) відповідно до положень Додатка В.3 до| |Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | ---+------------------------------------------------------------| GF |Зворотне вивезення (ввезення) упаковки, що була тимчасово | |ввезена (вивезена) відповідно до положень Додатка В.3 до | |Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | ---+------------------------------------------------------------| GG |Тимчасове ввезення (вивезення) запасних частин та | |устаткування, призначених відповідно до положень Додатка С | |до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) для | |використання при ремонті тимчасово ввезених (вивезених) | |транспортних засобів | ---+------------------------------------------------------------| GH |Зворотне вивезення (ввезення) запасних частин (у тому числі | |замінених) та устаткування, що були тимчасово ввезені | |(вивезені) відповідно до положень Додатка С до Конвенції про| |тимчасове ввезення ( 995_472 ) для використання при ремонті | |тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобів | ---+------------------------------------------------------------| GI |Тимчасове ввезення (вивезення) та переміщення у зворотному | |напрямку товарів у рамках торгової операції відповідно до | |положень Додатка В.3 до Конвенції про тимчасове ввезення | |( 995_472 ) (крім позначених кодами GE, GF та HD) | ----------------------------------------------------------------| H. Особливості інших митних режимів | ----------------------------------------------------------------| HA |Вивезення товарів, що були раніше ввезені на митну територію| |України та протягом знаходження під митним контролем до | |вивезення не поміщувалися у будь-який митний режим | ---+------------------------------------------------------------| HB |Декларування товарів, поміщених у режим магазину безмитної | |торгівлі, у разі ліквідації цього магазину | ---+------------------------------------------------------------| HC |Декларування товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі| |протягом календарного місяця | ---+------------------------------------------------------------| HD |Вивезення (ввезення) товарів з використанням упаковки (у | |т.ч. етикеток та марок акцизного збору), що була тимчасово | |ввезена (вивезена) відповідно до положень Додатка В.3 до | |Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | ---+------------------------------------------------------------| HE |Декларування товарів (транспортних засобів), тимчасово | |ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених | |за межі митної території України) згідно із законодавством | |на підставі інших, ніж вантажна митна декларація документів | ----------------------------------------------------------------| I. Дипломатичні представництва | ----------------------------------------------------------------| IA |Ввезення товарів, призначених для офіційного (службового) | |користування дипломатичних представництв та консульських | |установ іноземних держав або прирівняних до них організацій | |чи установ | ---+------------------------------------------------------------| IB |Ввезення товарів, призначених для особистого користування | |персоналом дипломатичних представництв та консульських | |установ іноземних держав (та прирівняних до них організацій | |чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари, призначені | |для початкового облаштування | ---+------------------------------------------------------------| IC |Вивезення товарів, призначених для офіційного (службового) | |користування дипломатичних представництв та консульських | |установ України за кордоном або прирівняних до них | |організацій чи установ | ---+------------------------------------------------------------| ID |Вивезення товарів, призначених для особистого користування | |персоналом дипломатичних представництв та консульських | |установ України за кордоном (та прирівняних до них | |організацій чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари,| |призначені для початкового облаштування | ---+------------------------------------------------------------| IE |Інші (крім позначених кодами IA - ID) переміщення товарів | |дипломатичними представництвами, консульськими установами, | |прирівняними до них організаціями чи установами або їх | |персоналом | ---+------------------------------------------------------------| IF |Переміщення товарів міжурядовими організаціями, створеними | |за участю України | ----------------------------------------------------------------| J. Збройні Сили | ----------------------------------------------------------------| JA |Переміщення товарів, призначених для забезпечення | |Чорноморського флоту Російської Федерації на митній | |території України | ---+------------------------------------------------------------| JB |Переміщення товарів Збройних Сил НАТО у зв'язку з | |проведенням операцій або навчань | ---+------------------------------------------------------------| JC |Переміщення товарів Збройних Сил України у зв'язку з | |проведенням операцій або навчань | ---+------------------------------------------------------------| JD |Товари, що з огляду на їх призначення під час перебування | |під контролем митних органів були спожиті або використані | |збройними силами | ---+------------------------------------------------------------| JU |Інші (крім позначених кодами JA - JD) переміщення товарів | |збройних сил чи збройними силами | ----------------------------------------------------------------| K. Валютні цінності | ----------------------------------------------------------------| KA |Переміщення немонетарного золота | ---+------------------------------------------------------------| KB |Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які не | |знаходяться в обігу | ----------------------------------------------------------------| Z. Некласифіковані особливості | ----------------------------------------------------------------| ZZ |Інше | -----------------------------------------------------------------
Розділ 2. Додаткові особливості переміщення товарів
------------------------------------------------------------------ Код| Найменування додаткової особливості | ----------------------------------------------------------------| I. Переміщення товарів, призначених для реалізації інвестиційних| проектів на територіях | ----------------------------------------------------------------| 01 |СЕЗ "Азов" | ---+------------------------------------------------------------| 02 |СЕЗ "Донецьк" | ---+------------------------------------------------------------| 03 |СЕЗ "Закарпаття" | ---+------------------------------------------------------------| 04 |СЕЗ "Інтерпорт Ковель" | ---+------------------------------------------------------------| 05 |Автопорт "Краковець" | ---+------------------------------------------------------------| 06 |СЕЗ "Миколаїв" | ---+------------------------------------------------------------| 07 |СЕЗ "Порто-франко" | ---+------------------------------------------------------------| 08 |СЕЗ "Порт Крим" | ---+------------------------------------------------------------| 09 |СЕЗ "Рені" | ---+------------------------------------------------------------| 10 |СЕЗ "Курортополіс Трускавець" | ---+------------------------------------------------------------| 11 |СЕЗ "Славутич" | ---+------------------------------------------------------------| 12 |СЕЗ "Яворів" | ---+------------------------------------------------------------| 13 |ТПР в Автономній Республіці Крим | ---+------------------------------------------------------------| 14 |ТПР у Волинській області | ---+------------------------------------------------------------| 15 |ТПР у Донецькій області | ---+------------------------------------------------------------| 16 |ТПР у Житомирській області | ---+------------------------------------------------------------| 17 |ТПР у Луганській області | ---+------------------------------------------------------------| 18 |ТПР у Чернігівській області | ---+------------------------------------------------------------| 19 |Закарпатської області | ---+------------------------------------------------------------| 20 |м. Харкова | ---+------------------------------------------------------------| 21 |м. Шостки Сумської області | ----------------------------------------------------------------| II. Переміщення товарів технологічними парками для реалізації | інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними | напрямами науково-технічної діяльності | ----------------------------------------------------------------| 41 |"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка | |та сенсорна техніка" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 42 |"Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 43 |"Інститут монокристалів" (м. Харків) | ---+------------------------------------------------------------| 44 |"Вуглемаш" (м. Донецьк) | ---+------------------------------------------------------------| 45 |"Інститут технічної теплофізики" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 46 |"Київська політехніка" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 47 |"Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 48 |"Укрінфотех" (м. Київ) | ----------------------------------------------------------------| III. Некласифіковані додаткові особливості | ----------------------------------------------------------------| 00 |Інше | ----------------------------------------------------------------- Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний
кордон із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби N 1086 ( v1086342-07 ) від 19.12.2007, N 48 ( v0048342-08 )
від 26.01.2008, N 346 ( v0346342-08 ) від 09.04.2008 }
Заступник директора Департаменту
декларування та митних режимів -
начальник відділу застосування
митних режимів І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

умов поставки

------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | літерний| | --------+-------------------------------------------------------| EXW |Франко-завод (... назва місця) | --------+-------------------------------------------------------| FCA |Франко-перевізник (... назва місця призначення) | --------+-------------------------------------------------------| FAS |Франко вздовж борту судна (... назва порту | |відвантаження) | --------+-------------------------------------------------------| FOB |Франко-борт (... назва порту відвантаження) | --------+-------------------------------------------------------| CFR |Вартість і фрахт (... назва порту призначення) | --------+-------------------------------------------------------| CIF |Вартість, страхування та фрахт (... назва порту | |призначення) | --------+-------------------------------------------------------| CPT |Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця | |призначення) | --------+-------------------------------------------------------| CIP |Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (... назва| |місця призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DAF |Поставка до кордону (... назва місця поставки) | --------+-------------------------------------------------------| DES |Поставка з судна (... назва порту призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DEQ |Поставка з причалу (... назва порту призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DDU |Поставка без сплати мита (... назва місця призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DDP |Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення) | -----------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митної вартості І.Г.Ляденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

характерів угод
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ УКРАЇНИ | ----------------------------------------------------------------| 10 |Переміщення товарів з розрахунками у валюті України | ------+---------------------------------------------------------| 12 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ У ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНІЙ ВАЛЮТІ (ВКВ) | ----------------------------------------------------------------| 21 |Переміщення товарів з розрахунками у ВКВ (крім державного| |кредиту й погашення державного кредиту) | ------+---------------------------------------------------------| 22 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | ------+---------------------------------------------------------| 23 |Переміщення товарів за державним кредитом | ------+---------------------------------------------------------| 26 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного | |кредиту | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ ЗА КЛІРИНГАМИ | ----------------------------------------------------------------| 31 |Переміщення товарів з розрахунком у кліринговій валюті | |(крім державного кредиту й погашення державного кредиту) | ------+---------------------------------------------------------| 33 |Переміщення товарів за державним кредитом | ------+---------------------------------------------------------| 36 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного | |кредиту | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ З ОБМЕЖЕНОЮ КОНВЕРТАЦІЄЮ | ----------------------------------------------------------------| 41 |Переміщення товарів з розрахунком у замкнутій валюті | |(крім державного кредиту) | ------+---------------------------------------------------------| 42 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | ------+---------------------------------------------------------| 43 |Переміщення товарів за державним кредитом | ----------------------------------------------------------------| ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЗА ІНШИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | ----------------------------------------------------------------| 51 |Переміщення товарів у порядку прямого товарообміну | |(бартерні угоди) | ------+---------------------------------------------------------| 52 |Переміщення товарів у рахунок виконаних робіт і наданих | |послуг | ------+---------------------------------------------------------| 53 |Переміщення товарів (у тому числі запасів, призначених | |для споживання) з митної території України на українські | |або орендовані українськими суб'єктами | |зовнішньоекономічної діяльності транспортні засоби та в | |зворотному напрямку | ------+---------------------------------------------------------| 54 |Переміщення газу за транзит через території інших країн | ----------------------------------------------------------------| ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У РАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА УГОДАМИ ПРО | СПІВРОБІТНИЦТВО | ----------------------------------------------------------------| 71 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань | |з розрахунками в кліринговій валюті | ------+---------------------------------------------------------| 72 |Переміщення товарів у рахунок зобов'язань за угодами з | |країнами СНД | ------+---------------------------------------------------------| 75 |Переміщення товарів у рахунок довгострокових зобов'язань | |у будівництві підприємств | ------+---------------------------------------------------------| 78 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань | |з розрахунками у ВКВ | ----------------------------------------------------------------| ІНШЕ | ----------------------------------------------------------------| 81 |Переміщення товарів на безоплатній основі по | |некомерційних операціях | ------+---------------------------------------------------------| 82 |Переміщення товарів відповідно до Закону України "Про | |операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних| |відносинах" ( 327/95-ВР ) | ------+---------------------------------------------------------| 83 |Переміщення товарів на підставі договорів про | |інвестиційну діяльність | ------+---------------------------------------------------------| 84 |Інше | -----------------------------------------------------------------
{ Класифікатор характерів угод в редакції Наказу Державної митної
служби N 1086 ( v1086342-07 ) від 19.12.2007, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 346
( v0346342-08 ) від 09.04.2008 }
Директор Департаменту
митної статистики Н.Т.Овдієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

видів транспорту

------------------------------------------------------------------ N з/п | Вид транспорту | Код | Особливість перевезення | --------+-------------------+------+----------------------------| 1 | Морський | 10 |Морське судно | | транспорт |------+----------------------------| | | 11 |Контейнер на морському судні| | |------+----------------------------| | | 12 |Залізничний вагон на | | | |морському судні | | |------+----------------------------| | | 16 |Вантажний автомобіль на | | | |морському судні | | |------+----------------------------| | | 17 |Причіп або напівпричіп на | | | |морському судні | | |------+----------------------------| | | 18 |Судно внутрішнього плавання | | | |на морському судні | --------+-------------------+------+----------------------------| 2 | Залізничний | 20 |Залізничний вагон | | транспорт |------+----------------------------| | | 21 |Контейнер на залізничному | | | |вагоні | | |------+----------------------------| | | 23 |Вантажний автомобіль на | | | |залізничному вагоні | | |------+----------------------------| | | 24 |Причіп або напівпричіп на | | | |залізничному вагоні | --------+-------------------+------+----------------------------| 3 | Автомобільний | 30 |Вантажний автомобіль | | транспорт |------+----------------------------| | | 31 |Контейнер на вантажному | | | |автомобілі | --------+-------------------+------+----------------------------| 4 | Повітряний | 40 |Повітряне судно | | транспорт |------+----------------------------| | | 41 |Контейнер на повітряному | | | |судні | | |------+----------------------------| | | 42 |Вантажний автомобіль на | | | |повітряному судні | | |------+----------------------------| | | 43 |Причіп або напівпричіп на | | | |повітряному судні | --------+-------------------+------+----------------------------| 5 | Міжнародне | 50 |Поштове відправлення | | відправлення |------+----------------------------| | | 51 |Експрес-відправлення | --------+-------------------+------+----------------------------| 7 | Стаціонарні | 70 |Трубопровідний транспорт | | засоби |------+----------------------------| | транспортування | 71 |Лінії електропередачі | --------+-------------------+------+----------------------------| 8 | Внутрішній | 80 |Судно внутрішнього плавання | | водний транспорт | | | --------+-------------------+------+----------------------------| 9 | Інший | 90 |Транспортний засіб, що | | | |переміщується своїм ходом як| | | |товар | | |------+----------------------------| | | 91 |Переміщення товарів у ручній| | | |поклажі | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048
КЛАСИФІКАТОР

додаткової митної інформації

{ Класифікатор в редакції Наказів Державної митної служби N 58
( v0058342-08 ) від 28.01.2008, N 381 ( v0381342-08 ) від
15.04.2008 }
{ Нову редакцію Класифікатора див. у Наказі Державної митної
служби N 267 ( v0267342-08, va267342-08 ) від 25.03.2008 }
{ Нову редакцію Класифікатора додаткової митної інформації див. у
Наказі Державної митної служби N 413 ( v0413342-08 ) від
22.04.2008; зміни до Класифікатора див. в Наказах Державної митної
служби N 523 ( v0523342-08 ) від 19.05.2008, N 524 ( v0524342-08 )
від 19.05.2008; нову редакцію Класифікатора додаткової митної
інформації див. у Наказі Державної митної служби N 708
( v0708342-08 ) від 02.07.2008 }
{ Технічну помилку до Класифікатора див. в Листах Державної митної
служби N 29/5-11.3/5007-ЕП ( v5007342-08 ) від 09.07.2008,
N 29/5-11.3/5195-ЕП ( v5195342-08 ) від 15.07.2008 }
{ Зміни до Класифікатора див. в Наказах Державної митної служби
N 845 ( v0845342-08 ) від 01.08.2008, N 873 ( v0873342-08 ) від
11.08.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

пільг в обкладенні товарів увізним митом

------------------------------------------------------------------ Код |Підстава для надання пільги | Назва товару | пільги| | | ------+----------------------------+----------------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | товарів увізним митом | ----------------------------------------------------------------| 001 |Закон України "Про Єдиний |Транспортні засоби, що | |митний тариф" ( 2097-12 ), |здійснюють регулярні | |стаття 19, пункт "а" |міжнародні перевезення | | |вантажів, багажу та | | |пасажирів, а також предмети | | |матеріально-технічного | | |постачання й спорядження, | | |паливо, продовольство та | | |інше майно, потрібні для їх | | |нормальної експлуатації на | | |час перебування в дорозі, у | | |пунктах проміжної зупинки, | | |або придбані за кордоном у | | |зв'язку з ліквідацією аварії| | |(поломки) цих транспортних | | |засобів | ------+----------------------------+----------------------------| 003 |Закон України "Про Єдиний |Валюта України, іноземна | |митний тариф" ( 2097-12 ), |валюта, цінні папери та | |стаття 19, пункт "в" |банківські метали | ------+----------------------------+----------------------------| 004 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що | |митний тариф" ( 2097-12 ), |підлягають оберненню у | |стаття 19, пункт "г" |власність держави у випадках| | |передбачених законами | | |України | ------+----------------------------+----------------------------| 005 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, що | |митний тариф" ( 2097-12 ), |стали в результаті | |стаття 19, пункт "д" |пошкодження до пропуску їх | | |через митний кордон України | | |непридатними для | | |використання як вироби або | | |матеріали | ------+----------------------------+----------------------------| 006 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, які| |митний тариф" ( 2097-12 ), |походять з митної території | |стаття 19, пункт "є" |України й увозяться назад на| | |цю територію без обробки або| | |переробки | ------+----------------------------+----------------------------| 009 |Резервна | | ------+----------------------------+----------------------------| 010 |Закон України "Про Єдиний |Документи та видання, які | |митний тариф" ( 2097-12 ), |надсилаються в рамках | |стаття 19, пункт "й" |міжнародного обміну до | | |освітніх, наукових або | | |культурних закладів, у тому | | |числі бібліотек. Перелік цих| | |закладів визначається | | |Кабінетом Міністрів України | ------+----------------------------+----------------------------| 011 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші матеріальні | |митний тариф" ( 2097-12 ), |цінності, включаючи будь-які| |стаття 19, пункт "л" |предмети, майно, продукцію, | | |обладнання, устаткування, | | |транспортні засоби й інші | | |речі майнового характеру, що| | |ввозяться на митну територію| | |України та призначені для | | |виконання угоди про розподіл| | |продукції | ------+----------------------------+----------------------------| 014 |Закон України "Про Єдиний |У період з 1 січня 2004 року| |митний тариф" ( 2097-12 ), |до 1 січня 2009 року товари,| |стаття 19, пункт "о" |які не виробляються в | | |Україні і ввозяться на митну| | |територію України для | | |використання у видавничій | | |діяльності та діяльності з | | |виготовлення книжкової | | |продукції, яка виробляється | | |в Україні, та мають згідно з| | |Українською класифікацією | | |товарів зовнішньоекономічної| | |діяльності (УКТ ЗЕД) такі | | |коди ( 2371б-14): | | |3211 00 00 | | |Готові сикативи | | |3212 90 31 00, | | |3212 90 39 00 (з 01.01.08 | | |відповідатиме коду 3212 90 | | |38 00) | | |Тільки пігменти (включаючи | | |металеві порошки та металеві| | |пластівці), дисперговані у | | |неводному середовищі у | | |вигляді рідини, пасти або | | |густої маси, гатунків, які | | |використовують для | | |виробництва друкарських фарб| | |(включаючи емалі); крім | | |перламутрової есенції та тих| | |що на основі алюмінієвого | | |порошку | | |3215 11 00 00 | | |Фарби друкарські чорні | | |3215 19 00 00 | | |Фарби друкарські, крім | | |чорної | | |3505 10 50 00, | | |3505 10 90 00 | | |Модифіковані крохмалі, які | | |використовуються в паперовій| | |промисловості | | |3701 30 00 00 | | |Тільки пластини (алюмінієві)| | |із нанесеним на них | | |сенсибілізованим | | |(світлочутливим) шаром та | | |пластини, | | |фотополімеризаційно | | |придатні для виготовлення | | |друкарських форм у | | |поліграфії, довжина | | |будь-якого боку яких | | |перевищує 255 мм; пластини | | |(магнієві) із нанесеним на | | |них сенсибілізованим | | |(світлочутливим) шаром для | | |виготовлення штампів для | | |тиснення в поліграфії, | | |довжина будь-якого боку | | |яких перевищує 255 мм; | | |фотоплівки плоскі (листові) | | |для виготовлення фотоформ у | | |поліграфії, довжина | | |будь-якого боку яких | | |перевищує 255 мм | | |3702 42 00 00 | | |Фотоплівки рулонні для | | |виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад | | |610 мм і завдовжки понад | | |200 м | | |3702 43 00 10 | | |Фотоплівки рулонні для | | |виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад | | |610 мм і завдовжки не більш | | |як 200 м | | |3702 44 00 90 | | |Фотоплівки рулонні для | | |виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад | | |105 мм, але не більш як 610 | | |мм і завдовжки понад 200 м | | |3907 50 00 00 | | |Смоли алкідні | | |4008 21 90 00 | | |Офсетні гумові пластини із | | |непористої гуми, крім | | |покриття для підлог і матів | | |4703 21 00 00 | | |Целюлоза з деревини, | | |натронна чи сульфатна, крім | | |розчинних сортів, | | |напіввибілена або вибілена | | |з хвойних порід | | |4703 29 00 00 | | |Целюлоза з деревини, | | |натронна чи сульфатна, крім | | |розчинних сортів, | | |напіввибілена або вибілена | | |з листяних порід | | |4704 21 00 00 | | |Целюлоза з деревини | | |сульфітна, крім розчинних | | |сортів, напіввибілена або | | |вибілена з хвойних порід | | |4707 90 10 00 | | |Несортовані відходи паперу | | |або картону та макулатура | | |4707 90 90 00 | | |Відсортовані відходи паперу | | |або картону та макулатура | | |( 2371в-14 ) | | |5901 10 00 00 | | |Тільки тканини для | | |виготовлення палітурок для | | |книг ( 2371г-14 ) | | |8439 10 00 00, | | |8439 20 00 00, | | |8439 30 00 00 | | |Обладнання для виробництва | | |паперової маси з целюлозних | | |волокнистих матеріалів або | | |для виробництва чи | | |оброблення паперу або | | |картону | | |8440 10 00 00 | | |Обладнання для оправлення, | | |включаючи машини для | | |брошурування | | |8441 10 00 00 | | |Інше обладнання для | | |виробництва товарів з | | |паперової маси, паперу або | | |картону, включаючи різальні | | |машини будь-якого типу, крім| | |частин | | |8443 11 00 00, | | |8443 19 10 00, | | |8443 19 31 00, | | |8443 19 35 00, | | |8443 19 39 00, | | |8443 19 90 00, | | |8443 60 00 00, | | |8443 90 10 00, | | |8443 90 80 00 | | |Машини для офсетного друку | | |та обладнання і частини до | | |них, крім товарної позиції | | |8443 90 05 00 | ------+----------------------------+----------------------------| 016 |Декрет Кабінету Міністрів |На період виконання робіт з | |України "Про Єдиний митний |підготовки до зняття та | |тариф України" ( 4-93 ), |зняття енергоблоків | |стаття 2 |Чорнобильської АЕС з | | |експлуатації та перетворення| | |об'єкта "Укриття" на | | |екологічно безпечну систему | | |товари (сировина, матеріали,| | |устаткування та обладнання) | | |що надходять у рамках | | |міжнародної технічної | | |допомоги, що подається на | | |безоплатній та безповоротній| | |основі для подальшої | | |експлуатації, підготовки до | | |зняття й зняття енергоблоків| | |Чорнобильської АЕС з | | |експлуатації, перетворення | | |об'єкта "Укриття" на | | |екологічно безпечну систему | | |та забезпечення соціального | | |захисту персоналу | | |Чорнобильської АЕС | ------+----------------------------+----------------------------| 017 |Угода між Кабінетом |Товари (крім підакцизних), | |Міністрів України та Урядом |що ввозяться на митну | |Російської Федерації про |територію України відповідно| |переміщення товарів у рамках|до Угоди між Кабінетом | |співробітництва в освоєнні |Міністрів України та Урядом | |космічного простору, |Російської Федерації про | |створенні та експлуатації |переміщення товарів у рамках| |ракетно-космічної та |співробітництва в освоєнні | |ракетної техніки ( 643_148 )|космічного простору, | |від 11.02.2001, статті 3, 5,|створенні та експлуатації | |7 |ракетно-космічної та | | |ракетної техніки | | |( 643_148 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 018 |Декрет Кабінету Міністрів |Товари (інвентар, обладнання| |України "Про Єдиний митний |екіпіровка та | |тариф України" ( 4-93 ), |медико-біологічні засоби), | |стаття 2 |що ввозяться на митну | | |територію України в порядку,| | |визначеному Законом України | | |"Про підтримку олімпійського| | |паралімпійського руху та | | |спорту вищих досягнень в | | |Україні" ( 1954-14 ), і | | |використовуються для | | |підготовки та участі членів | | |збірних команд України в | | |олімпійських і | | |паралімпійських іграх | ------+----------------------------+----------------------------| 019 |Закон України "Про Єдиний |Продукція промислу | |митний тариф" ( 2097-12 ), |українських та орендованих | |стаття 19, пункт "б" |(зафрахтованих) українськими| | |підприємствами і | | |організаціями суден, які | | |ведуть морський промисел, що| | |ввозиться на митну територію| | |України | ------+----------------------------+----------------------------| 021 |Закон України "Про операції |Нафтопродукти, вироблені з | |з давальницькою сировиною у |давальницької нафти, | |зовнішньоекономічних |увезеної іноземним | |відносинах" ( 327/95-ВР ), |замовником, що реалізуються | |стаття 3, частина 1 |на митній території України | ------+----------------------------+----------------------------| 025 |Закон України "Про Єдиний |Техніка, устаткування, майно| |митний тариф" ( 2097-12 ), |й матеріали, що ввозяться на| |стаття 19, пункт "ш" |митну територію України | | |розвідувальними органами | | |України та призначені для | | |власного використання цими | | |органами | ------+----------------------------+----------------------------| 026 |Закон України "Про Єдиний |Матеріали, устаткування та | |митний тариф" ( 2097-12 ), |комплектуючі вироби (крім | |стаття 19, пункт "у" |підакцизних), що ввозяться | | |вітчизняними підприємствами | | |для переробки, | | |комплектування на митній | | |території України з | | |подальшим вивезенням за межі| | |України для реалізації | | |інвестиційних проектів у | | |Туркменістані відповідно до | | |Спільного Розпорядження | | |Президента України Л.Кучми і| | |Президента Туркменістану | | |С.Ніязова "Про будівництво і| | |фінансування інвестиційних | | |об'єктів загальнодержавного | | |значення в Туркменістані" | | |( 795_700 ) від 04.10.2000, | | |якщо такі товари не | | |виробляються в Україні або | | |не відповідають вимогам | | |замовників, визначеним у | | |контрактах (договорах) | ------+----------------------------+----------------------------| 028 |Закон України "Про Єдиний |Архівні документи, придбані | |митний тариф" ( 2097-12 ), |з метою їх унесення до | |стаття 19, пункт "с" |Національного архівного | | |фонду | ------+----------------------------+----------------------------| 030 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога у | |гуманітарну допомогу" |грошовій або натуральній | |( 1192-14 ), стаття 6 |формі, яка ввозиться, | | |пересилається в Україну | ------+----------------------------+----------------------------| 053 |Закон України "Про |Нове устаткування, | |спеціальний режим |обладнання та комплектуючі, | |інноваційної діяльності |а також матеріали, які не | |технологічних парків" |виробляються в Україні, що | |( 991-14 ), стаття 7 |ввозяться для реалізації | | |проектів технологічних | | |парків | ------+----------------------------+----------------------------| 061 |Угода про привілеї та |Предмети для службового | |імунітети Комісії із захисту|користування та видання, що | |Чорного моря від забруднення|ввозяться для службового | |( 998_148 ) від 28.04.2000, |користування Комісією із | |стаття 8, пункт 1 "b" |захисту Чорного моря від | | |забруднення | ------+----------------------------+----------------------------| 062 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | |дипломатичні зносини |Україну для офіційного | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування дипломатичними | |стаття 36 |представництвами, | |Віденська конвенція про |консульськими установами | |консульські зносини |іноземних держав на | |( 995_047 ) від 24.04.63, |території України | |стаття 50 | | |Закон України "Про Єдиний | | |митний тариф" ( 2097-12 ), | | |стаття 19, пункт "е" | | ------+----------------------------+----------------------------| 063 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | |України |Україну для офіційного | |Закон України "Про Єдиний |користування | |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництвами міжнародних| |стаття 19, пункт "е" |організацій, які | | |користуються на території | | |України митними пільгами | | |відповідно до міжнародних | | |угод України | ------+----------------------------+----------------------------| 064 |Відповідна міжнародна угода |Предмети, що ввозяться в | |України |Україну для офіційного | |Закон України "Про Єдиний |користування | |митний тариф" ( 2097-12 ), |представництвами іноземних | |стаття 19, пункт "е" |підприємств та організацій, | | |які користуються на | | |території України митними | | |пільгами відповідно до | | |міжнародних угод України | ------+----------------------------+----------------------------| 065 |Міжурядові угоди України з |Товари, що ввозяться в | |країнами СНД, з Республікою |Україну згідно з | |Македонія про вільну |міжурядовими угодами України| |торгівлю |з країнами СНД, з | | |Республікою Македонія про | | |вільну торгівлю | ------+----------------------------+----------------------------| 067 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | |Міністрів України від |митну територію України в | |21.08.2001 N 379-р |рамках проекту "Реабілітація| |( 379-2001-р ) |та розширення | | |централізованого | | |теплопостачання м. Києва" | | |( 996_017 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 068 |Угода між Україною і |Вантажі, що надходять в | |Сполученими Штатами Америки |Україну на виконання Угоди | |щодо надання допомоги |між Україною і Сполученими | |Україні в ліквідації |Штатами Америки щодо надання| |стратегічної ядерної зброї, |допомоги Україні в | |а також запобігання |ліквідації стратегічної | |розповсюдженню зброї |ядерної зброї, а також | |масового знищення |запобігання розповсюдженню | |( 840_007 ), від 25.10.93, |зброї масового знищення | |стаття VIII |( 840_007 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 069 |Угода про створення |Товари та інші предмети, що | |Українського |ввозяться в Україну на | |науково-технологічного |виконання Угоди про | |центру ( 998_032 ), укладена|створення Українського | |Україною, Канадою, |науково-технологічного | |Сполученими Штатами Америки |центру ( 998_032 ), | |та Швецією, від 25.10.93, |укладеної Україною, Канадою | |стаття Х |Сполученими Штатами Америки | | |та Швецією | ------+----------------------------+----------------------------| 070 |Угода між Урядом України і |Предмети, призначені для | |Урядом Республіки Польща про|впорядкування місць пам'яті | |збереження місць пам'яті і |і поховання, які ввозяться | |поховання жертв війни та |спеціальними робочими | |політичних репресій |групами в Україну в рамках | |( 616_014 ) від 21.03.94, |Угоди між Урядом України і | |стаття 8 |Урядом Республіки Польща про| | |збереження місць пам'яті і | | |поховання жертв війни та | | |політичних репресій | | |( 616_014 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 071 |Угода між Урядом України і |Оснащення та матеріали для | |Урядом Російської Федерації |забезпечення | |про співробітництво в галузі|аварійно-рятувальних | |попередження промислових |формувань, що ввозяться в | |аварій, катастроф, стихійних|Україну в рамках міжурядових| |лих та ліквідації їхніх |угод про співробітництво в | |наслідків ( 643_066 ) від |галузі попередження | |23.04.97, стаття 12 |промислових аварій, | |----------------------------|катастроф, стихійних лих та | |Угода між Кабінетом |ліквідації їх наслідків | |Міністрів України та | | |Виконавчою Владою Грузії про| | |співробітництво у галузі | | |попередження промислових | | |аварій, катастроф, стихійних| | |лих та ліквідації їхніх | | |наслідків ( 268_036 ) від | | |07.12.98, стаття 12 | | |----------------------------| | |Угода між Кабінетом | | |Міністрів України та Урядом | | |Республіки Вірменія про | | |співробітництво в галузі | | |попередження надзвичайних | | |ситуацій і ліквідації їх | | |наслідків ( 051_018 ) від | | |01.03.2001, стаття 10, пункт| | |1 | | |----------------------------+----------------------------| |Угода між Кабінетом |Оснащення та предмети | |Міністрів України та Урядом |допомоги, що ввозяться в | |Словацької Республіки про |Україну в рамках Угоди між | |співробітництво і взаємну |Кабінетом Міністрів України | |допомогу у разі виникнення |та Урядом Словацької | |надзвичайних ситуацій |Республіки про | |( 703_011 ) від 05.12.2000, |співробітництво і взаємну | |стаття 8, пункт 3 |допомогу у разі виникнення | | |надзвичайних ситуацій | | |( 703_011 ) | |----------------------------+----------------------------| |Угода між Кабінетом |Оснащення та вантажі | |Міністрів України і Урядом |допомоги, що ввозяться в | |Республіки Польща про |Україну в рамках Угоди між | |співробітництво та взаємну |Кабінетом Міністрів України | |допомогу в галузі |і Урядом Республіки Польща | |попередження катастроф, |про співробітництво та | |стихійних лих, інших |взаємну допомогу в галузі | |надзвичайних ситуацій та |попередження катастроф, | |ліквідації їх наслідків |стихійних лих, інших | |( 616_029 ) від 19.07.2002, |надзвичайних ситуацій та | |стаття 7, пункт 3 |ліквідації їх наслідків | | |( 616_029 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 072 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, що | |Федеративною Республікою |імпортуються в Україну в | |Німеччина про співпрацю у |рамках Угоди між Україною та| |справах осіб німецького |Федеративною Республікою | |походження, які проживають в|Німеччина про співпрацю у | |Україні ( 276_002 ), від |справах осіб німецького | |03.09.96, стаття 14 |походження, які проживають в| | |Україні ( 276_002 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 074 |Угода між Урядом України та |Матеріали, напівфабрикати, | |Урядом Російської Федерації |комплектуючі вироби та інші | |про виробничу і |матеріальні ресурси, | |науково-технічну кооперацію |потрібні для виробництва | |підприємств оборонної галузі|озброєння й військової | |промисловості ( 643_003 ) |техніки в рамках | |від 18.11.93, стаття 5 |коопераційних зв'язків, які | | |ввозяться в Україну на | | |виконання Угоди між Урядом | | |України та Урядом Російської| | |Федерації про виробничу і | | |науково-технічну кооперацію | | |підприємств оборонної галузі| | |промисловості ( 643_003 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 078 |Угода між Кабінетом |Обладнання й майно, що | |Міністрів України та |ввозяться відповідно до | |Підготовчою комісією |Угоди між Кабінетом | |Організації Договору про |Міністрів України та | |всеосяжну заборону ядерних |Підготовчою комісією | |випробувань про проведення |Організації Договору про | |заходів, у тому числі |всеосяжну заборону ядерних | |післясертифікаційної |випробувань про проведення | |діяльності, стосовно |заходів, у тому числі | |об'єктів з міжнародного |післясертифікаційної | |моніторингу за Договором про|діяльності, стосовно | |всеосяжну заборону ядерних |об'єктів з міжнародного | |випробувань ( 995_412 ) від |моніторингу за Договором про| |17.09.99, стаття 8 |всеосяжну заборону ядерних | | |випробувань ( 995_412 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 079 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та | |співробітництво між Дитячим |інші види постачання, | |Фондом Організації |призначені для програм | |Об'єднаних Націй та Урядом |співробітництва відповідно | |України ( 995_364 ) від |до основного плану | |07.09.98, стаття VII, пункт |діяльності згідно з Основною| |6 |Угодою про співробітництво | | |між Дитячим Фондом | | |Організації Об'єднаних Націй| | |та Урядом України | | |( 995_364 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 080 |Угода між Урядом України і |Товари, що ввозяться в | |Урядом Сполучених Штатів |Україну на виконання Угоди | |Америки про гуманітарне і |між Урядом України і Урядом | |техніко-економічне |Сполучених Штатів Америки | |співробітництво ( 840_295) |про гуманітарне і | |від 07.05.92, стаття I |техніко-економічне | | |співробітництво ( 840_295) | ------+----------------------------+----------------------------| 081 |Угода про партнерство та |Товари та інші предмети, що | |співробітництво між |ввозяться в Україну на | |Європейськими |виконання Угоди про | |Співтовариствами і Україною |партнерство та | |( 998_012 ) від 14.06.94. |співробітництво між | |Додаток до Загальних правил,|Європейськими | |що застосовуються до |Співтовариствами і Україною | |меморандумів про |( 998_012 ) з метою | |фінансування ( 994_106 ), |реалізації проектів | |від 28.12.94, стаття 13 |технічної допомоги в рамках | | |програми TACIS | ------+----------------------------+----------------------------| 083 |Рамкова угода між Урядом |Матеріали, що ввозяться в | |України та Урядом |Україну за дорученням Уряду | |Федеративної Республіки |Федеративної Республіки | |Німеччина про консультування|Німеччина або виконавця для | |і технічне співробітництво |реалізації проектів, | |( 276_730 ) від 29.05.96, |укладених у межах Рамкової | |стаття 8 |угоди між Урядом України та | | |Урядом Федеративної | | |Республіки Німеччина про | | |консультування і технічне | | |співробітництво ( 276_730 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 084 |Угода між Урядом України і |Обладнання, що надається | |Урядом Королівства Данія |Данією як технічна допомога | |щодо допомоги в енергетичній|для впровадження проектів, | |програмі, яка враховує |розроблених у межах Угоди | |аспекти захисту довкілля |між Урядом України і Урядом | |( 208_001 ), від 02.04.97, |Королівства Данія щодо | |стаття 7 |допомоги в енергетичній | | |програмі, яка враховує | | |аспекти захисту довкілля | | |( 208_001 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 085 |Угода між Україною та |Обладнання та матеріали, які| |Європейським Банком |фінансуються Європейським | |Реконструкції та Розвитку |банком реконструкції та | |стосовно діяльності |розвитку з коштів грантів, | |Чорнобильського Фонду |наданих Чорнобильським | |"Укриття" в Україні |фондом об'єкту "Укриття", та| |( 996_004 ) від 20.11.97, |імпортуються в Україну в | |розділ 6 |межах Угоди між Україною та | | |Європейським Банком | | |Реконструкції та Розвитку | | |стосовно діяльності | | |Чорнобильського Фонду | | |"Укриття" в Україні | | |( 996_004 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 086 |Меморандум про створення і |Товари, обладнання, що | |діяльність Японського центру|імпортуються на виконання | |в Україні ( 392_001 ) від |Меморандуму про створення і | |19.05.97, стаття III |діяльність Японського центру| | |в Україні ( 392_001 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 087 |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |музичних інструментів |постачання музичних | |Національній філармонії |інструментів Національній | |України ( 392_008 ) від |філармонії України | |13.04.99, пункт 5 |( 392_008 ) | |----------------------------+----------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | |Японії щодо виконання |України та Урядом Японії | |Проекту вдосконалення рівня |щодо виконання Проекту | |медичного обладнання в |вдосконалення рівня | |українській спеціалізованій |медичного обладнання в | |лікарні "ОХМАТДИТ" |українській спеціалізованій | |( 392_088 ) від 22.08.2000, |лікарні "ОХМАТДИТ" | |пункт 6 |( 392_088 ) | |----------------------------+----------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |аудіовізуального обладнання |постачання аудіовізуального | |Національному музею історії |обладнання Національному | |України ( 392_010 ) від |музею історії України | |30.07.99, пункт 5 |( 392_010 ) | |----------------------------+----------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | |Японії щодо надання |України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |аудіообладнання |постачання аудіообладнання | |Національному академічному |Національному академічному | |драматичному театру імені |драматичному театру імені | |І.Франка ( 392_025 ) від |І.Франка ( 392_025 ) | |01.02.2001, пункт 5 | | |----------------------------+----------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | |Японії про надання |України та Урядом Японії про| |японського культурного |надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |музичних інструментів, |постачання музичних | |аудіо- та відеообладнання |інструментів, аудіо- та | |Київській дитячій Академії |відеообладнання Київській | |мистецтв ( 392_020 ) від |дитячій Академії мистецтв | |28.03.2003, параграф 6, |( 392_020 ) | |пункт 1 "b" | | |----------------------------+----------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в | |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди | |Міністрів України та Урядом |між Кабінетом Міністрів | |Японії про надання |України та Урядом Японії про| |японського культурного |надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |освітлювального обладнання |постачання освітлювального | |Львівському державному |обладнання Львівському | |академічному театру опери та|державному академічному | |балету імені |театру опери та балету імені| |С.Крушельницької ( 392_023 )|С.Крушельницької ( 392_023 )| |від 01.09.2003, параграф 6, | | |пункт 1 "b" | | ------+----------------------------+----------------------------| 088 |Угода (у формі обміну |Матеріали та обладнання, що | |нотами) між Кабінетом |ввозяться в Україну на | |Міністрів України та Урядом |виконання Угоди між | |Японії про надання кредиту |Кабінетом Міністрів України | |для фінансування проекту |та Урядом Японії про надання| |розвитку Державного |кредиту для фінансування | |міжнародного аеропорту |проекту розвитку Державного | |"Бориспіль" ( 392_026 ) від |міжнародного аеропорту | |29.03.2005, пункт 7 "с" |"Бориспіль" ( 392_026 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 089 |Угода про грант (Проект |Товари, обладнання, що | |ядерної безпеки |закуплені з використанням | |Чорнобильської АЕС) між |коштів з рахунку ядерної | |Європейським банком |безпеки та імпортуються в | |реконструкції та розвитку як|Україну на виконання Угоди | |Розпорядником коштів Гранту |про грант (Проект ядерної | |з Рахунку ядерної безпеки |безпеки Чорнобильської АЕС) | |Урядом України та |між Європейським банком | |Чорнобильською атомною |реконструкції та розвитку як| |електростанцією ( 996_729 ) |Розпорядником коштів Гранту | |від 12.11.96, розділ 1.01 |з Рахунку ядерної безпеки | |Стандартні терміни й умови, |Урядом України та | |які поширюються на гранти з |Чорнобильською атомною | |рахунку ядерної безпеки |електростанцією ( 996_729 ) | |( 996_729 ), від 14.06.93, | | |розділ 7.01 | | ------+----------------------------+----------------------------| 090 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | |Міністрів України та Урядом |імпортуються в Україну в | |Королівства Нідерланди про |рамках Угоди між Кабінетом | |технічне та фінансове |Міністрів України та Урядом | |співробітництво ( 528_002 ) |Королівства Нідерланди про | |від 11.05.98, стаття 4 |технічне та фінансове | | |співробітництво ( 528_002 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 091 |Угода між Урядом України і |Обладнання, матеріали, що | |Урядом Швейцарської |фінансуються швейцарською | |Конфедерації про технічне та|стороною на безоплатній | |фінансове співробітництво |основі та ввозяться в | |( 756_001 ) від 13.10.97, |Україну з метою реалізації | |стаття 3 |проектів співробітництва в | | |рамках Угоди між Урядом | | |України і Урядом | | |Швейцарської Конфедерації | | |про технічне та фінансове | | |співробітництво ( 756_001 ) |
|------+----------------------------+----------------------------| 092 |Рамкова угода щодо Грантів |Обладнання, матеріали та | |технічної допомоги між |фонди, що імпортуються в | |Україною та Міжнародним |Україну в межах Рамкової | |банком реконструкції та |угоди щодо Грантів технічної| |розвитку ( 996_013 ) від |допомоги між Україною та | |14.01.98, стаття IV |Міжнародним банком | | |реконструкції та розвитку | | |( 996_013 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 093 |Угода між Урядом України і |Будь-які | |Урядом Японії стосовно |матеріально-технічні засоби,| |співробітництва в скороченні|що ввозяться в Україну | |та ліквідації ядерної зброї |згідно з Угодою між Урядом | |в Україні і заснування |України і Урядом Японії | |комітету для цього |стосовно співробітництва в | |співробітництва ( 392_029 )|скороченні та ліквідації | |від 02.03.94, стаття 9 |ядерної зброї в Україні і | | |заснування комітету для | | |цього співробітництва | | |( 392_029 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 094 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | |Міністрів України від |митну територію України як | |09.08.2001 N 332-р |допомога Уряду України | |( 332-2001-р ) |згідно з Угодою між Урядом | | |України і Програмою розвитку| | |Організації Об'єднаних Націй| | |( 995_400 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 095 |Розпорядження Кабінету |Товари, крім підакцизних, що| |Міністрів України від |надходять на митну територію| |12.10.2001 N 477-р |України відповідно до Угоди | |( 477-2001-р ) |про Грант Всесвітнього | | |екологічного траст-фонду | | |(Проект вилучення речовин, | | |що руйнують озоновий шар) | | |між Україною та Міжнародним | | |банком реконструкції та | | |розвитку, що виступає як | | |впроваджувальна установа | | |Трастового фонду | | |Всесвітнього екологічного | | |фонду ( 996_016 ) в рамках | | |зазначеного проекту | ------+----------------------------+----------------------------| 096 |Угода між Кабінетом |Обладнання й матеріали (крім| |Міністрів України і Урядом |підакцизних), які ввозяться | |Турецької Республіки про |на митну територію України в| |технічне і фінансове |рамках Угоди між Кабінетом | |співробітництво ( 792_030 ) |Міністрів України і Урядом | |від 14.11.2002, стаття 4 |Турецької Республіки про | | |технічне і фінансове | | |співробітництво ( 792_030 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 100 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | |Урядом Японії про технічне |матеріали, що ввозяться в | |співробітництво та грантову |Україну відповідно до Угоди | |допомогу ( 392_024 ) від |між Урядом України та Урядом| |10.06.2004, стаття VII |Японії про технічне | | |співробітництво та грантову | | |допомогу ( 392_024 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 101 |Закон України "Про Єдиний |У період з 1 січня 2004 року| |митний тариф" ( 2097-12 ), |до 31 грудня 2008 року | |стаття 19, пункт "х" |матеріали, комплектуючі | | |вироби та обладнання за | | |кодами УКТ ЗЕД: | | |2523 90 90 00 ( 2371а-14 ) | | |(з 01.01.08 відповідатиме | | |коду 2523 90 80 00 | | |( 1109а-16 )), | | |3824 90 95 00 ( 2371б-14 ) | | |(з 01.01.08 відповідатиме | | |коду 3824 90 99 00 | | |( 1109б-16 )), | | |3909 10 00 00, | | |8207 19 90 00, | | |8414 80 29 00, | | |8419 50 90 00, | | |8419 89 98 00, | | |8428 20 99 00, | | |8428 31 00 00, | | |8430 49 00 00, | | |8501 52 99 00, | | |8502 20 99 00 ( 2371г-14 ) | | |(з 01.01.08 відповідатиме | | |кодам 8502 20 92 00, 8502 20| | |94 00, 8502 20 98 00 | | |( 1109г-16 ), | | |8705 20 00 00 і | | |9027 10 10 90, | | |що використовуються для | | |підвищення безпеки робіт на | | |вугільних шахтах, | | |попередження вибухів метану | | |а також зменшення його | | |викидів у довкілля згідно з | | |переліком, установленим | | |Кабінетом Міністрів України,| | |якщо такі товари не | | |виробляються підприємствами | | |на території України | ------+----------------------------+----------------------------| 102 |Закон України "Про Єдиний |Фармацевтична продукція, | |митний тариф" ( 2097-12 ), |сполуки, що | |стаття 19, пункт "ц" |використовуються для її | | |виготовлення, які не | | |виробляються в Україні і | | |класифікуються за групами 28| | |29, 30 УКТ ЗЕД ( 2371б-14 ) | | |перелік яких затверджується | | |Кабінетом Міністрів України | ------+----------------------------+----------------------------| 103 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова техніка| |Урядом Російської Федерації |технічне і технологічне | |про використання полігону |обладнання, | |злітно-посадкових систем |паливно-мастильні матеріали | |"Нитка" ( 643_198 ) від |та інші матеріальні засоби, | |07.02.97, стаття 8 |які забезпечують | | |функціонування полігону, що | | |ввозяться на митну територію| | |України відповідно до Угоди | | |між Урядом України та Урядом| | |Російської Федерації про | | |використання полігону | | |злітно-посадкових систем | | |"Нитка" ( 643_198 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 104 |Угода між Україною та |Товари, що ввозяться | |Європейським Співтовариством|(пересилаються) в Україну | |про наукове і технологічне |відповідно до Угоди між | |співробітництво ( 994_194 ) |Україною та Європейським | |від 04.07.2002, стаття 7 |Співтовариством про наукове | | |і технологічне | | |співробітництво ( 994_194 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 107 |Меморандум про |Обладнання, запаси, товари | |взаєморозуміння між |та матеріали, що ввозяться | |Кабінетом Міністрів України |на територію України у | |і штабом Верховного |зв'язку з проведенням | |головнокомандувача |операцій або навчань НАТО | |об'єднаних збройних сил НАТО|відповідно Меморандуму про | |на Атлантиці та штабом |взаєморозуміння між | |Верховного |Кабінетом Міністрів України | |головнокомандувача |і штабом Верховного | |об'єднаних збройних сил НАТО|головнокомандувача | |в Європі щодо забезпечення |об'єднаних збройних сил НАТО| |підтримки операцій НАТО з |на Атлантиці та штабом | |боку України ( 950_005 ) від|Верховного | |09.07.2002, статті VI, VII |головнокомандувача | | |об'єднаних збройних сил НАТО| | |в Європі щодо забезпечення | | |підтримки операцій НАТО з | | |боку України ( 950_005 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 108 |Угода між Урядом України та |Озброєння, військова техніка| |Урядом Російської Федерації |матеріали та обладнання, що | |про засоби систем |забезпечують комплектацію та| |попередження про ракетний |експлуатацію технічних | |напад і контролю космічного |систем, при ввезенні їх на | |простору ( 643_125 ) від |митну територію України в | |28.02.97, стаття 5, пункт 2 |рамках Угоди між Урядом | | |України та Урядом Російської| | |Федерації про засоби систем | | |попередження про ракетний | | |напад і контролю космічного | | |простору ( 643_125 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 109 |Конвенція про міжнародну |Запасні частини, обладнання,| |цивільну авіацію ( 995_038 )|бортові запаси та інші | |від 07.12.44, |матеріали, які імпортуються | |Додаток 9 "Спрощення |іноземними експлуатантами | |формальностей" ( 995_655 ) |повітряних суден у зв'язку з| | |виконанням міжнародних | | |перевезень в рамках | | |Конвенції про міжнародну | | |цивільну авіацію ( 995_038, | | | 995_655 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 110 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | |економіки та з питань |ввозяться на митну територію| |європейської інтеграції |України у якості технічної | |України і Міністерством |допомоги на виконання Угоди | |оборони Сполучених Штатів |між Міністерством економіки | |Америки щодо надання Україні|та з питань європейської | |допомоги, пов'язаної із |інтеграції України і | |встановленням системи |Міністерством оборони | |експортного контролю з метою|Сполучених Штатів Америки | |запобігання розповсюдженню |щодо надання Україні | |зброї масового знищення з |допомоги, пов'язаної із | |України ( 840_077 ) від |встановленням системи | |22.10.2001 |експортного контролю з метою| | |запобігання розповсюдженню | | |зброї масового знищення з | | |України ( 840_077 ) | |Угода між Україною і | | |Сполученими Штатами Америки | | |щодо надання допомоги | | |Україні в ліквідації | | |стратегічної ядерної зброї, | | |а також запобігання | | |розповсюдженню зброї | | |масового знищення | | |( 840_007 ) від 25.10.93, | | |стаття VIII | | ------+----------------------------+----------------------------| 111 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | |охорони здоров'я України та |ввозяться на митну територію| |Міністерством оборони |України як технічна допомога| |Сполучених Штатів Америки |на виконання Угоди між | |стосовно співробітництва у |Міністерством охорони | |галузі запобігання |здоров'я України та | |розповсюдженню технологій, |Міністерством оборони США | |патогенів та знань, які |стосовно співробітництва у | |можуть бути використані в |галузі запобігання | |ході розробки біологічної |розповсюдженню технологій, | |зброї від 29.08.2005 |патогенів та знань, які | |Угода між Україною і |можуть бути використані в | |Сполученими Штатами Америки |ході розробки біологічної | |щодо надання допомоги |зброї | |Україні в ліквідації | | |стратегічної ядерної зброї, | | |а також запобігання | | |розповсюдженню зброї | | |масового знищення | | |( 840_007 ) від 25.10.93, | | |стаття VIII | | ------+----------------------------+----------------------------| 113 |Закон України "Про Державний|Обладнання для виконання | |бюджет України на 2007 рік" |пріоритетних фундаментальних| |( 489-16 ), стаття 120 |досліджень і прикладних | | |розробок за переліком, | | |затвердженим Президією | | |Національної академії наук | | |України | | |(застосовується у разі | | |продовження на 2008 р.) | ------+----------------------------+----------------------------| 115 |Угода між Урядом України та |Обладнання, механізми та | |Урядом Республіки Корея про |матеріали, що ввозяться на | |грантову допомогу та |митну територію України як | |технічне співробітництво |технічна допомога на | |( 410_014 ) від 20.10.2005, |виконання Угоди між Урядом | |стаття 7 |України та Урядом Республіки| | |Корея про грантову допомогу | | |та технічне співробітництво | | |( 410_014 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 116 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали (крім | |Міністрів України та Урядом |підакцизних), що ввозяться | |Італійської Республіки про |на митну територію України | |технічне співробітництво |для реалізації проектів на | |( 380_026 ) від 13.03.2003, |виконання Угоди між | |стаття 4 |Кабінетом Міністрів України | | |та Урядом Італійської | | |Республіки про технічне | | |співробітництво ( 380_026 )| ------+----------------------------+----------------------------| 117 |Угода між державами |Матеріальні частини та | |учасницями |провізія, запаси та інше | |Північноатлантичного |майно, що ввозяться для | |договору та іншими державами|потреб збройних сил, | |які беруть участь у |відповідно до Угоди між | |програмі "Партнерство заради|державами учасницями | |миру", щодо статусу їхніх |Північноатлантичного | |збройних сил ( 994_042 ) та|договору та іншими державами| |Додатковий протокол до цієї |які беруть участь у | |Угоди від 06.05.96 |програмі "Партнерство заради| |Угода між Сторонами |миру", щодо статусу їхніх | |Північноатлантичного |збройних сил ( 994_042 ) та| |договору щодо статусу їхніх |Додаткового протоколу до | |збройних сил ( 994_041 ) |цієї Угоди та Угоди між | |від 19.06.51, стаття 11 |Сторонами | | |Північноатлантичного | | |Договору щодо статусу їхніх | | |збройних сил ( 994_041 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 118 |Закон України "Про Єдиний |З 1 січня 2008 року по 1 | |митний тариф" ( 2097-12 ), |вересня 2012 року товари | |стаття 19, пункт "щ" |(крім підакцизних), які не | |Закон України "Про |виробляються в Україні або | |організацію та проведення |виробляються, але не | |фінальної частини чемпіонату|відповідають технічним | |Європи 2012 року з футболу в|характеристикам світового | |Україні" ( 962-16 ), стаття |рівня та вимогам міжнародних| |5, пункт 3 |спортивних організацій, що | | |ввозяться на митну територію| | |України. | | |Перелік та обсяги таких | | |товарів затверджуються | | |Кабінетом Міністрів України | ------+----------------------------+----------------------------| 119 |Угода між урядами держав - |Товари, які ввозяться з | |учасниць Співдружності |метою повірки та | |Незалежних Держав про |метрологічної атестації | |звільнення від сплати мита, |Перелік таких товарів | |податків і видачі |встановлюється Державним | |спеціальних дозволів за |комітетом стандартизації, | |провезення нормативних |метрології та сертифікації | |документів, еталонів, |України. | |засобів вимірювань і | | |стандартних зразків, що | | |провозяться з метою повірки | | |та метрологічної атестації | | |( 997_746 ), від 10.02.95, | | |стаття 2 | | ------+----------------------------+----------------------------| 120 |Закон України "Про Єдиний |Устаткування, яке працює на | |митний тариф" ( 2097-12 ), |нетрадиційних та | |стаття 19, пункт "ч", "щ" |поновлюваних джерелах | | |енергії, енергозберігаючого | | |обладнання і матеріалів, | | |засобів вимірювання, | | |контролю та управління | | |витратами | | |паливно-енергетичних | | |ресурсів, обладнання та | | |матеріалів для виробництва | | |альтернативних видів палива | | |(далі - товари) за умов, | | |якщо ці товари | | |застосовуються платником | | |податку для власного | | |виробництва та якщо | | |ідентичні товари з | | |аналогічними якісними | | |показниками не виробляються | | |в Україні. | | |Матеріалів, устаткування та | | |комплектуючих, що | | |використовуються для | | |виробництва устаткування, | | |яке працює на нетрадиційних | | |та поновлюваних джерелах | | |енергії, яке виробляє | | |альтернативні види палива, | | |енергозберігаючого | | |обладнання і матеріалів, | | |виробів, експлуатація яких | | |забезпечує економію та | | |раціональне використання | | |паливно-енергетичних | | |ресурсів, засобів | | |вимірювання, контролю та | | |управління витратами | | |паливно-енергетичних | | |ресурсів, якщо ідентичні | | |товари з аналогічними | | |якісними показниками не | | |виробляються в Україні. | | |Переліки та обсяги таких | | |товарів затверджуються | | |Кабінетом Міністрів України | ------+----------------------------+----------------------------| 121 |Стаття 8 Угоди про привілеї |Майно, у тому числі видання,| |та імунітети Організації за |що ввозиться ГУАМ для | |демократію та економічний |службового використання | |розвиток - ГУАМ ( 886_009 )| | |від 19.06.2007 | | ------+----------------------------+----------------------------| 123 |Договір між Урядом України |Товари, що імпортуються | |та Європейським банком |ЄБРР в Україну і необхідні | |реконструкції та розвитку |для здійснення його | |про співробітництво та |офіційної діяльності. | |діяльність Постійного |Товари, що імпортуються | |представництва ЄБРР в |ЄБРР в Україну для | |Україні від 12.06.2007 |користування Постійним | |(м. Лондон) ( 985_012 ), |Представництвом, мають | |ратифікований Законом |імпортуватись на ім'я | |України від 04.06.08 |ЄБРР. | |N 319-VI ( 319-17 ), стаття |Товари мають | |7 |використовуватись банком | | |суто для здійснення його | | |офіційної діяльності без | | |права відчуження на | | |території України | ------+----------------------------+----------------------------| 124 |Договір між Урядом України |Обладнання та матеріали, | |та Європейським банком |які використовуються для | |реконструкції та розвитку |надання ЄБРР технічної | |про співробітництво та |допомоги або для | |діяльність Постійного |грантового | |представництва ЄБРР в |співфінансування і | |Україні від 12.06.2007 |фінансуються за рахунок | |(м. Лондон) ( 985_012 ), |грантових коштів | |ратифікований Законом | | |України від 04.06.08 | | |N 319-VI ( 319-17 ), стаття | | |8 | | ----------------------------------------------------------------| Розділ 2. Інші види пільг | ----------------------------------------------------------------| 097 |Закон України "Про Єдиний |Товари, що ввозяться в | |митний тариф" ( 2097-12 ), |Україну з метою ремонту | |стаття 23 | | ------+----------------------------+----------------------------| 098 |Конвенція про тимчасове |Товари, щодо яких надається | |ввезення ( 995_472 ) від |дозвіл на тимчасове ввезення| |26.06.90, стаття 2, пункт 2 |з умовним повним звільненням| |Закон України "Про Єдиний |від оподаткування | |митний тариф" ( 2097-12 ), |(на умовах, визначених | |стаття 23 |Конвенцією про тимчасове | |Митний кодекс України |ввезення ( 995_472 ) від | |( 92-15 ), стаття 206 |26.06.90, Митним кодексом | | |України ( 92-15 ) | ------+----------------------------+----------------------------| 099 | |Інші товари, щодо яких | | |законодавством | | |установлюються пільги в | | |обкладенні ввізним митом | ------+----------------------------+----------------------------| 122 |Митна конвенція про |Бланки книжок МДП | |міжнародне перевезення | | |вантажів із застосуванням | | |книжки МДП (Конвенції МДП | | |1975 року) ( 995_012 ), | | |стаття 7 | | ----------------------------------------------------------------| Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | увізним митом товарів і транспортних засобів, увезених на | митну територію України громадянами | ----------------------------------------------------------------| 300 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | |порядок ввезення |громадянами і входять до | |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за законом, | |митного оформлення й |відкритої за межами України | |оподаткування особистих |на користь резидента | |речей, товарів та | | |транспортних засобів, що | | |ввозяться (пересилаються) | | |громадянами на митну | | |територію України", стаття 8| | |пункт 7 | | ------+----------------------------+----------------------------| 301 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби в разі | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |переселення громадян на | |порядок ввезення |постійне місце проживання в | |(пересилання) в Україну, |Україну | |митного оформлення й | | |оподаткування особистих | | |речей, товарів та | | |транспортних засобів, що | | |ввозяться (пересилаються) | | |громадянами на митну | | |територію України", пункт 12| | |та частина 2 статті 8 | | ------+----------------------------+----------------------------| 302 |Закон України від 13.09.01 |Транспортні засоби, що | |N 2681-III ( 2681-14 ) "Про |ввозяться (пересилаються) | |порядок ввезення |працівниками дипломатичної | |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за | |митного оформлення й |кордоном у довготермінових | |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили | |речей, товарів та |дипломатичну службу строком | |транспортних засобів, що |не менше одного року та | |ввозяться (пересилаються) |повертаються в Україну | |громадянами на митну | | |територію України", стаття | | |8, пункт 13 | | ----------------------------------------------------------------- Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 346 ( v0346342-08 ) від 09.04.2008, N 534
( v0534342-08 ) від 22.05.2008, N 844 ( v0844342-08 ) від
01.08.2008 }
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

пільг в обкладенні товарів вивізним митом

------------------------------------------------------------------ Код пільги| Підстава для надання | Назва товару | | пільги | | ----------+--------------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | товарів вивізним митом | ----------------------------------------------------------------| 001 |Закон України "Про Єдиний |Транспортні засоби, що | |митний тариф" ( 2097-12 ),|здійснюють регулярні | |стаття 19, пункт "а" |міжнародні перевезення | | |вантажів, багажу та | | |пасажирів, а також | | |предмети | | |матеріально-технічного | | |постачання й спорядження, | | |паливо, продовольство та | | |інше майно, необхідні для | | |їх нормальної експлуатації| | |на час перебування в | | |дорозі, у пунктах | | |проміжної зупинки | ----------+--------------------------+--------------------------| 002 |Закон України "Про Єдиний |Предмети | |митний тариф" ( 2097-12 ),|матеріально-технічного | |стаття 19, пункт "б" |постачання та спорядження,| | |паливо, сировина для | | |промислової переробки, | | |продовольство й інше | | |майно, що вивозяться за | | |межі митної території | | |України для забезпечення | | |виробничої діяльності | | |українських і орендованих | | |(зафрахтованих) | | |українськими | | |підприємствами й | | |організаціями суден, які | | |ведуть морський промисел | ----------+--------------------------+--------------------------| 005 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети | |митний тариф" ( 2097-12 ),|іноземного походження, що | |стаття 19, пункт "є" |вивозяться назад за межі | | |митної території України | | |без обробки або переробки | ----------+--------------------------+--------------------------| 006 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, | |митний тариф" ( 2097-12 ),|що знову вивозяться за | |стаття 19, пункт "з" |межі митної території | | |України і походять з цієї | | |території, які були | | |оплачені митом при | | |первісному вивезенні за | | |межі митної території | | |України та тимчасово | | |ввозилися на цю територію | ----------+--------------------------+--------------------------| 010 |Закон України "Про вивізне|Жива худоба, крім | |(експортне) мито на живу |молодняку великої рогатої | |худобу та шкіряну |худоби вагою не більш як | |сировину" ( 180/96-ВР ), |350 кілограмів (коди | |пункт 1 |згідно з УКТ ЗЕД | | |( 2371а-14 ) | | |0102 90 21 00, | | |0102 90 29 00, | | |0102 90 41 00, | | |0102 90 49 00, | | |0102 90 61 00, | | |0102 90 69 00, | | |0102 90 71 00 (тільки | | |бики), | | |0102 90 79 00 (тільки | | |бики)), | | |якщо це товари власного | | |виробництва | ----------+--------------------------+--------------------------| 020 |Закон України "Про |Готова продукція, що | |операції з давальницькою |вироблена з давальницької | |сировиною у |сировини, увезеної | |зовнішньоекономічних |іноземним замовником на | |відносинах" ( 327/95-ВР )|митну територію України | |стаття 2, частина 14, |або закупленої іноземним | |стаття 4, частина 5 |замовником на митній | | |території України, і | | |вивозиться з митної | | |території України | ----------+--------------------------+--------------------------| 030 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога, що | |гуманітарну допомогу" |надається Україною | |( 1192-14 ), стаття 6 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 062 |Закон України "Про Єдиний |Предмети, що вивозяться з | |митний тариф" ( 2097-12 ),|України для офіційного | |стаття 19, пункт "е" |користування організаціями| |Відповідна міжнародна |які відповідно до | |угода України |міжнародних договорів | | |України й законів України | | |користуються правом | | |безмитного вивезення з | | |України таких предметів | ----------+--------------------------+--------------------------| 065 |Міжурядові угоди України з|Товари, що вивозяться з | |країнами СНД, з |України згідно з | |Республікою Македонія про |міжурядовими угодами | |вільну торгівлю |України з країнами СНД, з | | |Республікою Македонія про | | |вільну торгівлю | ----------+--------------------------+--------------------------| 066 |Угода про загальні умови й|Товари, що вивозяться з | |механізм підтримки |України в межах виробничої| |розвитку виробничої |кооперації підприємств і | |кооперації підприємств і |галузей держав - учасниць | |галузей держав - учасниць |СНД | |Співдружності Незалежних | | |Держав ( 997_014 ) від | | |23.12.93, стаття 5 | | ----------------------------------------------------------------| Розділ 2. Інші види пільг | ----------------------------------------------------------------| 098 |Закон України "Про Єдиний |Товари та інші предмети, | |митний тариф" ( 2097-12 ),|що вивозяться за межі | |стаття 23 |митної території України в| |Митний кодекс України |режимі тимчасового | |( 92-15 ), стаття 206 |вивезення й призначені для| | |зворотного ввезення на цю | | |територію в установлені | | |строки в незмінному стані | | |(умовно-безмитне вивезення| | |мито не сплачується) | ----------+--------------------------+--------------------------| 099 | |Інші товари, щодо яких | | |законодавством | | |установлюються пільги в | | |обкладенні вивізним митом | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

пільг в обкладенні товарів акцизним збором

------------------------------------------------------------------ Код пільги| Підстава для надання | Назва товару | | пільги | | ----------+--------------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | товарів акцизним збором | ----------------------------------------------------------------| 030 |Закон України "Про |Гуманітарна допомога | |гуманітарну допомогу" |(підакцизні товари), | |( 1192-14 ), стаття 6 |визначена Законом України | | |"Про гуманітарну допомогу"| | |( 1192-14 ), що ввозиться,| | |пересилається в Україну й | | |визнана такою за рішенням | | |Комісії з питань | | |гуманітарної допомоги при | | |Кабінеті Міністрів України| ----------+--------------------------+--------------------------| 061 |Угода про привілеї та |Предмети для службового | |імунітети Комісії із |користування та видання, | |захисту Чорного моря від |що ввозяться для | |забруднення ( 998_148 ) |службового користування | |від 28.04.2000, стаття 8, |Комісією із захисту | |пункт 1 "b" |Чорного моря від | | |забруднення | ----------+--------------------------+--------------------------| 062 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | |дипломатичні зносини |Україну для офіційного | |( 995_048 ) від 18.04.61, |користування | |стаття 36 |дипломатичними | |Віденська конвенція про |представництвами, | |консульські зносини |консульськими установами | |( 995_047 ) від 24.04.63, |іноземних держав на | |стаття 50 |території України | ----------+--------------------------+--------------------------| 063 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в | |угода України |Україну для офіційного | | |користування | | |представництвами | | |міжнародних організацій, | | |які користуються на | | |території України митними | | |пільгами відповідно до | | |міжнародних угод України | ----------+--------------------------+--------------------------| 064 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в | |угода України |Україну для офіційного | | |користування | | |представництвами іноземних| | |підприємств та організацій| | |які користуються на | | |території України митними | | |пільгами відповідно до | | |міжнародних угод України | ----------+--------------------------+--------------------------| 068 |Угода між Україною і |Вантажі, що надходять в | |Сполученими Штатами |Україну на виконання Угоди| |Америки щодо надання |між Україною і Сполученими| |допомоги Україні в |Штатами Америки щодо | |ліквідації стратегічної |надання допомоги Україні в| |ядерної зброї, а також |ліквідації стратегічної | |запобігання розповсюдженню|ядерної зброї, а також | |зброї масового знищення |запобігання розповсюдженню| |( 840_007 ) від 25.10.93, |зброї масового знищення | |стаття VIII |( 840_007 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 069 |Угода про створення |Товари та інші предмети, | |Українського |що ввозяться в Україну на | |науково-технологічного |виконання Угоди про | |центру, укладена Україною,|створення Українського | |Канадою, Сполученими |науково-технологічного | |Штатами Америки та Швецією|центру, укладеної Україною| |( 998_032 ) від 25.10.93, |Канадою, Сполученими | |стаття Х |Штатами Америки та Швецією| | |( 998_032 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 071 |Угода між Урядом України і|Оснащення та матеріали для| |Урядом Російської |забезпечення | |Федерації про |аварійно-рятувальних | |співробітництво в галузі |формувань, що ввозяться в | |попередження промислових |Україну в рамках | |аварій, катастроф, |міжурядових угод про | |стихійних лих та |співробітництво в галузі | |ліквідації їхніх наслідків|попередження промислових | |( 643_066 ) від 23.04.97, |аварій, катастроф, | |стаття 12 |стихійних лих та | |--------------------------|ліквідації їх наслідків | |Угода між Кабінетом | | |Міністрів України та | | |Виконавчою Владою Грузії | | |про співробітництво у | | |галузі попередження | | |промислових аварій, | | |катастроф, стихійних лих | | |та ліквідації їхніх | | |наслідків ( 268_036 ) від | | |07.12.98, стаття 12 | | |--------------------------| | |Угода між Кабінетом | | |Міністрів України та | | |Урядом Республіки Вірменія| | |про співробітництво в | | |галузі попередження | | |надзвичайних ситуацій і | | |ліквідації їх наслідків | | |( 051_018 ) від 01.03.2001| | |стаття 10, пункт 1 | | |--------------------------+--------------------------| |Угода між Кабінетом |Оснащення та предмети | |Міністрів України та |допомоги, що ввозяться в | |Урядом Словацької |Україну в рамках Угоди між| |Республіки про |Кабінетом Міністрів | |співробітництво і взаємну |України та Урядом | |допомогу у разі виникнення|Словацької Республіки про | |надзвичайних ситуацій |співробітництво і взаємну | |( 703_011 ) від 05.12.2000|допомогу у разі виникнення| |стаття 8, пункт 3 |надзвичайних ситуацій | | |( 703_011 ) | |--------------------------+--------------------------| |Угода між Кабінетом |Оснащення та вантажі | |Міністрів України і Урядом|допомоги, що ввозяться в | |Республіки Польща про |Україну в рамках Угоди між| |співробітництво й взаємну |Кабінетом Міністрів | |допомогу в галузі |України і Урядом | |попередження катастроф, |Республіки Польща про | |стихійних лих, інших |співробітництво та взаємну| |надзвичайних ситуацій та |допомогу в галузі | |ліквідації їх наслідків |попередження катастроф, | |( 616_029 ) від 19.07.2002|стихійних лих, інших | |стаття 7, пункт 3 |надзвичайних ситуацій та | | |ліквідації їх наслідків | | |( 616_029 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 072 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, | |Федеративною Республікою |що імпортуються в Україну | |Німеччина про співпрацю у |в рамках Угоди між | |справах осіб німецького |Україною та Федеративною | |походження, які проживають|Республікою Німеччина про | |в Україні ( 276_002 ), від|співпрацю у справах осіб | |03.09.96, стаття 14 |німецького походження, які| | |проживають в Україні | | |( 276_002 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 078 |Угода між Кабінетом |Обладнання й майно, що | |Міністрів України та |ввозяться відповідно до | |Підготовчою комісією |Угоди між Кабінетом | |Організації Договору про |Міністрів України та | |всеосяжну заборону ядерних|Підготовчою комісією | |випробувань про проведення|Організації Договору про | |заходів, у тому числі |всеосяжну заборону ядерних| |післясертифікаційної |випробувань про проведення| |діяльності, стосовно |заходів, у тому числі | |об'єктів з міжнародного |післясертифікаційної | |моніторингу за Договором |діяльності, стосовно | |про всеосяжну заборону |об'єктів з міжнародного | |ядерних випробувань |моніторингу за Договором | |( 995_412 ) від 17.09.99, |про всеосяжну заборону | |стаття 8 |ядерних випробувань | | |( 995_412 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 079 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та | |співробітництво між |інші види постачання, | |Дитячим Фондом Організації|призначені для програм | |Об'єднаних Націй та Урядом|співробітництва відповідно| |України ( 995_364 ) від |до основного плану | |07.09.98, стаття VII, |діяльності згідно з | |пункт 6 |Основною Угодою про | | |співробітництво між | | |Дитячим Фондом Організації| | |Об'єднаних Націй та Урядом| | |України ( 995_364 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 080 |Угода між Урядом України і|Товари, що ввозяться в | |Урядом Сполучених Штатів |Україну на виконання Угоди| |Америки про гуманітарне і |між Урядом України і | |техніко-економічне |Урядом Сполучених Штатів | |співробітництво |Америки про гуманітарне і | |( 840_295 ) від 07.05.92, |техніко-економічне | |стаття 1 |співробітництво | | |( 840_295 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 081 |Угода про партнерство та |Товари та інші предмети, | |співробітництво між |що ввозяться в Україну на | |Європейськими |виконання Угоди про | |Співтовариствами і |партнерство та | |Україною ( 998_012 ) від |співробітництво між | |14.06.94. |Європейськими | |Додаток до Загальних |Співтовариствами і | |правил, що застосовуються |Україною ( 998_012 ) з | |до меморандумів про |метою реалізації проектів | |фінансування ( 994_106 ), |технічної допомоги в | |від 28.12.94, стаття 13 |рамках програми TACIS | ----------+--------------------------+--------------------------| 083 |Рамкова угода між Урядом |Матеріали, що ввозяться в | |України та Урядом |Україну за дорученням | |Федеративної Республіки |Уряду Федеративної | |Німеччина про |Республіки Німеччина або | |консультування і технічне |виконавця для реалізації | |співробітництво |проектів, укладених у | |( 276_730 ) від 29.05.96,|межах Рамкової угоди між | |стаття 8 |Урядом України та Урядом | | |Федеративної Республіки | | |Німеччина про | | |консультування і технічне | | |співробітництво | | |( 276_730 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 084 |Угода між Урядом України і|Обладнання, що надається | |Урядом Королівства Данія |Данією як технічна | |щодо допомоги в |допомога для впровадження | |енергетичній програмі, яка|проектів, розроблених у | |враховує аспекти захисту |межах Угоди між Урядом | |довкілля ( 208_001 ), від |України і Урядом | |02.04.97, стаття 7 |Королівства Данія щодо | | |допомоги в енергетичній | | |програмі, яка враховує | | |аспекти захисту довкілля | | |( 208_001 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 085 |Угода між Україною та |Обладнання та матеріали, | |Європейським Банком |які фінансуються | |Реконструкції та Розвитку |Європейським банком | |стосовно діяльності |реконструкції та розвитку | |Чорнобильського Фонду |з коштів грантів, наданих | |"Укриття" в Україні |Чорнобильським фондом | |( 996_004 ) від 20.11.97, |об'єкту "Укриття", та | |розділ 6 |імпортуються в Україну в | | |межах Угоди між Україною | | |та Європейським Банком | | |Реконструкції та Розвитку | | |стосовно діяльності | | |Чорнобильського Фонду | | |"Укриття" в Україні | | |( 996_004 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 086 |Меморандум про створення і|Товари, обладнання, що | |діяльність Японського |імпортуються на виконання | |центру в Україні |Меморандуму про створення | |( 392_001 ) від 19.05.97, |і діяльність Японського | |стаття III |центру в Україні | | |( 392_001 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 087 |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо надання|України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |музичних інструментів |постачання музичних | |Національній філармонії |інструментів Національній | |України ( 392_008 ) від |філармонії України | |13.04.99, пункт 5 |( 392_008 ) | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо |України та Урядом Японії | |виконання Проекту |щодо виконання Проекту | |вдосконалення рівня |вдосконалення рівня | |медичного обладнання в |медичного обладнання в | |українській |українській | |спеціалізованій лікарні |спеціалізованій лікарні | |"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) від|"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) | |22.08.2000, пункт 6 | | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо надання|України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |аудіовізуального |постачання | |обладнання Національному |аудіовізуального | |музею історії України |обладнання Національному | |( 392_010 ) від 30.07.99, |музею історії України | |пункт 5 |( 392_010 ) | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо надання|України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |аудіообладнання |постачання аудіообладнання| |Національному академічному|Національному академічному| |драматичному театру імені |драматичному театру імені | |І.Франка ( 392_025 ) від |І.Франка ( 392_025 ) | |01.02.2001, пункт 5 | | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії про надання |України та Урядом Японії | |японського культурного |про надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |музичних інструментів, |постачання музичних | |аудіо- та відеообладнання |інструментів, аудіо- та | |Київській дитячій Академії|відеообладнання Київській | |мистецтв ( 392_020 ) від |дитячій Академії мистецтв | |28.03.2003, параграф 6, |( 392_020 ) | |пункт 1 "b" | | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії про надання |України та Урядом Японії | |японського культурного |про надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |освітлювального обладнання|постачання освітлювального| |Львівському державному |обладнання Львівському | |академічному театру опери |державному академічному | |та балету імені |театру опери та балету | |С.Крушельницької |імені С.Крушельницької | |( 392_023 ) від 01.09.2003|( 392_023 ) | |параграф 6, пункт 1 "b" | | ----------+--------------------------+--------------------------| 088 |Угода (у формі обміну |Матеріали та обладнання, | |нотами) між Кабінетом |що ввозяться в Україну на | |Міністрів України та |виконання Угоди між | |Урядом Японії про надання |Кабінетом Міністрів | |кредиту для фінансування |України та Урядом Японії | |проекту розвитку |про надання кредиту для | |Державного міжнародного |фінансування проекту | |аеропорту "Бориспіль" |розвитку Державного | |( 392_026 ) від 29.03.2005|міжнародного аеропорту | |пункт 7 "с" |"Бориспіль" ( 392_026 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 089 |Угода про грант (Проект |Товари, обладнання, що | |ядерної безпеки |закуплені з використанням | |Чорнобильської АЕС) між |коштів з рахунку ядерної | |Європейським банком |безпеки та імпортуються в | |реконструкції та розвитку |Україну на виконання Угоди| |як Розпорядником коштів |про грант (Проект ядерної | |Гранту з Рахунку ядерної |безпеки Чорнобильської | |безпеки Урядом України та |АЕС) між Європейським | |Чорнобильською атомною |банком реконструкції та | |електростанцією |розвитку як Розпорядником | |( 996_729 ) від 12.11.96, |коштів Гранту з Рахунку | |розділ 1.01 |ядерної безпеки Урядом | |Стандартні терміни й умови|України та Чорнобильською | |які поширюються на гранти |атомною електростанцією | |з рахунку ядерної безпеки |( 996_729 ) | |( 996_729 ), від 14.06.93,| | |розділ 7.01 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 090 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | |Міністрів України та |імпортуються в Україну в | |Урядом Королівства |рамках Угоди між Кабінетом| |Нідерланди про технічне та|Міністрів України та | |фінансове співробітництво |Урядом Королівства | |( 528_002 ) від 11.05.98, |Нідерланди про технічне та| |стаття 4 |фінансове співробітництво | | |( 528_002 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 091 |Угода між Урядом України і|Обладнання, матеріали, що | |Урядом Швейцарської |фінансуються швейцарською | |Конфедерації про технічне |стороною на безоплатній | |та фінансове |основі та ввозяться в | |співробітництво |Україну з метою реалізації| |( 756_001 ) від 13.10.97, |проектів співробітництва в| |стаття 3 |рамках Угоди між Урядом | | |України і Урядом | | |Швейцарської Конфедерації | | |про технічне та фінансове | | |співробітництво | | |( 756_001 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 092 |Рамкова угода щодо Грантів|Обладнання, матеріали та | |технічної допомоги між |фонди, що імпортуються в | |Україною та Міжнародним |Україну в межах Рамкової | |банком реконструкції та |угоди щодо Грантів | |розвитку ( 996_013 ) від |технічної допомоги між | |14.01.98, стаття IV |Україною та Міжнародним | | |банком реконструкції та | | |розвитку ( 996_013 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 093 |Угода між Урядом України і|Будь-які | |Урядом Японії стосовно |матеріально-технічні | |співробітництва в |засоби, що ввозяться в | |скороченні та ліквідації |Україну згідно з Угодою | |ядерної зброї в Україні і |між Урядом України і | |заснування комітету для |Урядом Японії стосовно | |цього співробітництва |співробітництва в | |( 392_029 ) від 02.03.94,|скороченні та ліквідації | |стаття 9 |ядерної зброї в Україні і | | |заснування комітету для | | |цього співробітництва | | |( 392_029 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 094 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | |Міністрів України від |митну територію України як| |09.08.2001 N 332-р |допомога Уряду України | |( 332-2001-р ) |згідно з Угодою між Урядом| | |України і Програмою | | |розвитку Організації | | |Об'єднаних Націй | | |( 995_400 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 100 |Угода між Урядом України |Обладнання, механізми та | |та Урядом Японії про |матеріали, що ввозяться в | |технічне співробітництво |Україну відповідно до | |та грантову допомогу |Угоди між Урядом України | |( 392_024 ) від |та Урядом Японії про | |10.06.2004, стаття VII |технічне співробітництво | | |та грантову допомогу | | |( 392_024 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 103 |Угода між Урядом України |Озброєння, військова | |та Урядом Російської |техніка, технічне і | |Федерації про використання|технологічне обладнання, | |полігону злітно-посадкових|паливно-мастильні | |систем "Нитка" ( 643_198 )|матеріали та інші | |від 07.02.97, стаття 8 |матеріальні засоби, які | | |забезпечують | | |функціонування полігону, | | |що ввозяться на митну | | |територію України | | |відповідно до Угоди між | | |Урядом України та Урядом | | |Російської Федерації про | | |використання полігону | | |злітно-посадкових систем | | |"Нитка" ( 643_198 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 104 |Угода між Україною та |Товари, що ввозяться | |Європейським |(пересилаються) в Україну | |Співтовариством про |відповідно до Угоди між | |наукове і технологічне |Україною та Європейським | |співробітництво |Співтовариством про | |( 994_194 ) від 04.07.2002|наукове і технологічне | |стаття 7 |співробітництво | | |( 994_194 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 107 |Меморандум про |Обладнання, запаси, товари| |взаєморозуміння між |та матеріали, що ввозяться| |Кабінетом Міністрів |на територію України у | |України і штабом |зв'язку з проведенням | |Верховного |операцій або навчань НАТО | |головнокомандувача |відповідно Меморандуму про| |об'єднаних збройних сил |взаєморозуміння між | |НАТО на Атлантиці та |Кабінетом Міністрів | |штабом Верховного |України і штабом | |головнокомандувача |Верховного | |об'єднаних збройних сил |головнокомандувача | |НАТО в Європі щодо |об'єднаних збройних сил | |забезпечення підтримки |НАТО на Атлантиці та | |операцій НАТО з боку |штабом Верховного | |України ( 950_005 ) від |головнокомандувача | |09.07.2002, статті VI, VII|об'єднаних збройних сил | | |НАТО в Європі щодо | | |забезпечення підтримки | | |операцій НАТО з боку | | |України ( 950_005 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 108 |Угода між Урядом України |Озброєння, військова | |та Урядом Російської |техніка, матеріали та | |Федерації про засоби |обладнання, що | |систем попередження про |забезпечують комплектацію | |ракетний напад і контролю |та експлуатацію технічних | |космічного простору |систем, при ввезенні їх на| |( 643_125 ) від 28.02.97, |митну територію України в | |стаття 5, пункт 2 |рамках Угоди між Урядом | | |України та Урядом | | |Російської Федерації про | | |засоби систем попередження| | |про ракетний напад і | | |контролю космічного | | |простору ( 643_125 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 109 |Конвенція про міжнародну |Запасні частини, | |цивільну авіацію |обладнання, бортові | |( 995_038 ) від 07.12.44, |запаси та інші матеріали, | |Додаток 9 "Спрощення |які імпортуються | |формальностей" ( 995_655 )|іноземними експлуатантами | | |повітряних суден у зв'язку| | |з виконанням міжнародних | | |перевезень в рамках | | |Конвенції про міжнародну | | |цивільну авіацію | | |( 995_038, 995_655 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 110 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | |економіки та з питань |ввозяться на митну | |європейської інтеграції |територію України у якості| |України і Міністерством |технічної допомоги на | |оборони Сполучених Штатів |виконання Угоди між | |Америки щодо надання |Міністерством економіки та| |Україні допомоги, |з питань європейської | |пов'язаної із |інтеграції України і | |встановленням системи |Міністерством оборони | |експортного контролю з |Сполучених Штатів Америки | |метою запобігання |щодо надання Україні | |розповсюдженню зброї |допомоги, пов'язаної із | |масового знищення з |встановленням системи | |України ( 840_077 ) від |експортного контролю з | |22.10.2001 |метою запобігання | | |розповсюдженню зброї | | |масового знищення з | | |України ( 840_077 ) | |Угода між Україною і | | |Сполученими Штатами | | |Америки щодо надання | | |допомоги Україні в | | |ліквідації стратегічної | | |ядерної зброї, а також | | |запобігання розповсюдженню| | |зброї масового знищення | | |( 840_007 ) від 25.10.93, | | |стаття VIII | | ----------+--------------------------+--------------------------| 111 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | |охорони здоров'я України |ввозяться на митну | |та Міністерством оборони |територію України як | |Сполучених Штатів Америки |технічна допомога на | |стосовно співробітництва у|виконання Угоди між | |галузі запобігання |Міністерством охорони | |розповсюдженню технологій,|здоров'я України та | |патогенів та знань, які |Міністерством оборони США | |можуть бути використані в |стосовно співробітництва у| |ході розробки біологічної |галузі запобігання | |зброї від 29.08.2005 |розповсюдженню технологій,| |Угода між Україною і |патогенів та знань, які | |Сполученими Штатами |можуть бути використані в | |Америки щодо надання |ході розробки біологічної | |допомоги Україні в |зброї | |ліквідації стратегічної | | |ядерної зброї, а також | | |запобігання розповсюдженню| | |зброї масового знищення | | |( 840_007 ) від 25.10.93,| | |стаття VIII | | ----------+--------------------------+--------------------------| 115 |Угода між Урядом України |Обладнання, механізми та | |та Урядом Республіки Корея|матеріали, що ввозяться на| |про грантову допомогу та |митну територію України як| |технічне співробітництво |технічна допомога на | |( 410_014 ) від 20.10.2005|виконання Угоди між Урядом| |стаття 7 |України та Урядом | | |Республіки Корея про | | |грантову допомогу та | | |технічне співробітництво | | |( 410_014 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 117 |Угода між державами- |Матеріальні частини та | |учасницями |провізія, запаси та інше | |Північноатлантичного |майно, що ввозяться для | |договору та іншими |потреб збройних сил | |державами, які беруть |відповідно до Угоди між | |участь у програмі |державами-учасницями | |"Партнерство заради миру",|Північноатлантичного | |щодо статусу їхніх |договору та іншими | |збройних сил та |державами, які беруть | |Додатковий протокол до |участь у програмі | |цієї Угоди від 06.05.96 |"Партнерство заради миру",| |( 994_042 ) |щодо статусу їхніх | |Угода між Сторонами |збройних сил та | |Північноатлантичного |Додаткового протоколу до | |договору щодо статусу |цієї Угоди ( 994_042 ) та | |їхніх збройних сил від |Угоди між Сторонами | |19.06.51 ( 994_041 ), |Північноатлантичного | |стаття 11 |Договору щодо статусу | | |їхніх збройних сил | | |( 994_041 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 121 |Стаття 9 Угоди про |Товари, що придбаваються | |привілеї та імунітети |ГУАМ для здійснення своїх | |Організації за демократію |функцій, в обсягах, що | |та економічний розвиток - |погоджені з кожною | |ГУАМ ( 886_009 ) від |державою-членом | |19.06.2007 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 123 |Договір між Урядом України|Товари, що імпортуються | |та Європейським банком |ЄБРР в Україну і необхідні| |реконструкції та розвитку |для здійснення його | |про співробітництво та |офіційної діяльності. | |діяльність Постійного |Товари, що імпортуються | |представництва ЄБРР в |ЄБРР в Україну для | |Україні від 12.06.2007 |користування Постійним | |(м. Лондон) ( 985_012 ), |Представництвом, мають | |ратифікований Законом |імпортуватись на ім'я | |України від 04.06.08 |ЄБРР. | |N 319-VI ( 319-17 ), |Товари мають | |стаття 7 |використовуватись банком | | |суто для здійснення його | | |офіційної діяльності без | | |права відчуження на | | |території України | ----------+--------------------------+--------------------------| 124 |Договір між Урядом України|Обладнання та матеріали, | |та Європейським банком |які використовуються для | |реконструкції та розвитку |надання ЄБРР технічної | |про співробітництво та |допомоги або для | |діяльність Постійного |грантового | |представництва ЄБРР в |співфінансування і | |Україні від 12.06.2007 |фінансуються за рахунок | |(м. Лондон) ( 985_012 ), |грантових коштів | |ратифікований Законом | | |України від 04.06.08 | | |N 319-VI ( 319-17 ), | | |стаття 8 | | ----------------------------------------------------------------| Розділ 2. Інші види пільг | ----------------------------------------------------------------| 098 |Конвенція про тимчасове |Товари, щодо яких | |ввезення ( 995_472 ) від |надається дозвіл на | |26.06.90, стаття 2, пункт |тимчасове ввезення з | |2 |умовним повним звільненням| |Митний кодекс України |від оподаткування | |( 92-15 ), стаття 206 |(на умовах, визначених | | |Конвенцією про тимчасове | | |ввезення ( 995_472 ) від | | |26.06.90, Митним кодексом | | |України ( 92-15 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 099 | |Інші товари, щодо яких | | |законодавством | | |установлюються пільги в | | |обкладенні акцизним збором| ----------------------------------------------------------------| Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | акцизним збором товарів і транспортних засобів, увезених на | митну територію України громадянами | ----------------------------------------------------------------| 300 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що | |N 2681-III ( 2681-14 ) |ввозяться (пересилаються) | |"Про порядок ввезення |громадянами і входять до | |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за | |митного оформлення й |законом, відкритої за | |оподаткування особистих |межами України на користь | |речей, товарів та |резидента | |транспортних засобів, що | | |ввозяться (пересилаються) | | |громадянами на митну | | |територію України", стаття| | |8, пункт 7 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 301 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби в разі | |N 2681-III ( 2681-14 ) |переселення громадян на | |"Про порядок ввезення |постійне місце проживання | |(пересилання) в Україну, |в Україну | |митного оформлення й | | |оподаткування особистих | | |речей, товарів та | | |транспортних засобів, що | | |ввозяться (пересилаються) | | |громадянами на митну | | |територію України", пункт | | |12 та частина 2 статті 8 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 302 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що | |N 2681-III ( 2681-14 ) |ввозяться (пересилаються) | |"Про порядок ввезення |працівниками дипломатичної| |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за | |митного оформлення й |кордоном у довготермінових| |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили| |речей, товарів та |дипломатичну службу | |транспортних засобів, що |строком не менше одного | |ввозяться (пересилаються) |року та повертаються в | |громадянами на митну |Україну. | |територію України", стаття| | |8, пункт 13 | | ----------------------------------------------------------------- Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби N 346 ( v0346342-08 ) від 09.04.2008, N 844
( v0844342-08 ) від 01.08.2008 }
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість

------------------------------------------------------------------ Код пільги| Підстава для надання | Назва товару | | пільги | | ----------+--------------------------+--------------------------| 1 | 2 | 3 | ----------------------------------------------------------------| Розділ 1. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | товарів податком на додану вартість | ----------------------------------------------------------------| 002 |Закон України "Про податок|Лікарські засоби та вироби| |на додану вартість" |медичного призначення | |( 168/97-ВР ), стаття 5, |(крім підакцизних товарів)| |підпункт 5.1.7 пункту 5.1 |зареєстровані та допущені | |пункти 5.5, 5.6 |до застосування в Україні | | |в установленому | | |законодавством порядку, що| | |ввозяться на митну | | |територію України (за | | |переліком, що визначається| | |Кабінетом Міністрів | | |України) | ----------+--------------------------+--------------------------| 011 |Закон України "Про угоди |Товари та інші матеріальні| |про розподіл продукції" |цінності, що ввозяться на | |( 1039-14 ), стаття 25, |митну територію України й | |частина 7 |призначені для виконання | | |угоди про розподіл | | |продукції | ----------+--------------------------+--------------------------| 014 |Закон України "Про податок|У період з 1 січня 2004 | |на додану вартість" |року до 1 січня 2009 року | |( 168/97-ВР ), стаття 11, |товари, які не | |пункт 11.37 |виробляються в Україні і | | |ввозяться на митну | | |територію України для | | |використання у видавничій | | |діяльності та діяльності з| | |виготовлення книжкової | | |продукції, яка | | |виробляється в Україні, та| | |мають згідно з Українською| | |класифікацією товарів | | |зовнішньоекономічної | | |діяльності (УКТ ЗЕД) такі | | |коди ( 2371б-14 ): | | |3211 00 00 | | |Готові сикативи | | |3212 90 31 00, | | |3212 90 39 00 (з 01.01.08 | | |відповідатиме коду 3212 90| | |38 00 ( 1109б-16 )) | | |Тільки пігменти (включаючи| | |металеві порошки та | | |металеві пластівці), | | |дисперговані у неводному | | |середовищі у вигляді | | |рідини, пасти або густої | | |маси, гатунків, які | | |використовують для | | |виробництва друкарських | | |фарб (включаючи емалі); | | |крім перламутрової есенції| | |та тих, що на основі | | |алюмінієвого порошку | | |3215 11 00 00 | | |Фарби друкарські чорні | | |3215 19 00 00 | | |Фарби друкарські, крім | | |чорної | | |3505 10 50 00, | | |3505 10 90 00 | | |Модифіковані крохмалі, які| | |використовуються в | | |паперовій промисловості | | |3701 30 00 00 | | |Тільки пластини | | |(алюмінієві) із нанесеним | | |на них сенсибілізованим | | |(світлочутливим) шаром та | | |пластини, | | |фотополімеризаційно | | |придатні для виготовлення | | |друкарських форм у | | |поліграфії, довжина | | |будь-якого боку яких | | |перевищує 255 мм; пластини| | |(магнієві) із нанесеним на| | |них сенсибілізованим | | |(світлочутливим) шаром для| | |виготовлення штампів для | | |тиснення в поліграфії, | | |довжина будь-якого боку | | |яких перевищує 255 мм; | | |фотоплівки плоскі | | |(листові) для виготовлення| | |фотоформ у поліграфії, | | |довжина будь-якого боку | | |яких перевищує 255 мм | | |3702 42 00 00 | | |Фотоплівки рулонні для | | |виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад| | |610 мм і завдовжки понад | | |200 м | | |3702 43 00 10 | | |Фотоплівки рулонні для | | |виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад| | |610 мм і завдовжки не | | |більш як 200 м | | |3702 44 00 90 | | |Фотоплівки рулонні для | | |виготовлення фотоформ у | | |поліграфії завширшки понад| | |105 мм, але не більш як | | |610 мм і завдовжки понад | | |200 м | | |3907 50 00 00 | | |Смоли алкідні | | |4008 21 90 00 | | |Офсетні гумові пластини із| | |непористої гуми, крім | | |покриття для підлог і | | |матів | | |4703 21 00 00 | | |Целюлоза з деревини, | | |натронна чи сульфатна, | | |крім розчинних сортів, | | |напіввибілена або | | |вибілена з хвойних порід | | |4703 29 00 00 | | |Целюлоза з деревини, | | |натронна чи сульфатна, | | |крім розчинних сортів, | | |напіввибілена або | | |вибілена з листяних порід | | |4704 21 00 00 | | |Целюлоза з деревини | | |сульфітна, крім розчинних | | |сортів, напіввибілена або | | |вибілена з хвойних порід | | |4707 90 10 00 | | |Несортовані відходи паперу| | |або картону та макулатура | | |4707 90 90 00 | | |Відсортовані відходи | | |паперу або картону та | | |макулатура ( 2371в-14 ) | | |5901 10 00 00 | | |Тільки тканини для | | |виготовлення палітурок для| | |книг ( 2371г-14 ) | | |8439 10 00 00, | | |8439 20 00 00, | | |8439 30 00 00 | | |Обладнання для виробництва| | |паперової маси з | | |целюлозних волокнистих | | |матеріалів або для | | |виробництва чи оброблення | | |паперу або картону | | |8440 10 00 00 | | |Обладнання для оправлення,| | |включаючи машини для | | |брошурування | | |8441 10 00 00 | | |Інше обладнання для | | |виробництва товарів з | | |паперової маси, паперу або| | |картону, включаючи | | |різальні машини будь-якого| | |типу, крім частин | | |8443 11 00 00, | | |8443 19 10 00, | | |8443 19 31 00, | | |8443 19 35 00, | | |8443 19 39 00, | | |8443 19 90 00, | | |8443 60 00 00, | | |8443 90 10 00, | | |8443 90 80 00 | | |Машини для офсетного друку| | |та обладнання і частини до| | |них, крім товарної позиції| | |8443 90 05 00 | ----------+--------------------------+--------------------------| 016 |Закон України "Про податок|На період виконання робіт | |на додану вартість" |щодо підготовки до зняття | |( 168/97-ВР ), стаття 11, |і зняття енергоблоків | |пункт 11.23 |Чорнобильської АЕС з | | |експлуатації та | | |перетворення об'єкта | | |"Укриття" на екологічно | | |безпечну систему товари | | |(сировина, матеріали, | | |устаткування та | | |обладнання), що надходять | | |у рамках міжнародної | | |технічної допомоги, яка | | |надається на безоплатній | | |та безповоротній основі | | |для подальшої експлуатації| | |підготовки до зняття і | | |зняття енергоблоків | | |Чорнобильської АЕС з | | |експлуатації, перетворення| | |об'єкта "Укриття" на | | |екологічно безпечну | | |систему та забезпечення | | |соціального захисту | | |персоналу Чорнобильської | | |АЕС (крім підакцизних | | |товарів і товарів 01 - 24 | | |груп Української | | |класифікації товарів | | |зовнішньоекономічної | | |діяльності) ( 2371а-14 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 017 |Угода між Кабінетом |Товари (крім підакцизних),| |Міністрів України та |що ввозяться на митну | |Урядом Російської |територію України | |Федерації про переміщення |відповідно до Угоди між | |товарів у рамках |Кабінетом Міністрів | |співробітництва в освоєнні|України та Урядом | |космічного простору, |Російської Федерації про | |створенні та експлуатації |переміщення товарів у | |ракетно-космічної та |рамках співробітництва в | |ракетної техніки |освоєнні космічного | |( 643_148 ) від 11.02.2001|простору, створенні та | |статті 3, 5, 7 |експлуатації | | |ракетно-космічної та | | |ракетної техніки | | |( 643_148 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 019 |Закон України "Про податок|Товари морського промислу | |на додану вартість" |(риба, ссавці, мушлі, | |( 168/97-ВР ), стаття 5, |ракоподібні, водні | |пункт 5.4 |рослини тощо, охолоджені, | | |солоні, морожені, | | |консервовані, перероблені | | |в борошно або в іншу | | |продукцію), видобуті | | |(виловлені, вироблені) | | |суднами, зареєстрованими в| | |Державному судновому | | |реєстрі України або | | |Судновій книзі України | ----------+--------------------------+--------------------------| 061 |Угода про привілеї та |Предмети для службового | |імунітети Комісії із |користування та видання, | |захисту Чорного моря від |що ввозяться для | |забруднення ( 998_148 ) |службового користування | |від 28.04.2000, стаття 8, |Комісією із захисту | |пункт 1 "b" |Чорного моря від | | |забруднення | ----------+--------------------------+--------------------------| 062 |Віденська конвенція про |Предмети, що ввозяться в | |дипломатичні зносини від |Україну для офіційного | |18.04.61, стаття 36 |користування | |Віденська конвенція про |дипломатичними | |консульські зносини від |представництвами, | |24.04.63, стаття 50 |консульськими установами | |Закон України "Про податок|іноземних держав на | |на додану вартість" |території України | |( 168/97-ВР ), стаття 5, | | |пункт 5.3 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 063 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в | |угода України |Україну для офіційного | |Закон України "Про податок|користування | |на додану вартість" |представництвами | |( 168/97-ВР ), стаття 5, |міжнародних організацій, | |пункт 5.3 |які користуються на | | |території України митними | | |пільгами відповідно до | | |міжнародних угод України | ----------+--------------------------+--------------------------| 064 |Відповідна міжнародна |Предмети, що ввозяться в | |угода України |Україну для офіційного | | |користування | | |представництвами іноземних| | |підприємств та організацій| | |які користуються на | | |території України митними | | |пільгами відповідно до | | |міжнародних угод України | ----------+--------------------------+--------------------------| 067 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | |Міністрів України від |митну територію України в | |21.08.2001 N 379-р |рамках проекту | |( 379-2001-р ) |"Реабілітація та | | |розширення | | |централізованого | | |теплопостачання м. Києва" | | |( 996_017 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 068 |Угода між Україною і |Вантажі, що надходять в | |Сполученими Штатами |Україну на виконання Угоди| |Америки щодо надання |між Україною і Сполученими| |допомоги Україні в |Штатами Америки щодо | |ліквідації стратегічної |надання допомоги Україні в| |ядерної зброї, а також |ліквідації стратегічної | |запобігання розповсюдженню|ядерної зброї, а також | |зброї масового знищення |запобігання розповсюдженню| |( 840_007 ), від 25.10.93,|зброї масового знищення | |стаття VIII |( 840_007 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 069 |Угода про створення |Товари та інші предмети, | |Українського |що ввозяться в Україну на | |науково-технологічного |виконання Угоди про | |центру ( 998_032 ), |створення Українського | |укладена Україною, |науково-технологічного | |Канадою, Сполученими |центру ( 998_032 ), | |Штатами Америки та Швецією|укладеної Україною, | |від 25.10.93, стаття Х |Канадою, Сполученими | | |Штатами Америки та Швецією| ----------+--------------------------+--------------------------| 070 |Угода між Урядом України і|Предмети, призначені для | |Урядом Республіки Польща |впорядкування місць | |про збереження місць |пам'яті і поховання, які | |пам'яті і поховання жертв |ввозяться спеціальними | |війни та політичних |робочими групами в Україну| |репресій ( 616_014 ) від |в рамках Угоди між Урядом | |21.03.94, стаття 8 |України і Урядом | | |Республіки Польща про | | |збереження місць пам'яті і| | |поховання жертв війни та | | |політичних репресій | | |( 616_014 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 071 |Угода між Урядом України і|Оснащення та матеріали для| |Урядом Російської |забезпечення | |Федерації про |аварійно-рятувальних | |співробітництво в галузі |формувань, що ввозяться в | |попередження промислових |Україну в рамках | |аварій, катастроф, |міжурядових угод про | |стихійних лих та |співробітництво в галузі | |ліквідації їхніх наслідків|попередження промислових | |( 643_066 ) від 23.04.97, |аварій, катастроф, | |стаття 12 |стихійних лих та | |--------------------------|ліквідації їх наслідків | |Угода між Кабінетом | | |Міністрів України та | | |Виконавчою Владою Грузії | | |про співробітництво у | | |галузі попередження | | |промислових аварій, | | |катастроф, стихійних лих | | |та ліквідації їхніх | | |наслідків ( 268_036 ) від | | |07.12.98, стаття 12 | | |--------------------------| | |Угода між Кабінетом | | |Міністрів України та | | |Урядом Республіки Вірменія| | |про співробітництво в | | |галузі попередження | | |надзвичайних ситуацій і | | |ліквідації їх наслідків | | |( 051_018 ) від 01.03.2001| | |стаття 10, пункт 1 | | |--------------------------+--------------------------| |Угода між Кабінетом |Оснащення та предмети | |Міністрів України та |допомоги, що ввозяться в | |Урядом Словацької |Україну в рамках Угоди між| |Республіки про |Кабінетом Міністрів | |співробітництво і взаємну |України та Урядом | |допомогу у разі виникнення|Словацької Республіки про | |надзвичайних ситуацій |співробітництво і взаємну | |( 703_011 ) від 05.12.2000|допомогу у разі виникнення| |стаття 8, пункт 3 |надзвичайних ситуацій | | |( 703_011 ) | |--------------------------+--------------------------| |Угода між Кабінетом |Оснащення та вантажі | |Міністрів України і Урядом|допомоги, що ввозяться в | |Республіки Польща про |Україну в рамках Угоди між| |співробітництво та взаємну|Кабінетом Міністрів | |допомогу в галузі |України і Урядом | |попередження катастроф, |Республіки Польща про | |стихійних лих, інших |співробітництво та взаємну| |надзвичайних ситуацій та |допомогу в галузі | |ліквідації їх наслідків |попередження катастроф, | |( 616_029 ) від 19.07.2002|стихійних лих, інших | |стаття 7, пункт 3 |надзвичайних ситуацій та | | |ліквідації їх наслідків | | |( 616_029 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 072 |Угода між Україною та |Матеріали та обладнання, | |Федеративною Республікою |що імпортуються в Україну | |Німеччина про співпрацю у |в рамках Угоди між | |справах осіб німецького |Україною та Федеративною | |походження, які проживають|Республікою Німеччина про | |в Україні ( 276_002 ), від|співпрацю у справах осіб | |03.09.96, стаття 14 |німецького походження, які| | |проживають в Україні | | |( 276_002 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 078 |Угода між Кабінетом |Обладнання й майно, що | |Міністрів України та |ввозяться відповідно до | |Підготовчою комісією |Угоди між Кабінетом | |Організації Договору про |Міністрів України та | |всеосяжну заборону ядерних|Підготовчою комісією | |випробувань про проведення|Організації Договору про | |заходів, у тому числі |всеосяжну заборону ядерних| |післясертифікаційної |випробувань про проведення| |діяльності, стосовно |заходів, у тому числі | |об'єктів з міжнародного |післясертифікаційної | |моніторингу за Договором |діяльності, стосовно | |про всеосяжну заборону |об'єктів з міжнародного | |ядерних випробувань |моніторингу за Договором | |( 995_412 ) від 17.09.99, |про всеосяжну заборону | |стаття 8 |ядерних випробувань | | |( 995_412 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 079 |Основна Угода про |Матеріали, обладнання та | |співробітництво між |інші види постачання, | |Дитячим Фондом Організації|призначені для програм | |Об'єднаних Націй та Урядом|співробітництва відповідно| |України ( 995_364 ) від |до основного плану | |07.09.98, стаття VII, |діяльності згідно з | |пункт 6 |Основною Угодою про | | |співробітництво між | | |Дитячим Фондом Організації| | |Об'єднаних Націй та Урядом| | |України ( 995_364 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 080 |Угода між Урядом України і|Товари, що ввозяться в | |Урядом Сполучених Штатів |Україну на виконання Угоди| |Америки про гуманітарне і |між Урядом України і | |техніко-економічне |Урядом Сполучених Штатів | |співробітництво |Америки про гуманітарне і | |( 840_295 ) від 07.05.92,|техніко-економічне | |стаття I |співробітництво | | |( 840_295 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 081 |Угода про партнерство та |Товари та інші предмети, | |співробітництво між |що ввозяться в Україну на | |Європейськими |виконання Угоди про | |Співтовариствами і |партнерство та | |Україною ( 998_012 ) від |співробітництво між | |14.06.94. |Європейськими | |Додаток до Загальних |Співтовариствами і | |правил, що застосовуються |Україною ( 998_012 ) з | |до меморандумів про |метою реалізації проектів | |фінансування ( 994_106 ), |технічної допомоги в | |від 28.12.94, стаття 13 |рамках програми TACIS | ----------+--------------------------+--------------------------| 083 |Рамкова угода між Урядом |Матеріали, що ввозяться в | |України та Урядом |Україну за дорученням | |Федеративної Республіки |Уряду Федеративної | |Німеччина про |Республіки Німеччина або | |консультування і технічне |виконавця для реалізації | |співробітництво |проектів, укладених у | |( 276_730 ) від 29.05.96, |межах Рамкової угоди між | |стаття 8 |Урядом України та Урядом | | |Федеративної Республіки | | |Німеччина про | | |консультування і технічне | | |співробітництво | | |( 276_730 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 084 |Угода між Урядом України і|Обладнання, що надається | |Урядом Королівства Данія |Данією як технічна | |щодо допомоги в |допомога для впровадження | |енергетичній програмі, яка|проектів, розроблених у | |враховує аспекти захисту |межах Угоди між Урядом | |довкілля ( 208_001 ), від |України і Урядом | |02.04.97, стаття 7 |Королівства Данія щодо | | |допомоги в енергетичній | | |програмі, яка враховує | | |аспекти захисту довкілля | | |( 208_001 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 085 |Угода між Україною та |Обладнання та матеріали, | |Європейським Банком |які фінансуються | |Реконструкції та Розвитку |Європейським банком | |стосовно діяльності |реконструкції та розвитку | |Чорнобильського Фонду |з коштів грантів, наданих | |"Укриття" в Україні |Чорнобильським фондом | |( 996_004 ) від 20.11.97, |об'єкту "Укриття", та | |розділ 6 |імпортуються в Україну в | | |межах Угоди між Україною | | |та Європейським Банком | | |Реконструкції та Розвитку | | |стосовно діяльності | | |Чорнобильського Фонду | | |"Укриття" в Україні | | |( 996_004 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 086 |Меморандум про створення і|Товари, обладнання, що | |діяльність Японського |імпортуються на виконання | |центру в Україні |Меморандуму про створення | |( 392_001 ) від 19.05.97, |і діяльність Японського | |стаття III |центру в Україні | | |( 392_001 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 087 |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо надання|України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |музичних інструментів |постачання музичних | |Національній філармонії |інструментів Національній | |України ( 392_008 ) від |філармонії України | |13.04.99, пункт 5 |( 392_008 ) | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо |України та Урядом Японії | |виконання Проекту |щодо виконання Проекту | |вдосконалення рівня |вдосконалення рівня | |медичного обладнання в |медичного обладнання в | |українській |українській | |спеціалізованій лікарні |спеціалізованій лікарні | |"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) від|"ОХМАТДИТ" ( 392_088 ) | |22.08.2000, пункт 6 | | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо надання|України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |аудіовізуального |постачання | |обладнання Національному |аудіовізуального | |музею історії України |обладнання Національному | |( 392_010 ) від 30.07.99, |музею історії України | |пункт 5 |( 392_010 ) | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії щодо надання|України та Урядом Японії | |японського культурного |щодо надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |аудіообладнання |постачання аудіообладнання| |Національному академічному|Національному академічному| |драматичному театру імені |драматичному театру імені | |І.Франка ( 392_023 ) від |І.Франка ( 392_023 ) | |01.02.2001, пункт 5 | | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії про надання |України та Урядом Японії | |японського культурного |про надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |музичних інструментів, |постачання музичних | |аудіо- та відеообладнання |інструментів, аудіо- та | |Київській дитячій Академії|відеообладнання Київській | |мистецтв ( 392_026 ) від |дитячій Академії мистецтв | |28.03.2003, параграф 6, |( 392_026 ) | |пункт 1 "b" | | |--------------------------+--------------------------| |Угода (у формі обміну |Обладнання, що ввозиться в| |нотами) між Кабінетом |Україну на виконання Угоди| |Міністрів України та |між Кабінетом Міністрів | |Урядом Японії про надання |України та Урядом Японії | |японського культурного |про надання японського | |гранту на постачання |культурного гранту на | |освітлювального обладнання|постачання освітлювального| |Львівському державному |обладнання Львівському | |академічному театру опери |державному академічному | |та балету імені |театру опери та балету | |С.Крушельницької |імені С.Крушельницької | |( 392_023 ) від 01.09.2003|( 392_023 ) | |параграф 6, пункт 1 "b" | | ----------+--------------------------+--------------------------| 088 |Угода (у формі обміну |Матеріали та обладнання, | |нотами) між Кабінетом |що ввозяться в Україну на | |Міністрів України та |виконання Угоди між | |Урядом Японії про надання |Кабінетом Міністрів | |кредиту для фінансування |України та Урядом Японії | |проекту розвитку |про надання кредиту для | |Державного міжнародного |фінансування проекту | |аеропорту "Бориспіль" |розвитку Державного | |( 392_026 ) від 29.03.2005|міжнародного аеропорту | |пункт 7 "с" |"Бориспіль" ( 392_026 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 089 |Угода про грант (Проект |Товари, обладнання, що | |ядерної безпеки |закуплені з використанням | |Чорнобильської АЕС) між |коштів з рахунку ядерної | |Європейським банком |безпеки та імпортуються в | |реконструкції та розвитку |Україну на виконання Угоди| |як Розпорядником коштів |про грант (Проект ядерної | |Гранту з Рахунку ядерної |безпеки Чорнобильської | |безпеки Урядом України та |АЕС) між Європейським | |Чорнобильською атомною |банком реконструкції та | |електростанцією |розвитку як Розпорядником | |( 996_729 ) від 12.11.96, |коштів Гранту з Рахунку | |розділ 1.01 |ядерної безпеки Урядом | |Стандартні терміни й умови|України та Чорнобильською | |які поширюються на гранти |атомною електростанцією | |з рахунку ядерної безпеки |( 996_729 ) | |( 996_729 ), від 14.06.93,| | |розділ 7.01 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 090 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали, що | |Міністрів України та |імпортуються в Україну в | |Урядом Королівства |рамках Угоди між Кабінетом| |Нідерланди про технічне та|Міністрів України та | |фінансове співробітництво |Урядом Королівства | |( 528_002 ) від 11.05.98, |Нідерланди про технічне та| |стаття 4 |фінансове співробітництво | | |( 528_002 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 091 |Угода між Урядом України і|Обладнання, матеріали, що | |Урядом Швейцарської |фінансуються швейцарською | |Конфедерації про технічне |стороною на безоплатній | |та фінансове |основі та ввозяться в | |співробітництво |Україну з метою реалізації| |( 756_001 ) від 13.10.97, |проектів співробітництва в| |стаття 3 |рамках Угоди між Урядом | | |України і Урядом | | |Швейцарської Конфедерації | | |про технічне та фінансове | | |співробітництво | | |( 756_001 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 092 |Рамкова угода щодо Грантів|Обладнання, матеріали та | |технічної допомоги між |фонди, що імпортуються в | |Україною та Міжнародним |Україну в межах Рамкової | |банком реконструкції та |угоди щодо Грантів | |розвитку ( 996_013 ) від |технічної допомоги між | |14.01.98, стаття IV |Україною та Міжнародним | | |банком реконструкції та | | |розвитку ( 996_013 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 093 |Угода між Урядом України і|Будь-які | |Урядом Японії стосовно |матеріально-технічні | |співробітництва в |засоби, що ввозяться в | |скороченні та ліквідації |Україну згідно з Угодою | |ядерної зброї в Україні і |між Урядом України і | |заснування комітету для |Урядом Японії стосовно | |цього співробітництва |співробітництва в | |( 392_029 ) від 02.03.94, |скороченні та ліквідації | |стаття 9 |ядерної зброї в Україні і | | |заснування комітету для | | |цього співробітництва | | |( 392_029 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 094 |Розпорядження Кабінету |Товари, що надходять на | |Міністрів України від |митну територію України як| |09.08.2001 N 332-р |допомога Уряду України | |( 332-2001-р ) |згідно з Угодою між Урядом| | |України і Програмою | | |розвитку Організації | | |Об'єднаних Націй | | |( 995_400 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 095 |Розпорядження Кабінету |Товари, крім підакцизних, | |Міністрів України від |що надходять на митну | |12.10.2001 N 477-р |територію України | |( 477-2001-р ) |відповідно до Угоди про | | |Грант Всесвітнього | | |екологічного траст-фонду | | |(Проект вилучення речовин,| | |що руйнують озоновий шар) | | |між Україною та | | |Міжнародним банком | | |реконструкції та розвитку,| | |що виступає як | | |впроваджувальна установа | | |Трастового фонду | | |Всесвітнього екологічного | | |фонду ( 996_016 ) в рамках| | |зазначеного проекту | ----------+--------------------------+--------------------------| 096 |Угода між Кабінетом |Обладнання й матеріали | |Міністрів України і Урядом|(крім підакцизних), які | |Турецької Республіки про |ввозяться на митну | |технічне і фінансове |територію України в рамках| |співробітництво |Угоди між Кабінетом | |( 792_030 ) від 14.11.2002|Міністрів України і Урядом| |стаття 4 |Турецької Республіки про | | |технічне і фінансове | | |співробітництво | | |( 792_030 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 100 |Угода між Урядом України |Обладнання, механізми та | |та Урядом Японії про |матеріали, що ввозяться в | |технічне співробітництво |Україну відповідно до | |та грантову допомогу |Угоди між Урядом України | |( 392_024 ) від 10.06.2004|та Урядом Японії про | |стаття VII |технічне співробітництво | | |та грантову допомогу | | |( 392_024 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 103 |Угода між Урядом України |Озброєння, військова | |та Урядом Російської |техніка, технічне і | |Федерації про використання|технологічне обладнання, | |полігону злітно-посадкових|паливно-мастильні | |систем "Нитка" ( 643_198 )|матеріали та інші | |від 07.02.97, стаття 8 |матеріальні засоби, які | | |забезпечують | | |функціонування полігону, | | |що ввозяться на митну | | |територію України | | |відповідно до Угоди між | | |Урядом України та Урядом | | |Російської Федерації про | | |використання полігону | | |злітно-посадкових систем | | |"Нитка" ( 643_198 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 104 |Угода між Україною та |Товари, що ввозяться | |Європейським |(пересилаються) в Україну | |Співтовариством про |відповідно до Угоди між | |наукове і технологічне |Україною та Європейським | |співробітництво |Співтовариством про | |( 994_194 ) від 04.07.2002|наукове і технологічне | |стаття 7 |співробітництво | |Закон України "Про податок|( 994_194 ) | |на додану вартість" | | |( 168/97-ВР ), стаття 5, | | |пункт 5.13 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 105 |Закон України "Про податок|Культурні цінності згідно | |на додану вартість" |з кодами УКТ ЗЕД | |( 168/97-ВР ), стаття 5, |( 2371г-14 ) | |пункт 5.14 |9701 10 00 00, | | |9701 90 00 00, | | |9702 00 00 00, | | |9703 00 00 00, | | |9704 00 00 00, | | |9705 00 00 00, | | |9706 00 00 00, | | |виготовлені п'ятдесят і | | |більше років тому, внесені| | |до Державного реєстру | | |культурних цінностей | | |України, які ввозяться з | | |метою їх подальшої | | |передачі музеям, галереям,| | |виставковим центрам, | | |архівам, установам | | |культури або освіти, що | | |знаходяться у державній | | |або комунальній власності | ----------+--------------------------+--------------------------| 106 |Закон України "Про податок|Повітряні судна, які | |на додану вартість" |ввозяться в Україну за | |( 168/97-ВР ), стаття 5, |договорами оперативного | |пункт 5.17 |лізингу | ----------+--------------------------+--------------------------| 107 |Меморандум про |Обладнання, запаси, товари| |взаєморозуміння між |та матеріали, що ввозяться| |Кабінетом Міністрів |на територію України у | |України і штабом |зв'язку з проведенням | |Верховного |операцій або навчань НАТО | |головнокомандувача |відповідно Меморандуму про| |об'єднаних збройних сил |взаєморозуміння між | |НАТО на Атлантиці та |Кабінетом Міністрів | |штабом Верховного |України і штабом | |головнокомандувача |Верховного | |об'єднаних збройних сил |головнокомандувача | |НАТО в Європі щодо |об'єднаних збройних сил | |забезпечення підтримки |НАТО на Атлантиці та | |операцій НАТО з боку |штабом Верховного | |України ( 950_005 ) від |головнокомандувача | |09.07.2002, статті VI, VII|об'єднаних збройних сил | | |НАТО в Європі щодо | | |забезпечення підтримки | | |операцій НАТО з боку | | |України ( 950_005 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 108 |Угода між Урядом України |Озброєння, військова | |та Урядом Російської |техніка, матеріали та | |Федерації про засоби |обладнання, що | |систем попередження про |забезпечують комплектацію | |ракетний напад і контролю |та експлуатацію технічних | |космічного простору |систем, при ввезенні їх на| |( 643_125 ) від 28.02.97, |митну територію України в | |стаття 5, пункт 2 |рамках Угоди між Урядом | | |України та Урядом | | |Російської Федерації про | | |засоби систем попередження| | |про ракетний напад і | | |контролю космічного | | |простору ( 643_125 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 109 |Конвенція про міжнародну |Запасні частини, | |цивільну авіацію |обладнання, бортові | |( 995_038 ) від 07.12.44, |запаси та інші матеріали, | |Додаток 9 "Спрощення |які імпортуються | |формальностей" ( 995_655 )|іноземними експлуатантами | | |повітряних суден у зв'язку| | |з виконанням міжнародних | | |перевезень в рамках | | |Конвенції про міжнародну | | |цивільну авіацію | | |( 995_038, 995_655 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 110 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | |економіки та з питань |ввозяться на митну | |європейської інтеграції |територію України у якості| |України і Міністерством |технічної допомоги на | |оборони Сполучених Штатів |виконання Угоди між | |Америки щодо надання |Міністерством економіки та| |Україні допомоги, |з питань європейської | |пов'язаної із |інтеграції України і | |встановленням системи |Міністерством оборони | |експортного контролю з |Сполучених Штатів Америки | |метою запобігання |щодо надання Україні | |розповсюдженню зброї |допомоги, пов'язаної із | |масового знищення з |встановленням системи | |України ( 840_077 ) від |експортного контролю з | |22.10.2001 |метою запобігання | | |розповсюдженню зброї | | |масового знищення з | | |України ( 840_077 ) | |Угода між Україною і | | |Сполученими Штатами | | |Америки щодо надання | | |допомоги Україні в | | |ліквідації стратегічної | | |ядерної зброї, а також | | |запобігання розповсюдженню| | |зброї масового знищення | | |( 840_007 ) від 25.10.93, | | |стаття VIII | | ----------+--------------------------+--------------------------| 111 |Угода між Міністерством |Товари та обладнання, які | |охорони здоров'я України |ввозяться на митну | |та Міністерством оборони |територію України як | |Сполучених Штатів Америки |технічна допомога на | |стосовно співробітництва у|виконання Угоди між | |галузі запобігання |Міністерством охорони | |розповсюдженню технологій,|здоров'я України та | |патогенів та знань, які |Міністерством оборони США | |можуть бути використані в |стосовно співробітництва у| |ході розробки біологічної |галузі запобігання | |зброї від 29.08.2005 |розповсюдженню технологій,| |Угода між Україною і |патогенів та знань, які | |Сполученими Штатами |можуть бути використані в | |Америки щодо надання |ході розробки біологічної | |допомоги Україні в |зброї | |ліквідації стратегічної | | |ядерної зброї, а також | | |запобігання розповсюдженню| | |зброї масового знищення | | |( 840_007 ) від 25.10.93, | | |стаття VIII | | ----------+--------------------------+--------------------------| 112 |Закон України "Про |До 1 січня 2009 року | |податок на додану |відходи та брухт чорних | |вартість" ( 168/97-ВР ), |металів, що імпортуються | |стаття 11, пункт 11.44 |на митну територію України| | |Перелік таких товарів із | | |зазначенням кодів УКТЗЕД | | |( 2371а-14, 2371б-14, | | | 2371в-14, 2371г-14 ) | | |затверджується Кабінетом | | |Міністрів України | ----------+--------------------------+--------------------------| 113 |Закон України "Про |Обладнання для виконання | |Державний бюджет України |пріоритетних | |на 2007 рік" ( 489-16 ), |фундаментальних досліджень| |стаття 120 |і прикладних розробок за | | |переліком, затвердженим | | |Президією Національної | | |академії наук України | | |(застосовується у разі | | |продовження на 2008 рік) | ----------+--------------------------+--------------------------| 114 |Закон України "Про податок|Культурні цінності (коди | |на додану вартість" |згідно з УКТЗЕД | |( 168/97-ВР ), підпункт |( 2371г-14 ) 9701 - 9706),| |5.1.24 пункту 5.1 статті 5|що ввозяться на митну | |пункт 5.5 статті 5 |територію України | | |неплатником податку на | | |додану вартість | ----------+--------------------------+--------------------------| 115 |Угода між Урядом України |Обладнання, механізми та | |та Урядом Республіки Корея|матеріали, що ввозяться на| |про грантову допомогу та |митну територію України як| |технічне співробітництво |технічна допомога на | |( 410_014 ) від 20.10.2005|виконання Угоди між Урядом| |стаття 7 |України та Урядом | | |Республіки Корея про | | |грантову допомогу та | | |технічне співробітництво | | |( 410_014 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 116 |Угода між Кабінетом |Обладнання, матеріали | |Міністрів України та |(крім підакцизних), що | |Урядом Італійської |ввозяться на митну | |Республіки про технічне |територію України для | |співробітництво |реалізації проектів на | |( 380_026 ) від 13.03.2003|виконання Угоди між | |стаття 4 |Кабінетом Міністрів | | |України та Урядом | | |Італійської Республіки про| | |технічне співробітництво | | |( 380_026 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 117 |Угода між державами |Матеріальні частини та | |учасницями |провізія, запаси та інше | |Північноатлантичного |майно, що ввозяться для | |договору та іншими |потреб збройних сил, | |державами, які беруть |відповідно до Угоди між | |участь у програмі |державами учасницями | |"Партнерство заради миру",|Північноатлантичного | |щодо статусу їхніх |договору та іншими | |збройних сил ( 994_042 ) |державами, які беруть | |та Додатковий протокол до |участь у програмі | |цієї Угоди від 06.05.96 |"Партнерство заради миру",| |Угода між Сторонами |щодо статусу їхніх | |Північноатлантичного |збройних сил ( 994_042 ) | |договору щодо статусу |та Додаткового протоколу | |їхніх збройних сил |до цієї Угоди та Угоди між| |( 994_041 ) від 19.06.51, |Сторонами | |стаття 11 |Північноатлантичного | | |Договору щодо статусу | | |їхніх збройних сил | | |( 994_041 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 119 |Угода між урядами держав -|Товари, які ввозяться з | |учасниць Співдружності |метою повірки та | |Незалежних Держав про |метрологічної атестації | |звільнення від сплати мита|Перелік таких товарів | |податків і видачі |встановлюється Державним | |спеціальних дозволів за |комітетом стандартизації, | |провезення нормативних |метрології та | |документів, еталонів, |сертифікації України | |засобів вимірювань і | | |стандартних зразків, що | | |провозяться з метою | | |повірки та метрологічної | | |атестації ( 997_746 ), від| | |10.02.95, стаття 2 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 120 |Закон України "Про податок|Устаткування, яке працює | |на додану вартість" |на нетрадиційних та | |( 168/97-ВР ), пункт 5.18 |поновлюваних джерелах | |статті 5 |енергії, | | |енергозберігаючого | | |обладнання і матеріалів, | | |засобів вимірювання, | | |контролю та управління | | |витратами | | |паливно-енергетичних | | |ресурсів, обладнання та | | |матеріалів для виробництва| | |альтернативних видів | | |палива (далі - товари) за | | |умов, якщо ці товари | | |застосовуються платником | | |податку для власного | | |виробництва та якщо | | |ідентичні товари з | | |аналогічними якісними | | |показниками не | | |виробляються в Україні. | | |Матеріалів, устаткування | | |та комплектуючих, що | | |використовуються для | | |виробництва устаткування, | | |яке працює на | | |нетрадиційних та | | |поновлюваних джерелах | | |енергії, яке виробляє | | |альтернативні види палива,| | |енергозберігаючого | | |обладнання і матеріалів, | | |виробів, експлуатація | | |яких забезпечує економію | | |та раціональне | | |використання | | |паливно-енергетичних | | |ресурсів, засобів | | |вимірювання, контролю та | | |управління витратами | | |паливно-енергетичних | | |ресурсів, якщо ідентичні | | |товари з аналогічними | | |якісними показниками не | | |виробляються в Україні. | | |Переліки та обсяги таких | | |товарів затверджуються | | |Кабінетом Міністрів | | |України | ----------+--------------------------+--------------------------| 121 |Стаття 9 Угоди про |Товари, що придбаваються | |привілеї та імунітети |ГУАМ для здійснення своїх | |Організації за демократію |функцій, в обсягах, що | |та економічний розвиток - |погоджені з кожною | |ГУАМ ( 886_009 ) від |державою-членом | |19.06.2007 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 123 |Договір між Урядом України|Товари, що імпортуються | |та Європейським банком |ЄБРР в Україну і необхідні| |реконструкції та розвитку |для здійснення його | |про співробітництво та |офіційної діяльності. | |діяльність Постійного |Товари, що імпортуються | |представництва ЄБРР в |ЄБРР в Україну для | |Україні від 12.06.2007 |користування Постійним | |(м. Лондон) ( 985_012 ), |Представництвом, мають | |ратифікований Законом |імпортуватись на ім'я | |України від 04.06.08 |ЄБРР. | |N 319-VI ( 319-17 ), |Товари мають | |стаття 7 |використовуватись банком | | |суто для здійснення його | | |офіційної діяльності без | | |права відчуження на | | |території України | ----------+--------------------------+--------------------------| 124 |Договір між Урядом України|Обладнання та матеріали, | |та Європейським банком |які використовуються для | |реконструкції та розвитку |надання ЄБРР технічної | |про співробітництво та |допомоги або для | |діяльність Постійного |грантового | |представництва ЄБРР в |співфінансування і | |Україні від 12.06.2007 |фінансуються за рахунок | |(м. Лондон) ( 985_012 ), |грантових коштів | |ратифікований Законом | | |України від 04.06.08 | | |N 319-VI ( 319-17 ), | | |стаття 8 | | ----------------------------------------------------------------| Розділ 2. Інші види пільг | ----------------------------------------------------------------| 098 |Конвенція про тимчасове |Товари, щодо яких | |ввезення ( 995_472 ) від |надається дозвіл на | |26.06.90, стаття 2, пункт |тимчасове ввезення з | |2 |умовним повним звільненням| |Закон України "Про податок|від оподаткування | |на додану вартість" |(на умовах, визначених | |( 168/97-ВР ), стаття 5, |Конвенцією про тимчасове | |пункт 5.17 |ввезення ( 995_472 ) від | |Митний кодекс України |26.06.90, Митним кодексом | |( 92-15 ), стаття 206 |України ( 92-15 ) | ----------+--------------------------+--------------------------| 099 | |Інші товари, щодо яких | | |законодавством | | |установлюються пільги в | | |обкладенні податком на | | |додану вартість | ----------+--------------------------+--------------------------| 122 |Митна конвенція про |Бланки книжок МДП | |міжнародне перевезення | | |вантажів із застосуванням | | |книжки МДП (Конвенції МДП | | |1975 року) ( 995_012 ), | | |стаття 7 | | ----------------------------------------------------------------- | Розділ 3. Пільги, надані у вигляді звільнення від обкладення | податком на додану вартість товарів і транспортних засобів, | увезених на митну територію України громадянами | ----------------------------------------------------------------| 300 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що | |N 2681-III ( 2681-14 ) |ввозяться (пересилаються) | |"Про порядок ввезення |громадянами і входять до | |(пересилання) в Україну, |складу спадщини за | |митного оформлення й |законом, відкритої за | |оподаткування особистих |межами України на користь | |речей, товарів та |резидента | |транспортних засобів, що | | |ввозяться (пересилаються) | | |громадянами на митну | | |територію України", стаття| | |8, пункт 7 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 301 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби в разі | |N 2681-III ( 2681-14 ) |переселення громадян на | |"Про порядок ввезення |постійне місце проживання | |(пересилання) в Україну, |в Україну | |митного оформлення й | | |оподаткування особистих | | |речей, товарів та | | |транспортних засобів, що | | |ввозяться (пересилаються) | | |громадянами на митну | | |територію України", пункт | | |12 та частина 2 статті 8 | | ----------+--------------------------+--------------------------| 302 |Закон України від 13.09.01|Транспортні засоби, що | |N 2681-III ( 2681-14 ) |ввозяться (пересилаються) | |"Про порядок ввезення |працівниками дипломатичної| |(пересилання) в Україну, |служби, які перебували за | |митного оформлення й |кордоном у довготермінових| |оподаткування особистих |відрядженнях або проходили| |речей, товарів та |дипломатичну службу | |транспортних засобів, що |строком не менше одного | |ввозяться (пересилаються) |року та повертаються в | |громадянами на митну |Україну. | |територію України", стаття| | |8, пункт 13 | | -----------------------------------------------------------------
{ Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану
вартість із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби N 48 ( v0048342-08 ) від 26.01.2008, N 346 ( v0346342-08 )
від 09.04.2008, N 534 ( v0534342-08 ) від 22.05.2008, N 844
( v0844342-08 ) від 01.08.2008 }
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

документів

------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | ----+-----------------------------------------------------------| 1 | 2 | ----------------------------------------------------------------| Розділ 1 "Митні документи" | ----------------------------------------------------------------| 1100|Некласифікований документ | ----+-----------------------------------------------------------| 1101|Вантажна митна декларація (крім позначених кодами 1103- | | 1112) | ----+-----------------------------------------------------------| 1102|Вантажна митна декларація для багаторазового переміщення | |транспортного засобу | ----+-----------------------------------------------------------| 1103|Вантажна митна декларація типу ІМ 31 (ІМ 31 Г) | ----+-----------------------------------------------------------| 1104|Вантажна митна декларація типу ЕК 32 | ----+-----------------------------------------------------------| 1105|Вантажна митна декларація типу ІМ 51 | ----+-----------------------------------------------------------| 1106|Вантажна митна декларація типу ЕК 61 | ----+-----------------------------------------------------------| 1107|Вантажна митна декларація типу ІМ 72 | ----+-----------------------------------------------------------| 1108|Вантажна митна декларація типу ЕК 72 | ----+-----------------------------------------------------------| 1109|Вантажна митна декларація типу ЕК 73 | ----+-----------------------------------------------------------| 1110|Вантажна митна декларація типу ІМ 74 (ІМ 74 ТЕО) | ----+-----------------------------------------------------------| 1111|Вантажна митна декларація типу ЕК 10 КО | ----+-----------------------------------------------------------| 1112|Вантажна митна декларація типу ІМ 40 КО | ----+-----------------------------------------------------------| 1201|Книжка (карнет) А.Т.А. | ----+-----------------------------------------------------------| 1202|Митна декларація, форма якої затверджена постановою | |Кабінету Міністрів України від 15.07.97 N 748 ( 748-97-п ) | ----+-----------------------------------------------------------| 1203|Уніфікована митна квитанція МД-1 ( za066-05 ) | ----+-----------------------------------------------------------| 1301|Періодична митна декларація | ----+-----------------------------------------------------------| 1302|Тимчасова декларація | ----+-----------------------------------------------------------| 1303|Неповна декларація | ----+-----------------------------------------------------------| 1304|Загальна вантажна митна декларація | ----+-----------------------------------------------------------| 1305|Анульована вантажна митна декларація | ----+-----------------------------------------------------------| 1306|Митна декларація М 16 | ----+-----------------------------------------------------------| 1307|Заява про здійснення митного контролю та митного оформлення| |товарів та інших предметів без застосування вантажної | |митної декларації | ----+-----------------------------------------------------------| 1308|Зареєстрована вантажна митна декларація (для товарів, що | |переміщуються стаціонарними засобами транспортування) | ----+-----------------------------------------------------------| 1309|Генеральна декларація (для водних та повітряних | |транспортних засобів) | ----+-----------------------------------------------------------| 1401|Декларація митної вартості за формою ДМВ - 1 | ----+-----------------------------------------------------------| 1402|Декларація митної вартості за формою ДМВ - 2 | ----+-----------------------------------------------------------| 1403|Декларація митної вартості за формою ДМВ - 3 | ----+-----------------------------------------------------------| 1501|Рішення про визначення митної вартості | ----+-----------------------------------------------------------| 1502|Рішення про визначення країни походження | ----+-----------------------------------------------------------| 1503|Рішення про визначення коду товару | ----+-----------------------------------------------------------| 1504|Попереднє рішення щодо класифікації та кодування товару в | |УКТЗЕД ( 1109а-16, 1109б-16, 1109в-16, 1109г-16 ) | ----+-----------------------------------------------------------| 1505|Висновок за результатами дослідження експертного підрозділу| |Центрального митного управління лабораторних досліджень та | |експертної роботи | ----+-----------------------------------------------------------| 1506|Рішення митного органу про допущення товарів та/або | |транспортних засобів до багаторазового переміщення через | |митний кордон України в режимі тимчасового вивезення | ----+-----------------------------------------------------------| 1601|Лист про погодження | ----+-----------------------------------------------------------| 1602|Облікова картка суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності | ----+-----------------------------------------------------------| 1603|Кваліфікаційне свідоцтво особи, уповноваженої на | |декларування | ----+-----------------------------------------------------------| 1604|Ліцензія на провадження посередницької діяльності митного | |брокера (свідоцтво про визнання підприємства декларантом) | ----+-----------------------------------------------------------| 1605|Ліцензія на провадження посередницької діяльності митного | |перевізника | ----+-----------------------------------------------------------| 1606|Посвідчення про реєстрацію транспортного засобу | ----+-----------------------------------------------------------| 1607|Свідоцтво про відповідність технічного оснащення та | |облаштування території спеціальної (вільної) економічної | |зони | ----+-----------------------------------------------------------| 1608|Договір про застосування вантажної митної декларації в | |електронному вигляді | ----+-----------------------------------------------------------| 1609|Резервна позиція | ----+-----------------------------------------------------------| 1701|Акт про проведення митного огляду товарів | ----+-----------------------------------------------------------| 1702|Протокол про порушення митних правил | ----+-----------------------------------------------------------| 1801|Попередня митна декларація (ПД) | ----+-----------------------------------------------------------| 1802|Повідомлення про намір увезення (ПНУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 1803|Внутрішній транзитний документ (ВТД) | ----+-----------------------------------------------------------| 1804|Повідомлення про транзитне переміщення (ПТП) | ----+-----------------------------------------------------------| 1805|Повідомлення про транзитне переміщення міжнародного | |експрес-відправлення | ----+-----------------------------------------------------------| 1806|Повідомлення МДП | ----+-----------------------------------------------------------| 1901|Рішення митного органу про повернення платнику податків сум| |помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів з | |бюджету | ----+-----------------------------------------------------------| 1902|Податкове повідомлення | ----------------------------------------------------------------| Розділ 2 "Транспортні документи" | ----------------------------------------------------------------| 2000|Некласифікований документ | ----+-----------------------------------------------------------| 2150|Внутрішній транспортний документ | ----+-----------------------------------------------------------| 2701|Універсальний транспортний документ | ----+-----------------------------------------------------------| 2710|Non-negotiable морський транспортний документ (морська | |накладна) | ----+-----------------------------------------------------------| 2711|Negotiable морський транспортний документ | ----+-----------------------------------------------------------| 2712|Контейнерний коносамент | ----+-----------------------------------------------------------| 2718|Накладна ЦІМ | ----+-----------------------------------------------------------| 2719|Накладна УМВС | ----+-----------------------------------------------------------| 2720|Накладна ЦІМ/УМВС | ----+-----------------------------------------------------------| 2721|Залізнична накладна для внутрішнього сполучення | ----+-----------------------------------------------------------| 2730|Накладна CMR | ----+-----------------------------------------------------------| 2731|Автомобільна накладна | ----+-----------------------------------------------------------| 2740|Авіаційна вантажна накладна (Air Waybill) | ----+-----------------------------------------------------------| 2760|Комбінований транспортний документ | ----+-----------------------------------------------------------| 2761|Коносамент (Bill of Lading) | ----+-----------------------------------------------------------| 2780|Інвойс на фрахт | ----+-----------------------------------------------------------| 2785|Вантажний маніфест | ----+-----------------------------------------------------------| 2786|Фрахтовий маніфест | ----+-----------------------------------------------------------| 2788|Контейнер-маніфест | ----+-----------------------------------------------------------| 2800|Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу | ----+-----------------------------------------------------------| 2950|Книжка МДП (Carnet TIR) | ----+-----------------------------------------------------------| 2951|Свідоцтво про допущення до перевезень під митними пломбами | ----+-----------------------------------------------------------| 2952|Посвідчення на відрядження | ----+-----------------------------------------------------------| 2953|Шляховий лист | ----+-----------------------------------------------------------| 2954|Поштова накладна | ----+-----------------------------------------------------------| 2955|Багажна квитанція (ярлик) | ----+-----------------------------------------------------------| 2956|Рейсовий квиток | ----------------------------------------------------------------| Розділ 3 "Комерційні документи" | ----------------------------------------------------------------| 3000|Некласифікований документ | ----+-----------------------------------------------------------| 3105|Рахунок-фактура (інвойс) | ----+-----------------------------------------------------------| 3140|Пакувальна інструкція | ----+-----------------------------------------------------------| 3141|Пакувальний лист | ----+-----------------------------------------------------------| 3240|Інструкція з доставки | ----+-----------------------------------------------------------| 3245|Повідомлення про доставку | ----+-----------------------------------------------------------| 3301|Пропозиції/розцінки | ----+-----------------------------------------------------------| 3320|Підтвердження замовлення | ----+-----------------------------------------------------------| 3325|Рахунок-проформа | ----+-----------------------------------------------------------| 3340|Навантажувальна інструкція | ----+-----------------------------------------------------------| 3341|Лист на навантаження | ----+-----------------------------------------------------------| 3382|Повноваження | ----+-----------------------------------------------------------| 3520|Страховий сертифікат | ----+-----------------------------------------------------------| 3530|Страховий поліс | ----+-----------------------------------------------------------| 3610|Інструкція з перевезення | ----+-----------------------------------------------------------| 3621|Повідомлення імпортера про перевезення | ----+-----------------------------------------------------------| 3622|Повідомлення експортера про перевезення | ----+-----------------------------------------------------------| 3623|Інвойс на перевезення | ----+-----------------------------------------------------------| 3630|Навантажувальна записка | ----+-----------------------------------------------------------| 3640|Навантажувальний документ | ----+-----------------------------------------------------------| 3660|Документ, що підтверджує надання знижок | ----------------------------------------------------------------| Розділ 4 "Договори" | ----------------------------------------------------------------| 4000|Некласифікований зовнішньоекономічний договір (контракт | |тощо) | ----+-----------------------------------------------------------| 4100|Прямий зовнішньоекономічний договір (контракт) на | |відшкодувальній основі | ----+-----------------------------------------------------------| 4101|Зовнішньоекономічний договір (контракт) на відшкодувальній | |основі, укладений на підставі внутрішнього посередницького | |договору | ----+-----------------------------------------------------------| 4102|Посередницький зовнішньоекономічний договір (контракт) | ----+-----------------------------------------------------------| 4103|Доповнення до зовнішньоекономічного договору (контракту) | ----+-----------------------------------------------------------| 4200|Некласифікований внутрішній договір (контракт) | ----+-----------------------------------------------------------| 4201|Внутрішній договір (контракт) комісії | ----+-----------------------------------------------------------| 4202|Внутрішній договір (контракт) доручення | ----+-----------------------------------------------------------| 4203|Доповнення до внутрішнього договору (контракту) | ----+-----------------------------------------------------------| 4204|Внутрішній договір (контракт) про зберігання товарів | ----+-----------------------------------------------------------| 4300|Ліцензійний договір на використання об'єкта права | |інтелектуальної власності | ----+-----------------------------------------------------------| 4301|Договір (контракт) про перевезення | ----+-----------------------------------------------------------| 4302|Договір про охорону та супроводження товарів | ----+-----------------------------------------------------------| 4304|Договір дарування | ----------------------------------------------------------------| Розділ 5 "Ліцензії, дозволи, сертифікати та інші документи, що | видаються державними органами України" | ----------------------------------------------------------------| 5000|Некласифікований документ | ----+-----------------------------------------------------------| 5001|Висновок про належність (неналежність) товару до | |спеціальних технічних засобів (СБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5002|Ліцензія на ввезення, вивезення голографічних захисних | |елементів (СБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5010|Дозвіл (висновок) на право здійснення міжнародних передач | |товарів (Держекспортконтроль України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5011|Інший документ Держекспортконтролю | ----+-----------------------------------------------------------| 5021|Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки | |військового призначення вимогам Закону України "Про | |метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ) | |(Міноборони України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5022|Дозвіл на ввезення радіоелектронних засобів та | |випромінювальних пристроїв (Міноборони України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5030|Дозвіл на перевезення спеціально визначених предметів, | |матеріалів і речовин, на які поширюється дозвільна система | |(МВС України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5040|Міжнародний ветеринарний сертифікат (Мінагрополітики | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5041|Ветеринарні свідоцтва форми N 1, 2 та 3 (для країн СНД) | |(Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5042|Дозвіл на ввезення товарів, що підлягають ветеринарному | |контролю (Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5043|Свідоцтво про державну реєстрацію сорту рослин або разовий | |дозвіл на ввезення насіння й садивного матеріалу не | |зареєстрованих в Україні сортів рослин (Мінагрополітики | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5044|Документальне підтвердження на вивезення з України насіння | |й садивного матеріалу сортів рослин, які не є об'єктами | |інтелектуальної власності або вивозяться з дозволу власника| |прав на сорт (Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5045|Карантинний дозвіл (Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5046|Фітосанітарний сертифікат (Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5047|Племінне свідоцтво (сертифікат) (Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5048|Дозвіл на ввезення в Україну трансгенних сортів рослин | |(Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5049|Посвідчення про реєстрацію (документ, що засвідчує | |реєстрацію біржової угоди (контракту) про експорт або | |імпорт зерна) (Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5050|Форма реєстрації уловів патагонського та антарктичного | |іклачів / Форма реекспорту видів іклачів (Держкомрибгосп | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5060|Реєстраційне посвідчення на лікарський засіб (МОЗ України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5061|Дозвіл на разове ввезення незареєстрованих лікарських | |засобів, або лист Державного фармакологічного центру МОЗ | |України на ввезення незареєстрованих лікарських засобів на | |територію України з метою проведення доклінічних досліджень| |клінічних випробувань та державної реєстрації (МОЗ | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5062|Свідоцтво про державну реєстрацію виробу медичного | |призначення (МОЗ України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5063|Підтвердження про державну реєстрацію виробів медичного | |призначення (МОЗ України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5064|Одноразовий дозвіл на ввезення на митну територію України | |незареєстрованих виробів медичного призначення (МОЗ | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5065|Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи | |(МОЗ України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5066|Дозвіл на право ввезення на територію України, вивезення з| |території України або транзиту через територію України | |наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів | |(Комітет з контролю за наркотиками) | ----+-----------------------------------------------------------| 5080|Спеціальний дозвіл Кабінету Міністрів України на реалізацію| |за межами України компонентів донорської крові і препаратів| |виготовлених з донорської крові та її компонентів (Кабінет | |Міністрів України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5090|Довідка про проведення декларування валютних цінностей, | |Доходів та майна, що належать резиденту України і | |знаходяться за її межами (ДПА України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5100|Свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) | |культурних цінностей з території України (Мінкультури | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5109|Рішення органу із сертифікації | ----+-----------------------------------------------------------| 5110|Висновок щодо відповідності засобів вимірювальної техніки | |вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну | |діяльність" ( 113/98-ВР ) (територіальний орган | |Держстандарту) | ----+-----------------------------------------------------------| 5111|Сертифікат відповідності (Держспоживстандарт або | |вповноважений орган сертифікації) | ----+-----------------------------------------------------------| 5112|Декларація про відповідність (видана постачальником і | |зареєстрована органом із сертифікації) | ----+-----------------------------------------------------------| 5113|Лист-роз'яснення Держспоживстандарту або іншого | |вповноваженого органу, що товар не підлягає сертифікації | |(крім позначеного кодом 5109) | ----+-----------------------------------------------------------| 5114|Свідоцтво про визнання відповідності (Держспоживстандарт | |України або вповноважений орган сертифікації) | ----+-----------------------------------------------------------| 5115|Свідоцтво про якість продуктів лову та харчової продукції з| |них українського походження (виробник) | ----+-----------------------------------------------------------| 5116|Атестат виробництва, що видається суб'єктам господарювання,| |які здійснюють переробку продуктів лову | |(Держспоживстандарт України /територіальний орган із | |сертифікації/) | ----+-----------------------------------------------------------| 5120|Витяг з реєстру Міністерства освіти і науки України про | |визнання СІД-кодів, нанесених на диски (МОН України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5121|Витяг з реєстру Міністерства освіти і науки України про | |визнання СІД-кодів, нанесених на матриці (МОН України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5122|Дозвіл на ввезення генетично модифікованих організмів, | |призначених для науково-дослідних цілей або державних | |апробацій (випробувань) (МОН України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5130|Погодження на ввезення металобрухту (Мінприроди України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5131|Повідомлення про транскордонне перевезення відходів | |(Мінприроди України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5132|Висновок, що відходи Зеленого переліку не підпадають під | |дію пунктів 6 - 33 Положення про контроль за транскордонним| |перевезенням небезпечних відходів та їх утилізацією/ | |видаленням ( 1120-2000-п ) (Мінприроди України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5133|Сертифікат екологічного контролю (Мінприроди України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5134|Дозвіл на транспортування, отруйних речовин, у тому числі | |продуктів біотехнології та інших біологічних агентів | |(Мінприроди України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5135|Ліцензія на використання джерел іонізуючого випромінювання | |(Держатомрегулювання України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5136|Дозвіл або Сертифікат на ввезення в Україну та вивезення за| |її межі об'єктів тваринного і рослинного світу (Мінприроди | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5137|Реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію пестицидів| |та агрохімікатів або дозвіл на ввезення і застосування | |незареєстрованих пестицидів та агрохімікатів іноземного | |виробництва (Мінприроди України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5138|Дозвіл на транзитне переміщення незареєстрованих в Україні | |генетично модифікованих організмів (Мінприроди України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5139|Дозвіл на ввезення продукції, отриманої з використанням | |генетично модифікованих організмів, призначеної для | |науково-дослідних цілей (відповідно до компетенції: | |Мінприроди України, МОН України, МОЗ України, | |Мінагрополітики) | ----+-----------------------------------------------------------| 5150|Дозвіл на перевезення радіоактивних матеріалів | |(Держатомрегулювання України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5160|Реєстраційне посвідчення на технічний засіб застосування | |пестицидів і агрохімікатів (УкрНДІПВТ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5161|Дозвіл на ввезення незареєстрованого технічного засобу | |застосування пестицидів і агрохімікатів (УкрНДІПВТ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5170|Спеціальний дозвіл НБУ на ввезення уповноваженими банками в| |Україну валюти України (НБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5171|Спеціальний дозвіл НБУ на вивезення уповноваженими банками | |з України валюти України (НБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5172|Дозвіл на підставі окремого рішення Правління НБУ на | |ввезення в Україну уповноваженими банками бланків чеків, | |крім дорожніх чеків міжнародних платіжних систем (НБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5173|Спеціальний дозвіл на ввезення в Україну юридичними особами| |- резидентами банківських металів (НБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5174|Індивідуальна ліцензія НБУ на вивезення за межі України | |юридичними особами - нерезидентами банківських металів у | |вигляді монет (НБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5175|Індивідуальна ліцензія НБУ на вивезення за межі України | |уповноваженими банками банківських металів (НБУ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5180|Сертифікат Кімберлійського процессу (Мінфін України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5181|Дозвіл на вивезення за межі митної території України | |дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, їх брухту і | |відходів як давальницької сировини (Мінфін України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5182|Висновок Державного гемологічного центру України за | |результатами експертизи й оцінки дорогоцінних каменів, | |дорогоцінних каменів органогенного утворення, | |напівдорогоцінних і декоративних каменів у сировині та | |виробах, колекцій мінералів, гірських порід, мінеральних | |речовин, а також культурних цінностей (Мінфін України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5190|Експертний висновок про відповідність об'єкта нормативним | |актам з питань енергозбереження (Національне Агентство | |України з питань забезпечення ефективного використання | |енергетичних ресурсів) | ----+-----------------------------------------------------------| 5200|Ліцензія на право експорту, імпорту спирту етилового, | |коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових | |виробів (Мінекономіки України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5201|Ліцензія на експорт, імпорт товарів (Мінекономіки України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5202|Дозвіл на поставку до США текстильних товарів, який | |оформлюється шляхом проставлення візової печатки | |Мінекономіки України в комерційному рахунку-фактурі | |(Мінекономіки України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5203|Спеціальна ліцензія на імпорт товарів, щодо яких | |застосовані спеціальні заходи згідно з відповідним рішенням| |Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі (Мінекономіки | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5204|Дозвіл на імпорт в Україну товару, який є об'єктом | |застосування заходів нагляду або регіонального нагляду | |за імпортом в Україну (Мінекономіки України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5205|Разова (індивідуальна) ліцензія на здійснення | |зовнішньоекономічної операції (Мінекономіки України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5206|Дозвіл на реекспорт товарів (Мінекономіки України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5207|Лист-погодження Міністерства економіки України у випадку | |відхилення ціни угоди від індикативного рівня на товари, | |угоди щодо яких не підлягають реєстрації, або експертний | |висновок Державного інформаційно-аналітичного Центру | |моніторингу зовнішніх товарних ринків (Мінекономіки | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5208|Інформаційна картка реєстрації зовнішньоекономічного | |договору (контракту) (Мінекономіки України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5220|Сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з | |них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій | |(Держкомлісгосп України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5230|Дозвіл на ввезення в Україну радіоелектронних засобів та | |радіовипромінювальних пристроїв (Національної комісії з | |питань регулювання зв'язку України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5231|Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що товар не | |підлягає ліцензуванню | ----+-----------------------------------------------------------| 5232|Дозвіл уповноваженого органу влади на знищення або | |руйнування товарів | ----+-----------------------------------------------------------| 5300|Реєстраційне посвідчення про державну реєстрацію | |ветеринарних препаратів, кормових добавок, префіксів та | |готових кормів (Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5301|Фітосанітарний сертифікат на реекспорт (Мінагрополітики | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5302|Додаткова декларація, в якій зазначається додаткова | |інформація щодо фітосанітарного стану об'єкта регулювання | |(Мінагрополітики України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5303|Дозвіл (сертифікат), виданий адміністративним органом | |України з питань виконання вимог Конвенції про міжнародну | |торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під | |загрозою зникнення (Конвенції CITES) ( 995_129 ) | ----+-----------------------------------------------------------| 5304|Довідка органу із сертифікації про укладення договору на | |проведення робіт із сертифікації товару між його | |власником або одержувачем та органом із сертифікації | ----+-----------------------------------------------------------| 5305|Сертифікат про державну реєстрацію медичного | |імунобіологічного препарату (МОЗ України) | ----+-----------------------------------------------------------| 5306|Ліцензія на експорт/імпорт дисків, матриць для лазерних | |систем зчитування як вид господарської діяльності | |(Мінекономіки України) | 5307|Ліцензія на право провадження виду господарської | |діяльності (крім позначених кодами 5200, 5306) | ----+-----------------------------------------------------------| 5308|Лист-роз'яснення уповноваженого органу, що до товарів не | |застосовуються заходи нетарифного регулювання та інші | |обмеження (крім позначених кодами 5109, 5113, 5231) | ----------------------------------------------------------------| Розділ 6 "Інші дозволи, висновки та сертифікати" | ----------------------------------------------------------------| 6000|Некласифікований документ | ----+-----------------------------------------------------------| 6001|Міжнародний ветеринарний сертифікат країни-експортера | ----+-----------------------------------------------------------| 6002|Фітосанітарний сертифікат країни-експортера | ----+-----------------------------------------------------------| 6003|Міжнародний санітарний сертифікат країни-експортера | ----+-----------------------------------------------------------| 6004|Сертифікат якості, що видається спеціалізованим | |металургійним переробним підприємством | ----+-----------------------------------------------------------| 6005|Сертифікат якості виробника на лікарський засіб | ----+-----------------------------------------------------------| 6006|Експертний висновок Торгово-промислової палати (або | |регіональних підрозділів) про вироблення готової продукції | |з давальницької сировини | ----+-----------------------------------------------------------| 6007|Паспорт якості на партію дизельного палива | ----+-----------------------------------------------------------| 6008|Довідка банку про надходження валютних коштів на рахунок | |українського продавця давальницької сировини | ----+-----------------------------------------------------------| 6009|Висновок експерта (акт експертизи) | ----+-----------------------------------------------------------| 6010|Свідоцтво на право вивезення культурних цінностей з держави| |вивезення | ----+-----------------------------------------------------------| 6011|Доручення власника щодо подальшого переміщення або | |використання культурних цінностей, підтверджене | |дипломатичним представництвом або консульською установою | |країни, громадянином якої є власник культурних цінностей | ----------------------------------------------------------------| Розділ 7 "Сертифікати про походження товарів" | ----------------------------------------------------------------| 7000|Сертифікат про походження товару невизначеної форми | ----+-----------------------------------------------------------| 7001|Сертифікат про походження товару форми A | ----+-----------------------------------------------------------| 7002|Сертифікат про походження товару форми APR | ----+-----------------------------------------------------------| 7003|Сертифікат про походження товару форми EUR 1 (EUR 2) | ----+-----------------------------------------------------------| 7004|Сертифікат про походження товару форми TEXTILE | ----+-----------------------------------------------------------| 7005|Сертифікат про походження товару форми ECSC | ----+-----------------------------------------------------------| 7006|Сертифікат про походження товару форми CT-1 | ----+-----------------------------------------------------------| 7007|Сертифікат про походження товару з України (загальна форма)| ----------------------------------------------------------------| Розділ 8 "Документи, що свідчать про надання пільг у сплаті | митних платежів" | ----------------------------------------------------------------| 8000|Некласифікований документ | ----+-----------------------------------------------------------| 8001|Протокол Комісії з питань гуманітарної допомоги при | |Кабінеті Міністрів України | ----+-----------------------------------------------------------| 8002|Посвідчення про акредитацію дипломатичної місії в | |Міністерстві закордонних справ України або копія | |дипломатичної чи службової картки акредитації в | |Міністерстві закордонних справ України | ----+-----------------------------------------------------------| 8003|Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до | |Державного реєстру видавців, виготівників і | |розповсюджувачів видавничої продукції | ----+-----------------------------------------------------------| 8004|Висновок Міністерства промислової політики України, який | |містить інформацію про те, що імпортований товар не | |виробляється в Україні | ----+-----------------------------------------------------------| 8005|Довідка обласної державної адміністрації про те, що | |сільськогосподарським товаровиробником - юридичною особою | |експортується продукція власного виробництва | ----+-----------------------------------------------------------| 8006|Свідоцтво про включення культурної цінності до Державного | |реєстру культурних цінностей, операції з імпорту яких | |звільняються від обкладення ПДВ | ----+-----------------------------------------------------------| 8007|Довідка податкового органу про визнання підприємства | |виробником підакцизних товарів | ----+-----------------------------------------------------------| 8008|Довідка про підтвердження суми, що виплачується працівникам| |дипломатичної служби України у зв'язку з перебуванням у | |довготерміновому відрядженні або проходженням дипломатичної| |служби за кордоном | ----+-----------------------------------------------------------| 8009|Документи, що підтверджують перебування у довготерміновому | |відрядженні або проходження дипломатичної служби за | |кордоном | ----+-----------------------------------------------------------| 8010|Документи, що підтверджують входження транспортного засобу | |до складу спадщини | ----+-----------------------------------------------------------| 8011|Посвідка на постійне проживання (підтверджує право іноземця| |чи особи без громадянства на постійне проживання в Україні)| ----+-----------------------------------------------------------| 8012|Паспорт громадянина України для виїзду за кордон зі | |штампом про зняття з постійного консульського обліку у | |зв'язку з переїздом в Україну, засвідчений гербовою | |печаткою консульської установи України за місцем | |попереднього постійного проживання громадянина України | ----+-----------------------------------------------------------| 8013|Інші (крім позначених кодами 8011, 8012) документи, що | |відповідно до законодавства підтверджують отримання | |особою права на постійне проживання в Україні | ----------------------------------------------------------------| Розділ 9 "Інші документи" | ----------------------------------------------------------------| 9000|Інші некласифіковані документи | ----+-----------------------------------------------------------| 9101|Акт про проведення ідентифікаційного огляду товарів та | |інших предметів | ----+-----------------------------------------------------------| 9102|Акт приймання-передачі електроенергії | ----+-----------------------------------------------------------| 9103|Акт приймання-передачі газу | ----+-----------------------------------------------------------| 9104|Акт приймання-передачі нафти | ----+-----------------------------------------------------------| 9105|Акт про прийняття-передання товарів (предметів) на | |зберігання під митним контролем, у тому числі на СГД | ----+-----------------------------------------------------------| 9106|Акт про знищення (руйнування) товарів | ----+-----------------------------------------------------------| 9107|Акт про взяття проб і зразків товарів | ----+-----------------------------------------------------------| 9201|Платіжне доручення | ----+-----------------------------------------------------------| 9202|Касовий ордер | ----+-----------------------------------------------------------| 9301|Гарантія банку | ----+-----------------------------------------------------------| 9302|Довідка про внесення грошової застави | ----+-----------------------------------------------------------| 9303|Гарантійний документ незалежного фінансового посередника | ----+-----------------------------------------------------------| 9401|Декларація про встановлені виробником або імпортером | |максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари | ----+-----------------------------------------------------------| 9501|Постанова за адміністративною справою | ----+-----------------------------------------------------------| 9502|Рішення суду | ----+-----------------------------------------------------------| 9601|Заява підприємства про класифікацію комплектного об'єкта | |згідно з УКТЗЕД ( 1109а-16, 1109б-16, 1109в-16, 1109г-16 ) | ----+-----------------------------------------------------------| 9602|Заява про митне оформлення товарів у спрощеному порядку | ----+-----------------------------------------------------------| 9603|Заява про намір здійснити доплату сум податкових | |зобов'язань | ----+-----------------------------------------------------------| 9604|Заява підприємства, подання якої митному органу передує | |митному оформленню товарів і транспортних засобів | ----+-----------------------------------------------------------| 9605|Заявка-розрахунок на придбання марок акцизного збору (ДПА | |України) | ----+-----------------------------------------------------------| 9606|Довідка про взяття на облік договору про спільну | |інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, | |не пов'язану із створенням юридичної особи | ----+-----------------------------------------------------------| 9701|Документ, що підтверджує право власності громадянина на | |транспортний засіб | ----+-----------------------------------------------------------| 9801|Паспортний документ фізичної особи, що дає право на перетин| |державного кордону України | ----+-----------------------------------------------------------| 9802|Паспортний документ фізичної особи, що містить інформацію | |про місце постійного або тимчасового проживання на | |території України | ----+-----------------------------------------------------------| 9803|Паспортний документ фізичної особи, що містить інформацію | |про місце постійного або тимчасового проживання за межами | |України | ----+-----------------------------------------------------------| 9901|Інформаційний код результатів митного огляду товарів і | |транспортних засобів | ----+-----------------------------------------------------------| 9902|Інформаційний код нормативно-правового акта | -----------------------------------------------------------------
{ Класифікатор документів із змінами, внесеними згідно з Наказами
Державної митної служби N 1086 ( v1086342-07 ) від 19.12.2007,
N 1110 ( v1110342-07 ) від 29.12.2007, N 24 ( va024342-08 ) від
17.01.2008, N 48 ( v0048342-08 ) від 26.01.2008, N 346
( v0346342-08 ) від 09.04.2008, N 487 ( v0487342-08 ) від
12.05.2008, N 680 ( v0680342-08 ) від 23.06.2008, N 768
( v0768342-08 ) від 15.07.2008 }

Заступник директора Департаменту
декларування та митних режимів -
начальник відділу застосування
митних режимів І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

способів розрахунку

------------------------------------------------------------------ Код | Назва способу розрахунку | способу | | розрахунку| | ----------+-----------------------------------------------------| 1 | 2 | ----------+-----------------------------------------------------| 01 |Безготівковий розрахунок через банківські установи | ----------+-----------------------------------------------------| 02 |Унесення готівки до каси митниці | ----------+-----------------------------------------------------| 03 |Подання векселя при здійсненні операцій з | |давальницькою сировиною | ----------+-----------------------------------------------------| 04 |Нарахування податків при наданні гарантії у вигляді | |грошової застави відповідно до режиму тимчасового | |ввезення (вивезення) | ----------+-----------------------------------------------------| 05 |унесення готівки до уповноваженої установи банку | |(приписної каси уповноваженої установи банку) | ----------------------------------------------------------------- 06 |Умовне нарахування платежу | ----------+-----------------------------------------------------| 07 |Умовне нарахування платежу при транзиті | ----------+-----------------------------------------------------| 11 |Подання векселя при митному оформленні майна, | |увезеного як внесок до статутного фонду підприємства | |з іноземними інвестиціями | ----------+-----------------------------------------------------| 12 |Подання векселя при митному оформленні майна, | |увезеного на підставі договору (контракту) з | |іноземним інвестором про спільну інвестиційну | |діяльність | ----------+-----------------------------------------------------| 13 |(Код 13 зазначається в разі звільнення від унесення | |платежів на підставі судових рішень) | ----------+-----------------------------------------------------| 14 |Подання векселя при митному оформленні товарів, що | |ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації | ----------+-----------------------------------------------------| 15 |Сплата на бюджетні рахунки Державного казначейства | |України | ----------+-----------------------------------------------------| 16 |(Код 16 зазначається при митному оформленні товару, | |на який установлено нульові ставки увізного мита, | |акцизного збору або митного збору) | ----------+-----------------------------------------------------| 18 |Нарахування податків, сплачених при митному | |оформленні товарів відповідно до режиму тимчасового | |ввезення | ----------+-----------------------------------------------------| 19 |Нарахування податків при поданні на товари | |періодичної митної декларації | ----------+-----------------------------------------------------| 21 |Подання векселя відповідно до постанови Кабінету | |Міністрів України від 17.11.2004 N 1524 | |( 1524-2004-п ) "Про порядок випуску, обігу і | |погашення простих векселів при ввезенні (пересиланні)| |на митну територію України товарів з метою ремонту" | ----------+-----------------------------------------------------| 22 |Подання векселя відповідно до постанови Кабінету | |Міністрів України від 30.11.2005 N 1119 | |( 1119-2005-п ) "Деякі питання ввезення (пересилання)| |товарів у спеціальні (вільні) економічні зони та | |вивезення товарів за їх межі" | ----------+-----------------------------------------------------| 23 |(Код 23 зазначається при митному оформленні майна, | |увезеного як внесок до статутного фонду підприємства | |з іноземними інвестиціями, на яке встановлено нульові| |ставки увізного мита) | ----------+-----------------------------------------------------| 24 |(Код 24 зазначається при митному оформленні майна, | |увезеного на підставі договору (контракту) з | |іноземним інвестором про спільну інвестиційну | |діяльність, на яке встановлено нульові ставки | |ввізного мита) | ----------+-----------------------------------------------------| 25 |Гуманітарна допомога, що не є об'єктом оподаткування | |податком на додану вартість | ----------------------------------------------------------------| Способи розрахунку, | що застосовуються при заповненні попередньої вантажної митної | декларації | ----------------------------------------------------------------| 30 |Гарантія не потрібна | ----------+-----------------------------------------------------| 31 |Надання гарантійного листа | ----------+-----------------------------------------------------| 32 |Унесення грошової застави | ----------+-----------------------------------------------------| 33 |Перевезення митним перевізником | ----------+-----------------------------------------------------| 34 |Охорона й супроводження товарів силами митних органів| ----------+-----------------------------------------------------| 35 |Надання гарантії на умовах Конвенції МДП ( 995_012 )| ----------+-----------------------------------------------------| 36 |Надання гарантії незалежного фінансового посередника | ----------+-----------------------------------------------------| 37 |Гарантія не потрібна в зв'язку з сплатою коштів на | |бюджетні рахунки Державного казначейства України | ----------------------------------------------------------------| Способи розрахунку, | що застосовуються при заповненні ВМД після попереднього | використання тимчасової чи неповної декларації | ----------------------------------------------------------------| 40 |Нарахування податків і зборів, що сплачуються у | |грошовій формі при митному оформленні товарів із | |застосуванням тимчасової чи неповної декларації | ----------+-----------------------------------------------------| 42 |(код 42 зазначається при оформленні вантажної митної | |декларації, заповненої у звичайному порядку, яка | |подається після тимчасової чи неповної декларації при| |нарахуванні сум податків та зборів, що були надмірно | |сплачені за тимчасовою чи неповною декларацією) | ----------+-----------------------------------------------------| 43 |(код 43 зазначається при оформленні вантажної митної | |декларації, заповненої у звичайному порядку, яка | |подається після тимчасової чи неповної декларації, | |при донарахуванні сум податків та зборів у зв'язку | |зі зміною основи нарахування) | ----------------------------------------------------------------- 46 |(код 46 зазначається при оформленні вантажної митної | |декларації, заповненої у звичайному порядку, яка | |подається після тимчасової чи неповної декларації при| |нарахуванні сум податків та зборів, надмірність | |сплати яких за тимчасовою чи неповною декларацією | |встановлена рішенням суду) | ----------------------------------------------------------------| Способи розрахунку, | що застосовуються при поданні податкового векселя | ----------------------------------------------------------------| 08 |Подання податкового векселя | ----------+-----------------------------------------------------| 17 |Подання податкового векселя на підставі судових | |рішень | ----------+-----------------------------------------------------| Код способу розрахунку 81 виключено на підставі Наказу Державної
митної служби N 48 ( v0048342-08 ) від 26.01.2008 }
|----------+-----------------------------------------------------| 86 |Подання податкового векселя при ввезенні для | |реалізації проектів технологічних парків нового | |устаткування, обладнання та комплектуючих, а також | |матеріалів, які виробляються в Україні | ----------------------------------------------------------------| Способи розрахунку, | що застосовуються при доплаті податкових зобов'язань після | закінчення митного оформлення | ----------------------------------------------------------------| 90 |(код 90 зазначається при внесенні відомостей про | |доплату ПДВ після закінчення митного оформлення | |товарів у разі, якщо при митному оформленні цих | |товарів подавався податковий вексель | ----------------------------------------------------------------| Способи розрахунку, | що використовуються при випуску товарів у вільний обіг | під гарантійні зобов'язання відповідно до статті 264 | Митного кодексу України ( 92-15 ) | ----------------------------------------------------------------| 51 |Нарахування платежу за митною вартістю, визначеною | |митним органом (у разі надання гарантії | |уповноваженого банку) | ----------+-----------------------------------------------------| 52 |Нарахування платежу за митною вартістю, визначеною | |декларантом (у разі сплати до держбюджету за митною | |вартістю, визначеною митним органом) | ----------+-----------------------------------------------------| 53 |Різниця між сумами платежів, нарахованими за митною | |вартістю, визначеною декларантом, і митною вартістю, | |визначеною митним органом (у разі сплати до | |держбюджету за митною вартістю, визначеною митним | |органом) | ----------+-----------------------------------------------------| 54 |Різниця між сумами платежів, нарахованими за митною | |вартістю, визначеною декларантом, і митною вартістю, | |визначеною митним органом (у разі надання гарантії | |уповноваженого банку) | -----------------------------------------------------------------
{ Класифікатор способів розрахунку із змінами, внесеними згідно з
Наказами Державної митної служби N 48 ( v0048342-08 ) від
26.01.2008, N 165 ( v0165342-08 ) від 22.02.2008, N 534
( v0534342-08 ) від 22.05.2008, N 736 ( v0736342-08 ) від
08.07.2008 }
Директор Департаменту
митних платежів С.О.Джигалов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

типів контейнерів

------------------------------------------------------------------------------- N | Код типу | Назва контейнера | Довжина | Висота | Максимальне | Об'єм, | з/п|контейнера| | | |завантаження,| куб. м | | | | | | кг | | -----------------------------------------------------------------------------| Середньотонажні контейнери | -----------------------------------------------------------------------------| 1 | 111 |Універсальний | 2100 мм | 2400 мм | 2 400 | 5,2 | | |середньотонажний | | | | | | |3-тонний контейнер| | | | | | |(УУК-3) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 2 | 121 |Універсальний | 2650 мм | 2400 мм | 4 050 | 10,4 | | |середньотонажний | | | | | | |5-тонний контейнер| | | | | | |(УУК-5) | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| Крупнотонажні контейнери | -----------------------------------------------------------------------------| 3 | 211 |20-футовий |20 футів | 8 футів | 21 920 | 33,9 | | |стандартний | | | | | | |контейнер | | | | | | |(Standard) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 4 | 212 |40-футовий |40 футів | 8 футів | 26 580 | 67,7 | | |стандартний | | | | | | |контейнер | | | | | | |(Standard) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 5 | 221 |40-футовий |40 футів | 9 футів | 26 330 | 76,4 | | |контейнер | | | | | | |підвищеної | | | | | | |місткості | | | | | | |(High Cube) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 6 | 222 |45-футовий |45 футів | 9 футів | 30 440 | 82,5 | | |контейнер | | | | | | |підвищеної | | | | | | |місткості | | | | | | |(High Cube) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 7 | 231 |20-футовий |20 футів | 8 футів | 23 950 | 28,0 | | |рефрижераторний | | | | | | |контейнер (Reefer)| | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 8 | 232 |40-футовий |40 футів | 8 футів | 26 110 | 60,2 | | |рефрижераторний | | | | | | |контейнер (Reefer)| | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 9 | 233 |40-футовий |40 футів | 9 футів | 26 280 | 67,4 | | |рефрижераторний | | | | | | |контейнер | | | | | | |підвищеної | | | | | | |місткості (High | | | | | | |Cube) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 10 | 234 |45-футовий |43 футів | 8 футів | 24 300 | 75,4 | | |рефрижераторний | | | | | | |контейнер | | | | | | |підвищеної | | | | | | |місткості (High | | | | | | |Cube) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 11 | 241 |20-футовий |20 футів | 8 футів | 17 780 | 26,3 | | |ізольований | | | | | | |контейнер | | | | | | |(Insulated) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 12 | 251 |20-футовий |20 футів | 8 футів | 21 350 | 32,4 | | |контейнер з | | | | | | |вентиляцією | | | | | | |(Ventilated) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 13 | 261 |20-футовий |20 футів | 8 футів | 21 560 | 32,0 | | |контейнер | | | | | | |з відкритим | | | | | | |верхом | | | | | | |(Open Top) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 14 | 262 |40-футовий |40 футів | 8 футів | 31 570 | 66,7 | | |контейнер | | | | | | |з відкритим | | | | | | |верхом | | | | | | |(Open Top) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 15 | 271 |20-футовий |20 футів | 8 футів | 27 530 | 27,9 | | |контейнер на | | | | | | |базі платформи | | | | | | |(Flat Rack) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 16 | 272 |40-футовий |40 футів | 8 футів | 39 470 | 54,8 | | |контейнер на | | | | | | |базі платформи | | | | | | |(Flat Rack) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 17 | 281 |Контейнер-цистерна|20 футів | 8 футів | 26 000 | 24,0 | | |(Tank) | | | | | -----------------------------------------------------------------------------| Інші контейнери | -----------------------------------------------------------------------------| 18 | 811 |Спеціалізований | не | не |не визначено | не | | |контейнер |визначено|визначено| |визначено| | |(Specialized | | | | | | |container) | | | | | ---+----------+------------------+---------+---------+-------------+---------| 19 | 911 |Невідомий тип | не | не |не визначено | не | | |контейнера |визначено|визначено| |визначено| | |(Unknown container| | | | | | |type) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
митної статистики Н.Т.Овдієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

заходів гарантування доставки товарів

------------------------------------------------------------------ Код| Найменування | ---+------------------------------------------------------------| 00 |Гарантія непотрібна | ---+------------------------------------------------------------| 01 |Гарантія фінансової установи | ---+------------------------------------------------------------| 02 |Грошова застава | ---+------------------------------------------------------------| 03 |Перевезення митним перевізником | ---+------------------------------------------------------------| 04 |Охорона й супроводження товарів митними органами | ---+------------------------------------------------------------| 05 |Гарантія відповідно до Митної конвенції про міжнародне | |перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП ( 995_012 )| |від 14.11.75 | ---+------------------------------------------------------------| 06 |Фінансова гарантія незалежного фінансового посередника | ---+------------------------------------------------------------| 07 |Гарантія відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення | |( 995_472 ) із застосуванням книжок (карнетів) А.Т.А. | ---+------------------------------------------------------------| 08 |Резервна позиція | ---+------------------------------------------------------------| 09 |Резервна позиція | -----------------------------------------------------------------
Начальник Управління контролю
за переміщенням вантажів В.А.Луговець

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

(у редакції наказу

Державної митної служби

України

від 04.07.2008 N 717

( v0717342-08 )

КЛАСИФІКАТОР

додаткової інформації, яка вноситься до графи 31 ВМД

( za140-07, 910а-2007-п ),

необхідної для ідентифікації товарів

при їх класифікації згідно з УКТЗЕД

( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 )

------------------------------------------------------------------ Код за УКТЗЕД | Назва товару | Додаткова інформація | ( 2371а-14, | | | 2371б-14, | | | 2371в-14, | | | 2371г-14 ) | | | ------------------+----------------------+----------------------| 1 | 2 | 3 | ------------------+----------------------+----------------------| 1 - 24 |Продовольчі товари та | | |продукція сільського | | |господарства | | ------------------+----------------------+----------------------| 0103 |Свині живі |- порода; | | |- вага тварини; | | |- стать | ------------------+----------------------+----------------------| 02 - 21 |Продовольчі товари та |- вага нетто товарів з| |продукція сільського |урахуванням ваги | |господарства (для |розсолів, соусів тощо,| |товарів, щодо яких не |без урахування | |встановлено додаткову |упаковки, в тому числі| |одиницю виміру) |первинної тари | | |(упаковки), | | |невіддільної від | | |товару до його | | |споживання, в якій | | |товар подається для | | |роздрібного продажу | ------------------+----------------------+----------------------| 0303 |Риба морожена, крім |- розмірний ряд | |рибного філе та іншого| | |м'яса риб товарної | | |позиції 0304 | | ------------------+----------------------+----------------------| 0304 |Філе рибне та інше |- назва риби; | |м'ясо риб (включаючи |- наявність шкіри, | |фарш), свіже, |плавців; | |охолоджене або |- ступінь оброблення | |морожене |(смужки, шматки, | | |фарш) | ------------------+----------------------+----------------------| 0601 10 90 00 |Квіткові цибулини |- назва; | | |- розміри; | | |- упаковка (з ґрунтом | | |або без ґрунту) | ------------------+----------------------+----------------------| 0712 20 00 00 |Цибуля сушена |- тип фасування (для | | |роздрібної торгівлі, | | |для промислової | | |переробки); | | |- склад продукту | ------------------+----------------------+----------------------| 0712 90 90 00 |Порошок часнику |- вид обробки; | | |- тип фасування (для | | |роздрібної торгівлі, | | |для промислової | | |переробки); | | |- склад продукту | ------------------+----------------------+----------------------| 0804 10 00 00 |Фініки свіжі або |- ґатунок; | |сушені |- тип фасування; | | |- наявність доданого | | |цукру; | | |- виробник | ------------------+----------------------+----------------------| 0806 20 98 00 |Виноград сушений в |- ґатунок; | |упаковці більше 2 кг |- тип фасування; | | |- наявність доданого | | |цукру; | | |- виробник | ------------------+----------------------+----------------------| 0813 20 00 00 |Чорнослив |- сорт слив | ------------------+----------------------+----------------------| 1105 |Борошно, крупа, |- склад; | |порошок, пластівці, |- наявність та вміст | |гранули з картоплі |мас. % в складі | | |продукту домішок: | | |- антиоксидантів; | | |- емульгаторів; | | |- вітамінів | ------------------+----------------------+----------------------| 1501 00 - 1506 00 |Жири та масла |- вид жиру (наприклад,| |тваринного походження |свинячий, великої | | |рогатої худоби, | | |риб'ячий тощо); | | |- вид обробки | | |(наприклад, жири та | | |масла рафіновані, | | |нерафіновані, | | |гідрогенізовані | | |тощо); | | |- використання | | |(наприклад, для | | |виробництва мила або | | |свічок, мастильних | | |матеріалів, гліцерину,| | |кормів для тварин, | | |продуктів харчування | | |тощо) | ------------------+----------------------+----------------------| 1507 - 1515 |Жири та олії |- вид рослинного жиру | |рослинного походження |або олії (наприклад, | | |соєва, арахісова | | |тощо); | | |- вид обробки | | |(наприклад, жири та | | |олії рафіновані, | | |нерафіновані, | | |реетерифіковані | | |тощо); | | |- використання | | |(наприклад, для | | |виробництва мила, | | |лаків або фарб, | | |косметичних або | | |туалетних засобів, | | |мийних та чистильних | | |засобів, продуктів | | |харчування тощо); | | |- тип фасування | ------------------+----------------------+----------------------| 1517 |Харчові суміші з |- тип жиру | |тваринних та рослинних|(індивідуальна | |жирів, масел та олій |речовина чи суміш | | |жирів); | | |- фізичний стан | | |(рідкий, твердий); | | |- використання (для | | |харчових продуктів та | | |інше); | | |- добавки (смакові, | | |ароматичні та інші) | ------------------+----------------------+----------------------| 1601 00 99 00 |Ковбасні вироби варені|- ґатунок; | | |- склад продукту | ------------------+----------------------+----------------------| 1701 |Цукор |- вид цукру | | |(тростинний, з | | |цукрових буряків); | | |- уміст інвертного | | |цукру, %; | | |- вид обробки цукру | | |(цукор-сирець, цукор | | |рафінований); | | |- наявність | | |ароматичних речовин та| | |барвників | ------------------+----------------------+----------------------| 1901 |Готові харчові |- відсотковий вміст та| |продукти з борошна, |природа крохмалю | |крупки, крупів, |(модифікований, | |крохмалю або |нативний) | |солодового екстракту, | | |без вмісту какао | | ------------------+----------------------+----------------------| 1901 10 00 00 |Продукти дитячого |- вид (порошкоподібний| |харчування, |тощо); | |розфасовані для |- фасування (200 г, не| |роздрібної торгівлі |більш як 400 г, інші);| | |- пакування (скляна | | |тара; жестяна тара; | | |пластикові упаковки; | | |інші) | ------------------+----------------------+----------------------| 1904 |Готові харчові вироби |- спосіб обробки; | |одержані шляхом здуття|- склад | |смаження зерна або | | |зернових продуктів, чи| | |оброблені іншим | | |способом | | ------------------+----------------------+----------------------| 2009 |Соки з плодів або соки|- вид соку (наприклад,| |овочеві |апельсиновий, | | |ананасовий тощо); | | |- вид обробки | | |(наприклад, сік | | |заморожений, | | |концентрований, | | |неконцентрований | | |тощо); | | |- число Брікса та | | |густина при 20 град.С,| | |г/куб.см; | | |- уміст цукру, % мас. | ------------------+----------------------+----------------------| 2106 10 |Білкові концентрати та|- виробник; | |текстуровані білкові |- торговельна марка; | |речовини |- ґатунок | ------------------+----------------------+----------------------| 2106 90 98 90 |Харчові продукти, в |- відсотковий вміст | |іншому місці не |молочних жирів, | |зазначені, з умістом |цукрози, ізоглюкози, | |1,5 мас. % або більше |глюкози, вміст та | |молочних жирів, |природа крохмалю, | |5 мас. % або більше |наявність смакових | |цукрози чи ізоглюкози,|добавок (сіль, цукор, | |5 мас. % або більше |глютамат натрію), | |глюкози або крохмалю |спецій | ------------------+----------------------+----------------------| 2309 90 99 10 |Премікси |- найменування; | | |- склад; | | |- призначення | ------------------+----------------------+----------------------| 25 - 27 |Мінеральні продукти | | ------------------+----------------------+----------------------| 2520 |Гіпс, гіпсові в'яжучі |- хімічний склад | | |гіпсових в'яжучих; | | |- сфера застосування | ------------------+----------------------+----------------------| 2710 |Важкі дистиляти |- марка товару та | |(дизельне паливо), на |підприємство виробник;| |які встановлені ставки|- температура спалаху;| |акцизного збору |- температура | |залежно від вмісту |перегонки та | |масової частки сірки |фракційний склад | ------------------+----------------------+----------------------| 2710 19 81 00 |Масла моторні, |- призначення; | |компресорні, турбінні |- застосування | ------------------+----------------------+----------------------| 28 - 40 |Продукція хімічної | | |промисловості, каучук | | ------------------+----------------------+----------------------| 3204 |Органічні синтетичні |- форма виготовлення | |барвники; пігменти |(порошок, кристали, | | |паста тощо); | | |- хімічний склад; | | |- тип фасування | ------------------+----------------------+----------------------| 3206 11 00 90 |Пігменти та препарати,|- уміст діоксиду | |виготовлені на основі |титану, % | |діоксиду титану (із | | |вмістом діоксиду | | |титану більш як | | |мас. 93%) | | ------------------+----------------------+----------------------| 3208 |Фарби та лаки на |- тип полімеру | |основі полімерів, |(наприклад, акрилові | |дисперговані або |полімери, епоксидна | |розчинені у неводних |смола, феноло- | |середовищах |альдегіна смола тощо);| | |- уміст розчинника, %;| | |- уміст наповнювачів | | |та пігментів, % | ------------------+----------------------+----------------------| 3212 |Пігменти, дисперговані|- тип фасування; | |в неводних |- хімічний склад; | |середовищах; |- уміст пігменту, %; | |фарбувальні засоби та |- форма виготовлення | |інші барвники, подані |(рідина, паста, густа | |розфасованими для |маса) | |роздрібної торгівлі | | ------------------+----------------------+----------------------| 3214 |Замазки для скла, |- уміст наповнювачів, | |замазки (для |%; | |ущільнення) та інші |- форма виготовлення | |мастики; шпаклівки для|(наприклад, паста, | |малярних робіт |порошкоподібна чи | | |тверда суміш); | | |- сфера застосування, | | |визначена виробником | ------------------+----------------------+----------------------| 3402 20, 3402 90 |Поверхнево-активні |- вид фасування; | |засоби, мийні засоби |- тип поверхнево- | |та засоби для чищення |активних речовин | | |(наприклад, | | |аніонактивні, | | |неіоногенні, суміш | | |речовин тощо); | | |- уміст допоміжних | | |компонентів | | |(наприклад, | | |поліфосфати, | | |карбонати, силікати, | | |сульфат або хлорид | | |натрію тощо); | | |- уміст абразивних | | |порошків, % | ------------------+----------------------+----------------------| 3504 00 00 00 |Білкові речовини |- уміст білка, % | ------------------+----------------------+----------------------| 3506 91 00 90 |Клей |- агрегатний стан; | | |- склад; | | |- призначення; | | |- фасування | ------------------+----------------------+----------------------| 3811 21 00 00 |Присадки до мастил |- уміст нафти або | | |нафтопродуктів, %; | | |- основа присадки; | | |- призначення | ------------------+----------------------+----------------------| 3814 00 90 19 |Розчинник |- склад, %; | | |- призначення | ------------------+----------------------+----------------------| 3921 |Плити, листи, плівки з|- наявність малюнку; | |пластмаси |- розміри; | | |- наявність тиснення, | | |полірування | ------------------+----------------------+----------------------| 3922 10 00 00 |Ванни, душі, раковини |- найменування; | |для стоку води та |- артикули; | |раковини для умивання |- розміри; | | |- призначення | ------------------+----------------------+----------------------| 3923 |Вироби з пластмаси для|- форма виробу; | |транспортування та |- тип виробу (коробки,| |пакування товарів |ящики, пляшки, відра | | |тощо); | | |- ємність виробу, л; | | |- наявність кришки | ------------------+----------------------+----------------------| 4011 |Шини та покришки |- тип протектора; | |пневматичні гумові |- галузь застосування;| |нові |- маркування; | | |- індекс навантаження | | |(для автобусів та | | |вантажних | | |автомобілів); | | |- індекс швидкості | ------------------+----------------------+----------------------| 44 - 49 |Деревина та целюлозо- | | |паперові вироби | | ------------------+----------------------+----------------------| 4802 - 4811 |Папір та картон |- уміст волокон, | | |отриманих механічним, | | |хімічним способом, %; | | |- маса 1 кв.м, г; | | |- наявність шарів | | |(одношаровий, | | |багатошаровий); | | |- форма виготовлення | | |(у рулонах, в | | |аркушах); | | |- вид оброблення | | |(каландрування, | | |фарбування, | | |крейдування); | | |- інші характеристики | | |паперу та картону | | |(перфорований, | | |гофрований, з | | |малюнком тощо) | ------------------+----------------------+----------------------| 4409 |Пилопродукція з |- вид обробки; | |деревини (включаючи |- наявність пазів та | |дощечки та фриз для |гребенів | |паркетного покриття | | |підлоги, незібрані) у | | |вигляді профільованого| | |погонажу (з гребнями, | | |пазами, шпунтовані, | | |із стесаними краями, | | |з'єднанням у вигляді | | |напівкруглого | | |калювання, фасонні, | | |закруглені тощо) | | |уздовж будь-яких країв| | |чи площин, стругані | | |або нестругані, | | |шліфовані або | | |нешліфовані, що мають | | |або не мають торцеві | | |з'єднання | | ------------------+----------------------+----------------------| 4811 90 00 90 |Папір, картон, |- щільність: | |целюлозна вата та |(до 70 г/кв.м; | |полотно з целюлозних |до 90 г/кв.м); | |волокон, просочені або|- вид покриття: | |покриті |(покриті текстильним | | |матеріалом, штапельним| | |волокном,); | | |- форма: (в аркушах; в| | |рулонах) | ------------------+----------------------+----------------------| 4814 |Шпалери та аналогічні |- характер покриття | |настінні покриття; |лицьового боку | |папір прозорий для |(зернистий, тиснений, | |вікон |друкований малюнок, | | |плетений матеріал | | |тощо) | ------------------+----------------------+----------------------| 4418 30 |Паркет щитовий |- форма виробу; | | |- розміри, мм; | | |- матеріал виробу та | | |наявність шарів; | | |- за наявності | | |матеріал покриття | | |поверхні; | | |- наявність основи; | | |- кількість, кв.м | ------------------+----------------------+----------------------| 4819 20 00 10 |Коробки картонні для |- наявність | |упаковки з масою |зображення; | |1 кв.м паперу або |- призначення (для | |картону менш як |пакування харчових | |600 г |продуктів); | | |- розміри; | | |- наявність логотипу | ------------------+----------------------+----------------------| 50 - 67 |Текстиль, текстильні | | |вироби, взуття | | ------------------+----------------------+----------------------| 5501 |Джгути з синтетичних |- довжина джгута, м; | |ниток |- скручення джгута, | | |скр/м; | | |- лінійні щільність | | |нитки, децитекс; | | |- загальна лінійна | | |щільність, децитекс | ------------------+----------------------+----------------------| 5502 |Джгути з штучних ниток|- довжина джгута, м; | | |- скручення джгута, | | |скр/м; | | |- лінійні щільність | | |нитки, децитекс; | | |- загальна лінійна | | |щільність, децитекс; | | |- товщина волокна; | | |- призначення | ------------------+----------------------+----------------------| 5702 |Килими та інші |- торговельна марка; | |текстильні покриття |- артикул | |для підлоги | | ------------------+----------------------+----------------------| 6401 - 6404 |Взуття на підошві |- матеріал верху | | |(гума, полімерний | | |матеріал, натуральна | | |шкіра, текстильні | | |матеріали); | | |- матеріал підошви | | |(гума, полімерний | | |матеріал, натуральна | | |шкіра); | | |- довжина устілки; | | |- ознаки, що дають | | |змогу віднести взуття | | |до домашнього (для | | |6402 99 50 00, | | |6403 59 50 00, | | |6403 99 50 00) | ------------------+----------------------+----------------------| 6601 91 - 6601 99 |Парасольки |- наявність складаної | | |ручки; | | |- матеріал покриття | ------------------+----------------------+----------------------| 68 - 83 |Метали та вироби з них| | ------------------+----------------------+----------------------| 6806 10 00 00 |Мінеральна вата |- вид (плити, рулони, | | |інші); | | |- наявність основи; | | |- щільність | | |(20-50 кг/куб.м; | | |50-115 кг/куб.м; | | |115-210 кг/куб.м; | | |інші); | | |- виробник | ------------------+----------------------+----------------------| 6809 11 00 00 |Панелі гіпсові покриті|- тип (вологостійкі, | |папером |жаростійкі, армовані, | | |інші); | | |- товщина (до 9,5 мм | | |включно; до 12,5 мм | | |включно; інші); | | |- виробник | ------------------+----------------------+----------------------| 6908 90 91 00 |Плитка та плити для |- габаритні розміри; | |мостіння або покриття |- імітація природного | |підлоги, печей, |каміння; | |камінів або стін |- призначення | |керамічні глазуровані,| | |з кам'яної кераміки | | ------------------+----------------------+----------------------| 6908 90 93 00 |Плитка та плити для |- габаритні розміри; | |мостіння або покриття |- імітація природного | |підлоги, печей, |каміння; | |камінів або стін |- призначення | |керамічні глазуровані,| | |з фаянсу або тонкої | | |кераміки | | ------------------+----------------------+----------------------| 6908 90 99 00 |Плитка та плити для |- габаритні розміри; | |мостіння або покриття |- імітація природного | |підлоги, печей, |каміння; | |камінів або стін |- призначення | |керамічні глазуровані,| | |інші | | ------------------+----------------------+----------------------| 7005 29 |Скло |- товщина; | | |- обробка; | | |- забарвленість; | | |- призначення | ------------------+----------------------+----------------------| 7009 91 00 00 |Дзеркала скляні, без |- призначення; | |рам |- марка; | | |- розмір; | | |- забарвленість; | | |- товщина; | | |- наявність візерунку | | |(спосіб його | | |нанесення) | ------------------+----------------------+----------------------| 7204 49 90 00 |Інші відходи та брухт |- найменування виробу,| |чорних металів |що не придатний для | | |використання; | | |- наявність ознак, за | | |якими виріб не | | |придатний для | | |використання; | | |- матеріал | | |виготовлення | ------------------+----------------------+----------------------| 7212 50 69 00 |Прокат плоский з |- спосіб нанесення | |вуглецевої сталі, |покриття; | |завширшки менш як |- хімічний склад | |600 мм з гальванічним |покриття | |або іншим покриттям | | |алюмінієм, крім | | |покриття сплавами | | |алюмінію та цинку | | ------------------+----------------------+----------------------| 7217 30 41 00 |Дріт з вуглецевої |- матеріал | |сталі, з масовою |виготовлення (марка | |часткою вуглецю менш |сталі); | |як 0,25%, покритий |- діаметр - маркування| |міддю |виробу | ------------------+----------------------+----------------------| 7219 21 10 00 |Прокат плоский з |- марка сталі; | |корозійностійкої |- габаритні розміри | |(нержавіючої) сталі, | | |завширшки 600 мм або | | |більше, без подальшого| | |оброблення, крім | | |гарячого прокатування,| | |завтовшки понад | | |10 мм, не у рулонах | | ------------------+----------------------+----------------------| 7228 50 40 00 |Прутки після холодної |- марка сталі; | |обробки з легованої |- габаритні розміри | |сталі | | ------------------+----------------------+----------------------| 7304 29 11 00 |Труби з чорних металів|- марка сталі; | |безшовні, обсадні для |- зовнішній діаметр; | |нафтових та газових |- використання (нові, | |свердловин |такі що | | |використовувались) | ------------------+----------------------+----------------------| 7308 |Металоконструкції з |- назва товару; | |чорних металів |- призначення; | | |- конструктивні | | |особливості (зібрані | | |вироби, складові | | |частини виробів тощо);| | |- марка сталі | ------------------+----------------------+----------------------| 7408 11 00 00 |Дріт мідний з |- марка міді; | |найбільшим розміром |- найбільший розмір | |поперечного перерізу |поперечного перерізу; | |понад 6 мм |- спосіб упакування | ------------------+----------------------+----------------------| 7604 - 7606 |Прутки, бруски, |- тип алюмінію | |профілі, дріт, плити, |(нелегований алюміній,| |листи та стрічки з |сплав алюмінію); | |алюмінію |- марка сплаву | | |алюмінію; | | |- назва виробу з | | |алюмінію; | | |- розміри виробу з | | |алюмінію або сплаву | | |алюмінію, мм | ------------------+----------------------+----------------------| 7607 |Фольга алюмінієва |- наявність основи; | |завтовшки не більш як |- товщина (без | |0,2 мм |урахування основи), | | |мм; | | |- наявність оброблення| | |(тиснення або ні) | ------------------+----------------------+----------------------| 7610 |Металоконструкції |- назва товару; | |алюмінієві |- марка алюмінію; | | |- призначення; | | |- конструктивні | | |особливості (зібрані | | |вироби, складові | | |частини виробів тощо) | ------------------+----------------------+----------------------| 8301 40 11 00 |Замки, що |- лінійні розміри | |використовуються для |корпуса замка | |дверей будівель, | | |циліндрові | | ------------------+----------------------+----------------------| 84 - 90 |Машини, устаткування | | |та транспорт | | ------------------+----------------------+----------------------| 8403 |Котли для центрального|- матеріал | |опалення, частини |виготовлення; | | |- потужність котла | ------------------+----------------------+----------------------| 8407 |Двигуни внутрішнього |- країна-виробник; | |згоряння з іскровим |- торгівельна марка; | |запалюванням, із |- об'єм циліндрів | |зворотньо-поступальним|двигуна; | |або обертовим рухом |- рік виготовлення; | |поршня |- тип; | | |- модель; | | |- комплектація | ------------------+----------------------+----------------------| 8408 |Двигуни внутрішнього |- країна-виробник; | |згоряння поршневі з |- торгівельна марка; | |компресійним |- об'єм циліндрів | |запалюванням |двигуна; | | |- рік виготовлення; | | |- тип; | | |- модель; | | |- комплектація | ------------------+----------------------+----------------------| 8415 81 - 8415 82 |Обладнання для |- потужність, кВт; | |кондиціювання повітря |- призначення | | |(побутові, | | |промислові), | | |- наявність режиму | | |перемикання: холод - | | |тепло | ------------------+----------------------+----------------------| 8418 |Холодильники, |- кількість дверей; | |морозильники |- тип холодильного | | |агрегату | | |(компресійний, | | |абсорбційний); | | |- місткість, л; | | |- призначення | | |(побутові, | | |промислові) | ------------------+----------------------+----------------------| 8421 21 90 00 |Обладнання для |- країна-виробник; | |фільтрування або |- тип; | |очищення води |- модель; | | |- призначення | | |(побутові, | | |промислові); | | |- конструктивні | | |особливості | | |(безперервної дії або | | |накопичувальні) | ------------------+----------------------+----------------------| 8422 40 00 90 |Обладнання для |- продуктивність; | |пакування |- призначення; | | |- виробник | ------------------+----------------------+----------------------| 8432 30 19 00 |Сівалки |- тип; | | |- модель; | | |- ідентифікаційний | | |номер машини; | | |- продуктивність; | | |- рік виготовлення; | | |- нова чи така що була| | |у використанні; | | |- термін експлуатації | | |(мотогодини) | ------------------+----------------------+----------------------| 8432 80 00 00 |Машини |- найменування; | |сільськогосподарські |- ідентифікаційний | |садові або |номер машини; | |лісогосподарські для |- тип; | |підготовки або |- модель; | |оброблення ґрунту; |- тип двигуна; | |котки для газонів або |- потужність двигуна; | |спортивних майданчиків|- нова чи така, що | | |була у використанні; | | |- рік виготовлення; | | |- термін експлуатації | | |(мотогодини); | | |- призначення; | | |- з жаткою чи без | | |жатки; | | |- розмір жатки | ------------------+----------------------+----------------------| 8438 |Машини та обладнання |- найменування; | |для промислового |- призначення | |приготування або |обладнання | |виробництва харчових |(виробництво | |продуктів |хлібобулочних виробів,| | |кондитерських виробів | | |тощо); | | |- потужність | ------------------+----------------------+----------------------| 8450 |Машини пральні |- місткість, кг сухої | | |білизни; | | |- автоматичні чи | | |напівавтоматичні; | | |- спосіб завантаження | | |білизни (фронтальний, | | |верхній); | | |- габаритні розміри | ------------------+----------------------+----------------------| 8507 |Акумулятори електричні|- марка, модель; | | |- країна-виробник; | | |- тип електроліту; | | |- матеріал електродів | | |(пластин); | | |- призначення; | | |- маса, кг; | | |- ємність, А.год | ------------------+----------------------+----------------------| 8509 10 |Пилососи |- марка, модель; | | |- робоча напруга, В; | | |- потужність; | | |- призначення згідно | | |паспорта пилососа | | |(побутові, | | |промислові); | | |- наявність | | |аквафільтру | ------------------+----------------------+----------------------| 8528 12 |Кольорові приймачі |- марка, модель; | |телевізійні |- країна-виробник; | | |- тип екрана | | |(плазмовий, | | |рідкокристалічний, з | | |електропроменевою | | |трубкою); | | |- розмір діагоналі | | |екрана; | | |- розподільча | | |здатність екрана в | | |пікселях; | | |- співвідношення | | |ширини та висоти | | |екрана; | | |- параметри розгортки;| | |- пропускна | | |спроможність по | | |вертикалі | ------------------+----------------------+----------------------| 8702 |Моторні транспортні |- марка; | |засоби, призначені для|- модель, | |перевезення 10 осіб і |- ідентифікаційний | |більше, включаючи |номер | |водія |транспортного засобу | | |(номер кузова, шасі); | | |- загальна кількість | | |місць, включаючи місце| | |водія; | | |- тип двигуна; | | |- робочий об'єм | | |циліндрів двигуна; | | |- новий чи такий, що | | |був у використанні; | | |- календарний рік | | |виготовлення; | | |- модельний рік | | |виготовлення | ------------------+----------------------+----------------------| 8703 |Автомобілі легкові та |- марка згідно з | |інші моторні |довідником; | |транспортні засоби, |- модель згідно з | |призначені головним |довідником, | |чином для перевезення |- ідентифікаційний | |людей (крім моторних |номер | |транспортних засобів |транспортного засобу | |товарної позиції |(номер кузова, шасі); | |8702), включаючи |- загальна кількість | |вантажопасажирські |місць, включаючи місце| |автомобілі-фургони та |водія за документами | |гоночні автомобілі |виробника; | | |- призначення | | |(пасажирський, | | |вантажопасажирський); | | |- тип двигуна; | | |- робочий об'єм | | |циліндрів двигуна; | | |- новий чи такий, що | | |був у використанні; | | |- календарний рік | | |виготовлення; | | |- модельний рік | | |виготовлення | ------------------+----------------------+----------------------| 8704 |Моторні транспортні |- марка; | |засоби для перевезення|- модель, | |вантажів |- ідентифікаційний | | |номер | | |транспортного засобу | | |(номер кузова, шасі); | | |- загальна кількість | | |місць, включаючи місце| | |водія за документами | | |виробника; | | |- призначення (для | | |використання виключно | | |по бездоріжжю, для | | |використання по | | |бездоріжжю та дорогах | | |загального | | |користування, для | | |використання по | | |дорогах загального | | |користування); | | |- тип двигуна; | | |- робочий об'єм | | |циліндрів двигуна; | | |- вантажопідйомність; | | |- маса в разі | | |максимального | | |завантаження; | | |- новий чи такий, що | | |був у використанні; | | |- тип кузова | | |(бортовий, самоскид, | | |фургон тощо)"; | | |- календарний рік | | |виготовлення; | | |- модельний рік | | |виготовлення. Якщо | | |автомобіль виготовлено| | |на базі кузова | | |легкового автомобіля, | | |то обов'язково | | |зазначаються такі | | |слова: | | |"... виготовлений | | |на базі кузова | | |легкового | | |автомобіля" | ------------------+----------------------+----------------------| 8705 |Моторні транспортні |- марка; | |засоби спеціального |- модель, | |призначення, крім |- функціональне | |призначених головним |призначення | |чином для перевезення |автомобіля; | |людей або вантажів |- ідентифікаційний | |(наприклад, автомобілі|номер транспортного | |вантажні для |засобу (номер кузова, | |аварійного ремонту, |шасі); | |автокрани, автомобілі |- загальна кількість | |пожежні, |місць, включаючи місце| |автобетономішалки, |водія за документами | |автомобілі |виробника; | |прибиральні для доріг,|- тип двигуна; | |автомобілі |- новий чи такий, що | |поливомийні, |був у використанні; | |автомобілі-майстерні, |- календарний рік | |радіологічні |виготовлення; | |автомобілі) |- модельний рік | | |виготовлення; | | |- пристрої, які дають | | |можливість виконувати | | |визначені | | |нетранспортні функції | ------------------+----------------------+----------------------| 8707 10 90 10 |Кузови для моторних |- ідентифікаційний | |транспортних засобів |номер кузова; | |товарної позиції 8703,|- тип кузова; | |що використовувались |- марка; | |5 років або менше |- модель; | | |- рік виготовлення; | | |- комплектація кузова | ------------------+----------------------+----------------------| 8707 10 90 20 |Кузови для моторних |- ідентифікаційний | |транспортних засобів |номер кузова; | |товарної позиції 8703,|- тип кузова; | |що використовувались |- марка; | |понад 5 років |- модель; | | |- рік виготовлення; | | |- комплектація кузова | ------------------+----------------------+----------------------| 8707 10 90 90 |Кузови для моторних |- ідентифікаційний | |транспортних засобів |номер кузова; | |товарної позиції 8703,|- тип кузова; | |нові, не для |- марка; | |промислового складання|- модель; | | |- рік виготовлення; | | |- комплектація кузова | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 91 10 00 |Судна вітрильні, |- марка згідно з | |морські |довідником; | | |- модель згідно з | | |довідником; | | |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 91 92 00 |Судна вітрильні, не |- марка згідно з | |морські, завдовжки не |довідником; | |більш як 7,5 м |- модель згідно з | | |довідником; | | |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 91 99 00 |Судна вітрильні, не |- марка згідно з | |морські, завдовжки |довідником; | |понад 7,5 м |- модель згідно з | | |довідником; | | |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 92 10 00 |Човни, катери моторні,|- марка згідно з | |крім човнів із |довідником; | |забортним двигуном, |- модель згідно з | |морські |довідником; | | |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 92 91 00 |Човни, катери моторні,|- марка згідно з | |крім човнів із |довідником; | |забортним двигуном, не|- модель згідно з | |морські, завдовжки не |довідником; | |більш як 7,5 м |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 92 99 00 |Човни, катери моторні,|- марка згідно з | |крім човнів із |довідником; | |забортним двигуном, не|- модель згідно з | |морські, завдовжки |довідником; | |понад 7,5 м |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 99 91 00 |Яхти та інші плавучі |- марка згідно з | |засоби, завдовжки не |довідником; | |більш як 7,5 м |- модель згідно з | | |довідником; | | |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | ------------------+----------------------+----------------------| 8903 99 99 00 |Яхти та інші плавучі |- марка згідно з | |засоби, завдовжки |довідником; | |понад 7,5 м |- модель згідно з | | |довідником; | | |- ідентифікаційний | | |номер плавучого засобу| | |(HIN); | | |- категорія за ЄС (A, | | |B, C, D); | | |- кількість кают; | | |- загальна кількість | | |місць; | | |- кількість туалетних | | |кімнат; | | |- умеблювання | | |(наприклад: дивани, | | |шафи тощо) та їх | | |кількість; | | |- аксесуари | | |(наприклад, | | |холодильник, бар, | | |мийка, плита, | | |витяжка, душ, система | | |кондиціювання | | |(витяжка, | | |кондиціонер), | | |стереосистема, | | |телевізор, | | |DVD-програвач тощо); | | |- опції (наприклад, | | |радар, риболокатор, | | |автопілот, | | |супутникова система, | | |генератор, | | |УКВ-радіостанція, | | |система | | |пожежегасіння тощо); | | |- рік виготовлення; | | |- інша інформація | -----------------------------------------------------------------
{ Класифікатор із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 188 ( v0188342-08 ) від 29.02.2008; в редакції
Наказу Державної митної служби N 281 ( v0281342-08 ) від
27.03.2008; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
митної служби N 420 ( v0420342-08 ) від 24.04.2008; в редакції
Наказу Державної митної служби N 717 ( v0717342-08 ) від
04.07.2008 }

Начальник Центрального
митного управління лабораторних
досліджень та експертної роботи І.П.Рамусь
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: