open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2007 N 1048

Про затвердження відомчих класифікаторів з питань

митної статистики, які використовуються в процесі

оформлення митних декларацій, і порядку їх ведення
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 1086 ( v1086342-07 ) від 19.12.2007

N 1110 ( v1110342-07 ) від 29.12.2007

N 24 ( va024342-08 ) від 17.01.2008

N 48 ( v0048342-08 ) від 26.01.2008

N 58 ( v0058342-08 ) від 28.01.2008 }
{ Додатково див. Лист Державної митної служби

N 10/1-4/325-ЕП ( v_325342-08 ) від 18.02.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 165 ( v0165342-08 ) від 22.02.2008

N 188 ( v0188342-08 ) від 29.02.2008

N 267 ( v0267342-08, va267342-08 ) від 25.03.2008

N 281 ( v0281342-08 ) від 27.03.2008 }
{ Щодо технічної помилки додатково див. Лист Державної

митної служби

N 29/1-11.3/2705-ЕП ( va705342-08 ) від 11.04.2008 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної

митної служби

N 346 ( v0346342-08 ) від 09.04.2008

N 381 ( v0381342-08 ) від 15.04.2008 }

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02
N 1876 ( 1876-2002-п ) "Про відомчі класифікатори з питань митної
статистики, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій" і з метою вдосконалення порядку ведення митної
статистики Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення відомчих класифікаторів з
питань митної статистики, які використовуються в процесі
оформлення митних декларацій (додається).
2. Затвердити Класифікатори з питань митної статистики, які
використовуються в процесі оформлення митних декларацій, що
додаються.
3. Уважати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
від 22.07.04 N 534 ( v0534342-04 ) "Порядок ведення відомчих
класифікаторів, які використовуються в процесі оформлення митних
декларацій".
4. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.)
доопрацювати програмне забезпечення з урахуванням вимог цього
наказу.
5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01.01.08.
6. Начальникам митних органів довести цей наказ до відома
юридичних і фізичних осіб. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Державної
митної служби України Р.А.Черкасський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

ПОРЯДОК

ведення відомчих класифікаторів з питань

митної статистики, які використовуються

в процесі оформлення митних декларацій

1. Загальні положення
1.1. Цей нормативний акт визначає загальний порядок
розроблення, впровадження, внесення змін до відомчих
класифікаторів з питань митної статистики (далі - відомчі
класифікатори) та супроводження класифікаторів, розроблених іншими
державними органами, які використовуються в процесі митного
оформлення товарів із застосуванням митних декларацій.
1.2. Відомчі класифікатори та класифікатори, розроблені
іншими державними органами (далі - класифікатори), застосовуються
при заповненні граф митних декларацій відповідно до
положень Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 (у
редакції наказу Держмитслужби від 07.11.07 N 933 ( z1329-07 )), та
додатка до цього Порядку, а також при заповненні граф документів
контролю за переміщенням товарів.
1.3. Відомчі класифікатори розробляються та затверджуються
Держмитслужбою для застосування в процесі здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що
переміщуються через митний кордон України. Ці класифікатори є
базою даних нормативно-довідкової інформації, що є невід'ємною
складовою Єдиної автоматизованої інформаційної системи
Держмитслужби (далі - ЄАІС Держмитслужби), інших програмних
засобів і баз даних, які розробляє Регіональна інформаційна
митниця.
2. Порядок ведення класифікаторів
2.1. Ведення відомчих класифікаторів здійснюється
підрозділами Держмитслужби (митними органами) за напрямами
діяльності: 2.1.1. Відомчих класифікаторів, що затверджуються цим
наказом: Класифікатор митних режимів - Департаментом декларування та
митних режимів; Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний
кордон України - Департаментом декларування та митних режимів,
Департаментом митної статистики, Департаментом митних платежів,
Управлінням митної вартості; Класифікатор умов поставки - Управлінням митної вартості; Класифікатор характерів угод - Департаментом митної
статистики; Класифікатор видів транспорту - Департаментом організації
митного контролю; Класифікатор додаткової митної інформації - Центральним
митним управлінням лабораторних досліджень та експертної роботи; Класифікатор пільг в обкладенні товарів увізним митом -
Департаментом митних платежів, Управлінням митно-тарифного
регулювання; Класифікатор пільг в обкладенні товарів вивізним митом -
Департаментом митних платежів, Управлінням митно-тарифного
регулювання; Класифікатор пільг в обкладенні товарів акцизним збором -
Департаментом митних платежів; Класифікатор пільг в обкладенні товарів податком на додану
вартість - Департаментом митних платежів; Класифікатор документів - Департаментом декларування та
митних режимів, Департаментом заходів торговельної політики,
Департаментом організації митного контролю; Класифікатор способів розрахунку - Департаментом митних
платежів; Класифікатор типів контейнерів - Департаментом митної
статистики; Класифікатор заходів гарантування доставки товарів -
Управлінням контролю за переміщенням вантажів; Класифікатор додаткової інформації, яка вноситься до графи
31 ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), необхідної для ідентифікації
товарів при їх класифікації згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) - Центральним митним управлінням лабораторних
досліджень та експертної роботи. 2.1.2. Відомчих класифікаторів, затверджених іншими наказами
Держмитслужби: Класифікатор митних органів України та їх структурних
підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій,
затверджений наказом Держмитслужби від 26.04.06 N 335
( v0335342-06 ), - Департаментом організації митного контролю; Класифікатор видів податків, зборів (обов'язкових платежів)
та інших бюджетних надходжень, затверджений наказом Держмитслужби
від 07.12.05 N 1201 ( z1552-05 ), зареєстрованим у Мін'юсті
22.12.05 за N 1552/11832, - Департаментом митних платежів,
Управлінням митно-тарифного регулювання, Управлінням
бухгалтерського обліку та звітності; Класифікатор типів митних декларацій, (додаток 2 до
Інструкції про порядок заповнення вантажної митної декларації,
затвердженої наказом Держмитслужби від 09.07.97 N 307
( z0443-97 ), зареєстрованої в Мін'юсті 24.09.97 за N 443/2247 у
редакції наказу Держмитслужби від 07.11.07 N 933 ( z1329-07 )) -
Департаментом декларування та митних режимів.
2.2. Супроводження класифікаторів, розроблених іншими
державними органами, здійснюється підрозділами Держмитслужби: Класифікація держав світу, затверджена наказом Держкомстату
від 08.07.02 N 260 ( v0260202-02 ), - Департаментом митної
статистики; Класифікація валют, затверджена наказом Держкомстату від
08.07.02 N 260 ( v0260202-02 ), - Департаментом митної статистики; Класифікатор іноземних валют та банківських металів,
затверджений постановою Правління Національного банку України від
04.02.98 N 34 ( v0521500-98 ) (зі змінами), - Департаментом митної
статистики; Класифікація організаційно-правових форм господарювання
(ДК 002:2004), затверджена наказом Держспоживстандарту від
28.05.04 N 97 ( v0097609-04 ) (зі змінами), - Департаментом митної
статистики.
2.3. Класифікатори ведуться в паперовому та електронному
вигляді у формі таблиць з урахуванням вимогпункту 4.11 Інструкції
з діловодства в митній службі України, затвердженої наказом
Держмитслужби від 28.12.02 N 747 ( v0747342-02 ).
2.4. Відомчі класифікатори розробляються у вигляді таблиці
розподілу об'єктів класифікації з додержанням вимог підпункту 2
пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N 1876
( 1876-2002-п ) "Про відомчі класифікатори з питань митної
статистики, які використовуються у процесі оформлення митних
декларацій".
2.5. Методичні рекомендації щодо застосування кодів відомчих
класифікаторів у разі необхідності складаються підрозділами
Держмитслужби, якими здійснюється ведення відповідних
класифікаторів.
2.6. Ведення УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ) здійснюється відповідно до Порядку ведення Української
класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.02 N
1863 ( 1863-2002-п ).
3. Порядок внесення змін до відомчих класифікаторів
3.1. Проект наказу про внесення змін або анулювання кодів
відомчого класифікатора готується структурним підрозділом
Держмитслужби, яким здійснюється його ведення, а про впровадження
нового відомчого класифікатора - структурним підрозділом
Держмитслужби за напрямами діяльності.
3.2. З метою забезпечення відповідності змін, що вносяться до
будь-яких відомчих класифікаторів, які застосовуються у процесі
митного оформлення, завданням, покладеним на митну статистику в
частині ведення баз даних та можливості автоматизованої обробки
інформації, проект наказу Держмитслужби про впровадження нового
відомчого класифікатора, або про внесення змін до діючого,
обов'язково погоджуються з підрозділами Держмитслужби та митними
органами, до компетенції яких належать питання об'єктів
класифікації, а також з Департаментом декларування та митних
режимів, Департаментом митної статистики і Регіональною
інформаційною митницею.
3.3. Регіональна інформаційна митниця на підставі наказів
здійснює своєчасне внесення змін та доповнень до баз даних
нормативно-довідкової інформації, що використовується в ЄАІС
Держмитслужби та інших програмних продуктах.
3.4. У випадку перевищення кількості змінюваних записів
більше як на 20 відсотків його обсягу відомчий класифікатор
підлягає перегляду.
3.5. Анульований код забороняється використовувати для
новостворених об'єктів класифікації.
3.6. Для недопущення повторного використання анульованого
коду та забезпечення достовірності й об'єктивності статистичних
даних за попередні періоди до анулювання коду останній не
вилучається з класифікатора, а залишається як довідкова інформація
у базах даних Регіональної інформаційної митниці.
Заступник директора Департаменту
декларування та митних режимів -
начальник відділу застосування
митних режимів І.М.Муратов

Додаток

до Порядку ведення відомчих

класифікаторів з питань

митної статистики,

які використовуються

в процесі оформлення митних

декларацій

КЛАСИФІКАТОРИ,

що використовуються під час заповнення

граф митних декларацій

------------------------------------------------------------------ N | Назва класифікатора | Графи митної декларації | з/п | |( za140-07, 910а-2007-п ), | | | в яких зазначається код | | | об'єкта класифікації | | | відповідно до | | | класифікаторів | ------+-----------------------------+---------------------------| 1 |Класифікатор митних режимів | 1, 37 | ------+-----------------------------+---------------------------| 2 |Класифікатор типів декларацій| 1 | ------+-----------------------------+---------------------------| 3 |Класифікатор особливостей | 37 | |переміщення товарів через | | |митний кордон | | ------+-----------------------------+---------------------------| 4 |Класифікація держав світу | 2, 8, 11, 14, 15, 15а, | | | 17, 17а, 18, 20, | | | 21, 34, 50, 55 | ------+-----------------------------+---------------------------| 5 |Класифікатор умов поставки | 20 | ------+-----------------------------+---------------------------| 6 |Класифікатор іноземних валют | 22 | |та банківських металів | | ------+-----------------------------+---------------------------| 7 |Класифікація валют | 22, 24, В | ------+-----------------------------+---------------------------| 8 |Класифікатор характерів угод | 24 | ------+-----------------------------+---------------------------| 9 |Класифікатор видів транспорту| 25, 26 | ------+-----------------------------+---------------------------| 10 |Класифікатор митних органів | 27, 29,53, А | |України та їх структурних | | |підрозділів, спеціалізованих | | |митних установ та організацій| | ------+-----------------------------+---------------------------| 11 |Класифікатор типів | 31 | |контейнерів | | ------+-----------------------------+---------------------------| 12 |Класифікатор додаткової | 31 | |інформації, яка вноситься до | | |графи 31 ВМД ( za140-07, | | | 910а-2007-п ), необхідної | | |для ідентифікації товарів при| | |їх класифікації згідно з | | |УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14 | | | 2371в-14, 2371г-14 ) | | ------+-----------------------------+---------------------------| 13 |Класифікатор системи | 41, 47 | |позначень одиниць вимірювання| | |та обліку | | ------+-----------------------------+---------------------------| 14 |Українська класифікація | 33 | |товарів зовнішньоекономічної | | |діяльності ( 2371а-14, | | | 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14) | ------+-----------------------------+---------------------------| 15 |Класифікатор додаткової | 33 | |митної інформації | | ------+-----------------------------+---------------------------| 16 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів увізним | | |митом | | ------+-----------------------------+---------------------------| 17 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів вивізним | | |митом | | ------+-----------------------------+---------------------------| 18 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів акцизним | | |збором | | ------+-----------------------------+---------------------------| 19 |Класифікатор пільг в | 36 | |обкладенні товарів податком | | |на додану вартість | | ------+-----------------------------+---------------------------| 20 |Класифікатор документів | 40, 44, E/J | ------+-----------------------------+---------------------------| 21 |Класифікатор способів | 47 | |розрахунку | | ------+-----------------------------+---------------------------| 22 |Класифікатор видів податків, | 47, В | |зборів (обов'язкових | | |платежів) та інших бюджетних | | |надходжень | | ------+-----------------------------+---------------------------| 23 |Класифікатор заходів | 52 | |гарантування доставки товарів| | -----------------------------------------------------------------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

митних режимів

------------------------------------------------------------------ Код| Найменування | ---+------------------------------------------------------------| 10 |Експорт | ---+------------------------------------------------------------| 11 |Реекспорт | ---+------------------------------------------------------------| 31 |Тимчасове ввезення | ---+------------------------------------------------------------| 32 |Тимчасове вивезення | ---+------------------------------------------------------------| 40 |Імпорт | ---+------------------------------------------------------------| 41 |Реімпорт | ---+------------------------------------------------------------| 51 |Переробка на митній території України | ---+------------------------------------------------------------| 61 |Переробка за межами митної території України | ---+------------------------------------------------------------| 71 |Спеціальна митна зона | ---+------------------------------------------------------------| 72 |Магазин безмитної торгівлі | ---+------------------------------------------------------------| 73 |Митний склад (для товарів, що вивозяться за межі митної | |території України) | ---+------------------------------------------------------------| 74 |Митний склад (для товарів, ввезених з-за меж митної | |території України) | ---+------------------------------------------------------------| 75 |Відмова на користь держави | ---+------------------------------------------------------------| 76 |Знищення або руйнування | ---+------------------------------------------------------------| 80 |Транзит | -----------------------------------------------------------------
Заступник директора Департаменту
декларування та митних режимів -
начальник відділу застосування
митних режимів І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

особливостей переміщення товарів

через митний кордон України

Розділ 1. Особливості переміщення товарів
------------------------------------------------------------------ Код| Найменування особливості | ----------------------------------------------------------------| A. Благодійництво | ----------------------------------------------------------------| AA |Ввезення товарів, визнаних гуманітарною допомогою | ---+------------------------------------------------------------| AB |Ввезення товарів, що не визнані гуманітарною допомогою, але | |надсилались як гуманітарна допомога | ---+------------------------------------------------------------| AC |Вивезення товарів як гуманітарної допомоги, що надається | |Україною | ---+------------------------------------------------------------| AD |Інші (крім позначених кодами AA - AC) переміщення товарів | |(без зобов'язань про наступне повернення) для ліквідації | |наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, | |екологічних, техногенних та інших катастроф | ---+------------------------------------------------------------| AE |Переміщення товарів міжнародної технічної допомоги | ---+------------------------------------------------------------| AF |Переміщення товарів, призначених для забезпечення реалізації| |проекту (програми) міжнародної технічної допомоги | ---+------------------------------------------------------------| AG |Ввезення товарів як подарунків (крім позначених кодами AA - | |AF) | ---+------------------------------------------------------------| AU |Інші (крім позначених кодами AA - AG) переміщення товарів | |(без зобов'язань про наступне повернення) на засадах | |благодійництва та благодійної діяльності | ----------------------------------------------------------------| B. Інвестиції | ----------------------------------------------------------------| BA |Увезення товарів як внеску іноземного інвестора до | |статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями | ---+------------------------------------------------------------| BB |Увезення товарів на підставі договорів про спільну | |інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, не | |пов'язану із створенням юридичної особи | ---+------------------------------------------------------------| BC |Вивезення товарів, визнаних продукцією власного виробництва | |(згідно з положеннями статті 19 Закону України "Про режим | |іноземного інвестування" ( 93/96-ВР )) підприємств, які | |відповідно до законодавства належать до підприємств з | |іноземними інвестиціями | ---+------------------------------------------------------------| BD |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну як іноземна | |інвестиція | ---+------------------------------------------------------------| BE |Вивезення товарів з метою інвестування їх як майнових | |цінностей за межами України | ---+------------------------------------------------------------| BF |Увезення товарів, раніше вивезених з України з метою | |інвестування їх як майнових цінностей | ----------------------------------------------------------------| C. Угоди про розподіл продукції | ----------------------------------------------------------------| CA |Увезення товарів, необхідних для виконання угоди про | |розподіл продукції | ---+------------------------------------------------------------| CB |Вивезення товарів, раніше ввезених в Україну для виконання | |угоди про розподіл продукції | ---+------------------------------------------------------------| CC |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | |розподіл продукції та ще не розподілених між сторонами угоди| ---+------------------------------------------------------------| CD |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | |розподіл продукції, право власності на які за розподілом | |набуто інвестором | ---+------------------------------------------------------------| CE |Переміщення товарів, вироблених відповідно до угоди про | |розподіл продукції, які за розподілом залишились у власності| |держави | ---+------------------------------------------------------------| CU |Інші (крім позначених кодами CA - CE) переміщення товарів на| |виконання угоди про розподіл продукції | ----------------------------------------------------------------| D. Інші угоди | ----------------------------------------------------------------| DA |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з договором | |консигнації | ---+------------------------------------------------------------| DB |Переміщення товарів (транспортних засобів) за договорами | |оперативного лізингу, оренди, фрахтування, чартеру | ---+------------------------------------------------------------| DC |Переміщення товарів за договором фінансового лізингу | ---+------------------------------------------------------------| DD |Переміщення товарів за договором купівлі-продажу, укладеним | |та зареєстрованим на акредитованій товарній біржі | ---+------------------------------------------------------------| DE |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації країн СНД | |(відповідно до Ашгабатської угоди ( 997_014 ) | ---+------------------------------------------------------------| DF |Переміщення товарів у межах виробничої кооперації (крім | |поставок у межах Ашгабатської угоди ( 997_014 ) | ---+------------------------------------------------------------| DG |Переміщення товарів як дослідних зразків для проведення | |досліджень чи випробувань (без зобов'язань про наступне | |повернення) | ---+------------------------------------------------------------| DH |Переміщення товарів як рекламних матеріалів на безоплатній | |основі (без зобов'язань про наступне повернення) | ---+------------------------------------------------------------| DI |Переміщення раніше поставлених товарів (та їх замінників) з | |метою заміни в межах гарантійних зобов'язань | ---+------------------------------------------------------------| DK |Переміщення складових частин раніше поставлених товарів (та | |їх замінників) з метою заміни в межах гарантійних | |зобов'язань | ---+------------------------------------------------------------| DL |Переміщення товарів, призначених для забезпечення | |збереженості об'єктів зовнішньоекономічних перевезень та | |безпеки таких перевезень (транспортна упаковка, сепараційні | |матеріали, матеріали для фумігації тощо) у випадку | |декларування їх окремо від предмету зовнішньоекономічної | |угоди (без зобов'язань про наступне повернення) | ---+------------------------------------------------------------| DM |Ввезення продукції морського промислу, видобутої та/або | |виробленої суднами, що належать та/або експлуатуються | |українськими підприємствами на підставі договорів оренди | |(фрахтування) | ---+------------------------------------------------------------| DN |Переміщення запасів, призначених для споживання, що | |постачаються на українські або орендовані (зафрахтовані) | |українськими особами транспортні засоби | ---+------------------------------------------------------------| DO |Поміщення у режим митного складу товарів, ввезених | |резидентом згідно з договором купівлі-продажу та призначених| |для подальшого продажу за межі України | ---+------------------------------------------------------------| DP |Поміщення товарів у режим митного складу згідно з | |зовнішньоекономічним договором складського зберігання | ---+------------------------------------------------------------| DR |Переміщення запасів, призначених для споживання, що | |постачаються на іноземні або орендовані (зафрахтовані) | |іноземними особами транспортні засоби | ----------------------------------------------------------------| E. Форс-мажор | ----------------------------------------------------------------| EA |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене | |форс-мажорними обставинами | ---+------------------------------------------------------------| EB |Переміщення товарів з метою повернення, обумовлене | |відповідним рішенням чи забороною уповноваженого органу | |держави | ---+------------------------------------------------------------| EC |Переміщення товарів з метою повернення за рішенням суб'єкта | |зовнішньоекономічної діяльності - продавця чи відправника, | |який має право розпоряджатися товаром | ---+------------------------------------------------------------| EE |Переміщення товарів з метою повернення за рішенням суб'єкта | |зовнішньоекономічної діяльності - покупця чи отримувача, | |який має право розпоряджатися товаром | ---+------------------------------------------------------------| EF |Товари, що в період знаходження під контролем митних органів| |були безповоротно втрачені внаслідок особливостей чи умов їх| |використання, специфічних властивостей цих товарів або | |впливу форс-мажорних обставин чи інших факторів | ----------------------------------------------------------------| F. Особливості переробки | ----------------------------------------------------------------| FA |Переміщення давальницької сировини відповідно до Закону | |України "Про операції з давальницькою сировиною у | |зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) | ---+------------------------------------------------------------| FB |Переміщення готової продукції, виготовленої з увезеної в | |Україну (вивезеної за її межі) давальницької сировини з | |можливим використанням при цьому українських (іноземних) | |товарів | ---+------------------------------------------------------------| FC |Вивезення готової продукції, виготовленої з використанням | |лише давальницької сировини, закупленої іноземним замовником| |на митній території України за іноземну валюту відповідно до| |Закону України "Про операції з давальницькою сировиною у | |зовнішньоекономічних відносинах" ( 327/95-ВР ) | |(та можливим використанням інших українських товарів) | ---+------------------------------------------------------------| FD |Вивезення готової продукції, виготовленої зі спільним | |використанням давальницької сировини, ввезеної в Україну та | |закупленої іноземним замовником на митній території України | |за іноземну валюту відповідно до Закону України "Про | |операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних | |відносинах" ( 327/95-ВР ) | |(та можливим використанням інших українських товарів) | ---+------------------------------------------------------------| FE |Переміщення товарів з метою проведення взаєморозрахунків за | |виконання операцій, що пов'язані з переробкою давальницької | |сировини відповідно до Закону України "Про операції з | |давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" | |( 327/95-ВР ) | ---+------------------------------------------------------------| FF |Переміщення товарів для виконання їх гарантійного ремонту (у| |тому числі відновлення та регулювання) та у зворотному | |напрямку | ---+------------------------------------------------------------| FG |Переміщення товарів для виконання їх ремонту (у тому числі | |відновлення та регулювання) та у зворотному напрямку (за | |винятком гарантійного ремонту) | ---+------------------------------------------------------------| FI |Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарів | |для їх переробки у митному режимі переробки на митній | |території зі звільненням від оподаткування | ---+------------------------------------------------------------| FK |Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарів | |для їх переробки у митному режимі переробки на митній | |території без звільнення від оподаткування | ---+------------------------------------------------------------| FL |Інші (крім позначених кодами FA - FG) переміщення товарів | |для їх переробки у митному режимі переробки за межами митної| |території | ---+------------------------------------------------------------| FN |Переміщення товарної продукції, тобто продуктів переробки, | |виробництво яких у межах митних режимів переробки є метою | |зовнішньоекономічної операції (позначеної кодами FI - FL) | ---+------------------------------------------------------------| FO |Супутні продукти переробки, тобто продукти переробки, що за | |своїми властивостями придатні для подальшого використання, | |але утворення яких в процесі переробки не є метою | |зовнішньоекономічної операції | ---+------------------------------------------------------------| FP |Залишки переробки, тобто частина чи увесь обсяг товарів, | |розміщених у митний режим переробки, що не був використаний | |в процесі переробки | ---+------------------------------------------------------------| FR |Відходи, що утворилися в результаті знищення або руйнування | |товарів чи переробки товарів на митній території або за її | |межами та за своїми властивостями не мають подальшого | |використання й підлягають видаленню або утилізації | ---+------------------------------------------------------------| FS |Вивезення українських товарів, витрачених на здійснення | |операцій з переробки товарів, що ввозилися для переробки | ---+------------------------------------------------------------| FT |Увезення іноземних товарів, витрачених на здійснення | |операцій з переробки товарів, що вивозилися для переробки | ---+------------------------------------------------------------| FU |Інші (крім позначених кодами FA - FT) переміщення товарів чи| |будь-яких продуктів їх переробки у межах митних режимів | |переробки | ----------------------------------------------------------------| G. Особливості тимчасового ввезення (вивезення) | ----------------------------------------------------------------| GA |Багаторазове переміщення товарів та/або транспортних засобів| |через митний кордон (як в Україну, так із України) | ---+------------------------------------------------------------| GB |Зворотне ввезення товарів, тимчасово вивезених за межі | |митної території України згідно із законодавством на | |підставі інших, ніж вантажна митна декларація, документів | ---+------------------------------------------------------------| GC |Зворотне вивезення товарів, тимчасово ввезених на митну | |територію України згідно із законодавством на підставі інших| |ніж вантажна митна декларація, документів | ---+------------------------------------------------------------| GD |Тимчасове ввезення з умовним повним звільненням від | |оподаткування морських і річкових суден, інших плавучих | |засобів, повітряних суден, які ввозяться з метою ремонту; | |устаткування й матеріалів, призначених нерезидентами для | |будівництва та ремонту морських і річкових суден, інших | |плавучих засобів та повітряних суден | ---+------------------------------------------------------------| GE |Тимчасове ввезення (вивезення) упаковки (у т.ч. етикеток та | |марок акцизного збору) відповідно до положень Додатка В.3 до| |Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | ---+------------------------------------------------------------| GF |Зворотне вивезення (ввезення) упаковки, що була тимчасово | |ввезена (вивезена) відповідно до положень Додатка В.3 до | |Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | ---+------------------------------------------------------------| GG |Тимчасове ввезення (вивезення) запасних частин та | |устаткування, призначених відповідно до положень Додатка С | |до Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) для | |використання при ремонті тимчасово ввезених (вивезених) | |транспортних засобів | ---+------------------------------------------------------------| GH |Зворотне вивезення (ввезення) запасних частин (у тому числі | |замінених) та устаткування, що були тимчасово ввезені | |(вивезені) відповідно до положень Додатка С до Конвенції про| |тимчасове ввезення ( 995_472 ) для використання при ремонті | |тимчасово ввезених (вивезених) транспортних засобів | ---+------------------------------------------------------------| GI |Тимчасове ввезення (вивезення) та переміщення у зворотному | |напрямку товарів у рамках торгової операції відповідно до | |положень Додатка В.3 до Конвенції про тимчасове ввезення | |( 995_472 ) (крім позначених кодами GE, GF та HD) | ----------------------------------------------------------------| H. Особливості інших митних режимів | ----------------------------------------------------------------| HA |Вивезення товарів, що були раніше ввезені на митну територію| |України та протягом знаходження під митним контролем до | |вивезення не поміщувалися у будь-який митний режим | ---+------------------------------------------------------------| HB |Декларування товарів, поміщених у режим магазину безмитної | |торгівлі, у разі ліквідації цього магазину | ---+------------------------------------------------------------| HC |Декларування товарів, проданих у магазині безмитної торгівлі| |протягом календарного місяця | ---+------------------------------------------------------------| HD |Вивезення (ввезення) товарів з використанням упаковки (у | |т.ч. етикеток та марок акцизного збору), що була тимчасово | |ввезена (вивезена) відповідно до положень Додатка В.3 до | |Конвенції про тимчасове ввезення ( 995_472 ) | ---+------------------------------------------------------------| HE |Декларування товарів (транспортних засобів), тимчасово | |ввезених на митну територію України (тимчасово вивезених | |за межі митної території України) згідно із законодавством | |на підставі інших, ніж вантажна митна декларація документів | ----------------------------------------------------------------| I. Дипломатичні представництва | ----------------------------------------------------------------| IA |Ввезення товарів, призначених для офіційного (службового) | |користування дипломатичних представництв та консульських | |установ іноземних держав або прирівняних до них організацій | |чи установ | ---+------------------------------------------------------------| IB |Ввезення товарів, призначених для особистого користування | |персоналом дипломатичних представництв та консульських | |установ іноземних держав (та прирівняних до них організацій | |чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари, призначені | |для початкового облаштування | ---+------------------------------------------------------------| IC |Вивезення товарів, призначених для офіційного (службового) | |користування дипломатичних представництв та консульських | |установ України за кордоном або прирівняних до них | |організацій чи установ | ---+------------------------------------------------------------| ID |Вивезення товарів, призначених для особистого користування | |персоналом дипломатичних представництв та консульських | |установ України за кордоном (та прирівняних до них | |організацій чи установ) або членами їх сімей, у т.ч. товари,| |призначені для початкового облаштування | ---+------------------------------------------------------------| IE |Інші (крім позначених кодами IA - ID) переміщення товарів | |дипломатичними представництвами, консульськими установами, | |прирівняними до них організаціями чи установами або їх | |персоналом | ---+------------------------------------------------------------| IF |Переміщення товарів міжурядовими організаціями, створеними | |за участю України | ----------------------------------------------------------------| J. Збройні Сили | ----------------------------------------------------------------| JA |Переміщення товарів, призначених для забезпечення | |Чорноморського флоту Російської Федерації на митній | |території України | ---+------------------------------------------------------------| JB |Переміщення товарів Збройних Сил НАТО у зв'язку з | |проведенням операцій або навчань | ---+------------------------------------------------------------| JC |Переміщення товарів Збройних Сил України у зв'язку з | |проведенням операцій або навчань | ---+------------------------------------------------------------| JD |Товари, що з огляду на їх призначення під час перебування | |під контролем митних органів були спожиті або використані | |збройними силами | ---+------------------------------------------------------------| JU |Інші (крім позначених кодами JA - JD) переміщення товарів | |збройних сил чи збройними силами | ----------------------------------------------------------------| K. Валютні цінності | ----------------------------------------------------------------| KA |Переміщення немонетарного золота | ---+------------------------------------------------------------| KB |Переміщення банкнот, цінних паперів і монет, які не | |знаходяться в обігу | ----------------------------------------------------------------| Z. Некласифіковані особливості | ----------------------------------------------------------------| ZZ |Інше | -----------------------------------------------------------------
Розділ 2. Додаткові особливості переміщення товарів
------------------------------------------------------------------ Код| Найменування додаткової особливості | ----------------------------------------------------------------| I. Переміщення товарів, призначених для реалізації інвестиційних| проектів на територіях | ----------------------------------------------------------------| 01 |СЕЗ "Азов" | ---+------------------------------------------------------------| 02 |СЕЗ "Донецьк" | ---+------------------------------------------------------------| 03 |СЕЗ "Закарпаття" | ---+------------------------------------------------------------| 04 |СЕЗ "Інтерпорт Ковель" | ---+------------------------------------------------------------| 05 |Автопорт "Краковець" | ---+------------------------------------------------------------| 06 |СЕЗ "Миколаїв" | ---+------------------------------------------------------------| 07 |СЕЗ "Порто-франко" | ---+------------------------------------------------------------| 08 |СЕЗ "Порт Крим" | ---+------------------------------------------------------------| 09 |СЕЗ "Рені" | ---+------------------------------------------------------------| 10 |СЕЗ "Курортополіс Трускавець" | ---+------------------------------------------------------------| 11 |СЕЗ "Славутич" | ---+------------------------------------------------------------| 12 |СЕЗ "Яворів" | ---+------------------------------------------------------------| 13 |ТПР в Автономній Республіці Крим | ---+------------------------------------------------------------| 14 |ТПР у Волинській області | ---+------------------------------------------------------------| 15 |ТПР у Донецькій області | ---+------------------------------------------------------------| 16 |ТПР у Житомирській області | ---+------------------------------------------------------------| 17 |ТПР у Луганській області | ---+------------------------------------------------------------| 18 |ТПР у Чернігівській області | ---+------------------------------------------------------------| 19 |Закарпатської області | ---+------------------------------------------------------------| 20 |м. Харкова | ---+------------------------------------------------------------| 21 |м. Шостки Сумської області | ----------------------------------------------------------------| II. Переміщення товарів технологічними парками для реалізації | інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними | напрямами науково-технічної діяльності | ----------------------------------------------------------------| 41 |"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка | |та сенсорна техніка" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 42 |"Інститут електрозварювання імені Є.О.Патона" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 43 |"Інститут монокристалів" (м. Харків) | ---+------------------------------------------------------------| 44 |"Вуглемаш" (м. Донецьк) | ---+------------------------------------------------------------| 45 |"Інститут технічної теплофізики" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 46 |"Київська політехніка" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 47 |"Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ) | ---+------------------------------------------------------------| 48 |"Укрінфотех" (м. Київ) | ----------------------------------------------------------------| III. Некласифіковані додаткові особливості | ----------------------------------------------------------------| 00 |Інше | ----------------------------------------------------------------- Класифікатор особливостей переміщення товарів через митний
кордон із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної митної
служби N 1086 ( v1086342-07 ) від 19.12.2007, N 48 ( v0048342-08 )
від 26.01.2008, N 346 ( v0346342-08 ) від 09.04.2008 }
Заступник директора Департаменту
декларування та митних режимів -
начальник відділу застосування
митних режимів І.М.Муратов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

умов поставки

------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | літерний| | --------+-------------------------------------------------------| EXW |Франко-завод (... назва місця) | --------+-------------------------------------------------------| FCA |Франко-перевізник (... назва місця призначення) | --------+-------------------------------------------------------| FAS |Франко вздовж борту судна (... назва порту | |відвантаження) | --------+-------------------------------------------------------| FOB |Франко-борт (... назва порту відвантаження) | --------+-------------------------------------------------------| CFR |Вартість і фрахт (... назва порту призначення) | --------+-------------------------------------------------------| CIF |Вартість, страхування та фрахт (... назва порту | |призначення) | --------+-------------------------------------------------------| CPT |Фрахт/перевезення оплачені до (... назва місця | |призначення) | --------+-------------------------------------------------------| CIP |Фрахт/перевезення та страхування оплачені до (... назва| |місця призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DAF |Поставка до кордону (... назва місця поставки) | --------+-------------------------------------------------------| DES |Поставка з судна (... назва порту призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DEQ |Поставка з причалу (... назва порту призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DDU |Поставка без сплати мита (... назва місця призначення) | --------+-------------------------------------------------------| DDP |Поставка зі сплатою мита (... назва місця призначення) | -----------------------------------------------------------------
Начальник Управління
митної вартості І.Г.Ляденко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

характерів угод
------------------------------------------------------------------ Код | Найменування | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ УКРАЇНИ | ----------------------------------------------------------------| 10 |Переміщення товарів з розрахунками у валюті України | ------+---------------------------------------------------------| 12 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ У ВІЛЬНО КОНВЕРТОВАНІЙ ВАЛЮТІ (ВКВ) | ----------------------------------------------------------------| 21 |Переміщення товарів з розрахунками у ВКВ (крім державного| |кредиту й погашення державного кредиту) | ------+---------------------------------------------------------| 22 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | ------+---------------------------------------------------------| 23 |Переміщення товарів за державним кредитом | ------+---------------------------------------------------------| 26 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного | |кредиту | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ ЗА КЛІРИНГАМИ | ----------------------------------------------------------------| 31 |Переміщення товарів з розрахунком у кліринговій валюті | |(крім державного кредиту й погашення державного кредиту) | ------+---------------------------------------------------------| 33 |Переміщення товарів за державним кредитом | ------+---------------------------------------------------------| 36 |Переміщення товарів у рахунок погашення державного | |кредиту | ----------------------------------------------------------------| РОЗРАХУНКИ У ВАЛЮТІ З ОБМЕЖЕНОЮ КОНВЕРТАЦІЄЮ | ----------------------------------------------------------------| 41 |Переміщення товарів з розрахунком у замкнутій валюті | |(крім державного кредиту) | ------+---------------------------------------------------------| 42 |Переміщення товарів за договорами лізингу (оренди) | ------+---------------------------------------------------------| 43 |Переміщення товарів за державним кредитом | ----------------------------------------------------------------| ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ ЗА ІНШИМИ КОМЕРЦІЙНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | ----------------------------------------------------------------| 51 |Переміщення товарів у порядку прямого товарообміну | |(бартерні угоди) | ------+---------------------------------------------------------| 52 |Переміщення товарів у рахунок виконаних робіт і наданих | |послуг | ------+---------------------------------------------------------| 53 |Переміщення товарів (у тому числі запасів, призначених | |для споживання) з митної території України на українські | |або орендовані українськими суб'єктами | |зовнішньоекономічної діяльності транспортні засоби та в | |зворотному напрямку | ------+---------------------------------------------------------| 54 |Переміщення газу за транзит через території інших країн | ----------------------------------------------------------------| ПЕРЕМІЩЕННЯ ТОВАРІВ У РАХУНОК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА УГОДАМИ ПРО | СПІВРОБІТНИЦТВО | ----------------------------------------------------------------| 71 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань | |з розрахунками в кліринговій валюті | ------+---------------------------------------------------------| 72 |Переміщення товарів у рахунок зобов'язань за угодами з | |країнами СНД | ------+---------------------------------------------------------| 75 |Переміщення товарів у рахунок довгострокових зобов'язань | |у будівництві підприємств | ------+---------------------------------------------------------| 78 |Переміщення товарів у рахунок компенсаційних зобов'язань | |з розрахунками у ВКВ | ----------------------------------------------------------------| ІНШЕ | ----------------------------------------------------------------| 81 |Переміщення товарів на безоплатній основі по | |некомерційних операціях | ------+---------------------------------------------------------| 82 |Переміщення товарів відповідно до Закону України "Про | |операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних| |відносинах" ( 327/95-ВР ) | ------+---------------------------------------------------------| 83 |Переміщення товарів на підставі договорів про | |інвестиційну діяльність | ------+---------------------------------------------------------| 84 |Інше | -----------------------------------------------------------------
{ Класифікатор характерів угод в редакції Наказу Державної митної
служби N 1086 ( v1086342-07 ) від 19.12.2007, із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державної митної служби N 346
( v0346342-08 ) від 09.04.2008 }
Директор Департаменту
митної статистики Н.Т.Овдієнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048

КЛАСИФІКАТОР

видів транспорту

------------------------------------------------------------------ N з/п | Вид транспорту | Код | Особливість перевезення | --------+-------------------+------+----------------------------| 1 | Морський | 10 |Морське судно | | транспорт |------+----------------------------| | | 11 |Контейнер на морському судні| | |------+----------------------------| | | 12 |Залізничний вагон на | | | |морському судні | | |------+----------------------------| | | 16 |Вантажний автомобіль на | | | |морському судні | | |------+----------------------------| | | 17 |Причіп або напівпричіп на | | | |морському судні | | |------+----------------------------| | | 18 |Судно внутрішнього плавання | | | |на морському судні | --------+-------------------+------+----------------------------| 2 | Залізничний | 20 |Залізничний вагон | | транспорт |------+----------------------------| | | 21 |Контейнер на залізничному | | | |вагоні | | |------+----------------------------| | | 23 |Вантажний автомобіль на | | | |залізничному вагоні | | |------+----------------------------| | | 24 |Причіп або напівпричіп на | | | |залізничному вагоні | --------+-------------------+------+----------------------------| 3 | Автомобільний | 30 |Вантажний автомобіль | | транспорт |------+----------------------------| | | 31 |Контейнер на вантажному | | | |автомобілі | --------+-------------------+------+----------------------------| 4 | Повітряний | 40 |Повітряне судно | | транспорт |------+----------------------------| | | 41 |Контейнер на повітряному | | | |судні | | |------+----------------------------| | | 42 |Вантажний автомобіль на | | | |повітряному судні | | |------+----------------------------| | | 43 |Причіп або напівпричіп на | | | |повітряному судні | --------+-------------------+------+----------------------------| 5 | Міжнародне | 50 |Поштове відправлення | | відправлення |------+----------------------------| | | 51 |Експрес-відправлення | --------+-------------------+------+----------------------------| 7 | Стаціонарні | 70 |Трубопровідний транспорт | | засоби |------+----------------------------| | транспортування | 71 |Лінії електропередачі | --------+-------------------+------+----------------------------| 8 | Внутрішній | 80 |Судно внутрішнього плавання | | водний транспорт | | | --------+-------------------+------+----------------------------| 9 | Інший | 90 |Транспортний засіб, що | | | |переміщується своїм ходом як| | | |товар | | |------+----------------------------| | | 91 |Переміщення товарів у ручній| | | |поклажі | -----------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
організації митного контролю С.М.Сьомка

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

12.12.2007 N 1048
КЛАСИФІКАТОР

додаткової митної інформації

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | -------------+------+--------------+---------------+----------------+----------------+---------------| Код товару |Митний| Найменування | 1-а цифра | 2-а цифра | 3-я цифра | 4-а цифра | згідно з |режим | товару за | класифікатора | класифікатора | класифікатора | класифікатора | УКТЗЕД | | УКТЗЕД |---------------+----------------+----------------+---------------| ( 2371в-14 )| | ( 2371в-14 ) |N| Опис товару |N| Опис товару |N| Опис товару |N| Опис товару | -------------+------+--------------+-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| 6401 10 10 00|імпорт|водонепроникне|1|з внутрішньою|1|з натурального|0| |0| | | |взуття з | |деталлю | |хутра | | | | | | |гумовим верхом| |верха, що має|-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | |теплозахисні |2|з штучного |0| |0| | | | | |властивості | |хутра | | | | | | | | | |-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | | |3|з |0| |0| | | | | | | |напівшерстяної| | | | | | | | | | |тканини | | | | | | | | | |-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | | |9|інше |0| |0| | | | |-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | |9|інше |0| |0| |0| | -------------+------+--------------+-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| 6401 10 90 00|імпорт|водонепроникне|1|з внутрішньою|1|з натурального|0| |0| | | |взуття з | |деталлю | |хутра | | | | | | |пластмасовим | |верха, що має|-+--------------+-+--------------+-+-------------| | |верхом | |теплозахисні |2|з штучного |0| |0| | | | | |властивості | |хутра | | | | | | | | | |-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | | |3|з |0| |0| | | | | | | |напівшерстяної| | | | | | | | | | |тканини | | | | | | | | | |-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | | |9|інше |0| |0| | | | |-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | |9|інше |0| |0| |0| | -------------+------+--------------+-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| 6402 19 00 00|імпорт|взуття |1|ковзанярське |0| |0| |1|UMBRO, | | |спортивне, на | | | | | | | |'Nike', | | |підошві та з | | | | | | | |Adidas, | | |верхом із гуми| | | | | | | |Salomon | | |або пластмаси | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |2|JAMAICA | | | | | | | | | | |SPORT, | | | | | | | | | | |Lozano, | | | | | | | | | | |ANDA, | | | | | | | | | | |ATHLETIC, | | | | | | | | | | |EMAKS, NEXT, | | | | | | | | | | |Mothercare | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |3|FUJIAN, | | | | | | | | | | |BONOTE | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | | | |-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | |2|для |0| |0| |1|UMBRO, | | | | |спортивної | | | | | |'Nike', | | | | |боротьби | | | | | |Adidas, | | | | | | | | | | |Salomon | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |2|JAMAICA | | | | | | | | | | |SPORT, | | | | | | | | | | |Lozano, | | | | | | | | | | |ANDA, | | | | | | | | | | |ATHLETIC, | | | | | | | | | | |EMAKS, NEXT, | | | | | | | | | | |Mothercare | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |3|FUJIAN, | | | | | | | | | | |BONOTE | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | | | |-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | |3|для боксу |0| |0| |1|UMBRO, | | | | | | | | | | |'Nike', | | | | | | | | | | |Adidas, | | | | | | | | | | |Salomon | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |2|JAMAICA | | | | | | | | | | |SPORT, | | | | | | | | | | |Lozano, | | | | | | | | | | |ANDA, | | | | | | | | | | |ATHLETIC, | | | | | | | | | | |EMAKS, NEXT, | | | | | | | | | | |Mothercare | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |3|FUJIAN, | | | | | | | | | | |BONOTE | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | | | |-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | |9|інше |0| |0| |1|UMBRO, | | | | | | | | | | |'Nike', | | | | | | | | | | |Adidas, | | | | | | | | | | |Salomon | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |2|JAMAICA | | | | | | | | | | |SPORT, | | | | | | | | | | |Lozano, | | | | | | | | | | |ANDA, | | | | | | | | | | |ATHLETIC, | | | | | | | | | | |EMAKS, NEXT, | | | | | | | | | | |Mothercare | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |3|FUJIAN, | | | | | | | | | | |BONOTE | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | -------------+------+--------------+-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| 6402 91 00 00|імпорт|взуття, що |1|напівчоботи, |1|з натурального|0| |1|PAIERTE, | | |закриває | |з | |хутра | | | |TOM.M | | |щиколотку | |внутрішньою | | | | |-+-------------| | | | |деталлю | | | | |2|AIDILISI, | | | | |верха, що має| | | | | |WINITRE, | | | | |теплозахисні | | | | | |ZHENDIWANG, | | | | |властивості | | | | | |SPASE, JINQI | | | | | | | | | | |BUBUSHENG, | | | | | | | | | | |SHANHAI | | | | | | | | | | |MAYAK | | | | | | | | | | |INTERNATIONAL| | | | | | | | | | |TRADING, | | | | | | | | | | |DUCHENG, | | | | | | | | | | |Classics | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | | | | | |-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | | |2|з штучного |0| |1|PAIERTE, | | | | | | |хутра | | | |TOM.M | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |2|AIDILISI, | | | | | | | | | | |WINITRE, | | | | | | | | | | |ZHENDIWANG, | | | | | | | | | | |SPASE, JINQI | | | | | | | | | | |BUBUSHENG, | | | | | | | | | | |SHANHAI | | | | | | | | | | |MAYAK | | | | | | | | | | |INTERNATIONAL| | | | | | | | | | |TRADING, | | | | | | | | | | |DUCHENG, | | | | | | | | | | |Classics | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | | | | | |-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | | |3|з |0| |1|PAIERTE, | | | | | | |напівшерстяної| | | |TOM.M | | | | | | |тканини | | |-+-------------| | | | | | | | | |2|AIDILISI, | | | | | | | | | | |WINITRE, | | | | | | | | | | |ZHENDIWANG, | | | | | | | | | | |SPASE, JINQI | | | | | | | | | | |BUBUSHENG, | | | | | | | | | | |SHANHAI | | | | | | | | | | |MAYAK | | | | | | | | | | |INTERNATIONAL| | | | | | | | | | |TRADING, | | | | | | | | | | |DUCHENG, | | | | | | | | | | |Classics | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | | | | | |-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | | | |9|інше |0| |1|PAIERTE, | | | | | | | | | | |TOM.M | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |2|AIDILISI, | | | | | | | | | | |WINITRE, | | | | | | | | | | |ZHENDIWANG, | | | | | | | | | | |SPASE, JINQI | | | | | | | | | | |BUBUSHENG, | | | | | | | | | | |SHANHAI | | | | | | | | | | |MAYAK | | | | | | | | | | |INTERNATIONAL| | | | | | | | | | |TRADING, | | | | | | | | | | |DUCHENG, | | | | | | | | | | |Classics | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше | | | |-+-------------+-+--------------+-+--------------+-+-------------| | | |2|чоботи, з |1|з натурального|0| |1|PAIERTE, | | | | |внутрішньою | |хутра | | | |TOM.M | | | | |деталлю | | | | |-+-------------| | | | |верха, що має| | | | |2|AIDILISI, | | | | |теплозахисні | | | | | |WINITRE, | | | | |властивості | | | | | |ZHENDIWANG, | | | | | | | | | | |SPASE, JINQI | | | | | | | | | | |BUBUSHENG, | | | | | | | | | | |SHANHAI | | | | | | | | | | |MAYAK | | | | | | | | | | |INTERNATIONAL| | | | | | | | | | |TRADING, | | | | | | | | | | |DUCHENG, | | | | | | | | | | |Classics | | | | | | | | | |-+-------------| | | | | | | | | |9|інше |
