open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 жовтня 2014 р. № 630
Київ

Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки України

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 743 від 23.09.2015
№ 225 від 05.04.2017
№ 642 від 22.08.2018
№ 838 від 11.09.2019
№ 1029 від 11.12.2019
№ 1080 від 18.12.2019
№ 561 від 01.07.2020
№ 143 від 24.02.2021
№ 772 від 07.07.2022}

Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Положення про Міністерство освіти і науки України, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2014 р. № 630

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністерство освіти і науки України

{У тексті Положення слова “навчальний заклад”, “загальноосвітній навчальний заклад”, “професійно-технічний навчальний заклад”, “вищий навчальний заклад” в усіх відмінках і формах числа замінено відповідно словами “заклад освіти”, “заклад загальної середньої освіти”, “заклад професійної (професійно-технічної) освіти”, “заклад вищої освіти” у відповідному відмінку і числі, а слова “навчально-виховний процес” в усіх відмінках і формах числа замінено словами “освітній процес” у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

1. Міністерство освіти і науки України (МОН) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

МОН є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, а також забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

{Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 838 від 11.09.2019, № 1029 від 11.12.2019}

2. МОН у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.

3. Основними завданнями МОН є:

1) забезпечення формування та реалізація державної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 838 від 11.09.2019, № 1029 від 11.12.2019}

2) забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

4. МОН відповідно до покладених на нього завдань:

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

2) розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

21) здійснює підготовку та подання Кабінетові Міністрів України пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що вносяться Кабінетом Міністрів України на розгляд Ради національної безпеки і оборони України відповідно до Закону України “Про санкції”, та бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до його компетенції;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 21 згідно з Постановою КМ № 772 від 07.07.2022}

3) погоджує проекти законів, інших актів законодавства, які надходять на погодження від інших міністерств та центральних органів виконавчої влади, готує в межах повноважень, передбачених законом, висновки і пропозиції до проектів законів, інших актів законодавства, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, та проектів законів, внесених на розгляд Верховної Ради України іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи, нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

4) готує в межах повноважень, передбачених законом, зауваження і пропозиції до прийнятих Верховною Радою України законів, що надійшли на підпис Президентові України;

5) здійснює нормативно-правове регулювання у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності, інноваційної діяльності в зазначених сферах, трансферу (передачі) технологій, а також у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладів освіти, підприємств, установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти або провадять іншу діяльність, пов’язану з наданням таких послуг, незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

{Підпункт 5 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 838 від 11.09.2019, № 1029 від 11.12.2019}

6) забезпечує інтеграцію вітчизняних освіти і науки, інших сфер, що належать до його компетенції, з неухильним дотриманням принципів збереження і захисту національних інтересів;

7) визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти;

{Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

8) розробляє стратегію та програми розвитку вищої освіти і подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

9) провадить аналітично-прогностичну діяльність у сфері вищої освіти, визначає тенденції її розвитку, вплив демографічної, етнічної, соціально-економічної ситуації, інфраструктури виробничої та невиробничої сфери, формує стратегічні напрями розвитку вищої освіти з урахуванням науково-технічного прогресу та інших факторів, узагальнює світовий і вітчизняний досвід розвитку вищої освіти;

10) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у сферах, що належать до його компетенції;

11) створює умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої і вищої освіти, інклюзивного навчання, освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти, наукових ступенів та вчених звань;

{Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

12) затверджує стандарти освіти та оприлюднює їх на своєму офіційному веб-сайті;

{Підпункт 12 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

121) затверджує положення про форми здобуття освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 121 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

13) затверджує типові освітні програми;

{Підпункт 13 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

14) розробляє Державні стандарти загальної середньої освіти та здійснює навчально-методичне забезпечення їх реалізації;

{Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017; в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

15) розробляє та затверджує державні освітні стандарти з конкретних професій;

16) координує діяльність місцевих органів управління освітою в частині формування оптимальної мережі закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та забезпечує формування оптимальної мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, експериментальних закладів освіти для задоволення освітніх потреб населення з урахуванням потреб особистості і регіональної специфіки;

{Підпункт 16 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

161) надає методичні рекомендації щодо освітньої діяльності та управління закладами освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 161 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

{Підпункт 17 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

171) затверджує положення про психологічну службу у системі освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 171 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

18) визначає основні цілі та завдання виховного процесу в закладах освіти;

19) розробляє та затверджує умови прийому до закладів освіти;

20) здійснює нормативно-правове та навчально-методичне забезпечення функціонування закладів освіти;

{Підпункт 201 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

202) затверджує типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 202 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

203) затверджує положення про міжшкільний ресурсний центр;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 203 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

{Підпункт 204 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

205) затверджує типове положення про філію закладу освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 205 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

206) затверджує типові штатні нормативи закладів загальної середньої освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 206 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

207) затверджує порядок зарахування, відрахування та переведення вихованців до державних та комунальних закладів освіти для здобуття дошкільної освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 207 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

208) затверджує порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 208 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

21) погоджує проекти концепцій державних програм розвитку галузей економіки та державних програм у частині трансферу (передачі) технологій;

22) розробляє засади наукового і науково-технічного розвитку;

23) забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу;

24) здійснює заходи щодо проведення єдиної науково-технічної та інноваційної політики у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності;

{Підпункт 24 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019; в редакції Постанови КМ № 1029 від 11.12.2019}

25) формує пріоритетні напрями розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності на підставі довгострокових і середньострокових прогнозів науково-технічного та інноваційного розвитку;

{Підпункт 25 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 838 від 11.09.2019, № 1029 від 11.12.2019}

26) організовує та координує інноваційну діяльність у сферах освіти і науки, наукової, науково-технічної діяльності;

{Підпункт 26 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019; в редакції Постанови КМ № 1029 від 11.12.2019}

27) формує державні цільові наукові та науково-технічні програми з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

28) забезпечує формування державної політики щодо трансферу технологій, передачі майнових прав на технології та/або їх складові;

29) здійснює керівництво системою наукової і науково-технічної експертизи;

30) забезпечує інтеграцію вітчизняної науки у світовий науковий простір із збереженням і захистом національних пріоритетів;

31) забезпечує організацію діяльності у сфері науково-технічної інформації;

32) здійснює функціональне управління національною системою науково-технічної інформації;

33) організовує використання державних ресурсів науково-технічної інформації, здійснює її пошук і передачу на безприбуткових засадах;

34) погоджує рішення про створення наукових парків та затверджує пріоритетні напрями їх діяльності;

341) забезпечує реєстрацію та облік науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт та реалізацію міжнародних науково-технічних програм і проектів відповідно до міжнародних договорів;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 341 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

342) забезпечує координацію співробітництва між Україною та НАТО в сфері науки відповідно до компетенції Спільної робочої групи Україна - НАТО зі співробітництва з питань науки та довкілля;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 342 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

343) забезпечує координацію міжнародного білатерального науково-технічного співробітництва та роботу відповідно до компетенції спільних комісій з науково-технічного співробітництва;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 343 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

35) подає державним замовникам пропозиції до проектів державних програм розвитку галузей економіки стосовно набуття або передачі майнових прав на технології та/або їх складові;

36) готує пропозиції щодо законодавчого стимулювання діяльності із створення та впровадження високих технологій;

37) визначає порядок та проводить державну акредитацію фізичних і юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, а також визначає форму свідоцтва на право проведення зазначеної експертизи та перелік документів державного зразка, що дають фізичним особам право на провадження експертної діяльності і надання експертних послуг без отримання свідоцтва;

371) затверджує порядок акредитації та ведення реєстру громадських фахових об’єднань та інших юридичних осіб, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяльності закладів освіти (крім закладів вищої освіти), порядок ведення їх реєстру;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 371 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

38) забезпечує розвиток наукового і науково-технічного потенціалу у сфері генетично-інженерної діяльності, розробляє критерії безпеки поводження з генетично модифікованими організмами та провадження генетично-інженерної діяльності в замкнених системах, розробляє та вдосконалює систему контролю за дотриманням правил безпеки генетично-інженерної діяльності;

39) затверджує типове положення про комісію з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично-інженерних робіт;

40) установлює разом з Мінприроди порядок утилізації, знищення та знешкодження облікового матеріалу генетично модифікованих організмів, отриманого під час випробувань, непридатних або заборонених до використання генетично модифікованих організмів, а також тари від них;

41) розробляє та затверджує перелік альтернативних методів та об’єктів для використання замість експериментальних тварин;

42) установлює порядок проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах, затверджує альтернативні методи та об’єкти для отримання наукових даних;

43) затверджує порядок, види та форми проведення моніторингу якості освіти;

{Підпункт 43 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

44) здійснює ліцензування освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;

{Підпункт 44 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 225 від 05.04.2017, № 642 від 22.08.2018, № 143 від 24.02.2021}

441) розробляє проекти ліцензійних умов провадження освітньої діяльності і змін до них та подає їх в установленому порядку на затвердження Кабінету Міністрів України;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 441 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017; в редакції Постанов КМ № 642 від 22.08.2018, № 143 від 24.02.2021}

442) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 442 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017; в редакції Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

443) здійснює ведення Реєстру суб’єктів освітньої діяльності у сферах вищої, післядипломної, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 443 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

444) утворює експертні комісії для проведення виїзних ліцензійних експертиз у сферах фахової передвищої та вищої освіти та бере участь в їх проведенні;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 444 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

445) організовує та забезпечує проведення процедури державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, та відзначення здобувачів вищої освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 445 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

446) здійснює атестацію закладів професійної (професійно-технічної) освіти на право провадження освітньої діяльності незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 446 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

{Підпункт 45 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

{Підпункт 46 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

47) формує та забезпечує функціонування системи атестації педагогічних, зокрема керівних, наукових і науково-педагогічних кадрів, організовує їх атестацію щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань і підвищення їх кваліфікації;

471) подає за погодженням з Мінекономрозвитку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про державні пріоритети з підготовки фахівців, педагогічних, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів у розрізі галузей знань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 471 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

472) формує та забезпечує функціонування системи сертифікації педагогічних працівників, забезпечує створення умов для підвищення їх кваліфікації, затверджує положення про акредитацію центрів сертифікації педагогічних працівників;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 472 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

48) утворює атестаційну колегію, яка на принципах прозорості та відкритості затверджує рішення вчених рад закладів вищої освіти (наукових установ) про присвоєння науковим і педагогічним працівникам вчених звань старшого дослідника, доцента та професора, організовує її роботу, розглядає питання про позбавлення зазначених звань, оформляє та видає відповідні атестати, а також розглядає апеляції на рішення атестаційної колегії;

49) за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти схвалює порядок присудження наукових ступенів спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ) та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України;

491) погоджує за поданням МКІП порядок здобуття освітньо-творчого ступеня доктора мистецтва та навчання в асистентурі-стажуванні;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 491 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 561 від 01.07.2020}

492) затверджує положення про акредитацію спеціалізованих вчених рад (спеціалізованих рад з присудження ступеня доктора мистецтва);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 492 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

493) розробляє порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах) та подає їх Кабінетові Міністрів України для затвердження;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 493 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

50) встановлює порядок присвоєння вченими радами закладів вищої освіти та науково-технічними радами наукових установ вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також порядок позбавлення вчених звань;

51) затверджує за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти положення про акредитацію освітніх програм вищої освіти та порядок проведення інституційної акредитації;

{Підпункт 51 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

52) призначає в установленому порядку на посади директорів державних закладів загальної середньої та позашкільної освіти;

{Підпункт 52 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

53) призначає на посаду за результатами конкурсу та звільняє з посади керівників закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти, що перебувають у сфері його управління;

{Підпункт 53 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

54) затверджує статути закладів вищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої та позашкільної освіти, що перебувають у сфері його управління;

{Підпункт 54 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

55) погоджує статути закладів професійної (професійно-технічної) освіти державної форми власності, що підпорядковані іншим центральним органам виконавчої влади, закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що належать Автономній Республіці Крим, закладів професійної (професійно-технічної) освіти комунальної форми власності;

56) погоджує статути закладів професійної (професійно-технічної) освіти приватної форми власності;

57) формує перелік галузей знань і перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, зокрема за поданням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;

58) затверджує перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників;

59) за дорученням і в межах, встановлених Кабінетом Міністрів України, реалізує права і обов’язки уповноваженого органу стосовно заснованих державою закладів вищої освіти;

60) розробляє положення про порядок реалізації права на академічну мобільність та подає його на розгляд Кабінету Міністрів України;

61) систематично відстежує та аналізує потреби вітчизняного ринку праці, вносить пропозиції щодо обсягів і напрямів державної підтримки підготовки фахівців з вищою освітою;

62) формує щороку пропозиції та доводить до підпорядкованих закладів освіти державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для державних потреб з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці у порядку, встановленому законодавством;

63) сприяє працевлаштуванню випускників закладів вищої освіти;

64) здійснює заходи щодо матеріального та морального стимулювання працівників освіти і науки, інших учасників освітнього процесу та вживає заходів до поліпшення матеріальних і житлових умов студентів, учнів, слухачів, вихованців, молодих вчених, працівників освіти, науки і науково-технічної сфери, організації їх медичного та побутового обслуговування;

65) бере участь у визначенні мінімальних нормативів матеріально-технічного, фінансового забезпечення закладів освіти;

66) організовує навчання державних службовців з питань, що належать до його компетенції;

67) затверджує порядок проведення експертизи освітніх програм, поданих до Державної служби якості освіти для затвердження;

{Підпункт 67 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018; в редакції Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

68) забезпечує підготовку і видання підручників, посібників, методичної літератури для закладів освіти, у тому числі схвалює їх видання для закладів загальної середньої освіти;

69) затверджує порядок надання грифів навчальній літературі та навчальним програмам і відповідно до зазначеного порядку надає рекомендації для їх використання в освітньому процесі;

{Підпункт 69 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

691) розробляє та затверджує примірні переліки матеріально-технічного оснащення закладів дошкільної освіти, ігрового, навчально-дидактичного обладнання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 691 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

692) затверджує типові та примірні переліки обов’язкового навчального та іншого обладнання закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти, навчально-методичних та навчально-наочних посібників, підручників, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 692 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

693) координує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 693 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

694) затверджує порядок заохочення та відзначення учнів, педагогічних та інших працівників системи освіти відомчими заохочувальними відзнаками;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 694 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

695) координує діяльність структурних підрозділів з питань освіти місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 695 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

696) затверджує порядок надання професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам (здійснення супервізії);

{Пункт 4 доповнено підпунктом 696 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

697) затверджує вимоги до рівня володіння українською мовою як іноземною та порядок проведення сертифікаційного іспиту з української мови;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 697 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

70) затверджує порядок виготовлення, видачі та обліку документів про освіту, вимоги до їх форми та/або змісту;

{Підпункт 70 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

{Підпункт 71 пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

72) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо створення та реорганізації державних наукових установ, які повністю або частково фінансуються з державного бюджету, а також пропозиції щодо віднесення наукових об’єктів до таких, що становлять національне надбання;

73) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, веде Державний реєстр наукових установ, яким надається підтримка держави;

74) забезпечує розвиток загальнодержавної системи науково-технічної інформації, національної інноваційної системи, системи наукової і науково-технічної експертизи проектів державних, міжнародних та регіональних програм;

75) формує тематику державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію у вигляді переліку науково-технічних (експериментальних) розробок;

{Підпункт 75 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

751) здійснює фінансову підтримку виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні (експериментальні) розробки та науково-технічну продукцію;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 751 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

76) затверджує:

перелік програм зовнішнього незалежного оцінювання;

перелік навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на певному освітньому рівні;

положення про колегіальні робочі органи з підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

порядок використання технічних пристроїв, необхідних для здійснення контролю за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання, - разом із МВС;

перелік захворювань та/або патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, перелік особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, форму медичних висновків органів або закладів охорони здоров’я про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, порядок їх видачі та обліку - разом із МОЗ;

форми документів, що засвідчують факт проходження зовнішнього незалежного оцінювання;

{Підпункт 76 пункту 4 в редакції Постанов КМ № 225 від 05.04.2017, № 143 від 24.02.2021}

761) затверджує порядок, форми проведення і перелік навчальних предметів, з яких проводиться державна підсумкова атестація;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 761 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

762) встановлює:

максимальну кількість навчальних предметів, з яких особа може в певному році пройти зовнішнє незалежне оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти (на основі профільної середньої освіти) за кошти державного бюджету;

строки організації та проведення зовнішнього незалежного оцінювання;

рівні складності завдань для зовнішнього незалежного оцінювання;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 762 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

77) розробляє пропозиції щодо обсягів матеріально-технічного і фінансового забезпечення закладів освіти;

771) формує пропозиції про обсяг освітніх субвенцій, державного фінансування середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти та стипендійного фонду;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 771 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

772) розподіляє освітні субвенції та державне фінансування середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та стипендійний фонд закладів освіти, що перебувають у сфері його управління;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 772 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

773) розробляє і подає для затвердження Кабінету Міністрів України формули розподілу освітніх субвенцій, порядки та умови розподілу інших трансфертів з державного бюджету на загальну середню освіту місцевим бюджетам;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 773 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

78) забезпечує ведення та функціонування Єдиної державної електронної бази з питань освіти, інших державних електронних баз та реєстрів, інших інформаційних систем у сфері, що належить до його компетенції;

79) проводить роботу, пов’язану з визнанням виданих в інших державах документів про освіту, наукові ступені та вчені звання;

80) затверджує за погодженням з Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти порядок визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти та наукових ступенів і проводить процедуру їх визнання, крім випадків, передбачених Законом України “Про вищу освіту”;

81) реалізує державну політику в частині стипендіального забезпечення, нагородження та преміювання відповідно до законодавства (у тому числі нагородження переможців інтелектуальних змагань, турнірів, олімпіад тощо), висуває кандидатів на здобуття Державної премії України в галузі освіти, державних стипендій для видатних діячів освіти, державних стипендій для видатних діячів науки, подає пропозиції щодо надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених та докторам наук для здійснення наукових досліджень;

{Підпункт 81 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 743 від 23.09.2015, № 143 від 24.02.2021}

82) проводить в межах повноважень, передбачених законом, спеціальну перевірку відомостей щодо освіти, наявності наукового ступеня, вченого звання стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, що передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

{Підпункт 82 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

83) бере участь у реалізації державної політики з національно-патріотичного виховання, фізичного виховання і спорту в закладах освіти;

{Підпункт 83 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017; в редакції Постанови КМ № 642 від 22.08.2018}

831) забезпечує розвиток фізичного виховання та спорту в закладах освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 831 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

84) забезпечує організацію освітнього процесу і проведення серед учнівської і студентської молоді спортивних заходів, пов’язаних з підготовкою спортивного резерву для національних збірних команд;

85) забезпечує комплектацію національних збірних команд студентів і учнів з видів спорту для забезпечення їх участі у міжнародних та всеукраїнських змаганнях, організацію і проведення міжнародних і всеукраїнських змагань серед учнівської та студентської молоді;

86) визначає порядок набору іноземців та осіб без громадянства для навчання в Україні, здійснює контроль за його дотриманням українськими закладами освіти незалежно від їх підпорядкування і форми власності, організовує ведення обліку таких осіб;

87) визначає пріоритетні та перспективні напрями освітніх послуг, що надаються українськими закладами освіти іноземцям та особам без громадянства;

88) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю МОН, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

89) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

90) здійснює міжнародне співробітництво, забезпечує виконання зобов’язань, взятих за міжнародними договорами України з питань, що належать до його компетенції;

901) забезпечує співробітництво України з Європейським Співтовариством у сфері освіти, науки, інновацій і технологій;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 901 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

902) забезпечує участь України у програмах Європейського Союзу з навчання, досліджень та інновацій;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 902 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017; в редакції Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

903) організовує збір та обробку освітньої статистики, здійснює її аналіз та прогнозує розвиток системи освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 903 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

904) затверджує порядки проведення інституційного аудиту та позапланових перевірок закладів освіти;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 904 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018; в редакції Постанови КМ № 143 від 24.02.2021}

905) затверджує порядок скликання Всеукраїнського з’їзду учасників освітнього процесу та їх об’єднань;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 905 згідно з Постановою КМ № 642 від 22.08.2018}

91) здійснює інші повноваження, визначені законом.

5. МОН з метою організації своєї діяльності:

1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

2) здійснює добір кадрів в апарат МОН та на керівні посади підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату МОН;

{Підпункт 2 пункту 5 в редакції Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

3) контролює діяльність підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;

4) організовує планово-фінансову роботу в апараті МОН, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

5) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;

6) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом:

реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захист інформації з обмеженим доступом, а також технічний захист інформації, контроль за їх збереженням в апараті МОН;

виконання завдань з мобілізаційної підготовки, мобілізації та територіальної оборони;

{Абзац третій підпункту 6 пункту 5 в редакції Постанов КМ № 225 від 05.04.2017, № 143 від 24.02.2021}

виконання завдань у сфері цивільного захисту, охорони праці;

{Підпункт 6 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 642 від 22.08.2018, № 143 від 24.02.2021}

залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, здійснення громадського контролю за діяльністю МОН, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції МОН;

здійснення контролю за станом режиму секретності в МОН та на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління МОН;

{Підпункт 6 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

7) забезпечує в установленому порядку самопредставництво МОН у судах та інших органах через осіб, уповноважених діяти від його імені, у тому числі через посадових осіб юридичної служби МОН або інших уповноважених осіб, а також забезпечує представництво інтересів МОН у судах та інших органах через представників.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 7 згідно з Постановою КМ № 143 від 24.02.2021}

6. МОН для виконання покладених на нього завдань має право:

1) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

2) отримувати безоплатно від міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування необхідні для виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів статистики - статистичні дані;

3) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до його компетенції;

4) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

7. МОН у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.

8. МОН в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України та актів Президента України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та контролює їх виконання.

Накази МОН, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Нормативно-правові акти МОН підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.

Накази МОН, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, їх територіальними органами, місцевими держадміністраціями, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та громадянами.

9. МОН очолює Міністр, який призначається на посаду за поданням Прем’єр-міністра України і звільняється з посади Верховною Радою України.

Міністр має першого заступника, заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України відповідно до пропозицій Міністра.

{Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

10. Міністр:

1) очолює МОН, здійснює керівництво його діяльністю;

2) спрямовує і координує здійснення іншими центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МОН;

3) спрямовує та координує діяльність визначених Кабінетом Міністрів України центральних органів виконавчої влади, зокрема:

забезпечує формування державної політики у відповідній сфері та контролює її реалізацію центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

визначає пріоритетні напрями роботи центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та шляхи виконання покладених на них завдань, затверджує плани роботи таких центральних органів виконавчої влади;

{Абзац п'ятий підпункту 3 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

погоджує структуру апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

видає обов’язкові для виконання центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, накази та доручення з питань, що належать до компетенції таких органів;

погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, повністю чи в окремій частині;

вносить Кабінету Міністрів України подання про звільнення з посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

{Підпункт 3 пункту 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 1080 від 18.12.2019}

порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, та їх заступників;

ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, а також керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління таких органів;

ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, їх заступників, інших державних службовців і працівників апарату таких центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління;

приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

заслуховує звіти про виконання покладених на центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, завдань та планів їх роботи;

визначає структурний підрозділ апарату МОН, що відповідає за взаємодію з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає посадових осіб МОН, які включаються до складу колегії центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

визначає порядок обміну інформацією між МОН та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, періодичність її подання;

вирішує інші питання, пов’язані із спрямуванням і координацією діяльності центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр;

4) визначає пріоритети роботи МОН та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи МОН, звіти про їх виконання;

5) організовує та контролює виконання МОН Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

{Підпункт 5 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОН;

7) представляє в установленому порядку проекти законів України, розробником яких є МОН та центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовує і координує Міністр, і доповідає з інших питань, що належать до компетенції МОН, під час їх розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України у межах наданих йому повноважень;

9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату МОН;

{Підпункт 10 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

{Підпункт 11 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

12) порушує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності першого заступника, заступників Міністра та державного секретаря МОН;

{Підпункт 12 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

121) порушує в установленому порядку питання щодо присвоєння рангу державного службовця державному секретарю МОН;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 121 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

{Підпункт 13 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

{Підпункт 14 пункту 10 виключено на підставі Постанови КМ № 225 від 05.04.2017}

15) утворює, ліквідовує, реорганізовує підприємства, установи та організації, що належать до сфери управління МОН, затверджує їх положення (статути), здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності;

{Підпункт 15 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

151) призначає на посаду та звільняє з посади керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління МОН, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

{Пункт 10 доповнено підпунктом 151 гідно з Постановою КМ № 1080 від 18.12.2019}

16) визначає обов’язки першого заступника Міністра, заступників Міністра, розподіл повноважень Міністра між першим заступником Міністра та заступниками Міністра, які вони здійснюють за його відсутності;

{Підпункт 16 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

17) дає обов’язкові для виконання працівниками апарату МОН доручення;

18) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОН;

19) організовує внутрішній контроль і внутрішній аудит та забезпечує їх здійснення в МОН та бюджетних установах, що належать до сфери його управління;

20) представляє МОН у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

21) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;

22) підписує накази МОН;

23) здійснює інші повноваження, визначені законом.

101. Повноваження керівника державної служби у МОН здійснює державний секретар МОН.

Державний секретар МОН є вищою посадовою особою з числа державних службовців МОН. Державний секретар МОН підзвітний і підконтрольний Міністру.

Державний секретар МОН призначається на посаду Кабінетом Міністрів України строком на п’ять років з правом повторного призначення.

{Абзац третій пункту 101 в редакції Постанови КМ № 1080 від 18.12.2019}

Державний секретар МОН звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України або Міністра.

{Пункт 101 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1080 від 18.12.2019}

{Положення доповнено пунктом 101 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

102. Державний секретар МОН відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує роботу апарату МОН;

2) забезпечує підготовку пропозицій щодо виконання завдань МОН та подає їх на розгляд Міністра;

3) організовує та контролює виконання апаратом МОН Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів МОН та доручень Міністра, його першого заступника та заступників, звітує про їх виконання;

4) готує та подає Міністру для затвердження плани роботи МОН, звітує про їх виконання;

5) забезпечує реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в апараті МОН;

6) у межах своїх повноважень запитує та одержує в установленому порядку від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в Україні та за її межами безоплатно інформацію, документи і матеріали, а від органів державної статистики - статистичну інформацію, необхідну для виконання покладених на МОН завдань;

7) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату МОН, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, присвоює їм ранги державних службовців, приймає рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

{Підпункт 7 пункту 102 в редакції Постанови КМ № 1080 від 18.12.2019 - зміни в частині укладення та розірвання контрактів про проходження державної служби державними службовцями апарату Міністерства освіти і науки набирають чинності з 1 січня 2020 року}

8) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату МОН, приймає рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9) погоджує у передбачених законом випадках призначення на посаду та звільнення з посади керівників відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій;

10) призначає на посаду та звільняє з посади працівників патронатної служби Міністра за його поданням, а також у зв’язку із звільненням Міністра;

{Підпункт 11 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 1080 від 18.12.2019}

{Підпункт 12 пункту 102 виключено на підставі Постанови КМ № 1080 від 18.12.2019}

13) забезпечує в установленому порядку організацію підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників МОН;

14) представляє МОН як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

15) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями та іншими працівниками МОН доручення;

16) видає з питань, що належать до його компетенції, накази організаційно-розпорядчого характеру та контролює їх виконання;

17) вносить подання щодо представлення в установленому порядку державних службовців та інших працівників апарату МОН до відзначення державними нагородами України.

{Положення доповнено пунктом 102 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

103. На час відсутності державного секретаря МОН чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин його обов’язки виконує один із керівників самостійних структурних підрозділів апарату МОН відповідно до наказу державного секретаря МОН.

{Положення доповнено пунктом 103 згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

11. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОН, обговорення найважливіших напрямів його діяльності у МОН може утворюватися колегія.

Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу МОН.

Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у МОН можуть утворюватись інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Міністр.

12. Граничну чисельність державних службовців і працівників апарату МОН затверджує Кабінет Міністрів України.

Структуру апарату МОН затверджує Міністр.

Штатний розпис та кошторис МОН затверджує державний секретар МОН за погодженням з Мінфіном.

{Абзац третій пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 225 від 05.04.2017}

13. МОН є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: