open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.11.2014  № 1171


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2014 р.
за № 1612/26389

Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629

Відповідно до статей 231, 232, 247, 335 Митного кодексу України та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629 «Про митні формальності на трубопровідному транспорті та лініях електропередачі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1036/21348, що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Фудашкіна Д.О. та заступника Голови Державної фіскальної служби України Макаренка А.В.

Міністр

О. Шлапак

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної
фіскальної служби України


О.Л. ШейкоІ.О. Білоус
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства фінансів України
27.11.2014  № 1171


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 грудня 2014 р.
за № 1612/26389

ЗМІНИ
до наказу Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629

1. Унести до Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1036/21348, такі зміни:

1) доповнити абзац третій пункту 1.2 розділу І після слів «приладів обліку» словами «даних систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку»;

2) у розділі II:

пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України трубопровідним транспортом, у тому числі у місцях перевантаження на інші види транспорту, здійснюються митницею (митним постом), уповноваженою(им) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті.»;

в абзаці третьому пункту 2.4 слова «Київської регіональної митниці» замінити словами «митниці (митного поста), уповноваженої(го) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті»;

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. При переміщенні товарів через митний кордон України трубопровідним транспортом митниці (митному посту) надаються документи, передбачені пунктом 5 частини першої та частиною третьою статті 335 Митного кодексу України.

При цьому як акт прийому-передачі товарів можуть використовуватися такі документи, оформлені за результатами переміщення товарів через митний кордон України (через межі вільної митної зони) у відповідному митному режимі за попередній календарний місяць:

для природного газу:

акт прийому-передачі газу перевізниками – документ, який містить дані про переміщений через митний кордон України обсяг природного газу, поставленого через окремий пункт приймання-передачі газу, що підписаний перевізниками;

акт прийому-передачі газу згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг природного газу, поставленого на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і українським перевізником;

акт прийому-передачі газу, підписаний сторонами договору (контракту) про зберігання газу у ПСГ і завірений українським перевізником (якщо перевізник-резидент і сторона договору (контракту) – резидент є різними особами);

загальний акт прийому-передачі газу – документ, який містить дані про обсяг природного газу, переміщеного через митний кордон України, підписаний перевізниками;

технічний акт прийому-передачі газу – документ, який містить дані про розподіл між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності обсягів газу, ввезеного на митну територію України, підписаний українським перевізником та іноземним постачальником газу;

для нафти:

акт прийому-передачі нафти перевізниками – документ, який містить дані про кількість та фізико-хімічні показники нафти, поставленої протягом доби, підписаний перевізниками або перевізником і одержувачем (відправником);

акт прийому-передачі нафти згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про партію нафти, переміщеної через митний кордон України, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеної нафти;

для нафтопродуктів:

акт прийому-передачі нафтопродуктів перевізниками – документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, переміщених через митний кордон України, підписаний українським перевізником і одержувачем (відправником) або іноземним та українським перевізниками;

акт прийому-передачі нафтопродуктів згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг нафтопродуктів, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщених нафтопродуктів;

акт прийому-передачі нафтопродуктів у резервуари та з резервуарів перевізника – документ, який містить дані про обсяги нафтопродуктів, переміщених у резервуари та з резервуарів перевізника, підписаний українським перевізником;

для аміаку:

акт прийому-передачі аміаку перевізниками – документ, який містить дані про обсяги аміаку, підписаний відправником (одержувачем) або іноземним перевізником та українським перевізником;

акт прийому-передачі аміаку згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяги аміаку, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного аміаку;

тижневий акт прийому-передачі аміаку перевізниками – документ, що містить дані про обсяг аміаку, переміщеного через митний кордон України протягом тижня на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту), підписаний відправником (одержувачем) та українським перевізником;

для етилену:

акт прийому-передачі етилену перевізниками – документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний українським та іноземним перевізниками (або іноземним одержувачем);

акт прийому-передачі етилену згідно із зовнішньоекономічним договором (контрактом) – документ, який містить дані про обсяг етилену та показання вимірювальних приладів за звітний період, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контакту) і має відмітку українського перевізника про фактичний обсяг переміщеного етилену.»;

3) у підпунктах 3.10.3 – 3.10.5 пункту 3.10 розділу III слова та цифри «митний орган, визначений у пункті 2.1 розділу II цього Порядку» в усіх відмінках замінити словами «митниця (митний пост), уповноважена(ий) на здійснення митних формальностей на трубопровідному транспорті» у відповідних відмінках;

4) у тексті Порядку слова «митний орган» в усіх відмінках та числах замінити словами «митниця (митний пост)» у відповідних відмінках та числах.

2. Унести до Порядку та строків митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються лініями електропередачі, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1037/21349:

1) у пункті 1.2 розділу І:

доповнити абзац десятий після слів «приладів обліку» словами «даних систем автоматизованого (у тому числі дистанційного) обліку»;

доповнити абзац одинадцятий після слів «міждержавна електрична мережа» словами «, місцева (локальна) електрична мережа»;

2) у розділі II:

пункт 2.5 викласти в такій редакції:

«2.5. При переміщенні товарів через митний кордон України лініями електропередачі митниці (митному посту) надаються документи, передбачені пунктом 5 частини першої та частиною третьою статті 335 Митного кодексу України.

При цьому як акт прийому-передачі товарів можуть використовуватися такі документи, оформлені за результатами переміщення електроенергії через митний кордон України (через межі вільної митної зони) у відповідному митному режимі за попередній календарний місяць:

акт прийому-передачі електроенергії, підписаний сторонами зовнішньоекономічного договору (контракту) і завірений перевізником;

акт прийому-передачі обсягів електроенергії, придбаної на оптовому ринку електричної енергії України у звітному періоді, або, у разі застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року № 148 «Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя», акт прийому-передачі обсягів електроенергії, придбаної у звітному періоді, що подається під час експорту (переміщення) до вільної економічної зони Крим.»;

доповнити пункт 2.6 після слова «транзит» словами «вільна митна зона» та після слова «міждержавних» – словами «або місцевих (локальних) електричних мереж»;

3) у тексті Порядку слова «митний орган» в усіх відмінках та числах замінити словами «митниця (митний пост)» у відповідних відмінках та числах, слова «Київська регіональна митниця» у всіх відмінках замінити словами «митниця (митний пост), уповноважена(ий) на здійснення митних формальностей на лініях електропередачі» у відповідних відмінках.

3. Доповнити розділ «Для митного контролю електроенергії» Переліку місць митного контролю товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 629, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22 червня 2012 року за № 1036/21348, п’ятьма новими рядками такого змісту:

«

65

Підстанція «Мелітопольська», Дніпровська ЕС ПЕК «Укренерго»

Запорізька область, м. Мелітополь

66

Підстанція «Каховська», Південна ЕС НЕК «Укренерго»

Херсонська область, м. Нова Каховка

67

Підстанція «Чонгар», Придніпровська залізниця

Херсонська область, с. Чонгар

68

Підстанція «Титан», ПрАТ «Кримський ТИТАН»

Автономна Республіка Крим, Північна промзона, м. Армянськ

69

РП-0,4 кВ «Дренажна насосна», ПрАТ «Кримський ТИТАН»

Автономна Республіка Крим, район Водосховища, м. Армянськ

».

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського облікуМ.О. Чмерук

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: