open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стабілізації платіжного балансу

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 4, ст.21)

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Митного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2012 p., №№ 44-48, ст. 552) такі зміни:

1) у частині третій статті 48 слова "компенсаційне або спеціальне" замінити словами "компенсаційне, спеціальне або додатковий імпортний збір";

2) частину першу статті 270 доповнити словами "окремим законом щодо встановлення додаткового імпортного збору";

3) пункт 4 частини другої статті 271 доповнити словами "додатковий імпортний збір";

4) у статті 275:

частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) додатковий імпортний збір";

частину другу виключити;

абзац перший частини третьої доповнити словами "відповідно до Закону України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну";

доповнити частиною шостою такого змісту:

"6. Додатковий імпортний збір встановлюється законом відповідно до статті XII Генеральної угоди з тарифів і торгівлі 1994 року (далі - ГАТТ-1994) та Домовленості про положення ГАТТ-1994 щодо платіжного балансу у разі значного погіршення стану платіжного балансу або істотного скорочення золотовалютних резервів, або досягнення ними мінімального розміру з метою забезпечення рівноваги платіжного балансу та збільшення розміру золотовалютних резервів";

5) у статті 282:

в абзаці другому пункту 19 частини першої слово "ввізне" виключити;

після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"2. Звільняються від оподаткування особливими видами мита товари, зазначені у пунктах 6, 10, 19 частини першої статті 282, частинах першій та четвертій статті 287 цього Кодексу".

У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою;

6) пункт 1 частини першої статті 283 після слів "ввізним митом" доповнити словами "додатковим імпортним збором";

7) у частині першій статті 288 слова "Спеціальне мито, антидемпінгове мито та компенсаційне мито" замінити словами "Особливі види мита";

8) у підпункті 4 пункту 4 розділу XXI "Прикінцеві та перехідні положення" слова та цифри "до 1 січня 2015 року" замінити словами та цифрами "до 1 січня 2018 року".

2. Цей Закон набирає чинності з моменту опублікування рішення Кабінету Міністрів України щодо завершення консультацій з міжнародними фінансовими організаціями.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ
28 грудня 2014 року
№ 74-VIII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: