open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

09.02.2015  № 103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2015 р.
за № 208/26653

Про затвердження Положення про комісію з апеляцій та Порядку розгляду нею апеляцій

Відповідно до частини шостої статті 14 Закону України “Про стандартизацію” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

Положення про комісію з апеляцій;

Порядок розгляду апеляцій комісією з апеляцій.

2. Департаменту технічного регулювання та метрології в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Веремія І. Г.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі УкраїниА. Абромавичус

ПОГОДЖЕНО:


Міністр фінансів України


Виконавчий директор
Національної Асамблеї інвалідів України


Голова Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України»


Заступник Голови
Ради Федерації роботодавців України


Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок


Міністр екології
та природних ресурсів України


Міністр охорони здоров'я України


Міністр соціальної політики України


Міністр енергетики
та вугільної промисловості України


Перший заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України


Міністр оборони України
генерал-полковник


Перший заступник
Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України


В. о. Міністра інфраструктури України


Голова
Державної регуляторної служби України

Наталія Яресько
Н. Скрипка
В.В. Назаренко
О. Мірошниченко


Г.В. Осовий
І.А. Шевченко


О. Квіташвілі


П. Розенко
В. Демчишин
Я.В. Краснопольський
С.Т. Полторак
В.Є. Кістіон


В. Омелян
Ксенія Ляпіна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
09.02.2015  № 103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2015 р.
за № 208/26653

ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з апеляцій

1. Комісія з апеляцій (далі - комісія) є постійним консультативно-дорадчим органом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Комісія:

розглядає апеляції, подані будь-якою фізичною або юридичною особою, яка має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її результатів, або технічним комітетом стандартизації (далі - заявник) щодо рішень, дій чи бездіяльності національного органу стандартизації;

розглядає інформацію, документи і матеріали, необхідні для розгляду апеляції, що надійшли від заявника та національного органу стандартизації;

за результатами розгляду апеляції приймає рішення про підтримання апеляції або про відхилення апеляції.

4. Комісія має право:

одержувати в установленому порядку від заявника та національного органу стандартизації інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для розгляду апеляцій;

залучати до участі у своїй роботі представників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також представників громадських об’єднань та незалежних експертів (за згодою);

залучати працівників Мінекономрозвитку (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.

5. Організаційною формою роботи комісії є засідання.

Засідання комісії веде голова, а в разі його відсутності - заступник голови. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях комісії забезпечує секретар.

Про місце, дату і час засідання члени комісії повинні бути поінформовані в письмовій формі не пізніше ніж за три робочих дні до дня його проведення.

6. Склад комісії затверджується внутрішнім наказом Мінекономрозвитку організаційно-розпорядчого характеру.

До складу комісії не можуть входити працівники національного органу стандартизації.

7. Голова комісії:

здійснює керівництво діяльністю комісії;

визначає та затверджує порядок денний засідань комісії.

8. Секретар комісії:

скликає за дорученням голови засідання комісії;

забезпечує організаційну діяльність комісії, у тому числі щодо підготовки порядку денного засідань;

за дорученням голови комісії виконує інші завдання, що стосуються забезпечення роботи комісії.

9. Члени комісії зобов’язані:

вивчати матеріали, подані на розгляд комісії;

брати участь у голосуванні з питань, що винесені на розгляд комісії.

10. Член комісії, який не підтримує рішення комісії, має право викласти в письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

11. З метою усунення проявів корупції член комісії повинен заявити про самовідвід чи підлягає відводу у разі, якщо він перебував або перебуває у службовій чи іншій залежності від осіб, які є сторонами апеляції, або за наявності інших обставин, що викликають сумнів у неупередженості такого члена.

Відвід (самовідвід) повинен бути вмотивований і заявлений комісії в письмовій формі та розглянутий на початку її засідання.

Рішення про відвід (самовідвід) члена комісії приймається більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні, крім члена комісії, щодо якого вирішується питання про відвід (самовідвід).

У разі задоволення заяви про відвід (самовідвід) розгляд справи та прийняття рішення здійснюються без участі члена комісії, стосовно якого вирішено питання щодо відводу (самовідводу).

12. Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більш як половина членів комісії, присутніх на засіданні.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем, у якому, у разі прийняття рішення про підтримання апеляції, рекомендує національному органу стандартизації усунути виявлені порушення.

13. Рішення комісії про підтримання або відхилення апеляції надається Мінекономрозвитку заявникам та національному органу стандартизації в письмовій формі.

14. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії здійснює управління стандартизації, аналізу та міжнародного співробітництва департаменту технічного регулювання та метрології Мінекономрозвитку.

15. Комісія подає до 01 лютого року, наступного за звітним, на розгляд керівної ради національного органу стандартизації щорічний звіт про свою діяльність.

Директор
департаменту технічного
регулювання та метрології

Л. Віткін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: