open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
09.02.2015  № 103


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2015 р.
за № 209/26654

ПОРЯДОК
розгляду апеляцій комісією з апеляцій

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає порядок подання та розгляду комісією з апеляцій (далі - комісія) апеляцій щодо рішень, дій чи бездіяльності національного органу стандартизації у випадках, установлених статтею 14 Закону України “Про стандартизацію”.

2. Апеляції подаються комісії будь-якою фізичною або юридичною особою, яка має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності у сфері стандартизації та/або застосування її результатів, або технічним комітетом стандартизації (далі - заявник).

3. Заявник може оскаржити рішення, дії та бездіяльність національного органу стандартизації, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю національного органу стандартизації були порушені процедури у сфері стандартизації відповідно до принципів, норм та вимог, установлених Законом України “Про стандартизацію”, іншими нормативно-правовими актами та національними стандартами.

4. Предметом апеляції не може бути зміст національного стандарту, кодексу усталеної практики чи його проекту.

5. Рішення комісії може бути оскаржене в судовому порядку.

ІІ. Подання апеляцій

1. Апеляція приймається до розгляду комісією, якщо вона подана до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

До апеляції додаються матеріали для пояснення позиції заявника, викладеної в апеляції.

2. Подання апеляції не зупиняє дії оскаржуваного рішення національного органу стандартизації.

3. Розгляду не підлягає повторна апеляція від одного і того самого заявника з того самого питання, якщо стосовно першої апеляції комісією було прийнято рішення.

4. Заявник може в будь-який час відкликати подану апеляцію до прийняття комісією рішення за результатами її розгляду. У разі відкликання апеляції її розгляд припиняється.

ІІІ. Розгляд апеляцій

1. Комісія розглядає апеляцію протягом 30 календарних днів з дня її надходження до Мінекономрозвитку.

2. Секретар комісії надсилає у строк, що не перевищує двох робочих днів з дня отримання апеляції, копії апеляції та матеріалів, що додаються до неї, членам комісії для опрацювання та національному органу стандартизації для надання пояснень чи заперечень щодо поданої апеляції у строк, що не перевищує десяти календарних днів з дня її отримання.

3. Секретар комісії повідомляє про місце, дату і час розгляду апеляції комісією заявника та представника національного органу стандартизації не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дня її розгляду.

4. У разі коли комісія визнає, що рішення, дія чи бездіяльність національного органу стандартизації, які оскаржуються, порушують процедури у сфері стандартизації, вона приймає рішення про підтримання апеляції, у якому рекомендує національному органові стандартизації усунути виявлені порушення.

У разі коли комісія встановить, що рішення, дія чи бездіяльність національного органу стандартизації, які оскаржуються, є правомірними, вона приймає рішення про відхилення апеляції.

5. Рішення комісії надається заявнику та національному органу стандартизації в письмовій формі у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня прийняття комісією відповідного рішення, але не пізніше строку розгляду апеляції, зазначеного в пункті 1 цього розділу.

Директор
департаменту технічного
регулювання та метрології

Л. Віткін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: