open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 травня 2015 р. № 263
Київ

Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 368 від 25.05.2016
№ 416 від 06.07.2016
№ 985 від 21.12.2016}

Відповідно до частини четвертої статті 23 Закону України “Про електроенергетику” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

купівля та продаж з 1 травня 2015 р. електричної енергії, переміщеної з території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження (далі - неконтрольована територія), на іншу територію України (далі - контрольована територія) та/або з контрольованої території на неконтрольовану територію (далі - різниця перетоків електричної енергії), здійснюється на контрольованій території оптовим постачальником електричної енергії та на неконтрольованій території суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії на електроустановках, розташованих на неконтрольованій території та визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості (далі - виробники електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території), та/або публічним акціонерним товариством “ДТЕК Донецькобленерго” у Донецькій області і товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” у Луганській області;

купівля та продаж електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії товариством з обмеженою відповідальністю “Вітряний парк Новоазовський”, яке провадить діяльність на неконтрольованій території та якому встановлений до 1 травня 2015 р. “зелений” тариф і надано кредитні кошти Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - виробник, що має гарантії, надані законодавством), за умови наявності технічної можливості постачання (передачі) виробленої електроенергії на контрольовану територію будь-якими об’єктами передачі електричної енергії на період погашення отриманого кредиту відповідно до умов договору здійснюється оптовим постачальником електроенергії у визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості точках обліку електричної енергії, які розташовані на контрольованій території;

{Абзац третій пункту 1 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

різниця перетоків електричної енергії враховується окремо за Донецькою та Луганською областями в точках обліку, які розташовані на контрольованій території, крім електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

{Абзац п'ятий пункту 1 виключено на підставі Постанови КМ № 985 від 21.12.2016}

суб’єкти електроенергетики та власники електричних мереж здійснюють безперешкодний доступ до об’єктів передачі електричної енергії на контрольованій території з метою виконання цієї постанови;

{Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

кошти інвестиційної складової в тарифах на електричну енергію виробників електричної енергії, затвердженої з метою компенсації інвестицій та кредитів, кошти від яких використані для реконструкції та модернізації електроустановок, розташованих на неконтрольованій території та введених в експлуатацію у визначеному законодавством порядку, зараховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання таких виробників в уповноваженому банку та використовуються першочергово на виконання зобов’язань перед публічним акціонерним товариством “Державний ощадний банк України”.

{Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 985 від 21.12.2016}

2. Електрична енергія, яка виробляється на неконтрольованій території, крім електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством, продається на цій території суб’єктам електроенергетики, які провадять діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - енергопостачальники, що провадять діяльність на неконтрольованій території), та/або споживачам електричної енергії відповідної області, та/або іншим суб’єктам господарювання, розташованим у відповідній області, згідно з умовами багатостороннього договору, що укладається між суб’єктами електроенергетики, що провадять діяльність на неконтрольованій території (далі - багатосторонній договір).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

3. Диспетчерське (оперативно-технологічне) управління виробництвом, передачею, розподілом та постачанням електричної енергії і передача електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території здійснюються державним підприємством “Національна енергетична компанія “Укренерго”.

{Пункт 3 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

4. Порядок, механізм та принципи взаємодії суб’єктів електроенергетики, що виникають у зв’язку з виробництвом, передачею, постачанням, купівлею та продажем електричної енергії, порядок формування цін (тарифів), компенсації технологічних втрат електричної енергії під час передачі, а також розрахунків за електричну енергію, послуги з передачі та постачання електричної енергії, інші питання регулювання відносин у сфері електроенергетики на неконтрольованій території визначаються багатостороннім договором.

5. Суб’єкти електроенергетики, що одночасно провадять діяльність на контрольованій та неконтрольованій території, ведуть окремий бухгалтерський облік господарської діяльності на неконтрольованій та контрольованій території.

6. Розрахунки за електричну енергію між суб’єктами електроенергетики, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та/або споживачами, які перебувають на неконтрольованій території, виплата заробітної плати, закупівля палива та пально-мастильних матеріалів, здійснення інших витрат, пов’язаних з провадженням виробничої діяльності, здійснюються у грошовій (безготівковій і готівковій) формі та будь-якій іншій формі, ніж грошова, не забороненій законодавством (крім виплати заробітної плати).

Розрахунки за електричну енергію між виробником, що має гарантії, надані законодавством, та оптовим постачальником здійснюються у відповідному розрахунковому періоді за “зеленим” тарифом у грошовій формі у повному обсязі згідно із Законом України “Про електроенергетику”.

{Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

7. Розрахунки за продаж різниці перетоків електричної енергії між оптовим постачальником і публічним акціонерним товариством “ДТЕК Донецькобленерго” та товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання” на неконтрольованій території здійснюються у безготівковій формі через окремі поточні рахунки зазначених суб’єктів господарювання, відкриті в уповноваженому банку, та поточний рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника.

8. Оптовий постачальник:

1) не здійснює купівлі електричної енергії у виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та її оплати, крім купівлі електричної енергії у виробника, що має гарантії, надані законодавством, та купівлі різниці перетоків електричної енергії;

{Підпункт 1 пункту 8 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

2) не здійснює продажу електричної енергії енергопостачальникам, що провадять діяльність на неконтрольованій території, у точках обліку електричної енергії, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості;

3) не здійснює купівлі та продажу електричної енергії, що переміщується міждержавними електричними мережами, які розташовані на неконтрольованій території та з’єднують об’єднану енергетичну систему України (або її частину) з енергосистемою суміжної країни;

4) здійснює продаж різниці перетоків електричної енергії у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості, на підставі договорів, укладених з публічним акціонерним товариством “ДТЕК Донецькобленерго” і товариством з обмеженою відповідальністю “Луганське енергетичне об’єднання”, та за середньозваженою ціною електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця продажу різниці перетоків електричної енергії;

5) здійснює купівлю різниці перетоків електричної енергії у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості, на підставі договорів, укладених з виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та за середньозваженою ціною електричної енергії генеруючих компаній теплових електростанцій, яка склалася за два календарних місяці до місяця купівлі різниці перетоків електричної енергії;

51) здійснює купівлю електричної енергії у виробника, що має гарантії, надані законодавством, відповідно до положень цієї постанови;

{Пункт 8 доповнено підпунктом 51 згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

6) здійснює відповідно до законодавства погашення заборгованості за закуплену у виробників електричну енергію та послуги за диспетчерське (оперативно-технологічне) управління і передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

9. Виробники електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території:

1) здійснюють продаж виробленої ними електричної енергії енергопостачальникам, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та/або споживачам електричної енергії на неконтрольованій території, та/або іншим суб’єктам господарювання, розташованим на неконтрольованій території, відповідно до умов багатостороннього договору;

2) здійснюють продаж різниці перетоків електричної енергії з неконтрольованої території на контрольовану територію та отримують від оптового постачальника у повному обсязі кошти пропорційно обсягу виробництва кожного виробника електричної енергії у загальному обсязі електричної енергії, яка передана з неконтрольованої території на контрольовану територію відповідно до підпункту 5 пункту 8 цієї постанови;

3) виробник, що має гарантії, надані законодавством, здійснює продаж електричної енергії оптовому постачальнику згідно з положеннями цієї постанови.

{Пункт 9 доповнено підпунктом 3 згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

10. Енергопостачальники, що провадять діяльність на неконтрольованій території:

1) здійснюють постачання електричної енергії усім споживачам, приєднаним до електричних мереж відповідних енергопостачальних підприємств, відповідно до умов багатостороннього договору;

2) отримують плату за передачу та постачання електричної енергії і компенсацію технологічних втрат електричної енергії;

3) здійснюють купівлю електричної енергії, яка відпускається виробниками електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, відповідно до умов багатостороннього договору, крім електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством;

{Підпункт 3 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

4) здійснюють купівлю у державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” послуг з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою, а також з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території відповідно до умов багатостороннього договору;

{Підпункт 4 пункту 10 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

5) здійснюють відповідно до законодавства погашення заборгованості за електричну енергію, закуплену в оптового постачальника;

6) здійснює підтвердження (верифікацію) показників обліку електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством, у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

{Пункт 10 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

11. Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго”:

{Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

1) веде окремо облік електричної енергії у точках обліку різниці перетоків електричної енергії, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості, та електричної енергії виробника, що має гарантії, надані законодавством, у точках обліку, визначених Міністерством енергетики та вугільної промисловості;

{Підпункт 1 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 368 від 25.05.2016}

2) складає прогнозний та фактичний фізичний баланс електричної енергії об’єднаної енергетичної системи України, баланси електричної енергії окремо за контрольованою та неконтрольованою територією і надає відповідну інформацію оптовому постачальнику та усім сторонам багатостороннього договору;

{Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

3) здійснює розроблення та ведення щоденного заданого графіка навантаження в кожному розрахунковому періоді наступної доби для кожного виробника електричної енергії, що провадить діяльність на неконтрольованій території, в тому числі за кожним енергоблоком теплових електростанцій з дотриманням мінімально допустимого складу обладнання теплових електростанцій з урахуванням наявних запасів вугілля;

4) надає послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління енергосистемою, а також передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на неконтрольованій території;

5) здійснює на підставі звернення оптового постачальника заходи щодо часткового або повного припинення різниці перетоків електричної енергії у точках її обліку в порядку, визначеному Міністерством енергетики та вугільної промисловості.

12. Міністерству енергетики та вугільної промисловості визначити відповідні переліки та порядок, передбачені цією постановою.

121. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснювати щомісячний контроль за цільовим використанням коштів, отриманих виробником, що має гарантії, надані законодавством, від продажу електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

{Постанову доповнено пунктом 121 згідно з Постановою КМ № 368 від 25.05.2016}

13. Міністерству енергетики та вугільної промисловості разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та державним підприємством “Енергоринок” розробити та запровадити механізм накопичення запасів вугільної продукції для проходження осінньо-зимового періоду 2015/16 року із використанням коштів, нарахованих, але не виплачених оптовим постачальником виробникам електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, та здійснення заходів щодо виключення із розрахунків на ринку електричної енергії виробників електричної енергії, що провадять діяльність на неконтрольованій території, під час проведення остаточних розрахунків з виробниками електричної енергії за місяць, що передує набранню чинності цією постановою.

131. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промисловості щодо сплати до 31 грудня 2016 р. виробникам електричної енергії (публічному акціонерному товариству “Донбасенерго”, товариствам з обмеженою відповідальністю “ДТЕК Східенерго”, “Вітряний парк Новоазовський”, “Вітряний парк Краснодонський”, “Вітряний парк Лутугинський”, виробничо-енергетичному об’єднанню “Вітроенергопром”) коштів, нарахованих, але не виплачених, що були використані відповідно до пункту 13 цієї постанови, з подальшим їх спрямуванням виключно на погашення податкових зобов’язань, податкового боргу, сплата якого не розстрочена (відстрочена), а також розстрочених та відстрочених відповідно до визначених статтею 100 Податкового кодексу України положень грошових зобов’язань, податкового боргу з урахуванням відсотків, нарахованих на такий борг/зобов’язання, штрафних санкцій та пені (в тому числі на надання цільових позик іншим учасникам Оптового ринку електричної енергії виключно для погашення податкових зобов’язань або податкового боргу таких учасників), на виконання зобов’язань перед уповноваженим банком та/або міжнародними фінансовими організаціями, а також на накопичення запасів вугільної продукції на складах теплових електростанцій, які розташовані на підконтрольній території, для проходження осінньо-зимового періоду 2016/17 року.

{Постанову доповнено пунктом 131 згідно з Постановою КМ № 416 від 06.07.2016; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 985 від 21.12.2016}

132. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з метою виконання пункту 131 цієї постанови прийняти відповідне рішення.

{Постанову доповнено пунктом 132 згідно з Постановою КМ № 416 від 06.07.2016}

14. Установити, що дія постанов Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2005 р. № 745 “Про перехід до єдиних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам” (Офіційний вісник України, 2005 р., № 33, ст. 1989) та від 19 липня 2000 р. № 1136 “Про врегулювання відносин на оптовому ринку електричної енергії України” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 29, ст. 1227) не поширюється на неконтрольовану територію.

15. Ця постанова набирає чинності з 7 травня 2015 р. та діє до повного відновлення конституційного ладу України на неконтрольованій території.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 21


  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: