open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 19 липня 2000 р. N 1136

Київ
Про врегулювання відносин на оптовому ринку

електричної енергії України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 736 ( 736-2002-п ) від 01.06.2002

N 1004 ( 1004-2006-п ) від 24.07.2006

N 1069 ( 1069-2006-п ) від 01.08.2006 }

Відповідно до розділу 2 "Прикінцеві положення" Закону України
"Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"
( 1821-14 ) та з метою врегулювання відносин на оптовому ринку
електричної енергії України, забезпечення енергетичної безпеки та
сталої роботи об'єднаної енергетичної системи України Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити такі, що додаються:
{ Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 1004 ( 1004-2006-п ) від 24.07.2006 }
Порядок і терміни відкриття поточних рахунків із спеціальним
режимом використання для зарахування коштів за електричну енергію;
{ Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 1069 ( 1069-2006-п ) від 01.08.2006 }
Положення про порядок проведення розрахунків за електричну
енергію.
2. Визнати такими, що втратили чинність:
постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 5 червня 1998 р. N 811 ( 811-98-п ) "Про встановлення
спеціального режиму розрахунків за реалізовану споживачам
електричну енергію" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 23,
ст. 828);
постанову Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 17 травня 2000 р. N 824 ( 824-2000-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку
України від 5 червня 1998 р. N 811" (Офіційний вісник України,
2000 р., N 21, ст. 860).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

{ ПОРЯДОК визначення уповноваженого банку, в якому
відкриваються розподільчі рахунки для зарахування коштів за
електричну енергію втратив чинність на підставі Постанови КМ
N 1004 ( 1004-2006-п ) від 24.07.2006 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 липня 2000 р. N 1136
ПОРЯДОК

і терміни відкриття поточних рахунків із спеціальним

режимом використання для зарахування коштів

за електричну енергію
{ У назві та тексті Порядку слова "розподільчий рахунок"

в усіх відмінках і формах числа замінено словами

"поточний рахунок із спеціальним режимом використання"

у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ

N 1069 ( 1069-2006-п ) від 01.08.2006 }

1. НКРЕ у п'ятиденний термін після прийняття постанови
Кабінету Міністрів України про визначення уповноваженого банку
надає цьому банку вичерпний перелік суб'єктів підприємницької
діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, та їх відокремлених підрозділів.
2. На підставі одержаного переліку суб'єктам підприємницької
діяльності, що здійснюють постачання електричної енергії за
регульованим тарифом, та їх відокремленим підрозділам (далі -
енергопостачальники) та оптовому постачальнику електричної енергії
для проведення розрахунків за закуплену на оптовому ринку
електричної енергії України та спожиту електричну енергію
уповноважений банк протягом 5 робочих днів з дня прийняття
постанови Кабінету Міністрів України про визначення уповноваженого
банку відкриває поточні рахунки із спеціальним режимом
використання.
3. Установи уповноваженого банку, що знаходяться на території
провадження ліцензійної діяльності енергопостачальника (оптового
постачальника електричної енергії), відкривають поточні рахунки із
спеціальним режимом використання на балансовому рахунку N 2603
"Поточні рахунки із спеціальним режимом використання суб'єктів
господарської діяльності".
4. Уповноважений банк наступного після відкриття поточних
рахунків із спеціальним режимом використання дня зобов'язаний
надіслати НКРЕ та всім комерційним банкам перелік реквізитів
поточних рахунків із спеціальним режимом використання, відкритих
енергопостачальникам та їх структурним підрозділам в установах
уповноваженого банку. Уповноважений банк проводить організаційні
заходи щодо інформування споживачів електричної енергії про
відкриті поточні рахунки із спеціальним режимом використання для
розрахунків за електроенергію.
5. Перелік поточних рахунків із спеціальним режимом
використання енергопостачальників та їх структурних підрозділів в
установах уповноваженого банку для зарахування коштів за
електричну енергію затверджується НКРЕ та доводиться нею до відома
споживачів шляхом опублікування в офіційному друкованому органі
Кабінету Міністрів України.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 19 липня 2000 р. N 1136
ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення розрахунків

за електричну енергію
{ У тексті Положення слова "розподільчий рахунок"

в усіх відмінках і формах числа замінено словами

"поточний рахунок із спеціальним режимом використання"

у відповідному відмінку і числі згідно з Постановою КМ

N 1069 ( 1069-2006-п ) від 01.08.2006 }

1. Споживачі, яким електрична енергія постачається
енергопостачальником, що провадить підприємницьку діяльність з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом та купує
електричну енергію в оптового постачальника, зобов'язані
оплачувати її вартість виключно коштами шляхом їх перерахування на
поточний рахунок із спеціальним режимом використання такого
енергопостачальника (його структурного підрозділу), відкритий в
уповноваженому банку.
2. Установи уповноваженого банку здійснюють перерахування
коштів з поточних рахунків із спеціальним режимом використання
енергопостачальників двічі на день:
до 10 години перераховують залишок коштів на початок
операційного дня;
до 15 години здійснюють перерахунок усіх коштів, що надійшли
на поточні рахунки із спеціальним режимом використання протягом
операційного дня.
3. У разі відсутності заборгованості енергопостачальника, що
провадить підприємницьку діяльність з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом, перед оптовим постачальником НКРЕ
протягом 2 днів з дати надання їй документів, що підтверджують
відсутність заборгованості (акти звіряння розрахунків тощо),
вносить зміни до алгоритму оптового ринку електричної енергії
України, які передбачають перерахування у повному обсязі коштів з
поточного рахунка із спеціальним режимом використання такого
енергопостачальника на його рахунок.
4. Уповноважений банк до 12 години операційного дня здійснює
перерахування коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної енергії, які
надійшли від постачальників за попередній день, відповідно до
алгоритму, встановленого НКРЕ, та на підставі розпорядження
власника рахунка згідно з режимом, встановленим у договорі про
розрахунково-касове обслуговування.
5. Якщо в платіжному дорученні реквізити рахунка одержувача
коштів за електричну енергію не відповідають реквізитам
поточного рахунка із спеціальним режимом використання
енергопостачальника (його структурного підрозділу), доведеним до
відома банку, який обслуговує споживача, обслуговуючий банк
повідомляє про це споживача та повертає такий документ без
виконання.
При зарахуванні на поточні рахунки із спеціальним режимом
використання енергопостачальників (їх структурних підрозділів)
платежів за спожиту електричну енергію від населення установи
уповноваженого банку самостійно визначають суму податку на додану
вартість.
6. У разі несвоєчасного надходження алгоритму оптового ринку
електричної енергії України, встановленого НКРЕ, всі кошти, що
надійшли за спожиту електричну енергію на поточні рахунки із
спеціальним режимом використання енергопостачальників, установи
уповноваженого банку перераховують на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії. При цьому не виплачена енергопостачальнику та
підприємству, яке здійснює передачу електричної енергії місцевими
електричними мережами, сума відшкодовується їм у наступні
операційні дні після отримання алгоритму оптового ринку
електричної енергії України.
Кошти, що надходять за спожиту електричну енергію на
підставі визнаної претензії або за рішенням господарського суду,
зараховуються енергопостачальнику виключно на його поточний
рахунок із спеціальним режимом використання. Кошти, що надходять
від споживачів (крім населення) за споживання електричної енергії
понад договірну величину за розрахунковий період у розмірі
двократної вартості різниці між фактично спожитою та договірною
величиною, і кошти, що надходять від споживачів (крім населення)
за перевищення договірної величини потужності у розмірі
двократної вартості різниці між її найбільшою величиною,
зафіксованою протягом розрахункового періоду, та договірною
величиною потужності, зараховуються енергопостачальнику виключно
на його поточний рахунок із спеціальним режимом використання.
Кошти, отримані енергопостачальником у рахунок відшкодування
завданих йому збитків, та суми пені зараховуються на поточний
рахунок енергопостачальника. ( Абзац другий пункту 6 в редакції
Постанови КМ N 736 ( 736-2002-п ) від 01.06.2002; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 1069 ( 1069-2006-п ) від
01.08.2006 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: