open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 червня 2013 р. № 492-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління

1. Затвердити план заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління, що додається.

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити подання щороку до 15 січня Міністерству економічного розвитку і торгівлі інформації про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, для її узагальнення та подання до 15 лютого Кабінетові Міністрів України.

3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2004 р. № 200 “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції державної політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт, послуг)”.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 19 червня 2013 р. № 492-р

ПЛАН
заходів щодо розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління

Нормативно-правове забезпечення

1. Подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо удосконалення Концепції державної політики у сфері управління якістю (продукції (товарів, робіт, послуг), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 447.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.

2. Розробити та подати в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект нормативно-правового акта, спрямованого на заохочення вітчизняних підприємств, установ і організацій до впровадження систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління відповідно до ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 14001 та інших національних (міжнародних) стандартів.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.

3. Забезпечити прийняття національних стандартів, гармонізованих з міжнародними, з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.

4. Забезпечити розроблення настанов, методичних рекомендацій, пов’язаних з розробленням, впровадженням і функціонуванням систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.

5. Розробити і затвердити:

трирічні галузеві плани заходів щодо впровадження і функціонування систем управління якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів, забезпечити їх виконання та щороку інформувати Мінекономрозвитку про стан виконання.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

Постійно;

трирічні регіональні плани заходів щодо впровадження, сертифікації та функціонування систем управління якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів, забезпечити їх виконання та щороку інформувати Мінекономрозвитку про досягнуті результати.


Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

Організаційні заходи

6. Проводити щорічний моніторинг впровадження систем управління якістю на вітчизняних підприємствах, в установах і організаціях відповідно до національних (міжнародних) стандартів та за його результатами в разі потреби розробити відповідний план додаткових заходів.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

2013-2015 роки.

7. Вжити заходів до активізації роботи з міжнародними та регіональними організаціями стандартизації та сертифікації з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

2013 рік.

8. Забезпечити проведення раз на два роки Всеукраїнської конференції у сфері якості.


Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади за участю громадських організацій.

2014-2016 роки.

9. Сприяти застосуванню на підприємствах агропромислового комплексу постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу ризиків та контролю (регулювання) у критичних точках (НАССР).


Мінагрополітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

2013-2015 роки.

10. Забезпечити державний нагляд за впровадженням НАССР і аналогічних систем забезпечення якості та безпечності, які використовуються виробниками харчових продуктів.


Держсанепідслужба, Держветфітослужба.

Постійно.

Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів

11. Розробити і затвердити освітньо-професійні програми підготовки з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.


МОН, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади.

2013-2015 роки.

12. Забезпечити підготовку кадрів з вищою освітою у сфері метрології, стандартизації, сертифікації та управління якістю в обсягах, необхідних для розвитку галузей економіки.


МОН, інші центральні органи виконавчої влади.

Постійно.

Інформаційна підтримка та пропагування систем управління якістю

13. Забезпечити розміщення та оновлення на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади інформаційних матеріалів з питань розроблення, впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.


Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

14. Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу на підприємствах, в установах і організаціях з питань впровадження систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління (семінари, школи-тренінги, конференції, засідання за круглим столом).


Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.

15. Сприяти висвітленню в засобах масової інформації досвіду вітчизняних підприємств, установ і організацій щодо впровадження і функціонування систем управління якістю, екологічного управління та інших систем управління.


Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

Постійно.


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: