open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 31 березня 2004 р. N 200-р

Київ
{ Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження КМ
N 492-р ( 492-2013-р ) від 19.06.2013 }
Про затвердження плану заходів щодо реалізації

Концепції державної політики у сфері управління

якістю продукції (товарів, робіт, послуг)

Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції державної
політики у сфері управління якістю продукції (товарів, робіт,
послуг) (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 31 березня 2004 р. N 200-р
ПЛАН

заходів щодо реалізації Концепції державної

політики у сфері управління якістю продукції

(товарів, робіт, послуг)

Удосконалення нормативного забезпечення

діяльності з поліпшення якості продукції
1. Розробити проект акта законодавства, спрямованого на
заохочення вітчизняних підприємств до створення систем управління
якістю та довкіллям відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO
серій 9000 і 14000.
Держспоживстандарт, Мінпромполітики,

Мінагрополітики, Міноборони, МОН,

Мінприроди, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки,

МНС, Держнаглядохоронпраці, Держбуд,

Держкомзв'язку.
II квартал 2005 року.
2. Розробити і затвердити план заходів щодо управління якістю
у сфері оборони та державного гарантування якості продукції
військового призначення.
Міноборони, Мінпромполітики,

Мінагрополітики, Мінтранс, МОЗ, Мінфін,

Мінекономіки, Держспоживстандарт,

Держнаглядохоронпраці, Держбуд.
III квартал 2004 року.
3. Розробити і затвердити план заходів щодо проведення
первинного екологічного аналізу продукції (товарів, робіт, послуг)
та результатів діяльності підприємств.
Мінприроди, Мінпромполітики,

Мінагрополітики, Міноборони,

Мінекономіки, МНС, Держспоживстандарт,

Держбуд.
IV квартал 2004 року.
4. Розробити і затвердити методичні рекомендації щодо
проведення робіт, пов'язаних із створенням систем управління
довкіллям.
Мінприроди, Мінпромполітики,

Мінагрополітики, Міноборони,

Мінекономіки, МНС, Держспоживстандарт,

Держбуд.
IV квартал 2004 року
5. Розробити і внести на розгляд Кабінету Міністрів України
проект іого рішення щодо затвердження плану заходів із створення
систем управління безпекою харчових продуктів на основі концепції
"Аналіз небезпечних чинників та критичні точки контролю" (НАССР).
Держспоживстандарт, Мінагрополітики,

МОЗ, МОН, Мінекономіки, Мінфін, МНС.
III квартал 2004 року.
Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів
6. Розробити і затвердити план заходів щодо створення систем
навчання та підвищення кваліфікації кадрів з питань управління
якістю та довкіллям.
Держспоживстандарт, МОН, Мінтранс,

Мінприроди, МНС, Держнаглядохоронпраці.
II квартал 2004 року.
7. Розробити і затвердити навчальні програми підготовки
спеціалістів з управління якістю та довкіллям. Забезпечити
підготовку аудиторів систем управління якістю та довкіллям.
Держспоживстандарт, Міноборони,

Мінприроди, МОН, Мінтранс, МНС,

Держнаглядохоронпраці.
III квартал 2004 року.
Створення систем управління якістю та довкіллям
8. Сприяти створенню та сертифікації на підприємствах систем
управління якістю та довкіллям відповідно до вимог стандартів ISO
серій 9000 і 14000, а також Концепції загального управління якістю
(TQM).
Держспоживстандарт, Мінпромполітики,

Мінприроди, Мінагрополітики, Міноборони,

Мінтранс, МОЗ, Мінфін, Мінекономіки,

МНС, Держнаглядохоронпраці, Держбуд,

Держкомзв'язку.
Постійно.
9. Проводити моніторинг стану створення на підприємствах
систем вління якістю та довкіллям.
Держспоживстандарт, Мінприроди, МНС.
Постійно.
10. Сприяти залученню до сертифікації систем управління
якістю та довкіллям вітчизняних органів із сертифікації.
Держспоживстандарт, Мінпромполітики,

Мінагрополітики, Міноборони, Мінтранс,

МОЗ, Мінприроди, Мінфін, Мінекономіки,

МНС, Держнаглядохоронпраці, Держбуд,

Держкомзв'язку.
Постійно.
11. Розробити і запровадити комплексні системи оцінювання та
визнання рівнів досконалості підприємств і організацій відповідно
до схеми визнання рівнів досконалості Європейського фонду
управління якістю.
Держспоживстандарт, Мінпромполітики,

Мінагрополітики, Мінекономіки,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські

держадміністрації.
Протягом 2004 року.
Пропагування систем управління

якістю та довкіллям
12. Організовувати випуск науково-методичних видань з питань
правління якістю та довкіллям.
Держспоживстандарт, МНС разом із

заінтересованими підприємствами та

громадськими організаціями.
Постійно.
13. Сприяти проведенню симпозіумів, конференцій, семінарів,
"круглих столів" з питань управління якістю та довкіллям.
Держспоживстандарт, Мінекономіки, МОЗ,

Мінпромполітики, Мінагрополітики,

Мінтранс, Міноборони, Мінприроди, МНС,

Держбуд.
Постійно.
14. Забезпечувати організацію та проведення Всеукраїнського
конкурсу якості продукції (товарів, робіт, послуг) "100 кращих
товарів України".
Держспоживстандарт, Мінекономіки,

Рада міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські

держадміністрації.
Щороку.
Організаційні заходи
15. Забезпечити розроблення національних стандартів
відповідно до екологічних міжнародних стандартів ISO серій 14000.
Мінприроди, Держспоживстандарт, інші

центральні органи виконавчої влади.
Протягом 2004 року.
16. Вживати заходів до створення систем управління безпекою
ювих продуктів.
Держспоживстандарт, Мінагрополітики,

МОЗ, МОН, МНС.
Постійно.
17. Поширювати досвід роботи підприємств і організацій, що
досягли найвищих результатів у сфері управління якістю та
довкіллям, зокрема через засоби масової інформації та мережу
Інтернет.
Держспоживстандарт, Мінпромполітики,

Мінагрополітики, Міноборони, Мінтранс,

МОЗ, Мінприроди, Мінфін, Мінекономіки,

МНС, Держнаглядохоронпраці, Держбуд,

Держкомзв'язку.
Постійно.
18. Утворити при Держспоживстандарті міжгалузеву раду з
питань якості.
Держспоживстандарт, інші центральні

органи виконавчої влади, Рада

міністрів Автономної Республіки

Крим, обласні, Київська і

Севастопольська міські

держадміністрації.
III квартал 2004 року.
19. Сприяти:
поширенню в Україні сучасних методів і засобів визначення
індексу задоволення потреб споживачів;
функціонуванню Українського науково-дослідного і навчального
центру проблем стандартизації, сертифікації та якості;
розширенню співпраці з міжнародними, регіональними та
національними організаціями з якості.
Держспоживстандарт, Рада міністрів

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська і Севастопольська міські

держадміністрації.
Постійно.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: