open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

20.06.2013  № 709


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 червня 2013 р.
за № 1088/23620

Про підвищення якості обслуговування споживачів природного газу

Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, підпункту 153.1 пункту 153 розділу IX Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою підвищення якості обслуговування споживачів природного газу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Гарантованим постачальникам природного газу забезпечити:

1.1. Розміщення на своєму веб-сайті інформації щодо прав побутових споживачів природного газу (фізичних осіб) та установлених роздрібних цін на природний газ для таких споживачів, а також щорічно до 01 березня кожного року доведення до відома цих споживачів шляхом друкування в платіжних документах, призначених для здійснення розрахунків за надані споживачеві послуги з газопостачання, відповідної інформації за формою, наведеною у додатку 1 до цієї постанови.

1.2. Розміщення на своєму веб-сайті інформації щодо прав споживачів природного газу (юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців) та установлених цін на природний газ для таких споживачів, а також щорічно до 01 лютого кожного року доведення до відома цих споживачів шляхом друкування в платіжних документах, призначених для здійснення розрахунків за надані споживачеві послуги з газопостачання, відповідної інформації за формою, наведеною у додатку 2 до цієї постанови.

1.3. Надання на запит споживача в установлений законодавством строк інформації щодо обсягів спожитого природного газу в минулому та поточному роках, а також стану розрахунків за спожитий природний газ.

1.4. Публікування у засобах масової інформації та на веб-сайті детальної інформації про зміну цін на природний газ за п'ять днів до введення їх у дію, а також доведення зазначеної інформації до відома споживачів.

1.5. Надання у місячний строк з дня набрання чинності цією постановою до НКРЕ копії розпорядчого документа (завіреної уповноваженою особою гарантованого постачальника в установленому чинним законодавством порядку) щодо виконання вимог цієї постанови.

2. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова
Антимонопольного комітету України

М.Ю. Бродський
В.П. Цушко
Додаток 1
до постанови НКРЕ
20.06.2013  № 709

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ,
що доводиться до відома споживача природного газу (фізичної особи) гарантованим постачальником природного газу у платіжному документі

«Шановний споживачу!

Постачання природного газу Вам здійснюється гарантованим постачальником природного газу
____________________________________________________________________________.
                                                       (найменування гарантованого постачальника)

Обсяг спожитого Вами природного газу у попередньому році становив:


м3 природного газу

у тому числі за перше півріччя попереднього року:


м3 природного газу

у зв’язку з цим величина роздрібної ціни на природний газ, спожитий Вами у попередньому році, а також на поточний рік визначена Вам на рівні:


коп. за 1 м3 з ПДВ

Станом на 01 січня поточного року на Вашому особовому рахунку існує переплата (-) / заборгованість (+):


грн з ПДВ

Детальнішу інформацію щодо стану розрахунків Ви можете дізнатися за телефоном __________________________.

Відносини між газопостачальними підприємствами, газорозподільними підприємствами та фізичними особами (населенням) - споживачами природного газу регулюються Правилами надання населенню послуг з газопостачання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 09 грудня 1999 року № 2246 (далі - Правила) (з текстом Правил можна ознайомитися на веб-сайті http://zakon4.rada.gov.ua).

Розрахунок населення за надані послуги з газопостачання здійснюється, починаючи з 01 січня 2007 року за роздрібними цінами, диференційованими залежно від обсягів споживання, що встановлені НКРЕ, за показаннями лічильників газу, а у разі їх відсутності - за нормами споживання природного газу.

Застосування роздрібних цін, диференційованих залежно від річних обсягів споживання, у поточному році для споживачів здійснюється залежно від річного обсягу використання природного газу (зафіксованого на особових рахунках споживача) у попередньому році.

Постановою НКРЕ від 13 липня 2010 року № 812, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13 липня 2010 року за № 507/17802, затверджено Роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, Міжнародного дитячого центру «Артек» і Українського дитячого центру «Молода гвардія»*, які застосовуються з 01 серпня 2010 року, а саме:

Диференціація цін

Ціна за 1 м3 з ПДВ, коп.

за наявності газових лічильників

за відсутності газових лічильників

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 2500 м3 на рік

72,54

79,80

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 6000 м3 на рік

109,80

120,78

за умови, що обсяг споживання природного газу не перевищує 12 000 м3 на рік

224,82

247,32

за умови, що обсяг споживання природного газу перевищує 12 000 м3 на рік

268,56

295,41

__________
* У разі зміни роздрібних цін на природний газ для потреб населення зазначаються діючі на час надання інформації роздрібні ціни на природний газ для потреб населення, встановлені відповідною постановою НКРЕ.

Газопостачальні підприємства проводять щороку станом на 01 січня перерахунок оплати вартості використаного природного газу та суми нарахованих пільг окремо щодо кожного споживача залежно від обсягу використання газу у попередньому році та від диференційованих залежно від річних обсягів споживання роздрібних цін, що діяли в зазначеному році.

За ініціативою газопостачального підприємства або заявою споживача газопостачальне підприємство проводить станом на 01 липня перерахунок оплати вартості використаного природного газу залежно від обсягу його використання у першому півріччі поточного року та від роздрібних цін, що діяли в першому півріччі поточного року, аналогічно перерахунку, який проводиться за підсумками року станом на 01 січня. При цьому слід враховувати, що обсяг використаного споживачем природного газу у першому півріччі поточного року становить 60 відсотків річного обсягу споживання природного газу, згідно з яким застосовуються роздрібні ціни на природний газ.

Споживач має право на:

безперервне отримання газу з відповідними якісними показниками в порядку, передбаченому договором про надання населенню послуг з газопостачання;

якісне і своєчасне технічне обслуговування та усунення пошкоджень внутрішньобудинкових систем газопостачання і дворових газопроводів;

отримання послуг з монтажу, технічного обслуговування та ремонту газових приладів і пристроїв, лічильників газу за своєю заявкою;

перевірку якісних показників газу та якості надання послуг;

зменшення розміру плати у разі погіршення якісних показників газу та зниження тиску газу;

отримання інформації щодо тарифів на постачання і транспортування газу, ціни газу, порядку плати за спожитий газ, переліку послуг з газопостачання і виконавців послуг, розміру плати за виконання додаткових робіт, правил підключення до газових мереж та методики розрахунку плати за підключення до газових мереж, нормативних та фактичних параметрів якісних показників газу та його тиску у газовій мережі тощо;

розірвання договору та/або відшкодування збитків згідно з порядком відшкодування збитків, завданих споживачеві природного газу внаслідок порушення газопостачальним або газорозподільним підприємством Правил;

повне або часткове припинення газопостачання в опалювальний та міжопалювальний періоди, яке проводиться на підставі письмової заяви споживача, що подається газопостачальному підприємству не пізніше ніж за сім днів до такого припинення, шляхом відключення опалювальних приладів і пристроїв та їх пломбування в установленому порядку;

проведення перерахунку за надані послуги з газопостачання за відсутності лічильника газу в разі тимчасової відсутності споживача або членів його сім’ї за основним місцем проживання за період не більш як шість місяців за умови подання в місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду газопостачальному підприємству письмової заяви з відповідними підтвердними документами;

проведення у строки, передбачені пунктом 10 Правил, звіряння фактично використаних у попередньому році та першому півріччі поточного року обсягів природного газу з підписанням відповідного акта.

Крім того, Ви, як споживач природного газу, маєте право на (пільги, субсидії тощо):
_____________________________________________________________________________.

Графік роботи газопостачального підприємства (приймальні дні та години), контактна інформація (телефони та адреси абонентських служб, телефон приймальні, консультаційного центру тощо)
_____________________________________________________________________________.

Аварійна служба виклику - тел. 104.

Детальнішу інформацію про свої права та ціну на газ Ви можете дізнатися із змісту укладеного договору про надання населенню послуг з газопостачання та
на веб-сайті __________________________________________________ в мережі Інтернет
                                                      (найменування гарантованого постачальника)

за електронною адресою _____________ або за телефоном ____________________».

Начальник
управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха
Додаток 2
до постанови НКРЕ
20.06.2013  № 709

ФОРМА ІНФОРМАЦІЇ,
що доводиться до відома споживача природного газу (юридичної особи або фізичної особи - підприємця) гарантованим постачальником природного газу у платіжному документі

«Шановний споживачу!

Постачання природного газу Вам здійснюється гарантованим постачальником природного газу
____________________________________________________________________________.
                                                        (найменування гарантованого постачальника)

Ціна на природний газ встановлена на рівні ____________ за 1000 м3 згідно з постановою НКРЕ від ________________ № _____________________________.

Звертаємо Вашу увагу, що у випадках, передбачених законодавством, до ціни на природний газ можуть додаватися збір у вигляді цільової надбавки; тарифи на транспортування, розподіл і постачання природного газу за регульованим тарифом; податок на додану вартість.

Ви, як споживач природного газу, маєте право:

на отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених договором на постачання (розподіл/транспортування) природного газу, які погоджені оператором Єдиної газотранспортної системи України, крім випадків припинення (обмеження) постачання/транспортування газу відповідно до вимог законодавства;

на коригування планових, підтверджених та добових обсягів газу в установленому порядку;

на отримання інформації щодо цін на природний газ та послуги з його розподілу/транспортування, порядку оплати, нормативних і фактичних параметрів якісних показників газу та величини його тиску в мережі;

самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти усіх суб’єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;

вимагати поновлення постачання/розподілу/транспортування газу в установленому порядку після усунення порушень і оплати послуг з відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору на постачання;

інші права, передбачені чинним законодавством.

Детальнішу інформацію про свої права та ціну на газ Ви можете дізнатися
на веб-сайті ________________________________________________ в мережі Інтернет
                                                     (найменування гарантованого постачальника)

за електронною адресою ________________________ або за телефоном ______________».

Начальник
управління регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: