open Про систему
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 20-21, ст.712)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 1700-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 49, ст.2056
№ 1702-VII від 14.10.2014, ВВР, 2014, № 50-51, ст.2057
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 576-VIII від 02.07.2015, ВВР, 2015, № 36, ст.360
№ 595-VIII від 14.07.2015, ВВР, 2015, № 37-38, ст.366
№ 1404-VIII від 02.06.2016, ВВР, 2016, № 30, ст.542
№ 1965-VIII від 21.03.2017, ВВР, 2017, № 16, ст.199
№ 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68
№ 2473-VIII від 21.06.2018, ВВР, 2018, № 30, ст.239
№ 157-IX від 03.10.2019, ВВР, 2020, № 4, ст.25
Кодексами
№ 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74
№ 396-IX від 19.12.2019, ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48}

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):

1) у пункті 1 частини першої статті 41 слова "службовими особами митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службовими особами органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";

2) в абзаці восьмому частини першої статті 431 слова "службових осіб митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";

3) у пункті 3 частини першої статті 232 слова "службових осіб, митних органів, державних податкових інспекцій, яким присвоєно персональні звання" замінити словами "службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання";

4) у частині другій статті 259 слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) назву та абзац перший частини першої статті 18823 викласти в такій редакції:

"Стаття 18823. Перешкоджання уповноваженим особам органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у проведенні перевірок

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням та сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України у проведенні перевірок, пов’язаних з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у випадках, передбачених законом";

2) статті 2342 і 2442 викласти в такій редакції:

"Стаття 2342. Органи доходів і зборів

Органи доходів і зборів розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку приймання готівки для подальшого її переказу (стаття 16313), порушенням порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги) (стаття 16315), ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 1641), порушенням законодавства про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (стаття 1651), порушенням порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця (частини третя - сьома статті 1666), перешкоджанням уповноваженим особам органів доходів і зборів у проведенні перевірок (стаття 18823).

Від імені органів доходів і зборів розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право керівники органів доходів і зборів та їх заступники";

"Стаття 2442. Органи Пенсійного фонду України

Органи Пенсійного фонду України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушеннями законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, поданням недостовірних відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (стаття 1651), та з перешкоджанням уповноваженим особам Пенсійного фонду України та його органів у проведенні перевірок (стаття 18823)";

3) у тексті Кодексу слова "орган державної податкової служби України", "орган державної податкової служби", "орган податкової служби", "державна податкова служба" в усіх відмінках і числах замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі, а слова "митних установ" замінити словом "митниці" у відповідному відмінку.

3. У Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):

1) пункт 2 частини другої статті 54 викласти в такій редакції:

"2) найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків за його наявності";

2) у частині першій статті 116 слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".

4. У пункті "г" частини другої статті 91 Кодексу торговельного мореплавства України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №№ 47-52, ст. 349) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

5. У пункті "б" частини сьомої статті 137 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".

6. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18-22, ст. 144):

1) у частині третій статті 86 слова "завіреною відповідним податковим органом" виключити;

2) у частині другій статті 250 слова "органи державної податкової служби та митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів";

3) у тексті Кодексу слова "орган державної податкової служби", "податковий орган" та "державний податковий орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

7. У тексті Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

8. У частині третій статті 368 Цивільного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492) слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".

9. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у статті 1833:

у назві слова "органів державної податкової служби та митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів";

у частині першій:

слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів";

доповнити пунктом 4 такого змісту:

"4) зобов’язання керівника підприємства провести інвентаризацію основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи використовувалися цим підприємством разом із товарами, які були поміщені у відповідний митний режим";

частину другу виключити;

у частині четвертій слова "частини другої" замінити словами "частини третьої";

в абзаці другому частини восьмої слова "органу державної податкової служби, митного органу" замінити словами "органу доходів і зборів";

2) у частині третій статті 258 слова "місцевих органів державної податкової служби" замінити словами "державних податкових інспекцій".

10. У Повітряному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 48-49, ст. 536):

1) пункт 31 частини першої статті 1 викласти в такій редакції:

"31) державне повітряне судно - повітряне судно, що застосовується у військовій, прикордонній службі, службі цивільного захисту, в органах внутрішніх справ та органах доходів і зборів";

2) у частині четвертій статті 70 слова "митних органів України" замінити словами "органів доходів і зборів", а слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) у тексті Кодексу слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

11. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) у частині першій статті 41 слова "податкового законодавства" замінити словами "податкового і митного законодавства", а слова "органів Державної митної служби України" виключити;

2) у статті 246:

в абзаці п’ятому частини п’ятої слова "головою органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

у частині шостій слова "податкового законодавства" замінити словами "податкового і митного законодавства", а слова "органів Державної митної служби України" виключити;

3) абзац п’ятий пункту 1 розділу X "Прикінцеві положення" виключити.

12. У пунктах 4 і 5 частини другої статті 122 Закону України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646; 2012 р., № 36, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку.

13. У статті 10 Закону України "Про державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 2, ст. 5; 2003 р., № 27, ст. 209) слова "митні установи" замінити словами "органи доходів і зборів".

14. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303 із наступними змінами):

1) статтю 3 після слів "Кримінальний процесуальний" доповнити словом "Податковий";

2) у частині першій статті 5:

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"органів доходів і зборів - оперативними підрозділами податкової міліції та підрозділами, які ведуть боротьбу з контрабандою";

абзац десятий виключити;

3) у частині четвертій статті 7 слова "податкової міліції Державної податкової служби України" замінити словами "органів доходів і зборів", а слова "Державної митної служби України" виключити;

4) у статті 8:

у пункті 2 частини першої слова "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, Державної податкової служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державної митної служби України" виключити;

частину шосту після слів "у сфері податкового" доповнити словами "та митного", а слова "органам податкової міліції" замінити словами "оперативним підрозділам органів доходів і зборів";

5) у статті 9:

у частині першій слова "оперативного підрозділу податкової міліції" замінити словами "оперативного підрозділу органів доходів і зборів", а слова "органу державної митної служби" виключити;

частину другу після слів "Міністерством внутрішніх справ України" доповнити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державною митною службою України" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" виключити;

у частині третій слова "оперативного підрозділу податкової міліції, органу Державної митної служби України" замінити словами "оперативного підрозділу органів доходів і зборів";

у частині восьмій слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Державна митна служба України або" виключити;

6) у статті 91:

у частині другій слова "головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України та податкової міліції Державної податкової служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі" замінити словами "уповноваженим керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, начальникам головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві, Севастополі", а слова "Головою Державної митної служби України" замінити словами "уповноваженим керівником регіонального органу доходів і зборів";

у частині третій слова "першим заступником Голови Державної податкової служби України - начальником податкової міліції" замінити словами "керівником центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Головою Державної митної служби України" виключити.

{Пункт 15 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

{Пункт 16 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2269-VIII від 18.01.2018}

17. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2001 р., № 9, ст. 38; 2003 р., № 45, ст. 357):

1) у статті 17 слова "митними органами України" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у пункті 1 частини другої статті 25 слово "митних" замінити словами "органів доходів і зборів".

18. В абзаці п’ятому пункту 2 частини першої статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2009 р., № 36-37, ст. 511; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5404-VI) слова "Державної податкової адміністрації України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

{Пункт 19 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 157-IX від 03.10.2019}

{Пункт 20 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 2597-VIII від 18.10.2018}

21. У Законі України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 5-6, ст. 53; 2011 р., № 33, ст. 326):

1) у частині шостій статті 18 слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у частині третій статті 41 слова "митної служби" виключити, а слова "державної податкової адміністрації" замінити словами "органів доходів і зборів";

3) у назві і тексті статті 93 слова "митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів".

22. У частині другій статті 15 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 47, ст. 642; 2004 р., № 11, ст. 140) слова "державних податкових органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

23. У Законі України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2005 р., № 10, ст. 187):

1) у статті 7 слова "державною податковою службою" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у пункті 5 частини п’ятої статті 11 слова "державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

24. У частині другій статті 38 Закону України "Про карантин рослин" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 19-20, ст. 167; 2011 р., № 33, ст. 326) слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів".

25. У Законі України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 358 із наступними змінами):

1) у пункті 3 статті 5:

підпункт "в" викласти в такій редакції:

"в) органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю";

підпункт "г" виключити;

2) у пункті 1 статті 17 слова "Державним митним комітетом України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) у статті 18:

пункт 2 викласти в такій редакції:

"2. Органи доходів і зборів зобов’язані:

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори, платежі та негайно повідомляти про це відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і достовірності документів, пов’язаних з обчисленням сум платежів до бюджету, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в інформаційну систему, зв’язану з підприємництвом;

в) негайно повідомляти про всі випадки перереєстрації підприємства у зв’язку із зміною власника спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

г) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю;

ґ) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов’язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати спільно з Національним банком України комплексний контроль за їх валютними операціями;

д) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди";

пункт 3 виключити;

4) в абзаці третьому пункту 1 статті 19 слова "Державного митного комітету України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слово "податкових" виключити.

26. У Законі України "Про нотаріат" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2009 р., № 13, ст. 161; із змінами, внесеними Законом України від 6 вересня 2012 року № 5208-VI):

1) у статті 8:

у частині сьомій слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів";

доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

"Нотаріус на письмовий запит органів доходів і зборів надає інформацію про вступ фізичної особи у права спадкоємця з обов’язковим зазначенням повних даних про таку особу та даних про майно, отримане за правом успадкування";

2) у частині п’ятій статті 24 слова "державну податкову інспекцію" замінити словами "органи доходів і зборів";

3) у частині п’ятій статті 44 слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

27. У Законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 4, ст. 18):

1) у пункті 11 частини першої статті 7 слова "та сплати земельного податку" виключити;

2) у статті 30 слова "сплати земельного податку" замінити словами "плати за землю".

28. У Законі України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50 із наступними змінами):

1) у пункті 1 частини першої статті 2 слова "митні органи" виключити, а слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи доходів і зборів";

2) у пункті "а" статті 14 слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

29. Абзац другий частини другої статті 17 Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 11, ст. 81; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI) після слів "не поширюються на працівників" доповнити словами "органів доходів і зборів", а слова "податкових органів" виключити.

{Пункт 30 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018}

31. У тексті Закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 10, ст. 89) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку, а слова "митний орган України" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

32. У Законі України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст. 62; 2007 р., № 10, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI):

1) у частині першій статті 3 після слів "Генеральна прокуратура України" доповнити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "державної митної справи" виключити;

2) у частині третій статті 4 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) частину першу статті 7 після слів "оперативно-розшукову діяльність, банки" доповнити словами "органи доходів і зборів", а слово "митні" виключити.

33. У статті 121 Закону України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 12, ст. 81; 2010 р., № 1, ст. 3; 2013 р., № 14, ст. 90) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

34. У Законі України "Про оплату праці" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 17, ст. 121; 2010 р., № 30, ст. 398; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) у статті 28 слова "Закону України "Про банкрутство" замінити словами "Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

2) у статті 35:

абзац четвертий частини першої викласти в такій редакції:

"органи доходів і зборів";

у частині п’ятій слова "Органи державної податкової служби" замінити словами "Органи доходів і зборів", а слово "позачергової" виключити.

35. У Законі України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 38, ст. 315; 2011 р., № 23, ст. 160; 2012 р., № 6, ст. 50; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI):

1) у статті 11 слова "фінансової політики" замінити словами "формування та реалізації державної податкової і митної політики";

2) у частині другій статті 12 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) у частині п’ятій статті 13 слова "та погодженою центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" виключити;

4) у тексті Закону слова "органи державної податкової служби України", "органи державної податкової служби" та "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

36. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 46, ст. 345; 2007 р., № 4, ст. 32; 2010 р., № 30, ст. 398; 2011 р., № 41, ст. 413; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5410-VI):

1) у частині дев’ятнадцятій статті 15 слова "податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів";

2) у тексті Закону слова "орган державної податкової служби України" та "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

37. У частині четвертій статті 40 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2011 р., № 23, ст. 160) слова "органи державної податкової та митної служби" замінити словами "органи доходів і зборів".

38. У статті 15 Закону України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 19, ст. 80) слова "податкові та митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів".

39. У пункті 3710 частини другої статті 7 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; із змінами, внесеними Законом України від 6 грудня 2012 року № 5518-VI) слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

40. У підпункті 2 пункту "б" частини першої статті 35 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

41. У статтях 44, 45, 49 та 50 Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 50, ст. 533) слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

42. Частину другу статті 14 Основ законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 23, ст. 121; 2011 р., № 2-3, ст. 11) викласти в такій редакції:

"Взяття на облік страхувальників, забезпечення збору та обліку страхових коштів, контроль за повнотою та своєчасністю їх сплати, ведення Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, у тому числі персоніфікованого обліку відомостей про застрахованих осіб, здійснюють органи доходів і зборів та Пенсійний фонд України в межах компетенції, визначеної законом".

{Пункт 43 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 576-VIII від 02.07.2015}

44. У Концепції Національної програми інформатизації, схваленій Законом України "Про Концепцію Національної програми інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 27-28, ст. 182):

1) в абзаці одинадцятому розділу III слова "податкової адміністрації та митної служби" замінити словами "органів доходів і зборів";

2) у статті 6 розділу VI:

в абзаці першому слова "податкової адміністрації" замінити словами "органів доходів і зборів";

в абзаці другому слова "Державної податкової адміністрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

45. У тексті Закону України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 40-41, ст. 249) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

46. У частині третій статті 24 і абзаці п’ятому частини другої статті 25 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 10, ст. 102) слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку.

47. У Законі України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 5-6, ст. 44; 2000 р., № 48, ст. 416; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року № 5061-VI):

1) у частині четвертій статті 2:

в абзаці другому слова "митного органу" замінити словами "органу доходів і зборів";

в абзаці третьому слова "органу державної податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів";

2) частини четверту і п’яту статті 3 викласти в такій редакції:

"4. Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов’язані протягом п’яти робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити орган доходів і зборів - митницю (якщо імпортуються або експортуються за таким договором товари) або державну податкову інспекцію (якщо імпортуються або експортуються за таким договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі одного відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).

Митниці здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерними договорами та інформують органи доходів і зборів про порушення строків надходження товарів, передбачених частиною першою статті 2 цього Закону.

Державні податкові інспекції здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерними договорами та інформують митниці про фактичний експорт робіт і послуг для забезпечення контролю за своєчасним надходженням товарів, що мають бути імпортовані.

5. Органи доходів і зборів мають право за результатами документальних перевірок стягувати у безспірному порядку із суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею".

48. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 9-10, ст. 65 із наступними змінами):

1) у статті 3 слова "Державною митною службою України (далі - Службою)" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у пункті 2 частини четвертої статті 27 слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів";

3) у тексті Закону слово "Служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку.

49. У Законі України "Про застосування спеціальних заходів щодо імпорту в Україну" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 78):

1) у частині другій статті 3 слова "Державній митній службі України (далі - Служба)" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у тексті Закону:

слово "Служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку;

слова "митний орган України" та "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

50. У Законі України "Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 12-13, ст. 80 із наступними змінами):

1) у частині другій статті 3 слова "Державній митній службі України (далі - Служба)" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у тексті Закону слово "Служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику" у відповідному відмінку.

{Пункт 51 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019}

52. У частині другій статті 35 Закону України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 198; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VI) слова "державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

{Пункт 53 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1404-VIII від 02.06.2016}

54. В абзаці другому частини сьомої статті 17 Закону України "Про архітектурну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 31, ст. 246; 2011 р., № 34, ст. 343; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5496-VI) слова "орган державної податкової служби" замінити словами "орган доходів і зборів".

55. У Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003 р., № 24, ст. 159; 2011 р., № 33, ст. 326):

1) у частині другій статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у статті 21:

у частині першій слова "митному органу" замінити словами "органу доходів і зборів", а слова "митними органами України" - "органами доходів і зборів";

у частині другій слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів";

3) у частині першій статті 22 слова "митними органами України" замінити словами "органами доходів і зборів";

4) у частині першій статті 28 слово "митними" замінити словами "органами доходів і зборів".

56. У тексті Закону України "Про транзит вантажів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 446) слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

57. У тексті Закону України "Про гуманітарну допомогу" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 51, ст. 451) слова "митними і податковими органами України", "митні органи", "митний орган України" та "державна податкова служба" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

58. У статті 4 Закону України "Про єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 260):

1) у частині першій слова "центральним органом митної служби України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у частині другій слова "митними органами України" замінити словами "органами доходів і зборів".

59. У частині четвертій статті 19 Закону України "Про державні нагороди України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 21, ст. 162) слова "митними органами" замінити словами "органами доходів і зборів".

60. В абзаці другому частини першої статті 20 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 22, ст. 171; 2009 р., № 24, ст. 298; із змінами, внесеними законами України від 5 липня 2012 року № 5067-VI та від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI) слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів".

61. У частині п’ятій статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 35, ст. 290; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

62. Частину другу статті 5 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 48, ст. 526 із наступними змінами) після слів "державної податкової" доповнити словами "та митної".

63. У пункті 4 частини першої та частині дванадцятій статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30 із наступними змінами) слова "органам державної податкової служби" замінити словами "органам доходів і зборів".

64. У статті 45 Закону України "Про захист економічної конкуренції" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 12, ст. 64) слова "митні органи" замінити словами "органи доходів і зборів".

{Пункт 65 розділу І втратив чинність на підставі Закону № 77-VIII від 28.12.2014}

66. У статті 6 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273; із змінами, внесеними Законом України від 20 листопада 2012 року № 5502-VI):

1) у частині одинадцятій слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у частині тринадцятій слова "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

67. У пункті 6 частини третьої статті 6 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 18; 2005 р., № 34, ст. 437) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

68. У Законі України "Про обіг векселів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 24, ст. 128 із наступними змінами):

1) в абзаці третьому частини третьої статті 5 слова "органом державної податкової служби" замінити словами "органом доходів і зборів";

2) у частині другій статті 131 слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

69. В абзаці третьому пункту 14.19 статті 14 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 29, ст. 137; із змінами, внесеними Законом України від 18 вересня 2012 року № 5284-VI) слова "Державна податкова служба України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

70. У статті 41 Закону України "Про нафту і газ" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 50, ст. 262; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI):

1) у частині другій слова та цифри "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи за 15 днів" замінити словами та цифрами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за 15 днів";

2) у другому реченні частини п’ятої слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів".

71. У частинах другій і третій статті 26 Закону України "Про поштовий зв’язок" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 6, ст. 39) слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

72. В абзаці другому частини п’ятої статті 21 Закону України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 15, ст. 101; 2010 р., № 46, ст. 539) слова "органам державної податкової служби" замінити словами "органам доходів і зборів".

73. У Законі України "Про особливості державного регулювання діяльності суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 17, ст. 121; 2005 р., № 33, ст. 432; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5460-VI):

1) в абзаці третьому частини першої статті 6 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи шляхом" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, шляхом";

2) у частині шостій статті 9 слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

74. У частині третій статті 21 Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2009 р., № 27, ст. 350; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI) слова "митного органу" замінити словом "митниці".

75. У Законі України "Про Товариство Червоного Хреста України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 5, ст. 47; 2013 р., № 2, ст. 4):

1) у статті 18 слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів";

2) у статті 24 слова "органах державної податкової служби" замінити словами "органах доходів і зборів".

{Пункт 76 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1965-VIII від 21.03.2017}

77. У частині другій статті 21 Закону України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 23, ст. 148) слова "митні органи України" замінити словами "органи доходів і зборів".

78. У частині четвертій статті 4 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 25, ст. 180; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5461-VI):

абзац дванадцятий виключити;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

79. У Законі України "Про Державну прикордонну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2009 р., № 10-11, ст. 137; 2010 р., № 6, ст. 46; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VI):

1) у частині першій статті 20:

у пункті 9 слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

у пункті 19 слова "органами Державної митної служби України" замінити словами "органами доходів і зборів";

у пункті 33 слово "митними" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у тексті Закону слова "митні органи України" та "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

80. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263 із наступними змінами) слова "центральний орган державної податкової служби" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", слова "орган державної податкової служби" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі, а слова "державної податкової служби" замінити словами "доходів і зборів".

81. У Законі України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 49-51, ст. 376 із наступними змінами):

1) у пунктах 1, 2 та 3 частини першої статті 11, абзацах другому та третьому пункту 1 статті 14, абзаці дев’ятому пункту 2 частини третьої статті 21 слова "фіксований податок" виключити;

2) у статті 21:

абзац п’ятий частини першої викласти в такій редакції:

"органів доходів і зборів";

у частині другій слова "постійний ідентифікаційний номер Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов’язкових платежів" замінити словами "реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки та офіційно повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті)";

3) статтю 44 доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Органи Пенсійного фонду мають право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій і окремих осіб, видані ними для оформлення пенсії, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі та достовірність поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством для визначення права на пенсію".

82. У Законі України "Про поховання та похоронну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 7, ст. 47; 2009 р., № 36-37, ст. 511):

1) у назві та тексті статті 15 слова "начальницького складу податкової міліції" замінити словами "начальницького і рядового складу податкової міліції";

2) в абзацах першому і третьому частини першої та частині третій статті 22 слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

83. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2012 р., № 19-20, ст. 176; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5459-VI):

1) частину другу статті 38 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "митної справи" виключити;

2) пункт 9 частини першої статті 39 після слів "Міністерства внутрішніх справ України" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "митної справи" виключити.

84. У частині першій статті 15 Закону України "Про захист суспільної моралі" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 14, ст. 192) слова "Державна митна служба України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

85. В абзаці третьому статті 143 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 43, ст. 363; 2006 р., № 2-3, ст. 35; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

86. У Законі України "Про державну підтримку сільського господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 49, ст. 527; 2009 р., № 43, ст. 638; 2011 р., № 29, ст. 272; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5462-VI):

1) в абзаці четвертому підпункту 3.3.4 пункту 3.3 статті 3 слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів";

2) у підпункті 13.5.3 пункту 13.5 статті 13 слова "податковими органами" замінити словами "органами доходів і зборів".

87. У тексті Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 18, ст. 141) слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи доходів і зборів".

88. У статті 24 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147) слова "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

89. У частині шостій статті 15 Закону України "Про театри і театральну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 350) слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів".

90. У частині п’ятій статті 15 Закону України "Про виноград та виноградне вино" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 31, ст. 419; 2006 р., № 26, ст. 214; 2011 р., № 33, ст. 327) слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів".

91. У частині другій статті 3 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 27, ст. 230; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5456-VI) слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

92. В абзаці четвертому частини першої статті 42 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VI) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

93. У Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456 із наступними змінами):

1) у статті 11:

в абзаці восьмому частини п’ятої слова "органами державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів";

у частині одинадцятій слова "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) в абзаці першому частини другої статті 12 слова "із забезпечення реалізації єдиної державної податкової політики" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

94. У Законі України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст. 194; 2007 р., № 3, ст. 20; 2012 р., № 7, ст. 53):

1) у частині п’ятій статті 9 слова "Державна митна служба України" замінити словами "Органи доходів і зборів";

2) у частині сорок четвертій статті 16 слова "державної податкової служби" замінити словами "органами доходів і зборів";

3) у частині четвертій статті 17 слова "митні органи України" замінити словами "органи доходів і зборів";

4) у частині четвертій статті 23 слова "органи державної митної служби" замінити словами "органи доходів і зборів";

5) у першому реченні частини другої статті 37 слова "органів державної податкової" замінити словами "органів доходів і зборів", а слово "митних" виключити.

95. У частині другій статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними змінами) слова "валютного контролю, митного контролю, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства та касових операцій, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів" замінити словами "контролю органами доходів і зборів, державного експортного контролю, контролю за дотриманням бюджетного законодавства".

96. У Законі України "Про ратифікацію Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 15, ст. 193):

1) у пункті 1:

абзац другий підпункту "д" викласти в такій редакції:

"акцизного податку";

абзац другий підпункту "е" викласти в такій редакції:

"збору за першу реєстрацію транспортного засобу";

абзац шостий підпункту "є" замінити двома абзацами такого змісту:

"збору за спеціальне використання води;

збору за спеціальне використання лісових ресурсів";

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

"2) уповноваженими органами України у значенні підпункту "d" пункту 1 статті 3 Конвенції (додаток B) є:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику;

Пенсійний фонд України".

97. У частині другій статті 3 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 38, ст. 536; 2011 р., № 28, ст. 253) слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

98. В абзаці одинадцятому статті 10 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 51, ст. 755) слово "митниці" замінити словами "органу доходів і зборів".

99. У Законі України "Про прикордонний контроль" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 6, ст. 46):

1) у пункті 19 частини першої статті 1 слова "начальником митного органу" замінити словами "органом доходів і зборів";

2) в абзаці другому частини четвертої статті 5 слова "керівником митного органу" замінити словами "органом доходів і зборів";

3) в абзаці четвертому частини шостої статті 6 слова "із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі митної справи" замінити словами "з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

4) в абзаці другому частини другої статті 25 слова "керівником митного органу" замінити словами "органом доходів і зборів";

5) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

{Пункт 100 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1702-VII від 14.10.2014}

{Пункт 101 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 595-VIII від 14.07.2015}

102. У Законі України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1:

у пункті 1 після слів "Державний реєстр загальнообов’язкового державного соціального страхування" доповнити словами "(далі - Державний реєстр)";

доповнити пунктом 31 такого змісту:

"31) органи доходів і зборів - центральний орган виконавчої влади, що формує податкову і митну політику (в частині адміністрування податків і зборів, митних платежів, єдиного внеску) та забезпечує її реалізацію (центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику), та його територіальні органи";

у пункті 6 слова "територіальними органами Пенсійного фонду України" замінити словами "органом доходів і зборів";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) Пенсійний фонд України (далі - Пенсійний фонд) - орган, уповноважений відповідно до цього Закону вести реєстр застрахованих осіб Державного реєстру та виконувати інші функції, передбачені законом";

2) у статті 5:

у частині першій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Облік осіб, зазначених у пунктах 1, 4, 5 частини першої статті 4 цього Закону, ведеться в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, а щодо застрахованих осіб, які є учасниками накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (далі - учасниками накопичувальної пенсійної системи), - з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та Пенсійним фондом";

в абзаці другому слово та цифру "пункті 1" замінити словом та цифрами "пунктах 1, 4, 5", а слова "Пенсійним фондом" замінити словами "органом доходів і зборів";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"Зняття з обліку платників єдиного внеску, зазначених в абзацах другому, п’ятому та сьомому пункту 1 та пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці шостому пункту 1 та пункті 5 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", - за їхньою заявою після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку, а платників єдиного внеску, зазначених в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - за їхньою заявою";

доповнити абзацом такого змісту:

"Органи доходів і зборів повідомляють Пенсійний фонд про взяття на облік платників єдиного внеску із зазначенням органу доходів і зборів, в якому взято на облік платника. Порядок здійснення такого повідомлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом";

у частині другій слова "Пенсійним фондом" замінити словами "органом доходів і зборів";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Платникам єдиного внеску, зазначеним у пунктах 1, 4, 5 та 8 частини першої статті 4 цього Закону, на яких не поширюється дія Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом безоплатно надсилається повідомлення про взяття їх на облік, в якому для платників, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, зазначається клас професійного ризику виробництва, до якого віднесено платника. Клас професійного ризику виробництва визначається Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Порядок надання органом доходів і зборів відомостей про клас професійного ризику виробництва визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України";

3) у статті 6:

у частині першій:

у пункті 1 слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів та Пенсійного фонду в межах їх компетенції";

у пункті 2 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у пункті 3 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів та Пенсійного фонду у межах їх компетенції";

у пункті 4 слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів та Пенсійного фонду";

у частині другій:

пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

"3) допускати посадових осіб органу доходів і зборів до проведення перевірки правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску, а до проведення перевірки щодо достовірності відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, та для призначення пенсій - посадових осіб органів Пенсійного фонду за наявності направлення та/або наказу про перевірку та посвідчення осіб, надавати їм передбачені законодавством документи та пояснення з питань, що виникають у процесі перевірки;

4) подавати звітність до органу доходів і зборів за основним місцем обліку платника єдиного внеску у строки, порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

у пункті 5 слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у пункті 8 слова "територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "у складі звітності", а слова "Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "Державному реєстрі";

у пункті 10 слова "територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "у складі звітності", а слова "Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "Державного реєстру";

у пункті 11 слова "у територіальному органі Пенсійного фонду" замінити словами "в органі доходів і зборів";

4) у статті 8:

друге речення частини другої виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску визначається цим Законом, в частині адміністрування - Податковим кодексом України, та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

абзац перший частини двадцять восьмої після слів "за пропозицією" доповнити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

5) у статті 9:

у частині третій слова "Обчислення єдиного внеску територіальними органами Пенсійного фонду" замінити словами "Обчислення єдиного внеску органами доходів і зборів", а слова "подається платниками до територіальних органів Пенсійного фонду" - словами "подається платниками до органів доходів і зборів";

у частині п’ятій:

в абзаці першому слова "територіальних органів Пенсійного фонду, відкриті в органах Державної казначейської служби України" замінити словами "органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

в абзаці другому слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

в абзаці третьому слова "Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України" замінити словами "органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"Облік єдиного внеску, сплаченого в іноземній валюті, та внесення відомостей до Державного реєстру здійснюються у гривнях органами доходів і зборів за місцем реєстрації (останнім місцем проживання) громадянина в Україні на підставі копій платіжних документів, що підтверджують сплату єдиного внеску";

у частині шостій:

абзаци перший та другий викласти в такій редакції:

"6. Для зарахування єдиного внеску в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах відкриваються в установленому порядку небюджетні рахунки відповідному органу доходів і зборів. Зазначені рахунки відкриваються виключно для обслуговування коштів єдиного внеску;

Обслуговування коштів єдиного внеску здійснюється згідно з положенням про рух коштів, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

в абзаці третьому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині восьмій:

в абзаці другому слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів";

в абзаці п’ятому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині десятій:

у пункті 1 слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у пункті 3 слова "Пенсійного фонду, відкриті в Державній казначейській службі України" замінити словами "органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

частину тринадцяту викласти в такій редакції:

"13. Суми помилково сплаченого єдиного внеску зараховуються в рахунок майбутніх платежів єдиного внеску або повертаються платникам у порядку і строки, визначені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

у частині чотирнадцятій слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів", а слова "Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "реєстру страхувальників Державного реєстру";

6) у статті 10:

у частині третій:

в абзаці першому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів", а слова "Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

в абзаці другому слова "Територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "Орган доходів і зборів";

в абзаці третьому слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів", а слова "Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування" - словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

в абзаці першому частини сьомої слова "Територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "Орган доходів і зборів";

в абзаці першому пункту 2 частини восьмої слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів";

в абзаці третьому частини дев’ятої слова "органах Пенсійного фонду" замінити словами "органах доходів і зборів";

7) у статті 11:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Страхові кошти, акумульовані на централізованих рахунках органів доходів і зборів, автоматично перераховуються не пізніше наступного операційного дня після їх зарахування на централізовані рахунки Пенсійного фонду, фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, на рахунки Накопичувального пенсійного фонду (далі - Накопичувальний фонд), а у випадках, передбачених законом, - недержавних пенсійних фондів відповідно до визначених законом пропорцій.

Обмін інформацією щодо перерахованих на рахунки органів доходів і зборів страхових коштів здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

у частині другій:

в абзаці першому слова "Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів";

пункт 1 після слів "на рахунки" доповнити словами "Пенсійного фонду";

8) назву розділу IV викласти в такій редакції:

"Розділ IV
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ, ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ЩОДО ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ";

9) статтю 12 викласти в такій редакції:

"Стаття 12. Завдання та функції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику

1. Завданнями центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, є забезпечення адміністрування єдиного внеску шляхом його збору, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.

2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відповідно до покладених на нього завдань:

1) аналізує та спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування прогнозує надходження коштів від сплати єдиного внеску;

2) забезпечує збір та ведення обліку надходжень від сплати єдиного внеску;

3) здійснює контроль за додержанням законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, правильністю нарахування, обчислення, повнотою і своєчасністю сплати єдиного внеску;

4) встановлює форми, строки і порядок прийняття та обробки звітності, зокрема в електронній формі, від платників щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

5) формує та веде реєстр страхувальників Державного реєстру, здійснює заходи щодо забезпечення доступу до даних Державного реєстру відповідно до цього Закону;

6) взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

7) узагальнює практику застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

8) надає роз’яснення з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

9) укладає з розташованими за межами України підприємствами, установами, організаціями (у тому числі міжнародними) договори про добровільну участь працюючих у них громадян України;

10) здійснює інші функції, передбачені законодавством";

10) доповнити статтею 121 такого змісту:

"Стаття 121. Функції Пенсійного фонду

1. Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань:

1) формує та веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру, здійснює заходи щодо надання інформації з Державного реєстру відповідно до цього Закону;

2) взаємодіє в установленому законодавством порядку з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

3) здійснює контроль, у тому числі спільно з органами доходів і зборів, за достовірністю відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню;

4) бере участь в аналізі та прогнозі надходження коштів від сплати єдиного внеску;

5) здійснює інші функції, передбачені законодавством";

11) статтю 13 викласти в такій редакції:

"Стаття 13. Права органів доходів і зборів

1. Органи доходів і зборів мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості про нарахування, обчислення і сплату єдиного внеску, а також інші відомості, необхідні для виконання органами доходів і зборів функцій, передбачених цим Законом;

2) проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, у фізичних осіб - підприємців бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів про нарахування, обчислення та сплату єдиного внеску, достовірності відомостей, поданих до Державного реєстру, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості (зокрема письмові) з питань, що виникають під час такої перевірки.

Документальні та камеральні перевірки проводяться у порядку, встановленому Податковим кодексом України;

3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб - підприємців усунення виявлених порушень законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

4) вилучати в установленому законодавством порядку у підприємств, установ і організацій, фізичних осіб - підприємців копії документів, що підтверджують заниження розміру заробітної плати (доходу) та інших виплат, на які нараховується єдиний внесок;

5) ініціювати застосування до платників єдиного внеску судових процедур банкрутства;

6) застосовувати фінансові санкції, передбачені цим Законом;

7) стягувати з платників несплачені суми єдиного внеску;

8) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску;

9) у разі виявлення фактів порушення порядку нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску звертатися в установленому законом порядку до відповідних правоохоронних органів;

10) здійснювати інші функції, передбачені законодавством";

12) доповнити статтею 131 такого змісту:

"Стаття 131. Права Пенсійного фонду та його територіальних органів

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи мають право:

1) отримувати безоплатно від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, необхідні для виконання органами Пенсійного фонду функцій, передбачених цим Законом;

2) брати участь у планових перевірках, які проводяться органами доходів і зборів, для перевірки достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, та у випадках, передбачених законом, проводити позапланові перевірки бухгалтерських книг, звітів, кошторисів та інших документів страхувальників щодо достовірності відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб або для призначення пенсій, отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості з питань, що виникають під час таких перевірок";

3) надавати консультації з питань відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру, та ведення цього реєстру;

4) у разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб видавати приписи щодо усунення цих порушень, у разі їх невиконання у місячний строк - вносити відповідні зміни до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

5) притягувати до адміністративної відповідальності осіб, винних у порушеннях, пов’язаних з поданням недостовірних відомостей, що використовуються у реєстрі застрахованих осіб;

6) здійснювати інші функції, передбачені законодавством";

13) статтю 14 викласти в такій редакції:

"Стаття 14. Обов’язки органів доходів і зборів

1. Органи доходів і зборів зобов’язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру страхувальників Державного реєстру Пенсійному фонду та фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту населення, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення;

2) щокварталу інформувати Кабінет Міністрів України про основні показники сплати єдиного внеску. Перелік показників, порядок та строки інформування визначаються Кабінетом Міністрів України;

3) здійснювати контроль за дотриманням платниками єдиного внеску вимог цього Закону;

4) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру страхувальників Державного реєстру;

5) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру страхувальників Державного реєстру;

6) надавати безоплатно платникам єдиного внеску в усній та письмовій формі консультації з питань застосування законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, роз’яснювати їхні права і обов’язки;

7) за вимогою платників, зазначених у пунктах 1, 4 і 5 частини першої статті 4 цього Закону, проводити звірення сум нарахування та сплати ними єдиного внеску;

8) надавати Пенсійному фонду інформацію про узгодження результатів перевірок в частині достовірності поданих відомостей про осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню, у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом";

14) доповнити статтею 141 такого змісту:

"Стаття 141. Обов’язки Пенсійного фонду та його територіальних органів

1. Пенсійний фонд та його територіальні органи зобов’язані:

1) надавати на безоплатній основі інформацію з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру органам доходів і зборів, фондам загальнообов’язкового державного соціального страхування, органам праці та соціального захисту в порядку, визначеному Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування;

2) забезпечувати своєчасне внесення відомостей до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

3) здійснювати контроль за достовірністю відомостей, поданих до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру;

4) надавати безоплатно на вимогу застрахованих осіб інформацію, що міститься на їх персональних облікових картках у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру";

15) статтю 15 виключити;

16) у статті 16:

у назві слова "загальнообов’язкового державного соціального страхування" виключити;

абзац перший частини першої викласти в такій редакції:

"1. Державний реєстр створюється для забезпечення";

частину третю викласти в такій редакції:

"3. Ведення реєстру страхувальників Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру здійснюється на підставі положення, що затверджується Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

17) у статті 17:

частини першу - третю викласти в такій редакції:

"1. Інформація з Державного реєстру використовується з додержанням вимог Закону України "Про інформацію" виключно для потреб, визначених цим Законом та законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування, а також для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та для обміну інформацією з Централізованим банком даних з проблем інвалідності.

2. Між центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом, що ведуть Державний реєстр, та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюється обмін інформацією на безоплатній основі в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

3. Пенсійний фонд та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, здійснюють обмін інформацією з Державного реєстру та Централізованого банку даних з проблем інвалідності у порядку, встановленому Пенсійним фондом спільно із зазначеним центральним органом виконавчої влади";

після частини третьої доповнити новою частиною такого змісту:

"4. Інформація з Державного реєстру надається на запит органів праці та соціального захисту населення для призначення всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у порядку та за формою, встановленими Пенсійним фондом спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері соціального захисту населення".

У зв’язку з цим частини четверту і п’яту вважати відповідно частинами п’ятою і шостою;

частину п’яту викласти в такій редакції:

"5. Інформація з Державного реєстру надається на запит платників єдиного внеску та/або застрахованих осіб у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом за погодженням з фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

18) у частині першій статті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

"1. Джерелами формування Державного реєстру є відомості, що надходять до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду від";

абзац сьомий викласти в такій редакції:

"органів доходів і зборів та уповноважених суб’єктів для обліку даних Єдиного державного демографічного реєстру";

19) у статті 19:

частину першу доповнити абзацом другим такого змісту:

"Реєстр страхувальників формує та веде центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів, Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування";

у пункті 1 частини другої слова "ідентифікаційний код" замінити словами "податковий номер", а слова "Пенсійним фондом за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення" замінити словами "центральним органом державної влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, та Пенсійним фондом";

доповнити частиною третьою такого змісту:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, оприлюднює на власному офіційному веб-сайті дані з реєстру страхувальників про взяття на облік страхувальника та його клас професійного ризику виробництва у встановленому";

20) частину першу статті 20 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд, користувачами цього реєстру є органи доходів і зборів та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування";

21) у статті 21:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд забезпечують захист інформації Державного реєстру відповідно до законодавства";

22) назву розділу VI викласти в такій редакції:

"Розділ VI
ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ ДОХОДІВ І ЗБОРІВ, ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ ТА ФОНДІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У СФЕРІ ЗБОРУ ТА ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ЗБІР ТА ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ";

23) статтю 23 викласти в такій редакції:

"Стаття 23. Повноваження Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування

1. На виконання своїх повноважень Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування мають право безоплатно отримувати від органів доходів і зборів відомості про суми надходжень від сплати єдиного внеску, фінансових санкцій та суми коштів, перерахованих на їхні рахунки, а в разі виявлення розбіжностей - письмову інформацію про причини таких розбіжностей.

2. Пенсійний фонд та фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування зобов’язані:

1) надавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, відомості про свої рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, для перерахування на них страхових коштів та завчасно повідомляти про зміну таких рахунків;

2) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, Пенсійний фонд, фонди загальнообов’язкового державного соціального страхування здійснюють обмін інформацією у випадках, передбачених цим Законом. Порядок здійснення такого обміну визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, спільно з Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування";

24) у статті 24:

у частині першій слова "органі Пенсійного фонду" замінити словами "органі доходів і зборів", а слова "у Пенсійному фонді України" - словами "в органі доходів і зборів";

у частині другій:

в абзаці першому слова "правлінням Пенсійного фонду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

в абзаці другому слова "органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

25) у статті 25:

у частині першій слова "органами Пенсійного фонду" замінити словами "органами доходів і зборів та органами Пенсійного фонду";

у частині четвертій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"4. Орган доходів і зборів у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, надсилає платникам єдиного внеску, які мають недоїмку, вимогу про її сплату";

в абзаці третьому слово "робочих" замінити словом "календарних";

абзац четвертий викласти в такій редакції:

"У разі незгоди з розрахунком суми недоїмки платник єдиного внеску узгоджує її з органом доходів і зборів шляхом оскарження вимоги про сплату єдиного внеску в адміністративному або судовому порядку";

після абзацу четвертого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

"Скарга на вимогу про сплату єдиного внеску подається до органу доходів і зборів вищого рівня у письмовій формі протягом десяти календарних днів, що настають за днем отримання платником єдиного внеску вимоги про сплату єдиного внеску, з повідомленням про це органу доходів і зборів, який прийняв вимогу про сплату єдиного внеску.

Орган доходів і зборів, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 30 календарних днів, наступних за днем отримання скарги, на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Якщо протягом цього строку вмотивоване рішення органом доходів і зборів не надсилається платнику єдиного внеску, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску.

Порядок узгодження сум недоїмки з єдиного внеску встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий - сьомий вважати відповідно абзацами восьмим - десятим;

абзаци восьмий та дев’ятий викласти в такій редакції:

"У разі якщо згоди з органом доходів і зборів не досягнуто, платник єдиного внеску зобов’язаний сплатити суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею протягом десяти календарних днів з дня надходження рішення відповідного органу доходів і зборів або оскаржити вимогу до органу доходів і зборів вищого рівня чи в судовому порядку.

У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня надходження вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з органом доходів і зборів, не оскаржив вимогу в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти робочих днів з дня надходження узгодженої вимоги, орган доходів і зборів надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби вимогу про сплату недоїмки";

в абзаці десятому слова "в абзаці шостому" замінити словами "в абзаці дев’ятому", а слова "територіальний орган Пенсійного фонду" - словами "орган доходів і зборів";

у частині п’ятій слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині одинадцятій:

в абзаці першому слова "Територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "Орган доходів і зборів";

у пункті 3 слова "територіальним органом Пенсійного фонду" замінити словами "органом доходів і зборів";

пункт 4 виключити;

у частині дванадцятій:

в абзаці першому слова "Органи Пенсійного фонду" замінити словами "Органи доходів і зборів";

у пункті 1 слова "органів Пенсійного фонду" замінити словами "органів доходів і зборів";

в абзаці другому частини тринадцятої слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

у частині чотирнадцятій:

абзац перший викласти в такій редакції:

"14. Про нарахування пені та застосування штрафів, передбачених цим Законом, посадова особа органу доходів і зборів у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, за погодженням з Пенсійним фондом, приймає рішення, яке протягом трьох робочих днів надсилається платнику єдиного внеску";

в абзаці другому слова "органів Пенсійного фонду" та "органу Пенсійного фонду" замінити відповідно словами "органів доходів і зборів" та "органу доходів і зборів";

перше речення абзацу третього викласти в такій редакції:

"Оскарження рішення органу доходів і зборів про застосування фінансових санкцій зупиняє перебіг строку їх сплати до винесення органом доходів і зборів вищого рівня та/або центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, або судом рішення у справі";

доповнити абзацом четвертим такого змісту:

"Порядок, строки та процедура оскарження вимоги про сплату єдиного внеску поширюються на оскарження рішень органу доходів і зборів щодо нарахування пені та застосування штрафів";

у частині п’ятнадцятій:

в абзаці першому слова "територіального органу Пенсійного фонду" замінити словами "органу доходів і зборів";

в абзаці другому слова "територіальний орган Пенсійного фонду" замінити словами "орган доходів і зборів";

частини вісімнадцяту та дев’ятнадцяту виключити;

26) у частині третій статті 26:

абзац перший викласти в такій редакції:

"3. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійний фонд, його органи та посадові особи за розголошення інформації про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків, визначених цим Законом, несуть відповідальність згідно із законом";

в абзаці другому слова "органами Пенсійного фонду", "Пенсійного фонду" та "органом Пенсійного фонду" замінити відповідно словами "органами доходів і зборів" та "органом доходів і зборів";

27) в абзаці другому пункту 3 розділу VIII "Прикінцеві та перехідні положення" слова "центральним органом виконавчої влади, що реалізує єдину державну податкову політику" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

103. У Законі України "Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 21, ст. 144):

1) частину другу статті 13 викласти в такій редакції:

"2. Розподіл повноважень, передбачених частиною першою цієї статті, між органами доходів і зборів визначається законодавством";

2) частину другу статті 38 викласти в такій редакції:

"2. Рішення про призупинення митного оформлення продукції приймає орган доходів і зборів";

3) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

104. У частині п’ятій статті 13 Закону України "Про загальну безпечність нехарчової продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 22, ст. 145; із змінами, внесеними Законом України від 16 жовтня 2012 року № 5463-VI) слова "митних органів" замінити словами "органів доходів і зборів".

{Пункт 105 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

106. У пункті 21 частини першої статті 5 Закону України "Про судовий збір" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87, № 21, ст. 204) слова "Державна податкова служба України, Державна митна служба України" замінити словами "органи доходів і зборів".

107. В абзаці шостому частини першої статті 13 Закону України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 19-20, ст. 179) слово "митних" замінити словами "органів доходів і зборів".

108. У тексті Закону України "Про Фонд державного майна України" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 28, ст. 311) слова "центральним органом державної податкової служби" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

109. У частині третій статті 23 Закону України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1) слова "органах державної податкової служби" замінити словами "органах доходів і зборів".

110. У Законі України "Про морські порти України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 7, ст. 65):

1) у частині другій статті 11 слова "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

2) у тексті Закону слова "митний орган" в усіх відмінках і числах замінити словами "орган доходів і зборів" у відповідному відмінку і числі.

111. В абзаці сімнадцятому частини другої статті 9 Закону України "Про особливості приватизації вугледобувних підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 8, ст. 66) слова "органу державної податкової служби" замінити словами "органу доходів і зборів".

{Пункт 112 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1700-VII від 14.10.2014}

113. У тексті статті 8 Закону України "Про виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 19-20, ст. 187) слова "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "митні органи України" та "митні органи" в усіх відмінках замінити словами "органи доходів і зборів" у відповідному відмінку.

114. У тексті Закону України "Про індустріальні парки" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 22, ст. 212) слова "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері митної справи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику".

115. Пункт 18 частини другої статті 22 Закону України "Про зайнятість населення" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 24, ст. 243) викласти в такій редакції:

"18) проводять розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплати матеріального забезпечення в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері соціальної політики, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійним фондом України. Таке розслідування здійснюється шляхом звіряння даних, зазначених у документах страхувальника, з базою даних центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, та Пенсійного фонду України, а у разі потреби - шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників".

116. В абзаці другому частини другої статті 14 Закону України "Про державні лотереї в Україні" слова "органів державної податкової служби" замінити словами "органів доходів і зборів".

117. У пункті 8 частини другої статті 4 і пункті 8 частини першої статті 6 Закону України "Про аграрні розписки" слова "органи державної податкової служби" замінити словами "органи доходів і зборів".

118. У Законі України від 6 грудня 2012 року № 5518-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування податків і зборів":

1) в абзаці п’ятому підпункту 6 пункту 5 розділу I та абзаці другому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" цифри "2014" замінити цифрами "2015";

2) в абзаці третьому пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" цифри та слово "1 липня 2014" замінити цифрами та словом "1 січня 2015".

119. Абзац третій пункту 1 розділу II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 21, ст. 208) виключити.

120. У Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113):

1) у назві і тексті статті 5 слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної бюджетної політики" у відповідному відмінку;

2) у частині четвертій статті 7 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику";

3) у статті 10 слова "Головна державна податкова інспекція України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику", а слова "Міністерство фінансів України" та "місцеві фінансові органи" виключити.

{Пункт 121 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2473-VIII від 21.06.2018}

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про Дисциплінарний статут митної служби України" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467; 2013 р., № 14, ст. 89; із змінами, внесеними Законом України від 2 жовтня 2012 року № 5316-VI).

3. Процедури адміністрування, які здійснюють органи доходів і зборів, встановлені цим Законом, поширюються на періоди до набрання чинності цим Законом.

Заходи адміністрування органами доходів і зборів здійснюються не раніше дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи".

Органи Пенсійного фонду України продовжують адмініструвати єдиний внесок у частині завершення процедур такого адміністрування.

Договори про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладені з органами Пенсійного фонду України до дня набрання чинності цим Законом, діють до закінчення строку дії таких договорів.

4. Пенсійний фонд України протягом десяти днів з дня набрання чинності цим Законом передає центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, реєстр страхувальників станом на дату набрання чинності цим Законом.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, формує новий реєстр страхувальників на підставі даних, отриманих із Пенсійного фонду України, відомостей, отриманих із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а також інформаційного фонду єдиного банку даних про платників податків - юридичних осіб та Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

5. Встановити, що суми єдиного внеску, які надійшли на рахунки територіальних органів Пенсійного фонду України, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах для зарахування таких сум, підлягають перерахуванню на відповідні рахунки органів доходів і зборів, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, та його територіальних органах.

Копії виписок про надходження таких коштів, надані органами Пенсійного фонду України відповідним органам доходів і зборів, є підставою для здійснення ними обліку в картках особових рахунків платників єдиного внеску.

6. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
4 липня 2013 року
№ 406-VII


  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: