open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

18.07.2013  № 999


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2013 р.
за № 1624/24156

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 224 від 23.02.2017}

Про Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 648-р "Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Порядок затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію (додається).

2. Управлінню енергоринку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Голова
Антимонопольного комітету України


Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України

М.Ю. Бродський
В.П. Цушко
С.М. Чех
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
18.07.2013  № 999


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 вересня 2013 р.
за № 1624/24156

ПОРЯДОК
затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2004 року № 648-р «Про заходи щодо реконструкції та модернізації теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей у період до 2020 року» (далі - План реконструкції) з урахуванням Порядку підготовки та фінансування проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України від 24 травня 2006 року № 183, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 червня 2006 року за № 701/12575 (далі - Порядок підготовки та фінансування проектів).

1.2. Цей Порядок визначає умови і процедуру затвердження та коригування інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію, що продається в Оптовий ринок електричної енергії України.

1.3. Цей Порядок не застосовується при виконанні зобов'язань з повернення інвестицій, залучених на фінансування проектів реконструкції енергоблоків та іншого обладнання теплових електростанцій (далі - ТЕС) відповідно до міжнародних договорів України або якщо процедура їх повернення визначена окремим рішенням Кабінету Міністрів України.

1.4. У цьому Порядку наведені терміни вживаються в таких значеннях:

графік реконструкції енергоблоків - графік реконструкції та/або технічного переоснащення (модернізації) енергоблоків ТЕС, який визначає очікувані терміни початку та закінчення фізичної реалізації проектів реконструкції, затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

екологічні заходи проекту реконструкції - заходи з впровадження устаткування, метою функціонування якого є зниження негативного впливу забруднювальних речовин на навколишнє середовище, які виникають у результаті виробничої діяльності ТЕС;

експертиза - експертиза проектної документації об'єктів реконструкції, технічного переоснащення об'єктів виробничого призначення на таких стадіях проектування, як техніко-економічне обґрунтування, техніко-економічний розрахунок, ескізний проект, проект, робочий проект, яка проводиться експертними організаціями, які відповідають критеріям, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування, та інформація про які оприлюднюється на його офіційному веб-сайті;

інвестиції - всі види фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів, що використовуються для реалізації проекту реконструкції;

інвестиційна складова - кошти, що враховуються як складова в тарифах на електричну енергію, що формуються згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України, які мають бути використані для повернення кредитів та інвестицій і погашення облігацій, кошти від яких використані з метою виконання плану реконструкції;

компанія - енергогенеруюча компанія, до складу якої входять ТЕС;

платіж на зменшення - платіж щодо величини зменшення платежу компанії, що встановлюється відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України;

поточний рахунок із спеціальним режимом використання - рахунок, відкритий компанією в уповноваженому банку і призначений виключно для надходження коштів інвестиційної складової для повернення інвестицій, використаних для реалізації проекту реконструкції;

проект реконструкції - проект реконструкції та/або технічного переоснащення (модернізації) енергоблоків та іншого обладнання ТЕС, які передбачені у Плані реконструкції;

проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об’ємно-планувальні, архітектурні, технічні, технологічні рішення, а також кошториси об’єктів будівництва відповідно до діючих будівельних норм України;

пусконалагоджувальна організація - суб’єкт господарювання, який відповідно до законодавства здійснює роботи з пуску, налагодження, удосконалення технології та експлуатації ТЕС і електричних мереж;

сертифікат/декларація - документ, що засвідчує готовність об’єкта реконструкції до експлуатації;

системний оператор - державне підприємство, яке виконує функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління об’єднаною енергетичною системою України відповідно до рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

стадія "Проект" - проектна документація проекту реконструкції на стадії проекту, розроблена відповідно до законодавства;

стадія "ТЕО" - проектна документація проекту реконструкції на стадії техніко-економічного обґрунтування, розроблена відповідно до законодавства;

фізична реалізація проекту реконструкції - виконання будівельно-монтажних та налагоджувальних робіт, дату фактичного початку та закінчення яких підтверджено центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

II. Умови затвердження інвестиційної складової

2.1. Питання щодо затвердження інвестиційної складової розглядається НКРЕ у разі виконання компанією таких умов:

дотримання умов, процедури підготовки та фінансування інвестиційних проектів реконструкції/модернізації ТЕС, які визначені Порядком підготовки та фінансування проектів;

строк реалізації та вартість проекту реконструкції не перевищує показники, визначені у Плані реконструкції;

строк до початку фізичної реалізації проекту реконструкції, який визначений графіком реконструкції енергоблоків, не перевищує 24 місяці.

2.2. Розрахунок величини затвердження або коригування інвестиційної складової здійснюється, виходячи з принципів рівномірності нарахування інвестиційної складової.

2.3. Співвідношення відсотків повернення інвестицій, залучених з метою фінансування проекту реконструкції, за рахунок власних коштів компанії та коштів інвестиційної складової визначається відповідно до Порядку підготовки та фінансування проектів та затверджується НКРЕ.

2.4. Фактична тривалість реалізації проекту реконструкції визначається, виходячи з дати отримання сертифіката/декларації.

2.5. Розмір інвестиційної складової не може перевищувати суму коштів, що складається із 80% від кошторисної вартості заходів проекту реконструкції, які не пов’язані з екологічними заходами проекту, та 95% від кошторисної вартості екологічних заходів проекту реконструкції, визначених у проектно-кошторисній документації проекту реконструкції на стадії "ТЕО" або стадії "Проект".

2.6. Строк, на який нараховується інвестиційна складова, не може бути меншим трьох років після введення об’єкта реконструкції в експлуатацію.

III. Затвердження інвестиційної складової

3.1. Затвердженню інвестиційної складової передує розгляд питання про погодження НКРЕ можливості затвердження інвестиційної складової.

3.2. Для отримання погодження можливості затвердження інвестиційної складової компанія надає до НКРЕ лист, у якому викладено суть намірів з реалізації проекту реконструкції, звіт (позитивний) за результатами проведеної експертизи стадії "ТЕО" або стадії "Проект" (при двостадійному проектуванні) та письмове погодження центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, стадії "ТЕО" та/або стадії "Проект" відповідно до Порядку підготовки та фінансування проектів із зазначенням основних техніко-економічних показників, які будуть досягнуті після реалізації проекту реконструкції і строків реалізації проекту реконструкції.

Після опрацювання зазначених документів НКРЕ протягом 20 календарних днів з дня їх отримання розглядає питання щодо погодження можливості затвердження інвестиційної складової на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, за результатами якого приймається протокольне рішення.

3.3. Погодження НКРЕ можливості затвердження інвестиційної складової є приводом для компанії розпочати фінансування проекту реконструкції.

3.4. У разі відмови у погодженні можливості затвердження інвестиційної складової НКРЕ письмово повідомляє про це компанію з наданням відповідних обґрунтувань.

3.5. Для розгляду питання щодо затвердження величини інвестиційної складової компанія надає до НКРЕ матеріали, визначені в Порядку підготовки та фінансування проектів, а також:

у разі залучення коштів шляхом розміщення облігацій - інформацію щодо випуску та розміщення облігацій;

ув’язані між собою зведені графіки фінансування та реалізації проекту реконструкції;

інформацію про очікувані строки початку та закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції (терміни виведення з експлуатації та включення в мережу) відповідно до графіка реконструкції енергоблоків;

інформацію про очікуваний термін завершення реалізації проекту реконструкції (отримання сертифіката/декларації);

документи про підтвердження здійснення оплати робіт, послуг та обладнання у розмірі, не меншому квартальної величини фінансування проекту реконструкції відповідно до графіка фінансування;

документ, що підтверджує схвалення/затвердження проектної документації відповідно до вимог законодавства України.

3.6. У разі надання неповного пакета документів НКРЕ залишає питання без розгляду, про що повідомляється компанія протягом 3 днів з дня прийняття рішення.

3.7. Після опрацювання отриманих документів НКРЕ протягом 20 календарних днів з дня їх отримання розглядає питання про затвердження інвестиційної складової на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, за результатами якого приймається рішення, що оформлюється постановою НКРЕ.

3.8. Інвестиційна складова затверджується за періодами з урахуванням графіка виплат за інвестиційними зобов’язаннями та очікуваного строку прийняття об’єкта реконструкції в експлуатацію, виходячи з принципів рівномірності нарахування інвестиційної складової.

3.9. При розрахунку величини інвестиційної складової кошти, витрачені для фінансування розробки проектно-кошторисної документації інвестиційного проекту на стадії "ТЕО" та стадії "Проект" (при двостадійному проектуванні), не враховуються.

3.10. Не пізніше ніж за 6 місяців до закінчення фізичної реалізації проекту реконструкції компанія зобов’язана надати НКРЕ затверджену проектну документацію відповідно до вимог законодавства України.

3.11. У разі надання затвердженої проектної документації з порушенням строку, передбаченого пунктом 3.10 цього розділу, НКРЕ розглядає питання щодо зупинення нарахування інвестиційної складової. Після надання проектної документації НКРЕ розглядає питання щодо відновлення нарахування інвестиційної складової.

3.12. Після отримання затвердженої проектної документації НКРЕ може розглянути питання щодо уточнення величини інвестиційної складової.

Прийняття рішень НКРЕ щодо уточнення величини інвестиційної складової здійснюється за процедурою, визначеною цим розділом.

3.13. Кошти інвестиційної складової щомісяця перераховуються на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання.

3.14. Датою завершення реалізації проекту реконструкції є дата введення об’єкта в експлуатацію, що підтверджується сертифікатом/декларацією про готовність об’єкта до експлуатації.

3.15. Якщо сталася затримка реалізації проекту реконструкції не з вини компанії, у тому числі під впливом подій, на які компанія не мала можливості вплинути під час реалізації проекту реконструкції, компанія може звернутися до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, з проханням прийняти рішення стосовно продовження терміну реалізації проекту реконструкції.

У разі прийняття вищезазначеного рішення центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, НКРЕ на своєму засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, розглядає питання стосовно продовження періоду, на який нараховується інвестиційна складова.

3.16. У разі обмеженості коштів, що можуть бути використані як інвестиційна складова, та неможливості одночасного затвердження інвестиційних складових за всіма проектами реконструкції, за якими були надані необхідні документи, НКРЕ повідомляє центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, про зазначену ситуацію.

IV. Коригування інвестиційної складової

4.1. Питання щодо коригування інвестиційної складової розглядається на засіданні НКРЕ, яке проводиться у формі відкритого слухання, за результатами якого приймається рішення, що оформлюється постановою.

4.2. Протягом усього періоду, на який нараховується інвестиційна складова, сума коштів нарахованої станом на відповідну звітну дату інвестиційної складової не може перевищувати суму коштів наростаючим підсумком, витрачених на реалізацію проекту реконструкції, відповідно до квартальних звітів.

У разі невиконання зазначеної умови НКРЕ розглядає питання стосовно зупинення нарахування інвестиційної складової.

Для розгляду питання стосовно відновлення нарахування інвестиційної складової компанія надає НКРЕ документальне підтвердження здійснення оплати робіт, послуг та обладнання на суму, яка перевищує величину інвестиційної складової у розмірі, не меншому її квартальної величини.

4.3. Якщо через 24 місяці після початку періоду нарахування інвестиційної складової, яка була встановлена після прийняття цього Порядку, компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції, НКРЕ на засіданні, яке проводиться у формі відкритого слухання, розглядає причини затримки фізичної реалізації проекту реконструкції, за результатами якого може прийняти рішення стосовно зупинення нарахування інвестиційної складової до початку фізичної реалізації проекту реконструкції, але не довше ніж на 12 місяців. У разі якщо через 36 місяців після початку нарахування інвестиційної складової компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції, НКРЕ розглядає питання про встановлення платежу на зменшення на величину, що дорівнює розміру місячної величини інвестиційної складової. Вищезазначений платіж буде нараховуватись до вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції.

Якщо компанія не розпочала фізичну реалізацію проекту реконструкції відповідно до графіка реконструкції енергоблоків, інвестиційна складова за яким була затверджена до прийняття цього Порядку, НКРЕ зупиняє нарахування інвестиційної складової до початку фізичної реалізації проекту реконструкції, але не довше ніж на 12 місяців. Після цього НКРЕ встановлює платіж на зменшення на величину, що дорівнює розміру місячної величини інвестиційної складової. Вищезазначений платіж буде нараховуватись до вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції.

Якщо затримка початку фізичної реалізації проекту реконструкції сталася через заборону на здійснення фізичної реалізації проекту реконструкції, виходячи з мережевих та балансових обмежень, підтверджених рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, та системним оператором, нарахування інвестиційної складової не зупиняється, а строк її нарахування коригується на період затримки початку фізичної реалізації інвестиційного проекту. Строк затримки при цьому не повинен перевищувати 24 місяці. Після 24 місяців НКРЕ розглядає питання стосовно зупинення нарахування інвестиційної складової.

Рішення щодо відновлення нарахування інвестиційної складової та скасування нарахування платежу на зменшення розглядається НКРЕ на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, після початку фізичної реалізації інвестиційного проекту.

4.4. Якщо фактична кошторисна вартість реалізації проекту реконструкції менша, ніж кошторисна вартість на стадії "Проект", то розмір інвестиційної складової зменшується після завершення реалізації цього проекту. Розмір інвестиційної складової розраховується відповідно до Порядку підготовки та фінансування проектів та з урахуванням фактичної кошторисної вартості реалізації проекту реконструкції.

4.5. У разі збільшення фактичної кошторисної вартості проекту реконструкції порівняно з вартістю на стадії "Проект" при тристадійному проектуванні або на стадії "Проект" після його коригування при двостадійному проектуванні додаткове фінансування здійснюється у повному обсязі за рахунок власних коштів компанії.

4.6. При недотриманні компанією строку реалізації проекту реконструкції НКРЕ зупиняє нарахування інвестиційної складової до отримання сертифіката/декларації та після отримання його/її коригує інвестиційну складову на величину, яка розраховується таким чином:

1) якщо строк затримки перевищує 6 місяців, то

ΔIтр=0,1хІпр,

де

ΔIтр

-

сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі затримки терміну реалізації проекту реконструкції, грн;


Іпр

-

величина інвестиційної складової, яка розрахована з урахуванням вимог цього Порядку від кошторисної вартості реалізації проекту реконструкції на стадії "Проект", грн;

2) якщо строк затримки перевищує 9 місяців, то

ΔIтр=0,2хІпр.

4.7. Після надання компанією до НКРЕ сертифіката/декларації НКРЕ на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, приймає рішення щодо відновлення нарахування скоригованої інвестиційної складової.

4.8. Якщо строк затримки перевищує 12 місяців, то НКРЕ розглядає питання щодо встановлення платежу на зменшення на величину, що дорівнює розміру місячної величини інвестиційної складової, який буде нараховуватись до вилучення суми коштів, які були нараховані як інвестиційна складова для відповідного проекту реконструкції.

4.9. Значення встановленої потужності, діапазону регулювання навантаження енергоблоку, рівня питомих витрат умовного палива та концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах котлів ТЕС, отримані за результатами реалізації проекту реконструкції, підтверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі.

4.10. У разі недосягнення компанією основних проектних техніко-економічних показників проекту реконструкції, визначених проектною документацією на стадії "Проект", таких як:

встановлена потужність, МВт;

діапазон регулювання, МВт;

питомі витрати умовного палива, г/кВт•год;

концентрація забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах котлів ТЕС, мг/нм3.

4.11. НКРЕ на засіданні, що проводиться у формі відкритого слухання, розглядає питання щодо коригування величини інвестиційної складової у бік її зменшення.

4.12. Величина коригування інвестиційної складової (I, грн) розраховується таким чином:

I=Iп+Iдм+Iпв+Iпл,

якщо значення I0, то I=0,

де

Iп

-

сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі відмінності значення встановленої потужності, отриманої за результатами реалізації проекту реконструкції, порівняно з визначеним та погодженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, показником встановленої потужності на стадії "Проект", грн;


Iдм

-

сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової, у разі відмінності значення діапазону регулювання навантаження енергоблока, отриманого за результатами реалізації проекту реконструкції, порівняно з визначеним на стадії "Проект" та погодженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, показником різниці між встановленою потужністю та мінімальною потужністю відповідної нижньої межі діапазону регулювання навантаження енергоблоку, грн;


Iпв

-

сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі відмінності значення рівня питомих витрат умовного палива, отриманого за результатами реалізації проекту реконструкції, порівняно з визначеним на стадії "Проект" та погодженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, показником рівня питомих витрат умовного палива, грн;


Iпл

-

сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі відмінності значень концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах котлів ТЕС, отриманих за результатами реалізації проекту реконструкції, порівняно з визначеним на стадії "Проект" та погодженим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, показником, грн.

4.13. Сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі відмінності значення встановленої потужності (Iп), отриманої за результатами реконструкції та модернізації, порівняно з визначеним на стадії "Проект" показником встановленої потужності, розраховується таким чином:

Iп=(Іпрек)х0,3х(1-Р21),

де

Іек

-

частина величини інвестиційної складової, яка спрямована на повернення коштів, що використані для упровадження екологічних заходів проекту реконструкції на стадії "Проект", грн;


Р1

-

встановлена потужність енергоблока після реконструкції, визначена на стадії "Проект", МВт;


Р2

-

фактична встановлена потужність енергоблока після реконструкції/модернізації, МВт;

якщо (Р21)=0±1% від заданого проектом показника, то Iп=0;

якщо значення Iпп

=0.

4.14. Сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі відхилення значення діапазону регулювання навантаження енергоблока (Iдм), отриманого за результатами реалізації проекту реконструкції, порівняно з визначеним на стадії "Проект" діапазоном регулювання, розраховується таким чином:

Iдм=(Іпрек)х0,3х(1-ΔР2/ΔР1),

де

ΔР1

-

діапазон регулювання навантаження енергоблока після реконструкції, визначений на стадії "Проект", МВт;


ΔР2

-

фактичний діапазон регулювання навантаження енергоблока після реконструкції/модернізації, МВт;

якщо (ΔР2-ΔР1)=0±10% від заданого проектом показника, то Iдм=0;

якщо значення Iдмдм=0.

4.15. Сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі відхилення значення рівня питомих витрат умовного палива (Iпв), отриманих за результатами реалізації проекту реконструкції, порівняно з визначеним на стадії "Проект" рівнем питомих витрат умовного палива, розраховується таким чином:

Iпв=(Іпрек)х0,3х(В21-1),

де

В1

-

питомі витрати умовного палива на номінальній потужності, номінальних параметрах та проектному паливі після реконструкції, визначені на стадії "Проект", г/кВт•год;


В2

-

питомі витрати умовного палива на номінальній потужності, номінальних параметрах та проектному паливі після реконструкції, визначені відповідно до графіків питомих витрат умовного палива, які затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, г/кВт•год;

якщо (В12)=0±2% від заданого проектом показника, то Iпв=0;

якщо значення Iпвпв=0.

4.16. Сума коштів, на яку коригується величина інвестиційної складової у разі відхилення значень концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах котлів ТЕС (Iпл), отриманих за результатами реалізації проекту реконструкції, порівняно з визначеним на стадії "Проект", розраховується таким чином:

Iплекх(Кпл2пл1)/(Кплпл1),

де

Іек

-

величина інвестиційної складової, розрахована тільки з урахуванням екологічних заходів проекту реконструкції на стадії "Проект", грн;


Кпл

-

фактичний рівень концентрації неорганічного пилу енергоблока до реконструкції та модернізації, мг/нм3;


Кпл1

-

рівень концентрації неорганічного пилу енергоблока після реконструкції, визначений на стадії "Проект", мг/нм3;


Кпл2

-

фактичний рівень концентрації неорганічного пилу енергоблока після реконструкції, мг/нм3;

якщо (Кпл1пл2)=0±15% від заданого проектом показника, то Iпл=0;

якщо значення Iплпл=0.

4.17. У разі залучення коштів шляхом розміщення облігацій компаній за умови розміщення облігацій не в повному обсязі, передбаченому умовами розміщення, НКРЕ може змінити розмір інвестиційної складової у бік зменшення.

4.18. Компанія може звернутися до НКРЕ щодо зупинення або відновлення дії інвестиційної складової та її коригування.

V. Надання інформації НКРЕ

5.1. Компанія у строки, визначені Порядком підготовки та фінансування проектів, надає НКРЕ інформацію стосовно реалізації проекту реконструкції.

5.2. У разі ненадання компанією у визначені строки інформації щодо реалізації проекту реконструкції або надання недостовірної інформації НКРЕ повідомляє компанію про необхідність надання відповідної достовірної інформації.

Відповідна інформація надається компанією протягом 10 днів з дня її письмового повідомлення.

У разі ненадання зазначеної інформації НКРЕ розглядає питання щодо коригування строку нарахування або розміру інвестиційної складової.

5.3. Компанія надає НКРЕ сертифікат/декларацію не пізніше ніж через 7 місяців після завершення фізичної реалізації проекту реконструкції.

Об’єкт вважається виведеним із фізичної реалізації проекту реконструкції у дослідно-промислову експлуатацію за умови безперервної роботи протягом не менше 72 годин, про що компанія має письмово повідомити НКРЕ.

5.4. Протягом 3 місяців після завершення реалізації проекту реконструкції компанія надає до НКРЕ:

інформацію про фактичну загальну кошторисну вартість реалізації проекту реконструкції з виділенням кошторисної вартості екологічних заходів інвестиційного проекту (у разі їх упровадження);

інформацію про фактичне виконання робіт з реалізації проекту реконструкції;

інформацію про надходження і використання коштів, залучених для реалізації проекту реконструкції, коштів, використаних на повернення кредитів, викуп та погашення облігацій компанії або інших інвестицій, за рахунок інвестиційної складової та власних коштів;

документально підтверджений графік залучення коштів для реалізації проекту реконструкції та коштів, що підлягають поверненню.

5.5. Протягом 4 місяців після завершення реалізації проекту реконструкції компанія надає до НКРЕ:

технічні акти про перемаркування енергоблока, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

інформацію про діапазон регулювання (МВт), що підтверджено пусконалагоджувальною організацією та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі;

нормативні енергетичні характеристики енергоблока, затверджені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, в тому числі графіки питомих витрат умовного палива (г/кВт•год);

інформацію стосовно концентрації забруднювальних речовин у відхідних димових газах котлів ТЕС (мг/нм3) - у разі впровадження устаткування, що призводить до зниження концентрації забруднювальних речовин (неорганічного пилу) у відхідних димових газах.

5.6. Не пізніше ніж за 6 місяців до завершення періоду, на який нараховано інвестиційну складову, компанія повинна надати остаточний звіт про реалізацію проекту реконструкції з наданням документального підтвердження здійснення повної оплати за всіма договорами на постачання обладнання та виконання робіт щодо зазначеного проекту реконструкції, а також цільового використання інвестицій.

У разі невиконання компанією зазначеної вимоги НКРЕ розглядає питання щодо нарахування компанії платежу на зменшення у розмірі, що відповідає сумі коштів, на яку не була здійснена оплата за постачання обладнання та (або) виконання робіт у межах кошторисної вартості проектної документації на стадії "Проект".

Заступник начальника
управління енергоринкуР. Машляківський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: