open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Координаційний центр з надання правової допомоги

НАКАЗ

30.08.2013  № 35

Деякі питання прийняття та оброблення центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомлень про випадки затримання осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Координаційного
центру з надання правової допомоги
№ 33 від 25.12.2014}

З метою удосконалення порядку діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, відповідно до пункту 5 частини першої статті 14 Закону України "Про безоплатну правову допомогу", підпункту 1 пункту 12, підпункту 5 пункту 13, пункту 15, підпункту 9 пункту 17 Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Тимчасовий порядок дій уповноважених службових осіб (чергових) центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі надходження телефонних та письмових повідомлень про випадки затримання осіб від суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, близьких родичів та членів їх сімей, що додається.

2. Затвердити Зміни до деяких наказів Координаційного центру з надання правової допомоги, що додаються.

3. Директорам центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги ознайомити з цим наказом під розпис уповноважених службових осіб центрів (чергових) та забезпечити його виконання.

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора Координаційного центру з надання правової допомоги В. Баєва.

5. Цей наказ набирає чинності з 6 вересня 2013 року.

Директор

А. Вишневський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Координаційного центру
з надання правової допомоги
30.08.2013  № 35

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
дій уповноважених службових осіб (чергових) центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі надходження телефонних та письмових повідомлень про випадки затримання осіб від суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, близьких родичів та членів їх сімей

1. Цей Тимчасовий порядок визначає дії уповноважених службових осіб (чергових) центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центри) щодо опрацювання телефонних та письмових повідомлень від суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, близьких родичів та членів їх сімей, перелік яких визначено пунктом 1 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, про випадки затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину або в адміністративному порядку (далі - затримання осіб).

2. Центр розглядає телефонні або письмові повідомлення про випадки затримання осіб, що надходять безпосередньо від осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину, осіб, до яких застосовано адміністративне затримання, близьких родичів чи членів сімей таких осіб (далі - заявники) або направляються з іншого центру. Розгляд повідомлень здійснюється центрами відповідно до їх компетенції, що визначається територією відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на якій центр здійснює свою діяльність, та за умови наявності всіх відомостей, обов'язковість отримання яких визначена цим Тимчасовим порядком.

3. При надходженні повідомлення черговий центру з'ясовує такі відомості:

ступінь родинного зв'язку заявника із затриманою особою, його прізвище, ім'я та по батькові, адреса зареєстрованого або фактичного місця проживання, номер контактного телефону (обов'язково, якщо заявником не є затримана особа);

прізвище, ім'я та по батькові, дата народження затриманої особи (обов'язково);

місце, дата і час затримання (обов'язково);

підстави затримання особи (якщо це відомо заявнику);

найменування органу, службова особа якого здійснила затримання, його поштова адреса, посада (звання), прізвище, ім'я та по батькові такої особи (якщо це відомо заявнику).

4. За наявності всіх відомостей, отримання яких є обов'язковим, та за умови, що надання безоплатної вторинної правової допомоги затриманій особі ще не розпочато на підставі іншого повідомлення, внесеного до журналу реєстрації повідомлень про затримання осіб або журналу реєстрації телефонних і письмових повідомлень про випадки затримання осіб, що надійшли від суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, близьких родичів та членів їх сімей, черговий центру негайно вносить їх до журналу реєстрації телефонних і письмових повідомлень про випадки затримання осіб, що надійшли від суб'єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, близьких родичів та членів їх сімей.

5. Після реєстрації повідомлення черговий центру здійснює перевірку інформації про затримання особи шляхом підготовки і направлення від імені центру факсограми на адресу відповідного регіонального або міжрегіонального органу внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства доходів і зборів, Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України або до старшої у місці розташування охоронюваного об'єкта посадової особи воєнізованої служби охорони, в якій містяться відомості, передбачені абзацами третім і четвертим (обов'язково) та шостим (за наявності) пункту 3 цього Тимчасового порядку, і прохання протягом однієї години після надсилання факсограми шляхом надсилання факсограми у відповідь спростувати інформацію про затримання особи або підтвердити таку інформацію та забезпечити повідомлення центру про випадок затримання особи відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363.

Про всі встановлені випадки порушень вимог частини четвертої статті 213 Кримінального процесуального кодексу України центр зобов'язаний невідкладно повідомити відповідних прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, керівників головних управлінь, управлінь Міністерства внутрішніх справ в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі чи інших органів досудового розслідування, юрисдикція якого поширюється на відповідну адміністративно-територіальну одиницю, а також Координаційний центр.

6. Після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги, у тому числі якщо таке призначення відбулося до надходження повідомлення від заявника, черговий центру невідкладно інформує про це телефоном заявника, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.

7. Якщо внаслідок проведеної перевірки інформацію про затримання особи було спростовано, черговий центру телефоном інформує про це заявника. У випадку подальшого отримання повідомлення про затримання особи відповідно до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1363, черговий центру після призначення адвоката для надання затриманій особі безоплатної вторинної правової допомоги невідкладно інформує про це телефоном заявника, зазначивши номер доручення центру, прізвище, ім'я та по батькові адвоката і його номер телефону.

8. Якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції центру, черговий центру інформує про це заявника та після реєстрації всіх відомостей, отримання яких є обов'язковим, негайно направляє їх електронною поштою на адресу чергового відповідного центру і телефонує такому черговому з метою підтвердження факту отримання відповідної інформації.

9. Якщо з'ясувати всі відомості, отримання яких є обов'язковим, неможливо, черговий центру інформує телефоном заявника про залишення повідомлення без розгляду.ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Координаційного центру
з надання правової допомоги
30.08.2013  № 35

ЗМІНИ
до деяких наказів Координаційного центру з надання правової допомоги

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Координаційного центру з надання правової допомоги № 33 від 25.12.2014}

2. У наказі Координаційного центру з надання правової допомоги від 31 січня 2013 року № 2 "Питання прийняття та оброблення телефонних дзвінків, що надходять на телефонні лінії системи безоплатної вторинної правової допомоги":

1) у Порядку прийняття та оброблення уповноваженою службовою особою центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги вхідних телефонних дзвінків, що надходять на лінії системи безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженому цим наказом:

у пункті 2 розділу I "Загальні положення" слова "систему IP-телефонії" замінити словами "комплексну інформаційно-аналітичну систему забезпечення надання безоплатної правової допомоги";

пункти 1, 3 і 4 розділу II "Прийняття, оброблення та/або переадресація вхідних телефонних дзвінків, що надходять до територіального центру" викласти у такій редакції:

"1. Уповноважена службова особа територіального центру (черговий) забезпечує прийняття вхідних телефонних дзвінків, що надходять на лінії Системи відповідного центру.

Прийняття черговим вхідного телефонного дзвінка супроводжується таким обов'язковим текстом: "Безоплатна правова допомога у кримінальному процесі. Черговий (ім'я та прізвище чергового). Слухаю Вас!". Використання іншого тексту, крім обов'язкового, при прийнятті телефонного дзвінка забороняється.";

"3. У разі надходження до територіального центру вхідного телефонного дзвінка з питань, що належать до його компетенції, уповноважена службова особа центру (черговий) діє відповідно до Типової інструкції уповноваженої службової особи центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (чергового), до Порядку інформування центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб або відповідно до Тимчасового порядку дій уповноважених службових осіб (чергових) центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі надходження телефонних повідомлень та письмових звернень про випадки затримання осіб від фізичних осіб.

4. У разі надходження до територіального центру телефонного повідомлення від фізичної особи про затримання іншої особи, яке стосується компетенції іншого територіального центру, уповноважена службова особа центру (черговий) діє відповідно до Тимчасового порядку дій уповноважених службових осіб (чергових) центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі надходження телефонних повідомлень та письмових звернень про випадки затримання осіб від фізичних осіб. У разі надходження до територіального центру дзвінка з інших питань, які стосуються компетенції іншого територіального центру, уповноважена службова особа центру (черговий) здійснює його переведення до відповідного центру.";

2) додаток 3 до цього наказу викласти у такій редакції:


"Додаток 3
(у редакції наказу Координаційного
центру з надання правової допомоги
30.08.2013 № 35

Графік чергування
центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Період чергування

Назва чергового центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

Перелік резервних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги

З 1 по 28 лютого

Тернопільський обласний центр

Рівненський обласний центр

З 1 по 31 березня

Івано-Франківський обласний центр

Тернопільський обласний центр

З 1 по 30 квітня

Сумський обласний центр

Івано-Франківський обласний центр

З 1 по 31 травня

Закарпатський обласний центр

Сумський обласний центр

З 1 по 30 червня

Севастопольський міський центр

Закарпатський обласний центр

З 1 по 31 липня

Хмельницький обласний центр

Севастопольський міський центр

З 1 по 31 серпня

Чернівецький обласний центр

Хмельницький обласний, Севастопольський міський, Закарпатський обласний центри

З 1 по 30 вересня

Житомирський обласний центр

Чернівецький, Хмельницький обласні, Севастопольський міський центри

З 1 по 31 жовтня

Черкаський обласний центр

Житомирський, Чернівецький, Хмельницький обласні центри

З 1 по 30 листопада

Волинський обласний центр

Черкаський, Житомирський, Чернівецький обласні центри

З 1 по 31 грудня

Рівненський обласний центр

Волинський, Черкаський, Житомирський обласні центри

".

{Текст взято з сайту Координаційного центру з надання правової допомоги http://legalaid.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: