open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо припинення норм законів, схвалених 16 січня 2014 року

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 17, ст.593)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) статтю 122 викласти в такій редакції:

"Стаття 122. Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину, порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, правил перевезення вантажів, буксирування транспортних засобів, зупинки, стоянки, проїзду пішохідних переходів, ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах, а так само порушення встановленої для транспортних засобів заборони рухатися тротуарами чи пішохідними доріжками, -

тягнуть за собою накладення штрафу від п’ятнадцяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення водіями транспортних засобів правил проїзду перехресть, зупинок транспортних засобів загального користування, проїзд на заборонний сигнал світлофора або жест регулювальника, порушення правил обгону і зустрічного роз’їзду, безпечної дистанції або інтервалу, розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил руху автомагістралями, користування зовнішніми освітлювальними приладами або попереджувальними сигналами при початку руху чи зміні його напрямку, використання цих приладів та їх переобладнання з порушенням вимог відповідних стандартів, користування водієм під час руху транспортного засобу засобами зв’язку, не обладнаними технічними пристроями, що дозволяють вести перемови без допомоги рук (за винятком водіїв оперативних транспортних засобів під час виконання ними невідкладного службового завдання), а так само порушення правил навчальної їзди, -

тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти п’яти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на п’ятдесят кілометрів на годину, ненадання переваги в русі транспортним засобам аварійно-рятувальних служб, швидкої медичної допомоги, пожежної охорони, міліції, що рухаються з увімкненими спеціальними світловими або звуковими сигнальними пристроями, ненадання переваги маршрутним транспортним засобам, у тому числі порушення правил руху і зупинки на смузі для маршрутних транспортних засобів, а так само порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху або загрозу безпеці руху, -

тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порушення, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, що спричинили створення аварійної обстановки, а саме: примусили інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів щодо забезпечення особистої безпеки або безпеки інших громадян, що підтверджені фактичними даними, а саме: поясненнями особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, свідків, показань технічних приладів та засобів фото- і відеоспостереження та іншими документами, -

тягнуть за собою накладення штрафу від сорока до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року";

2) у статті 126:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу від тридцяти до тридцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

3) у статті 164:

у частині першій:

в абзаці першому слова "а також здійснення діяльності інформаційного агентства без його державної реєстрації, після припинення його діяльності або з ухиленням від перереєстрації за наявності передбачених для цього законом підстав" виключити;

в абзаці другому слова "від шестисот до тисячі" замінити словами "від двадцяти до ста";

в абзаці другому частини другої слова "від тисячі до двох тисяч" замінити словами "від ста до п’ятисот";

4) у статті 1851:

частину першу викласти в такій редакції:

"Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій -

тягне за собою попередження або накладення штрафу від десяти до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

в абзаці другому частини другої слова "від двохсот п’ятдесяти до п’ятисот" замінити словами "від двадцяти до ста";

частини третю та четверту виключити;

5) у статті 1852:

абзац перший після слова "Надання" доповнити словами  "посадовими особами";

абзац другий викласти в такій редакції:

"тягне за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

6) абзац другий частини першої статті 1853 викласти в такій редакції:

"тягнуть за собою накладення штрафу від двадцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

7) в абзаці другому частини першої статті 1856 слова "від вісімдесяти до ста" замінити словами "від двадцяти до п’ятдесяти";

8) у статті 1858:

в абзаці другому частини першої слова "від сімдесяти до ста" замінити словами "від двадцяти до сорока";

частину третю виключити;

9) у статті 1887:

в абзаці першому слова "або рішень щодо обмеження чи поновлення доступу абонентів операторів телекомунікацій до ресурсів мережі Інтернет" виключити;

в абзаці другому слова "від двохсот до чотирьохсот" замінити словами "від ста до трьохсот";

10) абзац перший частини першої статті 18831 після слів "законодавства про криптографічний" доповнити словами "та технічний";

11) статтю 18843 виключити;

12) у статті 221:

слова та цифри "частинами четвертою і п’ятою статті 122" замінити словами та цифрами "частиною четвертою статті 122";

слова та цифри "частинами другою та третьою статті 126" виключити;

цифри "18843" виключити;

13) у статті 222:

у частині першій слова та цифри "статті 1241, 125, частина перша статті 126" замінити словом та цифрами "статті 1241-126";

у пункті 2 частини другої після слова та цифр "статтею 1241" доповнити словами та цифрами "частинами другою і третьою статті 126";

14) частину другу статті 254 викласти в такій редакції:

"Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності";

15) у статті 255:

у пункті 1:

в абзаці другому:

слова та цифри "частини четверта та п’ята статті 122" замінити словами та цифрами "частини третя і четверта статті 122";

слова та цифри "частини друга та третя статті 126" виключити;

в абзаці "органів Служби безпеки України":

цифри "18843" виключити;

слова "крім правопорушень щодо невиконання норм і вимог криптографічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення її конфіденційності, цілісності і доступності" замінити словами та цифрою "крім пункту 9 частини першої";

в абзаці "органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України" слова "(крім правопорушень щодо невиконання норм і вимог технічного захисту секретної інформації, внаслідок чого виникає реальна загроза порушення її конфіденційності, цілісності і доступності)" виключити;

у пункті 2 слова та цифри "частини перша і друга статті 1851, стаття 1865" замінити цифрами "1851, 1865";

включити пункт 71 такого змісту:

"71) судовий розпорядник (стаття 1853)";

16) перше речення частини третьої статті 256 викласти в такій редакції:

"У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це";

17) у  частині четвертій статті 258 слова "У разі складення протоколу він" замінити словами "Цей протокол";

18) у частині першій статті 2652 слова та цифри "частиною п’ятою статті 122" виключити;

19) частину третю статті 2772 виключити.

2. У частині четвертій статті 74 Господарського процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):

у третьому реченні слова "вирішується цим судом" замінити словами "вирішується судом";

четверте та п’яте речення виключити.

3. У Кримінальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131):

1) у статті 109:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк";

2) статті 1101 та 1511 виключити;

3) у статті 162:

в абзаці першому частини першої слова "блокування до них доступу" виключити;

у частині другій:

в абзаці першому слова "групою осіб" виключити;

в абзаці другому слово "шести" замінити словом "п’яти";

4) у статті 194:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

в абзаці другому частини другої слово "п’яти" замінити словом "трьох";

5) абзац другий частини першої статті 279 викласти в такій редакції:

"карається штрафом від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років";

6) абзац другий статті 293 викласти в такій редакції:

"караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців";

7) в абзаці другому частини першої статті 294 слово "десяти" замінити словом "восьми";

8) у статті 295:

в абзаці першому слова "блокування доступу до житла, будівель, споруд чи іншого володіння осіб, підприємств, установ чи організацій" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років";

9) у статті 296:

в абзаці другому частини другої слова "позбавленням волі на той самий строк" замінити словами "позбавленням волі на строк до чотирьох років";

в абзаці другому частини третьої слово "шести" замінити словом "п’яти";

10) у статті 341:

абзац другий частини першої викласти в такій редакції:

"караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

частину другу виключити;

11) у статті 342:

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк від трьох до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років";

абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:

"караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років";

12) у статті 343:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу чи працівника державної виконавчої служби з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконного рішення -

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до трьох місяців";

в абзаці другому частини другої слова "або позбавленням волі на строк до трьох років" виключити;

13) у статті 345:

у частині першій:

в абзаці першому слова "або членів сім’ї" виключити;

абзац другий викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

у частині другій:

в абзаці першому слова "його близьким родичам або членам сім’ї" замінити словами "чи його близьким родичам";

абзац другий викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк";

в абзаці першому частини третьої слова "його близьким родичам або членам сім’ї" замінити словами "або його близьким родичам";

14) у частині першій статті 347:

в абзаці першому слова "його близьким родичам або членам сім’ї" замінити словами "чи його близьким родичам";

абзац другий викласти в такій редакції:

"караються штрафом від п’ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п’яти років";

15) у статті 348:

в абзаці першому слова "його близьких родичів або членів сім’ї" замінити словами "чи його близьких родичів";

в абзаці другому слово "восьми" замінити словом "дев’яти";

16) в абзаці першому статті 349 слова "їхніх близьких родичів або членів сім’ї" замінити словами "чи їх близьких родичів";

17) статті 3613, 3614 і 3621 виключити;

18) у статті 376:

частину першу викласти в такій редакції:

"1. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення -

карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців";

в абзаці другому частини другої слово "чотирьох" замінити словом "трьох";

19) у статті 377:

у частині першій:

в абзаці першому слова "щодо їхніх близьких родичів або членів сім’ї" замінити словами "щодо їх близьких родичів";

абзац другий викласти в такій редакції:

"карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк";

в абзаці першому частин другої та третьої слова "присяжному, їхнім близьким родичам або членам сім’ї" замінити словами "присяжному або їх близьким родичам";

абзац другий частини другої викласти в такій редакції:

"карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до шести років";

20) в абзаці першому частини першої статті 378 слова "присяжному, їхнім близьким родичам або членам сім’ї" замінити словами "присяжному або їх близьким родичам";

21) в абзаці першому статті 379 слова "присяжного, їхніх близьких родичів або членів сім’ї" замінити словами "присяжного або їх близьких родичів";

22) в абзаці першому статті 380 слова "їхніх близьких родичів або членів сім’ї" замінити словами "членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів";

23) у статті 382:

у частині першій:

в абзаці першому слова "чи підлягають негайному виконанню" виключити;

в абзаці другому слова "від двох до чотирьох" замінити словами "до трьох";

в абзаці другому частини другої слова "від двох до п’яти" замінити словами "до п’яти".

4. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):

1) у частині третій статті 162:

у третьому реченні слова "вирішується цим судом" замінити словами "вирішується судом";

четверте та п’яте речення виключити;

2) друге речення частини першої статті 292 виключити;

3) частину третю статті 294 виключити;

4) частину третю статті 324 виключити;

5) частину третю статті 325 виключити.

5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

1) у частині другій статті 134:

у третьому реченні слова "вирішується цим судом" замінити словами "вирішується судом";

четверте та п’яте речення  виключити;

2) друге речення частини третьої статті 169 виключити;

3) у статті 182:

частину другу викласти в такій редакції:

"2. Позовна заява, яка надійшла в день проведення заходів, визначених частиною першою цієї статті, або після цього, залишається без розгляду";

у частині четвертій слова "двадцяти чотирьох годин після надходження позовної заяви, а в разі надходження позовної заяви" замінити словами "трьох днів після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження";

абзац другий частини сьомої виключити.

6. У Податковому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112):

1) у пункті 1.1 статті 1 слова "а також в інших сферах, у тому числі" замінити словом "зокрема";

2) підпункт 14.1.371 пункту 14.1 статті 14 виключити;

3) у статті 157:

у підпункті "г" пункту 157.1 слова "крім громадських об’єднань, що виконують функції іноземного агента" виключити;

у підпункті 157.11 слова "або якщо неприбуткова організація є громадським об’єднанням, що виконує функції іноземного агента" виключити.

7. У Кримінальному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., №№ 9-13, ст. 88):

1) у частині шостій статті 36 слова "начальники головних управлінь, управлінь та їх заступники" виключити;

2) пункт 7 частини другої статті 52 виключити;

3) у першому реченні частини восьмої статті 135 слова "а в разі проживання такої особи за кордоном - не пізніше ніж за сім днів" виключити;

4) частину четверту статті 139 виключити;

5) у частині другій статті 216 цифри "1101" та "3613, 3614, 3621" виключити;

6) у статті 232:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 232. Проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування";

у частині першій слова "інші процесуальні дії" виключити;

7) друге речення частини дев’ятої статті 290 виключити;

8) у пункті 3 частини четвертої статті 291 слова та цифри "або підтвердження їх отримання підозрюваним у порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу, у разі якщо здійснюється заочне кримінальне провадження" виключити;

9) у частині першій статті 293 речення "У разі здійснення заочного кримінального провадження зазначені документи вручаються в порядку, передбаченому статтею 5232 цього Кодексу" виключити;

10) пункт 9 частини першої статті 303 виключити;

11) частину другу статті 323 виключити;

12) у частині четвертій статті 330:

у другому реченні слова "вирішується цим судом" замінити словами "вирішується судом";

третє та четверте речення  виключити;

13) у першому реченні частини першої статті 335 слова "(за відсутності підстав для здійснення заочного кримінального провадження)" виключити;

14) у частині четвертій статті 349 слова та цифри "випадків, передбачених статтею 381 та главою 411 цього Кодексу" замінити словами та цифрами "випадку, передбаченого статтею 381 цього Кодексу";

15) абзац третій частини третьої статті 395 виключити;

16) абзац другий частини четвертої статті 405 виключити;

17) у пункті 3 частини другої статті 412 слова та цифри "та главою 411" виключити;

18) у пункті 1 частини першої статті 477 слова та цифри "статтею 1511 (наклеп)" виключити;

19) главу 411 виключити.

8. У пункті 13 частини першої статті 10 Закону України "Про міліцію" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20 із наступними змінами) слова "видавати в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України, дозволи на використання під час масових заходів форменого одягу, що повторює або схожий на формений одяг працівників правоохоронних органів чи військовослужбовців, а також на встановлення для проведення зборів, мітингів, вуличних походів чи демонстрацій конструкцій, палаток чи інших малих архітектурних форм, предметів чи конструкцій, що використовуватимуться як сцена, звукопідсилювальної апаратури" виключити.

9. Друге речення частини десятої статті 5 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 277; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII) виключити.

10. Частину восьму статті 361 Закону України "Про прокуратуру" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793 із наступними змінами) виключити.

11. У Законі України "Про Службу безпеки України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382 із наступними змінами):

1) пункти 71-718 статті 24 виключити;

2) пункти 21-29 частини першої статті 25 виключити.

12. У Законі України "Про державний захист суддів, працівників апарату суду і працівників правоохоронних органів" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 50; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII):

1) назву викласти в такій редакції:

"Закон України
Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Завдання Закону

Цей Закон встановлює систему особливих заходів державного захисту працівників суду і правоохоронних органів від перешкоджання виконанню покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав, а так само від посягань на життя, здоров’я, житло і майно зазначених осіб та їх близьких родичів у зв’язку із службовою діяльністю цих працівників";

3) частину другу статті 2 викласти в такій редакції:

"2. Близькі родичі, які відповідно до цього Закону підлягають захисту, - це батьки, дружина (чоловік), діти, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, посягання на життя, здоров’я, житло і майно яких перешкоджає виконанню працівниками суду і правоохоронних органів покладених на них законом обов’язків і здійсненню наданих прав";

4) у пункті "г" частини першої статті 3 слова "судді, працівника апарату суду чи працівника правоохоронного органу" замінити словом "працівника";

5) у другому реченні частини першої статті 6 слова "відповідних бюджетів" замінити словами "місцевого бюджету";

6) у статті 12 слова "працівника правоохоронного органу" замінити словами "іншого правоохоронного органу";

7) пункт "а" частини другої статті 13 викласти в такій редакції:

"а) заява працівника або його близького родича";

8) пункт "г" статті 14 викласти в такій редакції:

"г) голова суду - щодо захисту працівників відповідного суду та інших органів, зазначених у статті 2 цього Закону, та їх близьких родичів";

9) у пункті "г" частини першої статті 15 слова "суддів та" виключити;

10) у першому реченні частини першої статті 16 слова "з дня одержання такої заяви (повідомлення)" виключити;

11) у статті 24:

назву викласти в такій редакції:

"Стаття 24. Контроль і нагляд за виконанням законодавства про захист працівників суду і правоохоронних органів";

у частині першій слова "Рада суддів України" замінити словами "Голова Верховного Суду України";

12) у тексті Закону:

слова "судді, працівники апарату суду і працівники правоохоронних органів" в усіх відмінках замінити словами "працівники суду і правоохоронних органів" у відповідному відмінку;

слова "суддя, працівник апарату суду або працівник правоохоронного органу" в усіх відмінках замінити словами "працівник суду або правоохоронного органу" у відповідному відмінку;

слова "близький родич, член сім’ї" в усіх відмінках і числах замінити словами "близький родич" у відповідному відмінку і числі.

13. У Законі України "Про телекомунікації" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 12, ст. 155 із наступними змінами):

1) у частині першій статті 1 термін "ідентифікаційна телекомунікаційна картка" виключити;

2) пункт 231 частини першої статті 18 виключити;

3) у статті 39:

пункт 182 частини першої виключити;

в абзаці першому частини другої слово та цифри "пунктів 2, 10, 11, 12, 15, 17" замінити словом та цифрами "пунктів 1, 2, 10, 11, 12, 15, 17";

у частині четвертій слова "Оператори телекомунікацій (провайдери, у користуванні яких знаходяться телекомунікаційні мережі) зобов’язані за власні кошти закуповувати та встановлювати" замінити словами "Оператори телекомунікацій зобов’язані за власні кошти встановлювати";

4) пункт 11 частини другої статті 63 виключити.

14. У Законі України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII):

1) частину третю статті 5 виключити;

2) у частині першій статті 29 слова "ресурси мережі Інтернет" виключити.

15. Пункт 46 частини третьої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами) виключити.

16. Пункт 9 частини першої статті 8 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" (Відомості Верховної Ради України, 2005 p., № 16, ст. 265; 2006 р., № 18, ст. 155; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII) виключити.

17. Абзац шостий частини першої статті 3 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах" (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 347; 2009 р., № 24, ст. 296; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII) виключити.

18. У Законі України "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258 із наступними змінами):

1) у частину першу статті 1 включити абзац п’ятий такого змісту:

"об’єкт інформаційної діяльності - інженерно-технічна споруда (приміщення), де здійснюється діяльність, пов’язана з інформацією, що підлягає захисту";

2) у частину першу статті 16 включити пункти 8, 14, 21, 32, 33 такого змісту:

"8) упровадження комплексних систем захисту інформації на об’єктах інформаційної діяльності та в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах закордонних дипломатичних установ України";

"14) погодження та здійснення контролю за виконанням технічних завдань на проектування, будівництво і реконструкцію особливо важливих об’єктів, розробку зразків військової та спеціальної техніки, у процесі експлуатації або застосування яких збирається, обробляється, зберігається, передається чи приймається інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом";

"21) участь у межах своїх повноважень у погодженні питань щодо розміщення на території України дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав";

"32) видача атестата відповідності комплексних систем захисту інформації інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем, із застосуванням яких обробляється інформація, яка є власністю держави, або інформація з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, вимогам нормативних документів з питань технічного захисту інформації;

33) здійснення у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, державного контролю за дотриманням умов експлуатації комплексних систем захисту інформації, які пройшли державну експертизу та на які видано атестат відповідності";

у пункті 16 слова "(крім порядку і вимог технічного захисту інформації)" виключити;

пункт 17 викласти в такій редакції:

"17) видача та реєстрація відповідно до вимог законодавства ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, встановлення порядку видачі та видача органам державної влади дозволу на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб, а також здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов та умов проведення робіт для власних потреб";

у пункті 20 слова "та вжиття відповідних заходів для криптографічного захисту інформації" замінити словами "та вжиття відповідних заходів для захисту інформації";

3) у частині першій статті 17:

пункт 3 після слів "криптографічного та технічного захисту інформації" доповнити словами "яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом";

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації, а також дозволів на проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб органам державної влади";

пункт 7 після слова "криптографічного" доповнити словами "та/або технічного";

пункт 19 викласти в такій редакції:

"19) проводити планову та позапланову перевірку додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері криптографічного та технічного захисту інформації на підприємствах, в установах і організаціях, а також умов проведення робіт з технічного захисту інформації для власних потреб в органах державної влади";

включити пункт 20 такого змісту:

"20) зупиняти дію або скасовувати в установленому порядку атестати відповідності на комплексні системи захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах";

4) у тексті Закону слова "криптографічного захисту інформації" замінити словами "криптографічного та технічного захисту інформації".

19. У Законі України "Про судоустрій і статус суддів" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 41-45, ст. 529; 2013 р., № 25, ст. 247, № 37, ст. 490; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII):

1) частину сьому статті 127 виключити;

2) статтю 134 викласти в такій редакції:

"Стаття 134. Державний захист суддів та членів їхніх сімей

1. Судді, члени їхніх сімей та їх майно перебувають під особливим захистом держави. Органи внутрішніх справ зобов’язані вживати необхідних заходів для забезпечення безпеки судді, членів його сім’ї, збереження їхнього майна, якщо від судді надійде відповідна заява.

2. Вчинені у зв’язку із службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров’я, знищення чи пошкодження його майна, погроза вбивством, насильством чи пошкодженням майна судді, образа чи наклеп на нього, а також посягання на життя і здоров’я близьких родичів судді (батьків, дружини, чоловіка, дітей), погроза їм вбивством, пошкодженням майна тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом.

3. Суддя має право на забезпечення засобами захисту, які йому надаються органами внутрішніх справ";

3) у пункті 10 частини першої статті 146 слова "забезпечує функціонування системи відеоспостереження у приміщеннях судів та на прилеглих до них територіях" виключити;

4) у статті 153:

у другому реченні частини першої слова "а також у взаємодії з органами внутрішніх справ підтримання громадського порядку в суді, припинення проявів неповаги до суду та охорону приміщень суду" виключити;

частину шосту виключити;

5) у частині першій статті 154 слово "цілодобову" виключити.

20. У Законі України "Про виконавче провадження" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142; 2013 р., № 23, ст. 224; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII):

1) у частині першій статті 18:

у пункті 3 слова "для фізичних осіб - платників податків, крім випадку ухвалення постанови про накладення на особу адміністративного стягнення за неповагу до суду" замінити словами "для фізичних осіб - платників податків";

абзац восьмий виключити;

2) друге речення абзацу другого частини другої статті 25 виключити.

21. У Законі України "Про громадські об’єднання" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 1, ст. 1; із змінами, внесеними законами України від 16 січня 2014 року № 721-VII та від 28 січня 2014 року № 732-VII):

1) частину шосту статті 1 виключити;

2) у частині першій статті 4 слова "здійснення екстремістської діяльності" виключити;

3) у статті 10:

третє речення частини другої виключити;

у частині десятій слова "крім громадського об’єднання, що виконує функції іноземного агента" виключити;

4) у статті 12:

у частині першій слова "а також громадське об’єднання, що виконує функції іноземного агента" виключити;

пункт 5 частини третьої виключити;

у частині четвертій слова та цифри "в пунктах 3, 4 і 5" замінити словами та цифрами "в пунктах 3 і 4";

5) у статті 14:

у назві слова "набуття статусу громадського об’єднання, що виконує функції іноземного агента" виключити;

абзац другий частини другої виключити;

6) у статті 20:

пункт 8 частини другої виключити;

у частині третій слова та цифри "у пунктах 2-6, 8" замінити словами та цифрами "у пунктах 2-6";

абзац другий частини дев’ятої виключити;

7) пункт 1 частини першої статті 21 викласти в такій редакції:

"1) вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі)";

8) частини четверту-шосту статті 23 виключити;

9) перше речення частини першої статті 28 викласти в такій редакції:

"1. Громадське об’єднання може бути заборонено судом за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації в разі виявлення ознак порушення громадським об’єднанням вимог статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону";

10) частину четверту статті 30 викласти в такій редакції:

"4. Діяльність відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації може бути заборонена в судовому порядку у разі порушення таким відокремленим підрозділом положень статей 36, 37 Конституції України, статті 4 цього Закону, положень інших законів, якими встановлюються обмеження щодо утворення і діяльності громадських об’єднань в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров’я населення або захисту прав і свобод інших людей, за позовом уповноваженого органу з питань реєстрації".

22. У Регламенті Верховної Ради України, затвердженому Законом України "Про Регламент Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., №№ 14-17, ст. 133 із наступними змінами):

1) частину четверту статті 218 викласти в такій редакції:

"4. Подання, що не відповідає вимогам цієї статті, Голова Верховної Ради України повертає відповідно Генеральному прокуророві України або Голові Верховного Суду України, про що повідомляє Верховну Раду на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради";

2) частину першу статті 219 викласти в такій редакції:

"1. Голова Верховної Ради України пропонує народному депутату, щодо якого внесено подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, подати протягом п’яти днів письмові пояснення комітету, до предмета відання якого належать питання регламенту, і доручає зазначеному комітету надати висновок щодо подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата згідно із законом";

3) у статті 220:

у назві слова "на затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції" замінити словами "на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт";

перше речення частини першої викласти в такій редакції:

"1. Комітет, якому доручено надати висновок щодо питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт, відповідно до закону визначає достатність, законність і обґрунтованість подання, законність одержання доказів, зазначених у поданні, і встановлює наявність відповідних скарг";

частину другу викласти в такій редакції:

"2. У засіданнях комітету бере участь Генеральний прокурор України (виконувач обов’язків Генерального прокурора України), якщо подання внесено Генеральним прокурором України, або Голова Верховного Суду України (виконувач обов’язків Голови Верховного Суду України), якщо подання внесено Головою Верховного Суду України";

частину четверту після слів "вмотивованим висновком комітету" доповнити словами "відповідно Генеральному прокуророві України або";

4) у статті 221:

у частині першій слова "у визначений нею день, але не пізніше п’яти днів з дня його внесення, а подання про затримання чи арешт судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції -" замінити  словами  "затримання  чи  арешт  судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції у визначений нею день, але";

у частині другій слова "а щодо судді Конституційного Суду України, судді суду загальної юрисдикції - також про" виключити;

у частині третій:

у пункті 1 слова "(визначеному ним заступнику Генерального прокурора України)" виключити;

у пункті 2 слова "(уповноваженому ним представнику)" виключити;

частину четверту викласти в такій редакції:

"4. Якщо на пленарному засіданні Верховної Ради буде встановлено, що особа, стосовно якої внесено подання, відмовляється від дачі пояснень, Верховна Рада розглядає питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання чи арешт без її пояснень";

частину десяту виключити.

II. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Відповідно до статей 8 та 58 Конституції України правовідносини, що виникли чи змінилися відповідно до положень законодавчих актів України, змінених цим Законом, припиняються не пізніш як з моменту набрання чинності цим Законом та не мають юридичних наслідків.

3. Відповідно до вимог статей 8, 19, 124 Конституції України органам державної влади, іншим суб’єктам владних повноважень привести свої рішення, включаючи судові рішення, прийняті чи змінені на підставі законодавчих актів України, змінених цим Законом, у відповідність з положеннями законодавчих актів у редакції цього Закону.

Виконуючий обов'язки
Президента України,
Голова Верховної Ради
УкраїниО.ТУРЧИНОВ

м. Київ
23 лютого 2014 року
№ 767-VII


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: