open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 25 березня 2014 р. № 81
Київ

Про вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг

З метою вдосконалення державної політики регулювання цін на природний газ і тарифів на теплову енергію та забезпечення посилення соціального захисту населення під час оплати житлово-комунальних послуг Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” здійснювати формування ресурсу природного газу, що використовується для потреб населення та суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих, що використовують його для виробництва та надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води, за рахунок обсягів газу власного видобутку та імпортованого природного газу.

3. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики:

1) здійснювати визначення роздрібних цін на природний газ для потреб населення та за погодженням з Міністерством економічного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів граничного (максимального) рівня ціни природного газу для суб’єктів господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочних (модульних) котелень, установлених на дахові та прибудованих, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води, за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води виходячи з єдиної середньозваженої закупівельної ціни на природний газ як товар залежно від його походження (газ власного видобутку та імпортований);

2) установити з 1 травня 2014 р. роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, диференційовані залежно від річного обсягу та видів споживання, з урахуванням таких граничних (максимальних) рівнів цін:

за умови, що обсяг споживання природного газу:

- не перевищує 2500 куб. метрів на рік, - 1197 гривень за 1 тис. куб. метрів;

- не перевищує 6000 куб. метрів на рік, - 1965 гривень за 1 тис. куб. метрів;

- перевищує 6000 куб. метрів на рік, - 4011 гривень за 1 тис. куб. метрів;

у разі використання природного газу для приготування їжі та/або підігріву води у багатоквартирних будинках - 1299 гривень за 1 тис. куб. метрів;

3) установити протягом 2015-2016 років роздрібні ціни на природний газ, що використовується для потреб населення, диференційовані залежно від річного обсягу та видів споживання, на економічно обґрунтованому рівні, які забезпечать повне відшкодування єдиної середньозваженої закупівельної ціни на природний газ як товар, визначеної відповідно до пункту 2 цієї постанови;

4) збільшити граничний (максимальний) рівень ціни на природний газ, що реалізується суб’єктам господарювання, які виробляють теплову енергію, у тому числі блочним (модульним) котельням, установленим на дахові та прибудованим (виходячи з обсягу природного газу, що використовується для виробництва та надання населенню послуг з опалення та постачання гарячої води, за умови ведення такими суб’єктами окремого приладового та бухгалтерського обліку тепла і гарячої води (з урахуванням податку на додану вартість, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для суб’єктів господарювання усіх форм власності, який справляється у розмірі 2 відсотків, тарифів на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом):

з 1 травня 2015 р. - на 40 відсотків;

з 1 травня 2016 р. - на 20 відсотків;

з 1 травня 2017 р. - на 20 відсотків;

5) у разі перегляду будь-яких складових роздрібних та граничних цін на природний газ (податок на додану вартість, збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для суб’єктів господарювання усіх форм власності, тарифи на послуги з транспортування, розподілу і постачання природного газу за регульованим тарифом, ціна газу як товару) забезпечити коригування встановлених роздрібних та граничних цін на природний газ.

4. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, та органам місцевого самоврядування:

переглянути до 1 травня 2014 р. встановлені ними тарифи для суб’єктів господарювання, які реалізують теплову енергію для потреб населення, надають послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню, збільшуючи їх з урахуванням витрат зазначених суб’єктів господарювання на придбання природного газу, обчисленого виходячи із встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, граничного (максимального) рівня ціни на природний газ, що реалізується для зазначених суб’єктів, в середньому на 40 відсотків;

застосовувати переглянуті тарифи, зазначені в абзаці другому цього пункту, з 1 липня 2014 р.;

забезпечити подальше впорядкування тарифів для суб’єктів господарювання, які реалізують теплову енергію для потреб населення, надають послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води населенню, з урахуванням зміни витрат на придбання природного газу, обчисленого виходячи із встановленого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, граничного (максимального) рівня ціни на природний газ відповідно до підпункту 4 пункту 3 цієї постанови.

5. Установити, що:

ціни, встановлені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, відповідно до підпункту 1 пункту 3 цієї постанови, застосовуються з одночасним наданням Національній акціонерній компанії “Нафтогаз України” з державного бюджету компенсації різниці між цінами закупівлі та реалізації природного газу;

починаючи з 2017 року державне регулювання цін на природний газ та тарифів на теплову енергію для потреб населення здійснюється виходячи з поетапного досягнення рівня повного відшкодування витрат, пов’язаних з видобутком вітчизняного природного газу, до рівня витрат, пов’язаних із закупівлею природного газу на зовнішніх ринках, та вартості альтернативних видів палива.

6. Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів підготувати та подати до 2 квітня 2014 р. в установленому порядку Кабінетові Міністрів України пропозиції про внесення змін до актів законодавства щодо надання на період до встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги централізованого опалення і постачання гарячої води повноважень Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, щодо встановлення тарифів на зазначені послуги.

7. Міністерству соціальної політики, Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерству енергетики та вугільної промисловості подати у двотижневий строк Кабінетові Міністрів України узгоджені пропозиції щодо забезпечення захисту найбільш вразливих верств населення під час оплати житлово-комунальних послуг в умовах удосконалення державної політики регулювання цін на природний газ та тарифів на теплову енергію.

8. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2014 р. № 81

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Правилах надання населенню послуг з газопостачання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 грудня 1999 р. № 2246 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 50, ст. 2446; 2004 р., № 16, ст. 1101; 2006 р., № 27, ст. 1965, № 50, ст. 3321; 2007 р., № 44, ст. 1796; 2008 р., № 29, ст. 926; 2010 р., № 13, ст. 614; 2012 р., № 11, ст. 403, № 15, ст. 545):

1) пункт 2 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

“багатоквартирний будинок - житловий будинок, що має окрему поштову адресу і в якому розташовано дві чи більше квартири;”.

У зв’язку з цим абзаци другий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами третім - дев’ятнадцятим;

2) у пункті 10:

абзац перший після слів “обсягів споживання” доповнити словами “та/або видів (напрямів) споживання”;

абзац третій після цифр і слів “2500 куб. метрів” доповнити словами “, за винятком споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках та використовують природний газ для приготування їжі та/або підігріву води”;

доповнити пункт після абзацу двадцять п’ятого новим абзацом такого змісту:

“Для споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках та використовують природний газ для приготування їжі та/або підігріву води, перерахунок оплати вартості використаного природного газу у попередньому році не здійснюється.”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять шостий - сороковий вважати відповідно абзацами двадцять сьомим - сорок першим;

3) абзац дев’ятнадцятий пункту 32 після слова “Правил” доповнити словами “, за винятком споживачів, які проживають у багатоквартирних будинках та використовують природний газ для приготування їжі та/або підігріву води”.

2. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1729 “Про забезпечення споживачів природним газом” (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2347; 2006 р., № 10, ст. 616, № 50, ст. 3321; 2007 р., № 4, ст. 149, № 81, ст. 3009; 2008 р., № 12, ст. 298; 2009 р., № 72, ст. 2484, № 91, ст. 3071; 2010 р., № 45, ст. 1448, № 50, ст. 1661; 2012 р., № 77, ст. 3129):

1) в абзацах першому і четвертому підпункту 1 слова “, релігійних організацій, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів (в межах обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню)” виключити;

2) в абзаці першому підпункту 2 слова “(крім обсягів природного газу, що використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню)” виключити.

3. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2006 р. № 605 “Деякі питання діяльності Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” (Офіційний вісник України, 2006 p., № 18, ст. 1349; 2014 р., № 4, ст. 97) після слів “споживачів України” доповнити словами “, та/або вимог законодавства, та інших обставин, що значно впливають на їх величину”.

4. У Порядку встановлення роздрібних цін на природний газ для населення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 62, ст. 2472):

1) пункт 6 викласти в такій редакції:

“6. Механізм формування роздрібних цін на природний газ для потреб населення може передбачати:

диференціацію таких цін залежно від річного обсягу споживання природного газу населенням та/або наявності/відсутності лічильників природного газу та/або видів (напрямів) його використання;

та/або збільшення на 10 відсотків такої ціни за умови відсутності лічильника газу.”;

2) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:

“14. Під час диференціації обсягів природного газу та/або видів його споживання, рівнів роздрібних цін НКРЕ проводить аналіз:”.

5. В абзаці четвертому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2013 р. № 951 “Про зниження ціни на природний газ” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 97) слова “, релігійним організаціям, національним творчим спілкам та їх регіональним осередкам” і “(крім обсягів, що використовуються для виробничої (комерційної) діяльності)” виключити.ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2014 р. № 81

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 989 “Про ціни на природний газ для потреб релігійних організацій” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 72, ст. 2484).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. № 1239 “Про внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2009 р. № 989” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 91, ст. 3069).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2010 р. № 428 “Про ціни на природний газ, який використовується як пальне для забезпечення горіння Вічного вогню” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 45, ст. 1448).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1199 “Про тарифи на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для потреб релігійних організацій та національних творчих спілок і їх регіональних осередків та ціни на природний газ, що використовується для виробництва та надання релігійним організаціям та національним творчим спілкам і їх регіональним осередкам послуг з опалення і постачання гарячої води” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 91, ст. 3306).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. № 535 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 р. № 1199” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 45, ст. 1768).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: