open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

УГОДА
про співробітництво в галузі статистики між Статистичною службою Республіки Сербія та Державною службою статистики України

Дата підписання:

20.12.2012

Дата набрання чинності для України:

20.12.2012

Статистична служба Республіки Сербія та Державна служба статистики України, далі - Сторони,

ґрунтуючись на взаємній зацікавленості у розвитку співробітництва в галузі статистики, розширенні обміну інформацією, посиленні взаємодії статистичних органів обох держав і відображенні економічних зв'язків між Республікою Сербія та Україною,

домовилися про таке:

Стаття 1

Розвивати взаємодію та співробітництво в галузі статистики, що дозволить забезпечити співставність показників і взаємний обмін статистичною інформацією, яка відображає економічні відносини між Республікою Сербія та Україною і соціально-економічне становище обох держав.

Стаття 2

Сторони здійснюватимуть співробітництво в галузі статистики за допомогою:

- обміну статистичними виданнями та публікаціями, які відображають соціально-економічне, демографічне, екологічне становище держав;

- обміну статистичними матеріалами та розробками щодо проведення статистичних спостережень і переписів, створення та функціонування систем статистичних показників;

- проведення семінарів і нарад, а також взаємних візитів фахівців для вивчення досвіду роботи іншої Сторони;

- взаємодії з питань участі у заходах, що проводяться міжнародними статистичними організаціями.

Стаття 3

Співробітництво здійснюватиметься відповідно до розроблених на основі взаємної домовленості та затверджених керівниками обох статистичних відомств планів заходів.

Стаття 4

Сторони визначають англійську мову як робочу при виконанні ними зобов'язань, узятих у рамках цієї Угоди.

Стаття 5

Усі витрати, пов'язані зі здійсненням взаємних візитів делегацій, бере на себе кожна зі Сторін.

Стаття 6

Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо інформації, яка передається іншою Стороною в процесі здійснення спільних заходів у рамках виконання цієї Угоди, як у період дії цієї Угоди, так і після припинення її дії.

Стаття 7

Положення цієї Угоди не зачіпають права та зобов'язання Сторін за іншими міжнародними договорами, сторонами яких є Республіка Сербія і Україна.

Стаття 8

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися зміни та доповнення, оформлені окремими протоколами, які є невід'ємною частиною цієї Угоди та набирають чинності у порядку, передбаченому Статтею 10 цієї Угоди.

Стаття 9

Усі розбіжності, що можуть виникати при тлумаченні або виконанні цієї Угоди, вирішуватимуться шляхом консультацій чи переговорів між Сторонами.

Стаття 10

Ця Угода укладається терміном на один рік і набирає чинності з дати її підписання.

Після закінчення терміну дії цієї Угоди вона вважається продовженою на наступний однорічний період, якщо будь-яка зі Сторін не повідомить, принаймні за три місяці до закінчення відповідного періоду, в письмовій формі дипломатичними каналами іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Учинено у двох примірниках, кожний сербською, українською і англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди переважну силу матиме текст англійською мовою.

За Статистичну службу Республіки Сербія


Драган ВУКМІРОВІЧ
(підпис)
м. Белград, 20.12.2012 р.


За Державну службу статистики України


Олександр ОСАУЛЕНКО
(підпис)
м. Київ, 20.12.2012 р.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: